Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?


) Xarici qulaq keçəcəyindən qanaxma zamanı ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə20/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

858) Xarici qulaq keçəcəyindən qanaxma zamanı ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Buz qovuqcuğu qoyub,xəstəxanaya göndərmək

B) Qulağı təmizləyib,qan laxtalarını xaric etmək

C) Xarici qulaq keçəcəyini yumaq

D) Qulaq keçəcəyinə steril pambıq kürəcik qoyub,xəstəxanaya göndərmək

E) Qulağı təmizləyib,büzücü dərmanları damızdırmaq

Xarici qulaq keçəcəyinin zədələnmələri səthi və dərin olur.Səthi travmalar dərinin zədələnməsi ilə,dərin travmalar isə qığırdaq və sümük toxunmasının zədələnməsi ilə müşahidə olunurXaric qulaq keçəcəyinin dərisinin zədələnməsi məişət xarakterli olub çox vaxt təbil pərdəsinin travması ilə nəticələnir.Buna əsasən uşaqlarda oyun zamanı,böyüklərdə kibrit çöpü,sancaq və s. ilə qulağı təmizlədikdə,yad cismi xaric etdikdə rast gəlinir.Xaric qulaq keçəcəyindən qanaxma olduqda qulaq keçəcəyinə steril pambıq kürəcik yeridərək xəstəni LOR həkiminə göndərmək lazımdır.


Ədəbiyyat: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 170
859) Xarici qulaq keçəcəyinin yuyulması nə ilə həyata keçirilir?
A) Steril tampon

B) Atravmatik pipetka

C) Qulaq qıfı

D) Qulaq zondu

E) Jane şprisi

Xarici qulaq keçəcəyinin yuyulması jane şprisi ilə həyata keçirilir.Jane şprisinə 35-37°C temperaturda su və ya furasilin məhlulu yığılır.Xəstə işıq mənbəyinin yaınında otuzdurulur.Xəstənin çiyni dəsmal ilə örtülür və qulağının altına tutmaq üçün böyrəyə-bənzər ləyən verilir.Sol əllə qulaq seyvanı arxaya və yuxarı dartılır.Sağ əllə şprisin ucluğu xarici qulaq keçəcəyinə yeridilir.Xarici qulaq keçəcəyinin yuxarı arxa divarı boyunca təzyiqlə maye yeridilir.Yuyulmuş suya nəzarət etmək lazımdır.Proseduradan sonra qulaq keçəcəyi tam qurudulur.Sonda istifadə olunan materiallar dezinfeksiya edilir.


Ədəbiyyat: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 2 2 9
860) Qulaq seyvanın hematoması zamanı ilkin tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Qulaq seyvanının hidrogen-peroksid ilə işlənməsi

B) Buz qovuqcuğunun və sıxıcı sarğının qoyulması

C) Spirtli tamponun qoyulması

D) Aseptik sarğının qoyulması

E) Qızışdırıcı sarğının qoyulması

Qulaq seyvanının hematoması zədələnmə nəticəsində dəri örtüklərinin pozulmaması ilə qığırdaq və qığırdaq üstlüyü arasındakı sahədə baş verən qansızmadır.Bu zaman ilkin tibbi yardım buz qovuqcuğunun və sıxıcı sarğının qoyulmasından ibarətdir.Sonradan həkimin konsultasiyası vacibdir.Əgər vaxtında düzgün yardım göstərilməzsə hematomanın infeksiyalaşması,qığırdaq və qığırdaq üstlüyünün iltihabı baş verə bilər.


Ədəbiyyat: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 1 6 9
861) Qulağa qoyulan qızdırıcı kompress necə təsir göstərir?
A) Antiseptik və stimuləedici

B) Sakitləşdirici və ağrıkəsici

C) Spazmolitik və ağrıkəsici

D) Ağrıkəsici və sorucu

E) Qıcıqlandırıcı və sorucu

Qızdırıcı kompress sadə fizioterapevtik prosedura olub müəyyən müddət ərzində qan damarlarını genişləndirir.Bu isə dəri və dərialtı toxumalarda qan dövranını artırır.Nəticədə ağrıkəsici effektə və iltihabı prossesin sorulmasına səbəb olur.


Ədəbiyyat: С.В.Ананьева «Болезни уха, горла, носа» Феникс 2002. Учебное пособие для среднего медработника, стр 308
Bölmə 5 İlk yardım
862) İrinli yaraların müalicəsində enzimoterapiya nə ilə aparılır?
A) Fermentlərlə

B) Məlhəmlərlə

C) Zərdablarla

D) Antibiotiklərlə

E) Qan preparatları ilə

İrinli yaralar gec sağaldıqda yara cərrahi işləndikdən sonra sağalma prosesini tezləşdirmək məqsədil fermentlərdən tripsin,ximotripsin,streptaza və.s işlədili


Ədəbiyyat:H.Sultanov. Cərrahiyyə Bakı 1997.səh(130)
863) Nəcisdə al qırmızı qanın olması hansı orqanın xəstəliyinə şübhə yaradır?
A) 12 barmaq bağırsağın

B) Ağciyərlərin

C) Düz bağırsağın

D) Mədənin

E) Qaraciyərin

Düz bağırsaqda və anus ətrafında venaların varikoz genişlənməsi babasil adlanır.Defekasiya aktından sonra babasil xəstəliyində qanaxma müşahidə edilirki,bu da al qırmızı rəngdə nəcisdə aydın görünür.


Ədəbiyyat:H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı 1997.Səh(226)
864) Anadangəlmə çıxıqlar hansı oynaqda daha çox rast gəlinir?
A) Bud çanaq oynağında

B) Diz oynağında

C) Bazu oynağında

D) Dirsək oynağında

E) Aşıq daban oynağında

Anadangəlmə çıxıqlar adətən qız uşaqlarında bud çanaq oynağında tez-tez rast gəlinir.Bu oynaq səthlərinin,bağların uşaq ana bətnində olarkən zəif inkişaf etməsi ilə əlaqələndirilir.Rentgen müayinəsindən sonra diaqnoz dəqiqləşdirilir.Müalicəsi cərrahi və ortopetik yolladır.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı 1997.Səh(103)
865) Diz oynağının zədələnmələrində və xəstəliklərində diz oynağına sarğı qoyarkən diz oynağı neçə dərəcəli bucaq altında olmalıdır?
A) 180°

B) 5°


C) 45°

D) 90°


E) 130°

Diz oynağının zədələnmələrində və xəstəliklərində oynağa 130 dərəcə bucaq verilərək yaxınlaşan və uzaqlaşan tısbağavari formalı sarğı qoyulur.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı 1997.Səh(95)
866) Uşaqlarda sınıq nahiyəsində yaranan hemotamaya 1%-li novakain blokadası apararkən nə nəzərə alınmalıdır?
A) Uşağın cinsi

B) Uşağın çəkisi

C) Uşağın yaşı

D) Köklük dərəcəsi

E) Uşağın boyu

Uşaqlarda ətrafların sınıqları zamanı kiçik ölçülü Kramer şinası ilə immobilizasiyadan sonra sınıq yerində hematomaya uşağın yaşına müvafiq novakainin 1-2%-li məhlulundan hər yaş üçün 1ml götürülməklə işlədilir.Əgər uşağın yeddi yaşı varsa onda 7 ml novakain vurulmalıdır.


Ədəbiyyat:B,D.Komarov.Təcili tibbi yardım.Moskva-1984.Səh(294)
867) Feldşer hepatitə şübhəli xəstədən sınaq şüşələrinə götürdüyü qanı mərkəzi labarotoriyaya kənddən necə çatdirmalıdır
A) Açıq ştativdə

B) Əllındə kağıza bükülü

C) Çantada

D) Steril konteynerdə

E) Şüşə qablarda

Sınaq şüşələrinə hepatitlərə Q.İ.D.S-ə şübhəli şəxslərdən götürülən qan ehtiyatla sınaq şüşələrinə doldurulub ağzı kip bağlanmalıdır.Əlavə olaraq sınaq şüşəsinin ağzı leykoplastırla möhkəmləndirilməlidir.Sonra isə hermetik konteynerə qoyulmalıdır.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(171)
868) Xəstəyə oksigen yastığı ilə oksigen verilərkən dəqiqə ərzində oksigenin verilmə sürəti neçə litr olmalıdır?
A) 10 litr

B) 2 litr

C) 4-5 litr

D) 1 litr

E) 15 litr

Oksigen yastıqları 10-25 litrlik rezinləşdirilmiş kisə formasında olur.Adətən bir oksigen yastığı 5-6 dəqiqə kifayət edir.Verilən oksigenin dəqiqəlik həcmi reduktor vasitəsilə tənzimlənir ki,bu da 1 dəqiqə 4-5 l-ə bərabərdir.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(51)
869) 1 qram zülal neçə kkal enerji verir?
A) 9.3 kkal

B) 2 kkal

C) 10 kkal

D) 3.5 kkal

E) 4.1 kkal

1 litr suya 1°C qızdırmaq üçün lazım olan istikiyin miqdarına kilokalori(kkalori) deyilir.1 qram zülal “yandıqda” 4.1 kkal enerji ayrılır.Müxtəlif qida məhsullarının koloriliyi xüsusi cədvəllərlə müəyyənləşdirilir.

Ədəbiyyat:N.P.Paleyev.Tibb bacısının məlumat kitabı.Bakı-1991.Səh(122)
870) Burun qanaxmalarında istifadə olunan tamponun ölçüləri nə qədər olmalıdır?
A) 20-30 sm x 4- 5 sm

B) 5-6 sm x 2- 3sm

C) 30-40 sm x 5- 6 sm

D) 10-15 sm x 7-8 sm

E) 50-60 sm x 1-1.5 sm

Burun qanaxmalarında ön tamponada üçün 50-60 sm uzunluğunda,eni isə 1-1.5 sm olan steril tənzif tamponlardan istifadə edilir.Tampon qan zərdabı ilə trombin məhlulu ilə və steril vazelinlə isladılır.sonda buruna sapandvari sarğı qoyulur.

Ədəbiyyat:A.A.Mixaylov.Feldşerin məlumat kitabı 2-ci cild.Moskva-1990.Səh(451)
871) Yırtığı xarakterizə edən neçə əlamət var?
A) 6

B) 3


C) 2

D) 4


E) 5

Yırtıq üç hissədən ibarət olmaqla xarekterizə olunur:

1.Yırtıq qapısı

2.Yırtıq kisəsi

3.Kisəsinin içində olan orqan və ya toxuma
Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(241)
872) Turnanın düzgün qoyulduğunu təsdiq edən əlamətlərdən biri doğru deyil.
A) Ətrafın qızarması

B) Ətrafın avazıması

C) Qanaxmanın dayanması

D) Periferik nəbzin itməsi

E) Ətrafın soyuması

Turna tək sümüklər olan anatomik nahiyələrə qoyulur.Turna o qədər sıxılmalıdır ki,arterial qan dayansın və periferik nəbz itmiş olsun.Bu vaxt ətraf dərinin rəngi avazıyır və soyuyur.Turnanın maksimal saxlanma müddəti fasilələrlə 2 saatdan çox olmamalıdır.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(77)
873) Travmatik qanaxmalar baş verdiyi vaxta görə neçə yerə bölünür?
A) 2 (birincili və ikincili)

B) 4


C) 5

D) 6


E) 3

Travmatik qanaxmalar baş verdiyi vaxta görə birincili və ikincili olmaqla 2 yerə bölünür.Birincili qanaxma hər bir travmadan sonra,ikincili qanaxma isə bir neçə vaxt sonra baş verir.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(73)
874) Narkozun klinik gedişi neçə dövrə bölünür?
A) 2

B) 6


C) 5

D) 3


E) 4

Narkozun klinik gedişi 4 dövrə bölünür:

1.Analgeziya və huşun saxlanılması

2.Oyanma dövrü

3.Cərrahi yuxu dövrü

4.Xəstənin narkozdan ayılma dövrü


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(51)
875) Sardonik gülüş, trizm və opistotonus hansı xəstəlik üçün xarakteikdir?
A) Fleqmona

B) Qızıl yel

C) Qara yara

D) Tetanus

E) Qazlı qanqrena

Xəstəliyin gizli dövrü nə qədər qısa olsa o bir o qədər ağır keçir.İlk olaraq çeynəmə əzələlərinin qıcolması nəticısində trizm,dişlərin kilidlənməsi,mimiki əzələlərin qıc olması-sardonik gülüş və sonda ənsə,kürək və ətraf əzələlərin qıcolması nəticəsində opistotonus-körpü vəziyyəti yaranır.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(149)
876) Ekzoftalm, tremor, taxikardiya hansı xəstəliyin əsas simptomlarıdır?
A) Ezofagit

B) Qastrit

C) Duodonit

D) Endokardit

E) Bazedov xəstəliyi(tiretoksikoz)

Bu xəstəlikdə qalxanvari vizin hiperfunksiyası müəyyən edilir.Əsasən üç simptom müşahidə edilir-əllərin və ətrafların əsməsi-tremor,dombagözlük (ekzoftalm) və ürək vurğularının sayının artması-taxikardiya.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(149)
877) Litotriptor nə məqsədlə işlədilir?
A) Piy toxumasını çıxarmaq üçün

B) Böyrək daşlarını parçalamaq üçün

C) Anastamoz qoymaq üçün

D) Traxeostomiya üçün

E) Laparosentez üçün

Manipulyasiya sistoskopiya otağında aparılır.Sidik kisəsində olan daşların parçalanması elektrohidravlik effektə əsaslanır.”Urat-1” aparatlarından istifadə edilir.Sistoskopdan aparata birləşdirilmiş elektrod salınaraq,elektrodla göndərilən cərəyan daşı parçalayır.Xırda daşlar özü xaric olur.


Ədəbiyyat:S.B.İmanverdiyev.Uroloji şöbədə tibb bacısının işi,Bakı-2004.Səh(48)
878) Ağciyər,ürək reanimasiyası zamanı qapalı masaj və nəfəs iki adamla yerinə yetirildikdə nisbət necə olmalıdır?
A) 15:1

B) 3:2


C) 10:3

D) 8:2


E) 5:1

Ağ ciyər –ürək reanimasiyası bir və ya iki şəxs tərəfindən aparıla bilər.Reanimasiya iki şəxslə aparıldıqda ürəyin masajı və nəfəs vermə nisbəti 5:1 olmalıdır.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(271)
879) Zimnitski sınağında ilk sidik nümunəsi saat neçədən yığılmağa başlanır?
A) 5:00

B) 6:00


C) 9:00

D) 12:00


E) 4:00

Xəstəyə 8 qab verilərək hər bir qabın üzərində vaxtı göstərilir.Fasilə 3 saat müəyyənləşdirilir.İlk sidik nümunəsi (6:00-da) atılaraq,saat 9:00-dan qaba yığılır.Növbəti gün saat 6:00-ın sidik nümunəsi isə qaba yığılır.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(255)
880) Səthi yanıqlardan sonra dərinin neçə faizi zədələndikdə ambulator müalicəyə cəlb edilir? (Üzün, əllərin, aralığın yanıqları aid edilmir).
A) 6-8 %

B) 1-1.5%

C) 3-10%

D) 15-20%

E) 20-30%

Səthi yanıqlardan sonra dərinin neçə faizi zədələndikdə ambulator müalicə cəlb edilir.(üzün,əllərin,aralığın yanıqları aid edilmir).Hiss olunacaq dərəcədə(xəstə ayaq üstə olmaqla) 4-5 dəfə yumruqla vurmaq lazımdır.


Ədəbiyyat:V.İ.Maslov.Kiçik cərrahlıq.Moskva-1988.Səh(79)
881) Bud sümüyünün sınaqlarında ən etibarlı immobilizasiya şinası hansıdır?
A) Kramer şinası

B) Diterexs şinası

C) Böyler şinası

D) Şumaxer şinası

E) Kuzminski şinası

Aşağı ətrafların sınıqlarında əsasən taxtadan hazırlanmış xüsusi diterexs şinalarından istifadə edilir.Şina üç hissədən ibarətdir və xəstənin boyuna uyğunlaşdırıla bilir.Şina aşağı ətrafın tış tərəfindən qoltuq çuxuruna iç tərəfdən isə qasıq nahiyəsinə qoyulur.Bu vaxt ətrafda olan bütün oynaqlar hərəkətsiz vəziyyətə gətirilir.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(110)
882) Böyrəklərin qapalı zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardım nədən ibarətdir?
A) Spazmalitiklərdən istifadə

B) Buz qovuqcuğu qoyub hospitalizə etmək

C) Narkotiklərdən istifadə

D) Sidikqovuculardan istifadə

E) İsitqac qoymaq

Böyrəklərin qapalı zədələnmələri zamanı ilk tibbi yardım məqsədilə zədə nahiyəsinə buz qoyub,xəstəni rahat uzadaraq təcili xəstəxanaya çatdırmaq lazımdır.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(248)
883) Sidik kisəsini yumaq üçün hansı məhluldan istifadə olunur?
A) Pervomur məhlulundan

B) Furasilindən

C) Fizioloji məhluldan

D) Hidrogen-peroksid məhlulundan

E) 70%-li spirtdən

Sidik kisəsinin iltihabı xəstəliklərində,bəzi cərrahi əməliyyatlardan sonra Jane şprisi ilə isidilmiş furasilin məhlulu ilə sidik kisəsi yuyulur.


Ədəbiyyat:S.B.İmanverdiyev.Uroloji şöbədə tibb bacısının işi,Bakı-2004.Səh(65)
884) Sidik kisəsinin qapalı zədələnmələrində ilk yardım nədən ibarətdir?
A) Nitroksolin verilir

B) Sidik kisəsi katetetri qoyulur

C) Buz qovuqcuğu qoyulur

D) Narkotiklərdən istifadə olunur

E) Sidik qovucular verilir

Sidik kisəsinin qapalı zədələnmələri ən çox avtomobil qəzalarında rast gəlinir.Belə hallarda ilk tibbi yardım məqsədilə buz qovuqcuğundan istifadə etmək və xəstəni təcili hospitalizə etmək məsləhətdir.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(247)
885) Varikosele hansı xəstəlikdir?
A) Toxum ciyəsinin iltihabı

B) Toxum ciyəsinin inkişaf dan qalması

C) Xayaların böyüməsi

D) Toxum ciyəsi venalarının varikoz genişlənməsi

E) Toxum ciyəsinin kistası

Varikosele-toxum ciyəsi venalarının genişlənməsidir.Əsasən sol tərəfdə rast gəlinir,buna səbəb toxum ciyəsi venasının sol tərəfdə böyrək venasına düz bucaq altında açılmasıdır.


Ədəbiyyat: H.Sultanov.Cərrahiyyə Bakı-1997.Səh(259)
886) Fövqaladə hallarda ilk tibbi yardım ilk növbədə kimlərə göstərilməlidir?
A) Yuxarı ətrafları zədələnmiş insanlara

B) Həyat üçün vacib orqanları zədələnmiş insanlara

C) Qorxu və həyəcandan nitqini itirmiş insanlara

D) Dayaq-hərəkət orqanları zədələnmiş insanlara

E) Görmə orqanları zədələnmiş insanlara

Fövqaladə hallarda çoxlu sayda insanin müxtəlif formada aldıqları travmalar zamanı hadisə yerində olan feldşer ilk növbədə yaralıları tibbi yardım növbələşdirmək üçün çeşıdləməyi bacarmalıdır.İlk növbədə yardım həyatı vacib orqanların zədələnmələri və yaralanmaları olan xəstələrə göstərilməlidir.


Ədəbiyyat:B.D.Komarov.Təcili tibbi yardım(Feldşerlər üçün)Moskva-1984.Səh(24)
887) Xüsusi tibbi geyim qanla çirkləndikdə necə dezinfeksiya ediliməlidir?
A) 60 dəq 0,2%-li xloramində

B) 2 saat 10%-li xlorlu əhəng məhlulunda

C) 10 dəq 3%-li hidrogen-peroksiddə

D) 5 dəq 10%-li xloramində

E) 5 dəq 1%-li xloramində

Tibb işçilərinin manipulyasiya və əməliyyatlar zamanı xüsusi geyimləri qanla çirkləndikdə,geyimlər 2 saat müddətinə 10%-li xlorlu əhəng məhlulunda dezinfeksiya edilməlidir.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(168)
888) Hepatitli xəstələrlə kontakta olan tibbi alətlərin dezinfeksiyasında neçə faizli xloramin məhlulu işlədilir?
A) 5%

B) 1%


C) 3%

D) 0,2%


E) 10%

Hepatit xəstəliyi ilə xəstə insanlardan qan götürdükdə,digər manipulyasiyaları yerinə yetirdikdə istifadə olunmuş bütün əşyalar 60 dəqiqə müddətində 3%-li xloramin məhlulunda saxlanmalıdır.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(178)
889) Xəstəxananın qəbul şöbəsinə orta ağır vəziyyətdə xəstə gətirilib. Növbətçi həkim yoxdur, feldşer nə etməlidir?
A) Xəstəni reanimasiya şöbəsinə aparmalı

B) Təcili növbətçi həkimi çağırmalı

C) Həkiməqədər təxirəsalınmaz yardıma başlamalı

D) Konsilium çağırmalı

E) Xəstənin qəbulu üçün sənədləri doldurmalı

Qəbul şöbəsinə gətirilmış bütün xəstələrə lazımi tibbi yardım növbətçi həkim tərəfindən göstərilir.Lakin həkim olmadıqda növbədə olan feldşer,tibb bacısı həkimi gözləmədən ilk tibbi yardım göstərməlidir.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(19)
890) Təmizləyici imalənin qoyulmasına əks göstəriş hansıdır?
A) Bağırsaq qanaxmaları

B) Qəbizlik

C) Planlaşdırılmış əməliyyatdan əvvəl

D) Doğuşdan əvvəl

E) Meteorizm

Təmizləyici imaləni qoymazdan əvvəl anus ətrafı gözdən keçirilməlidir.Xəstədə babasil düyünləri,anamnezində qanaxma halları aşkarlanarsa bu əks göstəriş hesab edilir.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(237)
891) Sutkalıq diurez 40ml olarsa bu nəyi göstərir?
A) Oliquriya

B) Anuriya

C) Nikturiya

D) Dizuriya

E) Poliuriya

Sidik ifrazınım sutkalıq norması 1.5-2 litrə bərabərdir.Bu göstərici bir sıra amillərin təsirindən dəyişə bilər.Sidik ifrazının azalması oliqurasiya adlanır.


Ədəbiyyat:S.A.Aqkatseva.Tibb bacısının praktik vərdişləri.1997.səh(250)
892) Nəfəs yollarının tutulması necə adlanır?
A) Disfaqiya

B) Aspirasiya

C) Anevrizm

D) Atrofiya

E) Displaziya

Bədbəxt hadisələr və bir sıra xəstəliklər zamanı ölümə səbəb olan amillərdən biri də nəfəs yollarının müxtəlif mənşəli maddələrlə tutlmasıdır ki,bu da aspirasiya adlanır.


Ədəbiyyat: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 34
893) Traxeotom aləti nə üçün istifadə olunur?
A) Episistoma üçün

B) Konikotomiya üçün

C) Laposentez üçün

D) Punksiyalar zamanı

E) Torakosentez üçün

Konikotomiya traxeostoma qoymaq üçün aparılır.Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün xüsusi alətdən-traxeostomdan istifadə edilir.


Ədəbiyyat: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 43
894) Ürəyin qapalı masajı zamanı ürəyə edilən masaj hərəkətlərinin sayı 1dəqiqədə nə qədər olmalıdır?
A) 50 az

B) 25-40 arası

C) 90 artıq

D) 60 və artıq

E) 30 az

Ürəyin qapalı masajı aparılarkən ürəyə edilən masaj təkanlarının sayı 60-dan az olmamalıdır.Masaj təkanı zamanı döş qəfəsi 4-5 sm sıxılmalıdır.


Ədəbiyyat: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh.
895) Poliqlükindən bir dəfəyə maksimum vena daxilinə neçə ml. qədər köçürmək olar?
A) 1600 ml

B) 1800 ml

C) 2500 ml

D) 1500 ml

E) 2000 ml

Qanın mübadilə prosesini pozduğuna və əsasən də trombositləri parçaladığına görə çox işlətmək olmaz. Bu qanaxmanı göcləndirə bilər.


Ədəbiyyat: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 68
896) Morfini hansı hallarda işlətmək əks göstərişdir?
A) Kəllə beyin travmalarında

B) Yanıq şokunda

C) Travmatik amputasiyalarda

D) Yuxarı ətrafların zədələnmələrində

E) Aşağı ətrafların zədələnmələrində

Morfinin işlədilməsinə əks göstəriş ağır formalı kəllə-beyin travmaları və yaşın 60-dan çox olmasıdır.Morfin tənəffüs mərkəzini iflic edə bilər.


Ədəbiyyat: В.Д.Комаров «Скорая медицинская помощь». Москва 1984. Səh. 70
897) Sistit nəyin iltihabi xəstəliyidir?
A) Böyrək ləyənin

B) Sidik axarının

C) Urentranın selikli qişasının

D) Sidik kisəsinin selikli qişasının

E) Böyrək daxili sidik axarlarının

Sidik kisəsinin selikli qişasının iltihabına sistit deyilir. Sistit birincili və ikincili olur.Törədiciləri patogen mikroblardır.Travmalar,daş və kateter saldıqdan sonra baş verir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 255
898) Qanda və sidikdə diastazanın miqdarının artması hansı xəstəlik üçün səciyyəvidir?
A) Kolit

B) Kəskin xolesistit

C) Kəskin appendisit

D) Pielonefrit

E) Kəskin pankreatit

Normada diastaza sidikdə 16-64 vahid olur.Kəskin pankreatikdə bu göstərici bir neçə min vahidə çatır.Vəzidə gedən nekroz zamanı diaztazanın miqdarı azalır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 237
899) Koxer üsulu ilə bazu çıxığının yerinə salınması neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 4

B) 3


C) 2

D) 5


E) 6

Koxer üsulu ilə çıxığın yerinə salınması texnikası dörd ardıcıl mərhələdən ibarətdir:

1.Dirsək oynağı düz bucaq altında bükürək aşağı dartılıb dirsək gövdəyə sıxılır.

2.Gövdəyə sıxılmış bazu xarici tərəfə əyilir.

3.Dirsək tədricən orta xəttə və yuxarı dartılır.

4.Xəstənin bazu önü döş qəfəsinin üstünə elə qoyulur ki,zədə almış əl sağlam çiyinin üstünə toxunsun.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 271
900) Bazu çıxığı yerinə salındıqdan sonra hansı sarğı ilə təsbit olunur?
A) Dezo sarğısı

B) Ləçək sarğısı

C) Sünbül sarğı

D) Dairəvi sarğı

E) Spiral sarğı

Bazu çıxığı yerinə salındıqdan sonra R-qrafiya edilib Dezo sarğısı qoyulur.Çıxıq yerinə salındıqdan 5 gün sonra oynaqda hərəkət və masaj başlanmalıdır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 272
901) Pielitin əsas əlaməti nədir?
A) Qlükozuriya

B) Albuminuriya

C) Piuriya

D) Fostatouriya

E) Hematuriya

Pielit böyrək ləyəninin iltihabıdır.Kəskin pielit düzgün müalicə olunmadıqda xroniki hala keçir.Pielitin əsas simptomu piuriyadır(sidikdə irinin ifraz olunması)


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 250
902) Donmaların kliniki gedişi neçə dövrə bölünür?
A) 1

B) 5


C) 2

D) 4


E) 3

Donmaların kliniki gedişi iki dövrə bölünür:

1. Gizli dövr-bu dövrdə toxumaların yerli hiperemiyası baş verir.Sonra dəri avazıyır,giziltili ağrı olur,getdikcə həmin nahiyədə hissiyat itir.

2. Reaktiv dövr-bu donmuş ətrafın qızdırılmasından sonra baş verir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 122
903) Dırnağı yatağından çıxardıqda hansı anesteziya növündən istifadə edilir?
A) Peridural anesteziyadan

B) Regionar anesteziya

C) Venadaxili anesteziyadan

D) Futlyar anesteziya

E) İnfiltrasion anesteziya

Regionar anesteziyada 1-2%-li novakain sinirin perinevral və ya endonevral qatına vurulur.Anesteziya 10-15 dəqiqə sonra başlayır.Əl və ayaq barmaqlarında aparılan kiçik əməliyyatlarda istifadə edilir.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 60
904) Hansı çıxıqlarda oynaq kisəsi zədələnmir (partlamır)?
A) Bazunun

B) Budun


C) Dirsəyin

D) Mil biləyin

E) Aşağı çənənin

Aşağı çənənin çıxığı birtərəfli və ikitərəfli olur. Çənənin çıxığı müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Çıxığın bu formasında oynaq kisəsi zədələnmir, partlamır.


Ədəbiyyat: H.A.Sultanov “Cərrahiyyə”. Bakı 1997. Səh. 181
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə