Endokrin SistemYüklə 0,81 Mb.
tarix07.01.2017
ölçüsü0,81 Mb.


Endokrin Sistem


Endokrin Sistem

 • İnsan vücudunun hormonal düzenlemsi endokrin sistem tarafından sağlanır.

 • Ekzokrin bezler; salgılarını kanallar vasıtası ile vücut boşluklarına salgılarlar;

 • Endokrin bezler; Salgılarını dokular arası sıvıya verirler. Salgılar buradan kana karışır.

  • Pankreas
  • testisler
  • Overler
  • Karaciğer vb.


Endokrin Sistem

 • Endokrin fonksiyona sahip iç salgı bezleri;

  • Hipotalamus
  • Hipofiz
  • Tiroid
  • Paratiroid
  • Adrenal (sürrenal) bezler
  • Pankreas
  • Epifiz
  • Timus


Endokrin Sistem

 • Endokrin sistemin görevleri;

  • Büyüme ve gelişmenin sürdürülmesi
  • Metabolizma aktivitelerinin düzenlenmesi ve enerji dengesinin sağlanması
  • Üreme fonksiyonlarını ve süreçleri (Yumurta ve sperm üretimi, döllenme, doğum...)
  • Vücut ısısının korunması
  • Vücuttaki kimyasal kompozisyonun ve ekstrasellüler sıvı hacminin düzenlenmesi
  • Duygu ve dürtü
  • Doku onarımı
  • Bağışıklık sisteminin belirli aktiviteleri
  • İnfeksiyon, travma, stres, kanama, açlık gibi durumlarda homeostazın korunması
  • Düz kas ve kalp kası liflerinin kasılması ve bezlerin salgılarının düzenlenmesi


Hormonlar

 • Hormonlar endokrin bezler tarafından sentezlenen, doğrudan doğruya kan yolu ile belirli hücre ve dokular üzerinde etkilerini gösteren kimyasal maddelerdir.

 • Kandaki miktarları çok az olmasına rağmen biyolojik etkileri oldukça yüksektir.

 • Hormonlar enzimleri aktive etmek suretiyle hücreler ve organlardaki metabolik faaliyetleri düzenlerler.

 • Belirli bir hormon tarafından etkilenen hüvreye/organa hedef hücre/organ denir.

 • Hormonların hedef hücrelerini etkileyebilmeleri için hedef hücre yüzeyinde reseptörlere bağlanması gerekir.Hormonlar

 • Bir hedef hücrede belirli bir hormon için 2000-10000 adet reseptör vardır.

 • Reseptörler hormon spesifiktir.

 • Farklı hedef hücreler aynı hormona farklı cevaplar verebilir.

 • Genelde iki tip hormon vardır;

  • Otokrin hormonlar; üretici hücre üzerine etkilidirler
  • Parakrin hormonlar; başka hücreler üzerine etkilidirler


Feedback Mekanizması

 • Hormonların salgı mekanizması feedback ile düzenlenir.

 • Feedback salgılanan son ürünün gerisin geriye ilk salgı organını etkilemesidir.

 • Pozitif feedback son ürünün ilk salgı organını etkileyerek kendisinin salgısını artırmasıdır.

 • Negatif feedback son ürünün ilk salgı organını etkileyerek kendisinin salgısını azaltmasıdır.Feedback MekanizmasıDown-Up Regülasyon

 • Down-regülasyon; hormon ortamda fazla miktarda bulunduğunda hedef hücre reseptörlerin sayısı azalır, böylece hormona yanıt azalmış olur.

 • Up-regülasyon; hormon ortamda az ya da yetersiz bulunduğunda hedef hücredeki reseptörlerin sayısı artar, hormona yanıt artmış olur.Hipotalamus

 • Beyin tabanında bulunmaktadır.

 • Otonom sinir sistemi ile endokrin sistem arasında bağlantı sağlar.

 • Görevleri;

  • Otonom sinir sisteminin kontrolü
  • Hipofiz bezinin çalışmasının kontrolü
   • RH (releasing hormonlar = salgılatıcı hormonlar)
   • İH (inhibiting hormonlar = salgı durdurucu hormonlar)
Hipotalamus

 • Hipotalamus aşağıdaki hormonları salgılayarak hipofizin salgı yapmasını uyarır;

  • Lüteinizan hormon-RH (LH-RH)
  • Folikül stimülan hormon-RH (FSH-RH)
  • Melanotropin-RH
  • Kortikotropin-RH (CRH)
  • Tirotrop hormon-RH
  • Prolaktin-IH (PRL-IH)
  • Somatotrop hormon-RH
  • Somatotrop hormon-IH


Hipofiz

 • Beyin tabanında sella tursica adı verilen kemik yapının içinde yer alır.

 • İnfindubulum denen bir kanal sistemi ile hipotalamusa bağlıdır.

 • İki bölümü vardır;

  • Adenohipofiz (ön lob)
  • Nörohipofiz (arka lob)


Adenohipofiz

 • Gonadotropik hormonlar;

  • Folikül stimüle edici hormon (FSH);
   • Kadınlarda foliküllerin gelişmesi, overlerden östrojen salgılanması
   • Erkeklerde testislerde sperm üretimini stimüle eder.
  • Lüteinizan hormon (LH);
   • Ovulasyonu uyarır
   • Corpus luteum oluşumunda görev yapar
  • Prolaktin (PRL);
   • Meme bezlerinin gelişmesini ve süt salgılanmasını uyarır


Adenohipofiz

 • Metabolik hormonlar;

  • Growth hormon (büyüme hormonu = GH);
   • Somatotrop hücrelerden salgılanır
   • Büyümeyi ve metabolizmayı stimüle eder
   • Protein sentezini uyarır
  • Adrenokortikotrop hormon (ACTH);
   • Kortikotrop hücrelerden salgılanır
   • Adrenal korteksten glukokortikoidlerin salgılanmasını sağlar
  • Melanosit stimüle eden hormon (MSH);
   • Kortikotrop hücrelerden salgılanır
   • Deri pigmentasyonundan sorumludur
  • Tiroid stimüle edici hormon (TSH);
   • Tirotrop hücrelerden salgılanır
   • Tiroid bezi salgılarını düzenler


Nörohipofiz

 • Oksitosin;

  • Hamileliğin sonunda uterus kaslarının kasılmasını artırarak bebeğin doğmasına yardım eder.
  • Plesentanın çıkışını hızlandırır.
  • Doğum sonrasında uterusun eski boyutlarına dönmesine yardımcı olur.
 • Antidiüretik hormon (AFH);

  • İdrarla atılan su miktarını kontrol eder, böylece vücudun su dengesini ayarlar
  • İdrar çıkışını azaltır
  • Ayrıca arteriollerin kasılmasını artırarak kan basıncını artırır


Tiroid Bezi

 • Larinksin hemen altında, tarkeanın her iki yanında yer alan iki loblu bir salgı bezidir.

 • Tiroid foliküllerinden oluşur.

 • Oluşturduğu salgıları depolama kabileyitine sahiptir.

 • Üç farklı hormon salgılar;

  • Tiroksin (T4)
  • Triiyodotironin (T3)
  • Kalsitonin


Tiroid Bezi

 • Tiroid hormonlarını sentezi için iyot gereklidir.Tiroid BeziParatiroid Bezler

 • Tiroid bezinin gerisinde fibröz kapsül içinde yer alırlar.

 • Dört adet paratiroid bezi vardır.

 • Paratiroid bezler parathormon salgılarlar.

 • Parathormon;

  • Kan ve kemiklerdeki kalsiyum ve fosfat metabolizmasını düzenler
  • Kemiklerden kalsiyumun serbestleşmesini ve kandaki kalsiyum miktarını artırır
  • Böbreğin kalsiyumu ve magnezyumu geri emmesini, fosfat iyonlarını ise idrar ile atmasını sağlar
  • D vitaminini aktive eder


PARATİROİD HORMONLARIAdrenal Bezler

 • Her iki böbreğin üst kısmına yerleşmişlerdir.

 • Adrenal bezlerin 2 bölümü vardır;Adrenal Korteks

 • Mineralokortikoidler;

  • Vücudun sodyum-potasyum ve su dengesini düzenlerler.
  • En önemli mineralokortikoid aldosterondur.
  • Aldosteron;
   • Böbrek tübüllerinden sodyum geri emilimini artırır
   • Klor ve bikarbonat geri emilimini artırır
   • Su tutulmasını artırır
   • Potasyum ve hidrojen iyonlarının atılımını artırır


Adrenal Korteks

 • Glukokortikoidler;

  • Kortizol
  • Kortikosteron
  • Kortizon
 • Karaciğerde yağ ve proteinden karbonhidrat yapımını artırırlar.

 • Kortizol karaciğerde glukozun glikojen şeklinde depolanmasını artırır, glukozun vücut hücreleri tarafından kullanımını azaltır.

 • Kan şeker seviyesini artırır.

 • Kortizol allerjik ve inflamatuar reaksiyonların şiddetini azaltır.Adrenal Korteks

 • Glukokortikoidler;

  • Metabolizmayı ve metabolik strese karşı direnci düzenler
  • Protein yıkımını artırırlar
  • Lipolizi uyarırlar
  • Kan basıncını artırırlar
  • İnflamasyonu baskılarlar
  • Histamin salınımını azaltırlar
  • Yara iyileşmesini yavaşlatırlar
  • Bağışıklık yanıtını baskılarlar


Adrenal Korteks

 • Gonadokortikoidler;

  • Seks hormonları başlıca gonadlarda daha az olarakta adrenal kortekste yapılır.
  • Östrojen, progesteron
  • Testosteron


Adrenal Medulla

 • Adrenal medulla sempatik sinir sistemi ile ilişkidedir.

 • Sempatik uyarı oluştuğunda adrenal medulla, adrenalin ve noradrenalin salgılar.

 • Noradrenalin;

  • Kan damarları daralır
  • Kalp atım hızı ve kan basıncı artar
  • Solunum hızı artar
  • Kan şekeri yükselir
  • Gastrointestinal kanal inhibe olur


Adrenal Medulla

 • Adrenalin;

  • Kalp üzerine etkileri noradrenalinden daha güçlüdür
  • Adrenalin kan damarlarını hafifçe daraltır
  • Adrenalin vücut metabolizmasını normalin % 100 üstüne çıkarabilir


Pankreas

 • Midenin alt kısmında duodenumun yaptığı kıvrımın içinde yer alır.

 • İki ayrı fonksiyonu vardır;

  • Ekzokrin fonksiyon; sindirimde görev yapan enzimleri salgılar
  • Endokrin fonksiyon; kandaki şeker düzeyini kontrol eden hormonları salgılar
 • Pankresta bulunan langerhans adacık hücreleri birbirine zıt etki yapan iki adet hormon salgılar.Pankreas

 • İnsülin;

  • Langerhans adacıklarındaki -hücreleri tarafından salgılanır.
  • Karaciğerde glikojen sentezini artırır ve kan şeker seviyesini düşürür.
  • Glikojenezi uyarır
  • Protein sentezini uyarır
  • Lipojenezi uyarır
  • Glikojenolizi azaltır
  • Glukoneogenezi azaltır
 • Büyüme hormonu ve ACTH kan glukoz düzeyini artırır, bu da insülin salınımını uyarır.

 • Parasempatik aktivite insülin salınımı artırır.

 • Somatostatin insülin salınımını inhibe eder.Pankreas

 • Glukagon;

  • Langerhans adacıklarındaki -hücrelerinden salgılanır.
  • Glikojenolizi hızlandırıp, glukoneojenezi artırarak kan şeker seviyesini artırır.
  • Glukagon salınımı kan glukoz seviyelerinin negatif feedbacki ile kontrol edilir.
  • Yüksek protein içerikli besinler ve sempatik aktivite artışı, glukagon salgısını artırır.


Overler

 • Pelvis boşluğunun her iki yanında yer alırlar.

 • Östrojen ve progesteron salgılarlar.

 • Östrojen;

  • Üreme siklusunu düzenler
  • Gebeliğin sürmesini sağlar
  • Süt bezlerini laktasyon için hazırlar
 • Progesteron;

  • Meme bezlerinin gelişimini sağlar
  • Uterusu döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için hazırlar


Overler

 • Overlerde ayrıca inhibin ve relaksin hormonları da salınır.

 • İnhibin;

  • FSH ve LH salınımını inhibe eder
 • Relaksin;

  • Bebeğin doğumundan hemen önce overler ve plasenta tarafından salınır
  • Rahim ağzının (cerviks) genişlemesini sağlar.


Testisler

 • Testisler vücut dışında skrotum denen bir kesenin içinde yerleşmişlerdir.

 • Testosteron üretirler.

 • Sperm üretiminden de sorumludurlar

 • FSH salgısını inhibe eden inhibinde salgılanır.Epifiz

 • Beyinde 3. Ventrikülün üstünde yer alır.

 • Bir sap ile orta beyne bağlanmıştır.

 • Melatonin salgılar.

 • Uyku ritmini ve ergenlik öncesi hormonal faaliyetleri düzenler.

 • Melatonin karanlıkta daha fazla salgılanır.Timus

 • Lenfositlerden oluşan iki loblu bir bezdir.

 • Temel işlevi bağışıklık sistemi ile ilişkilidir.

 • T hücrelerinin çoğalmasını ve olgunlaşmasını sağlar.
Yüklə 0,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə