Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə15/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

638) Məhdud irinlik necə adlanır?
A) İnfiltrat

B) Abses


C) Fistula

D) Yara


E) Fleqmona

İrinləmə deməkdir. Abses məhdudlaşmış iltihblı irinlik olub toxumaların əriyərək əmələ gətirdiyi boşluğun içərisinə irinin dolmasıdır.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 339
639) Əməliyyatdan sonrakı dövr, neçə fazaya bölünür?
A) 1

B) 4


C) 2

D) 5


E) 3

Əməliyyatdan sonrakı dövr 3 fazaya bölünür:1-ci faza-erkən, 3-5 gün ,2-ci faza-xəstənin stasionardan çıxdığı günə qədər, 3-cü faza əmək qabiliyyəti bərpa olunana qədər.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 194
640) Əməliyyatdan sonra xəstəyə qulluğun məqsədi nədir?
A) İkincili qanaxmanın qarşısını almaq

B) Regenerasiya prosesini sürətləndirmək

C) Əməliyyatdan sonrakı dövrün uzadılması

D) Yaranın infeksiyalaşmasının qarşısını almaq

E) Cavabların hamısı

Tam aseptik şəraitdə toxumalrla ehtiyatlı hərəkət edib anatomik şərh olunan bu dövr bütövlükdə regenerasiya prosesini sürətləndirməyə yönəldilir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 196
641) Sınığı təsdiq edən əsas müayinə üsulu hansıdır?
A) Angioqrafiya

B) USM


C) Füloroqrafiya

D) Sistoqrafiya

E) Rentgenoqrafiya

Sınığın diaqnostikası üçün rentgen müayinəsinin(qrafiyanın )2 proyeksiyada olması vacibdir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 266
642) Qanın laxtalanma müddəti normada neçə dəqiqədir?
A) 10

B) 15


C) 1

D) 5


E) 8

Xəstənin qanı laxtalanmadıqda və ya laxtalanma qabiliyyəti aşağı olduqda qanaxma öz-özünə dayanmır.Bu hemofiliya xəstəliyi olub,yalnız kişilərə məxsus olan xəstəlikdir.qanın laxtalanma qabiliyyətinin aşağı düçməsi virus hepatitinə yoluxmuş xəstələrdə müşahidə edilir.Laxtalanmanın normaya salınması üçün dərmanlardan istifadə edilir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov,Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh.75
643) II dərəcəli donma üçün xarakterik əlamət hansıdır?
A) Bütün toxuma qatlarının və sümüyün nekrozu

B) Dərinin hipiremiyası

C) Dəri səthinin avazıması

D) Bütün dərinin nekrozu

E) Epidermisin nekrozu və suluqların əmələ gəlməsi

Dəri avazıyır, şişir içərisində şəffaf maye olan suluqlar əmələ gəir.Sarğılar gec-gec dəyişilməli, donmuş yerə isidici sarğı qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 287.
644) Kəllə-beyin travmaları zamanı əsas simptom hansıdır?
A) Retroqrad amneziya

B) Huşun itməsi

C) Qıcolmalar

D) Temperaturun yüksəlməsi

E) Baş ağrıları

Ən çox rast gəlinən forması beyin sarsıntısıdır. O yüngül orta, ağır dərəcələrə bölünür. Bütün formalarda xəstənin huşu pozulur. Retroqrad amneziya yaranır. Xəstədə güclü baş ağrıları, qulaqlarında küy, qusma, yuxunun pozulması və s. müşahidə olunur.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh.228
645) Pnevmotoraks nədir?
A) Döş qəfəsinə qanın toplanması

B) Döş qəfəsinə havanın daxil olması

C) Döş qəfəsinə mayenin toplanması

D) Hamısı

E) Döş qəfəsinə irinin toplanması

Döş qəfəsinə havanın daxil olması pnevmotoraks adlanır.Dəri altı küt travmalar zamanı qabırğaların yerini dəyişən qəlpəli sınıqları ağciyərin parenximasını və plevranı zədələyirsə bu zaman pnevmotoraks əmələ gəlir.Pnevmotoraks 3 formada:qapalı,açıq və qapaqlı(klapanlı)olur.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 233
646) Çanaq sümüklərinin sınığı zamanı ən təhlükəli sınıq hansı hesab olunur?
A) Oturaq sümüyünün sınığı

B) Büzdüm sümüyünün sınığı

C) Çanaq sümüklərinin tamlığının pozulması

D) Qasıq qabarının sınığı

E) Çanaq sümüklərinin tamlığının pozulmaması

Çanaq sümüklərinin (qasıq, oturaq, qalça) həm ayrıca sınıqlarına, həm də bir neçə sümüyün eyni vaxtda sınıqlarına təsadüf edilir. Nəticədə çanağın tamlığı pozulur və çanaqdaxili orqanlar zədələnir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 299
647) Yanığın ən geniş yayılmış növü hansıdır
A) Şüa

B) Elektrik yanıqları

C) Kimyəvi

D) Yuxarıda sadalananların hamısı

E) Termiki

Termiki yanıqlar isti mayelərdən, qaynar sudan, isti xörəkdən, alovdan, qızmar dəmir parçasından, buzlardan və s. baş verir. Termiki yanıqlardan sonra yanıq xəstəliyi əmələ gəlir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 293
648) Dəridə suluqların əmələ gəlməsi neçənci dərəcəli yanığa aiddir?
A) IV

B) III A


C) II

D) III B


E) I

II-dərəcəli yanıqlarda suluqlar əmələ gəlir, içərisində seroz maye olur. Dərinin epidermisi soyulur və arasına seroz maye yığılğr. Bu epidermisin yanmasını göstərir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 292
649) Sınıqların repozisiyası harada və nə vaxt aparılmalıdır?
A) Zərərçəkənin daşınma zamanı

B) Travma baş verdiyi yerdə

C) Yaxındakı tibb məntəqəsində

D) Istənilən yerdə və istənilən vaxt

E) Əməliyyat otağında və tez bir zamanda

Repozisiya-sınmış sümük fraqmentlərinin düz vəziyyətdə fiksasiyyasından, sınıq sümük parçalarının tam birləşərək döyənək əmələ gələnə qədər yerini dəyişməkdən ibarətdir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 268
650) Bazu oynağının çıxığında ilk tibbi yardım məqsədilə hansı şina qoyulur?
A) Ilizanov şinası

B) Yelanski şinası

C) Kramer şinası

D) Böeler şinası

E) Diterixs şinası

Universal pilləli dəmir Kramer şinası immobilizasiya və ətrafa sakitlik vermək üçün işlədilir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 266
651) Kəllə beyin travmaları zamanı ilk tibbi yardım göstərilərkən xəstə hansı vəziyyətdə olmalıdır?
A) Yarımoturaq vəziyyət verməli

B) Xəstəyə oturaq vəziyyət verilməlidir

C) Qulaq keçəcəyi yuyulmalıdır

D) Uzadılmış, başı yana əyilmiş vəziyyətdə

E) Burun boşluğu yuyulmalıdır

Kəllə-beyin travmaları zamanı xəstəni mütləq arxası üstə uzadır, başını azacıq yuxarı qaldırıb, yana çevirir, qusuntu kütlələri və selikdən boğulmaması üçün tədbirlər görürlər.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 358
652) Donmalar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Vişnevski məlhəmi ilə sarğı qoymaq

B) Termoizoləedici sarğı qoymaq

C) Qarla ovuşdurmaq

D) Spirtlə ovuşdurmaq

E) Yun parça ilə ovuşdurmaq

İsti otağa gətirilərək donmuş nahiyyəni qızdırmaq (suyun t0-200-dən 370-yə qədər). Periferiyadan mərkəzə doğru araqla, odekolonla ovmaq, sonra isə pambıqla aseptik sarğı qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 287
653) I, II dərəcəli termiki yanıqlar zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Aseptik sarğı qoymaq

B) Turna qoymaq

C) Vişnevski məlhəmi ilə sarğı qoymaq

D) Streptosid tozu səpmək

E) Suluqları kəsmək

Səthi yanıqlara aiddir. Xəstənin vəziyyəti imkan verərsə 20-30 dəqiqə soyuq su altında saxlamaq, ağrını azaltmaq sonra isə aseptik sarğı qoymaq lazımdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 282
654) Uzunmüddətli sıxılma sindromu zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Sıxıcı sarğı qoymaq

B) Turna qoymaq və ətrafları isitmək

C) Okkulizion sarğı qoymaq

D) Antiseptiklərlə silib sarğı qoymaq

E) Turna qoymaq və ətrafları soyutmaq

Əzilmiş yerdən yuxarı, venaları sıxan (çox sıxmaq olmaz) turna qoyulur. Əzilmiş ətraf novokainlə blokada edilib buz qovuğu ilə soyudulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 346
655) Açıq pnevmatoraks zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Zərərçəkmişi süni tənəffüs aparatına qoşmaq

B) Dezo tipli sarğı qoymaq

C) Zərərçəkmişi arxası üstə uzatmaq

D) Okkulizion sarğı qoymaq

E) Dəri altına 1%-li Morfin məhlulu yeritmək

Hava döş qəfəsinə daxil olub, yaradan da xaric olur. Yara tənəfüsdə iştirak edir. Plevrapulmonol şokun qarşısını almaq üçün, hermetik okkulizyon sarğı qoyulur.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 235
656) Qabırğaların sınığı zamanı xəstəni hansı vəziyyətdə daşımaq olar?
A) Sağlam tərəfə uzadılmış

B) Yarımoturaq

C) Oturaq

D) Qarnı üstə uzadılmış

E) Arxası üstə uzadılmış

Dartan leykoplastır sarğısını sınmış qabırğalara qoyurlar. Eni 5 sm zolaqlar xəstənin nəfəsvermə vəziyyətində onurğa sütunundan başlayıb qabaqda orta xəttə qədər qabırğa boyunca qoyulur. Xəstə yarım oturaq vəziyyətdə daşınır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 305
657) Qanın maksimal saxlanma müddəti neçə gündür?
A) 14 gün

B) 21 gün

C) 28 gün

D) 7 gün


E) 16 gün

Konservləşmiş qan 21 günə qədər +4-6º temperaturda saxlandıqda yararlığını itirmir.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 163
658) Donor qanı soyuducuda hansı temperaturda saxlanmalıdır?
A) 4-6 oC

B) 0, -15 oC

C) 0, -2 oC

D) +17, -20 oC

E) -2, -0oC

Donor qanı, qan əvəzedicilər, zərdab və vaksinlər+ 4-6 oC -də saxlanılır.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov, «Ümumi cərrahlıq». Bakı 1987. Səh. 163
659) Aralıq nahiyyəsində hansı sarğı növündən istifadə olunur?
A) T-şəkilli

B) Sünbülvari

C) Sapandvari

D) Dairəvari

E) Spiralvari

Aralıq nahiyəsində aparılan əməliyyatlardan sonra, aralıq nahiyəsinin travmalarında və irinli yaraların müalicəsində habelə digər məqsədlərlə T-şəkilli sarğı qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.307
660) Bərk sarğılara hansı sarğı növü aiddir?
A) Yapışqan plastik

B) Kleol


C) Gips

D) Torlu elastiki bint

E) Kolloid

Bədənin sınmış yerinə tam rahtlıq vermək üçün gips sarğılardan istifadə edilir. Ətrafı saxlayır yaranı ikinci infeksiya düşmədən qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.312
661) Donor kimə deyilir?
A) Qanını və ya orqanını digər insana verən şəxsə

B) Qan azlığı olan şəxsə

C) Qanaxmaya meyilli şəxsə

D) Qan köçürülən şəxsə

E) İnfuzion maye köçürülən şəxsə

Donor dünyada qəbul edilmiş termindir. Qanını və orqanını verən şəxs donor adlanır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 347
662) Resipient kimə deyilir?
A) Qan köçürülən şəxsə

B) Orqan və ya qanını digər insana verən şəxsə

C) Qan itirməsi olan şəxsə

D) Qanaxmaya meyilli şəxsə

E) Sağalan şəxsə

Resipiyent qan köçürülən insana (şəxsə) deyilir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.346
663) Reinfuziya nədir?
A) Birbaşa qanın köçürülməsi

B) Auto qanın köçürülməsi

C) Konservləşdirilmiş qanın köçürülməsi

D) Util qanın köçürülməsi

E) Cift qanının köçürülməsi

Ən çoxu bir neçə saat əvvəl xəstənin döş və qarın boşluğuna dolmuş qanın təzədən xəstənin özünə köçürülməsinə reinfuziya deyilir. Heç bir sınaq və müayinəyə ehtiyac yoxdur. Stabilləşdirmək üçün 1:10 nisbətində 4%-li natrium sitrat əlavə edilir. 8 qat tənzifdən süzülür.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.353
664) Aşağıdakı preparatlardan hansı narkozdan əvvəl premidikasiya məqsədilə mütləq işlədilməlidir?
A) Fentanil 0,005%

B) Lidokain 1%

C) Analgin 50%

D) Novakain 0,5%

E) Atropin 0.1%

Atropin şirə ifrazını azaldır. Əməliyyatdan əvvəl premedikasiya məqsədilə 0,1%- li atropin məhlulu 0,5-1 ml işlədilir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.314
665) Yumuşaq sarğılara hansı aiddir?
A) Borulu elastiki bint

B) Kleol


C) Kramer şinası

D) İmprovizə olunmuş şinalar

E) Gips sarğısı

Sarğı materialının daha möhkəm və etibarlılığını təmin etmək məqsədilə və dərman maddələrinin yara üzərində saxlanması üçün bu yumşaq sarğı növündən istifadə edilir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.308
666) Aşıq daban oynağının zədələnmələrində hansı sarğı qoyulur?
A) Spiralvari

B) Səkkizvari

C) Qayıdan

D) Sünbül

E) Tısbağavari

Aşıq daban oynağının zədələnmələrində binti səkkiz rəqəmi şəklində dolayaraq oynaqda hərəkətin məhdudlaşdırılmasına nail olunur. Bu sarğı səkkizvari sarğı adlanır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.309
667) Travmalarda ilk yardım məqsədilə yuxarı ətraflara rahatlıq vermək üçün hansı sarğı növündən istifadə olunur?
A) Spiral

B) Səkkizvari

C) Sünbül

D) Dezo


E) Ləçəkvari

İlk yardım zamanı geniş istifadə edilir, habelə bazunu, saidin, biləyin və s. xəstəliklərində yuxarı ətrafa rahatlıq vermək üçün işlədilir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.306
668) Orqanizmin soyuğa qarşı ilk reaksiyası özünü necə biruzə verir?
A) Ağrı

B) Suluqların olması

C) Temperaturun yüksəlməsi

D) Spidermisin nekrozu

E) Damarların spazmı

Bədənin həddən artıq soyuması müvafiq nahiyyələrdə ilkin olaraq damarların spazmına səbəb olur.Nəticədə qan dövranı yavaşıyır,kapilyarların spazmı yaranır.


Ədəbiyyat: N.P.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh.286
669) Filtirli bikslərdə olan sarğı materiallarını sterilizasiyadan sonra maksimum nə qədər saxlamaq olar?
A) 5 gün

B) 20 gün

C) 6 saat

D) 10 gün

E) 40 gün

İkiqat baktreosid filtirləri olan bikslərdə alətlər 20 gün steril qalır.


Ədəbiyyat: S.A.Aqkatseva.Orta tibb təhsilində praktik vərdişlərin öyrədilməsi-1997 (səh.89)
670) Kraft-paketlərdən neçə dəfə istifadə etmək olar?
A) 20

B) 5


C) 7

D) 10


E) 2

Kraft paketlərdən müasir cərrahlıqda alətlərin çeşidlənərək buxarla sterilizasiyasında geniş istifadə olunur.Bunun üçün klinikalarda müasir kraft paket hazırlayan avtomatlaşdırılmış dəzgahlar mövcuddur.Sterilizasiyadan əvvəl indikator lentlər açıq çəhrayı,sterilizasiyadan sonra isə bənövşəyi rəng alır.Kraft paket dəzgahla dört tərəfdən yapışdırılmış halda alətlər 20 gün sterilliyini itirmir.Sterilizasiyaya nəzarət üçün kraft paketlərin kınarlarına indikator lentlər yapışdırılır.Kraft paketlərdən 5 dəfə istifadə etmək olar.


Ədəbiyyat: S.A.Aqkatseva.Orta tibb təhsilində praktik vərdişlərin öyrədilməsi-1997 (səh.89)
671) Alətlərdə sterilizasiyadan əvvəl gizlin qanın olmasını hansı sınaqla yoxlayırlar?
A) Benzidin

B) Volkoviç

C) Oberst

D) Zimnitski

E) Mikulic

Benzidin sınağını qoymaq üçün 0.5-1%-li benzidin hidroxlorid eyni miqdarda 3%-

li hidrogen peroksidlə qarışdırılır.
Ədəbiyyat: M.M.Abakumov.Moskva-1985(səh.60)
672) Jane şprisi hansı məqsədlər üçün işlədilir?
A) Əzələ daxili inyeksiyalar üçün

B) Dərialtı inyeksiyalar üçün

C) Dəri içi sınaq üçün

D) Boşluqları yumaq üçün

E) Vena daxili inyeksiyalar üçün

Tutumu 50-200 ml olan Jane şprisləri mövcuddur.Şprisin bəzilərinin konusu ortada,bəzilərininki isə bir qədər kənarda yerləşir.Konusu kənarda olan şprisləri işlətmək daha rahatdır.Şprislərdən boşluqları yumaq üçün istifadə edilir.


Ədəbiyyat: M.M.Abakumov.Moskva-1985(səh.31)
673) Dişlənmiş yaralarda ilkin olaraq tibb işçisi nə etməlidir?
A) Yara kənarlarını yodla işləyib,aseptik sarğı qoymaq

B) Antibiotik vurmaq

C) Yaranı 1-li cərrahi işləmək

D) 1%-li 1.0 ml promedol vurmaq

E) Kip sarğı qoymaq

Belə yaralar it,pişik.canavar,insan və digər canlılar vasitəsilə törənir.Bu yaraların ətrafında qansızmalar müşahidə olunur.Ağız boşluğunda olan mikroblar və quduzluq virusları yaraya düşdüyündən ciddi problemlər yaradır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov.Bakı-1997 (səh.125)
674) Yağ tərkibli dərmanlar neçə dərəcəyə qədər qızdırılır?
A) 55º

B) 10º


C) 15º

D) 37º-38º

E) 45º

Yağ tərkibli dərmanlar nisbətən iri diametrli iynələrlə yeridilir.Dərman şprisə yığılmazdan əvvəl su hamamında və ya sınaq şüşəsinin içərisinə qoyularaq qaynar su olan qabda saxlanılır.Dərman 37º-38º-yə qədər qızdırılmalıdır.İneksiyadan sonra iynənin yerinə isitqaç qoyulur və ya yod xətləri çəkilir.


Ədəbiyyat: S.A.Aqkatseva.Orta tibb təhsilində praktik vərdişlərin öyrədilməsi-1997 (səh.156)
675) Troakar nə üçün işlədilir?
A) Sistoskopiya üçün

B) Punksiya üçün

C) Paranefral blokada üçün

D) İntuabasiya

E) Duogenal zondlama üçün

Birdəfəlik işlədilən vəçox dəfəlik işlədilən klassik metaldan olmaqla iki formada olur:Birdəfəlik troakarlar,drenaj boru ilə birləşmiş vəziyyətdə istifadə edilir.Troakardan plevra boşluğunu və assitlər zamanı qarın boşluğunu punksiya edərkən bağırsaqları zədələməmək üçün istifadə edilir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov.Bakı-1997 (səh.43)
676) Əməliyyatönü dövr hansı vaxtdan başlayır?
A) Diaqnoz qoyulan vaxtdan

B) Xəstəxanaya daxil olan vaxtdan

C) Cərrahi şöbəyə daxil olan vaxtdan

D) Xəstəlik başlanan vaxtdan

E) Əməliyyat başlanan vaxtdan

Xəstəyə diaqnoz qoyulduqdan sonra patoloji prosesin yalnız əmliyyat vasitəsilə sağalacağı məlum olur və cərrahi şöbədə yerləşdirilir ki, əməliyyata hazırlaşsın. Bu dövr əməliyyat önü dövr adlanır.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко «Хирургические болезни». Москва «Медицина» 1983. Səh. 96
677) Panlı əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt aparılır?
A) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl

B) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl

C) əməliyat olunan gün səhər

D) İmalə olunmur

E) Əməliyyatdan əvvəlki gün axşam və əməliyyat günü səhər

Planlı əməliyyatda xəstə əməliyyatdan əvvəl tam sanitar işlənmədən keçirilir,əməliyyatdan əvəlki gün axşam yüngül yemək verilir (kəmşirin çay, suxari, mannı sıyığı və s) sonra bağırsaqlar təmizləyici imalə olunur həmçinin əməliyyat günü səhər yenidən təmizləyici imalə olunur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
678) Təxirəsalınmaz əməliyyatdan əvvəl təmizləyici imalə nə vaxt aparılır?
A) Əməliyyatdan 6 saat əvvəl

B) Səhər, əməliyyat olunan gün

C) İmalə aparılmır.

D) Əməliyyatdan 2 saat əvvəl

E) Əməliyyatdan olunan gün

Təxirəsalınmaz əməliyyat zamanı aparılan hər bir prosedura vaxtın uzanmasına, bu da xəstənin hər an vəziyyətinin pisləşməsinə və ölümünə səbəb olduğu üçün heç bir prosedura aparılmır. Həmçinin təmizləyici imalə.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
679) Planlı əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə olunur?
A) Hissəvi sanitar təmizlənmə

B) Sanitar təmizlənmə aparılmır

C) Tam sanitar işlənmə

D) İmalə və əməliyyat sahəsinin işlənməsi

E) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi

Planlı əməliyyatdan əvvəl xəstə cərrahi şöbədə bir neçə gün müayinə olunduğu və əməliyyata hazırlandığı üçün aseptika qaydalarına tamamilə riayət olunur və tam sanitar işlənmə apaılır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
680) Fövqəladə əməliyyatdan əvvəl sanitar işlənmənin hansı növündən istifadə olunur?
A) Bağırsaqların və sidik kisəsinin boşaldılması

B) Tam sanitar işlənmə

C) Dərinin silinməsi və ağların dəyişdirilməsi

D) Hissəvi sanitar işlənmə

E) Sanitar işlənmə aparılmır

Fövqəladə əməliyyat o deməkir ki, əməliyyatın bir neçə dəqiqə gecikməsi belə ölümə səbəb olur. Bunu nəzərə alıb heç bir sanitar işlənmə aparılmır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
681) Planlı əməliyyatdan əvvəl dərinin tüklərdən təmizlənməsi nə vaxt aparılır?
A) Səhər, əməliyyat olunan gün

B) Axşam vaxtı

C) Əməliyyat otağında

D) Əməliyyatdan 1 sutka əvvəl

E) Əməliyyat stolunda

Tüklərin uzana biləcəyini nəzə alıb ancaq əməliyyat günü səhər dəri tüklərdən təmizlənir. Tüklər əvvəl təmizlənərsə yenidən uzanır və bu da dəridə qıcıqlanma yaradır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
682) Növbəti gün saat 9.00- a planlaşdırılmış əməliyyat olunacaq xəstənin axırıncı qida qəbulu nə vaxt olmalıdır?
A) Əməliyyat günü, səhər yeməyi

B) Əməliyyatdan əvvəlki gün saat 20.00 qədər

C) Əməliyyatdan əvvəlki gün saat 22.00

D) Əməliyyatdan əvvəlki gün, nahar yeməyi

E) Əvvəlki gün ümumiyyətlə qida qəbul etmir

Planlı əməliyyat zamanı növbəti gün saat 900- a planlaşdırılmış əməliyyat olunacaq xəstə nahar yeməyindən sonra saat 20.00- ə qədər yüngül yemək (kəmşirin çay suxari ilə,mannı sıyığı və s)yeməlidir.

Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
683) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə xəstə ilkin olaraq harada yerləşdirilir?
A) Operasion blokda

B) Təcrid palatasında

C) Reanimasiya şöbəsində və əməliyyatdan sonrakı palatada

D) Xəstəxanadan çıxarılır

E) Ümumi palatada

Əməliyyatdan sonra xəstənin vəziyyətinə dəqiq nəzarət etmək üçün, xəstə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilir və ya əməliyyatdan sonrakı palatada yerləşdirilir və monitora qoşulur ki, qan dövranı və tənəffüs sisteminə dəqiqliklə nəzarət olunsun.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 64
684) Toxumaların tikilməsi əməliyyatın hansı dövrü sayılır?
A) Əməliyyatdan sonrakı dövr

B) Əməliyyatın gedişi

C) Əməliyyatın sonu

D) Operativ gediş

E) Müdaxilə

Patoloji proses aradan qaldırıldıqdan sonra toxumalar qat-qat tikilir. Bu da əməliyyatın sonu və ya tamamlanması adlanır.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh 101
685) Qarın boşluğu orqanlarında aparılan əməliyyat zamanı xəstəyə hansı vəziyyət verilir?
A) Qarnı üstə vəziyyət

B) Arxası üstə horizontal vəziyyət

C) Trendlenburq vəziyyəti

D) Böyrü üstə vəziyyət

E) Başın arxaya atılmış vəziyyəti

Qarın boşluğunda əməliyyat aparılası zaman xəstənin ən düzgün vəziyyəti arxası üstə horizontal vəziyyətdir, çünki, bu zaman qarın boşluğu orqanlarının anatomik yerləşməsi və qarın divarı kəsildikdən sonra orqanlara daha qısa yolla çatmaq bu vəziyyəti tələb edir.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.279
686) Toxumaları aralayan alət hansıdır?
A) İtiuclu qayçı

B) Skalpel

C) Farabef qarmağı

D) Koxer sıxıcısı

E) Kəsici iynə

Toxumalar skalpellə kəsildikdən sonra Farabef qarmağı vasitəsi ilə aralanır ki, cərrahi yol bir qədər genişlənsin və patoloji proses yaxşı görünsün.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 244
687) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə sidik ləngiməsinə qarşı aparılan tədbir hansıdır?
A) Sidik kisəsinə kateter qoymaq

B) Vena daxilinə 5%-li qlükoza yeritmək

C) Qarnın aşağı hissəsinə soyuq qoymaq

D) Sidikqovucular vermək

E) Dərialtına 0,1%-li - 1,0 atropin yeritmək

Əməliyyatdan sonra xəstədə operasion travmanın təsirindən sidik ləngiməsi ola bilir, bunu aradan qaldırmaq üçün tibb bacısı sidik kisəsinə kateter salmalıdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 280
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə