Əmək pensiyaları haqqında


Əmək pensiyasının təyin olunması üçün ərizələrin qeydiyyata alınmasıYüklə 1,23 Mb.
səhifə3/11
tarix06.05.2017
ölçüsü1,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.2. Əmək pensiyasının təyin olunması üçün ərizələrin qeydiyyata alınması
4.2.1. Pensiyaların təyin olunması barədə və ya bir pensiya növündən digər pensiya növünə keçirilmə haqqında ərizələr zəruri sənədlərlə birlikdə şöbəyə daxil olduğu gün kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən pensiya təyin olunması üçün ərizələrin qeydiyyatı jurnalında (5 nömrəli əlavə) qeydiyyatdan keçirilir.

Jurnalın qrafalarında daxil olan müraciətlərin sıra nömrəsi, ərizələrin şöbəyə daxil olma tarixi, təqdim olunan sənədlərin adları, sənədlərin verilmə tarixi və nömrəsi, ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, ərizənin qısa məzmunu, icraçı məsləhətçinin soyadı, adı, atasının adı və qəbul edən şəxsin imzası qeyd edilir.

4.2.2. Ərizə və digər sənədlər poçtla göndərildikdə, jurnalın daxil olma tarixi qrafasında “poçtla göndərilmişdir” ifadəsi əlavə edilir və şöbəyə daxil olma tarixi ərizəçinin müraciət tarixi hesab olunur.

4.2.3. Tibbi-sosial ekspert komissiyası tərəfindən əlillik müəyyən edilməsi barədə tibbi ekspertiza sənədləri bilavasitə TSEK-dən rəsmi qaydada qəbul edilir və kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən jurnalda qeydiyyatdan keçirilir.

4.2.4. Şöbəyə daxil olan ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər qeydiyyata alındığı gün ərizənin qəbul edilməsi barədə kəsmə xətti ərizəçiyə təqdim edilir. Ərizə və ona əlavə edilmiş sənədlər şöbə müdirinin dərkənarına əsasən dərhal Pensiya təyinatı sektorunun müdirinə təqdim edilir, sektor müdiri sənədlərlə tanış olduqdan sonra ərizəni komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalında (6 nömrəli əlavə) şöbəyə daxil olduğu tarix göstərilməklə qeydiyyata alır və sənədləri qərar layihəsini hazırlamaq üçün Pensiya təyinatı sektorunun sahə məsləhətçisinə verir.

4.2.5. Komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalının qrafalarında daxil olan müraciətlərin sıra nömrəsi, ərizənin daxil olduğu tarix, ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı, ərizənin məzmunu, pensiya təyin edən komissiyanın qərarının tarixi, qərarın məzmunu, fərdi hesabın sığorta hissəsində qeydə alınmış pensiya kapitalı, pensiyanın ümumi məbləği, çatışmayan sənədlərin siyahısının sığortaolunana aktla təhvil verilməsi, yaxud poçtla onun ünvanına göndərilməsi və pensiya vəsiqəsinin verilməsi haqqında qeydlər əks edilir.

4.2.6. Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi ərizə və ona əlavə olunmuş sənədlərin surətlərini (şəxsiyyət vəsiqəsinin, işləməyənlərin əmək kitabçasının, hərbi biletin, nıkah, doğum və ölum haqqında şəhadətnamələrini və s. notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri əsli ilə birlikdə təqdim olunur) əsli ilə üzləşdirir.

Pensiyanın təyin olunması üçün çatışmayan sənədlər aşkarlanarsa, həmin sənədlərin siyahısı tərtib olunur və bu siyahı iki nüsxədən ibarət tərtib olunmuş aktla (7 nömrəli əlavə) ərizəçiyə təhvil verilir. Aktın digər nüsxəsi pensiya işinə əlavə olunur.

Çatışmayan sənədlərin siyahısının aktla təhvil verilməsi mümkün olmadıqda, siyahı sifarişli poçt vasitəsilə ərizəçinin ünvanına göndərilir və bu barədə poçt qəbzi pensiya işinə əlavə olunur.

4.2.7. Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi zəruri hesab olunan hallarda sənədlərin yerində qarşılıqlı yoxlanılmasını həyata keçirir.

4.2.8. Ərizəçi və ya onun nümayəndəsi tərəfindən təqdim olunan hər bir əlavə sənəd ərizə ilə birlikdə şöbəyə daxil olduğu tarix göstərilməklə bu Qaydaların 4.2.1-ci yarımbəndində göstərilən qaydada qeydiyyatdan keçirilir və şöbə müdirinin dərkənarına əsasən icra üçün 4.2.4-cü yarımbəndində göstərilən qaydada Pensiya təyinatı sektorunun müdirinə və Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisinə verilir.

4.2.9. Pensiyanın təyin olunması üçün tələb edilən sənədlər təqdim edildikdən sonra Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi 2 gün müddətinə komissiyanın qərar layihəsini hazırlayaraq komissiya üzvlərinə təqdim edir.


4.3. Əmək pensiyasının təyin olunması (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) barədə müraciətlərə baxılması və qərarların icrası
4.3.1. Əmək pensiyasının təyin olunması (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) barədə müraciətlərə şöbənin müdirinin əmri əsasında, şöbə müdirindən (sədr), Pensiya təyinatı sektorunun müdirindən (üzv), Maliyyə-uçot sektorunun müdiri-baş mühasibdən (üzv) və Fərdi uçotun təşkili sektorunun müdirindən (üzv) ibarət tərkibdə yaradılan “Pensiya təyin edən komissiya” tərəfindən baxılır.

4.3.2. Komissiyanın iclası müəyyən olunmuş qrafik üzrə keçirilir. Komissiyanın iclasına şöbə müdiri sədrlik edir. Sədr üzürlü səbəblərə görə (məzuniyyət, xəstəlik, ezamiyyə və s.) komissiyanın işində iştirak etmədikdə, müdir vəzifəsini icra edən şəxs iclasa sədrlik edir.

4.3.3. Əmək pensiyasının təyin edilməsi (və ya bir növündən başqa növünə keçirilməsi) barədə təqdim edilmiş ərizəyə və siyahısı əmək pensiyasını təyin edən orqan tərəfindən müəyyən edilmiş sənədlərə onların əmək pensiyasını təyin edən orqana daxil olduğu gündən ən geci 10 gün müddətində baxılmaqla təyinat aparılır.

4.3.4. Sənədlər Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi tərəfindən aşağıdakı ardıcıllıqla tikilir: komissiyanın qərarı, ərizə, sığortaolunanın Qanun qüvvəyə mindiyi günədək ümumi iş stajını təsdiq edən sənədlər, sığortaounanın fərdi uçot məlumatları əsasında sosial sığorta stajı və pensiya kapitalı barədə arayış, pensiyanın üzərinə əlavələrin hesablanması üçün təsdiqedici sənədlər və digər sənədlər.

Ərizəçinin təqdim etdiyi sənədlərin əsli də (şəxsiyyət vəsiqəsinin, işləməyənlərin əmək kitabçasının, hərbi biletin, nikah, doğum və ölüm şəhadətnamələrinın və s. notarial qaydada təsdiq olunmuş surətləri də) komissiyaya təqdim olunur. Pensiya təyinatı məsələsinə komissiyada baxıldıqdan sonra qeyd olunan sənədlərin əsli ərizəçiyə qaytarılır. Komissiya pensiya təyin olunması haqqında qərar çıxardıqda, əmək kitabçasının titul vərəqinin yuxarı sağ küncündə “əmək pensiyası təyin edildi” ştampı vurulur və Pensiya təyinatı sektorunun müdiri tərəfindən tarix göstərilməklə imzalanır.

4.3.5. Komissiya əmək pensiyasının təyin olunması barədə qərar layihəsi ilə razılaşmadıqda öz irad və təkliflərini bildirməklə sənədləri Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisinə qaytarır.

4.3.6. Pensiya təyin olunmasından imtina edilməsi haqqında qərar layihəsi hazırlanarkən mübahisəli hallar yarandıqda komissiyanın iclasına ərizəçi və ya onun qanuni nümayəndəsi də dəvət oluna bilər.

4.3.7. Komissiyanın əmək pensiyasının təyin olunması barədə qərarı (8 nömrəli əlavə) sadə səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qərar komissiyanın bütün üzvləri tərəfindən imzalanır.

Komissiya üzvü səs çoxluğu ilə qəbul edilən qərarla razılaşmırsa, o, rəyini yazılı şəkildə bildirir. Onun rəyi protokola tikilir və əmək pensiyası sənədləri ilə birlikdə saxlanılır.

4.3.8. Komissiyanın pensiya təyinatı ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar üzrə əmək pensiyası sənədləri komissiya tərəfindən yenidən Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisinə qaytarılır. Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçisi təyin edilmiş əmək pensiyası sənədləri üzrə müvafiq məlumatları əks etdirən “Pensiyaçının uçot vərəqi”ni (9 nömrəli əlavə) tərtib edərək “Pensiyaçının uçot vərəqinin hərəkətinin qeydiyyatı jurnalı”nda (10 nömrəli əlavə) imzalanmaqla Maliyyə-uçot sektorunun məsləhətçi-mühasibinə təhvil verir. Jurnal hər bir sahə üzrə ayrılıqda aparılır və Pensiya təyinatı sektorunda saxlanılır.

Maliyyə-uçot sektorunun məsləhətçi-mühasibi pensiyaçının uçot vərəqi üzrə 2 gün müddətində şəxsi hesab (11 nömrəli əlavə) açır və pensiyaçının uçot vərəqini “Pensiyaçının uçot vərəqinin hərəkətinin qeydiyyatı jurnalı”nda imzalanmaqla Pensiya təyinatı sektorunun sahə məsləhətçisinə təhvil verir.

Şəxsi hesab açıldıqdan sonra Pensiya təyinatı sektorunun müdiri hazırlanmış əmək pensiyası vəsiqəsini (12 nömrəli əlavə) komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalında qeyd etməklə pensiyaçıya təqdim edir.

4.3.9. Müraciət edən şəxsin əmək pensiyası (və ya əmək pensiyasının bir növündən başqa növünə keçirilməsi) hüququ olmadığı hallarda əmək pensiyası təyin edən orqan pensiya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərarı 5 gün ərzində imtinanın səbəblərini göstərmək şərtilə bütün sənədlərlə birlikdə ərizəçiyə göndərir.

Əmək pensiyası təyin edilməsi üçün müraciət edən şəxsin əmək pensiyası hüququnun olmadığı barədə komissiyanın qəbul etdiyi qərarların və əmək pensiyası təyin edilməsi üçün təqdim edilmiş sənədlərin surətləri hər bir iş üzrə ayrılıqda pensiya işində saxlanılır.


4.4. Yaşayış yerini dəyişməklə və ya pensiyaçının vəfatı ilə əlaqədar pensiya işlərinin qeydiyyatdan çıxarılması və qəbul edilməsi
4.4.1. Pensiyaçı yeni yaşayış yerinə köçməsi ilə əlaqədar Pensiyaçının uçot vərəqinin qeydiyyatdan çıxarılması haqqında uçotda olduğu şöbəyə ərizə verir. Pensiyaçıya köçdüyü ay da daxil olmaqla pensiya ödənilir, Pensiyaçının uçot vərəqinə və şəxsi hesaba pensiyanın ödənildiyi tarix və pensiyadan tutulma (əgər varsa) haqqında qeydlər edilir.

4.4.2. Pensiyaçının uçot vərəqinin hərəkətdən çıxarılması üçün ərizəyə 5 gün müddətində baxılır.

Uçotdan çıxarılma şöbə müdirinin sərəncamı əsasında aparılır. Sərəncam şöbə müdiri, Pensiya təyinatı sektorunun müdiri və Maliyyə-uçot sektorunun müdiri-baş mühasib tərəfindən imzalanıb möhürlə təsdiq edilir. Həmin gün şəxsi hesab bağlanılaraq pensiya ödənişinin dayandırılması haqqında ödəniş müəssisəsinə məlumat verilir.

4.4.3. Pensiyaçının vəfat etməsi ilə əlaqədar pensiyaçının uçot vərəqinin və şəxsi hesabının hərəkətdən çıxarılması hər ayın birinci həftəsində şəhər və rayon vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatını aparan orqanlardan şöbə müdirinin müvafiq əmri ilə təhkim edilmiş aparıcı məsləhətçi-nəzarətçi mühasib tərəfindən alınan məlumatlar üzrə Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçiləri və Maliyyə-uçot sektorunun məsləhətçi-mühasibləri tərəfindən aparılır.

4.4.4. Uçota götürülmə pensiyaçının yeni yaşayış yerinə əvvəlki yaşayış yerindən köçməsi göstərilməklə ərizəsinə əsasən aparılır. Bu zaman pensiyaçı yeni yaşayış yerində yaşadığını təsdiq edən sənədləri təqdim edir (şəxsiyyət vəsiqəsi, faktiki yaşayış yerindən arayış və s.).

Pensiyaçının köçənə qədər uçotda olduğu şöbədən pensiyaçının pensiya işinin və uçot vərəqinin alınması üçün ərizənin verildiyi tarixdən 3 gün müddətində sorğu göndərilir.

Sorğunun göndərildiyi şöbənin müdiri sorğunu aldıqdan sonra 5 gündən gec olmamaqla pensiya işinin, pensiyaçının uçot vərəqinin və pensiyadan tutulma (əgər varsa) haqqında icra vərəqinin göndərilməsini təmin edir. Göndərilmə məktubunun surəti sifarişli poçt qəbzi ilə birlikdə şöbədə saxlanılır. İcra vərəqinin göndərilməsi haqqında əlaqədar şəxslərə və orqanlara məlumat verilir.

4.4.5. Pensiyanın ödənilməsinin yeni yaşayış yeri üzrə bərpası pensiyaçının uçot vərəqi alındıqdan sonra şöbə müdirinin sərəncamı əsasında əvvəlki yaşayış yerində pensiyanın dayandırıldığı tarixdən aparılır.

Pensiyaçının uçot vərəqinin göndərilməsinə dair daxil olan sorğular, göndərilən pensiyaçının uçot vərəqinin qeydiyyatı şöbənin kargüzarlıq işləri ilə məşğul olan şəxs tərəfindən ayrıca jurnalda aparılır. Bununla əlaqədar yazışmalar ayrıca qovluqda saxlanılır. Bu sənədləşmənin aparılmasına Pensiya təyinatı sektorunun müdiri nəzarət edir.
4.5. Pensiya sənədlərinin saxlanılması
4.5.1. Qeydiyyat jurnalları, pensiya işləri, pensiyaçının uçot vərəqləri sahələr üzrə sıra nömrələri və ya əmək pensiyasının növləri, yaxud da əlifba sırası qaydasında komplektləşdirilir.

4.5.2. Qocalar, əlillər və ya sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün internat evlərində yaşayan pensiyaçılara məxsus pensiyaçının uçot vərəqləri həmin internat evlərinin yerləşdiyi ərazi üzrə, cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkənlərin pensiyaçının uçot vərəqləri həmin müəssisələrin yerləşdiyi ərazi üzrə, pensiyaçı psixatriya xəstəxanasında müalicə olunduqda isə qəyyumun yaşadığı ünvan üzrə şöbədə saxlanılır.

4.5.3. Ödənişdən çıxarılan pensiyaçının uçot vərəqləri ödənişi davam etdirilən pensiyaçının uçot vərəqlərindən ayrılıqda mühafizə olunur. Bu sənədlər əlifba sırası ilə şöbənin arxiv kitabında qeydiyyata alınır və saxlanılır.

4.5.4. İldə bir dəfədən az olmayaraq şöbə müdirinin əmri əsasında şöbədə pensiya işləri, pensiyaçının uçot vərəqləri və şəxsi hesabların inventarizasiyası aparılır. İnventarizasiyanın aparılması üçün əmrlə şöbə müdiri (komissiyanın sədri), Maliyyə-uçot sektorunun müdiri - baş mühasib, Pensiya təyinatı sektorunun müdiri, məsləhətçi-nəzarətçi mühasibdən ibarət komisiya yaradılır və komissiyanın işinə sahələr üzrə məsləhətçilər və məsləhətçi-mühasiblər cəlb olunur.

İnventarizasiyanın nəticələri haqqında akt tərtib olunur və inventarizasiya komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanır. Aktda invetarizasiyanın aparıldığı tarix, inventarizasiyanı aparan şəxslərin soyadı, adı və atasının adı, aşkar olunmuş hər bir nöqsan dəqiq göstərilir.

4.5.5. İnventarizasiya haqqında pensiyaçının uçot vərəqinin arxa hissəsində inventarizasiyanın aparılması tarixi göstərilir, inventarizasiya aparan şəxs tərəfindən imzalanır, möhürlə təsdiq olunur.

4.5.6. Pensiyaçının uçot vərəqinin saxlanılmasına Pensiya təyinatı sektorunun məsləhətçiləri (müvafiq sahələr üzrə) məsuliyyət daşımaqla, Pensiya təyinatı sektorunun müdiri nəzarət edir.

4.5.7. Pensiya təyin edilməsindən imtina edilmiş şəxslərin sənədləri də şöbənin arxivində saxlanılır. Bu işlərdə aşağıdakı sənədlər olmalıdır:

- pensiya təyin olunmasından imtina barədə komissiya qərarı;

- ərizəçi tərəfindən təqdim edilmiş və ya şöbənin işçiləri tərəfindən tərtib olunmuş sənədlərin surəti, yaxud onlardan çıxarış (əmək kitabçası və s.);

- pensiya təyin olunmasından imtina barədə komissiya qərarının surətinin, yaxud digər sənədlərin ərizəçiyə qaytarılması barədə məktubun (qaytarılan sənədlərin adı və sayı göstərilməklə) surəti və göndərilmə barədə poçt qəbzi.

4.5.8. Qanunun 20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş vəzifələrdə çalışmış şəxslər üzrə pensiya işləri istisna olmaqla digər pensiya işləri mərkəzləşdirilmiş qaydada dövri olaraq Fond (Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu) tərəfindən arxivləşdirilir.

4.5.9. Hərəkətdən çıxarılmış pensiya işləri, pensiyaçının uçot vərəqləri şöbədə aşağıdakı müddətdə saxlanılır:

- yaşa görə - 20 il;

- ailə başçısını itirməyə görə - 10 il.

Əlilliyə görə pensiyanın ödənilməsi dayandırıldıqdan sonra pensiyaçının uçot vərəqlərinin saxlanılma müddəti pensiyaçının yaşı nəzərə alınmaqla hesablanır. Əlillik müddəti qurtardıqda belə işlərin saxlanılma müddəti yaşa görə pensiya almaq üçün müraciət etmək hüququ verən müəyyən edilmiş yaş həddi ilə pensiyaçının yaşı arasındakı fərqə bərabər müddətdə müəyyən olunur.

Pensiyaçının uçot vərəqi üzrə şəxsi hesablar şöbədə 10 il saxlanılır.

Pensiyaçının uçot vərəqinin və şəxsi hesabların saxlanılma müddəti pensiya ödənilməsi dayandırılan ildən hesablanır.

Əmək pensiyasının təyin edilməsinə dair rədd edilən müraciətlər şöbədə 10 il, əmək pensiyası təyin edilməsinə dair müraciətlər əmək pensiyası sənədləri ilə birlikdə onların və pensiyaçının uçot vərəqinin göndərilməsi haqqında yazışmalar 10 il, pensiya təyin edən komissiyanın qərarlarının qeydiyyatı jurnalları 40 il, pensiya vəsiqəsinin verilməsinin uçotu kitabı 15 il, pensiyanın təyin edilməsi və ödənişi ilə əlaqədar ərizələr, şikayətlər və yazışmalar 3 il, pensiya məsələləri üzrə ərizə və şikayətlərin qeydiyyatı kitabı (və ya kartoteka) 3 il saxlanılır.

4.5.10. Hərəkətdən çıxarılmış pensiyaçının uçot vərəqlərinin və digər sənədlərin şöbədə saxlanılma müddəti qurtardıqdan sonra həmin sənədlərin mühafizəsi, saxlanılması və ya məhv edilməsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Arxivlərin, arxiv fondlarının və sənəd kolleksiyalarının Milli arxiv fondunun tərkibinə daxil edilməsi, bu tərkibdən çıxarılması və ya məhv edilməsi Qaydası” ilə tənzimlənir.
“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən əmək pensiyalarının təyin edilməsi, sosial sığorta stajının müəyyən olunması, əmək pensiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi, baxılması və saxlanılması Qaydaları”na 1 nömrəli əlavə

Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
_____________________________________________________________________ şöbəsinə

_____________________________________________________________________________

ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

______________________________________________________________ünvanda yaşayan

_______________________________________________________________________telefon

Şəxsiyyət vəsiqəsi______________ N-_______________ __________________________

seriya nömrə doğulduğu tarix

___________________________________ ________________________________________

şəxsiyyət vəsiqəni verən orqanın adı şəxsiyyət vəsiqənin verildiyi tarix

ƏRİZƏ
Xahiş edirəm mənə (yaşa görə), (əlilliyə görə), (ailə başçısını itirməyə görə) əmək pensiyası təyin edəsiniz, digər pensiya növünə keçirəsiniz, pensiyadan pay ayırasınız (lazım olmayanları pozmalı).

Hal-hazırda işləyirəm, işləmirəm (lazım olmayanı pozmalı).

Mənə məlumdur ki, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən müxtəlif növ əmək pensiyası almaq hüququ olan şəxslər arzularına əsasən bunlardan yalnız birini ala bilər.

Pensiyanın məbləğinin dəyişdirilməsinə təsir edə biləcək bütün dəyişikliklər haqqında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli orqanına məlumat verməyi öhdəmə götürürəm.

_____________________________

imza


“______”_______________20 il

kəsmə xətti
Sığortaolunan___________________________________________________________ərizəsi

ərizəçinin soyadı, adı, atasının adı

Əlavə olunmuş________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________sənədlər qəbul olundu.
“______”__________20 il tarixdə __________________N- ilə qeydiyyatdan keçirildi.


Ərizəyə əlavə olunmuş sənədlərin siyahısı


N

Sənədlərin adı

Sayı

Ərizəçiyə qaytarılıb

İmza

Tarix

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Əlavə təqdim edilmiş sənədlər barədə məlumat
N

Sənədlərin adı

sayı

Sənədləri qəbul edənin imzası

1


2


3


4


5


6


7


8


9


Kataloq: new -> wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Azərbaycanda sosial təminat islahatları
uploads -> Kənd Təsərrüfatı İlin də Azərbaycan Respublikasında aqroparkların formalaşdırılması mexanizmləri və fermərlərin prosesdə iştirakçılığının gücləndirilməsi
uploads -> İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzi (cesd)
uploads -> Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin müdafiəsi ilə bağlı
uploads -> Azərbaycanda sığorta sisteminin Ümumi Daxili Məhsuldakı (ÜDM) payı 0,4 %, adambaşına düşən sığorta haqqı 18-19 manatdır
uploads -> Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası
uploads -> Sağlamlıq imkanları məhdud insanlar üçün sosial müavinətlər, tibbi xidmət və maddi yardım
uploads -> Kənd Təsərrüfatı İlində Azərbaycan Respublikasında aqroparkların formalaşdırılması mexanizmləri və fermərlərin prosesdə iştirakçılığının gücləndirilməsi
uploads -> Azərbaycanda sığorta sisteminin Ümumu Daxili Məhsuldakı (ÜDM) payı 0,4 %, adambaşına düşən sığorta haqqı 18-19 manatdır
2013 -> AZƏrbaycan respublikasinin döVLƏt statiSTİka komiTƏSİ

Yüklə 1,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə