Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrYüklə 2,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#7515
növüБюллетень
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

2015 1726-2015

 

1729

 

30 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

dəyişilməsi  xidmətləri,  on

-

layn  rejimində  bank xidməti,  hesabların

 

ödənilməsi  xidmətləri,  depozitə keçmənin 

imkan 


verilməsi 

xidmətləri 

və 

avtomatlaşdırılmış kassa maşınları vasitəsilə xidmət edilməsi,  nağd  pul  vəsaitlərinin  verilməsi  xidməti, 

qlobal kompyu

ter  şəbəkəsi  vasitəsilə  maliyyə 

məlumatının 

 

təqdim 


edilməsi; 

idma


müsabiqələrinə,  yarışlarına,  əyləncə  tədbirlərinə  və 

oyunlarına  maliyyə    sponsorluğu;  bütün  yuxarıda 

göstərilən  xidmətlər  üzrə  məsləhət,  məlumat  və 

soraq xidmətləri.

 

(511) 36 

страхование; 

финансовая 

деятельность;  кредитно

-

денежные  операции; операции с недвижимостью; услуги финансовые, 

банковские  услуги,  обслуживание  по  кредитным 

карточкам, 

обслуживание 

по 

дебетовым карточкам, 

обслуживание 

по 

платежным карточкам, 

обслуживание 

по 

платежным карточкам 

с 

предварительной оплатой, 

обслуживание  по  смарт

-

карточкам,  электронные операции  по  кредитным  идебетовым  карточкам, 

перевод 


денежных 

средств 


в 

системе 


электронных 

расчетов; 

расчетно

-

кассовое обслуживание; 

удостоверение 

подлинности 

финансовых операций и прав на их совершение, 

кредитно

-

денежные  операции,  а  именно:  замена наличных  средств  с  помощью  кредитных  и 

дебетовых 

карт, 

услуги 


обмена 

валют, 


банковское  обслуживание  в  режиме  он

-

лайн, услуги  оплаты  счетов,  услуги  предоставления 

доступа к депозиту и обслуживание посредством 

автоматических кассовых машин, услуга

 

выдачиналичных 

денежных 

средств, 

предоставление финансовой 

информации 

посредством  глобальной  компьютерной  сети; 

спонсорство финансовое спортивных состязаний, 

соревнований,  развлекательных  мероприятий  и 

игр;  консультационные,  информационные  и 

справочные 

услуги 

по 


всемвышеперечисленнымуслугам.  Иддиачыны  н

 

вя         

_________ (111) N 2015 1730 

(151) 09.12.2015 

(210) 2013 30638 

(220) 06.12.2013 

(181) 06.12.2023 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited, 

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2 

PG, United Kingdom (GB) 

(540) 

(511) 34 -  s

iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 

alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 

ləvazimatlar. 

(511) 34 

сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 

изделия;  зажигалки;  спички;  курительные 

принадлежности.       

_________ (111) N 2015 1731 

(151) 09.12.2015 

(210) 2015 31748 

(220) 16.01.2015 

(181) 16.01.2025 

(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, a Washington Corporation, 

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 

98134, USA (US) 

(540) 

(511) 03 -  m

əişət  və/və  ya  ticarət  pivəbişirmə 

maşınların  təmizlənməsi  üçün  ərpdən  azad  etmək 

üçün  və  qalın  oksid  örtüyünün  aradan  qaldırılması 

üçün  preparatlar;  daxili  və/və  ya  kommersiya 

pivəbişirmə 

maşınların 

təmizlənməsi 

üçün 

preparatların  təmizlənməsi;  daxili  və/və  ya kommersiya 

pivəbişirmə 

maşınlarından 

təmizlənməsi üçün təmizləyici vasitələr.

 

07  -  m

əişət  və/və  ya  ticarət  istifadəsi  üçün  elektrik 

qəhvə  üyüdücüləri; 

q

azlı  içki  hazırlayan  maşınlar; e

lektrik süd köpükləndiriciləri; satış avtomatları.

 

09  -  maqnetik k

odlaşdırılmış  hədiyyə  kartları; 

maqnetik  kodlaşdırılmış  hədiyyə  kartları  üçün  qab; 

m

obil  cihazlar  və  mobil  telefonlar  üçün  kompüter 

proqram  təminatı,  yəni,  istehlakçılar  üçün  onların 

loyallıq  proqramı  profillərinə  və  əlaqədar  dəyər 

hesablarındakı  pul  vəsaitlərinə  giriş  əldə  etmək, 

onlara nəzarət etmək və idarə etmək, mobil ödəmə 

funksionallığı  yolu  ilə  satın  almalar  üçün  ödəmə, 

menyu və mağazanın yeri barədə məlumatlara giriş 

üçün  proqram  təminatı;  səs  məlumatlarının 

yüklənməsi, 

ötürülməsi, 

qəbul 

edilməsi, oynadılması,  saxlanılması  üçün  proqram  təminatı; 

musiqi  və  bədii  çıxışları  özündə  əks  etdirən  səs 

yazmalar;  qlobal  kompüter  şəbəkəsi  və  simsiz 

cihazlar  vasitəsilə  yüklənə  bilən  musiqi;  mobil 

telefonlar və şəxsi elektron cihazlar üçün örtüklər və 

2015 1729-2015

 

1731

 

31 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


qablar; m

obil  telefonlar  üçün  qayışlar;  mobil 

telefonlar üçün dekorativ bəzəklər; mauz altlığı

 

11  -  e

lektrik  cihazlar,  yəni  daxili  və  kommersiya 

istifadəsi  üçün  espresso  hazırlayan,  qəhvə 

hazırlayan, 

çaydanlar, 

dəm 

çaydanı, çay 

hazırlayanlar,  içki  isidici  və  su  dispanserləri;  su 

filtrləri,  su  filtrasiya  və  bunun  üçün  təmizləmə 

hissələri və ehtiyat kartriclər və filtrlər.

 

14  -  d

ivar  saatları,  zəngli  saatlar,  saatlar  və  qol 

saatları,  mətbəx  xronometrləri,  saniyəölçən, 

zərgərlik.

 

16  -  n

əşrlər,  yəni  ümumi  bülletenlər  və

  jurnallar; 

təlimat  bukletləri;  kağız  qəhvə  filtrləri;  foto  albom, 

incəsənət  kağızı,  rəssam  fırçaları,  qələmlər, 

karandaşlar,  əlfəcinlər,  dəftərxana  qutuları,  qələm 

qabları,  karandaş  qabları,  dəftərxana  ləvazimatları, 

plakatlar;  kağız  salfetlər,  kağız  altlıqlar,  kağız 

çantalar, kağız fincan qolları; karton qutular.

 

18  -  p

ulqabları,  pul  kisəsi,  daşıma  çantaları,  pul 

kisələri,  portfellər,  kitab  çantaları,  çanta  tipli 

portfellər,  çamadanlar  və  çətirlər,    dəridən 

hazırlanmış hər şey, dəridən açar cibləri.

 

21  -  m

exaniki  işlədilən  qəhvə  üyüdücüləri,  qəhvə 

milləri,  qəhvə  və içkilər  üçün termo fincanlar, kağız 

fincanlar, qeyri-

kağız çoxişlənən qəhvə filtrlər, qeyri

-

kağız  altlıqları,  termo  vakuum  butulkalar,  qəhvə fincanları,  çay  fincanları  və  su  qabı,  şüşə  qablar, 

b

oşqablar,  qab-

qacaq  və  kasalar,  sacayaqlar, 

saxlama  kanistrləri,  qeyri

-

elektrik  damcı  qəhvə hazırlayan,  qeyri

-

elektrik  plunjer  tipli  qəhvə hazırlayan,  ərzaq  üçün  dekorativ  saxlama 

konteynerləri, 

qeyri

-elektrik çaydanlar, çay dəmləmə,  çay  qazanları,  çay  süzgəcləri,  (qiymətli 

olmayan  metaldan)  şam  qabı,  qiymətli  olmayan 

metaldan 

şamdanlar,  keramika  fiqurları,  farfor 

fiqurları.

 

25  -  q

ısaqollar,  polo  köynəklər,  tolstovkalar, 

papaqlar,  şlyapalar,  gödəkçələr,  şortiklər,  önlüklər 

və qalstuklar.

 

28  -  o

yuncaqlar,  yəni,  teddy  ayıları,  doldurulma 

oyuncaqlar, pelüş oyuncaqlar, kuklalar və onlar üçün 

aksesuarlar, milad bəzək əşyaları, yo

-yo (oyuncaq), 

oyun kartları.

 

29  -  i

çməli  süd;  ətirli  süd;  süddən  hazırlanmış 

kokteyllər;  süddən  hazırlanmış  kokteyllər  istisna 

olmaqla 


süddən  hazırlanmış qida  içkilər

i

;  tərkibində qəhvə  olan  süddən  hazırlanmış  içkilər;  tərkibində 

meyvə şirəsi olan süddən hazırlanmış içkilər; meyvə 

tərkibli  süddən  hazırlanmış  içkilər;  tərkibində 

şokolad  olan  süddən  hazırlanmış  içkilər;  tərkibində 

çay olan 

süddən hazırlanmış içkilər; südü əvəz kimi 

istifadə  olunan  soyadan  hazırlanmış  sərinləşdirici 

içki  məhsulları;  süddən  hazırlanmış  enerji  içkilər; 

soya  südü;  qoz  südü;  qoz  şirəsi;  meyvədən 

hazırlanmış  qəlyanaltı  qidalar;  meyvə  cemləri, 

kompot,  marmelad;  ətdən  hazırlanmış  yayma, 

balıqdan  hazırlanmış  yayma,  quş  ətindən 

hazırlanmış  yayma,  meyvədən  hazırlanmış  yayma, 

qozdan hazırlanmış yayma, tərəvəzdən hazırlanmış 

yayma,  süddən  hazırlanmış  yayma;  konservə 

edilmiş meyvə və tərəvəz, əsasən ət, soya, quş əti, 

dəniz  məhsulları,  tərəvəz,  meyvə,  tofu,  və/və  ya 

pendirdən  ibarət  olan  hazır  yeməklər;  yoğurt, 

qatıqdan  hazırlanmış  içkilər;  dayak  krem; 

hazırlanmış 

qoz

-

fındıq, dəymiş 

qoz


-

fındıq, 


qovrulmuş qoz

-

fındıq, qozdan hazırlanmış qəlyanaltı qidalar; yeməli piylər və yağlar.

 

32  -  m

eyvə  içkiləri,  meyvə  şirələri,  meyvədən 

hazırlanmış içkilər; tərəvəz içkiləri, tərəvəz şirələri və 

tərəvəzdən  hazırlanmış  içkilər;  spirtsiz  içkilər,  yəni 

qazlı  içkilər,  sərinləşdirici  içkilər;  enerji  içkiləri, 

izotonik  içkilər;  maye  içki  qarışıqları;  tozvari  içki 

qarışıqları;  içkilər  üçün  siroplar;  ətirli  və  ətirsiz 

qablaşdırılmış  içməli  su,  mineral  su,  qazlı  sular; 

tərkibində  süd  əvəzediciləri  olmayan  soyadan 

hazırlanmış  içkilər;  qoz  tərkibli  süd;  qoz  şirəsi; 

içkilərin  inqrediyentləri  kimi  istifadə  olunan  meyvə 

konsentratları və qarışıqları.

 

36  -  m

aliyyə xidmətləri, yəni, debet, kredit və dəyəri 

saxlanılan  kart  xidmətləri;  xeyriyyə  fondunun 

artırılması xidmətləri. 

38 - r

abitə xidmətləri, yəni, kompüter, peyk və rabitə 

şəbəkələri vasitəsilə ötürülən və yüklənə bilən səsli 

və  video  əyləncə  proqramlaşdırma;  səsli  əyləncə 

yayımı  və  ötürülməsi;  kompüter,  peyk  və  rabitə 

şəbəkələri  vasitəsilə  abunə  səsli  və  video  əyləncə 

yayımı  və  ötürülməsi;  səs,  data,  məlumat,  şəkillər, 

siqnallar  və  mesajların  elektron  və  rəqəmsal 

ötürülməsi; əyləncə, musiqi, konsertlər, video, radio, 

televiziya,  film,  xəbərlər,  idman,  oyunlar  və  mədəni 

tədbirlər  ilə  bağlı  kompüter  istifadəçiləri  arasında 

mesajların  ötürülməsi  üçün  internetdə  çat  otaqları, 

bülleten  lövhələri  və  ictimai

 

forumların  təmin edilməsi;  elektron  ötürülmə  ilə  mesajların 

çatdırılması;  keçid  xidmətlərin  göstərilməsi  və  səs, 

video  və  ya  multimediya  məzmunun  ötürülməsi  və 

ya  alınması  üçün  elektron  rabitə  şəbəkəsinə  çıxış; 

İnternetə  birdən  çox  istifadəçi  üçün  xüsusi  girişin 

təmin edilməsi; istifadəçilərə kompüter, simsiz, şəxsi 

rəqəmsal  köməkçiləri  (PDA),  telefon,  və  rəqəmsal 

dinləmə  və  oxutma  cihazları  vasitəsilə  çalğı 

siyahıları  və  birbaşa  musiqi,  video,  film,  oyunlar  və 

əyləncə  ilə  bağlı  proqramları  oxutmaq,  sınama

q, 

yükləmək,  saxlamaq  və  yaratmaq  imkanı  verən rabitə  və  yükləmə  xidmətləri;  elektron  hədiyyə 

kartları və təbrik kartlarının ötürülməsi.

 

41  -  r

abitə  xidmətləri,  yəni,  xəbərlər,  siyasət,  cari 

hadisələr,  insan  maraqları,  komediya  proqramları, 

konsertlər, 

idman 

hadisələri sahələrində 

mühazirələrin  təşkili,  istehsalı  və  təqdimat;  əyləncə 

məqsədləri  üçün  televiziya  şəxsiyyətlərinin,  film 

ulduzlarının,  musiqi  sahəsində  məşhurların  və 

idman  sahəsində  məşhurların  şəxsi  çıxışların 

keçirilməsi; 

Musiqi və səs qeydlərinin nəşr olunması 2015 1731-2015

 

1731

 

32 


  

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

                                                

AZ

 

Bülleten 9  30.12.2015

 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ               

                                                 

və  istehsalı; rabitə şəbəkələri vasitəsilə xəbərlər  və 

sağlamlıq və sağlam həyat tərzi, musiqi sahəsində, 

səyahət,  biznes,  siyasət,  iqtisadiyyat,  incəsənət  və 

asudə  fəaliyyəti  insan  maraqları  sahələrində 

məlumat vermək; rabitə şəbəkələri vasitəsilə idman, 

incəsənət  və  asudə  fəaliyyəti  sahəsində  məlumat 

vermək;  rabitə  şəbəkələri  vasitəsilə  yüklənə 

bilməyən, əvvəlcədən qeydə alınmış musiqi ilə təmin 

etmə;  musiqi,  video,  radio,  televiziya,  xəbərlər,  cari 

hadisələr,  idman,  oyunlar,  mədəni  tədbirlər, 

komediya,  dram,  uşaqlara  aid  proqramlar,  sənədli 

filmlər  sahələrində  məqalələrlə,  yüklənə  bilməyən 

filmlərlə  və  yüklənə  bilməyən  televiziya  proqramları 

ilə  təmin  etmək,  rabitə  şəbəkələri  vasitəsilə  musiqi, 

kitablar,  televiziya  və  filmləri,  məşhurların 

əyləncələrini  və  incəsənət  və  asudə  fəaliyyətlərini 

cari  planlaşdırılmış  və  müəyyən  edilmiş  təkliflər; 

musiqi  yayımı  xidmətləri;  musiqi  yayımı  xidmətləri; 

rabitə  şəbəkələri  vasitəsilə  musiqi,  məqalələr,  kino 

və  televiziya  proqramlarının  yayımı;  rabitə 

şəbəkələri vasitəsilə film və televiziya proqramlarının 

yayımı;  musiqi  istehsalı  xidmətləri,  əyləncə 

xidmətləri,  yəni  musiqi  haqqında  icmalar  və  musiqi 

haqqında şərh və məqalələr.

 

(511) 03 

препараты  по  удаление  известкового 

вещества 

и 

удаления накипи 

для 


очистки домашних 

и или 

торговых 

пивоваренных  машины;  чистящие  средства  для 

домашних  и  /  или торговых  пивоваренных 

машин; 

очиститель для 

использования 

домашних  и  /  или  торговых

 

пивоваренных машин.

 

07  

электрические  кофемолки  для  домашнего 

или коммерческого использования; машины для 

приготовления 

газированных 

напитков; 

электрические 

пенообразователи молока; 

торговый автомат. 

09  - 

магнитная  кодировка  подарочных  карт; 

держатели 

для 


магнитная 

кодировки подарочных 

карт; 

Компьютер программное  приложение  для  мобильных 

устройств  и мобильных  телефонов,  а  именно, 

программное  обеспечение  для  потребителей, 

чтобы получить  доступ,  контролировать  и 

управлять  их  программы  лояльности  профиля  и 

средств, связанных  с  хранимой  стоимостью 

счета,  оплачивать  покупки  через  мобильный 

платные


функции,  доступ  к  меню  данных  и 

сохранения 

информации 

о 

местоположении; Компьютерное  программное обеспечение

 

для  использования  в  загрузки, 

передачи, получения, 

воспроизведения, 

хранения  и  организации  аудио  данных; 

аудиозаписи  с  музыкой и  художественной 

самодеятельности;  загружаемые  музыкальные 

посредством  глобальной компьютерной  сети  и 

беспроводных  устройств;  чехлы  и  футляры  для 

мобильных 

телефонов 

и персональных 

электронных  устройств;  ремешки  для  сотовых 

телефонов; 

декоративные украшения 

для


 

сотовых телефонов; коврики для мыши.

 

11 

Электрические  приборы,  а  именно, кофеварки 

эспрессо, 

кофеварки, 

металлические чайники,  чайник  (для  заварки), 

чаеварка,  запарной  аппарат  для  напитков  и 

диспенсеры  для воды  для  домашнего  или 

коммерческого  использования;  фильтры  для 

воды; части  для фильтрация  и  очистки воды, а 

также картриджи и фильтры для их замены.

 

14 

часы,  за  исключением  наручных, будильники, 

часы 


наручные 

и 

часы-

браслеты; кухонные 

таймеры, 

часы 


с 

остановом; изделия ювелирные, бижутерия. 

16 

публикации, а 

именно, 


общая 

характеристика  информационных  бюллетеней 

и журналов;  учебные  буклеты;  бумажные 

фильтры  для  кофе;  фотоальбомы,  бумага 

для художественной 

печати, 


кисти 

для 


художников, ручки, карандаши, закладки, коробки 

для канцелярских  товаров,  пенал  для  ручек, 

пенал 

для 


карандашей, 

канцлерские 

принадлежности, плакаты, бумажные салфетки, 

бумажная подставка, бумажные пакет, бумажная 

этикетка для стакана, картонный ящик.

 

18  

кошельки,  бумажник,  сумки,  кошельки, 

портфели,  школьный  рюкзак,  сумки, кожаный 

чемоданчик типа портфеля, чемоданы и зонтики, 

все  сделано  из кожи,  сумки  из  натуральной 

кожи.

 

21 

ручные  кофемолки  и  мельницы, 

термоизолированные  стаканчики  или  чашки 

для кофе  и  напитков,  фильтры  для  кофе 

многократного 

использования, 

за 

исключением бумажных, небумажные подставки под 

стаканы 


и 

под 


чашки, 

термоизолированные вакуумные 

бутылки 

(термосы), чашки и стаканчики для кофе, чашки, 

стаканчики  и  кружки для  чая,  стеклянная 

посуда,  блюда,  тарелки  и  миски,  подставки  для 

столовых  блюд,  емкости, банки  для

 

хранения продуктов

неэлектрические 

кофеварки 

капельного или заварочного типа; декоративные 

коробки  для  хранения  продуктов  питания, 

неэлектрические  чайники, заварочные  чайники, 

ситечки  для  чая,  подсвечники,  за  исключением 

изготовленных 

из благородных 

металлов, 

статуэтки из керамики, статуэтки из фарфора.

 

25  - 

футболки,  рубашки  поло,  свитера,  кепки, 

шляпы, куртки, шорты, фартуки и галстуки.

 

28  - 

игрушки,  а  именно,  мишки  тедди,  мягкие 

игрушки, 

плюшевые 

игрушки, 

куклы 


и аксессуары 

для 


них, 

рождественские 

украшения, йо

-

йо, игральные карты 

2015 1731-2015

 

1731

 

33 


AZ

                                                    

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                          

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


29  

питьевое  молоко,  молоко  с  вкусовыми 

наполнителями,  молочный  коктейль, молочные 

напитки  на  основе  продуктов,  исключая 

молочные 

коктейли, 

молочные 

напитки 


на основе  кофе,  молочные  напитки  на  основе 

фруктового сока, молочные напитки на основе

 

фруктов,  молочные  напитки  на  основе шоколада,  молочные  напитки  на  основе  чая, 

пищевые продукты 

на 

основе 


сои, 

используемый как заменитель молока, молочные 

напитки  на  основе энергетических  напитков, 

соевое  молоко,  ореховое  молоко,  закусочные 

пищевой продукт на основе фруктов, фруктовый 

джем, компот, желе, пастообразные продукты на 

основе  мяса, пастообразные  продукты  на 

основе  рыбы,  пастообразные  продукты  на 

основе мяса птицы, пастообразные продукты на 

основе  фруктов,  пастообразные  продукты  на 

основе  орехов, пастообразные  продукты  на 

основе  овощей,  пастообразные  продукты  на 

основе молочных продуктов, консервированные 

овощи  и  фрукты,  готовые  блюда  состоящие  в 

основном 

из мяса, 

сои, 

мяса 


птицы, 

морепродукты,  овощи,  фрукты,  соевый  творог, 

и/или  сыр;  йогурт, напитки  на  основе  йогурта; 

взбитые 


сливки; 

подготовленные 

орехи, 

приправленные орехи, жареные 

орехи, 


закусочные продукты на основе орехов; пищевые 

масла и жиры.
Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə