Elxan Süleymanov Vurğun Süleymanov Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır


Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələriYüklə 20,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/14
tarix07.12.2016
ölçüsü20,65 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
124
www.elkhan-suleymanov.az
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
183
19.568.000
kitabxanalar
ədəd
90
klublar, mədəniyyət 
evləri, teatr
ədəd
2770
muzeylər
ədəd
3
muzey eksponatları
ədəd
1
10.
Məscidlər
ədəd
10
500.000
11.
Avtomobil yolları
km
235.7
2.763.181
12.
Dəmir yolu xətləri
km
36
3.900.000
13.
Körpülər (avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
16
1.815.970
14.
Su anbarları
ədəd
96
5.000.000
15.
Magistral su xətləri 
(kanalları)
km
859
19.890.000
16.
Elektrik xətləri
km
2114
5.290.680
17.
Magistral qaz boru 
xətləri
km
210
2.586.666

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
125
www.elkhan-suleymanov.az
18.
Meşə sahələri
ha
68
1.680.000
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı (ABŞ 
dolları)
4.742.932.050
Dəymiş zərərin ümumi miqdarı 4.742.932.050 (dörd milyard 
yeddi yüz qırx iki milyon doqquz yüz otuz iki min əlli) ABŞ 
dolları həcmindədir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
126
www.elkhan-suleymanov.az
Qubadlı rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və məhv 
edilmiş obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri 
(min ABŞ dolları),
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
94
1 şəhər, 93 kənd
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər
(şəhərlərdə, yaşayış 
məntəqələrində)
ədəd
6988
489160
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
8
6912
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri (texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
1080
211867
əkinçilik sahələri
ha
13988
60774
maldarlıq 
təsərrüfatları
obyekt
48
42820
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
25086
14850

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
127
www.elkhan-suleymanov.az
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
25846
1693
meyvə və üzüm 
bağları
ha
850
12760
Otlaqlar
ha
17130
78970
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
32
6480
6.
Səhiyyə müəssisələri
ədəd
86
51443
xəstəxanalar
ədəd
4
26445
poliklinikalar
ədəd
1
22900
doğum evləri
ədəd
1
1294
apteklər
ədəd
4
804
7.
Tədris müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
63
72960
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
11
3872
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
180
61670

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
128
www.elkhan-suleymanov.az
kitabxanalar
ədəd
84
32940
klublar
ədəd
55
27810
muzeylər
ədəd
1
80
muzey eksponatları
ədəd
2350
840
10.
Məscidlər
ədəd
6
180
11.
Avtomobil yolları
km
650
1800
12.
Dəmir yolu xətləri
13.
Körpülər (avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
9
3180
14.
Su anbarları
ədəd
2
1020
15.
Magistral su xətləri 
(kanalları)
km
150
450
16.
Elektrik xətləri
km
4830
2660
17.
Magistral qaz boru 
xətləri
km
165
670
18.
Meşə sahələri
ha
13365
66826

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
129
www.elkhan-suleymanov.az
19.
Yerli icra və hüquq 
mühafizə idarələri
ədəd
6
8460
20.
Digər idarə və 
müəssisələr
ədəd
95
22800
21.
Tikinti idərələri
ədəd
9
7200
22.
Yol idarələri
ədəd
4
2800
23.
Həyətyanı torpaqlar
ha
12905
76190
24.
Ev quşları
baş
1048200
4200
25.
Arı ailəsi
ədəd
1210
267
26.
Hazır kənd 
təsərrüfatı  
məhsulları
ton
10000
33660
27.
Ərazi vahidi üzrə icra 
nümayəndələrinin 
inzibati binası
ədəd
31
2400
28.
Kiçik müəssisələr
ədəd
112
5600
29.
Kooperativlər
ədəd
41
16480
30.
Kəndli fermer 
təsərrüfatları
ədəd
14
1120

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
130
www.elkhan-suleymanov.az
31.
Dəyirmanlar
ədəd
18
890
32.
Su nasos stansiyaları
ədəd
4
2100
33.
Elektrik stansiyaları 
və transformatorlar
ədəd
120
5800
34.
Vətəndaşların ev 
əşyaları və minik 
avtomobilləri
-
-
276870
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı (min 
ABŞ dolları)
1.485.627,0
Dəymiş zərərin ümumi miqdarı 1.485.627,0 min (bir milyard 
dörd yüz səksən beş milyon altı yüz iyirmi yeddi min) ABŞ dol-
ları həcmindədir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
131
www.elkhan-suleymanov.az
Cəbrayıl rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra 

Dağıdılmış və 
məhv edilmiş 
obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri
(min ABŞ dolları),
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
97
-
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər 
(şəhərlərdə, 
yaşayış 
məntəqələrində)
ədəd
14000
700000
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
8
68400
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri 
(texnika, nəqliyyat 
və s.)
ədəd
44
264900
əkinçilik sahələri
ha
20426
92000
maldarlıq 
təsərrüfatları
ədəd
180
27000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
132
www.elkhan-suleymanov.az
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
14078
6300
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
59164
5900
meyvə və üzüm 
bağları
ha
6462
51700
otlaqlar
ha
30379
82000
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
65
1100
6.
Səhiyyə 
müəssisələri
ədəd
83
170000
Xəstəxanalar
ədəd
77
169000
Poliklinikalar
ədəd
1
300
Doğum evləri
ədəd
1
300
Apteklər
ədəd
4
400
7.
Tədris 
müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
91
133250

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
133
www.elkhan-suleymanov.az
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
35
1750
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
149
149300
kitabxanalar
ədəd
78
62300
klublar
ədəd
40
80000
muzeylər
ədəd
2
500
muzey 
eksponatları
ədəd
5000
5000
10.
Məscidlər
ədəd
5
1000
11.
Avtomobil yolları
km
320
199000
12.
Dəmir yolu xətləri
km
52
52000
13.
Körpülər 
(avtomobil, dəmir 
yolu və s.)
ədəd
56
4000
14.
Su anbarları
ədəd
28
600
15.
Magistral su 
xətləri (kanalları)
km
60 km su 
xətti,
142 ədəd
19000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
134
www.elkhan-suleymanov.az
16.
Elektrik xətləri
km
281km/
61870 
kVa
18000
17.
Magistral qaz boru 
xətləri
km
150
4500
18.
Meşə sahələri
ha
4480
151100
19.
Tarixi və dini 
abidələr
ədəd
134
12000
20.
Fərdi əmlak 
(mənzil,məişət) 
əşyaları
-
-
560000
21.
Nəqliyyat 
vasitələri, maşın, 
mexanizmlər, 
avadanlıqıar
-
-
166000
22.
Arı ailəsi
Ədəd
2300
2100
23.
Tikinti 
müəssisələri
Ədəd
11
37000
24.
Mühəndis 
infrastrukturu
-
-
72000
25.
Kəhrizlər
Ədəd
11
120000

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
135
www.elkhan-suleymanov.az
26.
İctimai binalar
Ədəd
886
543300
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı 
(min ABŞ dolları)
3.450.300,0
Dəymiş zərərin ümumi miqdarı 3.450.300,0 min (üç milyard 
dörd yüz əlli milyon üç yüz min) ABŞ dolları həcmindədir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
136
www.elkhan-suleymanov.az
Zəngilan rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və məhv 
edilmiş obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri
(min ABŞ dolları),
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
85
1380
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər 
(şəhərlərdə, yaşayış 
məntəqələrində 
qalan ev əşyaları, 
avadanlıqları)
ədəd
36000
1260
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
12
32500
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri (texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
2820
98700
əkinçilik sahələri
ha
7900
5500
maldarlıq 
təsərrüfatları
ədəd
31
12400
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
52342
21900

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
137
www.elkhan-suleymanov.az
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
104000
12500
ev quşları
baş
14281
130
arı ailəsi
yeşik
1600
1040
meyvə ağacları
ədəd
301474
3000
meyvə və üzüm 
bağları
ha
4600
23000
otlaqlar
ha
22874
4200
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
80
8100
6.
Səhiyyə müəssisələri
ədəd
66
10100
xəstəxanalar
ədəd
6
4400
poliklinikalar
ədəd
45
4500
doğum evləri
ədəd
9
700
apteklər
ədəd
6
500
7.
Tədris müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
81
32200

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
138
www.elkhan-suleymanov.az
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr (bağçalar)
ədəd
42
6300
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
152
32000
kitabxanalar
ədəd
65
11600
klublar
ədəd
63
12000
muzeylər
ədəd
24
3600
muzey eksponatları
   
  
4700
10.
Məscidlər
ədəd
3
500
11.
Avtomobil yolları
km
390
31200
12.
Dəmir yolu xətləri
km
140
35000
13.
Körpülər (avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
13
1400
14.
Su anbarları
km
8
1900
15.
Magistral su xətləri 
(kanalları)
km
105
3700
16.
Elektrik xətləri
km
2900
4400

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
139
www.elkhan-suleymanov.az
17.
Magistral qaz 
boru xətləri
km
45
3200
18.
Meşə sahələri
ha
14260
285200
19.
Su nasos stansiyaları
ədəd
2
15000
20.
Tikinti təşkilatları
(müəssisələri)
ədəd
11
1200
21.
Dəmiryol vağzalları
ədəd
8
2400
22.
Ticarət və ictimai
 iaşə obyektləri
ədəd
191
17200
23.
Telefon xətləri
km
3000
3200
24.
Radio uzel xətləri
km
2500
3200
25.
Anbarda qalan 
hazır məhsullar: 
Şərab məhsulu
deka/L.
min
478.3
3800
26.
Konserv məhsulu
ş/banka.
min
120
1200
27.
Taxıl məhsulu
ton
4000
1200
28.
Tütün məhsulu
ton
2700
12400
29.
Barama məhsulu
ton
12
400

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
140
www.elkhan-suleymanov.az
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı 
(min ABŞ dolları)
3.414.170,0
Qeyd:  Hər  bir  ailəyə  dəyən  və  heç  bir  pul  vahidi  ilə 
qiymətləndirilə  bilməyən  mənəvi  zərər  nəzərə  alınmamaqla, 
3.414.170,0  min  (üç  milyard  dörd  yüz  on  dörd  milyon  yüz 
yetmiş min) ABŞ dolları məbləğində maddi ziyan dəymişdir.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
141
www.elkhan-suleymanov.az
Laçın rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və məhv 
edilmiş obyeklər
Ölçü
vahidi
Ümumi 
miqdarı
Ümumi dəyəri 
(min ABŞ dolları),
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
ədəd
1 şəhər,          
1 qəsəbə,      
125 kənd
3.294.867,14
25.395,35
3.779.264,01
2.
Yaşayış evləri, 
mənzillər
(şəhərlərdə, yaşayış
məntəqələrində)
ədəd
13745
1.138.814,7
3.
Sənaye obyektləri
ədəd
228
3.297.867,14
4.
Kənd təsərrüfatı 
obyektləri (texnika, 
nəqliyyat və s.)
ədəd
244
91.816,0
əkinçilik sahələri
ha
4800
1.458,0
maldarlıq 
təsərrüfatları
ədəd
58
14.812,02
iribuynuzlu 
heyvanlar
baş
12816
34.901,0

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
142
www.elkhan-suleymanov.az
arı ailəsi
ailə
38.536
5.453,6
xırdabuynuzlu 
heyvanlar
baş
79679
15.621,38
meyvə və üzüm 
bağları
ha
390
2.170,0
otlaqlar
ha
103600
17.400,0
5.
Rabitə obyektləri
ədəd
67
55.063,0
6.
Səhiyyə müəssisələri
ədəd
142
10.089,25
xəstəxanalar
ədəd
54
8.075,0
poliklinikalar
ədəd
1
355,0
doğum evləri
ədəd
83
1.585,0
apteklər
ədəd
4
74,25
7.
Tədris müəssisələri 
(məktəblər, 
texnikumlar)
ədəd
111
37.655,0
8.
Məktəbəqədər 
müəssisələr 
(bağçalar)
ədəd
25
1.350,0

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
143
www.elkhan-suleymanov.az
9.
Mədəniyyət 
müəssisələri 
ədəd
217
14.245,0
kitabxanalar
ədəd
119
3.366,0
klublar
ədəd
81
4.663,0
muzeylər
ədəd
2
6.120,0
muzey eksponatları
ədəd
1850
196,0
10.
Məscidlər
ədəd
2
2.750,0
11.
Avtomobil yolları
km
2584
857.111,0
12.
Dəmir yolu xətləri
km
---
---
13.
Körpülər (avtomobil, 
dəmir yolu və s.)
ədəd
45
22.500,0
14.
Su anbarları
ədəd
31
940,5
15.
Magistral su xətləri 
(kanalları)
km
1290
26.623,0
16.
Elektrik xətləri
km
1826
21.965,0
17.
Magistral qaz boru 
xətləri
km
584
118.558,0

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
144
www.elkhan-suleymanov.az
18.
Meşə sahələri
ha
34000
512.100,0
19.
Ticarət və iaşə 
obyektləri
ədəd
460
11.447,25
21.
Rayon üzrə tikintisi 
tamamlanmamış 
sosial və istehsal 
obyektləri
ədəd
120
876.600,0
22.
Digər sahələrə 
dəymiş ziyan
2.031,66
Dəymiş ziyanın 
ümumi miqdarı
(min ABŞ dolları)
7.099.526,500
Dəymiş  zərərin  ümumi  miqdarı  7.099.526,500    min  (yeddi 
milyard doxsan doqquz milyon beş yüz iyirmi altı min beş yüz) 
ABŞ dolları həcmindədir. 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
145
www.elkhan-suleymanov.az
ƏLAVƏ 3. 
Cəbhəyanı və Ermənistanla həmsərhəd Azərbaycan 
rayonları (Qazax, Ağstafa, Gədəbəy, Tovuz, Tərtər, 
Ağcabədi, Beyləqan rayonları) üzrə Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər 
haqqında məlumat (Naxçıvan MR istisna olmaqla)
Qazax rayonu üzrə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 
dağıdılmış və məhv edilmiş obyektlər haqqında 
MƏLUMAT
Sıra

Dağıdılmış və məhv 
edilmiş obyeklər
Ölçü 
vahidi
Ümumi 
miqdarı 
Ümumi dəyəri 
(ABŞ dolları), 
1994-cü il üçün 
qiymətlərlə
1.
İşğal edilmiş və ya 
dağıdılmış yaşayış 
məntəqələri 
kənd
7
-
2.
İşğal edilmiş 
ərazilərin sahəsi
ha
7698
-
3.
Fərdi yaşayış evləri 
ədəd
716
182841268
4.
İşğal edilmiş 
kəndlərin 
əhalisinin sayı
nəfər
3661
-
5.
Pioner düşərgəsi
bina
4
2033100

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
146
www.elkhan-suleymanov.az
6.
Mədəniyyət evi
bina
3
3157812
7.
Məktəb binaları
bina
7
10159310
8.
Uşaq bağçası
bina
7
5327292
9.
Məişət xidmət evi
bina
3
1164766
10.
Klub, kitabxana 
kitab fondu ilə 
birlikdə
bina
10
3767318
11.
Həkim məntəqəsi və 
xəstəxana binası
bina
8
147668
12.
Sovxozların inzibati 
idarə binası
bina
2
243486
13.
Mal qara fermaları 
və kompleks binaları
bina
19
1189088
14.
Anbar binaları
bina
9
601494
15.
Nasos stansiyası və 
mexaniki suvarma 
şəbəkəsi
ha
1640
27291432
16.
Mağaza binası
bina
8
462862
17.
Restoran və 
yeməkxana
bina
2
457974

Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri
147
www.elkhan-suleymanov.az
18.
Qonaq evi
bina
1
106784
19.
Poçt binası
bina
1
71972
20.
Çörək zavodu
bina
1
56150
21.
Yanğınsöndürmə 
deposu
bina
1
121680
22.
Əmanət bankı
bina
1
86760
23.
Polis şöbəsinin 
binası
bina
1
132076
24.
Doludan mühafizə 
kompleksi
bina
1
16650
25.
Doğum evi
bina
1
705000
26.
Əhalinin yaşayış 
evlərinə dəyən zərər
bina
177
1618016
27.
Televiziya verilişi 
stansiyası
stansiya
1
177750
28.
İçməli su kəməri
km
14.5
347242
29.
Taxta çəkmə sexi
bina
1
27862
30.
Avtomobil qarajı
ha
1
61650
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə