Feldşer ixtisası üzrə Nümunəvi tematik proqram Təkmilləşdirmə 1ay – 144saatYüklə 31,39 Kb.
tarix11.12.2016
ölçüsü31,39 Kb.
Feldşer ixtisası üzrə

Nümunəvi tematik proqram

Təkmilləşdirmə 1ay – 144saatMövzuların adı

Saatların

cəmi

Nəzəriyyə

Təcrübə


1.


1. Səhiyyənin təşkili

2

2

-
Cərrahiyyə

38

32

6

2.

Cərrahlığın ümumi məsələlərinə dair.

2

2

-

3.

Aseptika və antiseptika.

2

2

-

4.

Anestezialogiyaya dair ümumi məsələlər.

4

2

2

5.

Qanaxma və qanköçürmə.

2

2

-

6.

Cərrahi müdaxilə.

2

2

-

7.

Cərrahi patologiya.Travma(zədələnmə) və çıxıqlar haqqında ümumi məlumat.

4

4

-

8.

Yanıqlar,elektrotravma və donma.

2

2

-

9.

Ümumi cərrahi infeksiyalar.

4

2

2

10.

Şişlər.Cərrahi parazit xəstəliklər.

2

2

-

11.

Anadagəlmə qüsurlar.

2

2

-

12.

Abdominal,plevral punksiya. Perikard

punksiyası. Trokal,üz- çənə,damar, LOR,göz cərrahiyyəsi4

2

-

13.

Travmotoloji- ortopedik cərrahiyyə. Endokrinoloji,ginekoloji cərrahiyyə.

2

2

2

14.

Proktologiya.Endoskopik cərrahlıq .Termiki zədələr və hərbi səhra cərrahiyyəsi.

2

2

-

15.

Görmə üzvünün zədələmələri,göz

qapağının ,göz yaşı aparatının xəstəlikləri.2

2

-

16.

Əməliyyatdan sonra xəstələrə qulluq.

2

2

-
Pediatriya

24

24
17.

Uşaq poliklinikalarında profilaktik yardımın təşkili və uşaq xəstəlikləri

2

2

-

18.

Pediatrik sahədə uşaqların inkişafı və sağlamlığına nəzarət.Patranaj və profilaktik qəbul qaydaları.

2

2

-

19

Südəmər uşaqların anotomik-fizioloji xüsusiyyətləri, antropometriyası,

Qidalanması və dispanserizasiyası.2

2

-

20.

Hipovitaminozlar. Raxit və spozmofiliyalı uşaqların dispanserizasiyası.Uşaqlarda allergik

xəstəliklər.2

2

-

21.

Uşaqlarda tənəffüs,ürək qan-damar, böyrək və endokrin sisteminin xəstəlikləri.

2

2

-

22.

Xroniki qida pozğunluğu.Qan və qan yaradıcı üzvlərin xəstəlikləri.

2

2

-

23.

Uşaq yolxucu və parazitar xəstəlikləri. Epidemik proses və yolxucu xəstəliklərlə mübarizə üsulları.

2

2

-

24.

Uşaq yolxucu və parazitar xəstəlikləri.

2

2

-

25.

Doğum evlərində yeni doöulmuşlara tibbi yardımın təşkili.

2

2

-

26.

Yeni doğulmuşların doğuşdan sonra aparılmasının alqoritmi. Profilaktik peyvəndlər

2

2

-

27.

Yenidoğulmuşların asfiksiyası ,doğuş zədələnmələri və mərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri zamanı reanimasion tədbirlər.

2

2

-

28.

Yenidoğulmuşların dəri örtükləri və göbək iltihabı xəstəlikləri.Sepsis. Yenidoğulmuşların irsi xəstəlikləri və anadangəlmə qüsurları. Farmakoterapiya.

2

2

-
İmmunizasiya

16

10

6

29.

Dövlət tibb müəssisələrində peyvənd otağının işinin təşkilinə dair qaydalar.

4

2

2

30.

Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının”Soyuq Zəncir”sistemi haqqında

2

2

-

31.

Peyvənd işinin planlaşdırılması.

Peyvəndlərlə idarə olunan xəstəliklərin epidemioloji nəzarətinin təşkili.4

2

2

32.

Profilaktik peyvənd təqvimi.İmmunoloji

preparatlar və onların xüsusiyyətləri.4

2

2

33.

Profilaktik peyvəndlərdən sonra baş verən

ağırlaşmalar.2

2Terapiya

40

34

6

34.

Revmatizm. Müasir aparatlarla müayinə üsulları .

2

-

2

35

Hipertoniya xəstəliyi. Müasir müayinə metodları. Ürəyin işemikxəstəliyi.EKQ, EXO,veloerqomet- riya,aortokoronarqrafiya.

4

2

2

36

Revmatik poliartrit.Müasir dərman preparatları ilə müalicə. Pnevmoniya.Rentgen –laborator müayinə.


4

4

-

37.

Bronxitlər.Laborator və aparat müayinələri.

Bronxial astma.Müasir intrabronxial spreylər.4

4

-

38.

Ağciyər –ürək çatmamazlığı.Reanimasion tədbirlər,terapevtik müalicəsi və fəsadların profilaktikası.

4

4

-

39.

Qastritlər,profilaktikası.Mədə xorası”helicobacter pilorinin”əhəmiyyəti.Profilaktikası.

4

4

-

40.

Xolisistit.Xronikipankreatit,fəsadları,müalicəsi. Hepatitlər. Sirrozlar.Qaraciyər çatmamazlığı.

4

4

-

41.

Kəskin vəxroniki qlomerulonefrit.Müasir müalicə və müayinə üsulları.Pielonefrit. Laborator və aparat müayinələri.Müasir müalicə və profilaktukası.

4

4

-

42.

Kəskin və xroniki böyrək çatmamazlığı. Böyrək xəstəlikləri zamanı uroqrafiya .USM, KT müayinələri.

Anemiyalar. Müasir preparatlarla müalicə.Kəskin və xroniki leykozlar,müalicəsi.Hemoragik diatezlər,klinuk gedişatı və müalicəsi4

2

2

43.

Bağırsaq infeksiyaları.Tənəffüs infeksiyaları.

2

2

-

44.

Qan infeksiyaları. Dezinfeksiya tədbirləri.

Xarici örtük infeksiyaları.2

2

-

45.

Dəri- zöhrəvi xəstəlikləri .Onların müalicəsində istifadə olunan müasir dərman preparatları.

2

2

-
Mamalıq
24
46.

Doğuşun klinik gedişi və aparılması.Doğuşun müasir ağrısızlaşdırma metodları.

4

4

-

47.

Normal doğuşdan sonrakı dövr və zahılıq dövrünün idarə olunması.

4

4

-

48.

Doğuş zamanı uşaqlığın yığılması fəaliyyətinin

pozulması.4

4

-


49.

Mama travmatizmi. Mamalıqda qan və qanəvəzedicilərin köçürülməsi.Mamalıqda RH- amilinin əhəmiyyəti.

4

4

-

50

Menustural siklin fiziologiyası və patologiyası.

Urogenetal infeksiyalar. Ginekoloji xəstəliklərin

müasir müayinə metodları.


8

8

-

Cəmi : 144 126 18TIBB BACISI İXTİSASI ÜZRƏ

nümunəvi tematik proqram

Təkmilləşdirmə 1ay- 144saatMövzuların adı

Saatların

cəmi

Nəzəriyyə

Təcrübə


1.

Səhiyyənin təşkili.

2

2

-
Cərrahiyyə

46

40

6

2.

Cərrahlığın ümumi məsələlərinə dair.

2

2

-

3.

Aseptika və antiseptika.

2

2

-

4.

Anestezialogiyaya dair ümumi məsələlər.

4

2

2

5.

Qanaxma və qanköçürmə.

2

2

-

6.

Cərrahi müdaxilə.

4

2

2

7.

Cərrahi patologiya. Travma(zədələnmə)və çıxıqlar haqqında ümumi məlumat.

4

4

-

8.

Yanıqlar,elektrotravma və donma.

4

4

-

9.

Ümumi cərrahi infeksiyalar.

4

2

2

10.

Şişlər.Cərrahi parazit xəstəliklər.

2

2

-

11

Anadagəlmə qüsurlar.

2

2

-

12

Abdominal,plevral punksiya. Perikard

punksiyası. Trokal,üz- çənə,damar, LOR,göz cərrahiyyəsi.4

4

-

13.

Travmotoloji- ortopedik cərrahiyyə. Endokrinoloji,ginekoloji cərrahiyyə.

2

2

-

14.

Proktologiya.Endoskopik cərrahlıq .Termiki zədələr və hərbi səhra cərrahiyyəsi.

4

4

-

15.

Görmə üzvünün zədələmələri, göz

qapağının ,göz yaşı aparatının xəstəlikləri.4

4

-

16.

Əməliyyatdan sonra xəstələrə qulluq.

2

2

-
Pediatriya

32

32

-

17.

Uşaq poliklinikalarında profilaktik yardımın təşkili və uşaq xəstəlikləri.

2

2

-

18.

Pediatrik sahədə uşaqların inkişafı və sağlamlığına nəzarət.Patranaj və profilaktik qəbul qaydaları.

2

2

-

19.

Südəmər uşaqların anotomik-fizioloji xüsusiyyətləri, antropometriyası,

qidalanması və dispanserizasiyası.2

2

-

20.

Hipovitaminozlar.Raxit və spozmofiliyalı uşaqların dispanserizasiyası.Uşaqlarda allergik xəstəliklər.

2

2

-

21.

Uşaqlarda tənəffüs,ürək qan-damar, böyrək və endokrin sisteminin xəstəlikləri.

2

2

-

22.

Xroniki qida pozğunluğu.Qan və qanyaradıcı üzvlərin xəstəlikləri.

2

2

-

23.

Uşaq yolxucu və parazitar xəstəlikləri. Epidemik proses və yolxucu xəstəliklərlə mübarizə üsulları.

4

4

-

24.

Uşaq yolxucu və parazitar xəstəlikləri.

4

4

-

25.

Doğum evlərində yeni doöulmuşlara tibbi yardımın təşkili.

2

2

-

26.

Yeni doğulmuşların doğuşdan sonra aparılmasının alqoritmi.Profilaktik peyvəndlər.

2

2

-

27.

Yenidoğulmuşların asfiksiyası ,doğuş zədələnmələri vəmərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri zamanı reanimasion tədbirlər.

2

2

-

28.

Yenidoğulmuşların dəri örtükləri və göbək iltihabı xəstəlikləri.Sepsis.

4

4

-

29.

Yenidoğulmuşların irsi xəstəlikləri vəanadangəlmə qüsurları.Farmakoterapiya.

2

2

-

İmmunizasiya

16

10

6

30.

Dövlət tibb müəssisələrində peyvənd otağının işinin təşkilinə dair qaydalar.

4

2

2

31.

Genişləndirilmiş İmmunlaşdırma Proqramının”Soyuq Zəncir”sistemi haqqında.

2

2

-

32.

Peyvənd işinin planlaşdırılması.

Peyvəndlərlə idarə olunan xəstəliklərin epidemioloji nəzarətinin təşkili.4

2

2

33.

Profilaktik peyvənd təqvimi.İmmunoloji

preparatlar və onların xüsusiyyətləri.4

2

2

34.

Profilaktik peyvəndlərdən sonra baş verən

ağırlaşmalar.2

2

-
Terapiya

48

42

6

35.

Revmatizm müasir aparatlarla müayinə üsulları .

2

-

2

36.

Hipertoniya xəstəliyi. Müasir müayinə metodları. Ürəyin işemikxəstəliyi.EKQ,EXO,

veloerqometriya,aortokoronarqrafiya.4

2

2

37.

Revmatik poliartrit.Müasir dərman preparatları ilə müalicə.

Pnevmoniya.Rentgen –laborator müayinə.4

4

-

38.

Bronxitlər. Laborator və aparat müayinələri.Bronxial astma.Müasir intrabronxial spreylər.

4

4

-

39.

Ağciyər –ürək çatmamazlığı.Reanimasion tədbirlər,terapevtik müalicəsi və fəsadların profilaktikası.

4

4

-

40.

Qastritlər,profilaktikası.Mədə xorası”helicobacter pilorinin”əhəmiyyəti.Profilaktikası.

4

4

-

41.

Xolisistit.Xroniki pankreatit,fəsadları,müalicəsi.

Hepatitlər. Sirrozlar.Qaraciyər çatmamazlığı.4

4

-

42.

Kəskin vəxroniki qlomerulonefrit.Müasir müalicə və müayinə üsulları.Pielonefrit.Laborator və aparat müayinələri.Müasir müalicə və profilaktukası.

4

4

-

43.

Kəskin və xroniki böyrək çatmamazlığı. Böyrək xəstəlikləri zamanı uroqrafiya .USM, KT

müayinələri.4

2

2

44.

Anemiyalar. Müasir preparatlarla müalicə.Kəskin və xroniki leykozlar,müalicəsi.Hemoragik diatezlər,klinuk gedişatı və müalicəsi

4

4

-

45.

Bağırsaq infeksiyaları.Tənəffüs infeksiyaları.

2

2

-

46.

Qan infeksiyaları.Dezinfeksiya tədbirləri.

Xarici örtük infeksiyaları.2

2

-

47.

Dəri- zöhrəvi xəstəlikləri .Onların müalicəsində istifadə olunan müasir dərman preparatları.

2

2

-

48.

Mərkəzi və periferik sistemin xəstəlikləri haqqında və onların müasir müalicə metodları.

2

2

-

49.

Onkoloji xəstəliklər haqqında məlumat.Onkoloji xəstəliklərin müalicəsində müasir müayinə metodları.

2

2

-

Cəm: 144 126 18Yüklə 31,39 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə