Ət və ət məhsullarının texnologiyasıYüklə 340,46 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix29.05.2017
ölçüsü340,46 Kb.
  1   2   3

Ət və ət məhsullarının texnologiyası” fənni üzrə testlər (300 test)  2965 azerb 

1. Daha çox ekstraktlı maddələrlə zəngin olan toxuma hansıdır? 

A)) əzələ toxuması 

B) birləşdirici toxuma 

C) piy toxuması 

D) yağ toxuması 

E) birləşdirici və piy toxuması 

2. Əzələ toxuması əsasən hansı maddələrlə daha zəngindir? 

A)) ekstraktlı  maddələrlə 

B) ara maddələrlə 

C) plazma ilə 

D) formalı elementlərlə 

E) ekstraktlı və ara maddələrlə 

3. Qaraciyər və böyrəklər əsasən hansı vitaminlərlə zəngindir? 

A)) A və B qrupu vitaminlərlə 

B) C,PP 


C) D və E 

D) A,PP,B2 

E) C,D,K 

4. Fizioloji qida normasına görə 1 insan orta hesabla gün ərzində nə qədər ət və 

ət məhsulları istehlak etməlidir? 

A)) 150q 

B) 50q 

C) 400q 


D) 250q 

E) 330q 


5. Fizioloji qida normasına görə 1 insan orta hesabla il ərzində nə qədər ət və ət 

məhsulları istehlak etməlidir? 

A)) 60-65kq 

B) 30kq 


C) 40-50kq 

D) 80-90kq 

E) 50-70kq 

6.  Ət  məhsullarının  istehsalı  üçün  əsas  xammal  bazası  hesab  edilir?  (tam  variantı 

seçin) 

A)) qaramal,qoyun,donuz,ev quşları B) ov quşları, qoyun,ekstraktiv maddələr 

C)qaramal, donuz 

D) soya,ekstraktiv maddələr, qoyun 

E) ev və ov quşları, qoyun 

7. Emal edilmiş ət hansı əlamətlərinə görə kateqoriyalara ayrılır? 

A)) heyvanın köklüyünə,əzələ və yağ toxumasının inkişafına görə  

B) heyvanın köklüyünə görə 

C) heyvanın növünə görə 

D) ancaq yağ toxumasının inkişafına görə 

E) heyvanın növünə və köklüyünə görə 

8.Qaramal,  qoyun,  keçi,  dovşan  ətləri  köklüyünə  görə  hansı  kateqoriyalara 

bölünür? 

A)) I v II 

B) yalnız I 

C) I,II,III 

D)heç bir kateqoriyaya bölünmür 

E)I,II,III,IV 


9.Ət neçə üsulla dondurulur? 

A))3 


B)1 

C)5 


D)2 

E)4 


10.Ət cəmdəkləri hansı üsullarla dondurulur? 

A)) yavaş,intensiv,sürətli dondurma 

B) yavaş,sürətli 

C)intensiv 

D)sürətli 

E)intensiv və sürətli 

11.Ət məhsullarının yavaş dondurulması neçə dərəcədə aparılır? 

A))-18-23

0B)-10 0

C)-23-30 0

D)-20-250

C  


E)-15-20 

012.Ətin intensiv dondurulması neçə dərəcədə aparılır? 

A))-23-30 

0

C  


B)-18-20 

0C)-30-35 

0D)-20-25 

0E)-18-23 

013.Ətin sürətli dondurulması neçə dərəcədə aparılır? 

A))-30-35 

0B)-23-30 

0C)-18-23 

0D)-40 

0E)-18-20 

014.Dondurulmuş ət neçə dərəcədə və hansı nisbi rütubətdə saxlanılır? 

A))-18 


0

C,95-98% 

B)-4 

0

C,85-88% C)-18 

0

C,50% D)-20 

0

C,60-70% E)-30 

0

C,55% 15. Ali köklük dərəcəsinə aid olan heyvanlar hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 

A))yaxşı inkişaf etmiş əzələlərə,girdə bədən formasına,dərialtı piyə malikdir 

B)kafi inkişaf etmiş əzələlərə malikdir 

C)  qeyri  kafi  inkişaf  etmiş  əzələlərə,nəzərə  çarpmayan  skelet  sümüklərinə 

malikdir 

D) dərialtı piyə və kəsgin çıxmayan çanaq sümüyünə 

E) yaxşı inkişaf etmiş əzələlərə,hiss olunmayan dərialtı piyə malikdir 

16. Orta köklük dərəcəsinə aid olan heyvanlar hansı xüsusiyyətlərə malikdir? 

A)) kafi inkişaf etmiş əzələlərə malikdir.Kürəklər,oma sümüyünün çıxıntıları və 

çanaq sümüyü kəsgin çıxmır,dərialtı piyin toplanması quyruğun dibində və oma 

sümüyünün çıxıntılarında hiss olunur 

B)yaxşı  inkişaf  etmiş  əzələlərə  malikdir,girdə  bədən  forması,dərialtı  piyin 

toplanması quyruğun dibində,çanaq sümüyünün uclarında və 2 son qabırğalarda 

yaxşı hiss olunur 

C)  qeyri  kafi  inkişaf  etmiş  əzələlərə  malik  olur.Kürəkləri  çanaq  sümüyünün 

çıxıntıları aşkar edilir 

D)dərialtı piy qatı hiss olunmur 

E)əzələləri yaxşı inkişaf edir 17. Qəbul zamanı hansı heyvanı ayrılıqda (tək-tək) çəkirlər? 

A)) qaramalı 

B)donuzları 

C)qoyunları 

D)keçiləri 

E)qoyunları və qaramalı 

18.Qara yara xəstəliyinə tutulan heyvanları necə zərərsizləşdirirlər

A))xüsusi yerdə kül olana qədər yandırırlar 

B)peyvəndlər edirlər 

C)baytar xidməti göstərilir 

D)kolbasa istehsalında istifadə üçün göndərirlər 

E)təcridxanada sağlana qədər saxlayırlar 

19. Quşların qəbulu və baytar müayinəsi neçə dəfə aparılır? 

A))2 


B)4 

C)1 


D)3 

E)5 


20.Quşların qəbulu məntəqələri necə olmalıdır? 

A)) üstü örtülü,isti olmalı 

B)üstü açıq olmalıdır 

C) üstü açıq olmalıdır, isti olmalı 

D) üstü örtülü,lakin soyuq olmalı 

E)sortlaşdırmaq üçün stollar olmalı, üstü açıq olmalıdır 

21.Növünə görə quşlar hansı qruplara bölünür? 

A))quruda gəzən və suda üzən  B) növünə görə qruplara bölünmür 

C)cavan və yaşlıya 

D) quruda gəzən , suda üzən, cavan və yaşlıya 

E) quruda gəzən ,  cavan və yaşlıya 

22.Quruda gəzən quşlara hansılar aiddir? 

A)) toyuq,hinduşka,firəng toyuğu,çolpa,broyler 

B)toyuq,qaz,ördək 

C)firəng toyuğu,qaz,çolpa,cavan ördək 

D)cavan qaz,qaz,ördək 

E)çolpa,broyler,ördək 

23.Suda üzən quşlara hansılar aiddir? 

A))qaz və ördək 

B)toyuq,hinduşka 

C)firəng toyuğu,çolpa,qaz 

D)qaz,ördək,çolpa,toyuq 

E)hinduşka,firəng toyuğu,ördək 

24.  100  km-dən  artıq  məsafədən  gətirilən  quşları  qəbul  edən  zaman  onların  diri 

çəkisinə neçə % güzəşt edilir? 

A)) güzəştsiz qəbul edilir 

B) 4% 


C) 3% 

D) 2,5% 


E) 1,5% 

25. Suda  üzən quşlar  kəsim qabağı  xüsusi  hovuzlarda  neçə dəqiqə  üzərək,özlərini 

çirkdən təmizləyirlər? 

A)) 20-30  

B) 60 


C) 40 

D) 50 


E) 55-60 

26. Heyvanları hansı məqsədlə kəsimdən əvvəl keyləşdirirlər? 

I.kəsim əməliyyatlarının rahat və təlaşsız aparılması üçün 

II.işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 

III.cəmdəyin daha yaxşı qansızlaşdırılmasına nail olmaq üçün 

IV.Ətin keyfiyyətinin yaxşılaşması üçün  

A)) I,II, III 

B) I,II, IV 

C)ancaq III 

D) II, III, IV 

E) I,IV 

27. Hansı heyvanları kəsimdən əvvəl keyləşdirirlər? 

A)) qaramalı və donuzları 

B) qoyunları 

C) keçiləri 

D) qoyunları və camışları 

E) donuzları və keçiləri 

28. Keyləşdirmə hansı üsullarla aparıla bilər?  

1.mexaniki    2.elektrik cərəyanı ilə     3.karbon qazının təsiri ilə 

A)) 1,2,3 

B) 1,2 

C) heç biri ilə D) 1,3 

E) yalnız 1 

29.Heyvanlar 

keyləşdirilərkən 

onların 

hansı 


orqanlarının 

fəaliyyəti 

dayanmamalıdır? 


A)) ürək və ciyərləri 

B) ancaq ürəyi 

C) ancaq ağ ciyəri 

D) böyrəkləri 

E)böyrəyi və ürəyi 

30.  Qaramalın  mexaniki  təsirilə  keyləşdirilməsi  zamanı  hansı  alətlərdən  istifadə 

olunur? 

A))qılınc,çəkic və atıcı aparatlardan 

B) elektrik avadanlıqlarından  

C) ancaq qılıncdan 

D) ancaq çəkicdən 

E) elektrik avadanlığından və qılıncdan 

31. Çəkiclə keyləşdirmə zamanı zərbə heyvanın hansı hissəsinə vurulur? 

1.boynuna      2.alın hissəsinə     3.təpə nahiyəsinə  

A))2 

B)3 


C)1 

D)heç biri 

E)1,3 

32. Çəkiclə keyləşdirmə zamanı çəkicin kütləsi neçə kq olur? A)) 2 kq-a yaxın  

B) 4 kq  

C)1 kq 

D) 5 kq 


E) 3,8 kq 

33.Qaramalın  mexaniki  təsirlə  keyləşdirilməsi  zamanı  hansı  üsul  ən  sərfəli  və 

təhlükəsizdir? 

A)) atıcı aparatlarla keyləşdirmə 

B) qılıncla keyləşdirmə 


C)çəkiclə keyləşdirmə 

D)qılınc və çəkiclə keyləşdirmə 

E)heç biri 

34.Sənayedə ən çox hansı keyləşdirmə üsulundan istifadə edilir? 

A)) elektrik cərəyanı ilə keyləşdirmə 

B) mexaniki keyləşdirmə 

C)qılıncla keyləşdirmə 

D)çəkiclə keyləşdirmə 

E)karbon qazı ilə keyləşdirmə 

35.  Elektrik  cərəyanı  ilə  təsir  etmə  müddəti  və  cərəyanın  gərginliyi  hansı 

amillərdən asılıdır? 

A)) heyvanın fərdi xüsusiyyətlərindən  

B) asılı deyil 

C) ancaq heyvanın yaşından 

D)ancaq heyvanın cinsindən 

E)heyvanın cinsiyyətindən 

36.  Qida  məqsədi  üçün  heyvanların  qanını  toplamaq  üçün  istifadə  edilən  bıçaq 

hansı materialdan hazırlanmalıdır? 

A)) paslanmayan poladdan və ya karroziyaya uğramayan materialdan 

B) dəmirdən 

C)qurğuşundan 

D) misdən 

E)alüminiumdan 

37. Qida məqsədi üçün qaramalın qanının neçə faizini toplayırlar? 

A)) 75% 

B)10% 


C)20% 

D)30% 


E)50% 

38.Cəmdəkdən daxili orqanları çıxarmaq üçün hansı hazırlıq işlərini görürlər? 

1.dal ayaqları arasındakı məsafəni genişləndirilər 

2.döş sümüyünü mişarlayırlar 

3.mədə - bağırsaq traktı çıxarılır 

4.düz bağırsağı və sidik kisəsini bağlayırlar 

5.qasıq birləşməsini parçalayırlar 

A)) 1,2,4,5 

B)hamısı 

C)1,2,3 

D)2,4,5 


E)1,3,4,5 

39. Daxili orqanları çıxarmaq üçün əvvəlcə cəmdək hansı hissədən kəsilir? 

A)) qarın ağ xətt üzrə  

B) 3-4-cü qabırğaların arasından 

C) döş hissədən 

D) 6-7-ci qabırğaların arasından 

E) qarın hissə eninə 

40. Hansı heyvanın qanını qida məqsədi üçün toplamırlar? 

A)) davarların 

B) donuzların  

C)qaramalın 

D)davarların və donuzların 

E)davarların və qaramalın 

41.Heyvanı  kəsdikdən  sonra  daxili  orqanlarda  hansı  proseslər  getdiyindən,onları 

kəsimdən 30 dəqiqədən gec olmayaraq çıxartmaq lazımdır? 

A))fermentativ və mikrobioloji 

B)fiziki 

C)fiziki-kimyəvi D)kimyəvi 

E)fermentativ 

42. Hansı heyvanların cəmdəyi kəsilmir,bütöv qalır? 

A)) xırda buynuzlu malın 

B) qaramalın 

C)donuzun 

D)qaramalın və donuzun 

E)donuzun və xırda buynuzlu malın 

43.Cəmdəklərdən dərini neçə mərhələdə çıxarırlar? 

A)) 2 


B) 4 

C)3 


D)1 

E)5 


44.Cəmdəklərdən dərinin çıxarılması hansı mərhələdə həyata keçirilir? 

1.əl ilə bir hissəsinin çıxarılması 2.tam mexaniki çıxarma  3.bıçaqla əl ilə çıxarma 

A)) 1,2 

B) 2,3 


C)ancaq 2 

D)yalnız 3 

E)yalnız 1 

45.Cəmdəyin səthini çirklənmədən qorumaq əmtəəlik  görünüşü  yaxşılaşdırmaq və 

ət kütləsi itkisini azaltmaq üçün hansı tədbirlər görülür? 

1.cəmdəkləri steril salfetlərə bükürlər 

2.cəmdəkləri steril plyonkalara bükürlər 

3.cəmdəkləri qoruyucu materiallara bükürlər 

A)) 1,2,3 

B) heç biri C) yalnız 1 

D) yalnız 2 

E) 1,2 

46.Ət  cəmdəklərini  nə  üçün  steril  salfetlərə,plyonkalara  və  digər  qoruyucu materiallara bükürlər? 

1.cəmdəyin səthini çirklənmədən qorumaq üçün 

2.əmtəəlik görüntüsünü yaxşılaşdırmaq üçün 

3.ət kütləsi itkisini azaltmaq üçün 

A)) 1,2,3 

B) 1,2 


C) 2,3 

D) 1,3 


E) yalnız 2 

47.Baytar möhürü ətin hansı göstəricisini xarakterizə edir? 

1.keyfiyyətini 

2.köklük dərəcəsini 

3.ətin növünü 

A)) yalnız 1 

B) 1,2 

C) 1,3 


D) 2,3 

E) yalnız 3 

48.Donuzları  keyləşdirmək  üçün  istifadə  edilən  qaz  qarışığında  karbon  qazı  və 

hava faizlə miqdarını göstərin. 

A)) 65%-CO

2

;35%-hava B)20%-CO

2

;80%-hava C)40%-CO

2

;60%-hava D)35%-CO

2

;65%-hava E)15%-CO

2

;85%-hava 49.Donuzlarda qansızlaşdırma zamanı hansı damarlar kəsilməlidir? 

1.aortanı      2.boyunduruq venası     3.yuxu arteriyası 

A)) 1,2 

B)1,3 


C)2,3 

D)1,2,3 


E)yalnız 3 

50.Hansı heyvanların qanını qida məqsədi ilə toplayırlar? 

1.davarların  2.donuzların 3.qaramalın 

A))2,3 


B)1,2,3 

C)1,2 


D)1,3 

E)yalnız 1 

51.Qida məqsədi üçün donuzların bütün qanının neçə faizini toplayırlar? 

A))60% 


B) 5% 

C)10% 


D)90% 

E)85-95% 

52.Qanı maye halda saxlamaq üçün onu hansı texnoloji emala məruz qoyurlar? 

1.sabitləşdirirlər         2.fibrinsizləşdirirlər         3.püskürdürlər 

A)) 1,2 

B) 2,3 


C)1,3 

D)1,2,3 


E)yalnız 3 

53.Bekon  istehsal  edən  zaman  donuz  cəmdəklərində  əvvəlcə  hansı  hisssələri 

kəsirlər? 

1.dərini 

2.onurğa sütununu 

3.piy qatını 

4.əzələ qatını 

A)) 1,3,4 

B)1,2,3 


C)2,3,4 

D)1,2,3,4 

E)yalnız 2 

54.Hansı heyvanların cəmdəklərini yarımcəmdəklərə bölürlər? 

A)) qaramal və donuz 

B)davar 


C) dovşan 

D)keçi 


E)davar,keçi,donuz 

55.Nə üçün qaramal və donuz cəmdəklərini yarımcəmdəklərə bölürlər? 

1.nəql etməni asanlaşdırmaq üçün  

2.cəmdəkdə itkiyə yol verməmək üçün 

3.soyuqdan daha səmərəli istifadə etmək üçün  

A)) 1,3 


B)1,2 

C)2,3 


D)1,2,3 

E)yalnız 2 

56.Donuz  cəmdəklərini  mişarladıqdan  sonra  hansı  müayinə  üçün  nümunə 

götürülür? 

A)) trixinelloskopiya 


B) orqanoleptiki 

C) konsistensiyanın təyini üçün  

D) fiziki müayinə üçün 

E) orqanoleptiki və fiziki-kimyəvi 

57.Donuz  cəmdəklərini  mişarladıqdan  sonra  trixinelloskopiya  üçün  təqribən  neçə 

qram nümunə götürülür? 

A)) 80qr 

B)150qr 


C)260qr 

D)10qr 


E)400qr 

58.Donuz cəmdəyində neçə trinixell müəyyən edildikdə cəmdək məhv edilir? 

A)) 6-dan çox 

B) 2 


C)3 

D)1 


E)4 

59.Donuz cəmdəyində 6-dan çox trixinell  müəyyənləşdirilərsə,onda cəmdək  hansı 

emala göndərilir? 

A)) məhv edilir 

B) baytar-sanitar qaydalarına əsasən müvafiq emal edilir 

C)emala göndərilir 

D)kolbasa istehsalına göndərilir 

E) ət konservi istehsalına göndərilir. 

60.  Donuz  cəmdəyində  neçə  trixinell  aşkar  edildikdə  cəmdək  baytar-  sanitar 

qaydalarına əsasən müvafiq emaldan sonra istifadə edilir? 

A)) 6-dan az 

B) 10 


C)15 

D)9 

E)20 


61.Əmtəəlik möhürü ətin hansı göstəricisini xarakterizə edir? 

1.keyfiyyətliliyini  

2.köklük dərəcəsini 

3.ətin növünü 

A)) yalnız 3 

B) 1,3 


C) 1,2 

D) 2,3 


E) 1,2,3 

62.Ətin köklük dərəcəsini göstərmək üçün yarımcəmdəklərə hansı möhür vurulur? 

1.baytar möhürü 

2.əmtəəlik möhürü 

3.uyğunluq nişanı 

A)) yalnız 2 

B)1,2 

C) 2,3 


D) 1,2,3 

E) 1,3 


63.Quşların emalında əsas texnoloji proseslərə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

A)) dərinin çıxarılması 

B)keyləşdirmə 

C)kəsilmə və qansızlaşdırma 

D) içalatın çıxarılması  

E) soyudulma 

64.Quşları hansı üsulla keyləşdirirlər? 

A)) elektriklə B)mexaniki 

C)çəkic ilə  

D)atıcı aparatlarla keyləşdirmə 

E) heç biri 

65.Elektrik  cərəyanı  ilə  keyləşdirmə  zamanı  (quşların)mühit  kimi  nədən  istifadə 

edirlər? 

1.sudan  

2.NaCl-ın zəif məhlulundan  

3.saf sudan 

A)) 1,2 


B)2,3 

C) yalnız 3 

D)yalnız 1 

E)yalnız 2 

66.Quşun kəsilməsi neçə üsulla həyata keçirilir? 

A)) 2 


B) 1 

C) 3 


D) 4 

E) 5 


67.Quşun kəsilməsi hansı üsullarla həyata keçirilir? 

1.xarici üsulla  

2.daxili üsulla 

3.əl ilə 

A)) 1,2 

B)yalnız 1 

C) yalnız 2 

D) 2,3 


E) heç biri 

68.Hansı quşların tük örtüyü sıx və möhkəm olduğu üçün,onların emalı üçün daha 

yüksək temperatur tələb olunur? 

A)) suda üzən quşlar 

B) toyuqlar 

C) cücələr 

D) hinduşkalar 

E) cücələr və qazlar 

69.Tükün tam təmizlənməsi  üçün toyuq  və cücələri  hansı texnoloji prosesə  məruz 

qoyurlar? 

A)) ütürlər 

B) muma salırlar 

C) qaynar suya salırlar 

D) soyuq su ilə yuyurlar 

E) heç biri 

70.Tükün tam təmizlənməsi üçün hansı quşları muma salırlar? 

A)) sudaüzən quşları 

B) toyuqları 

C) cücələri 

D) toyuq və qazları 

E) toyuq və cücələri 

71.Tükün  tam  təmizlənməsi  üçün  sudaüzən  quşları  hansı  texnoloji  prosesə  məruz 

qoyurlar? 

A)) muma salırlar 

B) ütürlər 

C) qaynar suya salırlar 

D) soyuq suya salırlar 

E) heç biri 72.Sudaüzən  quşların  tük  qalığını  təmizləmək  üçün  mum  örtüyünün  qalınlığı  nə 

qədər  olmalıdır? 

A)) 1–2,5 mm  B) 3-4mm  C) 5-6mm  D) 7-8mm  E) 10-12mm 

73.Çox  yağlı  quşların  o  cümlədən  suda  üzən  quşların  səthində  qalan  narın  tükləri 

təmizləmək üçün parafin və kanifol kütləsi hansı nisbətdə götürülür?  

A)) 1: 1 

B) 4:1 

C)1:4 


D)2:3 

E)3:1 


74.Quş cəmdəklərini döş nahiyəsinin temperaturu neçə 

0

C  olana qədər soyudurlar? A)) -4

0B) +4 

0C) -10-15 

0D) 0-8

0E) -7-8 

075.Quş cəmdəklərinin hansı hissəsinin temperaturu -4

0

C olana qədər soyudurlar? A)) döş nahiyəsi daxilində 

B) bel nahiyəsində 

C)bud nahiyəsinin səthində 

D)döş nahiyəsinin səthində 

E) boyun hissəsində 

76.Hansı məhsullara subməhsullar deyilir? 

A))  qaramalın,davarın,  donuzların  və  quşların  emalından  alınan  heyvan 

orqanizminin daxili 

orqanlarına və hissələrinə 

B) qaramalın emalından alınan cəmdəyə 

C) davarların emalından alınan daxili orqanlar 

D) qaraciyər, ürək, cəmdək, ayaq və başa E) heç biri 

77. Yeyinti subməhsullarına aşağıdakılardan hansı aiddir?( tam cavabı göstərin) 

A))ayaq, quyruq, mədə, qaraciyər,ağciyər,ürək 

B)buynuz, baş sümükləri, ayaq, quyruq, yelin 

C) dalaq, diafraqma, tənasül orqanları 

D) baş sümükləri, buynuz, buynuz özəyi, tənasül orqanları 

E) ağciyər, ürək, böyrəklər, dalaq,baş sümüyü 

78.Texniki subməhsullara aşağıdakilardan hansı aiddir? 

A))baş sümükləri, buynuz, buynuz özəyi, tənasül orqanları 

B) ağciyər, ürək, böyrəklər, dalaq,baş sümüyü 

C) yelin, dalaq, diafraqma, böyrəklər, mədə 

D) ayaq, quyruq, mədə, qaraciyər,ağciyər,ürək 

E) buynuz, baş sümükləri, ayaq, quyruq, yelin 

79.Aşağıdakılardan hansı yeyinti subməhsullara aiddir? 

A)) yelin, dalaq, diafraqma, böyreklər, mədə  

B) baş sümükləri, buynuz, buynuz özəyi, tənasül orqanları 

C) ayaq, quyruq, mədə, qaraciyər,ağciyər,ürək 

D) ağciyər, ürək, böyrəklər, dalaq,baş sümüyü 

E) buynuz, baş sümükləri, ayaq, quyruq, yelin 

80. Hansı subməhsullar sağlam heyvanlardan alınmalıdır?  

A)) yeyinti məqsədləri üçün istifadə edilən 

B) texniki məqsədlər üçün istifadə edilən 

C) buynuz, qaraciyər, ürək 

D) ancaq ürək 

E) yelin, mədə, bağırsaq, baş sümüklər 

81. Hansı subməhsullar kəsimdən 3 saatdan sonra dərhal emal olunmalıdır? 

A)) selikli subməhsullar 

B) bütün subməhsullar  C) ətli sümuklü 

D)tüklü 


E) yumşaq 

82. Selikli subməhsullar kəsimdən neçə saat sonra dərhal emal olunmalıdır? 

A))3 

B) 8 


C) 7 

D) 10 


E) 9 

83.Texnoloji prosesləri düzgun aparmaq üçün şərti olaraq subməhsullar neçə qrupa 

bölünür? 

A)) 4 


B) 8 

C) 6 


D) 2 

E) 7 


84. Yumşaq subməhsullara hansılar aiddir? 

A)) liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin 

B) baş ( dərisi, dölü və beyni çıxarılmış ) , ətli – sümüklü quyruq 

C) işgənbə, qat – qat, qaramalın qursağı 

D) qaramal ayaqları, qaramal dodaqları 

E) ürək, diafraqma, baş qulaq, mədə 

85. Selikli subməhsullara hansılar aiddir?  

A)) işgənbə, qat – qat, qaramalin qurşağı, donuz mədəsi 

B) liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin 

C) qaramal ayaqları, qaramal dodaqları 

D) ürək, diafraqma, baş qulaq, mədə 

E) baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq 86.Ətli – sümüklü subməhsullara hansılar aiddir? 

A)) baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq 

B) ürək, diafraqma, baş qulaq, mədə 

C) işgənbə, qat – qat, qaramalin qurşağı, donuz mədəsi 

D) qaramal ayaqları, qaramal dodaqları 

E) liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin 

87.Tüklü subməhsullara hansılar aiddir? 

A)) dili  və beyni çıxarılmış donuz  və qoyun başları,ayaq,qaramal dodaqları,donuz 

quyruğu,qulaq 

B) qaramal ayaqları, qaramal dodaqları 

C) liver, böyrəklər, dalaq, ət kəsiyi, yelin, dil və beyin 

D) işgənbə, qat – qat, qaramalın qurşağı, donuz mədəsi 

E) baş ( dərisi, dili və beyni çıxarılmış ) ətli – sümüklü quyruq 

88.Tüklü  subməhsullarının  emalı  zamanı  temperaturları  göstərilən  temperatur 

rejimindən yüksək olarsa,onda 

A)) zülallar pıxtalaşar,tükləri selikli təbəqədən ayırmaq mümkün olmaz. 

B) tüklər asanlıqla təmizlənər 

C) zülallarda heç bir dəyişiklik olmur 

D)zülallar pıxtalaşır və tüklər asanlıqla təmizlənir 

E) heç biri 

89. Fiziki metodla konservləşdirməyə hansı üsullar daxildir? 

A))aşağı 

və 

yüksək 


temperaturun 

təsiri 


ilə 

müxtəlif 

şüalarla 

konservləşdirmə,mexaniki sterilizasiya 

B) qurutma, duz və şəkərlə konservləşdirmə 

C) turşutma 

D) sirkə turşusu,CO

₂- ilə konservləşdirmə 

E) soyudulma 

90.Fiziki-kimyəvi metodla konservləşdirməyə hansı üsullar daxildir? 

A)) qurutma,duz və şəkərlə konservləşdirmə 


B) 

aşağı 


və 

yüksək 


temperaturun 

təsiri 


ilə 

müxtəlif 

şüalarla 

konservləşdirmə,mexaniki sterilizasiya 

C) turşutma 

D) soyudulma 

E) sirkə turşusu,CO

₂- ilə konservləşdirmə 

91.Kimyəvi metodla konservləşdirməyə hansı üsullar daxildir? 

A)) etil spirti,sirkə turşusu, CO

₂ və s ilə konservləşdirmə 

B) soyudulma 

 

C) turşutma D) sirkə turşusu,CO

₂- ilə konservləşdirmə 

E) qurutma,duz və şəkərlə konservləşdirmə 

92.Biokimyəvi metodla konservləşməyə hansı üsullar daxildir? 

A))  turşutma 

B) etil spirti,sirkə turşusu, CO

₂ və s. ilə konservləşdirmə 

C) sirkə turşusu,CO

₂- ilə konservləşdirmə 

D) qurutma,duz və şəkərlə konservləşdirmə 

E) soyudulma 

93.Ərzaq  məhsullarının  saxlanması  zamanı  müxtəlif  amillərin  təsirindən  onlarda 

hansı dəyişikliklər olur? 

1.fiziki 

2.fiziki-kimyəvi 

3.biokimyəvi 

4.kimyəvi 

A)) 1,2,3,4 

B) 1,2,4 

C) 1,3 


D) yalnız 4 

E) heç biri 94.Temperaturun  aşağı  düşməsi  ilə  əlaqədar  məhsullarda  gedən  hansı  proseslər 

necə dəyişir? 

A)) kimyəvi və biokimyəvi proseslər zəifləyir 

B) kimyəvi proseslər güclənir 

C) kimyəvi proseslər zəifləyir,biokimyəvi proseslər isə güclənir 

D)avtoliz güclənir 

E) heç biri 

95.Kimyəvi proseslərə hansılar aiddir? 

A)) hidrolitik,avtolitik və tənəffüs proseslər 

B) ətin kütləsinin azalması 

C)konsitensiyanın və rəngin dəyişməsi 

D) hidrolitik proseslər 

E) tənəffüs və ətin kütləsinin azalması 

96.Saxlanma  zamanı  kimyəvi  dəyişikliklərin  baş  verməsi  nəticəsində  hansı 

proseslər baş verir? 

A)) məhsulun qidalılıq dəyərini,dadını və iyini,rəngini pisləşdirən  maddələr əmələ 

gəlir 

B) məhsulun qidalılıq dəyərini yaxşılaşdıran maddələr əmələ gəlir C) rəngi,konsistensiyası yaxşılaşır 

D) su saxlama qabiliyyəti artır 

E) heç biri 

97.Cəmdəyin temperaturundan asılı olaraq neçə ət qrupu müəyyən edilir? 

A)) 7 

B) 2 


C)5 

D)4 


E)9 

98.Cəmdəyin temperaturundan asılı olaraq hansı ət qrupları müəyyən edilir? 

1.isti 


2.buğlu-isti  

3.soyumuş 

4.soyudulmuş 

5.çox soyudulmuş 

6.dondurulmuş 

7.az dondurulmuş 

A)) 2,3,4,5,6 

B)1,2,3,4,5,6,7 

C)1,2,6,7 

D)2,3,5,7 

E)1,4,6 

99.Buğlu-isti ət hansı ətə deyilir? 

A)) temperaturu yenicə kəsilmiş heyvanın bədən temperaturuna yaxın olan ətdir 

B) 6 saatdan çox təbii şəraitdə soyudulmuş ətdir 

C)xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4

0

C çatdırılmış ətdir D) temperaturu -2 

0

C -ə çatdırılmış ətdir  

E) temperaturu -8 

0

C ə çatdırılmış ətdir 100.Soyumuş ət hansı ətə deyilir? 

A))  6  saat  çox  təbii  şəraitdə  və  ya  soyuducu  kameralarda  öz-özünə  soyumuş 

cəmdəklərə deyilir 

B) temperaturu -2 

0

C -ə çatdırılmış ətdir C) temperaturu -8 -

0

C ə çatdırılmış ətdir   D)temperaturu yenicə kəsilmiş heyvanın bədən temperaturuna yaxın olan ətdir 

E) xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4 

0

C çatdırılmış ətdir 101.Soyudulmuş ət hansı ətə deyilir? 

A)) xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4 

0

C -ə çatdırılmış ətdir B)temperaturu yenicə kəsilmiş heyvanın bədən temperaturuna yaxın olan ətdir 

C) temperaturu -8

0

C -ə çatdırılmış ətdir D) temperaturu -2 

0

C -ə çatdırılmış ətdir     E)  6  saat  çox  təbii  şəraitdə  və  ya  soyuducu  kameralarda  öz-özünə  soyumuş 

cəmdəklərə deyilir 

102.Çox soyudulmuş ət hansı ətə deyilir? 

A)) temperaturu -2

0

C-ə çatdırılmış ətdir  

B)  6  saat  çox  təbii  şəraitdə  və  ya  soyuducu  kameralarda  öz-özünə  soyumuş 

cəmdəklərə deyilir 

C) temperaturu -8

0

C -ə çatdırılmış ətdir  

D) xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4 

0

C -ə çatdırılmış ətdir E)temperaturu yenicə kəsilmiş heyvanın bədən temperaturuna yaxın olan ətdir 

103.Dondurulmuş ət hansı ətə deyilir? 

A)) temperaturu -8 

0

C -ə çatdırılmış ətdir B) temperaturu -2 

0

C -ə çatdırılmış ətdir C)6  saat  çox  təbii  şəraitdə  və  ya  soyuducu  kameralarda  öz-özünə  soyumuş 

cəmdəklərə deyilir 

D) xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4 

0

C -ə çatdırılmış ətdir E) temperaturu yenicə kəsilmiş heyvanın bədən temperaturuna yaxın olan ətdir 

104.Donu açılmış ət hansı ətə deyilir? 

A)) müəyyən şəraitdə temperaturu -1

0

C -ə çatdırılmış cəmdəkdir B) xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4

0

C -ə çatdırılmış ətdir C) temperaturu -8 

0

C -ə çatdırılmış ətdir D) temperaturu -2 

0

C -ə çatdırılmış ətdir E)6  saat  çox  təbii  şəraitdə  və  ya  soyuducu  kameralarda  öz-özünə  soyumuş 

cəmdəklərə deyilir 

105.Təkrarən dondurulmuş ət hansı ətə deyilir? 

A)) donu açılmış ətin təkrarən dondurulması nəticəsində alınan ətdir 

B) müəyyən şəraitdə temperaturu -1 

0

C -ə çatdırılmış cəmdəkdir C) temperaturu -2 

0

C -ə çatdırılmış ətdir D) temperaturu -8 

0

C -ə çatdırılmış ətdir E) xüsusi şəraitdə temperaturu 0-4

0

C -ə çatdırılmış ətdir 106.Soyumuş ətin temperaturu nə qədər olur? 

A)) 5:-15

0B) 0-20

C) -5-10 0

D) 20-300

E) 30-350

107.Hansı ət qrupunda mikrobioloji və fermentativ proseslərin gedişi üçün əlverişli şərait olur 

A)) soyumuş ət  

B) dondurulmuş ət 

C) çox soyudulmuş ət  

D) təkrarən dondurulmuş 

E) soyudulmuş ət 

108.Soyudulmaya verilən ət termiki vəziyyətindən asılı olaraq neçə cür ola bilər? 

A)) 2 


B)5 

C)4 


D)7 

E)6 


109.Soyudulmaya verilən ət termiki vəziyyətindən asılı olaraq necə ola bilər? 

A)) buğlu isti və soyumuş  

B) ancaq buğlu-isti 

C) soyumuş 

D) soyudulmuş 

E)donu açılmış 

110.Hansı  yarımcəmdəklər  soyuducu  kameranın  hava  yolunun  relsində  hərəkət 

edən diyircəyin qarmağına 1 ədəd asılmaqla soyudulur? 

A)) mal və donuz  


B) qoyun 

C)keçi 


D)donuz və qoyun 

E) qoyun və keçi 

111.Hansı  cəmdəklər  soyuducu  kameranın  hava  yolunun  relsində  hərəkət  edən 

diyircəyin qarmağına 10-20 ədəd asılmaqla soyudulur? 

A)) qoyun və keçi 

B) mal və donuz 

C)donuz və keçi 

D)mal,qoyun və keçi 

E)donuz 

112.Qoyun  və  keçi  cəmdəkləri  soyuducu  kameralarda  tavana  bərkidilmiş  hava 

yolunun  relsində  hərəkət  edən  diyircəyin  qarmağına  neçə  ədəd  asılmaqla 

soyudulur? 

A)) 10-20 

B)1 


C)2-5 

D)25-30 


E)3-8 

113.Soyudulma zamanı cəmdəklərin  mikrobioloji  xarab olmasının qarşısını almaq 

üçün  cəmdək  və  yarımcəmdəklər  arasındakı  məsafə  texniki  təlimata  əsasən  nə 

qədər olmalıdır? 

A)) 3-5 

B) 1-2 


C)0,5-2 

D)30-40sm 

E)30-35 

114.  Nə  üçün  1    partiya  ət  soyudulub  qurtarmamış  oraya  yeni  ət  cəmdəklərinin 

yerləşdirməsinə yol verilmir? 

A))çünki ət tərləyər bu isə mikroorqanizimlərin inkişafı üçün şərait yaradar B)yeni gələn ət cəmdəklərinin keyfiyyəti aşağı düşməsin deyə  

C)çünki belə olduqda ət cəmdəklərində biokimyəvi və fermentativ proseslər getmir 

D)ətin yetişməsinə mane olduğu üçün  

E)heç  


115.Ət neçə üsulla soyudula bilər? 

A))2 


B)4 

C)1 


D)5 

E)6 


116.Ət hansı üsullarla soyudula bilər? 

A))yavaş və tez 

B)intensiv 

C)sürətli 

D)sürətli və intensiv 

E)yavaş,sürətli və intensiv 

117.Soyudulma  zamanı  ətin  üzərində  əmələ  gələn  quru  pərdə  hansı  proseslərin 

qarşısını alır? 

1.suyun buxarlanmasının 

2.ətə mikroorqanizmlərin keçməsinin qarşısını alır 

3.histoloji və fiziki 

A))1,2 


B) yalnız 3 

C)1,2,3 


D)2,3 

E)1,3 


118.Hansı cəmdəklər saxlanmaya davamsız olur? 

1.tam qansızlaşdırılmamış 2.soyumamış  

3.səthi cırılmış,didilmiş 

4.çirklənmiş 

A)) 1,3,4 

B)hamısı 

C)1,3 


D)1,2,4 

E)2,4 


119.Ətin hansı termiki vəziyyətində onun tərkibində bərpa olunmayan dəyişikliklər 

baş verir? 

A)) dondurulmuş ət 

B)buğlu-isti 

C)soyumuş 

D)soyudulmuş 

E)çox soyudulmuş və buğlu-isti 

120.Ətin bir fazalı dondurulması nəyə deyilir? 

A)) ətin buğlu-isti halda dondurulması 

B)soyudulduqdan sonra dondurulması 

C)donu açılmış ətin dondurulması 

D)təkrarən dondurmadır 

E) heç biri 

121. Ətin iki fazalı dondurulması nəyə deyilir? 

A)) soyudulduqdan sonra dondurulması 

B) ətin buğlu-isti halda dondurulması 

C) donu açılmış ətin dondurulması 

D) təkrarən dondurmadır 

E)heç biri 

122.Bir  fazalı  dondurma  zamanı  kamerada  havanın  temperaturu  və  cərəyan  etmə 

sürəti nə qədər olmalıdır? 


A)) -23

0

C,4 m/san B)-35-39 

0

C,4 m/san C)-60 

0

C,2 m/san D)-12-25

0

C,0,1-0,3 m/san E)-12-25 

0

C,2-2,5 m/san 123.Hansı dondurma ət üçün daha faydalıdır? 

A)) birfazalı dondurma 

B) ikifazalı dondurma 

C)yavaş dondurma 

D)yavaş və ikifazalı dondurma 

E)heç biri 

124. Birfazalı dondurma müddəti nə qədərdir? 

A)) 10-30 saat 

B)24-72 saat 

C) 3-8 saat 

D)50-90 saat 

E)90-95 saat 

125.Birfazalı dondurmada təbii itki ikifazalıya nisbətən nə qədər az olur? 

A)) 30-40% 

B)70-80% 

C)5-10% 


D)10-14% 

E)20-25% 

126. İkifazalı dondurma müddəti nə qədərdir? 

A)) 24-72 saat 

B) 10-30 saat 

C) 3-8 saat 

D) 90-95 saat 


E) 50-90 saat 

127. Donma sürəti nəyə deyilir? 

A)) ətin temperaturunun 0

0

C -dən -8 0

C -yə enməsi üçün sərf olunan vaxta deyilir 

B)ətin ikifazalı dondurulmasına  

C)ətin birfazalı dondurulmasına  

D) ətin -20-23 

0

C -də dondurulmasına sərf olunan vaxta deyilir E) heç biri 

128. Donma sürəti hansı amillərdən asılıdır? 

1.ətin növündən 

2.köklüyündən 

3.kütləsindən 

4.termiki vəziyyətindən 

5.dondurma üsulundan 

A))hamısı 

B) 1,2,3,5 

C)2,4,5 


D)1,4 

E)1,4,5 


129.Ət şirəsi hansı temperaturda buza çevrilir? 

A)) -0,6-1,2 

0B) -3-5 0

C)-10-15 0

D)2-4 0

E)-4-8 0

130.Ətin dərinliyində temperatur neçə dərəcə S olduqda donma başa çatmış hesab edilir? 

A)) -8 


0

B)-20 0C)-4 

0D)-15 

0E)-10-18 

0131.Hansı temperatur krihidrat temperaturu adlanır? 

A)) ət şirəsinin tamamilə donduğu 

B)ilk kristal mərkəzlərinin əmələ gəlməsi 

C)ətin donduğu temperatur 

D)ətin soyuma temperaturu 

E)-20 


0

C temperatur 

132.Ətin krihidrat temperaturu neçə dərəcədir? 

A)) -65 


0

B) -30 0

C)-23 0

D)-80 0

E)-0,6-1,2 0

133.Dondurulmuş ət və ət məhsullarının keyfiyyəti hansı amillərdən asılıdır? 1.dondurulma 

və 


saxlanma 

zamanı 


onun 

tərkibində 

gedən 

fiziki,biokimyəvi,mikrobioloji dəyişikliklərin intensivliyindən  2.dondurulma sürətindən 

3.saxlanma şəraitindən 

4.saxlanma müddətindən  

A)) 1,2,3,4 

B)2,4 

C)1,3,4 


D)1,3 

E)yalnız 1 

134.Ət dondurulmazdan əvvəl hansı vəziyyətlərdə ola bilər? 

1.buğlu-isti halda  2.keyləşmə mərhələsində 

3.keyləşmə mərhələsinin həll olan vəziyyətində 

4.yetişmiş halda 

A)) hamısı 

B)1,4 

C)yalnız 1 D)1,2,3 

E)2,3 


135.Ət hansı vəziyyətdə olduqda donması məsləhət deyil? 

A)) keyləşmə mərhələsində  

B)buğlu-isti halda 

C)yetişmiş halda 

D)çox soyudulmuş halda 

E) heç biri 

136.Qida  məhsullarının  soyuqla  emalının  texnoloji  proseslərinin  son  mərhələsi 

hansı prosesdir? 

A)) donun açılması 

B) ətin soyuması 

C)ətin soyudulması 

D) dondurulması 

E) soyuması və dondurulması 

137. Donu  açılmış ətdən hansı məhsulların istehsalında istifadə edilir? 

1.kolbasa məmulatlarının  

2.konserv istehsalında  

3.yarımfabrikatların  

4.qurudulmuş ət məhsullarının istehsalında 

A)) 1,2,3 

B)hamısı C)2,4 

D)1,3,4 


E)1,2 

138.Donu açılmış  ətin keyfiyyətinə hansı amillər təsir edir? 

1.dondurulmaya qədər onların xüsusiyyətləri 

2.dondurma sürəti 

3.dondurulma temperaturu 

4.dondurulma müddəti 

A)) hamısı 

B) 1,2 


C)2,4 

D)1,3 


E)1,2,4 

139.Donu açılmış məhsulların tərkibi və xüsusiyyətlərində hansı dəyişikliklər olur? 

1.ət şirəsi ayrılır 

2.həll olan zülalların itirilməsi 

3.vitaminlərin,azotlu ekstraktiv maddələrin,mineral maddələrin itirilməsi 

4.biokimyəvi və mikrobioloji proseslərin inkişafı  

5.orqanoleptiki göstəricilərin yaxşılaşması 

6.mikrobioloji proseslərin dayanması 

A)) 1,2,3,4 

B)hamısı 

C)1,4,5 

D)1,2,4,5 

E)1,2,3,6 

140.Donun açılma şəraitindən asılı olaraq ət şirəsinin ayrılması neçə % təşkil edir? 

A)) 0,5-3% 

B)6% 


C)0,2% 

D)7-7,5% 

E) itirilmir 

141.Hansı üsulla dondurulmuş ətin donu açıldıqda ət şirəsi itkisi daha az olar? 

A)) intensiv və birfazalı 

B) ikifazalı 

C)yavaş 

D)birfazalı,yavaş 

E)ikifazalı,sürətli 

142.Ət  donunun  açılması  zamanı  istilik  daşıyıcısı  kimi  hansı  mühitlərdən  istifadə 

edilir? 

1.havadan 

2.sudan 

3.buxardan 

4.müxtəlif  məhlullardan 

A)) hamısı 

B)1,2 

C)yalnız 1 D)2,4 

E)1,3,4 


143.Bud hissədə temperatur neçə dərəcə olduqda donun açılması dayandırılır? 

A)) 1 


0

B)5 0

C)-20

D)-4 0

E)3 0

144.Temperaturdan və havanın hərəkət sürətindən asılı olaraq donun açılması neçə üsulla aparılır? 

A))3 


B)2 

C)4 


D)5 

E)6 


145.  Temperaturdan  və  havanın  hərəkət  sürətindən  asılı  olaraq  donun  açılması 

hansı üsullarla aparılır? 

A)) yavaş,sürətli və tez  

B)birfazalı,ikifazalı 

C)ancaq sürətli 

D)yavaş və intensiv 

E) birfazalı,yavaş və tez 

146.Yavaş donun açılması zamanı əvvəlcə temperatur nə qədər olmalıdır? 

A)) -5-0 

0B)-10-5

0C)16-20

0

C  D)20 

0E)30-35

0

C  147.Sürətli donun açılması zamanı temperatur nə qədər olmalıdır? 

A)) 16-20 

0B)-10-5 0

C) 30-35 0

D) -5-0 0

E) 20 0

148.Tez donun açılması hansı temperaturda aparılır? A)) 20

0B) -5-0 

0C) 16-20

0D)-10-5

0E) 30-35 

0149.Tez soyudulduqda quş ətinin soyudulma müddəti nə qədərdir? 

A))2-6 saat 

B)12-24 saat 

C)10 saat 

D)0,5-1 saat 

E)15-18 saat 

150.Quş  cəmdəkləri  arabalara  hansı  formada  yığılaraq  soyuducu  kameraya 

yerləşdirilir? 

A)) piramida 

B)düzbucaqlı şəklində 

C)bir cərgə yığılır 

D)kameradan asılır 

E)ixtiyari qaydada yığılır 

151.Yavaş soyudulma zamanı subməhsulları hansı müddətə soyudulur? 

A)) 24 saat 

B) 2 saat 

C) 10-12 saat 

D)5 saat 

E)30 saat 

152.Soyudulma  zamanı  ət  və  subməhsullarının  tərkibində  hansı  dəyişikliklər  baş 

verir? 

1. Fiziki  2.kimyəvi 

3.histoloji 

4.mikrobioloji 

A)) 1,2,4 

B)1,2,3 

C)3,4 


D)2,3,4 

E)1,3 


153.Fiziki dəyişiklikləri göstərin 

A)) kütlə itkisi,konsistensiya və rəngin dəyişməsi 

B) mikroorqanizmlərin inkişafı  

C)keyləşmə 

D) mezofil mikroorqanizmlərin sürətli inkişafı 

E)keyləşmə və rəngin dəyişməsi 

154.Dondurulmuş ət və subməhsullar hansı temperaturda saxlanılmalıdır? 

A)) -12 


0

B)-3 0

C)0-2 0

D)5 0

E)-300

155.Dondurulmuş  ətin  saxlanma  müddətində  baş  verən  histoloji  dəyişikliyi göstərin. 

A)) buz kristallarının ölçüsünün artması və zülalların denaturasiyası 

B)kütlə itkisi  

C)rəngin və konsistensiyasının dəyişməsi 

D)mikrofloranın inkişafı 

E)heç biri 

156.Soyudulma zamanı ətin tərkibində hansı dəyişiklik baş vermir? 

A)) histoloji 

B)kimyəvi 

C) fiziki  

D)mikrobioloji 

E)fiziki və kimyəvi 

157.Qandan yeyinti məqsədi üçün hansı məhsullar istehsal olunur? 


A)) kolbasa,albumin,qan plazması 

B)gemotogen,qan əvəzediciləri,hidrolizatlar 

C)kolbasa,gemotogen 

D)albumin,qan plazması, hidrolizatlar,qan unu 

E)qan unu,albumin,gemotogen 

158.Qandan müalicəvi məqsədlər üçün hansı məhsullar isetehsal olunur? 

A)) gemotogen,qan əvəzediciləri,hidrolizatlar 

B) kolbasa,gemotogen 

C) albumin,qan plazması, hidrolizatlar,qan unu 

D)qan unu,albumin,gemotogen 

E) kolbasa,albumin,qan plazması 

159.Qan hansı maddə və elementlərdən ibarətdir? 

1.plazmadan 

2.formalı elementlərdən 

3.zülal 

A)) 1,2 


B)1,2,3 

C)2,3 


D)1,3 

E)heç biri 

160.Qanın formalı elementlərinə hansılar aiddir? 

1.eritrositlər 

2.hemoqlobin 

3.leykositlər 

4.trombositlər 

5.qan zərdabı 

A)) 1,3,4 

B)1,2,4 


C)hamısı 

D)1,3,5 


E)2,5 

161.Eritrositlərin tərkibində hansı piqment vardır? 

A)) hemoqlobin 

B) metmioqlobin 

C)mioqlobin 

D)oksimioqlobin 

E) heç biri  

162.Leykositlər hansı qabiliyyətə malikdirlər? 

A)) faqositoz 

B) qana qırmızı rəng verir 

C) qanı laxtalandırır 

D)hemoqlobin piqmentinə malikdir 

E)heç biri 

163.Qanın hansı formalı elementi şəffaf və ya bozumtul rəngdə,diametri 4-5 mkm 

olan qan cisimcikləridir? 

A)) trombositlər 

B)leykositlər 

C)eritrositlər 

D)hemoqlobin 

E)leykosit və eritrosit 

164.Trombositlerin funksiyası nədir? 

A)) qanın laxtalanmasında iştirak edir 

B)faqositoz qabiliyyətinə malikdir 

C) qara qırmızı rəng verir 

D)qanın laxtalanmasının qarşısını alır 

E)qanı oksidləşdirir 165.Plazmanın tərkibində hansı maddələr vardır? 

1.zülal 


2.yağ 

3.karbohidrat 

4.mineral duzlar 

A)) hamısı 

B) 1,3,4 

C)2,4 


D)1,2,3 

E) yalnız 1 

166.Qanın formalı elementləri neçə yerə bölünür? 

A)) 3 


B)2 

C)4 


D)5 

E)6 


167.Faqositoz qabiliyyəti..... 

A)) mikroorqanizmləri məhv etmək və bakterial zəhərləri zərərsizləşdirmək 

B) mikroorqanizmlərin inkişafına şərait yaratmaq 

C) tənəffüs qabiliyyətinə  

D) qana rəng vermək 

E) heç biri 

168.Hemoqlobin hansı zülallardan təşkil olunmuşdur? 

A)) rəngsiz zülal olan qlobindən və hemdən 

B)mioqlobindən 

C)albumindən 

D)metmioqlobindən  

E) qlobulin və mioqlobindən 169.  Hemoqlobini  müəyyən  şərtlərdə  eritrositlərdən  plazmaya  keçməsi  necə 

adlanır? 

A)) hemoliz 

B)faqositoz 

C) tənəffüs 

D)toxumanın tənəffüsü 

E) heç biri 

170.Qanın laxtalanması neçə mərhələdə həyata keçir? 

A)) 3 

B)1 


C)2 

D)5 


E)6 

171.Qanın laxtalanmasının birinci mərhələsini göstərin 

A)) toxuma və qan protrombinazaların əmələ gəlməsi 

B)protrombinazanın trombinə çevrilməsi 

C)protrombinin trombinə çevrilməsi 

D)fibrinogenin fibrinə çevrilməsi 

E)liflərin bir biri ilə dolaşaraq gözcüklər əmələ gətirməsi 

172. Ən tez hansı heyvanın qanı laxtalanır? 

A)) donuz 

B) qaramal 

C) davar 

D) keçi 


E) camış 

173. Ən gec hansı heyvanın qanı laxtalanır? 

A)) qaramal 

B) donuz C) davar 

D) keçi 


E) davar və donuz

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 340,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə