Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?


) Skarlatinanın törədicisi hansıdır?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə10/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23

388) Skarlatinanın törədicisi hansıdır?
A) Göbələklər

B) β hemolitik streptokokklar

C) Viruslar

D) Löffler çöpləri

E) Stafilakokklar

Skarlatina kəskin infeksion xəstəlikdir Törədicisi β hemolitik steptokokkdur. Əsas klinik əlamətləri ümümi intoksikasiya, angina ,hiperemiya fonunda xirda nöqtəli səpgilərdir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 460
389) Skarlatina zamanı əsas əlamət hansıdır?
A) Hipervolemiya

B) Angina

C) Travmatik şok

D) Hemoliz

E) Anemiya

Skarlatina xəstəliyinin daima musahidə olunan klinik əlaməti anginadır. Bu kataral follikulyar lakunar formalı angina ola bilər. Bu zaman prossesə regional linfotik vəzilər də qoşulur.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 461
390) Skarlatina xəstəliyinə yoluxan uşaqlar neçə gün izolə edilir?
A) 1 gün

B) 10 gün

C) 1 ay

D) 7 gün


E) 1,5 ay

Skarlatinaya yoluxmuş uşaqla təmasda olanlar 7 gün ərzində izolə edilir və hər gün termometriya, dəri və selikli qişaların müayinəsi aparılır. Ocaqda sabun, soda məhlulu ilə təmizlik işi aparılır


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 462
391) Qızılca xəstəliyinin törədicisi hansıdır?
A) Göbələklər

B) Streptokokk

C) Borde-Janqu çöpləri

D) Stafilokokk

E) Virus

Qızılca yüksək qızdırma ilə müşahidə olunan yoluxucu xəstəlikdir.Xəstəliyə yoluxma hava - damcı yolu ilə olur.Qızılcanın səpgiləri ayrı-ayrı çəhrayı ləkə və papula şəklində olur.Xəstədə konyuktivit əlamətləri ilk gündən başlayır.Xəstəlik mənbəyi xəstədir.Xəstəliyin törədicisi qızılca viruslarıdır.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 463
392) Su çiçəyinə yoluxmuş uşaqla kontaktda olan uşaq neçə gün izolə (karantində) olmalıdır
A) 1 ay

B) 21 gün

C) 7 gün

D) 10 gün

E) 12 gün

Su cicəyinə yoluxmuş uşagla təmasda olan uşağa 21 qun karantin təyin edilir. Uşaglar hər gün termometriya aparılır və müayinədən keçirilir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 470
393) Parotit infeksiyası zamanı hansı vəzilər zədələnir?

1. Qulaqdibi

2. Tüpürcək vəziləri

3. Qoltuqaltı vəziləri

4. Tər vəziləri

5. Piy vəziləri

6. Cinsi vəzilər
A) 5,6

B) 2,4


C) 3,6

D) 1,2


E) 3,5

Parotit infeksion məşəlli xəstəlikdir.Virus yuxarı tənəffüs yollari ilə orqanizmə daxil olub, qulaq dibi ,tüpürcək vəzlərini zədələyir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 471
394) Bağırsaq infeksiyaları zamanı eksikoz və toksikoz müşahidə olunursa, mübarizə üçün əsas terapevtik prinsip hansıdır?
A) Hormonterapiya

B) Vitaminoterapiya

C) Stimuləediciterapiya

D) Parenteral duz məhlullarının yeridilməsi

E) Fitoterapiya

Bağirsaq infeksiyalari zamani su və elekrolitlərin itkisi baş verir. Bu itkini bərpa etmək ücün parenteral yolla duz məhlullari yeridilir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 səh 482
395) Hepatit A xəstəliyinin yoluxma yolu hansıdır?
A) Parenteral

B) Kontakt-məişət

C) Alimentar

D) Hava-damcı

E) Transfuzion

Hepatit A xəstəlinin infeksiya mənbəyi xəstə və rekonvalestentlərdir. Qida məhsulları, su və kontakt- məişət yolu ilə də xəstəliyə yoluxma baş verir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 487
396) Hepatit B xəstəliyinin yoluxma yolu hansıdır?
A) Oral-fekal

B) Alimentar

C) Kontakt-məişət

D) Hava-damcı

E) Parenteral

Hepatit B parenteral yolla yoluxur, yəni dərinin bütövlüyü pozulanda qan və qan əvəzedicilər yeridilən zaman aseptika,antiseptika qaydalarına riayət edilmədikdə əmələ gəlir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 488
397) Hepatit A zamanı inkubasion dövr nə qədər davam edir?
A) 1 aya qədər

B) 1 həftə

C) 1 il

D) 2 gün


E) 3 aya qədər

Hepatit A-nın inkubasion dövrü bir aydır. Hepatit A xəstəlinin infeksiya mənbəyi xəstə və rekonvalestentlərdir. Qida məhsulları, su və kontakt- məişət yolu ilə də xəstəliyə yoluxma baş verir.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 487
398) Hepatit B zamanı inkubasion dövr nə qədər davam edir?
A) 6 həftə-6 ay

B) 1-3 gün

C) 1 il

D) 2-4 həftəE) 2 il

Hepatit B zamani inkubasion dövr 6 həftədən 6ayadək davam edə bilər.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 489
399) Hepatit xəstəliyi olan uşaqla təmasda olan uşaq üçün karantin neçə gündür?
A) 4 gün

B) 10 gün

C) 7 gün

D) 6 ay


E) 35 gün

Hepatitə yoluxmuş uşaqla kontaktda olanlar 35 gün ərzində izolə edilir. Bu müddət ərzində termometriya keçirilir, dərinin, sidiyin nəzarəti aparırılır.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 стр 489
400) Adları cəkilən bakterial infeksiyalardan hansını idarəolunan xəstəliyə aid etmək olar?
A) Difteriya

B) Qara yara

C) Skarlatina

D) Salmanelyoz

E) Botulizm

Vaksini mövcud olan infeksion xəstəliklər – idarə olunan sayılır. Sadalanan infeksion xəstəliklərdən difteriya – idarə olunandır.


Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma” Modul 1 Bakı 2010 səh7
401) Hansı hallarda difteriyaya şübhəli şəxslərin udlağından bakterioloji müayinə üçün yaxma götürülür?
A) Badamcıqlarda ərp olduqda

B) Diareya olduqda

C) Yüksək hərarət olduqda

D) Səpgi zamanı

E) Tənəffüs çətinləşdikdə

Difteriyalı xəstə ilə kontaktda olan şübhəli şəxslərin badamcıqlarında ərp olduqda bakterioloji müainə aparılır.


Ədəbiyyat: Л.A.Исаeva,Л.К.Бaжenova.»Детские Болезни» Mockвa1986 стр 562
402) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı cansız vaksinlərə aiddir?
A) Difteriya, göyöskürək və tetanusa qarşı kombinə olunmuş vaksin (AGDT)

B) Poliomielitə qarşı oral vaksin (OPV)

C) Vərəm əleyhinə vaksin (BSJ)

D) Hepatit B-yə qarşı vaksin (EUVAX)

E) Qızılcaya qarşı olan vaksin

Vaksinlər 2 qrupa bölünür. : Canlı və cansız. Difteriya, göy öskürək və tetanusa qarşı kombinə olunmuş vaksin (AGDT) cansız vaksindir.Vaksinasiya 2-3-4 aylıqda aparılır revaksinasiya isə 18-aylıqda aparılır.


Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma” Bakı, 2010 Modul 2 (Metodik göstərişlər)səh 5
403) Aşağıda sadalanan vaksinlərdən hansı canlı vaksinlərə aiddir?
A) “B” hepatitinə qarşı vaksin

B) Hemofil β çöpləri tərəfindən törədilən xəstəliklərə qarşı vaksin

C) Qızılca, parotit və məxmərəyə qarşı vaksin (QPM)

D) Tetanusa qarşı anatoksin (AT)

E) Göy öskürək, difteriya, tetanusa qarşı vaksin (AGDT)

Vaksinlər 2 qrupa bölünür: canlı və cansız. Qızılca, parotit və məxmərəyə qarşı vaksin (QPM) canlı vaksinlərə aiddir.Vaksinasiya 1və 6 yaşda aparılır.

Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma” Bakı, 2010(Modul 2) (Metodik göstərişlər)səh5
404) Cansız vaksinlərin əksəriyyəti hansı üsulla orqanizmə yeridilir?
A) Per oral (ağızdan)

B) Dərialtı

C) Vena daxilinə

D) Dəri içi

E) Əzələ daxili

Cansız vaksinlər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə əzələ daxili yeridilir.


Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma” Bakı, 2010 Modul (Metodik göstərişlər) səh7-8
405) Cansız vaksinlərin yeridilməsindən sonra daha çox hansı reaksiyalar müşahidə olunur?
A) 2 gün ərzində hərarət yüksəlir, vaksinin yerində ağrı və şişkinlik ola bilər

B) Ürəkbulanma, qusma

C) 3 gündən sonra hərarət yüksəlir

D) Diareya

E) İnyeksiya yerində abses

Adətən cansız vaksinlər yeridildikdən sonra yüngül postvaksinal reaksiya müşahidə olunur: 2 gün ərzində hərarət yüksəlir. Vaksinin yerində ağrı və şişkinlik ola bilər.


Ədəbiyyat: “Təcrübədə immunlaşdırma” Bakı, 2010 Modul 2 (Metodik göstərişlər)səh8-9
406) Zimnitski sınağı qiymətləndirilən zaman əsas diaqnostik amil hansıdır?
A) Sidikdə zülalın miqdarı

B) Sidiyin xüsusi çəkisi

C) Sidikdə şəkərin miqdarı

D) Sidik çöküntüsü

E) Sidikdə formalı elementlər

Zimnitski sınağı ücün hər 3 saatdan bir sidik toplanır və 8 hissə sidiyin xüsusi çəkisi yoxlanılır.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri .” Bakı.2008 səh 267
407) Qlomerulonefrit patologiyası zamanı duzsuz pəhriz təyin etmənin səbəbi nədir?
A) Kalium duzları ürəyə təsir edir

B) Natrium duzları mayeni toxumalarda saxlayır

C) Maqnezium duzları sinir sistemini tənzimləyir

D) Kalsium duzları osteopoezdə iştirak edir

E) Selenium azad radikalları çıxarır

Duzlu qida gəbul edərkən natrium duzları suyu toxumalarda saxlayır.Qlomerulonefrit zamanı bu duz arterial təzyiqin yüksəlməsinə,ödemin artmasına və eklampsiyaya gətirib cıxara bilər.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri .” Bakı.2008 səh 268
408) Pielonefrit dedikdə nə başa düşülür?
A) Böyrək və sidik yollarının infeksion-allergik xəstəliyi

B) Sidik kisəsinin infeksion iltihabı

C) Qurd invaziyası

D) Nefropatiya

E) Böyrək daşı xəstəliyi

Sidik ifrazat yollarina patoloji mikroorganizmlar daxil oldugda infeksion – allergik prosess başlayir Bu xəstəlik sidik-ifrazat yollarının iltihabı baş verir ki, bu da pielonefrit adlanır.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova. “Uşaq xəstəlikləri .” Bakı.2008 səh 270
409) Anemiya zamanı qanda nə baş verir?
A) Leykositlərin miqdarının azalması

B) Trombositlərin sayının azalması

C) Qanın formalı elementlərinin sayının azalması

D) Eritrositlərin sayının azalması

E) Hemoqlobin və eritrositlərin sayının azalması

Anemiya qan azlığı olub, müxtəlif səbəblərdən əmələ gələn qan itirmədən zülal,vitamin dəmir şatmamazlığından və s. Xəstəlik zamanı qanda əsasən Hb və eritrositlərin miqadarı azalır.


Ədəbiyyat: A.A.Əyubova “Uşaq xəstəlikləri”Bakı 2008 səh 301
410) Hemofiliya xəstəliyinin yaranmasına nə səbəb olur?
A) Laxtalanmanın pozulması

B) Disproteinemiya

C) Hipovolemiya

D) Disbakterioz

E) Hipervolemiya

Hemofiliya –qanda laxtalanma prosesinin pozulmasi ilə müşahidə olunan patologiyadır.


Ədəbiyyat: A.A.Əyubova “Uşaq xəstəlikləri”Bakı 2008 səh 316
411) Talassemiya xəstəliyini əmələ gətirən faktoru göstərin.
A) Hemoqlobin sintezinin pozulması nəticəsində yaranan anemiya

B) B 12 defisitli anemiya

C) Posthemorragik qanaxma nəticəsində baş verən anemiya

D) Alimentar anemiya

E) Hemoliz nəticəsində baş verən anemiya

Talessemiya qanda fetal hemoqlobinin çoxalması,hemoqlobin A-nın səviyyəsinin artması ilə xarakterizə olunan autosom tipli irsi qan xəstəliyidir. Xəstəlik 2 gen daşıyıcısının evlənməsi nəticəsində meydana gəlir.Azərbaycanda isə qohum evliliyi ən çox Ağdaş ,Qəbələ ,Şəki, Lerik və Lənkəran rayonlarında rast gəlinir.Ona görədə ölkəmizdə Talasemiya Mərkəzi yaradılmışdır. Xəstəlik eritrositlərin irsi anomaliyası olub, hemoqlobin sintezinin pozulması nəticəsində yaranır.


Ədəbiyyat: Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 314
412) Şəkərli diabet zamanı hansı orqanın funksiyasının pozulması baş verir?
A) Epifiz vəzinin

B) Hipofiz vəzinin

C) Mədəaltı vəzinin

D) Qara ciyərin

E) Qalxanvari vəzinin

Şəkərli diabet endokrin sistemin xəstəliyi olub, əmələ gəlmə səbəbi müxtəlifdir. Şəkərli diabet xəstəliyi mədəaltı vəzin insulin ifraz etmə funksiyasının pozulması nəticəsində baş verən xəstəlikdir.Uşaqların bütün yaş dövürlərində rast gəlinir.


Ədəbiyyat: Н Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 333
413) Uşaqlarda normada acqarına qanda şəkərin miqdarı nə qədərdir?
A) 5,5-7,7 mmol/l

B) 7,7-9,9 mmol/l

C) 6,6-7,7 mmol/l

D) 3,3-5,5 mmol/l

E) 9,9-11,11 mmol/l

Normada sağlam insanın qanında şəkərin miqdarı müəyyən həddə olmalıdır. 80-120 və ya 3,3-5,5 mmol/1


Ədəbiyyat: Н Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 335
414) Uşaqlarda normada sidikdə şəkərin miqdarı nə qədər olmalıdır.
A) Olmamalıdır.

B) 6,5-7,5 mmol/l

C) 3,3-5,5 mmol/l

D) 7 mmol/l

E) 0-3 mmol/l

Sağlam uşaqda normada sidiklə şəkər ifraz olunmamalıdır. Əks halda bu, xəstəlik sayılır.


Ədəbiyyat: Н Əyyubova A.A “Uşaq xəstəlikləri” Bakı 2008 səh 336
415) Eksudativ kataral diatezli uşağın qidalanmasında aşagıdakılardan hansı düzgün deyil?

1. Şəkər-ksilit və ya sorbitlə əvəz edilir.

2. Ət bulyonu verilir.

3. Balıqdan hazırlanmış qidalar verilir.

4. Heyvani yağ-bitki yağı ilə əvəz edilir.

5. Xörək duzu azaldılır.

6. İnək südü verilir.
A) 2,4,6

B) 2,3,6


C) 3,5,6

D) 1,2,6


E) 1,3,5

Eksudativ – kataral diatezli uşaqların mualicəsi zamanı qida rejimi də nəzərə alınmalıdır.Bu zaman şəkər ksilit və ya sorbitlə, heyvani yağ bitki yaği ilə əvəz olunmalıdir , xörək duzu azaldılmalıdır.


Ədəbiyyat: A.Əyyubova. Uşaq xəstəlikləri. Bakı, 2008səh69
416) Uşağın ilk qidası olan ağız südünün (molozivo) yetişmiş südə nisbətən üstünlüyü nədir?
A) Tərkibində yağlar azdır

B) Tərkibində zülal azdır

C) Tərkibində fermentlər çoxdur

D) Tərkibində immunoqlobulinlərin miqdarı çoxdur

E) Tərkibində karbohidrat azdır

Molozivo və ya ağız sudu – qatı, yüksək kalorili , yapışqana bənzər sarı rəngli mayedir ki , yetişmiş ana südündən fərqli olaraq immunoglobulinlərlə zəngindir ki, bu da uşağı infeksiyalardan qoruyur.

Ədəbiyyat: N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 33
417) Təbii qidalanan 6 aylıq uşaq doymursa ana südünü əvəzedici nə vermək olar?
A) Sadə qarışıqlar verilir

B) Çay,su

C) 5% qlükoza məhlulu

D) Yalnız ana südü verilir

E) Adaptaolunmuş qarışıqlar

6 ayadək uşaqların yedizdirilməsində ana südü əsas rol oynayır. Əgər anada hipoqalaktiya (anaın südünün çatışmazlığı) muşahidə olunarsa, tərkibinə görə ana südünə yaxın adaptaolunmuş qarışıqlar verilir.


Ədəbiyyat: N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 33
418) Südəmər uşaq necə qidalanmalıdır?
A) 2 saatdan bir

B) 3 saatdan bir

C) 4 saatdan bir

D) Uşaq tələbatına görə, sərbəst qidalanır

E) 6 saatdan bir

Sudəmər uşag təbii bəslənərkən sərbəst qidalandırılmalıdır , yəni uşaq tələbatına görə qida almalıdr. Bu da prolaktin hormonunun ifrazını stimulə edir və sud ifrazı çoxalır


Ədəbiyyat: N.Tağıyev Neontologiya Bakı 2007 səh 34
419) Uşaq nə vaxta qədər ana südü ilə qidalanmalıdır?
A) 6 ayadək

B) 3 ayadək

C) 1 yaşınadək

D) 1,5-2 yaşınadək

E) 9 ayadək

Ana südü uşağın bir yaşına kimi verilməlidir. 6 aya qədər uşaq yalnız ana südü ilə qidalanmalıdır.6 aydan sonra uşaq ana südü ilə yanaşı əlavə qida almalıdır.Hal-hazırda uşağı 2 yaşa qədər əmizdirmək məsləhət görülür.


Ədəbiyyat: N. Tağıyev Neonatologiya Bakı 2007 səh 13
420) Südəmər uşaq əmizdirdikdən sonra qusursa nə etməli?
A) Su verilir,qarına isitqac qoyulur

B) Vertikal vəziyyətdə tutub sonra böyrü üstə uzandırılır

C) İmalə edilir

D) Dərmanlar təyin edilir.

E) Üfüqi vəziyyətdə tutub sonra böyrü üstə uzandırılır

Südəmər uşaqlarda bəzən əmizdirildikdən sonra şaquli vəziyyətdə tutmaq lazımdır. Belə etdikdə uşağın südlə udduğu hava xaric olur və qusma dayanır.

Ədəbiyyat: N. Tağıyev Neonatologiya Bakı 2007 səh 135
421) 6 aylığına kimi uşağın qidalanması üçün ən optimal qidalanma üsulu hansıdır?
A) Süni

B) Təbii,qarışıq

C) Qarışıq

D) Təbii


E) Süni,qarışıq

6 ayadək uşaq üçün ən effektli üsul təbii qidalanmadır.Çünki, 6 ayadək ana südü uşağın tam təlabatını ödəyir,və uşaq bütün lazımı qida maddələrini alır.


Ədəbiyyat: N. Tağıyev Neonatologiya 2007 səh 136
422) Tənzimləyici qidalara hansı qidalar aiddir?
A) Meyvə və tərəvəz şirələri, kəsmik, yumurta sarısı

B) Ana südü

C) Sadə qarışıqlar

D) İnək südü

E) Adaptaolunmuş qarışıqlar

Tənzimləyiçi qidalar orqanizmin yağlara , karbohidratlara , zulallara, vitaminlərə olan ehtiyacın ödənilməsi üçün təyin edilir.Bu meyvə və tərəvəz şirəsi, kəsmik, yumurta sarısı və s. ola bilər


Ədəbiyyat: N. Tağıyev Neonatologiya 2007 səh 136
423) Aşağıdakı qidalardan hansı əlavə qidaya aiddir?
A) Ət əzməsi

B) Kəsmik,yumurta sarısı

C) Yumurta sarısı,qatıq

D) Ət bulyonu,kəsmik

E) Sıyıqlar, tərəvəz püresi, qatıq

Sudəmər uşağın 4-5 aylığından sonra artan tələbatını ödəmək uçun əlavə qida təyin edilir . Bu sıyıqlar , tərəvəz püresi ola bilər.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 cтp82
424) Raxit xəstəliyi olan və südə allergiyası olan uşaqlar üçün sıyıqlar necə hazırlanır?
A) Süddə

B) Tərəvəz həlimində və ya suda

C) Düyü həlimində

D) Toyuq bulyonunda

E) Ət bulyonunda

Raxit xəstəliyi zamani sudəmər uşağın mikroelementlərə təlabatı yüksək olduğu uçun , sıyıqlar məsləhət görulür . Südun zulalı obligat allergen olduğu üçün , sıyıglar tərəvəz həlimində və ya suda hazırlanır.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 cтp 80
425) Hansı uşaqlarda tərəvəz püresi daha erkən müddətdə təyin edilir?
A) Hipotrofiyalı uşaqlara

B) Bətndaxili zədələnməsi olan uşaqlara

C) Ekiz doğulmuşlara

D) Raxit, anemiyası olan uşaqlara, yarımçıq doğulmuşlara

E) Kesəriyyə əməliyyatı ilə doğulmuş uşaqlara

Raxitli , anemiyali , yarımçıq doğulmuş uşaqlar tərəvəz püresi erkən təyin edilir ki , yaranmış mineral defisiti qida ilə aradan qaldırılsın.


Ədəbiyyat: Н.В.Ежова, Е.М.Русакова, Г.И.Кащеева «Педиатрия» Минск «Вышейшая школа» 2002 cтp 84
426) Sünii qidalanmaya keçməyin səbəbi ola bilməz?
A) Ana südünün çox olması

B) Yarımçıq doğulmuş uşaq

C) Uşağın inkişaf qüsurları

D) Ana südünün olmaması

E) Ana südünün yararsız olması

Anaın südü heç olmadıqda uşağı süni qidalandırmaq lazım gəlir.Bu zaman uşağa ana südünün tərkibinə uyğunlaşdırılmış sadə süd qarışıqları və adaptəolunmuş qarışıqlardan istifadə olunur.Ana südünün çox olması süni qidalanmaya keçməyin səbəbi ola bilməz.


Ədəbiyyat: N.Tağıyev “Neontologiya” 2007 səh45
427) Doğulduqdan sonra yeni doğulma dövrü hansı müddət hesab edilir?
A) 2 ayadək

B) 3 ayadək

C) 4 ayadək

D) 10 ayadək

E) 1 ayadək

Yeni doğulma dövrü təsnifata görə uşaq doğulan gündən 1 aya qədər olan müddətdir.


Ədəbiyyat: N. Tağıyev “Neonatologiya” Bakı 2007 səh 30
428) Uşaqda raxit xəstəliyinin yaranmasının səbəbi?
A) B qrup vitaminlərinin çatışmazlığı

B) C vitaminin çatışmazlığı

C) A vitamininin çatışmazlığı

D) Dəmir çatışmazlığı

E) D vitamininin çatışmazlığı

Raxit uşaqlar arasında ən çox rast gəlinən xəstəlikdir. Orqanizmdə vitamin D-nin çatışmazlığı nəticəsində kalsium -fosfor mübadiləsinin pozulması baş verir. Kalsium orqanizmə az sorulur ki, nəticədə raxit xəstəliyi əmələ gəlir


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri “Bakı ,2008 , səh 13.
429) İsitqacın yerli təsiri hansıdır?
A) Bədəni soyudur, iltihabı prosesin sorulmasına kömək edir

B) Damarı daraldır.

C) Dərini oyadır, qan dövranını yaxşılaşdırır

D) Qan dövranını yaxşılaşdırır,iltihabı prosesin sorulmasına kömək edir

E) Qanaxamanı dayandırır.

İsidqac bədəni isidir, damarı genişləndirir. Qan dövranını yaxşılaşdırır. İltihabı prosesin sorulmasına kömək edir.


Ədəbiyyat: “Tibb bacısının məlumat kitabı” Bakı 1994 səh 60
430) Spazmofiliya qıcolması zamanı ilkin təcili yardım hansıdır?
A) Naşatır spirti ilə qıcıqlandırılır, havaya çıxarılır

B) Ürəyin qapalı masajı aparılır

C) Antibiotik vurulur

D) Ürək dərmanları verilir

E) Süni tənəffüs və oksigen verilir

Spazmofiliya zamanı qıcolma baş verərsə xəstəyə təcili yardım göstərilməlidir.: naşatır spirti iylətmək, sünii tənəffüs vermək, qıcolma əleyhinə preparatlardan istifadə etmək lazımdır.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ”Bakı 2008 səh 35
431) Qanda şəkərin artması necə adlanır?
A) Leykopeniya

B) Hiperqlükozuriya

C) Hiperqlikemiya

D) Hipoqlikemiya

E) Hipoqlükozuriya

Normada qanda 3,3-5,5 mmol/l olur. Qanda şəkərin artması hiperqlikerima adlanır.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ”Bakı 2008səh 335
432) Bronxial astmanı hansı faktorlar əmələ gətirir?
A) Bronxların yad cismlə tutulması

B) Helmintozlar

C) İnfeksion- allegik amil

D) Zəhərli maddələrin tənəffüs yollarına təsiri

E) Orqanizmin reaktivliyinin aşağı düşməsi

Bronxial astma xəstəliyi ən çox erkən yaşlarda baş verən və ağır gedişli bir xəstəlikdir. Bu xəstəliyə infeksion –allrgik xəstəlik kimi baxılır. Məlum olmuşdur ki,xəstələrdə allergik reaksiyaya səbəb çox hallardarda irsi faktordur.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ” Bakı 2008, səh 190.
433) Bronxial astmalı xəstə tutmalar zamanı hansı məcburi vəziyyət alır?
A) Sol tərəf üstə uzanır

B) Əlləri dayaq verməklə məcburi oturaq vəziyyət alır

C) Arxası üstə uzanır

D) Ayaq üstə dayanır

E) Sağ tərəf üstə uzanır

Bronxial astma xəstəliyinin tutmalarrarsı dövrü ağır gedişli olur. Öskürək əziyyət verici, səsli olur, xəstə döş qəfəsində ağrı hiss edir, təngənəfəslik yaranır. Xəstə vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün əllərini dayaq verməkllə məcburi oturaq vəziyyət alır.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ” Bakı 2008,səh 192.
434) Anafilaktik şok nədir?
A) Arterial təzyiqin düşməsi

B) Arterial təzyiqin qalxması

C) Taxikardiya

D) Bradikardiya

E) Dərman preparatlarının təsirindən əmələ gələn reaksiya

Əgər hər hansı bir dərman (antibiotik) yoxlanılmadan xəstəyə vurularsa, o zaman dərmana qarşı ağır reaksiya- anafilaktik şok əmələ gəlir.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ”Bakı 2008,səh 208.
435) İnaq nədir?
A) Öskürək

B) Hərarətin artması

C) Hipotermiya

D) Boğulma

E) Təngnəfəslik

İnaq yuxarı tənəffüs yollarının katarı, qızılca, qrip zamanı larinqotraxeobronxit olduqda baş verir ki, bu da boğulma adlanır.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri ”Bakı 2008,səh 205.
436) Yalançı inaq tutmasında ilk yardım nədən ibarətdi?
A) Ürək dərmanları ,ayağa isti vanna

B) Antibiotiklər,vitaminlər

C) Antihistamin preparatlar

D) Vitaminlər, xardal yaxması

E) Təmiz hava , ayağa isti vanna , xardal yaxması

Yalançı inaq tutmasında xəstədə narahatlığ qəflətən başlayır, səsi batır, tənəffüs səsli olur, boğulma olur. Bu zaman təmiz hava, ayağa isti vanna, xardal yaxması yaxşı kömək edir.


Ədəbiyyat: A.A. Əyyubova “Uşaq xəstəlikləri “Bakı 2008,səh 208.
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə