Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini Bey Hadi Ək dizin arinda gedən söZLƏrinYüklə 3,35 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/107
tarix01.06.2017
ölçüsü3,35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

ƏK DIZIN

ARINDA GEDƏN SÖZLƏRIN

ƏK DIZINI

Bey Hadi

Arın-2010

Turuz-Tebriz-2011


Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

omba


bomba

domba


komba

qomba


tomba

umba


bumba

cumba


dumba

kumba


tolumba

qulumba


tulumba

qumba


tumba

yumba


qıcavqımba

qıcılıqımba

qıjılıqımba

tımba


yanba

qablunba


oba

koba


loba

ooba


qoba

?

aqobasoba

yoba


apba

papba


tapba

yapba


çapba

çırçapba


çırtçapba

opba


qatagopba

hopba


qopba

qaqba


çıraqba

soqba


tuqba

sıqba


arba

darba


qarba

torba


zorba

çorba


şorba

şәlәmşorba

ağşorba

urba


durba

qaradurba

gurba

qurba


surba

turba


qırba

qasba


qatba

yatba


buba

duba


buduba

quba


çiğyәnquba

saruba


uruba

yuba


çuba

avba


kavba

qavba


kovba

qovba


soxba

qayba


seçginqayba

tayba


iyba

oyba


qazba

yazba


dilrüba

qağba


duğba

sığba


dalıba

qalıba


?

qlıba


qulıba

sıba


çıba

aca


baca

abaca


qabaca

sabaca


qabbaca

dambaca


ışıqbaca

caca


qadaca

andaca


hovardaca

asdaca


usdaca

haca


alaca

balaca


dalaca

budalaca


halaca

qalaca


salaca

talaca


butalaca

çalaca


?

blaca


dilaca

bulaca


tutulaca

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

qoyulaca


aylaca

haylaca


amaca

talamaca


sağlamaca

qapamaca


yamaca

şamaca


yaşamaca

aqşamaca


qadmaca

qolmaca


bulmaca

yanılmaca

darılmaca

tarılmaca

sanmaca

omaca


qapmaca

tapmaca


qaqmaca

qarayaqmaca

çaqmaca

boqmaca


toqmaca

sıqmaca


qarasıqmaca

qarmaca


yarmaca

qırmaca


aşırmaca

atmaca


aldatmaca

yahatmaca

qatmaca

yasatmacaaltatmaca

yaxatmaca

yanıltmaca

şımartmaca

qırtmaca

tutmaca


qıtmaca

umaca


tumaca

kavmaca


qarayaxmaca

çaxmaca


qarasıxmaca

yıxmaca


saymaca

yaymaca


pozmaca

dağmaca


kağmaca

yağmaca


boğmaca

doğmaca


koğmaca

qımaca


qoşmaca

qanaca


tıxanaca

qapaca


yapaca

qaca


aqaca

saqaca


qabqaca

bolqaca


anqaca

boqaca


toqaca

ısqaca


qısqaca

başqaca


araca

baraca


daraca

karaca


qaraca

qaracaqaraca

atlıqaraca

taraca


koraca

qoraca


hәrraca

buraca


curaca

qıraca


sıraca

daşraca


dışraca

tışraca


yasaca

qabsaca


qapsaca

dalısaca


qısaca

pataca


qataca

yontaca


hovartaca

ortaca


astaca

ustaca


qaytaca

alavaca


yalavaca

yavaca


çıxaca

boyaca


tazaca

bozaca


çaca

ağaca


bolğaca

anğaca


boğaca

doğaca


başaca

qoşaca


yumuşaca

dalışaca


çalabca

yabca


qacca

aqacca


avucca

ovucca


heca

hica


rica

iltica


irtica

akca


bukca

cocukca


oldukca

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

durdukca


salımlıkca

ayrıkca


alca

dalca


qadalca

abdalca


hәlalca

buqmalca


buxmalca

buğmalca


qalca

çaqqalca


salca

yasalca


uysalca

talca


qatalca

abtalca


avalca

şapşalca


ilca

olca


bolca

qolca


yolca

moğolca


ulca

bulca


tombulca

şaqulca


oqulca

durulca


turulca

yoqsulca


usulca

yoxsulca


ılca

qabılca


qılca

yamqılca


aldavılca

andavılca

altavılca

antavılca

qızılca

ağılca


yamğılca

anğılca


yapğılca

başılca


amca

damca


tamlamca

anlamca


saqlamca

sağlamca


hamamca

inamca


toqramca

doğramca


toğramca

tamca


ağamca

omca


umca

cumca


oynumca

sonqumca


torumca

yumca


oyumca

sonğumca


qoşumca

takımca


dalımca

çalımca


ılımca

yılımca


qanımca

sanımca


xanımca

aqımca


ağımca

anca


çobanca

danca


nadanca

aldanca


oşındanca

kanca


sıkanca

olanca


dolanca

tolanca


baqlanca

arslanca


baxlanca

xoşlanca


qaramanca

yamanca


imanca

qılmanca


şişmanca

düşmanca


tüşmanca

inanca


panca

qapanca


sapanca

tapanca


çapanca

qanca


qablaqanca

yuqlaqanca

bolmaqanca

baraqanca

salqanca

bolqanca


ortunqanca

qaqqanca


urqanca

aldırqanca

qısqanca

dartqanca

uqanca

quyqanca


yaraşqanca

qaranca


taranca

umranca


yumranca

umsanca


yumsanca

yaqsanca


oqsanca

tutsanca


yaxsanca

oxsanca


xoşsanca

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

tanca


altanca

ortanca


yanca

dayanca


qırxlamayanca

yayanca


qazanca

çanca


adağanca

bolğanca


bulğanca

oğanca


oşanca

oqşanca


oxşanca

onca


donca

gonca


qonca

tonca


yonca

qarayonca

bunca

olunca


dolunca

qolunca


yolunca

qulunca


yuvulunca

munca


umunca

uşmunca


qanunca

sonunca


bolmaqunca

bolqunca


dolqunca

tolqunca


sonqunca

toqunca


çoqunca

qorqunca


atqunca

onatqunca

oruqunca

oltuqunca

ulqayqunca

uyqunca


yorunca

urunca


vurunca

oğrunca


tutsunca

tutunca


toxunca

çoxunca


qorxunca

yunca


boyunca

doyunca


qoyunca

toyunca


duyunca

quruyunca

suyunca

uzunca


bolmağunca

bolğunca


dolğunca

bulğunca


sonğunca

toğunca


çoğunca

olduğunca

uzunluğunca

ulğayğunca

şunca

uşunca


buluşunca

tabınca


qadınca

aldınca


ardınca

aydınca


sakınca

alınca


dalınca

qalınca


qıssalınca

talınca


yalınca

allınca


ağlınca

qılınca


açılınca

tamınca


takımınca

yorqanınca

yanınca

sapınca


tapınca

yapınca


qınca

saqınca


alqınca

qalqınca


salqınca

çalqınca


ılqınca

çılqınca


sınqınca

çapqınca


arqınca

qısqınca


qızqınca

aqırlıqınca

sıqınca

artıqıncayıqınca

çıqınca


çaşqınca

şaşqınca


ardlarınca

suylarınca

qarınca

qararıncaçıxarınca

uyarınca


yorınca

aqrınca


ağrınca

razılaşdırınca

aqırınca

ağırınca


basınca

qaydasınca

olmasınca

arqasınca

arxasınca


Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

çalsınca


dalısınca

atınca


qatınca

yatınca


çatınca

artınca


aytınca

baxınca


saxınca

qalxınca


arxınca

sıxınca


çıxınca

olayınca


qolayınca

otuzlamayınca

almayınca

olmayınca

bolmayınca

bulmayınca

bağlanmayınca

soxmayınca

qoşmayınca

qayınca


ulqayınca

qarayınca

ulğayınca

arzınca


sağınca

yağınca


alğınca

ağırlığınca

sığınca

yığınca


yaqşınca

yaxşınca


oca

boca


ә

rәnkoca


iskimoca

poca


qoca

alaqoca


qaraqoca

ә

rәnqocaqopqoca

qosqoca


qarıqoca

yerәqoca


xoca

qapca


tapca

yapca


çapca

qopca


topca

aqca


qaraaqca

baqca


qıpcaqca

başdaqca


salaqca

qırtalaqca

yavlaqca

axlaqca


çaylaqca

tılaqca


aqmaqca

axmaqca


avanaqca

yunaqca


topaqca

qaqca


dalyaraqca

talyaraqca

ıraqca

qorsaqca


qursaqca

taqca


otaqca

yalvaqca


soxaqca

yaqca


ayaqca

uzaqca


çaqca

açaqca


alçaqca

yumşaqca


uşaqca

yumuşaqca

artdqca

boqca


toqca

çoqca


uqca

buqca


çabuqca

cocuqca


olduqca

yuğulduqca

qoduqca

durduqca


qurduqca

dosluqca


tosluqca

qoynuqca


soquqca

aruqca


quruqca

oltuqca


qotuqca

dalqavuqca

talqavuqca

olyuqca


pozuqca

başıpozuqca

soğuqca

cacıqca


bulunmadıqca

yaşadıqca

qaldıqca

saldıqca


aşlandıqca

yaşlandıqca

sandıqca

dalğandıqca

sındıqca

qaldırdıqca

yaxınlaşdıqca

yaşlaşdıqca

alıqca

salımlıqcaqaranlıqca

kavlıqca


qavlıqca

kovlıqca


qovlıqca

ılıqca


Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

yılıqca


bulanıqca

sapıqca


çapıqca

ayrıqca


qırıqca

sıqca


yaşatıqca

santıqca


sıntıqca

yazıqca


qızıqca

çıqca


açıqca

saçıqca


şıqca

çaşıqca


qarışıqca

arca


barca

qabarca


kibarca

carca


darca

taqlarca


çaqlarca

üyqurlarca

qatlarca

aylarca


sızlarca

ağlarca


dağlarca

tağlarca


çağlarca

marca


yanarca

qaynarca


aqarca

yaqarca


qoqarca

ısqarca


sıqarca

tıqarca


tarca

axarca


yaxarca

sıxarca


tıxarca

çıxarca


başarca

yaşarca


irca

circa


borca

burca


oburca

qalandurca

qarabodurca

omurca


yaqmurca

yağmurca


qurca

yonqurca


yoqurca

cәsurca


qalanturca

boturca


qaraboturca

yoğurca


qadırca

aydırca


qırca

qaqırca


çaqırca

ayırırca


qatırca

tatırca


aytırca

çaxırca


ağırca

sağırca


yaraşırca

tasca


yasca

bosca


dosca

tosca


farsca

namusca


rahatca

qamqalatca

qapqalatca

onatca


yonatca

qatca


tatca

bayatca


koryatca

qoryatca


otca

qartca


qırtca

dostca


tostca

gobutca


qobutca

qutca


yasutca

qıtca


yıtca

çıtca


baqşıtca

bağşıtca


uca

buca


orduca

yurduca


kaluca

bolluca


usulluca

oluca


boluca

qapluca


topluca

çoqluca


usluca

qutluca


uluca

qorquluca

suluca

lotuluca


qorxuluca

çoxluca


soyluca

quyluca


üzüquyluca

yüzüquyluca

qozluca

duzluca


tuzluca

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

huşluca


umuca

sonuca


puca

yapuca


quca

qaquca


qaraquca

bolquca


çıqquca

tobuquca


quyruquca

oltuquca


qaruca

saruca


yumruca

toqruca


quruca

doğruca


dolusuca

tolusuca


duyqusuca

lotuca


ortuca

gutuca


qutuca

avuca


kavuca

qavuca


ovuca

yuca


boyuca

arzuca


uzuca

burnağuca

bolğuca

bulğuca


olduğuca

uzunluğuca

başuca

turşuca


kavca

qıllavca


qavca

ovca


kovca

qovca


kuvca

axca


baxca

taxca


yaxca

boxca


çoxca

buxca


mıxca

sıxca


çıxca

dayca


alayca

qolayca


alaylayca

sayca


boyca

toyca


azca

inammazca

inanmazca

utanmazca

tanımazca

tıqnazca


bozca

quduzca


oynuzca

yolsuzca


uyqunsuzca

uqsuzca


uğursuzca

quşqusuzca

qorxusuzca

uğsuzca


hovuzca

yalınğuzca

hovzca

tıkızca


yalnızca

qızca


qırqızca

tıqızca


faydasızca

tutmasızca

durqasızca

turqasızca

icabsızca

inancsızca

sağdıcsızca

timadsızca

anlamsızca

inamsızca

qıvansızca

qarşılıqsızca

bacarıqsızca

arsızca


savsızca

cihazsızca

qarşılığsızca

sayqısızca

yançısızca

qayğısızca

yandaşsızca

sağdaşsızca

tıxızca

hayazızcacancağızca

şüca


ağca

bağca


tılağca

ayağca


uzağca

boğca


yoğca

buğca


olduğca

aruğca


sandığca

alığca


ılığca

hammılığca

ısığca

artığca


abıca

acıca


yaxcıca

yadıca


ardıca

uzaqlaşdıca

alıca

dalıca


bahalıca

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

qalıca


talıca

xalıca


qablıca

dadlıca


ә

traflıca


ilıca

saklıca


ağıllıca

çamlıca


qanlıca

bolıca


qaplıca

baqlıca


saqlıca

boqlıca


çıqlıca

ә

saslıcatatlıca

ehtiyatlıca

qurtlıca

saçaqlıqurtlıca

sulıca

saxlıca


dolaylıca

tolaylıca

oqşaylıca

oxşaylıca

hızlıca

bağlıca


sağlıca

şığlıca


ılıca

qılıca


başlıca

daşlıca


yarqaşlıca

yaşlıca


amıca

damıca


qamıca

tamıca


takımıca

qımıca


qapanıca

yanıca


qannıca

tapıca


qıca

bayaqıca


ılqıca

anqıca


yanqıca

yırqıca


sıqıca

tıqıca


arıca

darıca


qarıca

sarıca


tarıca

oqşarıca


oxşarıca

tanrıca


qorıca

ayrıca


ayqırıca

ayğırıca


aşırıca

çıqasıca


araxasıca

arxasıca


çıxasıca

dalsıca


yassıca

ısıca


dalısıca

talısıca


qatıca

yatıca


çatıca

sıxıca


tıxıca

anayıca


sayıca

ağzıca


qırmızıca

patlağıca

bayağıca

anğıca


yanğıca

naşıca


qaşıca

yaqşıca


yaxşıca

alabaşca


qırtabaşca

bozbaşca


arxadaşca

yoldaşca


qardaşca

qallaşca


çallaşca

kәllaşca


qәllaşca

yolaşca


çalqaşca

taşca


arqataşca

yoltaşca


qartaşca

yavaşca


yuvaşca

yaşca


çaşca

qoşca


xoşca

turşca


türşca

tumuşca


quşca

qaraquşca

baqışca

bağışca


sayιca

da

adaiddaada

bada


arabada

sobada


birbada

himayә&


pinara\\

yok\\


ağırlaqıl\\

anunqıl\\

onamadım\\

olsun\\


bulsun\\

Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

çoxatsın\\

yazdığın\\

mәndәn\\


öziklәr\\

olu\\


olmaz\\

onğulmaz\\

yüz\\

qalmış\\


birligә\\

ökülsә\\


olsa\

boya\


lb\

sb\


rәh\

çiyilmәk\

çәntiklәmәk\

yırtan\


çaşmaq\

çalışmaq\

cırıq\

var\


bur\

cür\


tür\

bs\


ps\

yolçu\


pz\

damcı\


çaş\

çәkilmiş\

boş\

çakış\


günündә\

irtibatı_

a

qula]a


aa

daa


tutarındaa

qarqışlaa

maa

bolunaa


qaa

saa


taa

utaa


yumşaa

ba

abaaaba

baba


aqababa

atababa


ağababa

böyükbaba

aqbaba

bәybaba


ağbaba

dәdәbaba


tәtәbaba

caba


acaba

girdaba


haba

alaba


dalaba

kalaba


qalaba

yalaba


ilaba

dilaba


qonlaba

dolaba


ılaba

xanımaba


gәlinaba

qәlinaba


ә

nnaba


qaba

aqaba


qalaqaba

boşqaba


araba

daraba


qaraba

yüqaraba


taraba

xaraba


yaraba

iztiraba


koraba

qoraba


aqraba

ağraba


qıraba

sәraba


xәraba

saba


asaba

qabasaba


hesaba

tuqsaba


taba

ataba


qataba

kitaba


ağtaba

cavaba


xaba

axaba


yaba

qozaba


ә

zaba


çaba

ğaba


ağaba

dabba


qabba

murabba


sabba

tabba


yabba

şabba


hobba

kobba


qobba

gubba


qubba

göyqubba


qöyqubba

qrubba


tubba

yubba


veba

ә

lifbadiba

hindiba


Ek Dizini-2010-Arında Gedən Sözlərin Ək Dizini

 Bey Hadi

qaliba


siba

intiba


istiba

ettiba


ittiba

alba


dalba

qalba


talba

çatalba


yalba

çalba


qolba

julba


lamba

dolamba


tolamba

qamba


taramba

tamba


yamba

torbada


şorbada

mәbada


cada

bacada


farscada

ucada


baxcada

taxcada


cığataycada

fransızcada

dada

daldada


tabıldada

tabbıldada

imdada

olmandadayanandada

sapındada

arasındada

odada


bağlamaqdada

almaqdada

çağırmaqdada

yaraqlardada

sazlardada

qurudada


sudada

quyudada


taxdada

qaydada


yaydada

oynamağdada

qafada

dahada


iddiada

alada


dördnalada

qalada


allada

qollada


damlada

qoyunlada

qolada

yolada


sağolada

tarlada


sınırlada

tavlada


yaylada

yazlada


dağlada

tağlada


yapılada

qılada


soğanlamada

qaplamada

saplamada

tabaqlamada

sulamada

avlamada


bağlamada

sinamada


qapamada

aramada


daramada

tamada


boyamada

çalmada


dayanmada

toxunmada

tapmada

yapmada


çarpmada

bıraqmada

morarmada

sarmada


yarmada

durmada


tutturmada

vurmada


yandırmada

bastırmada

ayırmada

atmada


donatmada

çıxartmada

ısıtmada

dumada


toxumada

qırxmada


çıxmada

oymada


qoymada

bazmada


açmada

qaçmada


yağmada

qaldımada

sarımada

yarımada


çağımada

daşımada


qaşımada

qonuşmada

danışmada

danιşmada

tanιşmada

zamanada


yapanada

qanada


tanada

yemәkxanada

sallaqxanada

qorxanada

aşpazxanada

xәstәxanada

inadaYüklə 3,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   107
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə