Elektrik stansiyalarının dizel qurğularının əsas və köməkçi avadanlıqlarının istismarı və təmiriYüklə 129,56 Kb.
tarix21.03.2017
ölçüsü129,56 Kb.
#12117
Elektrik stansiyalarının dizel qurğularının əsas və köməkçi avadanlıqlarının istismarı və təmiri” kursunun ƏM, TT və YTQ üzrə

TESTLƏRİ 1. Dövlət səviyyəsində ƏM-i hansı orqana həvalə olunmuşdur?

 1. «Azərenerji ASC»-nin rəhbərliyinə

 2. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi Nazirliyinə

 3. Ədliyyə nazirliyinə

 4. Müəssisə rəhbərliyinə

 5. Heç kəsə həvalə olunmur

 1. ƏM-i normalarının və qaydalarının tələblərinin yerinə yetirilməsinə bilavasitə Kim cavabdehdir?

 1. Sex və ya, şəbəkə rayonunun rəisi

 2. Baş mühəndis

 3. Müəssisənin direktoru

 4. «Azərenerji» ASC-nin rəhbərliyi

 5. ƏM-şöbəsinin rəisi

 1. ƏM kabinetini yaratmaqda məqsəd nədir?

 1. İşçilərə təhlükəsiz əmək üsullarını öyrətmək

 2. Tematik kurslar, seminarlar keçirmək

 3. İşçilərə istismar təlimatlarını öyrətmək

 4. 1,2 – də göstərilənlər

 5. 1,3 – göstərilənlər

 1. Peşə xəstəliklərinin o biri xəstəliklərdən fərqi nədir?

 1. Peşə xəstəlikləri məxsusi əmək şəraitində baş verir

 2. Peşə xəstəlikləri zərərli amillərin tədricən təsiri nəticəsində baş verir

 3. Peşə xəstəlikləri xəsarətlər nəticəsində baş verir

 4. 1,2 – də göstərilənlər

 5. 2,3 – də göstərilənlər.

 1. TİQ hansı sənədlərə aiddir?

 1. Təşkilati sənədlərə

 2. Normativ sənədlərə

 3. Metodik sənədlərə

 4. Operativ sənədlərə

 5. İnzibati sənədlər

 1. Hansı hallarda gərginlik altında olan el/ qurğusunu körük və ya su ilə söndürmək olar?

 1. Rezin əlcək və botaları geydikdən sonra

 2. Yalnız dielektrik-rezin xalçacıq üzərində durduqdan sonra

 3. Lülələri torpaqladıqdan sonra

 4. İnsanlar qurğudan zaqlaşdırıldıqdan sonra

 5. Lüləni (su, körük) torpaqladıqdan, rezin əlcək və botu geyildikdən sonra

 1. Aşağıda göstərilən hansı işdə pozuntular qəza sayılır?

 1. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 50000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 2. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 20000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 3. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 40000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 4. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 30000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə

 5. İşdə pozuntu nəticəsində istehlakçılara 70000 kVt saat və daha artıq elektrik enerjisi verilməmişsə.

 1. Qəzaların və işdə imtinaların araşdırılması neçə günə qurtarmalıdır?

 1. 10 gündən artıq olmayaraq

 2. 7 gündən artıq olmayaraq

 3. 15 gündən artıq olmayaraq

 4. Bunu komissiyanın sədri təyin edir

 5. Bunu komissiyanın təşkili barədə əmr verən şəxs təyin edir.

 1. İşdə pozuntunu araşdıran komissiyanın tərkibi neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

 1. 5-10 nəfərdən ibarət olmalıdır

 2. 5-15 nəfərdən ibarət olmalıdır

 3. 5 nəfərdənaz olmamalıdır

 4. Bunu komissiyanın sədri təyin edir

 5. Bunu komissiyanın təşkili barədə əmr verən şəxs təyin edir.

 1. Hansı xəsarət növləri var?

 1. mexaniki

 2. termiki

 3. kimyəvi

 4. elektriki

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. Fərdi mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Xüsusi geyimlər, ayaqqabılar

 2. Qoruyucu kəmərlər, montyor çaynaqları

 3. Dəbilqələr, şlemlər

 4. Əleyhiqazlar, respiratorlar

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. Kollektiv mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Blokirovkalar, çəpərləmələr

 2. Torpaqlamalar, sıfırlamalar

 3. Təhlükəsizlik plakatları

 4. İstilik izolyasiyası

 5. 1,2,3,4 – də göstərilənlər

 1. Əsas mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Onlar elektrik qurğusunun işçi gərginliyinə hesablanırlar

 2. Onlarla gərginlik altında olan, cərəyan daşıyan hissələrə toxunmaq olar

 3. Onlar işçi gərginliyə uzun müddət davam gətirirlər

 4. 1,2,3 – də göstərilənlər

 5. 1,2 – də göstərilənlər

 1. Köməkçi mühafizə vasitələri hansılardır?

 1. Onlar sınaqdan keçmirlər

 2. Onlar əsas mühafizə vasitələrini tamamlayırlar

 3. Onlarla gərginlik altında olan hissələrə qısa müddətə toxunmaq olar

 4. Əsas mühafizə vasitələrindən istifadə edərkən, onlarsız keçinmək olar

 5. 1000V-a qədər gərqinlikdə, cərəyan daşıyan hissələrə toxunmaq olar.

 1. 1000 V-a qədər gərginlikdə köməkçi mühafizə vasitələri hansılardır ?

 1. Rezin əlcəklər

 2. Mühafizə eynəkləri

 3. Dielektrik ayaqaltıları

 4. 2,3-də göstərilənlər

 5. 1, 3-də göstərilənlər.

 1. Dielektrik botalar neçə sınaqdan keçməlidirlər ?

 1. 3 ildə 1 dəfə 15 kV gərginliyə

 2. 2 ildə 1 dəfə 9 kV gərginliyə

 3. 3 ildə 1 dəfə 9 kV gərginliyə

 4. 2 ildə 1 dəfə 15 kV gərginliyə

 5. 5 ildə 1 dəfə 9 kV gərginliyə

 1. Rezin qaloşlar necə sınaqdan keçməlidirlər ?

 1. İldə 1 dəfə, 3,5 kV gərginliyə

 2. İldə 1 dəfə, 2,5 kV gərginliyə

 3. 2 ildə 1 dəfə 3,5 kV gərginliyə

 4. 2 ildə 1 dəfə 2,5 kV gərginliyə

 5. 3 ildə 1 dəfə 3,5 kV gərginliyə.

 1. Aşağıdakılardan hansılar «xüsusi işlərə» aiddir?

 1. 5 metrdən yüksəklikdə görülən işlər

 2. Yüksək gərginliklə sınaq işləri

 3. Təzyiq altındakı avadanlığa xidmət işləri

 4. Gərginlik altında görülən işlər

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Rəhbərliyin yazılı göstərişi ilə işçilərə hansı hüquqlar verilir?

 1. Avadanlıga təkbaşına vaxış keçirmək

 2. İş yerini hazırlamaga və işəburaxmaga icazə vermək

 3. Nəzarətçi olmaq

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,2,3-də göstərilənlər

 1. Briqada üzvülərinin qrupu neçə olmalıdır?

 1. II qrup

 2. Gərginlik altında işləyərkən III qrup

 3. Potensial altında işləyərkən IV qrup

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlə

 1. Briqadanın tərkibində I qrup neçə nəfər ola bilər?

 1. Hər bir I qrupa, bir nəfər III qr. olmalıdır

 2. I qrup işçilərin sayı 3 nəfəri kecməməlidir

 3. 5 nəfəri kecməməlidir

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 2,3-də göstərilənlər

 1. Briqada üzvülərini kim təlimatlandırmalıdır?

 1. İşə buraxan

 2. İş icraçısı

 3. İş rəhbəri əlavə edə bilər

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Naryadın «xüsusi göstərişlərində nələr qeyd edilir ?

 1. Əlavə təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi

 2. İş rəhbəri tərəfindən fasiləsiz nəzarətin olması

 3. Torpaqlamaların müvəqqəti çıxarılması

 4. İş rəhbərinə, və ya iş icraçısına işə buraxan hüququnun verilməsi

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda iş rəhbəri mütləq təyin olunmalıdır ?

 1. Dayaqlar quraşdırılarkən və sökülərkən

 2. Yükqaldırma maşınları və mexanizmlərdən istifadə edilərkən

 3. Hx-nin kəsişmə yerlərində iş görülərkən

 4. Gərginlik və potensial altında iş görülərkən

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Ezamiyyə edilən heyyətin mütəxəsislərinə əsasən hansı hüquqlar verilir?

 1. İş rəhbəri

 2. İş icraçısı

 3. Briqada üzvüləri

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Ezamiyyəyə gələn işçilərlə hansı təlimatlar keçirilir?

 1. Giriş təlimatı

 2. İlkin təlimat

 3. Keçirilmir

 4. Növbəti və ya növbədənkənar təlimat

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda naryad yenidən yazılmalıdır?

 1. İşin rəhbəri dəyişərsə

 2. İş iraçısı dəyişərsə

 3. Briqadanın tərkibi 50%-dən çox dəyişərsə

 4. İşin yerinə yetirilmə şəraiti dəyişərsə və ya iş yeri genişləndirilərsə

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. İnsan həyatı üçün qorxulu gərginlik neçə voltdur?

 1. Quru yerlərdə 42 volt, nəmli yerlərdə 36 volt

 2. Quru yerlərdə 36 volt , nəmli yerlərdə 24 volt

 3. Quru yerlərdə 42 volt , nəmli yerlərdə 12 volt

 4. Quru yerlərdə 36 volt , nəmli yerlərdə 24 volt

 5. İş şəraitindən asılı olmayaraq 12 voltdan yuxarı

 1. Energetika obyektlərində işə başlayan işçilərinə olan tələblər hansılardır?

1) Tibbi müayindən keçməlidirlər

2) Vəzifəsinə müvafiq TTQ-ni bilməlidirlər və qrupları olmalıdır.

3) Onlara vəsiqə verilməli və həmişə vəsiqəni özlərində saxlamalıdırlar.

4) 1,2,3-də göstərilənlər5) 1,2-də göstərilənlər

 1. Enerji obyektlərində heyətlə aparılan işlərə kim cavabdehdir?

 1. Direktor

 2. Baş mühəndis

 3. ƏM və TTQ üzrə mühəndis

 4. ƏM şöbəsinin rəisi

 5. Heç kim

 1. İşində 6 aydan çox fasilə olan işçinin yenidən işə buraxılma qaydası necədir?

 1. Biliyi yenidən yoxlanmalıdır

 2. İş yerində əvəzetmə kimi işləməlidir

 3. Müvafiq təlimatlar keçməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. İstismar təlimatlarının və texnoloji sxemlərin siyahısı kim tərəfindən təsdiq olunur ?

 2. Elektrik sahəsinin gərginliyi 25 kV/m-sə, orada neçə dəqiqə dayanmaq olar?

 1. 5 dəqiqə

 2. Olmaz

 3. 10 dəqiqə

 4. 3 dəqiqə

 5. 15 dəqiqə

 1. Elektrik sahəsinin gərginliyinin son həddi nə qədərdir?

 1. 25 kV/m

 2. 20 kV/m

 3. 15 kV/m

 4. 30 kV/m

 5. 10 kV/m

 1. Elektrik sahəsinin gərginliyi 5 kV/m-isə, orada neçə dəqiqə dayanmaq olar?

 1. 10 dəqiqə

 2. 8 saat

 3. 1 dəqiqə

 4. 1 saat

 5. 30 dəqiqə

 1. Elektrik qaynaqçısının qrupu neçə olmalıdır?

 1. Baş mühəndis təyin edir

 2. IV qrup

 3. III qrup

 4. II qrup

 5. Tələb olunmur

 1. Hansı hallarda dielektrik əlcəklərdən isfifadə etmək qadagandır?

 1. Əgər sınaqdan keçməyibsə

 2. Sınaqdan keçmək barədə üstündə ştamp yoxdursa

 3. Əgər əlcəkdə deşik varsa, cırılıbsa

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2 -də göstərilənlər

 1. Müddəti keçmiş mühafizə vasitələrindən istifadə etmək olarmı?

 1. Olmaz

 2. Baş mühəndisin icazəsi ilə, olar

 3. İş rəhbərinin icazəsi ilə, olar

 4. Qəza hallarında, olar

 5. Xarici görkəmi normal isə olar

 1. Dielektrik botılar nə üçündür?

 1. 1000 v-dan yuxarı elektrik qurgularında əsas mühafizə vasitəsi kimi işlədilir?

 2. 1000 v-dan yuxarı elektrik qurgularında əsas mühafizə vasitəsi kimi işlədilir?

 3. «Addım gərginliyindən mühafizə edir

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,3-də göstərilənlər

 1. İşlərin təhlükəsiz icra olunması üçün təşkilati tədbirlər hansılardır?

 1. Hava şəraitinin müəyyən edilməsi

 2. Alətlərin sazlığının yoxlanması

 3. İş yerinin hazırlanması və işə buraxma

 4. Mühafizə vasitələrinin yoxlanması

 5. Təlimatın verilməsi.

 1. İşin təhlükəsiz aparılması üçün hansı şəxslər məsuliyyət daşıyır?

 1. Sex rəisi

 2. Operativ personal

 3. Usta

 4. Naryad üzrə məsul şəxslər

 5. TT üzrə mühəndis.

 1. Aşağıdakılardan hansı təşkilati tədbirlərə aiddir?

 1. Gərginliyin açılması

 2. Torpaqlanmanın qoyulması

 3. Kommutasiya aparatlar ilə gərginliyin çıxarılması

 4. İşin qurtarmasının rəsmiləşdirilməsi

 5. Gərginliyin olub olmamasının yoxlanılması.

 1. Əməyin mühəfizəsi və TTQ üzrə təlimatlar hansılardır?

 1. Giriş, ilkin (iş yerində), təkrar, növbədən kənar,cari

 2. Giriş, ilkin, təkrar, növbəli, cari

 3. Giriş, ilkin, təkrar, növbədən kənar, əlavə

 4. Gündəlik, ilkin, təkrar, növbədən kənar, əlavə

 5. Giriş, ilkin, gündəlik, növbəli, cari

 1. Giriş təlimatı kim tərəfindən aparılır?

 1. Kadrlar şöbəsinin rəisi tərəfindən

 2. Əməyin mühafizəsi və TT-üzrə mühəndis tərəfindən

 3. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri tərəfindən

 4. Naryad və sərəncam vermək hüququ olan şəxs tərəfindən

 5. Baş mühəndis tərəfindən təyin edilmiş şəxs tərəfindən

 1. İlkin, təkrar və növbədənkanar təlimatları kimlər aparır?

 1. Kadrlar şöbəsinin rəisi

 2. Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri

 3. Baş mühəndis tərəfindən təyin edilmiş şəxs

 4. İnzibati-texniki rəhbər işçi (sex rəisi, sahə rəisi, laboratoriya rəhbəri, onların müavinləri)+

 5. Əməyin mühafizəsi və TT mühəndisi

 1. Dielektrik əlcəklər neçə müddətdən bir və hansı gərginlikdə sınaqdan keçməlidirlər?

 1. İldə bir dəfə, 6 kV gərginlikdə

 2. 6 ayda bir dəfə, 9 kV gərginlikdə

 3. İldə bir dəfə, 9 kV gərginlikdə

 4. 6 ayda bir dəfə, 6 kV gərginlikdə

 5. 6 ayda bir dəfə, 2,5 kV gərginlikdə

 1. Dielektrik botular neçə müddətdən bir və hansı gərginlikdə sınaqdan keçməlidirlər?

 1. 3 ildə bir dəfə 9 kV gərginlikdə

 2. 2 ildə bir dəfə 12 kV gərginlikdə

 3. 3 ildə bir dəfə 15 kV gərginlikdə

 4. 3 ildə bir dəfə 12 kV gərginlikdə

 5. 2 ildə bir dəfə 9 kV gərginlikdə

 1. Hansı aşağıda adı çəkilən mühafizə vasitələri 1000V-a qədər qurğularda əsas,1000V-da artıq qurğularda isə – köməkçi mühafizə vasitələri sayılır?

 1. Dielektrik xalça

 2. Ştanqa

 3. Dielektrik botu

 4. Dielektrik əlcək

 5. Dielektrik kəlbətin

 1. Zərər çəkmiş adama süni nəfəsvermə zamanı dəqiqədə neçə üfürmək lazımdır?

 1. 10 dəfə

 2. 12 dəfə

 3. 15 dəfə

 4. 17 dəfə

 5. 20 dəfə

 1. Ürəyin xaricdən massaj edilməsi zamanı döş qəfəsini dəqiqədə neçə dəfə sıxmaq lazımdır?

 1. 50-55 dəfə

 2. 60-70 dəfə

 3. 75-80 dəfə

 4. 85-90 dəfə

 5. 95-100

 1. İşçinin əlindən, qolundan, kəsik yaradan möhkəm qanaxma zamanı ilk yardım necə göstərilir?

 1. Yaraya möhkəm sarqı bağlayıb, həkimə çatdırılmalı

 2. Yaradan yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdırılmalı

 3. Dirsəkdən yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdırılmalı

 4. Qoltuq hissədə damarı barmaqlar sıxıb, həkimə çatdırılmalı

 5. Təcili həkimə çatdırılmalı

 1. İşçinin ayağında pəncədən yuxarı topuqdan, kəsik yaradan möhkəm qanaxma zamanı ilk yardım necə göstərilir?

 1. Yaradan yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdırılmalı

 2. Dizdən yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdırılmalı

 3. Yaraya möhkəm sarqı bağlayıb, həkimə çatdırılmalı

 4. Təcili həkimə çatdırılmalı

 5. Bud hissədə damarı barmaqla sıxıb, həkimə çatdırılmalı

 1. Bir iş rəhbərinə neçə naryad yazıla bilər?

 1. – 1

 2. – 2

 3. – 3

 4. Baş mühəndis təyin edir

 5. Naryad verən şəxs tərəfindən təyin olunur

 1. Naryad neçə günlük verilə bilər?

 1. 10

 2. 15

 3. 20

 4. 1 ay

 5. Təmir müddətinə

 1. Naryad neçə dəfə və neçə günlük uzadıla bilər?

 1. 1 dəfə – 1 aylıq

 2. 2 dəfə – 15 günlük

 3. 1 dəfə – 20 günlük

 4. 1 dəfə – 15 günlük

 5. Neçə dəfə lazımdırsa ümumi müddəti 3 aydan çox olmayaraq.

 1. İş yerini genişləndirmək olarmı?

 1. Naryad verən şəxsdən icazə almalı

 2. Baş mühəndisdən icazə almalı

 3. Olmaz! Yeni naryad yazmalı

 4. İş rəhbərindən icazə almalı

 5. Operativ heyətdən icazə almalı

 1. Rəhbər işçilərin və mütəxəssislərin qısa müddətli dövri təhsil almaları (ixtisas artırılması) neçə müddətdən bir keçirilməlidir?

 1. 6 aydan bir

 2. Hər il

 3. 3 ildə 1 dəfə

 4. 4 ildə 1 dəfə

 5. 5 ildə bir dəfə

 1. Biliyin yoxlanılması komissiyasının tərkibi necə olmalıdır?

 1. 3 nəfər, onlardan biri orta təhsilli

 2. 3 nəfər, onlardan biri qeyri ixtisas sahibi

 3. 3 nəfərdən az olmayaraq

 4. 4 nəfərə kimi

 5. Komissiyanın sədri və 1 üzvü

 1. Sərbəst işə hansı hallarda buraxılır?

 1. Biliyi yoxlanılır, əvəzetmə keçir və ixtisas vəsiqəsinə qeyd edildikdən sonra əmrləşdirilir və sərbəst işə buraxılır

 2. Uzun müddət digər obyektlərdə işləməsi əsas tutularaq sərbəst işə buraxılır

 3. Ali təhsilli olduqda sərbəst işə buraxılır

 4. İxtisası yoxlanılır, müvafiq jurnalda əmrləşdirilir, sərbəst işə buraxılır

 5. Həmkarların yığıncağı keçirilir, səs çoxluğu ilə sərbəst işə buraxılır

 1. Hansı şəxslərlə iş yerlərində ilkin təlimat keçirilmir?

 1. Avadanlıqda xidmət, sınaq, sazlama, təmir işləri aparmayan, görülən işlər zamanı alətlərdən, materiallardan, istifadə etməyənlər

 2. Xidmət, sınaq, sazlama, təmir işləri aparmayanlar

 3. İdarəetmədə işləyən bütün mühəndis-texniki işçilər

 4. Baş mühəndisin təsdiqlənmiş siyahısına olan işçilər

 5. Rəhbərliyin təsdiqi ilə siyahıda olan işçilər

 1. Əks-qəza məşqlərindən «qeyri-kafi» qiymət alanlara qarşı hansı cəza tədbirləri görülür?

 1. Aşağı vəzifəyə keçirilir

 2. Vəzifədən çıxarılır

 3. Onlarla fərdi məşqlər keçirilir

 4. Onların bilikləri növbədənkənar yoxlanır

 5. Onlarla növbədən kənar təlimat keçirilir

 1. Naşatır spirtinin təyinatı və qəbuletmə üsulları necədir?

 1. Huşunu itirdikdə 2-3 damcı ilə pambığı yaş etməklə burnuna iylətmək

 2. Gözləri 2%-li məhlulla yumaq

 3. Qanaxmanın qarşısını almaq üçün yara yzərinə 2-3 damcı isladılmış tənzifi bağlamaq

 4. Yoluxmanın qarşısını almaq üçün yaranın yuyulması məhlülunun hazırlanmasında istifadə etmək

 5. Donmuş (şaxta vuran) yerlərə sürtmək.

 1. İçməli soda məhlulundan necə istifadə edilir?

 1. Əsəb sistemini sakitləşdirmək üçün bir xörək qaşığı içmək

 2. Elektrik qövsü yanığı zamanı gözləri yumaq

 3. Kiçik, açıq yarada yoluxmanın qarşısını almaq

 4. Turşu yanığı zamanı ağız və gözü yumaq

 5. Qələvi yanığı zamanı ağız və gözü yumaq

 1. Bor turşusundan məhlulundan harada və necə istifadə edilir?

 1. Dəridə I dərəcəli yanğının üstünə çəkilməsi üçün

 2. Dəridə donmuş yerlərə çəkilməsi üçün

 3. Elektrik qövsü zamanı gözün yuyulması üçün

 4. Turşu yanığı zamanı ağızın içinin və gözün yuyulması üçün

 5. Ürəkkeçmə vaxtı 2-3 damcı nəmlədilmiş pambıqla iyləmək üçün

 1. Nə vaxt elektrik cərəyanından zərərçəkənə ilk yardımı dayandırırlar?

 1. Əgər nəfəs və döyünmə yoxdursa, ilk yardımdan 2 saat sonra bərpa olmursa, onda dayandırırlar

 2. Əgər nəfəs, ürək döyünməsi və nəbzin döyünmə ritmliyi yoxdursa, və V ixtisas qrupunda olan 2 nəfər bunu təsdiq edirsə, onda dayandırılır

 3. Müəssisənin rəhbərliyinin rəyi ilə dayandırılır

 4. Həkimin rəyi ilə dayandırılır

 5. Dayandırılmır

 1. Elektrik cərəyanı vuran şəxs üçün bütün hallarda həkimi çağırmaq lazımdırmı?

 1. Lazımdır, əgər zərərçekən 15 dəqiqə ərzində özünə gəlməzsə

 2. Həmişə lazımdır

 3. Tələb olunmur, o halda ki, zərərçəkən bihuş olmayıb

 4. Lazımdır, əgər göstərilən ilk yardımın nəticəsi yoxdursa

 5. İxtisas qrupu V olan rəhbər-texniki işçinin qərarına görə.

 1. Validolun təyinatı və qəbuli üsulları necədir?

 1. Baş ağrısı zamanı bir həb atmaq

 2. Mədədə ağrı və qıcqırma zamanı dilin altında bir ədəd həbi tam əriyənədək saxlamaq

 3. Şəxsi yeməklərdən zəhərlənmə zamanı dilin altında bir ədəd tam əriyənədək saxlamaq

 4. Güclü başgicəllənmə zamanı bir-iki həb qəbul etmək

 5. Ürək nahiyəsindəki güclü ağrılar zamanı dilin altında bir həbi tam əriyənədək

saxlamaq

 1. Briqadaya işə buraxıldıqdan sonra ona kim nəzarət edir?

 1. İş icraçısı

 2. İş rəhbəri

 3. Əməliyyatçı heyət

 4. Nəzarət edilmir

 5. İşə buraxan

 1. Valerian damcıları nə üçündür və necə qəbul edilir?

 1. Özündən getmə vaxtı 2-3 damcı ilə isladılmış pambığı iyləmək

 2. Donmuş yerə tökmək üçün

 3. Ürək nahiyəsindəki xoşagəlməyən hiss zamanı və əsəb sistemini sakitləşdirmək üçün 20-25 damcı suya töküb içmək

 4. Baş ağrıları olduqda

 5. Qələvi yanığını neytrallaşdırmaq üçün

 1. Qanaxmanı saxlamaq üçün hansı maksimal vaxta burqac (jqut) bağlanılır?

 1. Həkimin gəldiyi vaxta kimi

 2. Qanaxmanın dayandığı vaxta kimi

 3. 3-4 saat ərzində

 4. 1,5 saat ərzində

 5. 0,5-1 saat ərzində

 1. Ürəyin xaricdən masajı nə vaxt edilir?

 1. Nəbz olmadığı halda

 2. Özündən getmə vaxtı

 3. Ağızdan ağıza sünü nəfəsvermə metodu tətbiq edildiyi halda

 4. Zərərçəkəni cərəyanın təsirindən azad etdikdən sonra

 5. Sünü nəfəsvermə metodlarınnın istənilən birinin tətbiq edildiyi halda.

 1. 3%-li uksus turşusu məhlulu nə üçün istifadə edilir?

 1. Qələvi yanığını yumaq üçün

 2. Turşu yanığını yumaq üçün

 3. Arterial qanaxmanı dayandırmaq üçün

 4. Venadan qanaxmanı dayandırmaq üçün

 5. Mədənin civə ilə zəhərlənməsində

 1. Ağızın içərisində qələvidən yanıq zamanı ilk yardım hansıdır?

 1. Marqansovka məhlulu ilə yaxalamaq

 2. Bor turşusunun 2%-li məhlulu ilə yaxalamaq

 3. Validolun 2%-li məhlulu ilə yaxalamaq

 4. Uksus turşusunun 5%-li məhlulu ilə yaxalamaq

 5. İçməli sodanın 2%-li məhlulu ilə yaxalamaq

 1. Gərginlik altına düşənə necə yardım etməli?

 1. Yaş torpaqda bastırmaqla

 2. Sünü nəfəs verməklə və ürəyin massaji ilə

 3. Üzünə soyuq su səpməklə

 4. Havaya çıxarmaqla

 5. Su içirtməklə

 1. Giriş təlimatı neçə müddətdən bir keçirilməlidir?

 1. Ayda 1 dəfə

 2. Rübdə 1 dəfə

 3. İldə 1 dəfə

 4. İşə qəbul olunan zaman

 5. 3 ildə 1 dəfə.

 1. İş vaxtı istehsalat zədələnmələrinin və bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün əsas tədbirlər hansılardır?

 1. İşin təhlükəsiz görülməsi üçün təşkilatı və texniki tədbirlər

 2. İş yerlərində profilaktik yoxlamalar

 3. Təhlükəsizlik texnikası gününün keçirilməsi

 4. Əks qəza məşqlərinin keçirilməsi

 5. Daimi nazarətin olması

 1. İşçi işə daxil olarkən ilk növbədə hansı təlimatla təlimatlandırılır?

 1. Cari

 2. Təkrar

 3. Növbədənkənar

 4. Giriş

 5. İş yerində ilkin.

 1. Giriş təlimatından sonra iş yerində hansı növbəti təlimat keçirilir?

 1. Təkrar

 2. Cari

 3. İlkin

 4. Giriş

 5. Növbədənkənar .

 1. Təmir işləri apararkən havanın temperaturu neçə °C-dən yuxarı olanda səyyar hava duş qurğusu nəzərdə tutullmalıdır?

 1. 25 °C-dən

 2. 15 °C-dən

 3. 33 °C-dən

 4. 10 °C-dən

 5. 30 °C-dən

 1. Qaydalara uyğun kimə naryadın uzadılması hüququ verilir ?

 1. Naryad verən şəxsə

 2. Baş mühəndisə

 3. İşin rəhbərinə

 4. İş icraçısına

 5. Naryad vermək hüququ olan şəxsə.

 1. Gərginlik altında qalmış cərəyan daşıyıcı hissələrin müvəqqəti çəpərləmələrində hansı lövhələr asılır?

 1. «Keçid Qadağandır»

 2. «Qalxma! Öldürər»

 3. «Qoşma! Adamlar İşləyir»

 4. «Burada İşləməli»

 5. «Dayan! Gərginlik»

 1. İlkin təlimat kim tərəfindən keçirilir?

 1. Baş mühəndis tərəfindən

 2. ƏM və TT üzrə mühəndis tərəfindən

 3. Müvafiq struktur bölməsinin rəhbəri tərəfindən

 4. Usta tərəfindən

 5. Növbətçi tərəfindən.

 1. 1 dəqiqə müddətində neçə dəfə ürəyə masaj və üfürülmə edilməlidir?

 1. 50 masaj, 10 üfürmə

 2. 55 masaj, 9 üfürmə

 3. 60 masaj, 12 üfürmə

 4. 65 masaj, 15 üfürmə

 5. 70 masaj, 16 üfürmə

 1. Elektrik qurğularının hansı hissələri torpaqlanmalı yaxud sıfırlanmalıdır?

 1. Eektrik qurğularının bütün hissələri;

 2. Acaq dayaqlar torpaqlanmalıdır;

 3. Torpaqlanmamalıdır;

 4. Elektrik qurğularının normal rejimdə gərginlik altında olan bütün metallik hissələri;

 5. Elektrik qurğularının izolyasiyası zədələndikdə gərginlik altına düşə bilən bütün metal hissələri.

 1. Hansı işlərə 18 yaşına çatmamış şəxsləri cəlb etmək qadağan deyil?

 1. Elektrik avadanlığının təmiri işlərinə;

 2. Hündürlükdə görülən işlərə;

 3. Y/stansiya ərazisində abadlıq işlərinə;

 4. Yük qaldırma maşınlarının idarə etməsinə;

 5. Gərginlik altında görülən işlər.

 1. Briqada üzvlərini işə buraxmazdan əvvəl texniki tədbirlərin yerinə yetirilməsini ən əsas kim yoxlayır?

 1. İşin rəhbəri;

 2. İş yerini hazırlayan şəxs;

 3. İşə buraxan;

 4. İş icraçısı;

 5. Nəzarətçi.

 1. Qısa müddətli işlər hansılardır?

 1. 1 saat ərzində 3 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 2. 3 saat ərzində 3 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 3. 1 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 4. 3 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 5. 2 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər.

 1. Naryadla işləyərkən briqadanın tərkibi ən azı neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

 1. İş icraçısı da daxil olmaqla 2 nəfərdən

 2. İş icraçısı da daxil olmaqla 1 nəfərdən

 3. İş icraçısı da daxil olmaqla 3 nəfərdən

 4. İş icraçısı tək başına işləyə bilər

 5. Briqada üzvü III qrupp təkbaşına işləyə bilər.

 1. Yanğınların törənməsinin əsas səbəbləri hansılardır?

 1. İstehsalatın texnologiyasının pozulması və artıq yüklənmələr

 2. Qurğu və avadanlığın nasaz olması

 3. Avadanlığın və ərazinin çirkli olması

 4. Yanğınaqarşı rejimin pozulması

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda elektrik qaynağı işləri aparmaq qadağandır?

 1. Qaynaq apparatı nasazdırsa, elektrik məftilində çılpaq yerlər varsa

 2. Qaynaq işi aparan işçinin biliyi yoxlanmayıbsa və vəsiqəsi yoxdursa

 3. Elektrod düzgün seçilməyibsə

 4. 1,2-də göstərilən hallarda

 5. 1,3-də göstərilən hallarda

 1. Qaynaq işləri apararkən hansı təhlükəsizlik tədbirlərini görmək lazımdır?

 1. Qaynaq işləri qaz və digər təhlükəli yerlərdən buraxıla bilən məsafədə aparılmalıdır

 2. İşə başlamazdan qabaq, iş yeri tələb olunan yanğınsöndürmə vasitələri ilə təmin olunmalıdır

 3. İş rəhbərinin daimi nəzarəti olmalıdır

 4. 1,2-də göstərilən tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 5. 2,3-də göstərilən tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 1. Energetika obyektlərində kimlərin yanğın təhlükəsizliyindən bilikləri yoxlanmalıdır?

 1. Bütün operativ heyyətin

 2. Bütün işçi heyyətin

 3. Bütün operativ və işçi heyyətin

 4. Bütün mühəndis-texniki işçilərin

 5. Bütün fəhlə heyyətinin

 1. Energetika müəssisələrində kimlərdə və neçə müddətdən bir yanğın təhlükəsizliyi üzrə təlimat keçirilmişdir?

 1. Bütün operativ heyyətlə, 2 ayda bir dəfə

 2. Bütün operativ və işçi heyyətlə, ayda bir dəfə

 3. Bütün işçi heyyətlə, 3 ayda 1 dəfə

 4. Bütün operativ heyyətlə, ayda bir dəfə

 5. Bütün işçi heyyətlə, 2 ayda 1 dəfə

 1. TİQ-in hansı tələblərinin pozulması, APQ-də və QPQ-də yanğın törədə bilər?

 1. APQ-nin ərazisi vaxtaşırı quru otdan təmizlənməlidir və yığılmış ot y/st-dan kənar yerdə yandırılmalıdır

 2. QPQ təmiz saxlanmalıdır, koridorlar və avadanlıq qrafik üzrə təmizlənməlidir

 3. APQ-də və QPQ-də bütün işlər naryadla görülməlidir

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 2,3-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda odtəhlükəli işlərin görülməsi qadağandır?

 1. Əgər yanğın əleyhinə tədbirlər görülməyibsə

 2. Əgər apparatlar nasazdırsa

 3. Əgər paltarlara yağ hopubsa

 4. Əgər bu işi aparanın biliyi yoxlanmayıbsa

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Hansı hallarda qaynaq aparatından istifadə etmək olmaz?

 1. Əgər məftillərin en kəsiyi, qaynaq cərəyanını təmin etmirsə

 2. Əgər məftillərin izolyasiyası pisdirsə, izole edilməmiş yerləri varsa

 3. Əgər işçi öyrənilməyibsə və onun bu işi görməyə icazəsi yoxdursa

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 2,3-də göstərilənlər

 1. Energetika müəssisələrində yanğın təhlükəsizliyi üzrə giriş təlimatını kim və nə vaxt keçir?

 1. Yanğın təhlükəsizliyi üzrə inspektor, işə qəbul edilərkən

 2. Şəbəkə rayonunun və ya y/st-nın rəisi, işə qəbul edilərkən

 3. Sex rəisi, işə qəbul edilərkən

 4. Baş mühəndis, işə qəbul edilərkən

 5. KYD-nın sədri

 1. Sex, laboratoriya, anbar, emalatxana və s.-də yanğın təhlükəsizliyi təlimatını kim hazırlayır və kim təsdiq edir?

 1. Müvafiq bölmənin rəhbəri tərəfindən hazırlanır

 2. Baş mühəndis tərəfindən təsdiq edilir

 3. Yanğın mühafizəsi ilə razılaşdırılır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,2-də göstərilənlər

 1. Kabel təsərrüfatında yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri hansılardır?

 1. Kabel qurğuları təmiz saxlanmalıdır

 2. Təmir işləri naryadla görülməlidir

 3. Kabel kanalları yanmayan, beton plitələrlə örtülməlidir

 4. Kabellərin keçid yerləri kipləşdirilməlidir

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Anbarın işıqlanmasında hansı yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri görülməlidir?

 1. Gərginliyi çıxaran qurğular (avtomat, açar və s.) anbardan kənarda quraşdırılmalıdır

 2. Anbarın içərisindəki lampalar, mühafizə plafonları ilə bağlanmalıdır

 3. Anbarın pencərəsinin şüşəsi qonur rənglə olmalı, və ya ağ rənglə rənglənməlidir

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,2,3-də göstərilənlər

 1. Sex, laboratoriya, anbar, emalatxana və s. iş yerlərində yanğın təhlükəsizli üzrə məsuliyyət kimə həvalə olunur?

 1. Müvafiq bölmələrin rəhbərlərinə;

 2. Könüllü yanğın dəstəsinin (KYD) rəisinə;

 3. ƏM, Tİ və TT üzrə ararıcı mühəndisə;

 4. Baş mühəndisə (yanğın-texniki komissiyanın sədri);

 5. Bilavasitə müəssisənin direktoruna.

 1. Gərginlik altında olan elektrik qurğularını hansı növ odsöndürücü vasitələrlə söndürmək olar?

 1. Dövrədən açmadan,karbon dioksidlə;

 2. Köpüklə;

 3. Olmaz;

 4. Su ilə;

 1. Qaynaq işlərinə naryad verməyə kimin hüququ çatır?

 1. Struktur bölmənin rəisi (və yə onun vəzifəsini icra edən şəxs)

 2. Baş mühəndis;

 3. Baş mühəndisin sərəncamı ilə inzibati-texniki heyət;

 4. Təmir briqadasının rəhbəri;

 5. Sex rəisi və ya onun müavini.

 1. Yanğınsöndürməyə icazə vərəqələrini Kim təsdiq etməlidir və harada saxlanmalıdır?

 1. Direktor təsdiq edir və stansiyanın (şəbəkənin) növbətçi mühəndisin (dispetçerin) iş yerində saxlanılır

 2. Baş mühəndis təsdiq edir və stansiyanın (şəbəkənin) növbətçi mühəndisin (dispetçerin) iş yerində saxlanılır

 3. Sex (sahə) rəisi təsdiq edir və əməliyyət heyyətinin iş yerində saxlanılır

 4. YTQ üzrə inspektor təsdiq edir və onun iş yerində saxlanılır

 5. Yanğınsöndürmə dəstəsinin rəisi təsdiq edir və stansiyanın (şəbəkənin) növbətçi mühəndisin (dispetçerin) iş yerində saxlanılır.

 1. Yanğın təhlükəsizliyindən giriş təlimatı keçməyən şəxslər işə buraxıla bilərlərmi? 1. Yox

 2. Müstəsna hallarda rəhbərliyin xüsusi sərəncamı ilə

 3. Əgər TT-dən təlimatlanıbsa buraxıla bilər

 4. «Azərenerji» ASC-nin göstərişilə

 1. Yanğın baş verdikdə hansı nömrə ilə yanğından mühafizə dəstəsinə zəng etmək lazımdır?

 1. «01»

 2. «101»

 3. «111»

 4. «201»

 5. «911»

 1. Hava köpük yanğınsöndürənlərlə hansı yanğınları söndürmək olar?

 1. Elektrik mühərriklərində baş verən yanğınları

 2. Panellərdə baş verən yanğınları

 3. Elektrik avadanlıqlarda, kabel və məftillərdə baş verən yanğınları

 4. Yağda dolu avadanlıqlarda və neft məhsullarında (mazut, transformator yağı, turbin yağı və s.)baş verən yanğınları

 5. Kabellərdə baş verən yanğınları

 1. Kimyəvi köpüklü (KKO-10 tipli) odsöndürənlərdə, köpüyün şırnağının uzunluğu nə qədər olmalıdır?

 1. 3 m-dən az olmamalıdır

 2. 5 m-dən az olmamalıdır

 3. 6 m-dən az olmamalıdır

 4. 5 m-dən çox olmamalıdır

 5. 3 m-dən çox olmamalıdır

 1. Karbon oksidli (KO tipli) yanğınsöndürənlərdə istifadə edərkən, karbon-qazı çıxan boruda temperatur neçə dərəcəyə düşür?

 1. -20єS ÷ -30єS

 2. -30єS ÷ -40єS

 3. -40єS ÷ -50єS

 4. -50ºS ÷ -60ºS

 5. -60єS ÷ -70єS

 1. Hava köpüklü (HKO tipli) odsöndürənlərin işləmə müddəti nə qədərdir?

 1. 50 ± 5 san

 2. 60 ± 5 san

 3. 50 ± 10 san

 4. 60 ± 10 san

 5. 50 san-dən çox olmalıdır

 1. Bədbəxt hadisələr hansı səbəblərdən baş verir?

 1. Texniki səbəblərdən

 2. Təşkilatı səbəblərdən

 3. Psixoloji səbəblərdən

 4. Sanitar-gigiyena səbəblərindən

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. ƏM və TT-na dair peşə təlimatları kim tərəfindən tərtib olunmalıdır?

 1. Texniki istehsalat şöbəsi tərəfindən

 2. Əməyin mühafizəsi xidməti tərəfindən

 3. Struktur bölmənin rəhbərliyi və mütəxəssisi tərəfindən

 4. Baş mühəndis tərəfindən

 5. Müəssisənin rəhbərliyi tərəfindən.

 1. Giriş təlimatı neçə müddətdən bir keçirilməlidir?

 1. Ayda 1 dəfə

 2. Rübdə 1 dəfə

 3. İldə 1 dəfə

 4. İşə qəbul olunan zaman

 5. 3 ildə 1 dəfə.

 1. Növbəti təlimatlar kimin tərəfindən keçirilməlidir?

 1. Struktur bölmənin rəhbərliyi tərəfindən və onun təyinatı ilə müvafiq səlahiyyətlərə malik olan mühəndis-texniki işçi tərəfindən

 2. Struktur bölmənin rəhbəri tərəfindən

 3. ƏM və TT mühəndisi tərəfindən

 4. Usta tərəfindən

 5. Baş mühəndis tərəfindən.

 1. Növbədənkənar təlimat hansı müddətdə keçirilməlidir?

 1. Rübdə 1 dəfə

 2. Ayda 1 dəfə

 3. Struktur bölmənin rəhbərinin göstərişi ilə

 4. Baş mühəndis təyin edir

 5. İşdə qəza, bədbəxt hadisə, yanğın və s. baş verərsə, işçi uzun müddət öz iş yerindən kənarlaşarsa, kobud surətdə ƏM və TT qaydalarını pozarsa.

 1. İş vaxtı istehsalat zədələnmələrinin və bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün əsas tədbirlər hansılardır?

 1. İşin təhlükəsiz görülməsi üçün təşkilatı və texniki tədbirlər

 2. İş yerlərində profilaktik yoxlamalar

 3. Təhlükəsizlik texnikası gününün keçirilməsi

 4. Əks qəza məşqlərinin keçirilməsi

 5. Daimi nazarətin olması

 1. Bədbəxt hadisə kim tərəfindən uçota alınır?

 1. Baş idarənin ƏM xidməti tərəfindən

 2. Mənsub olduğu təşkilat tərəfindən

 3. DƏM-tərəfindən

 4. Həmkarlar ittifaqi tərəfindən

 5. Baş idarə tərəfindən

 1. TT-sı günü müəssisə və təşkilatlarda nə vaxt keçirilir?

 1. Hər ayın əvvəli

 2. Ayın axırıncı günü

 3. Hər ayın 2-ci həftəsinin II günü

 4. Hər ayın ortası

 5. Hər ayın birinci həftəsi

 1. ƏM və TT-sı üzrə təlimatlara neçə ildə 1 dəfə baxılmalıdır?

 1. İldə bir dəfə

 2. 2 ildə bir dəfə

 3. 3 ildə bir dəfə

 4. 4 ildə bir dəfə

 5. 5 ildə bir dəfə

 1. Müəssisədə və təşkilatlarda işləyən ƏM-si üzrə mühəndislər ixtisasartırma kurslarında neçə ildən bir dəfə biliklərini artırmalıdır?

 1. İldə bir dəfə

 2. 3 ildə bir dəfə

 3. 4 ildə bir dəfə

 4. 5 ildə bir dəfə

 5. 2 ildə bir dəfə

 1. İşçi işə daxil olarkən ilk növbədə hansı təlimatla təlimatlandırılır?

 1. Cari

 2. Təkrar

 3. Növbədənkənar

 4. Giriş

 5. İş yerində ilkin.

 1. «Vəzifə təlimatlarını» kim təsdiq edir və onlara neçə müddətdən bir yenidən baxılmalıdır?

 1. Direktor tərəfindən təsdiq edilir, 2 ildə bir dəfə yenidən baxılır

 2. Baş mühəndis təsdiq edir, 2 ildən bir yenidən baxılır

 3. Direktor təsdiq edir, 3 ildən bir yenidən baxılır

 4. Baş mühəndis təsdiq edir, 2 ildən bir yenidən baxılır

 5. «Vəzifə təlimatlarına» yenidən baxılmır.

 1. Əməyin Mühafizəsinə dair nomenklatur tədbirlər kim tərtib edir?

 1. Şəbəkə rayonunun rəisi

 2. Baş mühəndis

 3. Y/st-nın rəisi

 4. Baş mühəndisin müavini

 5. ƏM və TT-üzrə mühəndis

 1. İşin təhlükəsiz aparılması üçün hansı şəxslər məsuliyyət daşıyır?

 1. Sex rəisi

 2. Operativ personal

 3. Usta

 4. Naryad üzrə məsul şəxslər

 5. TT üzrə mühəndis.

 1. İşin icra layihələrini kim tərtib edir?

 1. Baş mühəndis

 2. ƏM mühəndisi

 3. Elmi-Tədqiqat İnstitutu

 4. Texniki şöbə

 5. Xidmət rəisi.

 1. İşin icra layihəsində nələr göstərilir?

 1. Əməliyyat blankı

 2. Naryadın nömrəsi

 3. Qeydiyyat jurnalının adı

 4. Görüləcək işlərin ardıcıllığı

 5. Operativ jurnalın qeydiyyatı.

 1. Gərginlik altında qalmış cərəyan daşıyıcı hissələrin müvəqqəti çəpərləmələrində hansı lövhələr asılır?

 1. «Keçid Qadağandır»

 2. «Qalxma! Öldürər»

 3. «Qoşma! Adamlar İşləyir»

 4. «Burada İşləmələi»

 5. «Dayan! Gərginlik»

 1. İlkin təlimat kim tərəfindən keçirilir?

 1. Baş mühəndis tərəfindən

 2. ƏM və TT üzrə mühəndis tərəfindən

 3. Müvafiq struktur bölməsinin rəhbəri tərəfindən

 4. Usta tərəfindən

 5. Növbətçi tərəfindən.

 1. Elektrik qurğularının hansı hissələri torpaqlanmalı yaxud sıfırlanmalıdır?

 1. Eektrik qurğularının bütün hissələri;

 2. Acaq dayaqlar torpaqlanmalıdır;

 3. Torpaqlanmamalıdır;

 4. Elektrik qurğularının normal rejimdə gərginlik altında olan bütün metallik hissələri;

 5. Elektrik qurğularının izolyasiyası zədələndikdə gərginlik altına düşə bilən bütün metall hissələri.

 1. Gərginliyi 1000V-dan yüksək elektrik qurğularında gərginlik göstəricisi ilə işlədikdə hansı mühafizə vasitələrin istifadəsi tələb olunur?

 1. Dielektrik əlcəklər ;

 2. Dielektrik əlcəklər və xalça;

 3. Tələb olunmur ;

 4. Dielektrik botılar;

 5. Rezin qaloşlar.

 1. Qüvvədə olan texniki təhlükəsizlik qaydalarına dəişiklik etməyə kimə icazə verilir?

 1. Enerjisistemin baş mühəndisinə;

 2. Müəssisənin baş mühəndisinə;

 3. Layihə institutuna;

 4. Həmin qaydaları təsdiq edənə;

 5. İş rəhbərinə.

 1. Briqada üzvlərini işə buraxmazdan əvvəl texniki tədbirlərin yerinə yetirilməsini ən əsas kim yoxlayır?

 1. İşin rəhbəri;

 2. İş yerini hazırlayan şəxs;

 3. İşə buraxan;

 4. İş icraçısı;

 5. Nəzarətçi.

 1. Aşağıdakılardan hansı təşkilati tədbirlərə aiddir?

 1. Gərginliyin açılması;

 2. Torpaqlamanın qoyulması;

 3. kommutasiya aparatları üzərində plakatların asılması;

 4. İşin qurtarılmasının rəsmiləşdirilməsi;

 5. Gərginliyin olub-olmamasının yoxlanılması.

 1. Telefon və ya radio ilə verilən naryad neçə nüsxə yazılmalıdır?

 1. 1

 2. 2

 3. 3

 4. 4

 5. 5

 1. Qısa müddətli işlər hansılardır?

 1. 1 saat ərzində 3 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 2. 3 saat ərzində 3 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 3. 1 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 4. 3 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər;

 5. 2 saat ərzində 2 nəfər briqada üzvü ilə görülən işlər.

 1. İş günü qurtaranda naryad kimə təhvil verilmişdir?

 1. Naryad verəndə;

 2. İş rəhbərinə;

 3. İş icraçısına;

 4. İşə buraxana;

 5. Baş mühəndisə.

 1. Qəza işıqlanmasının avtomatı hansı müddətdən bir yoxlanılır?

 1. Hər növbədə;

 2. Ayda 1 dəfə;

 3. Cari təmir vaxtı;

 4. 6 aydan bir;

 5. 1 ildə 1 dəfə.

 1. Naryadla işləyərkən briqadanın tərkibi ən azı neçə nəfərdən ibarət olmalıdır?

 1. İş icraçısı da daxil olmaqla 2 nəfərdən

 2. İş icraçısı da daxil olmaqla 1 nəfərdən

 3. İş icraçısı da daxil olmaqla 3 nəfərdən

 4. İş icraçısı tək başına işləyə bilər

 5. Briqada üzvü III qrupp təkbaşına işləyə bilər

 1. Qanunvericiliklə müəssisənin (idarə , təşkilat və s.) yanğın təhlükəsizliyinə görə kim məsuliyyət daşıyır?

 1. FHN-nin yanğından mühafizə xidmətinin ərazi üzrə orqanı;

 2. Müəssisənin yanğın-texniki komissiyasının sədri;

 3. ƏM, Tİ və TT üzrə aparıcı mühəndis;

 4. Könüllü yanğın dəstəsinin rəisi;

 5. Bilavasitə müəssisənin rəhbəri.

 1. MTİ, fəhlə və qulluqçularla yanğın təhlükəsizli üzrə hazırlığa nələr daxildir?

 1. Yanğına qarşı təlimatın (giriş, ilkin dövri, plandankənar və cari) keçirilməsi;

 2. Yanğın-texniki minimum üzrə məşğələlər;

 3. Yanğın təndükəsizlik qaydalarının öyrədilməsi;

 4. Yanğınlarla mübarizə üzrə məşqlərin(təlimlərin) keçirilməsi;

 5. 1, 2, 3 və 4 bəndlərindəki bütün tədbirlər.

 1. Yanğın-texniki komissiyaya kimlər daxil ola bilər?

 1. Baş mühəndis, əsas istehsalat və təmir sexlərinin rəhbərləri;

 2. Direktor müavini, kadrlar şöbəsi və mühasibatlığın rəhbərləri;

 3. KYD rəisi, su təchizatı və avtomatik yanğınsöndürmə qurğuları üzrə mütəxəssislər;

 4. ƏM, Tİ və TT üzrə aparıcı mühəndis və müəssisənin həmkarlar ittifaqı idarə heyətinin sədri;

 5. 1, 3 və 4 bəndlərində adları çəkilən vəzifəli şəxslər və mühəndis-texniki işçilər.

 1. Müəssisənin yanğına qarşı məşqləri neçə müddətdən bir keçirilməlidir ?

 1. Rübdə 1 dəfə;

 2. İldə 1 dəfə;

 3. İldə 2 dəfə;

 4. İldə 3 dəfə;

 5. Xüsusi tərtib olunmuş cədvəllə YTK-nın nəzarəti altında ayda 1 dəfə.

 1. Yanğınsöndürmə vəsitələri müəssisənin yanğınsöndürmə ilə əlaqəsi olmayan-təsərrüfat və digər ehtiyaclara istifadə oluna bilərmi?

 1. Qəti qadağan olunur;

 2. İcazə verilir, əgər işçilərin və ya KYD-in öyrədilməsi aparılırsa;

 3. Yalnız yanğına qarşı məşqlər keçirildikdə;

 4. Qəza və təbii fəlakətlər baş verdikdə FHN-in xüsusi planı üzrə;

 5. 2, 3 və 4 bəndlərdə göstərilən hallarda.Yüklə 129,56 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə