Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə14/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

587) Feldşer 12 yaşlı uşağı müayinəyə çağrılıb. Uşaq tez yorulma, iştahsızlıqdan şikayət edir. Dəri və selikli qişalar avazımış, çəki azalmış, boyun limfa vəziləri böyüyüb . Gecə tərləməsi olur. Təxmin edilən ilkin feldşer diaqnozu hansı ola bilər?
A) Qrip

B) Vərəm limfadeniti

C) Qızılca

D) Skarlatina

E) Difteriya

Yuxarıda göstərilən əlamətlər - gecə tərləməsi, limfa vəzilərinin böyüməsi , arıqlama və s. vərəmə məxsus əlamətlərdir.


Ədəbiyyat: Л.Исаева,Л.К.Баженова «Детские болезни» 1986 Москва стр 507
588) Yenidoğulmuşların asfiksiyası zamanı ilk tədbır olaraq nə etməli?
A) Yuxarı tənəffüs yollarının sanasiyası

B) Ürəyin massajı

C) Oksigen verilməsi

D) Süni tənəffüssün verilməsi

E) Ağciyərin süni ventilyasiyası

Yenidoğulmuşlarda asfiksiyanın əmələ gəlmə səbəbləri çoxdur.Onlardan biri odur ki,uşaq doğuş yollarından xaric olkarkən dölyanı mayeni udur.Bu dölyanı maye tənəffüs yollarına düşdükdə boğulma-asfiksiya baş verir.İlk yardım olaraq yuxarı tənəffüs yollarının sanasiyası ( təmizlənməsi) aparılmalıdır.


Ədəbiyyat: N.Tağıyev Neonatologiya. Bakı 2007.səh 145
BÖLMƏ 3. Cərrahiyyə
589) Əməliyyatdan sonra alətləri yuyucu məhlulda neçə dəqiqə saxlamaq lazımdır?
A) 60

B) 45


C) 15

D) 5


E) 30

Əməliyyatdan sonra bütün alətlər yuyucu məhlulda 15 dəq saxlanılır sonra mexaniki üsulla təmizlənərək sterilizasiyaya verilir.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 284) N.P.Paleyev Bakı-1991
590) Hemotoraks zamanı qan hara yığılır?
A) Sidik kisəsinə

B) Qarın boşluğuna

C) Oynaq kapsuluna

D) Toxumaların arasına

E) Plevra boşluğuna

Ağciyər damarları və ya qabırğarası arteriyalar zədələndikdə qan plevra boşluğuna tökülür. Hemotoraks artdıqda çoxlu qan itirilir, tənəffüs və qan dövranı pozulur.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 298) N.P.Paleyev Bakı-1991
591) Qanköçürmədən sonra tibb işçisi hansı göstəricilərə fikir verməlidir?
A) Nəbzə, A/T, diurezə və temperatura

B) Diurez və temperatura

C) Nəbz və arterial

D) A/T və temperatura

E) Nəbz və temperatura

Qan köçürmə qurtardıqdan sonra xəstə 2 saat uzanmalı,A/T, nəbz, diurezə və tempratura nəzarət ilk 4 saatda ciddi aparılmalıdır.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 352) N.P.Paleyev Bakı-1991
592) Hansı mərhələ infeksiyalaşmış yaranın 1-ci fazanı əks etdirir?
A) Epitelizasiya

B) Çapıqlaşma

C) Dehidratasiya

D) Regenerasiya

E) Hidrotasiya

İnfeksiyalaşmış yaranın birinci fazası hidrotasiya, ikinci fazası isə dehidrotasiya adlanır. Hidrotasiya fazasında damarların genişlənməsi, qızartı, ödem, ağrı, damar keçiriciliyinin pozulması, toxumaların infiltrasiyası baş verir.


Ədəbiyyat:Ümumi cərrahlıq. B.X.Abasov Bakı-1987. (səh 317)
593) Elektrotravmalarda ilk görüləcək vacib tədbir hansıdır?
A) Spazmolitiklər vurmaq

B) Eufillin vurmaq

C) Cərəyanın təsirini kəsmək

D) Aseptik sarğı qoymaq

E) Ağrıkəsici vurmaq

Ən əvvəl cərəyan mənbəyini açmalı (cərəyan altında olan adama ancaq rezin əlcək və uzunboğaz çəkmə geyinmiş halda əl vurmaq olar).


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 573) N.P.Paleyev Bakı-1991
594) Zədələnmələrdə hansı müddət ərzində soyuq qoymaq lazımdır?
A) 3 gün

B) 6 saat

C) 5 gün

D) 1 gün


E) 7 gün

İlk yardım kimi 1 gün əzilmiş yerə sıxıcı sarğı, buz qovuğu, soyuq kompres qoymaq, qansızmanı və ağrını azaltmaq üçün zədələnmiş nahiyyəyə dinclik vermək lazımdır.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 351) N.P.Paleyev Bakı-1991
595) Tetanus əleyhinə zərdabın durulaşdırılmış dəri içi sınağı üçün işlədilən nisbəti:
A) 1:100

B) 1:10


C) 1:500

D) 1:50


E) 1:1000

Tetanus əleyhinə zərdabın vurulma təlimatında göstərilmişdir: Tetanus əleyhinə zərdab Bezredko üsulu ilə 3 sınaqdan sonra əzələ daxilinə vurulur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. (səh 150).
596) Yarada olan spesifik qoxunu azaltmaq üçün hansı antiseptik məhlul işlədilir?
A) Kalium permanqanat

B) Furasillin

C) Gümüş nitrat

D) Spirt


E) Yod

0.1-0.05%-li kalium-permonqanat məhlulu ilə çürüntülü, irinli, yaraları yuyarkən yaxşı nəticə verir, yaranın qoxusunu aradan qaldırır.


Ədəbiyyat: Ümumi cərrahlıq.(səh 60) B.X.Abasov Bakı-1987
597) Anaerob infeksiyaların törədiciləri hansılardır?
A) Stafilokokklar

B) Batsillər

C) Rikketsiyalar

D) Klostridilər

E) Streptokoklar

Klostridilər oksigensiz mühitdə yaşayaraq inkişaf edən, spor əmələ gətirən mikroorqanizmlərdir. 4 növü var: Cl. oedematiens, Cl.perfrinqens, Cl. septrcum və Cl. histolyticum. Çox vaxt xəstəliyin inkişafında bu bakteriyaların bir neçəsi iştirak edir.


Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. (səh 147).
598) Hipertonik imalə üçün natrium-xlorun neçə faizli məhlulu işlədilir:
A) 0.5%

B) 10%


C) 20%

D) 15%


E) 2%

Hipertonik imalə peristaltikanı birdən-birə artırmadan bağırsaqları yumşaldır. Natrium-xlorun 10-li hipertonik məhlulundan ilıq halda 100-200ml imalə üçün işlədilir.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı. (səh 47) N.P.Paleyev Bakı-1991
599) Mədəyə zond salınarkən nə üçün püskürmə (aerozol) şəklində anesteziya etmək olmaz?
A) Qida borusunun əzələsini yumşaldır

B) Zondu udarkən burula bilər

C) Burunla tənəffüsü çətinləşdirir

D) Yuxarı tənəffüs yollarını çətinləşdirir

E) Udma və qusma refleksini zəiflədir

Anesteziya edici maddə udlağın selikli qişasını və dilin kökünü anesteziya edir, udma aktı pozulduğu üçün zondu udmaq mümkün olmur. Udma və qusma aktı refleksləri olmadığı üçün çox çətinliklər yaranır.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 65) N.P.Paleyev Bakı-1991
600) Mədənin zondlanmasında hansı anesteziya növündən istifadə olunur?
A) 3%-li trimekainlə

B) 10%-li lidokainlə

C) 5%-li sovkainlə

D) Ümumiyyətlə anesteziya olunmur

E) 0.5%-li novokainlə

Anestetik maddə refleksləri aradan qaldırdığı üçün heç bir anesteziya növündən istifadə edilmir.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 65) N.P.Paleyev Bakı-1991
601) İmalə üçün istifadə olunmuş ucluqlar istifadədən sonra nə edilir?
A) Axar su altlnda yuyulur

B) Sterilizasiyaya göndərilir

C) Yandırılır

D) Salfetlə silinir

E) Dezinfeksiya edilir

3%-li xloramin məhlulunda 60 dəq saxlanılır, sonra axar su altında yuyulub qurudulur.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 46) N.P.Paleyev Bakı-1991
602) İmalə üçün istifadə olunan ucluqlar neçə faizli xloramin məhlulunda dezinfeksiya olunur?
A) 1%-li

B) 10%-li

C) 6%-li

D) 3%-li


E) 5%-li

İmalədən sonra istifadə olunan ucluqlar 3%-li xloramin məhlulunda 60 dəqiqə dezinfeksiya edilir sonra axar su altında yuyularaq qurudulur.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 47) N.P.Paleyev Bakı-1991
603) Qanköçürmədən sonra flakonda müayinə üçün saxlanılan qanın saxlanma müddəti nə qədərdir?
A) 12 saat

B) 24 saat

C) 2 saat

D) 48 saat

E) 6 saat

Xəstədə heç bir reaksiya olmadıqda belə 24 saat ərzində köçürülən qandan 5-10ml flakonun dibində saxlanılır ki, gecikmiş reaksiyalar olarsa, reaksiyaların səbəbləri aydınlaşdırılsın.

Ədəbiyyat: Ümumi cərrahlıq. (səh 175) B.X.Abasov Bakı-1987
604) Anamnezində bu xəstəlikləri keçirmiş insanlar donor ola bilməz?
A) Qızılca

B) Qrip


C) Su çiçəyi

D) Hepatit B

E) Orxit

Donorun qanı sifilisə, QİÇS (qazanılmış immun çatmamazlığı sindromu) infeksiyasına, brüselyoza, tülyaremiyaya, vərəmə, malyariyaya, hepatitlərə qarşı yoxlanılır. Hepatit xəstəliyi keçirdən insanlar donor ola bilməz.


Ədəbiyyat: Ümumi cərrahlıq.(səh 167) B.X.Abasov Bakı-1987
605) Hansı dərəcəli yanıqlar dərin yanıqlara aid edilir?
A) III A- IV

B) II -III A

C) I - III B

D) III B - III A

E) ΙII B - IV

Yanıqların dərinliyi onların dərəcəsi ilə ayırd edilir:I dərəcəli yanıqda dəri qızarır və şişır,II dərəcəli yanıqda-dərinin üzərində, içərisində açıq seroz maye olan suluqlar əmələ gəlir;III A dərəcəli yanıqda dərinin üst qatları nekrozlaşır. III B dərəcəli yanıqda dərinin bütün qatları nekrozlaşır.IV dərəcəli yanıqda bütün toxumalar hətta sümük toxuması da nekrozlaşır.I-III A dərəcəli yanıqlar səthi,III B_IV dərəcəli yanıqlara aid edilir.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 281) N.P.Paleyev Bakı-1991
606) Yanıq xəstəliyinin 2-ci fazası necə adlanır?
A) Rekonvalensensiya

B) Septikotoksemiya

C) Yanıq şoku

D) Toksemiya

E) Regenerasiya

Yanıq xəstəliyinin inkişafında 4 faza ayırd edilir

1.Yanıq şoku. 2. Toksemiya. 3. Septikotoksemiya. 4. Rekonvalensensiya. Toksemiya fazası 3-4-cü gündən sonra başlayıb 15 günə qədər davam edir. Şiddətli toksemiya və intoksikasiya ilə müşayiət olunur.
Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 284) N.P.Paleyev Bakı-1991
607) Ətraf amputasiya olunduqdan sonra qalan güdülə hansı sarğı qoyulur?
A) Sünbülvari sarğı

B) Qayıdan sarğı

C) Dezo sarğısı

D) Spiral sarğı

E) Sapand şəkilli sarğı

Qayıdan sarğı dairəvi nahiyələrə, başa, amputasiyadan sonrakı güdülə qoyulur.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 310) N.P.Paleyev Bakı-1991
608) Mastit nəyin iltihabıdır?
A) Piy vəzilərinin

B) Süd vəzisinin

C) Limfa düyünlərinin

D) Tər vəzilərinin

E) Limfa damarlarının

Mastitlər kəskin və xroniki olurlar.Kəskin mastit ən çox doğuşdan sonra baş verir.Xəstəliyi törədən mikroblar stafilokokklar və streptokokklardır.Mikroblar ən çox süd vəzisinin giləsinin çatlarından daxil olur.Süd axarlarında durğunluğun olması bu prosesi sürətləndirir.


Ədəbiyyat: Cərrahiyyə (səh 206) H.A.Sultanov.Bakı-1997
609) Əməliyyat tibb bacısı planlı əməliyyatlara hazırlıq məqsədilə neçə saat əvvəl əməliyyat otağında olmalıdır?
A) 3 saat

B) 40 dəq

C) 1,5 saat

D) 30 dəq

E) 2 saat

Əməliyyat tibb bacısı əməliyyat otağına əməliyyatdan 1.5 saat tez gələrək, əməliyyat planına uyğun alətlər dəstini, steril sarğı materiallarını, alət- avadanlıqları və s. işə hazırlayır.


Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 75) M.M.Abakumov.Moskva-1985
610) Biksi doldurmazdan əvvəl nə ilə silmək lazımdır?
A) Hidrogen peroksid məhlulu ilə

B) 0,5%-li naşatır spirti ilə

C) Kalium permanqanat məhlulu ilə

D) Brillyant yaşılı ilə

E) Furasillinlə

Biksi doldurmazdan əvvəl içərisi və bayırı 0.5%-li naşatır spirti ilə silinir.


Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 45) M.M.Abakumov.Moskva-1985
611) Hansı əməliyyatlarda xəstəyə Trendelenburq vəziyyəti verilir?
A) Qarın boşluğu orqanlarında

B) Döş qəfəsi orqanlarında

C) Düz bağırsaq və cinsiyyət orqanlarında aparılan əməliyyatlarda

D) Süd vəzinin əməliyyatlarında

E) Neyrocərrahi əməliyyatlarda

Bu vəziyyətdə xəstənin başı aşağı, çanaq və ayaqları isə yuxarda olmalıdır. Trendelenburq vəziyyəti düz bağırsaq və cinsiyyət orqanlarında aparılan əməliyyatlarda istifadə edilir.


Ədəbiyyat: : Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 19) M.M.Abakumov.Moskva-1985
612) Təzə yaranın xarakterizə edən kliniki simptomlar hansılardır?
A) Ağrı,temperatur,qanaxma

B) Qızartı,qızartı,iltibah

C) Ağrı, yara ağzının açıq olması və qanaxma

D) Ödem,qızartı,temperatur

E) Ağrı, qızartı, flüktuasiya

Kliniki olaraq yaraların 3 xassəsi vardır: ağrı, yara ağzının açıq olması və qanaxma


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı(səh 342) N.P.Paleyev Bakı-1991
613) Sınıqları təsbit (fiksə) etmək üçün hansı sarğıdan istifadə olunur?
A) Tısbağavari

B) Gips


C) Spiral

D) Sünbül şəkilli

E) Qayıdan sarğıdan

Sınıqları təsbit (fiksə) etmək üçün gips sarğısı qoyulur. Gipc sarğısı bərkidikdən sonra sonra fiksəedici xüsusiyyıti çoxaldığı üçün istifadə olunur.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı(səh 291) N.P.Paleyev Bakı-1991
614) Planlı əməliyyata xəstə bilavasitə nə vaxt hazırlanır?
A) Əməliyyatdan bir gün əvvəl və əməliyyat günü

B) Əməliyyatdan 5 gün əvvəl

C) Əməliyyatdan 4 gün əvvəl

D) Əməliyyatdan 3 gün əvvəl

E) Əməliyyatdan 7 gün əvvəl

Əməliyyatdan bir gün əvvəl xəstə tam sanitar işlənir, yataq ağları və alt paltarları dəyişdirilir. Əməliyyat günü əməliyyat sahəsi tüklərdən təmizlənir,və xəstə ac- qarına əməliyyat otağına gətirilir.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 317) N.P.Paleyev Bakı-1991
615) Qalxanabənzər vəzidə aparılan əməliyyat necə adlanır?
A) Strumektomiya

B) Laparotomiya

C) Splenoektomiya

D) Rezeksiya

E) Torakotomiya

Trieotoksiki uru olan xəstələrdə strumektomiya əməliyyatı aparılır.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 316) N.P.Paleyev Bakı-1991
616) Zimnitski sınağı üçün xəstəyə neçə qab verilir?
A) 5

B) 8


C) 7

D) 4


E) 6

Zimnitski üsulu ilə böyrəklərin funksiyasını öyrəndikdə xəstə adi pəhrizdə olur və o, sutka ərzində hər 3 saatdan bir çıxan sidiyi ayrıca qaba yığır. 8 qabdakı sidiyin hərəsinin miqdarını və xüsusi çəkisini ayrıca təyin edirlər.


Ədəbiyyat Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 316) N.P.Paleyev Bakı-1991
617) Sağlam insan hansı yaş həddində qan donoru ola bilər?
A) 16-35

B) 18-40


C) 16-25

D) 18-65


E) 17-50

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2006-cı il 112 saylı qərarına əsasən 18-65 yaş arasında hər bir sağlam insan donor ola bilər. 65 yaşdan yuxarı ilkin donorluğa cəlb olunma qərarı cavabdeh həkimin rəyi əsasında verilə bilər.Hər donor 8 həftədən bir (ildə 5-6 dəfə) qan verə bilər.


Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin 2006-cı il 112 saylı qərarı
618) Tetanus əleyhinə anatoksin hansı məqsədlə işlədilir?
A) Ağrıları azaltmaq

B) İltihaba qarşı

C) Passiv immunitet yaratmaq

D) Aktiv immunitet yaratmaq

E) Sepsisə qarşı

Bütün açıq zədələnmələrin hamısında xüsusilə yaralanma,yanıq və donmalarda xəstələrdə aktiv immunitet yaratmaq məqsədilə Bezretko üsulu ilə sınaqdan sonra 0.5-1 ml anatoksin vurulur.


Ədəbiyyat: Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 219) N.P.Paleyev Bakı-1991
619) Eventerasiya nədir?
A) Bağırsaq ilgəyinin və piyliyin əməliyyatdan sonra qarının ön divarından kənara çıxması

B) Bağırsaqlarda qazın yığılması

C) Bağırsaq möhtəviyyatının yaradan xaric olması

D) Bağırsağın burulması

E) Qarın boşluğu orqanlarının iltibahı

Qarının üzərində sarğı birdən-birə seroz qanlı maye ilə bulaşarsa və onun altı şişmiş olarsa bu yara tikişlərinin açılmasını və bağırsaq ilgəyinin bayıra çıxmasını göstərir ki,buna cərrahlıqda eventerasiya deyilir.


Ədəbiyyat:Tibb bacısının məlumat kitabı.(səh 324) N.P.Paleyev Bakı-1991
620) Əməliyyatda işlədilən sarğı materialı irinlə çirklənibsə nə etmək lazımdır?
A) 3%-li xloramin məhlulunda saxlamaq

B) 5%-li lizol məhlulunda 6 saat saxlamaq

C) 1%-li soda məhlulunda 1 gün saxlayıb,təkrar istifadə etmək

D) Zibil qabına atmaq

E) Yandırmaq

Sarğı materialı irinlə çirklənibsə onu yandırırlar,infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq üçün ancaq bu üsuldan istifadə olunur.


Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 99) M.M.Abakumov.Moskva-1985
621) Qastroskopiya zamanı hansı anestetik məhluldan istifadə edilir?
A) 3%-li trimekain vurulur

B) 0,5%-li novakainlə anesteziya edilir

C) Udlağa 1%-li dikain məhlulu sürtülür

D) Anesteziya edilmir

E) 0,25% novakain vurulur

Udlağın selikli qişasını ağrısızlaşdırmaq və udma aktını reflektor olaraq aradan qaldırmaq üçün 1%-li dikain məhlulu sürtülür.


Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 152) M.M.Abakumov.Moskva-1985
622) Sorulan sintetik saplara hansı saplar aid edilir?
A) Vikril

B) Neylon

C) Kapron

D) Dakron

E) Lavson

Vikril saplar toxumalar tərəfindən inkapsulyasiya edilərək tədricən sorulur.Müasir cərrahlıqda geniş istifadə olunur.


Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 69) M.M.Abakumov.Moskva-1985
623) Əməliyyat blokunda neçə qoruyucu zona vardır
A) 1

B) 4


C) 2

D) 5


E) 3

Əməlyyat blokunda üç qoruyucu zona ayırd edilir.Əməliyyat otağı,əməliyyat önü otaq, avtoklaf-sterilizasiya otağı(material otağı)


Ədəbiyyat: Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı(səh 4) M.M.Abakumov.Moskva-1985
624) Toxumalar arasına qanın toplanması necə adlanır?
A) Qlioma

B) Mioma


C) Hematoma

D) Teratoma

E) Osteoma

Yumşaq toxumaların qapalı zədələnməsi-əzilmə adlanır. Bu vaxt kapilyarlar partlayır və toxuma arasına qan yığılır ki, bu da hematoma adlanır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev “Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1991. Səh 306.
625) Barmaqlarda əməliyyat zamanı tətbiq olunan yerli anesteziya hansıdır?
A) İnfiltrasiya üsulu

B) Vişnevski üsulu

C) Onurğa beyni anesteziyası

D) Oberst-Lukaşeviç üsulu

E) Futlyar anesteziya

Novokainin 1-2%li məhlulundan istifadə edib, müəyyən nahiyəni innervasiya edən bilavasitə sinir kötüyünə və ya ətraf toxumalara vurmaqla sinir keçiriciliyini müvəqqəti pozmaq olur ki, buna ötürücü, məhəlli və ya oberst Lukaşeviç üsulu deyilir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.279
626) Körpücük sümüyünün sınıqlarında hansı sarğı qoyulur?
A) Dezo sarğısı

B) Tısbağavari sarğı

C) Sünbülvari sarğı

D) Ləçək sarğısı

E) Spiral şəkilli sarğı

Bazu oynağında immobilizasiya və yuxarı ətrafı bədənə fiksə edən dörd turdan ibarət sarğıdır. Körpücük sümüyü sınaqlarında qoltuq altına bərk bir şey qoyub, bazu oynağını yuxarı qaldırıb döş qəfəsindən bir qədər aralayıb, sonra bazunu bədənə sıxıb sarıyırlar.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 295
627) Döş qəfəsinin yaralanmalarında hermetiklik yaradan sarğı hansıdır?
A) Okkluzyon sarğı

B) Ləçək sarğısı

C) Dezo sarğısı

D) Bint sarğısı

E) Gips sarğısı

Döş boşluğunun zədələnməsində qorxulu ağırlaşmalardan biri pnevmotoraksdır, yəni plevra boşluuna hav yığılmasıdır. Ağ ciyər deşikdikdə hər dəfə nəfəs aldıqda, plevra boşluğuna dolan hava tədricən ağciyəri sıxışdırıır (atelktaz) yaranır. Güllə, qəlpə və bıçaq yaralarında plevra boşluğunda təzyiqə atmosfer təzyiqindən aşağı olduğu üçün bura bayırdan hava dolur. Bunun qarşısını almaq üçün okkluzyon (hermetik) sarğı qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh 299.
628) Bərk sarğılara hansı sarğı aiddir?
A) Bint sarğıları

B) Leykoplastırlı sarğı

C) Kolloid sarğı

D) Yapışqanlı sarğı

E) Gips sarğısı

Bədənin sınmış yerinə tam rahatlıq vermək üçün gips sarğılarından istifadə olunur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 312
629) Flakonda qanın infeksiyalaşmasını göstərən əlamət hansıdır?
A) Plazma çəhrayı rəngdə

B) Plazma sarı rəngdə, şəffaf

C) Qan üç qatlı, plazma isə şəffafdır

D) Plazma şəffafdır

E) Plazma bulanlıq, fibrin lopalarla

Qan infeksiyalaşdıqda təbəqələr arasında sərhəd itmir. Plazma bulanır, sapa və çöpəbənzər liflər topalarla və qan laxtaları ilə rast gəlinir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 164
630) Resus amili qanın hansı elementində yerləşir?
A) Plazmada

B) Eritrositlərdə

C) Trombositlərdə

D) Limfositlərlə

E) Leykositlərdə

İnsanların 85%-nin eritrositlərində xüsusi antigen vardır. Belə şəxslərin qanı (Rh+) sayılır antigen olmayanlar isə (Rh-) hesab olunur.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 165
631) Narkozdan əvvəl xəstəyə premedikasiyanı kim təyin edir?
A) Feldşer

B) Anestezist tibb bacısı

C) Müalicə həkimi

D) Həkim anestezioloq

E) Qəbul şöbəsinin həkimi

Premedikasiya xəstənin dərmanlarla əməliyyata hazırlanmasıdır. (Əməliyatdan 40 dəqiqə əvvəl) həkim anestezioloq dərmanları təyin edir.1 ml 1%-li promedol 0.1%-li 1 ml atropin və 1 ml 1%-li dimedrol.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 189
632) Yataq yaralarının profilaktikası üçün görülməyən tədbir hansıdır?
A) Rezin halqanın qoyulması

B) Dərinin kamforalı spirtlə silinməsi

C) Tənəffüs gimnastikası

D) Xəstənin çevrilməsi

E) Yataq ağlarının ütülənməsi

Ağ ciyərlərdə durğunluğu və pnevmoniyanın profilaktikası üçün tənəffüs gimnastikası tətbiq edilir. Bunun yataq yarasına dəxli yoxdur.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 197
633) Kəsilmiş təzə yaranın ən təhlükəli simptomu hansıdır?
A) İltihab

B) Yara ətrafında suluqlar

C) Qanaxma

D) İkincili nekroz

E) Demarkasiya xətti

Yaranın 3 əsas yerli simptomu var: ağrı, qanaxma və yara ağzı. Lakin ən təhlükəli simptom qanaxma hesab edilir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 312
634) Cərrahi əməliyyatlar zamanı drenajlar nə üçün qoyulur?
A) Çapıq əmələ gəlməsi üçün

B) Yara ifrazatını çıxarmaq üçün

C) Epitelizasiyanı sürətləndirmək üçün

D) Qanaxmanı dayandırmaq üçün

E) Yaranı təftiş etmək üçün

İrinli yaraların müalicəsində yerli müalicə vasitəsi kimi işlədilir. Yarada drenaj qoymaqla qramullyasiya əmələ gəlməsi prosesini sürətləndirməkdir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 322
635) I-II dərəcəli termiki yanıq zamanı həkiməqədərki yardım hansıdır?
A) Aseptik sarğı qoyub,təcili yardım çağırmaq

B) Süni ağ ciyər aparatına qoşma və ürəyin masajı

C) Yanıq sahəsindən yuxarıda turna qoymaq

D) Tənəffüsü yaxşılaşdırmaq üçün analeptiklər vurmaq

E) Antibiotiklər vurmaq

I-II dərəcəli yanıqlar səthi yanıqlara aiddir. Bütün hallarda fərdi sarğı paketi və ya steril bintlə sarğı qoyulmalıdır. Ətraflarda I-II dərəcəli yanıqlar olduqda 10-15 dəqiqə axar soyuq su altında saxlanmalıdır.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 292
636) Limfadenit nəyin iltihabıdır?
A) Oynaqların iltihabı

B) Tük follikulunun iltihabı

C) Limfa düyünlərinin iltihabı

D) Piy vəzinin iltihabı

E) Tər vəzilərinin iltibahı

Limfatik vəzilərin iltihabıdır. Xəstədə limfadenit olan ətrafın filliyi (fil ayağı xəstəliyi) başlayır.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 348
637) Yaş qanqrena zamanı ilk tibb yardım hansıdır?
A) Təcili hospitalizə etmək

B) Antibiotiklərdən istifadə etmək

C) Qanəvəzedici köçürmək

D) Spirtli kompreslər qoymaq

E) Kalium permanqanat məhlulu ilə vanna etmək

Yaş qanqrena çox vaxt daxili orqanlarda:boğulmuş yırtıqda, bağırsaq keçməməzliyində, aşağı ətraf qan damarlarının kəskin trombo-emboliyasında, ağır yaralanmadan qan dövranının kəskin pozulmasından sonra əmələ gəlir.Toxumalarda parçalanmış məhsullar orqanizmə sorularaq ağır intoksikasiya törədir ki,bu quru qanqrenada olmur


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 459
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə