Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31

2016 0980-2016
 
0980
 
32

  ƏMTƏƏ NİŞANLARI
                                                
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
 
 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
средства  для  бровей  косметические;  средства 
для 
гримирования; 
средства 
для 
загара 
косметические;  средства  для  окрашивания 
волос;  средства  для  перманентной  завивки 
нейтрализующие; средства для придания блеска 
листьям 
растений; 
средства 
для 
ресниц 
косметические;  средства  для  удаления  волос 
депилятории;  средства  для  ухода  за  кожей 
косметические;  средства  для  ухода  за  обувью; 
средства 
косметические; 
средства 
косметические 
для 
животных; 
средства 
косметические  для  окрашивания  ресниц  и 
бровей;  средства  моющие,  за  исключением 
используемых 
для 
промышленных 
и 
медицинских  целей;  средства  обезжиривающие, 
за исключением используемых в промышленных 
целях; 
средства 
обесцвечивающие 
[деколораторы  ]  для  косметических  целей; 
средства  туалетные  против  потения  [туалетные 
принадлежности];  тальк  туалетный;  терпены 
[эфирные  масла];  ткань  наждачная;  тряпки  для 
уборки,  пропитанные  моющими  средствами; 
шампуни;  шампуни  для  мытья  комнатных 
животных;  шампуни  сухие;  шкурка  стеклянная; 
щелок содовый; экстракты.
 
_________ 
(111) N 2016 0981
(151) 16.09.2016
(210) 2015 32585
(220) 30.11.2015
(181) 30.11.2025
(730) Public  Joint- 
stock  Company  “Arnest
Company”,
 
6, 
ul. 
Kombinatskaya, 
g.
Nevinnomyssk,    Stavropolsky  Krai,  357107,
Russian Federation (RU)
(540)
(526)
Əmtəə  nişanı  elementlərinə  ayrı
-
ayrılıqda
müstəqil  hüquqi  mühafizə  e
d
ilmədən  bütövlüklə
qorunur.
(511) 03  -  a
ğartma üçün preparatlar və yuma üçün
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar; ətriyyat
məmulatları,  efir  yağları,  kosmetika,  saç  üçün
losyonlar; diş tozları və pastaları; abraziv materiallar;
ənbər  (ətir);  məişət  üçün  ərp  əleyhinə  vasitələr;
məişət antistatikləri; ətirləndiricilər (efir yağları); hava
ətirləndiriciləri; 
şirniyyat 
xəmirindən 
qənnadı
məmulatları  üçün  ətirləndiricilər(efir  yağları);  içkilər
üçün  ətirləndiricilər(efir  yağları);  ağız  boşluğunun
təravətləndirmək  üçün  aerozollar;  təmizlik  və  tozun
silinməsi  üçün  sıxılmış  hava  ballonları;  balzamlar,
tibbi  məqsədlər  üçün  istifadə  olunanlar  istisna
olmaqla;  dodaq  üçün  parıldadıcılar;  cilalamaq  üçün 
bülövlər;  abraziv  kağızlar;  sumbata  kağızları; 
cilalayıcı kağızlar; kosmetik vazelin; ayaqqabı mazı; 
çəkmə  qatranı;  kosmetik  məqsədlər  üçün  pambıq; 
dəyişəklərin  havalandırılması  üçün  ətirləndirici 
maddələr;  qab  yuyan  maşınlar  üçün  rütubət  uducu 
maddələr;  kosmetik  məqsədlər  üçün  yapışqan 
maddələr;  ətirli  su;  javel  suyu;  lavanda  suyu;  ətirli 
su;  dəyişək  üçün  mum;  sürüşmədə
n  qoruyucu 
döşəmə  üçün  mum;  tüklərin  təmizlənməsi  üçün 
mum; bığlar üçün mum; dərzi üçün mum; mebellərin 
və  döşəmələrin  cilalanması  üçün  mum;  ayaqqabı 
mumu; cilalayıcı mum; tibbi məqsədlər üçün istifadə 
olunmayan  massaj  üçün  hellər;  heliotropin;  dişlərin 
ağardılması  üçün  hel;  heraniol;  qrim;  ev  heyvanları 
üçün  dezodorantlar;  insanlar  üçün  və  ya  heyvanlar 
üçün  dezodoranlar;  ətirli  taxta;  ətirlər;  sürüşmədən 
qoruyucu 
döşəmə 
üçün 
mayelər; 
şüşələrin 
təmizlənməsi  üçün  mayelər,  həmçinin  maşının 
qabaq  şüşəsinin;  kosmetik  məqsədlər  üçün  piylər; 
təmizlik  üçün  vulkanik  kül;  ətriyyat  məhsulları; 
kosmetik  məqsədlər  üçün  köçürülən  dekorativ 
şəkillər;  ionon  (ətir);  üz  qırxmaq  üçün  zəy  daşı 
(büzüşdürücü  vasitə);  cilalama  daşları;  qaş  üçün 
qələmlər;  kosmetik  qələmlər;  siliko
n  karbid  (abraziv 
material);  metal  karbid  (abraziv  material);  aliminium 
zəyi  (büzücü  vasitə);  cilalama  üçün  kizelqur;  süni 
kirpiklərin yapışdırılması üçün yapışqanlar; qoyulma 
saçların  yapışdırılması  üçün  yapışqanlar;  yuma 
üçün sabun ağacı qabığı; korund (
abraziv material); 
camaşır  üçün  boyalar;  saqqal  və  bığ  üçün  boyalar; 
ayaqyolu  suyu  üçün  boyalar;  kosmetik  boyalar; 
nişasta  (appret);  camaşırları  parıldatmaq  üçün 
nişasta;  dəri  üçün  kremlər;  cilalama  üçün  kremlər; 
kosmetik  kremlər;  ağardıcı  kosmetik  kremlər

cilalama üçün qırmızı krokus; büxur; saç üçün laklar; 
dırnaq  üçün  laklar;  saç  üçün 
losyonlar;  kosmetik 
məqsədlər üçün losyonlar; təraşdan sonra losyonlar; 
kosmetik  masklar;  ətriyyat  üçün  yağlar;  kosmetik 
yağlar;  ətirli  yağlar;  efir  yağları;  sidr  ağacında
n  efir 
yağı;  limondan  efir  yağı;  təmizləyici  vasitə  kimi 
istifadə  olunan  yağlar;  berqamot  yağı;  qaulter  yağı; 
jasmin yağı; lavanda yağı; badam yağı; qizilgül yağı; 
yağsızlaşdırma  üçün  terpentin  yağı;  ağartma  üçün 
təbaşir; təmizləmə üçün təbaşir; kosmetik məqsədlər 
üçün badam südü; tualet südləri; müşk (ətir); sabun; 
dezinfeksiya edici sabun; dezodorasiya edici sabun; 
təraş üçün sabun; parça çalarlarının canlandırılması 
üçün  sabunlar;  tualet  sabunları;  müalicəvi  sabun; 
tərləməyə  qarşı  sabun;  ayağın  tərləməsinə  qarşı 
sabun;  badam  sabunu;  ətriyyat  üçün  cövhər; 
kosmetik  dəstlər;  sumbata;  dırnaq  üçün  yapışqan 
təsvirlər; süni dırnaqlar; odekolon; çiçək ətriləri üçün 
əsaslar; kosmetik məqsədlər üçün pambıq çubuqlar; 
buxur  çuqubları;  təraş  ülgüclərinin  itilənməsi  üçün 
kəmər üçün pastalar; diş pastaları; pemza; kosmetik 
məqsədlər 
üçün 
hidrogen 
peroksid; 
nəfəs 
2016 0980-2016
 
0981
33

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
təravətləndirmək üçün zolaqlar; abraziv parça; şüşə 
abrazivı  ilə  sumbata  parça;  dodaq  boyaları; 
kosmetik məqsədlər üçün dodaq boyası; təraş üçün 
preparatlar;  ha
mam  üçün  kosmetik  preparatlar; 
ətriyyat
-
kosmetika, 
tualet 
ləvazimatları 
kateqoryasına  aid  olan,  gigiyena  məqsədləri  üçün 
preparatlar;  saçların  burulması  üçün  preparatlar; 
dəyişəklərin  isladılması  üçün  preparatlar;  alətlərin 
itilənməsi  üçün  preparatlar;  intim  gigiyen  üçün 
preparatlar, 
dezodorantalr; 
parıldatma 
üçün 
preparatlar  (nişastalama);  solğunlaşdırma  üçün 
preparatlar; 
dərinin 
rənginin 
açılması 
üçün 
preparatlar;  cilalayici  preparatlar;  diç  protezlərinin 
cilalanması  üçün  preparatlar;  ağız  boşluğunun 
yaxa
lanması üçün preparatlar, tibbi məqsədlər üçün 
istifadə  olunanlar  istisna  olmaqla;  arıqlama  üçün 
kosmetik  preparatlar;  camaşırlara  parlaqlıq  vermək 
üçün  preparatlar;  parıldatmaq  üçün  preparatlar; 
yuma  zamanı  camaşırları  yumşaltmaq  üçün 
preparatlar;  yuma üçün preparatlar; quru təmizləmə 
üçün  preparatlar;  boyanın  təmizlənməsi  üçün 
preparatlar;  lakın  silinməsi  üçün  preparatlar; 
makiyajın  silinməsi  üçün  preparatlar;  parket 
mumunun  silinməsi  üçün  preparatlar  (təmizləyici 
preparatlar); 
polituranın 
təmizlənməsi 
üçün 
preparatlar;  pasın  təmizlənməsi  üçün  preparatlar; 
dırnaqlara  qulluq  üçün  preparatlar;  təmizlik  üçün 
preparatlar;  diş  protezlərinin  təmizlənməsi  üçün 
preparatlar;  divar  kağızlarının  təmizlənməsi  üçün 
preparatlar;  kanalizasiya  borularının  təmizlənməsi 
üçün  preparatlar;  yuma  üçün  ağardıcı  preparatlar; 
kosmetik  məqsədlər  üçün  aloyeli  preparatlar; 
gündən 
qoruyucu 
preparatlar; 
camaşırların 
yuyulması  zamanı  rənglərin  canlanması  üçün 
kimyəvi  məişət  preparatlar;  parıltı  (cilalama  üçün) 
vermək üçün preparatlar; makiyaj üçün pudra; almaz 
tozu  (abraziv);  ləkə  çıxardanlar;  süni  kirpiklər; 
salfetlər,  kosmetik  losyon  hopdurulmuş;  safrol; 
camaşırların emalı üçün göy boyaq;  yağsızlaşdırma 
üçün  skipidar;  çiçək  və  otlardan  ətirli  qatışıqlar; 
ağartma üçün soda; yuma üçün soda; hamam üçün 
duzlar,  tibbi  məqsədlər  üçün  istifadə  olunanlar 
istisna  olmaqla;  ağartma  üçün  duzlar;  ətirli 
maddələrin tüstüləndirilməsi üçün tərkiblər (ətriyyat); 
dərinin  qorunması  üçün  tərkiblər  (cilalama);  naşatır 
spirti 
(yuyucu, 
təmizləyici 
vasitə); 
kos
metik 
məqsədlər  üçün  büzücü  maddələr;  qaşlar  üçün 
kosmetik vasitələr; qrimləmə üçün vasitələr; qaralma 
üçün  kosmetik  vasitələr;  saçların  boyanması  üçün 
vasitələr;  permanent  buruqları  üçün  neytrallaşdırma 
vasitələri;  bitkilərin  yarpaqlarını  parıldatmaq  üçün
 
vasitələr; kirpik üçün kosmetik vasitələr; depilyatorla 
tüklərin  təmizlənməsi  üçün  vasitələr;  dəriyə  qulluq 
üçün  kosmetik  vasitələr;  ayaqqabıya  qulluq  üçün 
vasitələr;  kosmetik  vasitələr;  heyvanlar  üçün 
kosmetik  vasitələr;  kirpik  və  qaşların  boyanması 
üçün
 
kosmetik vasitələr; yuyucu vasitələr, sənaye və 
tibbi  məqsədlər  üçün  istifadə  olunanlar  istisna 
olmaqla;  yağsızlaşdırma  vasitləri,  sənaye  və  tibbi 
məqsədlər  üçün  istifadə  olunanlar  istisna  olmaqla; 
kosmetik  məqsədlər  üçün  solğunlaşdırma  vasitələri 
(dekolo
rator);  tərləməyə  qarşı  ətirli  vasitələri  (tualet 
ləvazimatları);  tualet  talkı;  terpen  (efir  yağları); 
sumbat  parçaları;  təmizlik  üçün  yuyucu  vasitələr 
hopdurulmuş  əskilər;  şampunlar;  ev  heyvanlarının 
yuyulması  üçün  şampunlar;  quru  şampunlar;  şüşə 
sumbata; 
qələvi  soda;  gül  ekstraktları  (ətriyyat);  efir 
essensiyalar;  cirə  essensiyası;  nanə  essensiyası 
(efir yağları); 3
-
cü sinifə daxil olan hər şey.
 
05  
əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi  və  ya 
baytarlıq məqsədləri üçün pəhriz və qida maddələri, 
uşaq  qidası;  insanlar  və  heyvanlar  üçün  qida 
əlavələri;  plastrlar,  sarğı  materialları;  dişlərin 
plomblanması  və  diş  surələrinin  hazırlanması  üçün 
materiallar;  dezinfeksiyaedici  vasitələr;  zərərli 
heyvan  məhv  etmək  üçün  preparatlar;  fungisidlər, 
herbisidlər;  akarisidlər;  akonitin;  tibbi  məqsədlər 
üçün alkoidlər; əczaçılıq məqsədləri üçün alqinatlar; 
alqisidlər;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  aldeqidlər; 
qızıldan  diş  amalqamları;  stomotoloji  amalqamlar; 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  amin  turşuları;  tibbi 
mməqsədlər  üçün  amin  turşuları;  analqetiklər; 
antibiotiklər;  antiseptiklər;  doldurulmuş  yol  dərman 
qutuları;  doldurulmuş  ilkin  yardım  dərman  qutuları; 
əczaçılıq  məqsədlər  üçün  alüminium  asetat; 
bakterisidlər;  tibbi  məqsədlər  üçün 
balzamlar; 
gigiyenik  bandajlar;  sarğı  bandajları;  biosidlər;  tibbi 
məqsədlər  üçün  qolbaqlar;  revmatizmaya  qarşı 
qolbaqlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  brom;  xardal 
yaxması  üçün  kağız;  milçəklərə  qarşı  yapışqan 
kağız; güvəyə qarşı xüsusi hopdurulmalı kağız; t
ibbi 
məqsədlər  üçün  vazelin;  vaksinlər;  oksigen 
vannaları;  antiseptik  pambıqlar;  aseptik  pambıqlar; 
hiqroskopik  pambıqlar;  tibbi  məqsədlər  üçün 
pambıqlar; tibbi məqsədlər üçün kətan pambığı; tibbi 
məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri;  tibbi  məqsədlər 
üçün radioloji kontrast maddələri; mikro orqanizmlər 
üçün  qida  maddələri;  tibbi  məqsədlər  üçün  radioloji 
maddələr;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  nitrat  əsaslı 
bismut;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  melisa  suyu; 
müalicəvi  vanna  üçün  dəniz  suyu;  tibbi  məqsədlər 
üçün  mineral  sular;  termal  sular;  qida  lifləri; 
stomotoloji  məqsədlər  üçün  qəlib  mum;  tibbi 
məqsədlər  üçün  qazlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
qvayakol; 
hemotoqen; 
hemoqlobin; 
hidrastin; 
hidrastinin; 
tibbi 
məqsədlər 
üçün 
qliserin; 
qliserfosfat; tibbi məqsədlər üçün qlükoza; əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  centiyana;  tibbi  məqsədlər  üçün 
hormonlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  xardal; 
xardallar;  vanna  üçün  palçıqlar;  müalicəvi  palçıqlar; 
tibbi  məqsədlər  üçün  qummiqut;  tibbi  məqsədlər 
üçün  guryan  balzamı;  havanın  təravətləndirilməsi 
üçün  dezodrantlar;  dezodrantlar,  insanlar  və 
2016 0981-2016
 
0981
 
34

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
heyvanlar  üçün  olanlar  istisna  olmaqla;  paltar  və 
parça 
məmulatları 
üçün 
dezodrantlar; 
tibbi 
məqsədlər  üçün  diastaza;  mineral  qida  əlavələri; 
qida  əlavələri;  zülal  qida  əlavələri;  heyvanlar  üçün 
qida  əlavələri;  alginat  qida  əlavələri;  qlükozadan 
qida  əlavələri;  kazeindən  qida  əlavələri;  lesitindən 
qida əlavələri; kətan toxumu yağından qida əlavələri; 
propolisdən  qida  əlavələri;  zülaldan  qida  əlavələri; 
heyvanlar  üçün  zülaldan  qida  əlavələri;  arı 
südündən  qida  əlavələri;  bitki  tozlarından  qida 
əlavələri;  buğda  zoğlarından  qida  əlavələri;  kətan 
toxumundan  qida  əlavələri;  ferment  qida  əlavələri; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  mayalar;  tibbi  məqsədlər 
üçün  jelatin;  balıq  yağı;  tibbi  məqsədlər  üçün 
izotoplar;  insektisidlər;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
yod;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  qələvi  metal  yodidi; 
yodoform;  kalomel;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
çaxırdaşı  kremi;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
çaxırdaşı; tibbi məqsədlər  üçün kamfora; dərmanlar 
üçün  kapsulalar;  əczaçılıq  məqsədlər  üçün 
kapsulalar;  hemostatik  qələmlər;  ziyilin  müalicəsi 
üçün  qələmlər;  kaustik  qələmlər;  baş  ağrıları  üçün 
qələmlər; karbonil(parazit əleyhinə vasitə); əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  kaustiklər;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün  sıyıqlar;  tibbi  məqsədlər  üçün  kvasiya;  ti
bbi 
məqsədlər  üçün  kvebraxo;  tibbi  məqsədlər  üçün 
oksigen;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  qal  turşusu; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  turşular;  diş  protezləri 
üçün  yapışqanlar;  baytarlıq  məqsədləri  üçün  kök 
hüceyrələri;  tibbi  məqsədlər  üçün  kök  hüceyrələri; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  kollodium;  ayaqlar  üçün 
qabar  əleyhinə  halqalar;  revmatizm  əleyhinə 
halqalar;  dərman  konfetləri;  tibbi  məqsədlər  üçün 
anqustur  qabığı;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  ağac 
qabıqları;  kedr  ağacı  qabığı,  həşəratlara  qarşı 
istifadə  olunanlar;  tibbi  məqsədlər  üçün  konduraq 
qabığı;  kroton  qabığı;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
manqrov  ağacı  qabığı;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
miroblan  qabığı;  tibbi  məqsədlər  üçün  kinə  ağacı 
qabığı;  köklərdən  dərmanları;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün  ravənd  kökü;  tibbi  məqsədlər
 
üçün  korpiya; 
pəhriz  və  ya  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  nişasta; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  kreozot;  tibbi  məqsədlər 
üçün  qan;  tibbi  və  ya  baytarlıq  məqsədləri  üçün 
mikro  orqanizmlərin  kulturası;  kurare;  dişlər  üçün 
laklar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  biyan;  əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  laktoza;  dərman  nabatları; 
leykoplastırlar;  qəbzliyə  qarşı  dərmanlar;  tibbi 
məqsədlər  üçün  yapışqan  lentlər;  tibbi  məqsədlər 
üçün  lesitin;  baytarlıq  məqsədləri  üçün  losyonlar; 
itlər  üçün  losyonlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
losyonla
r;  intim məqsədlər  üçün  sürtkülər;  əczaçılıq 
məqsədləri üçün lyupilin; əczaçılıq məqsədləri üçün 
maqneziya;  məlhəmlər;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
məlhəmlər;  gün  yanıqlarından  qorunmaq  üçün 
məlhəmlər;  civə  məlhəmləri;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün  donvurmadan  qorunmağa  məlhəmlər;  sarğı 
üçün  tənzif;dərman  yağı;  tibbi  məqsədlər  üçün 
xardal yağı; tibbi məqsədlər üçün kamfora yağı; tibbi 
məqsədlər  üçün  gənəgərçək  yağı;  əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  terpentin  yağı;  tibbi  məqsədlər 
üçün  şüyüd  yağı;  dişlər  üçün  mastika;  st
omatoloji 
abraziv  materiallar;  diş  qəlibləri  üçün  materiallar; 
dişlərin  plomblanması  üçün  materiallar;  tibbi  sarğı 
materialları;  cərrahi  sarğı  materialları;  dərman; 
baytarlıq  məqsdləri  üçün  dərmanlar;  seroterapiya 
üçün 
dərmanlar; 
insanlar 
üçün 
dərmanlar; 
s
tomatoloji  dərmanlar;  mentol;  mikstura;  tibbi 
məqsədlər  üçün  moleskin;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün  badam  südü;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  arı 
südü;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  süd  fermentləri; 
tibbi  məqsədlər  üçün  irland  mamırı;  əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  un;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
kətan  toxumu  unu;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  balıq 
unu;  yapışqan  milçək  tutanlar;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün nanə; tibbi məqsədlər üçün pəhriz içkiləri; tibbi 
məqsədlər 
üçün 
səməni 
südündən 
içkilər; 
narkotiklər;  dərman  cövhərləri;  yod
 
cövhəri; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  evkalipt  cövhəri;  tibbi 
məqsədlər  üçün  cövhər;  tiryək;  yel  dərmanı; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  həlim;  heyvanlar  üçün 
həşərat  əleyhinə  boyunluqlar;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün biyan çubuqları; kükürd çubuqları(dezinfeksiya 
v
asitəsi);  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  pastilkalar; 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  pektinlər;  əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  pepsinlər;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün  peptonlar;  tibbi  məqsədlər  üçün  hidrogen 
peroksid;  uşaq  yeməkləri;  tibbi  zəlilər;  qan 
plazmaları;  tibbi  plastırlar;  tibbi  məqsədlər  üçün 
istifadə  olunan  göz  sarğıları;  isti  kompreslər  üçün 
sarğılar;  kompreslər  üçün  sarğılar;  cərrahi  çiyin 
sarğıları; uşaq  əskiləri;  qabar üçün  yastıqcalar;  ana 
südü  ilə  qidalandırma  zamanı  istifadə  olunan 
yastıqlar;  tibbi  pomadalar;  qabarböcəyindən  un; 
preturum  tozları;  gigiyenik  qadın  araqatları  üçün 
kəmərlər;antidiuretik  preparatlar;  tibbi  və  baytarlıq 
məqsədləri  üçün  bakterial  preparatlar;  tibbi  və 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  bakterialoji  preparatlar; 
tibbi  məqsədlər  üçün  balzamik
  preparatlar;  tibbi 
məqsədlər  üçün  bioloji  preparatlar;  baytarlıq 
preparatları;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  vismut 
peparatları;  vitamin  preparatları;  tibbi  məqsədlər 
üçün  diaqnostik  preparatlar;  babasilin  müalicəsi 
üçün  preparatlar;  sümük  döyənəklərinin  müalicəsi 
üçün  preparatlar;  dişin  çıxmasını  yüngülləşdirmək 
üçün  preparatlar;  yanıq  müalicəsi  üçün  preparatlar; 
tüstüləndirmək  üçün  tibbi  preparatlar;  orqanterapiya 
üçün  preparatlar;  havanın  təmizlənməsi  üçün 
preparatlar;  gözlərin  yuyulması  üçün  preparatlar; 
b
ronxların  genişlənməsi  üçün  preparatlar;  cinsi 
aktivliyin  azaldılması  üçün  preparatlar;  sterilizasiya 
preparatları; 
böyrəklərin 
sterilizasiyası 
üçün 
preparatlar;  qabarların  aradan  qaldırılması  üçün 
preparatlar;kəpəyin 
aradan 
qaldırılması 
üçün 
2016 0981-2016
 
0981
 
35

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
əczaçılıq  preparatları;  ziyanverici  canlıların  məhv 
edilməsi üçün preparatlar; ziyanverici bitkilərin məhv 
edilməsi  üçün  preparatlar;  ev  göbələklərinin  məhv 
edilməsi üçün preparatlar; həşərat sürfələrinin məhv 
edilməsi üçün preparatlar; milçəklərin məhv edilməsi 
üçün  preparatlar;  siçanların  məhv  edilməsi  üçün 
preparatlar;  yerüstü  molyuskaların  məhv  edilməsi 
üçün  preparatlar;  parazitlərin  məhv  edilməsi  üçün 
preparatlar; 
dəriyə 
qulluq 
üçün 
əczaçılıq 
preparatları;  Kontakt  linzalarının
 
təmizlənməsi  üçün 
preparatlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  əhəngli 
preparatlar;  vanna  üçün  dərman  preparatları; 
saçların  uzdılması  üçün  tibbi  preparatlar;  opium 
preparatları;  spor  əleyhinə  preparatlar;  əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  əzvay  preparatları;  insanlar  və  ya 
heyvanlar üçün mikorelementli pr
eparatlar;  sulfamid 
preparatlar 
(dərman 
preparatları); 
əczaçılıq 
preparatları; 
günəş 
yanıqlarına 
əczaçılıq 
preparatları;  baytarlıq  məqsədləri  üçün  ferment 
preparatları; 
tibbi 
məqsədlər 
üçün 
ferment 
preparatları; kimyəvi əczaçılıq preparatları; baytarlıq 
məqsədləri  üçün  kimyəvi  preparatları;  hamiləliyin 
diaqnostikası  üçün  kimyəvi  preparatları;  tibbi 
məqsədlər  üçün  kimyəvi  preparatları;  sürmə  ilə 
zədələnmiş  taxılların  işlənməsi  üçün  kimyəvi 
preparatlar;  zədələnmişlərin  işlənməsi  üçün kimyəvi 
preparatlar;  üzümün  kifi  əleyhinə  işlənməsi  üçün 
kimyəvi  preparatlar;  fillokser  əleyhinə  işlənmə  üçün 
kimyəvi  preparatlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün 
kimyəvi  preparatları;  donvurma  zamanı  istifadə 
olunan  preparatlar;  güvədən  qoruyan  preparatlar; 
gözləri  islatma  dərmanı;  qurğuşun  isladıcıları; 
elektrokardioqrafik elektrodlar üçün kimyəvi naqillər; 
tibbi  məqsədlər  üçün  zülallı  qida  məhsulları;  tibbi 
məqsədlər  üçünpəhriz  qida  məhsulları;  pəhriz  və 
tibbi  məqsədlər  üçün  yan  təsirli  taxılların  işlənməsi 
məhsulları;  gigiyenik  araqa
tlar;  sidik  saxlamada 
əziyyət  çəkənlər  üçün  gigiyenik  araqatlar;  gigiyenik 
qadın  araqatları;  gündəlik  araqatlar
  (gigiyenik); 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  propolis;  tibbi  məqsədlər 
üçün  mirvari  tozu;  tibbi  məqsədlər  üçün  radium; 
əczaçılıq 
məqsədləri 
üçün 
xloral 
məhlulu; 
leykoplastırların  silinməsi  üçün  həlledicilər;  vaginal 
məhlullar; kontakt linzalar üçün məhlullar; tibbi və ya 
baytarlıq  məqsədləri  üçün  kimyəvi  reaktivlər;  tibbi 
məqsədlər  üçün  saqqızlar;  qovucular;  həşəratların
 
əleyhinə  qovucu  tüstülər;  itlər  üçün  qovucular; 
dərman  vasitələri  hopdurulmuş  salfetlər;  tibbi 
məqsədlər  üçün  sassaparil;  tibbi  məqsədlər  üçün 
şəkər; 
astma 
əleyhinə 
çay 
qarışıqları; 
tüstüləndirmək  üçün  şamlar;  əczaçılıq  məqsədləri 
üçün kətan toxumu; tibbi məqsədlər üçün tərkibində 
tütün  olmayan  siqaretlər;  tibbi  məqsədlər  üçün 
sikkativlər(  qurumanı  tezləşdirmək  üçün  maddələr); 
əczaçılıq  məqsədləri  üçün  siroplar;  əczaçılıq 
məqsədləri  üçün  skipidar;  sağım  zamanı  istifadə 
olunan  sürtkülər;  baytarlıq  məqsədləri  üçün 
sürtkülər;  tibbi  məqsədlər
 
üçün  sürtkülər;  uşaq 
qidalandırılması  üçün  quru  süd  qatışıqları;  yuxu 
dərmanları;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  içməli  soda; 
tibbi  məqsədlər  üçün  vanna  qəbulu  üçün  duz; 
mineral  sulardan  vanna  qəbulu  üçün  duz;  tibbi 
məqsədlər  üçün  duz;  tibbi  məqsədlər  üçün  kal
ium 
duzu;  tibbi  məqsədlər  üçün  natrium  duzu;  iyləmək 
üçün  duzlar;  mineral  suların  tərkibinə  daxil  olan 
duzlar;  əczaçılıq  məqsədləri  üçün  səməni;  süni 
mayalandırma  üçün  sperma;  tibbi  spirt;  stomatoloji 
məqsədlər  üçün  qiymətli  metallardan  qəliblər; 
əczaçılıq
 
məqsədləri  üçün  sporlar;  tibbi  məqsədlər 
üçün  sərinləndirici  spreylər;  tibbi  məqsədlər  üçün 
köməkçi  vasitələr;  birləşdirici  vasitələr;  qurdqovucu 
vasitələr;  gigiyenik  məqsədlər  üçün  dezinfeksiya 
edici  vasitə;  tualet  üçün  kimyəvi  dezinfeksiya  edici 
vasitələr;  tibbi  məqsədlər  üçün  vaginal  şırınqalama 
vasitələri;  tibbi  məqsədlərdə  istifadə  olunan  iştahın 
azaldılması üçün vasitələr; arıqlamaq üçün vasitələr; 
parazitlərin  məhv  edilməsi  üçün  vasitələr;  ağız 
boşluğuna  qulluğu  üçün  tibbi  vasitələr;  qızdırma 
salan 
vasitələr;  qantəmizləyici  vasitələr;  heyvanlar 
üçün yuyucu vasitələr; tibbi məqsədlər üçün yuyucu 
vasitələr; mal
-
qara üçün  yuyucu vasitələr; itlər üçün 
yuyucu  vasitələr;  yara  açan  vasitələr;  baş  ağrısına 
qarşı  vasitələr;  təmizləyici  vasitələr(zəiflədici); 
tərləməyə  qarşı  vasitələr;  ayaqların  tərləməsinə 
qarşı  vasitələr;  hamiləliyin  qarşısını  almaq  üçün 
kimyəvi  vasitələr;parazit  əleyhinə  vasitələr;  5

sinifə 
daxil olan hər şey.
 
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə