Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə27/31
tarix26.11.2016
ölçüsü5,01 Kb.
#185
növüБюллетень
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

(511)  34  -  s
iqaretlər;
 
tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Товарный знак охраняется в целом без пре
-
доставления  самостоятельной  правовой  охраны 
отдельным элементам.
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1035 
(151) 20.09.2016 
(210) 2015 32594 
(220) 07.12.2015 
(181) 07.12.2025 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc., 
2711  Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America (US) 
(540) 
 
2016 1031-2016
 
1035
 
105

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
 
(526) 
Əmtəə nişanı ayrı
-
ayrı elementlərinə müstəqil 
hüquqi mühafizə verilmədən bütövlüklə qorunur.
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimat
lar. 
 
(526) 
Товарный знак охраняется в целом без пре
-
доставления  самостоятельной  правовой  охраны 
отдельным элементам.
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1036 
(151) 20.09.2016 
(210) 2015 32595 
(220) 07.12.2015 
(181) 07.12.2025 
(730)  British  American  Tobacco  (Brands)  Inc., 
2711  Centerville  Road,  Suite  300,  Wilmington, 
Delaware 19808, United States of America (US) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanı ayrı
-
ayrı elementlərinə müstəqil 
hüquqi mühafizə verilmədən bütövlüklə qorunur.
 
(511)  34  
Siqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(526) 
Товарный знак охраняется в целом без пре
-
доставления  самостоятельной  правовой  охраны 
отдельным элементам.
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки; 
спички; 
курительные 
принадлежности

_________ 
 
 
(111) N 2016 1037 
(151) 20.09.2016 
(210) 2015 32626 
(220) 18.12.2015 
(181) 18.12.2025 
(730) House of Prince  A/S, Vester Farimagsgade 
19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark (DK) 
(540) 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər;  tütün;  tütün  məmulatları; 
alışqanlar;  kibritlər;  tütün  (siqaret)  çəkmək  üçün 
ləvazimatlar.
 
 
(511)  34  
сигареты,  папиросы;  табак;  табачные 
изделия; 
зажигалки;
 
спички; 
курительные 
принадлежности.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1038 
(151) 20.09.2016 
(210) 2015 32633 
(220) 21.12.2015 
(181) 21.12.2025 
(730) Dunhill Tobacco of  London Limited, Globe 
House,  4  Temple  Place,  London,  WC2R  2PG, 
United Kingdom (GB) 
(540) 
 
(511)  34  -  s
iqaretlər,  siqarlar,  siqarillalar;  eşmə 
papiroslar  üçün  tütün;  qəlyan  üçün  tütün;  tütün 
məmulatları  və  tərkibində  tütün  məmutları  olan 
kartridclər.
 
 
(511)  34  
сигареты,  сигары,  сигариллы;  табак 
для  самокруток;  трубочный  табак;  табачные 
изделия  и  картриджи,  содержащие  табачные 
изделия.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1039 
(151) 20.09.2016 
(210) 2016 32687 
(220) 07.01.2016 
(181) 07.01.2026 
(730)  Eli  Lilly  and  Company,  Lilly  Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, USA (US) 
(540) 
 
(511)  05  
əczaçılıq  preparatları,  məhz  diabet 
xəstəliyinin müalicəsi üçün əczaçılıq preparatları.
 
 
(511)  05  
фармацевтические  препараты,  а 
именно,  фармацевтические  препараты  для 
лечения сахарного диабета.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1040 
(151) 20.09.2016 
(210) 2016 32728 
(220) 02.02.2016 
(181) 02.02.2026 
(730) Uber Technologies, Inc., is a corporation of 
the state of Delaware, U.S.A., 1455 Market Street, 
2016 1035-2016
 
1040
 
106

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
4th  Floor,  San  Francisco,  California  94103, 
United States (US) 
(540) 
 
(511)  09  -  n
əqliyyat  xidmətlərinin  koordinasiyası 
üçün kompüter proqram təminatı, xüsusilə mühərrikli 
nəqliyyat  vasitələrin
in 
vaxtının  təyin  olunması  və 
göndərilməsi;  nəqliyyat  xidmətlərinin  əldə  edilməsi, 
təmin  edilməsi  və  sifariş  edilməsi  üçün  nəzərdə 
tutulmuş  kompüter  proqram  təminatı;  digərlərin 
istifadəsi
 
üçün 
nəzərdə 
tutulmuş 
nəqliyyat 
xidmətlərinin təmin edilməsi üçün kompüter proqram 
təminatı;  naviqasiya  üçün  nəqliyyat  xidmətlərinin 
təmin  edilməsi  üçün  kompüter  proqram  təminatı; 
mühərrikli 
nəqliyyat 
vasitələrin 
operatorlar, 
sərnişinlər  və  potensial  sərnişinlər  tərəfindən 
nəqliyyat  vasitələrin  birgə  istifadəsi  üçün  nəzərdə 
tutulmuş  kompüter  proqram  təminatı;  çatdırma 
xidmətlərin  təmin  olunması  və  alınması  üçün 
nəzərdə  tutulmuş  kompüter  proqram  təminatı; 
nəqliyyat  xidmətlərinin  koordinasiyası  üçün  nəzərdə 
tutulmuş  mobil  proqram  təminatı,  xüsusi  ilə, 
mühərrikli  nəqliyyat  vasitələrin  avtomatik  sifariş 
olunması  və  göndərilməsi  üçün  nəzərdə  tutulmuş 
proqram  təminatı;  nəqliyyat  xidmətlərinin  əldə 
edilməsi,  təmin  edilməsi  və  sifariş  edilməsi  üçün 
mobil  proqram  təminatı;  digərlərin  istifadəsi  üçün 
nəzərdə  tutulmuş  nəqliyyat  xidmətlərinin  təmin 
edilməsi  üçün  nəzərdə  tutulmuş  kompüter  proqram 
təminatı;  naviqasiya  üçün  nəqliyyat  xidmətlərinin 
təmin  edilməsi  üçün  mobil  proqram  təminatı; 
mühərrikli 
nəqliyyat 
vasitələrin
 
operatorlar, 
sərnişinlər  və  potensial  sərnişinlər  tərəfindən 
nəqliyyat  vasitələrin  birgə  istifadəsi  üçün  nəzərdə 
tutulmuş 
mobil 
proqram 
təminatı; 
çatdırma 
xidmətlərin  koordinasiya  edilməsi  və  alınması  üçün 
nəzərdə tutulmuş mobil proqram təminatı; kompüter
 
proqram  təminatı;  yüklənə  bilən  proqram  təminatı; 
telefonlar;  elmi 
məqsədlər

dəniz
,  geodeziya, 
fotoqrafiya,  kinematoqrafiya,  optika, 
çəkmə

ölçmə

siqnalizasiya, 
nəzarət
  (yoxlama),  xilas 
etmə
 

 
tədris  üçün
 
cihaz  və  alətlər;  məlumаtın
  maqnit 
daşıyıcıları

səsyazma
 
diskləri
;  kassa 
aparatları

hesablayıcı  maşınlar

məlumatları  işləmək  üçün 
avadanlıq və kompüterlər.
 
35  -  r
eklam  və  təqdimat  xidmətləri;  marketinq 
xidmətləri;  biznesin  menecmenti;  biznesin  idarə 
olunması;  nəqliyyat  və  çatdırma  sahələrində 
bizne
sin idarə olunması; xidmətlərin sifariş edilməsi; 
yemək  və  ərzağın  sifariş  xidmətləri;  məhsulların 
sifariş  edilməsi  və  çatdırılması;  kompüterləşmiş 
sifariş  xidmətləri;  onlayn  sifariş  xidmətləri;  ofis 
funksiyaları;  onlayn  pərakəndə  mağaza  xidmətləri; 
onlayn 
ərzaq  mağaza  xidmətləri;  alış  verişin 
müqayisə xidmətləri; yükün çatdırılmasının nəzarəti, 
idarə olunması və izlənməsi; biznes maraqları üçün 
vaxtında çatdırmanı təmin etmək məqsədi ilə yükün 
çatdırılmasının 
nəzarəti, 
idarə 
olunması 
və 
izlənməsi; nəqliyyat  və çatdırma sahələrində biznes 
menecment  konsaltinq  xidmətləri;  internet  və  digər 
qlobal  kommunikasiya  şəbəkələri  vasitəsi  ilə 
götürülmə  və  çatdırılmanın  vəziyyəti  barədə 
məlumatları  üçüncü  tərəflərə  təmin  edilməsi  və 
izlənməsi;  sonrakı  xidmətlər,  xüsusən,  yük  və 
sənədlərin  elektron  şəkildə  izlənməsi;  ticarətçilər 
tərəfindən  müştərilər  üçün  çatdırma  xidmətlərini 
idarə  olunması  və  dəyişdirilməsi  üçün  müştərilər 
üçün  onların  müştəri  seçimlərini  əlavə  etmək,  idarə 
etmək  və  dəyişdirmək  üçün  müştərilər  ilə  biz
nes 
arasındakı 
kommersiya 
sahəsində 
internet 
sistemlərin  və  onlayn  portalların  yaradılması; 
kommersiya,  təqdimat  və  ya  reklam  məqsədləri 
üçün həvəsləndirici mükafat proqramların müştəri və 
ortaqlara  təmin  edilməsi;  kommersiya,  təqdimat  və 
ya  reklam  məqsədləri  üçün  sadiq  müştərilər 
xidmətləri  və  müştəri  klub  xidmətləri;  istifadəçilər 
üçün  malların  alınması,  satılması  və  mübadiləsi 
üçün onlayn satış yerinin yaradılması.
  
38 -  t
elekommunikasiya xidmətləri, xüsusən marşrut 
zəngləri,  SMS  mesajları  və  mobil  telefon  ilə  zəng 
edən  şəxsin  ətrafında  mühərrikli  nəqliyyat  vasitənin 
operatora  xəbərin  göndərilməsi; məlumatın  elektron 
transmissiyası; telekommunikasiyalar.
  
39  -  n
əqliyyat  xidmətləri,  nəqliyyat  xidmətlərin 
sifarişi, çatdırma xidmətləri və mal, sənəd, paket və 
yüklərin  çatdırılması  ilə  bağlı  sifarişlər  barədə 
məlumat;  nəqliyyat  loqistika  xidmətləri;  nəqliyyat 
xidmətlərinin  təmin  edilməsi  və  koordinasiyası; 
malların  paketlənməsi  və  saxlanılması;  mal,  sənəd, 
paket və yüklərin çatdırılması; yeməyin çatıdırlması;
 
kuryer xidmətləri; səyahətin təşkili.
 
42  -  n
əqliyyat  xidmətlərinin,  nəqliyyat  xidmətlərinin 
sifariş  olunması  və  müştərilərə  mühərrikli  nəqliyyat 
vasitələrin  göndərilməsi  və  nəqliyyat  xidmətlərinin 
təmin  edilməsi  və  koordinasiyası  üçün  onlayn 
yüklənə  bilinməyən  proqram  təminatının  istifadəsini 
təmin etmək; bununla bağlı elmi və texnoloji xidmət 
və  araşdırmalar  və  dizaynlar;  sənaye  analizi  və 
araşdırma  xidmətləri;  kompüter  avadanlığı  və 
proqram təminatının dizaynı və inkişafı. 
  
 
(511) 
09 

компьютерное 
программное 
обеспечение  для  координации  транспортных 
услуг,  а  именно,  программное  обеспечение  для 
автоматизированного 
планирования 
и 
диспетчеризации  автотранспортных  средств; 
компьютерное  программное  обеспечение  для 
получения, 
организации 
и 
бронирования 
2016 1040-2016
 
1040
 
107

AZ
                                                                          ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                       
                                                                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                           Bülleten №9
 30.09.2016
                              
 
транспортных  услуг; компьютерное программное 
обеспечение для использования другими лицами 
предоставления 
транспортных 
услуг; 
компьютерное  программное  обеспечение  для 
навигации; 
компьютерное 
программное 
обеспечение 
для 
использования 
моторизованного 
транспортного 
средства 
операторами  и  пассажирами  и  потенциальными 
пассажирами 
для 
совместных 
поездок; 
компьютерное  программное  обеспечение  для 
координации  и  получения  услуг  по  доставке; 
мобильное 
приложение 
для 
координации 
транспортных  услуг,  а  именно,  программное 
обеспечение 
для 
автоматизированного 
планирования 
и 
диспетчеризации 
моторизованного 
 
средств; 
мобильное 
приложение  программного  обеспечение  для 
получения, 
организация 
и 
бронирование 
транспортных  услуг; компьютерное программное 
обеспечение для использования другими лицами 
для 
предоставления 
транспортных 
услуг; 
мобильное 
приложение 
программного 
обеспечения 
для 
навигации; 
мобильное 
приложение  программного  обеспечения  для 
использования  моторизованного  транспортного 
средства 
операторами 
и 
пассажирами 
и 
потенциальными  пассажирами  на  совместные 
поездки; 
мобильное 
приложение 
для 
координации  и  получения  услуг  по  доставке; 
компьютерное 
программное 
обеспечение; 
загружаемое 
программное 
обеспечение; 
телефоны;  приборы  и  инструменты  научные, 
морские, 
геодезические, 
фотографические, 
кинематографические,  оптические,  приборы  и 
инструменты  для  взвешивания,  измерения, 
сигнализации,  проверки  (надзора),  спасающие 
жизнь  и  обучения  ;  аппаратура  для  записи, 
передачи  или  воспроизведения  звука  или 
изображений;  магнитные  носители  информации

звукозаписывающие  диски  ;  кассовые  аппараты, 
счетные  машины,  оборудование  для  обработки 
информации и компьютеры
 
35 
реклама и рекламные услуги; маркетинговые 
услуги; 
управление 
бизнесом; 
бизнес
-
администрирование;  бизнес
-
администрирования 
в  области  транспорта  и  доставки;  бизнес
-
услуги 
управления 
в 
области 
транспорта 
и 
доставки;заказ услуг; заказ услуг в области еды и 
продуктовов;  заказ  товара  и  услуги  доставки; 
компьютеризированная  служба  заказа;  услуги 
онлайн
-
заказов;  офисные  функции;  онлайн 
услуги  розничных  магазинов;  онлайн  услуги 
продуктовых магазинов; сопоставление торговых 
услуг;  мониторинг,  управление  и  отслеживание 
отправок;  мониторинг  и  отслеживание  посылок 
обеспечивая  своевременную  доставку  для 
бизнес
-
целей; 
бизнес 
менеджмент 
консалтинговых услуг
 
в области транспортировки 
и  доставки;  предоставление  информации  и 
отслеживания  информации  третьим  лицам  о 
самовывозе и доставке через Интернет и другие 
глобальные 
коммуникационные 
сети; 
последующие  услуги,  а  именно  предоставление 
электронного 
отслеживания
 
посылок 
и 
документов  другим  лицам;  предоставление  веб
-
системы 
и 
онлайн
-
порталов 
в 
сфере 
потребитель
-
бизнес
-
коммерция 
для 
потребителей 
для 
ввода, 
управления 
и 
изменений  своих  информацинных  предпочтений 
потребителя  для  торговой  компании  для 
создания  и  управления  предложений  для 
поставки 
потребителям; 
предоставление 
поощрительных 
бонусных 
программ 
для 
клиентов  и  партнеров  для  коммерческих, 
агитационных  или  рекламных  целей;  услуги 
лояльности  клиентов  и  услуги  клиентовских 
клубов, для коммерческих, агитационных
 
и / или 
рекламных целей; предоставления онлайн рынка 
для  пользователей,  для  покупки,  продажи  и 
обмена  товарами  и  услугами  с  другими 
пользователями.
 
38  
телекоммуникационные  услуги,  а  именно, 
маршрутизация звонков, SMS
-
сообщений и push
-
уведомлений 
для 
местных 
сторонних 
моторизованного 
транспортных 
средств 
операторов 
в 
окрестностях 
вызывающего 
абонента 
с 
использованием 
мобильных 
телефонов;  передача  данных  в  электронном 
виде; телекоммуникации.
 
39  
предоставление  вебсайта  с  информацией 
относительно  транспортных  услуг,  заказов  на 
транспортные  услуги,  информации  о  доставке 
услуги 
и 
заказы 
на 
доставку 
товаров, 
документов, 
пакетов 
и 
грузов; 
услуги 
транспортной 
логистики; 
координация 
и 
организация  транспортных  услуг;упаковка  и 
хранение 
товаров; 
доставка 
товаров, 
документов,  пакетов  и  грузов;  доставка  еды; 
курьерские услуги; организация путешествий.
 
42  
предоставление  во  временное  онлайн 
пользование 
не
-
загружаемое 
программное 
обеспечение  для  предоставления  транспортных 
услуг,  заказов  на  услуги  по  транспортировке  и 
диспетчеризации  моторизованных  средств  для 
клиентов,  и  для  координации  и  получения  услуг 
по доставке; научные и технологические услуги и 
научные  исследования  и  разработки  в  этой 
сфере; 
промышленные 
анализ 
и 
исследовательские  услуги;  дизайн  и  разработка 
компьютерного  оборудования  и  программного 
обеспечения

_________ 
 
 
2016 1040-2016
 
1040
 
108

                                                                             ƏMTƏƏ NİŞANLARI                                                                       
AZ
 
Bülleten №
9  30.09.2016
                               ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ                                                                                
 
(111) N 2016 1041 
(151) 20.09.2016 
(210) 2016 00624 
(220) 23.08.2016 
(181) 23.08.2026 
(730) Məmmədov Babək Ağamusa oğlu,
 AZ 1009, 
Bakı  şəhəri,  Səbail  rayonu,  Murtuza  Muxtarov  , 
ev 9, m. 13 (AZ) 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqii  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(591) 
ağ, bənövşəyi
 
(511)  35  -  c
anlı bitkilər və güllərin reklamı və satışı 
üzrə xidmətlər
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(591) 
белый, фиолетовый
 
(511)  35  - 
реклама  и  продажные  услуги  живых 
растений и цветов.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1042 
(151) 20.09.2016 
(210) 2016 00539 
(220) 27.07.2016 
(181) 27.07.2026 
(730)  "ZAMAN  LTD"  Məhdud  Məsuliyyətli 
Cəmiyyəti,
 
AZ1029,  Bakı  şəhəri,  Nərimanov 
rayonu, M.Nərimanov 2054 məh.
 (AZ) 
(540) 
 
(526) 
Əmtəə nişanında təsviri hissədən başqa qalan 
işarələr  müstəqil  hüquqi  mühafizə  obyektləri 
deyildirlər.
 
(511)  03  -  a
ğartma üçün preparatlar və  yu
m
a üçün 
digər maddələr; təmizləmə, cilalama, yağsızlaşdırma 
və abraziv emal üçün preparatlar; sabunlar;  yuyucu 
vasitələr.
 
35  -  r
eklam;  biznes  sahəsində  menecment;
  biznes 
sahəsində inzibati fəaliyyət; ofis xidməti.
 
39 

n
əqletmə;  malların
 
qablaşdırıl
m
ası  və 
saxlanması; səyahətlərin təşkili.
 
 
(526) 
Все 
обозначения, 
за 
исключением 
изобразительной  части  товарного  знака,  не 
являются  объектами  самостоятельной  правовой 
охраны.
 
(511)  03  - 
препараты  для  отбеливания  и  прочие 
вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 
полирования,  обезжиривания  и  абразивной 
обработки; 
мыла; 
парфюмерные 
изделия, 
эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 
зубные порошки и пасты
 
35  - 
реклама;  менеджмент  в  сфере  бизнеса; 
административная 
деятельность 
в 
сфере 
бизнеса; офисная служба;
 
39  - 
транспортировка;  упаковка  и  хранение 
товаров; организация путешествий.
 
_________ 
 
 
(111) N 2016 1043 
(151) 20.09.2016 
(210) 2016 00545 
(220) 28.07.2016 
(181) 28.07.2026 
(730) Səfərov Vüqar Alış oğlu,AZ 5001, Sumqayıt 
şəhəri, 9 MKR, ev 38 A, m. 25(AZ)
 
(540) 
 
 
(526) 
Əmtəə  nişanında  "elektrik"  söz  işarəsi 
müstəqil hüquqi mühafizə obyekti deyildir.
 
(511) 09 - e
lektrik naqilləri
. 
 
(526) 
В  товарном  знаке  словесное  обозначение 
“elektrik” не является объектом самостоятельной 
правовой охраны.
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə