Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzr



Yüklə 2,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#7515
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2015 1670-2015

 

1673

 



  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 



9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

(111) N 2015 1674 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31587 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün 



materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 

materiallar; 



dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1675 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31588 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün 



materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 

materiallar; 



dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05  - 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1676 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31590 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası

plastırlar,  müalicə  prosedurları



 

(sarğılar)  üçün 

materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 

materiallar; 



dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1677 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31591 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  ü

çün gigiyenik preparatlar; tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün 



materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 

materiallar; 



dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 



2015 1674-2015

 

1677

 



AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1678 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31592 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün 



materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlə

rinin 


hazırlanması 

üçün 


materiallar; 

dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для

 

лечебных  процедур 



(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1679 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31593 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları  (sarğılar)  üçün 

materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 


materiallar; 

dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1680 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31594 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 -  

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  prepara

tlar; tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün 



materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 

materiallar; 



dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1681 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31595 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05  

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

2015 1678-2015

 

1681

 



  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

AZ

 

Bülleten 



9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün 



materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçü

n materiallar; dezinfeksiya 



dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1682 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31596 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)



  üçün 

materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 


materiallar; 

dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 



(111) N 2015 1683 

(151) 02.12.2015 

(210) 2015 00729 

(220) 20.10.2015 

(181) 20.10.2025 

(730)  "K  GROUP"  MƏHDUD  MƏSULİYYƏTLİ 

CƏMİYYƏTİ,

 

AZ1134,BAKI  ŞƏHƏRİ  NƏSİMİ 

RAYONU, 20 YANVAR, ev 3, m.13 (AZ) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı

-

ayrılıqda 



müstəqil  hüquqi  mühafizə  verilmədən  bütövlüklə 

qorunur. 



(591) 

qırmızı,


 göy 

(511) 01 

sənaye, elmi məqsədlərdə, fotoqrafiyada, 

kənd  təsərrüfatında,  bağçılıqda  və  meşəçilikdə 

istifadə  üçün  nəzərdə  tutulan  kimyəvi  məhsullar; 

emal  olunmamış  süni  q

a

tranlar;  emal  olunmamış 



plastik  materiallar;  gübrələr;  od  söndürmək  üçün 

tərkiblər;  metalların  tavlanması  və  lehimlənməsi 

üçün 

preparatlar; 



ərzaq 

məhsullarının 

konservləşdirilməsi ücün preparatlar; aşı maddələri; 

sənaye məqsədləri üçün yapışqan maddələr.

 

02 

boyalar,  əlif  yağları,  laklar;  metalları 



korroziyadan  və  ağacı  xarab  olmaqdan  mühafizə 

edən  qoruyucu  vasitələr;  boyaq  maddələri;  yeyici 

maddələri;  emal  olunmamış  təbii  qatranlar;  bədii

-

dekorativ məqsədlər və bədii mətbuat üçün istifadə 



edilən təbəqə və tozvari metallar.

 

03  

ağartma üçün preparatlar  və  yuma üçün  digər 

maddələr;  təmizləmə,  cilalama,  yağsızlaşdırma  və 

abraziv  emal  üçün  preparatlar;  sabunlar;  ətriyyat 

məmulatları,  efir  yağları;  kosmetika,  saç  üçün 

losyonlar; 

diş


 

tozları və pastaları.

 

04  

texniki  yağlar  və  sürtkülər;  sürtkü  materialları; 

tozu udmaq, 

islatmaq və birləşdirmək üçün tərkiblər; 

yanacaqlar  (o  cümlədən,  motor  benzinləri)  və 

işıqlandırıcı  materiallar;  fitillər  və  işıqlandırma  ücün 

şamlar



05  



əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri;  uşaq  qidası; 

plastırlar,  sarğı  materialları;  dişləri  plomblamaq  və 

diş  surətlərini  hazırlamaq  üçün  materiallar; 

dezinfeksiyaedici  vasitələr;  ziyanverici  heyvanları 

məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər, herbisidlər



06  -  adi metallar v

ə  onların  xəlitələri;  metal  tikinti 

materialları; səyyar metal konstruksiyalar və tikililər; 

dəmir yolları üçün metal materiallar; metal troslar və 

məftillər  (qeyri

-

elektrik);  dəmir  və  qıfıl  məmulatları; 



metal  borular;  seyflər;  digər  siniflərə  aid  edilməyə

adi metallardan məmulatlar; filizlər.



 

07  

maşınlar  və  dəzgahlar;  mühə

r

riklər  (yerüstü 



nəqliyyat  vasitələri  üçün  nəzərdə  tutulanlar  istisna 

olmaqla); birləşmələr və ötürmə elementləri (yerüstü 

nəqliyyat  vasitələri  üçün  nəzərdə  tutulanlar  istisna 

olmaqla)


;  əl  ilə  idarə  edilən  alətlərdən  başqa  kənd 

təsərrüfatı alətləri; inkubatorlar.

 

08  

əl  vasitələri  və  alətlər;  bıçaq  məmulatları, 

çəngəllər və qaşıqlar; soyuq silah; ülgüclər

. 



09  

elmi  məqsədlər,  dəniz,  geodeziya,  fotoqrafiya, 

kinematoqrafiya, 

optika, 


çəkmə, 

ölçmə, 


siqnalizasiya, nəzarət (yoxlama), xilasetmə və tədris 

üçün  cihaz  və  alətlər;  elektrikin  ötürülməsi, 



2015 1681-2015

 

1683

 



AZ

               

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                          

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


paylanması, 

transformasiyası, 

toplanması, 

tənzimlənməsi  və  ya  idarə  edilməsi  ücün  cihaz  və 

alətlər;  səsin  və  ya  təsvirin  yazılması,  ötürülməsi, 

canlandırılması  üçün 

aparatura; 

məlumatın  maqnit 

daşıyıcıları, səsyazma diskləri, ticarət avtomatları və 

ilkin  ödənişli  aparatlar  üçün  mexanizmlər;  kassa 

aparatları,  hesablayıcı  maşınlar;  məlumatları 

işləmək  üçün  avadanlıq  və  kompüterlər;  od 

söndürmək ücün

 

avadanlıq.



 

10  

cərrahi, tibbi, stomotoloji  və baytarlıq cihaz  və 

alətləri;  ətrafların  protezləri,  göz  və  diş  protezləri; 

ortopedik məmulatlar; tikiş qoymaq üçün materiallar.

 

11  

işıqlandırma, qızdırma, buxar əldə etmə, ərzaq 

məhsullarının  isti  emalı  ücü

n, soyutma, qurutma, 

ventilyasiya  etmə  ücün,  su  bölüşdürücü  və  sanitar

-

texniki qurğular.



 

12  

nəqliyyat  vasitələri;  quruda,  suda  və  havada 

hərəkət edən aparatlar.

 

13  

odlu silah; döyüş sursatı və mərmilər; partlayıcı 

maddələr; fışənglər.

 

14  

nəcib  metallar  və  onların  xəlitələri,  onlardan 

digər  siniflərə  aid  edilməyən  məmulatlar  və  ya 

örtülər;  zərgərlik  məmulatları,  bijuteriya,  qiymətli 

daş

-

qaşlar; saatlar və xronometrik cihazlar.



 

15 

musiqi alətləri.

 

16  

kağız,  karton  və  onlardan  digər  siniflərə  aid 

edi

lməyən  məmulatlar;  çap  məhsulları;  cilidləmə 



işləri  üçün  materiallar;  fotoşəkillər;  yazı  kağızı 

malları;


 

dəvtərxana  və  məişət  məqsədləri  üçün 

yapışqan  maddələr;  rəssamlar  üçün  materiallar; 

fırçalar;  yazı  makinaları  və  kontor  ləvazimatları 

(mebel istisna ed

ilməklə); tədris materialları və əyani 

vəsaitlər  (aparatura  istisna  edilməklə);  qablaşdırma 

üçün  plastik  kütlədən  qayırılmış  materiallar  (digər 

siniflərə aid edilməyən); şriftlər; mətbəə klişesi.

 

17 

kauçuk, rezin, quttaperça, asbest, slyuda və bu 

materia


llardan  digər  siniflərə  aid  edilməyən 

məmulatlar;  qismən  emal  olunmuş  plastik 

kütlələrdən məmulatlar; kəpitkələmə, sıxlaşdırma və 

izolyasiya üçün materiallar; qeyri-metal elastik 

borular. 

18  

dəri  və  onun  əvəzediciləri,  onlardan  digər 

siniflərə  aid  edilməyən  məmulatlar;  heyvan  dəriləri; 

yol  sandıqları,  çamadanlar;  yağış  və  gün  çətirləri, 

əsalar;  qırmanlar,  qamçılar,  at  yəhər

-

qayışı  və 



sərraclıq malları.

 

19  - qeyri-

metal tikinti materialları; tikinti məqsədləri 

üçün qeyri-

metal  sərt  borular;  asfalt,  q

atranl


ar  və 

bitum, qeyri-

metal səyyar konstruksiyalar və tikililər; 

qeyri-


metal abidələr.

 

20  

mebel,  güzgülər,  şəkillər  ücün  çərçivələr; 

ağacdan, 

mantardan, 

qamışdan, 

qarğıdan, 

söyüddən,  buynuzdan,  sümükdən,  fil  sümüyündən, 

balina 

bığından, 



tısbağaların 

qınında


n, 

balıqqulaqlarından,  kəhrabadan,  sədəfdən,  dəniz 

penkasından,  bu  materialların  əvəzedicilərindən  və 

ya  plastik  kütlələrdən  digər  siniflərə  aid  edilməyən 

məmulatlar



21  

ev  və  ya  mətbəx  əşyaları  və  qab

-qacaq; 


daraqlar  və  süngərlər;  şotkalar  (fırçalar  ist

isna 


edilməklə);  şotka  məmulatları  üçün  materiallar; 

təmizlik və yır

-

yığış üçün tərtibatlar; metal liflər; emal 



olunmamış və ya qismən emal olunmuş şüşə (tikinti 

şüşəsi istisna olmaqla); şüşə; çini və saxsıdan digər 

siniflərə aid edilməyən məmulatlar.

 

22 

digər siniflərə aid edilməyən kanatlar, kəndirlər, 

ciyələr,  torlar,  çadırlar,  talvarlar,  brezent,  yelkənlər 

və  kisələr;  doldurma  materialları  (rezin  və  plastik 

kütlədən  olanlar  istisna  olunmaqla);  toxuculuq  lifli 

xammalı.

 

23 

toxuculuq sapları və iplik.

 

24  

digər  siniflərə  aid  edilməyən  parçalar  və 

toxuculuq məmulatları; ədyallar, örtüklər və süfrələr.

 

25 

geyim, ayaqqabı və baş geyimləri.

 

26  

krujeva və tikməli məmulatlar, tesma və lentlər; 

düymələr, basmadüymələr, qarmaqlar və qarqaralar, 

sancaqlar v

ə iynələr; süni güllər.

 

27  

xalçalar,  həsirlər,  ayaqaltılar,  linoleum  və 

döşəmə  üçün  digər  örtüklər;  toxuma  olmayan  divar 

kağızları və üzlük materiallar.

 

28  

oyunlar,  oyuncaqlar;  digər  siniflərə  aid 

edilməyən  gimnastika  və  idman  malları;  yolka 

bəzəkləri



29  

ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət  ekstraktları; 

konservləşdirilmiş,  qurudulmuş  və  istilik  emalına 

uğradılmış  meyvə  və  tərəvəzlər;  jele,  mürəbbə, 

kompotlar,  yumurta,  süd  və  süd  məhsulları;  qida 

yağları və piyləri.

 

30  

qəhvə,  çay,  kakao,  qənd,  düyü,  t

apioka 


(manioka),  saqo,  qəhvə  əvəzediciləri;  un  və  taxıl 

məmulatları,  çörək

-

bulka  məmulatları,  qənnadı 



məmulatları, dondurma; bal, patokadan sirop; maya, 

çörəkçilik  tozları;  duz,  xardal;  sirkə,  souslar; 

ədviyyatlar; qida buzu.

 



Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə