Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?


) Boğulmuş yırtıqlarda ilkin olaraq xəstəyə nə edilməlidir?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə16/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23

688) Boğulmuş yırtıqlarda ilkin olaraq xəstəyə nə edilməlidir?
A) Xəstənin mədəsi yuyulmalıdır

B) Xəstə təcili hospitalizə olunmalıdır

C) Xəstə təmizləyici imalə olumalıdır

D) Yırtıq qapısından içəri salınmalıdır

E) Spazmolitik dərman preparatı vurulmalıdrır

Boğulmuş yıtıqlarda yırtıq kisəsinin içərisinə tutumundan çox orqan və ya toxumalar keçir və geriyə qayıda bilmədiyi üçün boğulur. Bu zaman kəskin ağrı,şişkinlik hətta peritonit və bağırsaq keçməməzliyi əlamətləri başlayır. Bəzən kisənin içərisindəki orqanlar nekrozlaşdığı üçün xəstə təcili hospitalizə və əməliyyat olunmalıdır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 244
689) Mədə-bağırsaq qanaxması zamanı həkimə qədər hansı yardım göstərilir?
A) Analgetiklər, damargenəldicilər

B) Ürək preparatları

C) Sakitlik, soyuq qoymaq, vikasol vurmaq, hospitalizə etmək

D) Soyuq, smazmolitiklər

E) Kalsium xlor, ağrıkəsici preparatlar

Mədə-bağırsaq qanaxması zamanı qısa zaman ərzində xəstə çox qan itirir,kollaps və şok əmələ gələ bilər.Bu ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün xəstəyə sakitlik verilir (hər bir hərəkət qanaxmanı artırır), qarın nahiyəsinə soyuq kompress, buz qovuğu qoyulur,qanın laxtalanmasını artıran preparat vurulur və hospitalizə olunur.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh. 337
690) Hemorraidal qanaxma zamanı ilk yardım hansıdır?
A) Mədəni yumaq

B) Pəhriz

C) Vanna etmək

D) Təcili hospitalizə etmək

E) Vikasol tabletkası qəbul etmək

Hər hansı bir müvəqqəti üsulla hemorraidal qanaxmanı saxlamaq mümkün olmadığı üçün xəstə təcili hospitalizə olunmalıdır.


Ədəbiyyat: H.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh 226
691) Əllərin pervomurla işlənməsi zamanı 5 lt hazır işçi məhlulundan neçə nəfər istifadə edə bilər?
A) 2

B) 5


C) 40

D) 15


E) 20

5 lt işçi məhlulda 15 nəfərdən artıq şəxsin əlləri dezinfeksiya olunarsa məhlulun dezinfeksiya edici xüsusiyyəti azaldığı üçün keyfiyyətsiz hesab olunur və əllər steril olmur.


Ədəbiyyat: В.И.Маслов «Малая хирургия» Москва «Медицина» 1988.səh.27.
692) Ürəyin qapalı massajı zamanı xəstənin uzadıldığı yer necə olmalıdır?
A) Sərt

B) Nahamar

C) Maili

D) Yumşaq

E) Yaylı çarpyıda

Ürəyin qapalı masajı zamanı xəstənin uzadıldığı yer sərt olmazsa amortizasiya baş verir və bu zaman döş qəfəsinin daxilə yerdəyişməsi nəzərə çarpmır. Bu da masajın keyfiyyətsiz olmasına gətirib çıxarır.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh. 121
693) Reanimasion tədbirlərin effektivlik əlaməti hansıdır?
A) Döş qəfəsində ekskursiyanın olmaması

B) Yuxu arteriyasında nəbz vurğusunun olması, bəbəklərin daralması və sərbəst tənəffüsün bərpası

C) Periferik nəbzin olmaması

D) Bəbəklərin genəlməsi

E) Rəngin avazıması

Reanimasiya tədbirləri düzgün aparılarsa 30 dəqiqə ərzində yuxu arteriyası üzərində nəbz vurğuları hiss olunur ki, bu da qan dövranının bərpasını göstərir. Bəbəyin işığa reaksiyası bərpa olunur, bəbəklər daralır, bu da beyin toxumalarının qanla təchizatına dəlalət edir və sərbəst tənəffüs bərpa olunur.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh 121
694) Kliniki ölüm vəziyyətindən çıxarmaq üçün əsas tədbirlər hansıdır?
A) Naşatır spirti iylədilir

B) Ürəyin qapalı massajı aparılır

C) Qanəvəzedici köçürülür

D) Tənəffüs yollarının keçiriciliyi bərpa olunur, təcili olaraq eyni vaxtda ürəyin qapalı massajı aparılır və süni tənəffüs verilir

E) Ağ ciyərin süni tənəffüs aparatına qoşulur

Kliniki ölümün bioloji ölümə keçməməsi üçün ilk növbədə həyati vacib orqanların xüsusilə də beyin hüceyrələrinin qanla və O2 –lə təcrizatını təmin etmək lazımdır. Bu məqsədlə tənəffüs yollarının keçiriciliyi bərpa olunur, eyni zamanda ürəyin qapalı masajı və süni tənəffüs edilir.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh 125
695) Yetkin şəxslərdə ürəyin vasitəli massajı zamanı döş qəfəsinə təzyiq necə aparılır?
A) 2 əlin barmaqları ilə

B) Sol əlin ovucun proksimal hissəsinə sağ əlin ovcunu qoymaqla

C) Sol əlin bütün ovuc səthi ilə

D) Təkcə sağ əllə

E) Əlin 3 barmağı ilə

Ürəyim vasitəli massajı zamanı döş qəfəsi içəriyə doğru 4-5 sm ekskursiya etsin deyə sol əlin ovucunun proksimal hissəsinə sağ əlin ovcunu qoymaqla təyziq edilir. Bu təzyiq nəticəsində ürəyin mədəciklərindəki qan damarlara qovulur.


Ədəbiyyat: Ю.А.Нестеренко. «Хирургические болезни». – М.: Медицина, 1982. Səh 124
696) Vena daxili infuziya zamanı hava emboliyasının qarşısını almaq üçün hansı profilaktik tədbir görülür?
A) Sistem və iynə steril olur

B) Kiçik diametrli iynələrdən istifadə olunur

C) Maye köçürüləcək damarlar dəyişdirilir

D) İti uclu iynələrdən istifadə olunur

E) Sistemdən əvvəlcə hava qabarcıqları çıxarılır

Birdəfəlik damcıladıcı sistemin icərisində hava olduqda hava emboliyası qorxusu olur, ona görədə sistemdən əvvəlcə hava qabarcıqları çıxarılır ki,belə ağırlaşma olmasın.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 62
697) Təmizləyici imalə zamanı xəstə hansı vəziyyətdə olamalıdır?
A) Sol böyrü üstə və ayaqlar qarına yığılmış vəziyyətdə

B) Qarın üstə

C) Diz-dirsək vəziyyətində

D) Arxası üstə

E) Sağ böyrü üstə

Düz bağırsaq sol qalça çuxuru nahiyyəsində yerləşdiyi üçün mayenin daha asan bağırsağa qovulması məqsədilə xəstə sol böyrü üstə sol ətraf qarına yığılmış vəziyyətdə olmalıdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh.41
698) Köçürülən qan hansı dərəcəyə qədər isidilməlidir?
A) 33-35o

B) 37-38o

C) 40-41o

D) 38-40o

E) 42-44o

Bədən temperaturuna uyğun olması üçün köçürülən qan 37-38o C-yə qədər qızdırılmalıdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 315
699) Buz qovuğu əməliyyat sahəsində nə qədər saxlanmalıdır?
A) 30 dəqiqə

B) 1 saat

C) 45 dəqiqə

D) Buz əriyənə qədər

E) 25 dəqiqə

Buz əriyənə qədər buz qovuğu əməliyyat sahəsində saxlanılır. Buzun əriməsi isə temperaturdan asılı olaraq müxtəlif ola bilər.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 287
700) Venadan qan götürərkən turna nə vaxt açılır?
A) Venapunksiyadan sonra

B) 3 dəqiqə sonra

C) İynəni çıxarandan sonra

D) İynəni çıxardıqdan bir neçə dəqiqə sonra

E) İynəni çıxarmamışdan əvvəl

Iynə venadan turna açılmamış çıxarılarsa venadan qan xaric olar. Bunu nəzərə alıb iynəni çıxarmamış turnanı açmaq lazımdır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 28
701) Hidronit əmələ gəlməsində risk faktoru hansıdır?
A) Çox miqdarada qida qəbulu

B) Çoxlu maye qəbulu

C) Hipervitaminoz

D) Şəxsi gigiyenaya riayət etməmək

E) Dəridə quruluq

Hidrodnit - tər vəzilərinin iltihabıdır. Bu vəzilərə infeksiya düşdükdə əmələ gəlir. Şəxsi gigiyenaya riayət etmədikdə hidrodenit əmələ gəlməsi riski çoxalır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 135
702) Bu patologiyaların hansında tetanus əleyhinə zərdab və anatoksin vurulur?
A) Bazu boynunun qapalı sınığında

B) Sarğı nahiyəsinin absesində

C) Bazunun çıxığında

D) Kəskin irinli plevritdə

E) Başın yumşaq toxumalarının yaralanmalarında

Bütün geniş sahəli təsadüfi yaraların hamısında passiv immunizasiya məqsədi ilə Bezredko üsulu ilə (sınaqlardan sonra) əzələ daxilinə 3000 BV tetanus əleyhinə zərdab və aktiv immunizasiya məqsədi ilə 0,5-1 ml anotoksin vurulur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 150
703) Kəsilmiş yara üçün hansı xarakterikdir?
A) Yara ağzının girintili-çıxıntılı olması

B) Yara ağzının kənarlarında hematomaların olması

C) Daxili qanaxma

D) Yara kanalının uzun və dar olması

E) Yara ağzının kənarlarının hamar olması

İti alətlərlə kəsilmiş yaralara xas olan əlamətlərdən biri, yara kənarlarının düz və hamar olmasıdır. Qan xaricə axır, irinləmə ehtimalı az olur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 124
704) Endoskopik müayinədən əvvəl hansı anesteziya növündən istifadə olunur?
A) Peridural anesteziya

B) Xloretil ilə anesteziya

C) İnfiltrasion anesteziya

D) Sürtməklə yerli anesteziya

E) Regionar anesteziya

Yerli olaraq udlaq nahiyyəsinə və dilin kökünə 1%-li dikain sürtülür.


Ədəbiyyat: В.Г.Стецюк «Сестринское дело в хирургии». Səh. 46

QEOTAP-MED 2001.


705) Əməliyyatdan sonrakı gün cərrahi yaranın ilkin sarğısı necə aparılır?
A) Drenajla yaranın yuyulması

B) Tikişlərin bir qisminin sökülməsi

C) Yara üzərinə məlhəm qoyulur

D) Yara yodonatla işləndikdən sonra quru aseptik sarğı qoyulur

E) Yara hidrogen peroksid H2O2 məhlulu ilə işlənir

Əməliyyatdan sonrakı gün aseptik yara olduğu üçün üzəri yenidən yodonatla işlənir və quru aseptik sarğı qoyulur ki, yaraya infeksiya düşməsin.


Ədəbiyyat: B.X.Abasov. “Ümumi cərrahlıq”. Bakı 1985. Səh. 196
706) Yaralanma zamanı həkimə qədər göstərilən ilkin tibbi yardım hansıdır?
A) Antibiotiklərin yeridilməsi

B) Ağrıkəsicinin vurulması, qanaxmanın dayandırılması və aseptik sarğı qoyulması.

C) Qanaxmanın dayandırılması və gips sarğısının qoyulması

D) Hipertonik məhlulun qoyulması

E) Qanaxmanın dayandırılması və məlhəmli sarğının qoyulması

Təsadüfi yaralanma zamanı yaraya ətraf mühitdən infeksiyanın düşəcəyini nəzərə alıb üzərini aseptik sarğı qoyurlar və qanaxma qorxulu ağırlaşma verməsin deyə ilk növbədə qanaxma hər hansı bir üsulla saxlanılır. Yaranın xarakterindən asılı olaraq travmatik şokun profilaktikası üçün ağrıkəsici işlədilir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 128
707) Ağciyər qanaxmasında xəstəni hansı vəziyyətdə daşımaq olar?
A) Arxası üstə uzanmış

B) Yarım oturaq

C) Qarnı üstə uzanmış

D) Ayaqlar yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə

E) Böyrü üstə uzanmış

Ağ ciyər qanaxmasında xəstədə tənginəfəslik əmələ gəldiyi üçün, xəstə yarım oturaq vəziyyətdə daşınır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 512
708) Yuxu arteriyası zədələnərsə qanaxmanı necə saxlamaq olar?
A) Yuxu arteriyasını baş barmaqla VI boyun fəqərəsinin köndələn çıxıntısına sıxmaqla

B) Yaraya qan saxlayıcı alət qoymaqla

C) Yaranı tamponada etməklə

D) Boyna jqut qoymaqla

E) Yaranın üzərinə sıxıcı sarğı qoymaqla

Yuxu arteriyası zədələrkən qan təzyiqlə axır və çox qısa müddətdə çoxlu qan itirildiyinə görə ölümə səbəb olur. Bu səbəbdəndə vaxt itirmədən yuxu arteriyası barmaqla boyun fəqərələrinə sıxılır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 77
709) Qida borusunun kimyəvi preparatla yanığında ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?
A) Heçnə edilmir

B) Mədə ilıq su ilə yuyulur və ağrı kəsici preparat vurulur

C) Zərərçəkən qusdurulur

D) Süd içirdilir

E) Kimyəvi preparatı zərərsizləşdirən maddə içirdilir

Kimyəvi maddəni kənarlaşdırmaq üçün zərəçəkənə ilıq su içirdilir və şokun qarşısını almaq üçün ağrı kəsici prepatar vurulur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 121
710) Nəqliyyat şinalarından hansı məqsədlə istifadə edilir?
A) Sınıqları müalicə etmək məqsədi ilə

B) Çıxıqları yerinə salmaq məqsədi ilə

C) Zədələnmiş nahiyyəni immobilizə etməq məqsədi ilə

D) Zərərçəkmişi daşımaq məqsədi ilə

E) Qanaxmanı saxlamaq məqsədi ilə

Zərərçəkəni daşıyarkən bəzən sınmış sümük fraqmentləri yerini dəyişir bu da ətraf toxumalarının və qan damarlarının zədələnməsinə səbəb olur. Ona görə zədələnmiş nahiyyə şinalar vasitəsi ilə imobilizasiya olunur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 110
711) Çıxıqlar zamanı göstərilən ilk tibbi yardım hansıdır?
A) Oynağa gips sarğısı qoyulur

B) Oynağa aseptik sarğı qoyulur

C) Oynağa isti kompres qoyulur

D) Ətraf fiksasiya olunur, ağrıkəsici preparat verilir, oynağa soyuq kompres qoyulur

E) Çıxmış oynaq yerinə salınır

Çıxıqlar zamanı oynaq başı oynaq çüxurundan çıxır və oynaq kapsulasını zədələyərək yumşaq toxumaların arasına keçir. Bu zaman qanaxma, ağrı, şişkinlik əməmlə gəlir, qarşısını almaq üçün oynağa soyuq kompres qoyulur, oynaq fiksasiya olunur və ağrıkəsici preparat verilir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 104
712) Aşağı çənənin çıxığında oynağı fiksasiya etmək üçün hansı sarğı növündən istifadə olunur?
A) Sapandvari sargi

B) Yüyəntipli sarğıdan

C) Spiralvari sarğıdan

D) Səkkizvari sarğıdan

E) Qayıdan sarğıdan

Sapandvari sargı enli bintin ucları iki hissəyə ayrılır və əks tərəflərdə bağlanılır. Bu sarğı aşağı çənəyə, buruna, başa qoyulur.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 103
713) Tısbağavari sarğı hansı nahiyələrə qoyulur?
A) Ayağa

B) Aşıq-daban oynağına

C) Boyuna

D) Bazu oynağına

E) Diz və dirsək oynaqlarına

Diz və dirsək oynaqlarını sarımaq üçün münasibdir və qoyulma formasından asılı olaraq yaxınlaşan və uzaqlaşan formasıvar. Yaxınlaşan formada binti oynaqlardan yuxarıda və aşağıda dairəvi dolayıb oynaq çüxurunda çarpazlayırlar. Uzaqlaşan formada isə əksinə.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 109
714) Sapandvari sarğını hansı nahiyələrə qoyurlar?
A) Gözə,qulağa

B) Boyuna,ələ

C) Dizə, dirsəyə

D) Gövdəyə

E) Buruna, çənəyə, başa

Sapandvari sargıda enli bintin ucları iki hissəyə ayrılır və əks tərəflərdə bağlanılır. Bu sarğı aşağı çənəyə, buruna, başa qoyulur.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı.Çıraq nəşriyyatı 2008. səh.276.
715) İsti hava axını ilə işləyən quruducu şkafda optimal t°-nə qədər olmalıdır?
A) 180-220°

B) 150-160°

C) 100-120°

D) 160-180°

E) 120-140°

Bu şkafların üzərində t°-göstərən şkala olur. t°-180°-yə qalxdıqdan sonra sterilizasiyanın vaxtı hesablanır və 40 dəqiqə steriliasiya olur.


Ədəbiyyat: V.P.Abakumov. “Əməliyyat və sarğı tibb bacısının məlumat kitabı”. Moskva 1985. Səh 42
716) Sterilləşdirilmiş tikiş sapları işlədilənə qədər necə saxlanılır?
A) Briliant yaşılında

B) Yodonatda

C) Süleymani məhlulunda

D) 70°-li etil spirtində

E) Pervomurda

Ketqut və ipək tikiş sapları sterilizasiyadan sonra xüsusi şüşələrdə 70°-li etil spirtində saxlanılır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 32
717) Dezinfeksiya nədir?
A) Bütün mikrobların hətta sporəmələgətirənlərin məhvi

B) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısının alınması

C) Bütün mikrobların,virusların,məhvi

D) Yarad olan mikrobların məhvi

E) Patogen mikrobların zərərsizləşdirilərək məhv edilməsi
Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 182
718) Sterilizasiya nədir?
A) Mikrobların yaraya düşmə yollarında məhvidır

B) Mikrobların yarada məhvidır

C) Bütün mikrobların sporları ilə məhvidir

D) Patogen mikroqanizmlərin məhvidir

E) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısının alımasıdır

Sterilizasiya müxtəlif üsullaların (yüksək temperaturun, buxarın, ionlşmış şüaların) təsiridən bütün mikroorqanizmlərin və onların sporlarının məhvidir.

Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 29
719) Antiseptika nədir?
A) Patogen mikrobların məhvidır

B) Alətlərin dezinfeksiyasıdır

C) Mikrobların yaraya düşmə yollarında məhvidir

D) Alətlərin sterilizasiyasıdır

E) Yaradakı mikrobların məhvidir

Antiseptika-yaraya düşmüş mikrobların məhv edilməsi üçün görülən tədbirlər kompleksidir. Antiseptikanın 4 növü var: mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 241
720) Aseptika nədir?
A) Patogen mikrobların məhvi deməkdir

B) Alətlərin sterilizasiyası

C) Alətlərin dezoinfeksiyası

D) Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısını alan profilaktik tədbirlərdir

E) Yaradakı mikrobların məhv olunması tədbirləri kompleksi

Mikroblar yaraya ekzogen və endogen yolla düşür. Mikrobların yaraya düşməsinin qarşısını almaq üçün yaraya toxunacaq bütün əşyalar sterilizasiya olunur aseptik şərait yaradılır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 241
721) Yetkin insanlarda sınıq nahiyəsində yaranmış hematoma sahəsini blokada etmək üçün neçə faizli və nə qədər novakain işlədilir?
A) 1%-li 150 ml

B) 2%-li 100 ml

C) 1%-li 30-50 ml

D) 0.5%-li 20 ml

E) 0.25%-li 50 ml

Yetkin insanlarda sınıq nahiyəsində yaranmış hematomaya 1%-li novakaindən 30-50 ml vurulur.Ümumiyyətlə blokada məqsədilə 1%-li novakain 100 ml-dən artıq işlənməlidir.


Ədəbiyyat:V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(35)
722) Tez bərkiməsi üçün gipsli langeti hansı temperaturlu suda islatmaq lazımdır?
A) Fərqi yoxdur

B) İlıq suda

C) Soyuq suda

D) Qliserin qatılmış suda

E) Bitki yağı tökülmüş suda

Gips soyuq suda bir qədər gec bərkiyir. Tez bərkiməsi üçün gipsli langet ilıq və duzlu suda isladılır.


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 259
723) Bud sınıqlarında neçə qatlı langet hazırlamaq lazımdır?
A) 1-2 qatlı

B) 6-8 qatlı

C) 10-12 qatlı

D) 3-4 qatlı

E) 2-3 qatlı

Düzgün cavb: 6-8 qatlı

Budun sınıqlarında 6-8 qatdan ibarət gipsli langet hazırlanır. Budun əzələləri güclü olduğu üçün nazik qatlı gips sarğısı qoyularsa sınıq qəlpələri yerini dəyişə bilər.
Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 1991. Səh. 259
724) Biksin universal yığımı necə olmalıdır?
A) Bir neçə əməliyyat a lazım olan sarğı materialları, əməliyyat ağları və iştirakçıların paltarları bir biksə yığılır

B) Sarğı otağına lazım olan bütün materiallar bir biksə yığılır

C) Əməliyyat ağları və iştirakçıların paltarları bir biksə yığılır

D) Bir əməliyyat üçün lazımolan satğı materiallrı,əməliyyat ağları və əməliyyatın iştirakçılarının paltarları bir biksə yığılır

E) Bir əməliyyatda lazım olan ancaq sarğı materialları bir biksə yığılır

Bir əməliyyat üçün lazımolan satğı materiallrı,əməliyyat ağları və əməliyyatın iştirakçılarının paltarları bir biksə yığılır.


Ədəbiyyat: М.С.Брукман «Руководство к практическим занятиям по хирургии». М:Медицина 1983. Səh. 32
725) Qanın uyğunlaşma sınağı planlı hemotransfuziya zamanı necə aparılır?
A) Donorun qanı üzərinə resipientin qanı tökülür

B) Donorun qanı üzərinə resipientin zərdabı tökülür

C) Donorun qan damarına resipientin qanı vurulur

D) Donorun və resipientin qan zərdabları qarışdırılır

E) Resipientin qan zərdabı ilə donorun qanı qarışdırılır

Resipientindən 2-3 ml qan götürülərək üzərinə 4%-li natrium-sitrat sentrafuqadan keçirilir. Alınan zərdabın üzərinə 2-3 damcı köçürüləcək qandan əlavə edilir və aqqlutinasiya reaksiyasının alınmasına nəzarət olunur


Ədəbiyyat: N.R.Paleyev «Tibb bacısının məlumat kitabı». Bakı 2008. Səh. 314
726) Şüa yanıqları zamanı ilk tibbi yardım necə başlanılır?
A) Şüalanmış sahə aseptik sarğı ilə örtülür

B) Şüalanmış sahə çoxlu miqdarda soyuq su ilə yuyulur

C) Şüalanmış sahənin üzərinə məlhəm qoyulur

D) Zərərçəkənə ürək dərmanları verilir

E) Zərərçəkənə ağrıkəsici öreparat verilir

Dəri şüalandıqda qızarmış və qıcıqlanmış sahə çoxlu miqdarda su ilə yuyulur,sonra isə dozimetr ilə radiasiyanın dərəcəsi ölçülür.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 120
727) Yalnız bir sarğı otağı varsa yaraların sarınma ardıcıllığı necə olmalıdır?
A) Əvvəl irinli sonra təmiz yaralar sarınır

B) Təmiz və irinl yaralar eyni vaxtda sarınır

C) Irinli yaralar palatada sarğı əməliyyatından keçirilir

D) Əvvəlcə təmiz sonra isə irinli yaralara sarğı əməliyyatı aparılır

E) Ardıcııllığa riayət olunmur

Bütün təmiz aseptik yaraların sarğısı təlimata uyğun olaraq əvvəlcə aparılır. Sonra isə irinli yaralar sarınır. İşin axrında dezinfeksiya işlərindən sonra bakteriosid lampa ilə şüalandırılır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 45
728) Arterial turna düzgün qoyulduqda nə baş verir?
A) Turnadan aşağı nahiyədə bütün hissiyat itir

B) Turnadan aşağı nahiyədə temperatur yüksəlir

C) Turnadan aşağı nahiyədə nəbz vurur

D) Ətraf sianozlaşır

E) Qanaxma dayanır və periferik nəbz itir

Arterial turna düzgün qoyulubsa qanaxma dayanır və turnadan aşağı periferik nəbz vurğusu itir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 77
729) Kimə universal donor deyilir?
A) IV qrup RH(+)qana mənsub şəxs

B) I qrup RH(+) qana mənsub şəxs

C) IV qrup RH(-)qana mənsub şəxs

D) II qrup RH(+)qana mənsub şəxs

E) I qrup RH (-) qana mənsub şəxs

RH (-) qani olan xəstələrə RH (+) köçürüldükdə, onların qanında anticismciklər hazırlanır. Bu hala rezus amillə qanın immunizasiyası deyilir. Belə immunizasiya RH (+) döl ilə hamiləlik zamanı RH (-) qadınlarda ola bilər. RH (-) qan köçürüldükdə qanda anticisimciklər əmələ gəlmir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 82
730) Qarnın ön divarı yaralanmış zərərçəkəni necə daşımaq məqsədə uyğundur?
A) Zərərçəkən başıaşağı, ayaqları yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə daşınır

B) Zərərçəkən böyrü üstə uzanmış vəziyyətdə daşınır

C) Arxası üstə uzanmış və ayaqlarını uzatmış vəziyyətdə daşınır

D) Zərərçəkən qarnıüstə uzanmış vəziyyətdə daşınır

E) Zərərçəkən arxası üstə uzanmış, ayaqlar qarına yığılmış vəziyyətdə daşınır

Qarnın ön divarı zədələndikdə zərərçəkənin ayaqları uzanmış vəziyyətdə daşınarsa bu zaman yara ağzı genişlənir və yaradan orqanların xaric olması ehtimalı artır. Ona görə zərərçəkən arxası üstə uzanmış, ayaqlar qarına yığılmış vəziyyətdə daşınır və yaranın üzəri aseptik sarğı qoyulur. Zərərçəkənə qida və mayelərin qəbulu dayandırılır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 128
731) Döş qəfəsi yaralanmaları zamanı hansı hermetik sarğıdan istifadə edilir?
A) Bint

B) Ləçəkvari

C) Gips

D) Yapışqan plastrliE) Okkuluzion

Döş qəfəsi yaralanmaları zamanı döş divarında plevra boşluğuna keçən dəlik olduqda hava döş divarı yarasından plevra boşluğuna daxil olur ki, bu da “pnevmotoraks” adlanır. Bu zaman həmin dəliyi qapamaq üçün hermerik sarğı lazım gəlir ki, bu sarğı okkuluzion sarğı adlanır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. «Azərbaycan» nəşriyyatı. Səh. 197
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə