Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzr


Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, SwitzerlandYüklə 2,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#7515
növüБюллетень
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, Switzerland 

(CH) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 

baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 

maddələri;  insan  üçün  qida  əlavələri;  ziyanverici 

heyvanları məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтические

 

и  ветеринарные препараты;  гигиенические  препараты  для 

медицинских  целей;  диетическое  питание  и 

вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 

целей;  пищевые  добавки  для  человека; 

препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 

фунгициды.

 

_________ (111) N 2015 1690 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31500 

(220) 23.10.2014 

(181) 23.10.2024 

(730) Swiss Pharma International AG, 

Waldmannstrasse 8, 8001 Zurich, Switzerland 

(CH) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyena  preparatları;  tibbi  və  ya 

baytarlıq  məqsədləri  üçün  pəhriz  qidası  və 

maddələri;  insan  üçün  qida  əlavələri;  ziyanverici 

heyvanları məhv etmək üçün vasitələr; fungisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтические  и  ветеринарные 

препараты;  гигиенические  препараты  для 

медицинских  целей;  диетическое  питание  и 

вещества  для  медицинских  или  ветеринарных 

целей;  пищевые  добавки  для  человека; 

препараты  для  уничтожения  вредных  животных; 

фунгициды.

 

_________ (111) N 2015 1691 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31724 

(220) 29.12.2014 

(181) 29.12.2024 

(730) TOSHIBA ELEVATOR KABUSHIKI KAISHA, 

72-34, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa, Japan (JP) 

(540) 

(511) 07 - eskalatorlar. 

(511) 07 - 

эскалаторы

_________ 2015 1687-2015

 

1691

 

14 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

(111) N 2015 1692 

(151) 03.12.2015 

(210) 2015 32004 

(220) 16.03.2015 

(181) 16.03.2025 

(730)  BESLER  GIDA  VE  KİMYA  SANAYİ  VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,

 

Şeyhli Ramazanoğlu 

Mah. Mahmut Bayram Cad. No:88 Pendik 

İstanbul TURKEY

 (TR) 

(540) 

(526) 

Əmtəə  nişanında  “CHOCO”  söz  işarəsi 

müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.

  

(511) 29 

ət,  balıq,  quş  və  ov  quşu  əti;  ət 

ekstraktları; 

konservləşdirilmiş, 

dondurulmuş, 

qurudulmuş  və  istiliklə  emal  edilmiş  tərəvəzlər  və 

meyvələr; jele, mürəbbə, kompotlar; yumurta, süd və 

süd məhsulları; qida yağları və piyləri.

 

(526) 

Торговая  марка  "CHOCO"  не  является 

объектом  знака  независимых  юридических 

органов. 

 

(511) 29 

мясо,  рыба,  птица  и  дичь;  мясные 

экстракты;    овощи  и  фрукты  консервированные, 

замороженные, 

сушеные 

и 

подвергнутые тепловой  обработке;  желе,  варенье,  компоты; 

яйца,  молоко  и  молочные  продукты;  масла  и 

жиры пищевые.

 

_________ (111) N 2015 1693 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31726 

(220) 29.12.2014 

(181) 29.12.2024 

(730) FCA US LLC (the State of Delaware),  1000 

Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of 

Michigan 48326, USA (US) 

(540) 

(511) 12 - a

vtomobillər və onların  hissələri.

 

(511) 12 

автомобили и части к ним.

 

_________ (111) N 2015 1694 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31727 

(220) 29.12.2014 

(181) 29.12.2024 

(730) FCA US LLC (the State of Delaware),  1000 

Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of 

Michigan 48326, USA (US) 

(540) 

(511) 12 - a

vtomobillər və onların  hissələri.

 

(511) 12 

автомобили и части к ним.

 

_________ (111) N 2015 1695 

(151) 03.12.2015 

(210) 2014 31728 

(220) 29.12.2014 

(181) 29.12.2024 

(730) FCA US LLC  (the State of Delaware),  1000 

Chrysler Drive, City of Auburn Hills, State of 

Michigan 48326, USA (US) 

(540) 

(511) 12 -  a

vtomobil  və  onların  hissələri; 

avtomobillər üçün mühərriklər və onların  hissələri.

 

(511) 12 

автомобили  и  части  к  ним;  двигатели 

для автомобилей и части к ним.

 

_________ (111) N 2015 1696 

(151) 04.12.2015 

(210) 2015 00739 

(220) 27.10.2015 

(181) 27.10.2025 

(730)  "Ekomobil"  MƏHDUD  MƏSULİYYƏTLİ 

CƏMİYYƏTİ,

  AZ1126, 

Bakı  şəh.,  Xətai  r

-nu, 

Sadıqcan (Əhmədli Qəs), ev 4 mən. 43

 (AZ) 

(540) 

(591) 

tünd yaşıl,

 

açıq yaşıl 

(511) 35 -  e

lektriklə  işləyən  nəqliyyat  vastələrinin 

satışı(591) темно

-

зеленый, светло-

зеленый


 

(511) 35 

продажа  електрических  транспорных 

средств.

 

_________ (111) N 2015 1697 

(151) 07.12.2015 

2015 1692-2015

 

1696

 

15 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


(210) 2014 31716 

(220) 26.12.2014 

(181) 26.12.2024 

(730) Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 

Abbott Park, Illinois, USA, 60064 (US) 

(540) 

(511) 01 -  n

əzarət  preparatları  və  tibbi  diaqnostika 

alətləri  üçün  mayelərin  kalibrlənməsi;  in  vitro 

diaqnostik test və/və ya analizi üçün istifadə olunan 

nəzarət  preparatları  və  laboratoriya  alətləri  üçün 

mayelərin  kalibrlənməsi;  tibbi  diaqnoz  və/və  ya 

analiz üçün kimyəvi reaktivlər; laboratoriya istifadəsi 

üçün reaktivlər; DNT primerləri; DNT zondları; nüvə 

turşularını  bioloji  nümunələrdən  çıxarmaq  üçün 

istifadə  olunan  maddələr;  biotexnologiya  sahəsində 

istifadə  üçün  polimeraza  və  qoruyucu  vasitələr; 

nuklein  turşu  sıralarının,  nuklein  turşuların,  genetik 

materialların, infeksion amillər və/və ya patogenlərin 

təhlil və müəyyən edilməsi

 

məqsədilə istifadə edilən kimyəvi  maddələr;  nuklein  turşu  sıralarının,  nuklein 

turşuların,  genetik  materialların,  infeksion  amillər 

və/və  ya  patogenlərin  təhlil  və  müəyyən  edilməsi 

üçün diaqnostik preparatlar; DNT hasilatına nəzarət; 

RNT  hasilatına  nəzarət;  mənfi  nəzarət;  həllərin 

kalibrlənməsi; laboratoriya tədqiqatları üçün nümunə 

hazırlanması dəstləri.

 

05  

əczaçılıq  preparatları;  diabet  monitorinqi  üçün 

tibbi  reaktivlər;  qanda  qlükoza  səviyyəsinin 

monitorinqi  istifadə  üçün  tibbi  test  zolaqları;  qanda 

k

eton  səviyyəsi  monitorinqi  istifadə  üçün  tibbi  test zolaqları;  diaqnostik  reaktivlər;  tibbi  diaqnostik 

reaktivlər;  tibbi  məqsədlər  üçün  diaqnostik 

preparatlar;  diaqnostika  üçün  sınaq  dəstlər

i; 


oftalmoloji cərrahiyyədə irriqantlar kimi istifadə üçün 

sterili


zə olunmuş duzlu məhlullar daxil olmaqla duzlu 

məhlullar;  sürtgü  və  nəmləndirici  məhlullar  daxil 

olmaqla, oftalmoloji preparatlar və formullar; kontakt 

linza  baxım  preparatları,  həmçinin  məhlul  və  ya 

tablat formasında olmaqla, dezinfeksiya, təmizləmə, 

isla


tma,  zərərsizləşdirmə,  örtmə,  nəmləndirmə, 

saxlama üçün kontakt linzalar; kontakt linzalar üçün 

yağlayıcı  maddə  olan  göz  damcıları;  göz  damcıları 

da  daxil  olmaqla,  oftalmoloji  göz  müalicələri  və 

preparatlar; oftalmoloji preparatlarda antimikrob 

xüsusiyyətlərə  malik  konservləşdirici  kimi  istifadə 

olunan natrium xlor; müalicəvi salfetlər; dezinfeksiya 

olunmuş  salfetlər;  göz  salfetləri;  üz  salfetləri;  həll 

dezinfeksiyaedici;  məhlullar  gözü  yuma  və  gözə 

qulluq  məhlullar,  müalicələr  və  preparatlar; 

intraokulyar 

istifadə üçün hiyaluronik turşu məhlulu; 

portativ qan analizatorları istifadə üçün daxil olmaqla 

tibbi  məqsədlər  üçün  reaktivlər;  qida  əlavələri;  tibbi 

istifadə üçün uyğunlaşdırılmış pəhriz qida maddələri; 

ağızdan  və  ya  zond  yolu  ilə  qidalanma  üçün  qida 

əlavələri;  yeməyi  əvəz  kimi  istifadə  edilən  qida 

əlavələri;  insan  istifadə  üçün  maye  və  ya  toz  qida 

əlavələri;  yeməyin  əvəz  edilməsi  üçün  qidalandırıcı 

vitaminləşdirilmiş içkilər və tozlar; yeməyi əvəz kimi 

istifadə  edilən  qidalandırıcı  enerji  barları  və  yeməyi 

əvəz  kimi  istifadə  edilən  əlavə  barlar;  uşaq  qida 

preparatları;  uşaqlar  üçün  qida  əlavələri;  uşaq 

reseptləri;  körpələr  üçün  ərzaq;  doğum  əvvəli 

vitaminlər; laktasiya dövründə vitamin; elektrolit tipli 

əvəzedici  məhlullar;  insanlar  üçün  pəhriz  əlavələr;

 

həşərat qovucular; nuklein turşu ardıcıllığın, nuklein turşuların,  genetik  materialları,  infeksion  amillərin 

və/və ya patogenlərin tibbi analizi və identifikasiyası 

üçün  qarışıqlar  və  reaktivlər;  nuklein  turşu 

ardıcıllığın,  nuklein  turşuların,  genetik  materialları, 

infeksion amillərin və/və ya patogenlərin tibbi analizi 

və  identifikasiyası  üçün  reaktivlər  və  təhlillərdən 

ibarət  olan  tibbi  diaqnostika  dəstləri;  nuklein  turşu 

ardıcıllığın,  nuklein  turşuların,  genetik  materialları, 

infeksion amillərin və/və ya patogenlərin tibbi analizi 

və  identifikasiyası  üçün  tibbi  diaqnostik  preparatlar; 

tibbi nümunə hazırlayan dəstlər.

 

09  -  d

iabetin  idarə  edilməsi  üçün  istifadə  olunan 

proqramlar  da  daxil  olmaqla  proqram  təminatı;  qan 

seçim  alətləri;  qanın,  bədən  mayelərinin  və/və  ya 

toxumaların  ölçülməsi,  sınağı  və  analizi  üçün 

laboratoriya  analizatorları;  hematoloji  analizatorlar; 

kliniki kimya analizatorları; immunoloji analizatorları; 

avtomatlaşdırılmış  kliniki  molekulyar  laboratoriya 

alətləri; laboratoriya nümunə hasilatı alətləri; nuklein 

turşu  ardıcıllığın,  nuklein  turşuların,  genetik 

materialları, infeksion amillərin və/və ya patogenlərin 

tibbi  analizi  üçün  sekvensorlar,  spektrometrlər, 

sensorlar  və  kompüterlərdən  təşkil  edilmiş 

molekulyar diaqnostika sistemləri; mikr

obioloji seçim 

və  identifikasiya  üçün  laboratoriya  alətləri;  nuklein 

turşu  ardıcıllığının,  patogenin  müəyyənləşdirilməsi 

üçün  nuklein  turşularının,  narkotikaya  qarşı 

müqavimət 

xüsusiyyətlərinin 

və 


məhkəmə 

ekspertizasının  profillərinin  identifikasiyası  və  təhlili 

üçün  kompüter  proqram  və  təchizatı;  nuklein  turşu 

ardıcıllığın,  nuklein  turşuların,  genetik  materialları, 

infeksion amillərin və/və ya patogenlərin tibbi analizi 

üçün  laboratoriya  aparatları,  yəni,  molekulyar 

diaqnostika  sensorlar;  ön  emal,  alətlərə

 

nəzarət, məlumatların  təhlili  və  molekulyar  diaqnostika 

alətləri  üçün  hesabatlar  üçün  kompüter  proqram 

təminatı; laboratoriya və elmi aparat və alətləri daxil 

olmaqla  kompüter  avadanlıqları  və  proqram 

təminatı;  tibbi  diaqnostik  cihazları  və  alətləri  daxil

 

olmaqla  tibbi  diaqnostika  sahəsində  kompüter avadanlıqları və proqram təminatı; in vitro diaqnostik 

alətləri  üçün  təlimat  vərəqələri,  laboratoriya 2015 1697-2015

 

1697

 

16 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

avtomatlaşdırma  sistemləri  və  müvafiq  proqram 

təminatı  və  təlimatlar  da  daxil  olmaqla  elektron 

nəşrlər;  tibbi  diaqnostik  alətləri  üçün  məlumatların 

idarə  edilməsi  proqramı;  hematoloji  analizatorları, 

kliniki  kimya  analizatorları,  immunoloji  analizatorlar 

və  qan  seçim  alətləri  üçün  məlumatların  idarə 

edilməsi  proqramı;  tibbi  diaqnostika  alətləri  üçün 

kompüter pro

qram təminatı və avadanlıq; hematoloji 

analizatorlar, kliniki kimya analizatorlar, immunoloji 

analizatorlar  və  qan  seçim  alətləri  üçün  kompüter 

proqram  təminatı  və  avadanlıq;  tibbi  diaqnostik 

laboratoriya  alətləri  arasında  interfeysin  idarə 

olunması üçün proqram təminatı və avadanlıq; tibbi 

diaqnostika  laboratoriyasının  fəaliyyətinin  idarə 

olunması  üçün  proqram  təminatı  və  avadanlıq; 

laboratoriya  məlumatlarının  idarə  olunması  üçün 

proqram  və  avadanlıq;  tibbi  və/və  ya  laborator

-

diaqnostik  alətlərinin  təchiz  olunması  və/və  ya monitorinqi  üçün  kompüter  proqramı  və  avadanlığı; 

tibbi və / və ya laborator

-

diaqnostik alətləri ilə bağlı nasazlığın  aradan  götürülməsi  üçün  kompüter 

proqramı  və  avadanlıq;  diaqnostik  tibbi  test 

məlumatların  emalı  üçün  kompüter  proqram 

t

əminatı;  tibbi  diaqnostik  testdə  istifadə  üçün kompüter  proqram  təminatı  və  avadanlıq;  in  vitro 

diaqnostik  alətlərinin  uzaqdan  monitorinqi  üçün 

avadanlıq  və  proqram  təminatı;  DNT  və  RNT 

nümunələrinin ayrılması və təmizlənməsində istifadə 

üçün  qatran  çəkilmiş  sütunlar;  oftalmoloji  əməliyyat 

zamanı  istifadə  üçün  kompüter  proqramı;  fakiç 

intraokulyar 

linzaların 

refraktiv 

gücünün 


hesablanması  üçün  proqram;  tibbi  cihazlar  və  göz 

əməliyyatı  zamanı  istifadə  üçün  oftalmoloji  cərrahi 

maşınların  nəzarəti  üçün  kompüte

r proqram 

təminatı; 

görmənin 

korreksiyası 

və/və 


ya 

genişləndirilməsi  üçün  eynəklər  və  kontakt  linzalar; 

maqnetik oftalmoloji lazer cərrahiyyəsi sistemləri ilə 

istifadə  üçün  xəstənin  məlumatlarının  kodlanmış 

smart  kartları;  qan  testi  alətlərinin  dəstəkləyən

 

kompüter  proqram  təminatı  və  avadanlıq;  qan  testi sahəsində məlumatların idarə edilməsi proqramı və 

avadanlıq;  tibbi  diaqnostika  alətlərindən  istifadə 

etmək üçün məlumatların idarə edilməsi proqramı və 

avadanlıq;  qan  analizatorları  üçün  məlumatların 

idarə

 

olunması  proqram  təminatı  və  avadanlıqları arasında məlumatların ötürülməsinin idarə olunması 

sahəsində məlumatların idarə edilməsi proqramı və 

avadanlığı;  qan  testi  alətlərinin  və/və  ya  tibbi 

diaqnostik  alətlərinin  uzaqdan  monitorinqi  üçün 

kompüter proqr

am  təminatı  və  avadanlıq; 

məlumatların  emalı  avadanlığı  və  aparatları; 

elektron  cihazlar  üçün  proqramlar;  elmi  aparat  və 

alətlər və onların hissələri və parçaları; laboratoriya 

aparat  və  alətləri  və  onların  hissələri  və  parçaları; 

sekvensorlar; spektrometr

lər; 


sensorlar; 

biyosensorlar;  termosaykllar;  təmizləyici  aparatlar 

(dezalterlər);  nümunə  hazırlayan  alətlər;  kolleksiya 

cihazları  və  laboratoriya  cihazlarından  ibarət  olan 

test və kolleksiya dəstləri; laboratoriya konteynerləri; 

nuklein  turşu  ardıcıllığın,  nuklein  turşuların,  genetik 

materialları, infeksion amillərin və/və ya patogenlərin 

tibbi  analizi  üçün  identifikasiya,  virusun  genotipi  və 

xarakteristikanı  öyrənməyə  imkan  verən  bio

-

identifikasiya  cihazlar;  DNT  hazırlığı  üçün  kürəcik döyülməsi  boruları;

 

RNT  hazırlıq  kürəcik  döyülməsi boruları; DNT hazırlıq prosesi boruları; RNT hazırlıq 

prosesi  boruları;  DNT  hazırlığı  üçün  ifraz  edən 

borular;  RNT  hazırlığı  üçün  ifraz  edən  borular; 

ferment  qarışığı  flakonlar;  ferment  qarışığı  borular; 

xüsusi 

olaraq 


tədqiqat 

və 


diaqnostik 

laboratoriyalarda istifadə üçün xüsusilə məlumatların 

əlaqəsini təmin etmək məqsədilə proqramlar; bütün 

qeyd olunan mallar üçün hissələri və parçalar.

 

10  -  t

ibbi cihazlar; tibbi aparat və diabet monitorinqi 

üçün  alətlər;  qanda  qlükoza  nəzarəti;  qanda 

qlükozanın  sensorları;  qanda  keton  nəzarəti;  qan 

keton sensorları; diabet monitorinqi məqsədləri üçün 

qanın rəsmi və ya nümunəsi üçün aparatlar; qanda 

seçim  alətləri;  qanın,  bədən  mayelərinin  və  /və  ya 

toxumanın  ölçülməsi,  yoxlanılması,  təhlili

; in vitro 

diaqnostik test və /və  ya təhlil üçün tibbi diaqnostik 

alətləri;  hematoloji  analizatorlar;  kliniki  kimya 

analizatorları;  immunoloji  analizatorlar;  in  vitro 

diaqnostik  test  və/və  ya  təhlil  üçün  laboratoriya 

alətləri;  tibbi  diaqnostika  sahəsində  istifadə  üçün 

laboratoriya 

avadanlıqları; 

tibbi 

diaqnostika sahəsində  istifadə  üçün  məlumatların  idarə 

olunması 

və 

laboratoriya avtomatlaşdırma 

sistemləri;  molekulyar  diaqnostika  alətləri;  mikrob 

seçim  və  identifikasiyası  üçün  laboratoriya  alətləri; 

laborat


oriya  aparatları,  yəni,  nuklein  turşusu 

ardıcıllığı,  nuklein  turşuları,  genetik  materialları, 

infeksion  agentlər  və/və  ya  patogenlər  təhlili  üçün 

molekulyar  diaqnostika  sensorları;  oftalmoloji 

istifadə,  yəni,  lazer  sistemləri  üçün  axtaran, 

göstərən, istiqamətləndirən cihazlardan və lazerdən 

və  onların  struktur  hissələrindən  ibarət  olan  tibbi 

cihazlar;  katarakt  əməliyyatı  və  vitrektomi  zamanı 

istifadə üçün oftalmoloji cərrahi maşınlar; cərrahi və 

tibb  oftalmoloji  aparat  və  alətləri  daşınması, 

tutulması  və  saxlanılması  üçün  xüsusi  olaraq 

uyğunlaşdırılmış  qablar;  cərrahi  və  ya  tibbi 

aparatların və alətlərin fəaliyyəti və ya nəzarəti üçün 

uzaqdan  idarə;  fakoemuslifikasiya  cərrahiyyə  və 

yuxarıda  qeyd  olunan  mallar  üçün  vitrektomi  və 

proqram  təminatı  zamanı  istifadə  üçün  cərrahi  əl 

aləti; bıçaqlar ülgüclər, iynələr, aspirasiya və sulama 

ucluqları və borular; maye paketləri, əl alətləri, tibbi 

göz  yastıqcıqlar,  qoruyucu  örtüklər  və  qablar  və 

drenaj  yastıqları;  intraokulyar  hipertansiyon  və 

qlaukomanın  qarşısının  alınması  və  müalicəsi 

zamanı istifadə olunan okulyar implantlar; kapsulyar 

gərilmə halqaları; okulyar implantlar; göz içi linzalar; 

cərrahı  əl  alətləri,  maşınlar,  aparat  və  alətləri;  tibbi 2015 1697-2015

 

1697

 

17 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


maşınlar,  aparat  və  alətləri,  həmçinin  intraokulyar 

lens implantasiya 

və  çatdırılması  sistemini;  tibbi 

lazerlər; gözə lazer enerjinin çatdırılması üçün lazer 

qaynağı  və  optikasından  ibarət  olan  oftalmoloji 

cərrahiyyə 

sistemləri; 

oftalmoloji 

diaqnostik 

avadanlıq;  oftalmoloji  əməliyyat  zamanı  istifadə 

üçün  aberrometrlər;  tibbi  cihazlar  və  cərrahi 

sistemləri;  lazer  ablasyon  əməliyyatı  ilə  bağlı  ola 

bilən  refraktiv  diaqnostika  və  topoqrafik  ölçülmə 

üçün bir qəbul etmə cihazı; cərrahi tibbi, stomatoloji 

və baytarlıq aparat və alətləri; diaqnostika və/və  ya 

müalicə üçün oftalmoloji və/və ya optometrik aparat; 

görmənin  düzəldilməsi  və  /  və  ya  genişləndirilməsi 

üçün  aparat;  görmənin  düzəldilməsi  və/və  ya 

genişləndirilməsi 

üçün 


intraokulyar 

cihazlar; 

oftalmoloji  əməliyyat  zamanı  xəstələrin  idarə 

edilməsi  üçün  hialuron  turşusu  olan  şprislər,  o 

cümlədən tibbi cihazlar; stentler; kateterlər; yardımçı 

naqillər;  biosovurucu  stentlər;  dərman  ifraz  edən 

stentler;  kateterlər  və  stentler  üçün  körpü;  tibbi 

diaqnostik  məqsədlər  üçün  qanın  təhlili  alətləri  və 

sistemləri;  portativ  qanın  analizatorlarında  istifadə 

üçün reaktivlərdən ibarət olan kartriclər; tibb alətləri 

və  diaqnostik  məqsədli  sekvensorlar  üçün  aparat; 

sekvensorlar; 

spektrometrlər; 

sensorlar; 

biyosensorlar;  termosaykllar;  təmizləyici  aparatlar 

(dezalterlər);  nümunə  hazırlayan  alətlər;

  kolleksiya 

cihazları  və  laboratoriya  cihazlarından  ibarət  olan 

test və kolleksiya dəstləri; laboratoriya konteynerləri; 

nuklein  turşu  ardıcıllığın,  nuklein  turşuların,  genetik 

materialları, infeksion amillərin və/və ya patogenlərin 

tibbi analizi üçün iden

tifikasiya,  virusun  genotipi  və 

xarakteristikanı 

öyrənməyə 

imkan 


verən 

bioidentifikasiya cihazlar; DNT hazırlığı üçün kürəcik 

döyülməsi  boruları;  RNT  hazırlıq  kürəcik  döyülməsi 

boruları; DNT hazırlıq prosesi boruları; RNT hazırlıq 

prosesi  boruları;  DNT  hazırlığı  üçün  ifraz  edən 

borular;  RNT  hazırlığı  üçün  ifraz  edən  borular; 

ferment  qarışığı  flakonlar  və  borular;  nümunənin 

hazırlanması, duzu ayırma və termal dövrüyye üçün 

alətlər;  baytarlıq  istifadəsi  üçün  ölçülü  sprey 

çatdırılma  cihazı  vasitəsilə  tərkibində  meloksikama 

aid bukal spreyin formulası olan narkotik maddə ilə 

dolu  sprey;  uzunluq  ölçən  cihaz,  neştərlər,  test 

zolaqları və baytarlıq istifadəsi üçün nəzarət məhlulu 

daxil olmaqla müalicə

-

diaqnostika cihazı və sistemi; bütün qeyd olunan mallar üçün his

sələri və parçalar.

 Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə