Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqları nümunələrİ Bölmə 1 – Terapiya 1 Təmizləyici imaləyə əks- göstəriş hansıdır?


) Tibb işçilərinin ehtiyatsızlığı nəticəsində müşahidə olunan psixi pozuntu nədir?Yüklə 1,42 Mb.
səhifə22/23
tarix10.12.2016
ölçüsü1,42 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

955) Tibb işçilərinin ehtiyatsızlığı nəticəsində müşahidə olunan psixi pozuntu nədir?
A) Yatrogeniya

B) Yaddaş pozuntusu

C) Düşüncə pozuntusu

D) Diqqət pozuntusu

E) İradi-hərəki pozuntu

Tibb bacısının vaxtında və yerində edilmiş qed və göstərişi xəstəyə müsbət təsir göstərdiyi halda ehtiyatsızlıqla dediyi söz onun vəziyyətini dəyişə bilər və bu ehtiyatsızlıq nəticəsində yaranan reaktiv hal yatrogeniya adlanır.


Ədəbiyyat: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.476
956) Kəskin beyin-qan dövranının pozuntusu zamanı yataq rejiminə neçə gün müddətinə riayət olunur?
A) 21

B) 30


C) 6

D) 10


E) 14

Kəskin beyin-qan dövranının pozuntusu zamanı beyin funksiyaları 3 həftə (21 gün) ərzində bərpa olunur


Ədəbiyyat: R.Şirəliyeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 2003. Səh 126
957) Meningit xəstəliyini təsdiqləyən müayinə üsulu hansıdır?
A) Ultrasəs müayinəsi

B) Onurğa beyin mayesinin müayinəsi

C) Şəkərin müayinəsi

D) Qanın müayinəsi

E) Sidiyin müayinəsi

Meningit baş-beyin qişalarının iltihabıdır. Meningit xəstəliyini təsdiqləyən müayinə üsulu onurğa beyin mayesinin müayinəsidir. meningitin formalarından asılı olaraq onurğa beyin mayesinin tərkibi müxtəlif olur.


Ədəbiyyat: R.Şirəliyeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 2003. Səh 152
958) Miqren tutması zamanı ilk tibbi yardım hansıdır?
A) Başı soyuq su ilə yumaq

B) Xəstəni yarıqaranlıq, havası dəyişdirilmiş, sakit bir yerdə yerləşdirmək

C) Sıxıcı paltarlardan azad etmək

D) Oksigen vermək

E) Zəli qoymaq

Miqren tutması bir neçə saatdan bir-iki sutkaya qədər davam edə bilər. Bu vəziyyət fiziki, emosional yüklənmə ağır havalı otaqda uzun müddət qalmaq nəticəsində baş verir. Miqren tutması zamanı xəstəni yarıqaranlıq, havası dəyişdirilmiş, sakit bir yerdə yerləşdirmək lazımdır.


Ədəbiyyat: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.462
959) Epilepsiya üçün xarakter əlamət nədir?
A) Nitqin tormozlanması

B) Qıcolma

C) Ürəkbulanma

D) Özünə qapanma

E) Başgicəllənmə

Epilepsiya yunanca “Epilambano” sözündən götürülüb, “tuturam”, “yaxalayıram” deməkdir. Xəstəlik qıcolma tutması ilə müşahudə olunur.


Ədəbiyyat: N. İsmayılov: “Psixiatriya”. Səh 211
960) Epileptik status zamanı mexaniki asfiksiyanın qarşısını almaq üçün tibb bacısının taktikası:
A) Başa hündür vəziyyət verməli

B) Başa buz qoymalı

C) Mədə-bağırsaq traktını yumalı

D) Xəstəni təmiz havaya çıxartmalı

E) Xəstəni uzatmaq :tənəffüs yollarını təmizləmək, diş protezi varsa onu xaric etmək

Epileptik status zamanı ağız suyu udulmaqla boğulmanın qarşısını almaq üçün yuxarı tənəffüs yollarını selikdən təmizləmək, başı yana çevrilir.


Ədəbiyyat: N. İsmayılov: “Psixiatriya”. Bakı 1992. Səh 220
961) Hemoratik insult zamanı təxirəsalınmaz yardım:
A) Xəstənin başına buz qoyub, uzanıqlı vəziyyət vermək

B) Xəstəyə yarıoturaq vəziyyət vermək

C) Xəstəyə başıaşağı vəziyyət vermək

D) Xəstəni sol tərəfə çevirmək

E) Xəstəni sağ tərəfə çevirmək

Insult-beyni qanla təchiz edən arteriyalar sistemində kəskin qan dövranı pozğuntusudur. Insult qəfləti, ani inkişaf edir və qansızmanın qarşısını almaq məqsədi ilə xəstənin başına buz qoyub, uzanıqlı vəziyyət vermək lazımdır.


Ədəbiyyat: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh. 560
962) Qeyd edilən preparatlardan narkotik qrupa aid olanı hansıdır?
A) Aminazin

B) Barbital

C) Morfi

D) Kofein

E) Diazepam

Morfi opi çətənəsindən alınan preparatdır. Bu maddəyə asılılıq tez yaranır.


Ədəbiyyat: N. İsmayılov: “Psixiatriya”. Bakı 1992. Səh 309
963) Afaziya nədir?
A) Diqqət pozuntusu

B) Nitq pozuntusu

C) Yaddaş pozuntusu

D) Düşüncə pozuntusu

E) Yuxu pozuntusu

Beyin qabığı ilə əlaqədar nitq pozuntusu afaziya adlanır.


Ədəbiyyat: R.Şirəliyeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 2003. Səh 103
964) İsterik tutma zamanı tibb işçisinin taktikası:
A) Xəstəni təcili yardım nəqliyyatı ilə xəstəxanaya çatdırmalı

B) Başa buz qoymalı

C) Başa hündür vəziyyət verməli

D) Oksigen verməli

E) Xəstəyə yarıoturaq vəziyyət verməli
İsteriya psixikanın, hissiyyat və hərəki sferanın psixi travma nəticəsində baş verən keçici pozuntusudur. Xəstəni yumşaq bir yerə uzatmalı, kənar şəxsləri uzaqlaşdırmaq lazımdır Sterik tutma xəstənin arzu və istəyini əks etdirən məzmunda olur, nümayiş xarakter daşıyır. Tutma zamanı yıxıldıqda heç bir zədə almırlar. Sterik tutma zamanı xəstəni yumşaq bir yerə uzatmalı, kənar şəxsləri uzaqlaşdırmaq lazımdır.
Ədəbiyyat: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı”. Bakı 1990. Səh.458
965) Beyinə qan sızan xəstə hansı vəziyyətdə daşınmalıdır?
A) Başın vəziyyəti tez-tez dəyişdirilməli

B) Gövdənin vəziyyəti tez-tez dəyişdirilməli

C) Başa hündür vəziyyət verilməli

D) Ayaqları yuxarı qaldırılmalı

E) Başın vəziyyəti dəyişməməli, sabit saxlanmalı

Beyinə qan sızmanın genişlənməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə başin vəziyyəti dəyişməməli, sabit saxlanmalıdır.


Ədəbiyyat: Z.Salayeva: “Sinir xəstəlikləri”. Bakı 1983. Səh 58
966) Alkoqolla zəhərlənmə zamanı ilk təxirəsalınmaz yardım :
A) Zond vasitəsilə mədənin yumaq, qarın işlədici duzlar vermək, sürətləndirilmiş diurez

B) Sıxıcı paltarlardan azad etmək

C) Ayaqlarına isitqac qoymaq

D) Təmiz havaya çıxartmaq

E) Başına buz qoymaq

Alkoqoldan sui istifadə-zəhərlənmələrə səbəb ola bilər. Alkoqolla zəhərlənmə zamanı şüurun koma dərəcəsinə qədər pozulması müşahidə edilir. Bu zəhərlənmə zamanı təxirəsalınmaz yardın tez bir müddətdə zond vasitəsilə mədənin yuymaq, qarin işlədici duzlar vermək, sürətləndirilmiş diurez tətbiq olunur.


Ədəbiyyat: N .R Paleyevin redaktəsi ilə “ Tibb bacısının məlumat kitabı ”. Bakı 1990. Səh 567
BÖLMƏ 8 - Kliniki Farmakologiya
967) Böyrək patologiyası olan xəstələrə hansı qrup preparatları təyin etmək olmaz?
A) Uroseptiklər

B) Tetrasiklinlər

C) Aminoqlikozidlər

D) Penisillinlər

E) Ftorxinolonlar

Aminoqlikozidlər böyrəklərə nefrotoksik təsir göstərərək onların funksiyalarını pozur və buna görə də bu preparatı böyrək patologiyası olan xəstələrə təyin etmək olmaz.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 479
968) Eşitmə sinirin nevriti zamanı hansı preparatı təyin etmək olmaz?
A) Eritromisin

B) Oksasillin

C) Streptomisin

D) Penisillin

E) Pefloksasin

Streptomisinin təsirindən eşitmə sinirin zədələnməsi, vestibulyar aparatın funksiyalarının pozulması baş verir və buna görə də bu preparatı eşitmə sinirin nevriti zamanı təyin etmək olmaz.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 480
969) Hansı preparatı hamilə qadınlara təyin etmək olmaz?
A) Ampisillin

B) Streptomisin

C) Penisillin

D) Oksasillin

E) Pefloksasin

Streptomisin yüksək, toksiki təsirə malik olduğu üçün bu preparatı hamilə qadınlara təyin etmək olmaz


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 480
970) Rifampisin preparatını qəbul etdikdə sidik hansı rəngə boyanır.
A) Qırmızı

B) Narıncı

C) Göy

D) Yaşıl


E) Qara

Rifampisini qəbul etdikdə sidik, bəlğəm , göz yaşı, tər qırmızı rəngə boyanır.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 321
971) Pnevmokok pnevmoniyanın müalicəsi zamanı effektlidir.
A) Furadonin

B) Sulfadimetoksin

C) İzoniazid

D) Penisillin

E) Furozalidon

Penisillər qram-müsbət bakteriyaları, əsasən pnevmokokları məhv edir. Buna görə də pnevmokok pnevmaniyanın müalicəsi zamanı istifadə edilir


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 302
972) Bronxial astma tutmaların profilaktikası üçün istifadə edilir.
A) Astmopent

B) Epinefrin( Adrenalin)

C) İntal

D) Prednizolon

E) Salbutamol

İntal güclü təsirə malik olan bronxodilatator və anti allergik preparatdır. Bronxial astma tutmaların profilaktikası üçün inhalyasion yolla təyin edilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 203
973) Bronxial astma xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən inhalyasion qlükokortikosteroid hansıdır?
A) Berotek

B) Beklametazon

C) Astmopent

D) Salbutamol

E) Adrenalin

Beklametazon bronxolitik təsirə malik olan aerozoldur. Bronxial astma zamanı gündə 3-4 dəfə bu preparatla inhalyasiya edilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 267
974) İnhalyasion qlukokortikosteroidlərin əlavə təsirini göstərin.
A) Nistaqm

B) Miasteniya

C) Ağız boşluğunun kandidomikozu

D) Addison xəstəliyi

E) Parez

İnhalyasion qlukokortikosteroidlər aerozol vasitəsilə tənəffüs yoluna yeridilir və onlar ağız boşluğunda kandidomikoz əmələ gətirirlər. Buna görə də bu preparatlardan istifadə etdikdən sonra xəstə mütləq ağzını yaxalamalıdır.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 267
975) Astmatik status zamanı istifadə edilən preparat.
A) Salbutamol

B) Berotek

C) İntal

D) Prednizolon

E) Astmopent

Ağır bronxial astma tutmaları zamanı (Astmatik status) prednizolon inyeksiya şəklində vena daxilinə 500 ml 5%-li qlükoza məhlulunda damcı üsulu ilə yeridilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 270
976) Revmatizmin profilaktikası məqsədilə hansı preparat istifadə edilir?
A) Rifampisin

B) Bisillin

C) Tetrasiklin

D) Oksasillin

E) Gentamisin

Bisillin I-V revmatizmdə, revmakarditdə əzələ daxilinə yeridilir. Bisillin V ayda 1 dəfə 1200000 TV, Bisillin I isə həftədə bir dəfə 300000-600000 TV yeridilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 305
977) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən AÇF(adenozin çevirici fermentin inhibitoru) preparatı göstərin.
A) Raunatin

B) Penisillin

C) Enalapril

D) Bendazol(Dibazol)

E) Papaverin

Enalapril orqanizmdə hidrolizə uğrayaraq analaprilata çevrilir və bununla da AÇF-i blokada edir. Nəticədə angiotenzin I-in angiotenzin II-ə çevrilməsinə tormozlayıcı təsir göstərir. Aldosteronun ifrazı zəifləyir və arterial təzyiq aşağı düşür


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 259
978) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən angiotenzin- I reseptorların blokatoru hansıdır?
A) Valzartan

B) Klofelin

C) Kofein

D) Furosimid

E) Dibazol

Valazartan qan damarlarını genişləndirir, aldosteronun ifrazını zəiflədir və nəticədə arterial təzyiqi aşağı salır.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 259
979) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilən kalsium ionlarının antaqonisti hansıdır?
A) Klofelin

B) Rausedil

C) Kaptopril

D) Enalapril

E) İzoptin

İzoptin kalsium ionların ataqonistlərinin əsas nümayəndələrindən biridir. Preparat kalium ionların miokardda miqdarını artırır və arterial təzyiqi aşağı salır.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 129
980) Hipertoniya xəstəliyin müalicəsi zamanı istifadə edilir?
A) Bronxolitiklər

B) Diuretiklər

C) Uroseptiklər

D) Qlukokortikosteroidlər

E) Sitostatiklər

Diuretiklər böyrəklərdə natrium ionların reabsorbsiyasını zəiflədərək suyun orqanizmdən xaric olmasını sürətləndirir və nəticədə arterial təzyiqi aşağı salır.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 260
981) AÇF( adenozin çevirici fermentin ) inhibitorların hansı preparat aiddir?
A) Kaptopril

B) Anaprilin

C) İzoptin

D) Valzartan

E) Raunatin

Kaptopril AÇF-in fermentativ təsirini zəiflətməklə angiotenzin I-in angiotenzin II-ə çevrilməsinə tormozlayıcı təsir göstərir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 257
982) Antiaterosklerotik preparatı göstərin.
A) Nitronq

B) Anaprilin

C) Nitroqliserin

D) Dibazol

E) Simvastatin

Simvastatin qan plazmasında aşağı və aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin miqdarını azaldır, antiaterogen lipoproteinlərin və triqliseridlərin miqdarını isə bir qədər yüksəldir və nəticədə preparat aterosklerotik təsir göstərir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 265
983) Antiaritmik preparatı göstərin.
A) Lidokain

B) Nitroqliserin

C) Dibazol

D) Raunatin

E) Papaverin

Lidokain kardiologiyada aritmiyalar və taxikardiyalar zamanı tədbiq edilir. Aritmiya zamanı 2%-li məhlulundan 5-10 ml-lik qlükozanın izotonik məhlulunda vena daxilinə yeridilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 93
984) Nitroqliserinin təsiri neçə dəqiqədən sonra başlayır?
A) 1-2 dəq.

B) 35-40 dəq

C) 10-15 dəq

D) 15-20 dəq.

E) 20-30 dəq.

Nitroqliserinin təsiri olduqca tez (1-2 dəqiqədən sonra) güclü və qısamüddətli (20-30 dəq) ürəyin tac damarlarını, beyin qan damarlarını genəldir, saya əzələli orqanları tonusdan salır.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 125
985) Nitroqliserinin əlavə təsiri hansıdır?
A) Ürəkbulanma, qusma

B) Koronar arteriyaların genişlənməsi

C) Artan diurez

D) Baş ağrıları, hipotenziya

E) Koronar arteriyaların daralması

Nitroqliserinin əlavə təsirinə baş ağrıları, kəllə daxili və arterial təzyiqin aşağı düşməsi aiddir


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 125
986) Miokardın infarktı zamanı trombolitik terapiya üçün istifadə edilən preparat hansıdır?
A) Morfin

B) Analgin

C) Baralgin

D) Streptokinaza

E) Dibazol

Streptokinaza qan laxtasını əridir və trombları parçalayır. Bu xassəsinə görə miokardın infarktı, tromboflebitdə istifadə edilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 222
987) Neyroleptanalgeziya zamanı istifadə edilən preparatları göstərin.
A) Morfin, atropin

B) Heparin,klofelin

C) Fentanil, droperidol

D) Analgin, baralgin

E) Validol, nitroqliserin

Fentanil cərrahiyyə əməliyyatlarını ağrısızlaşdırmaq üçün neyroleptik maddə olan droperidolla birlikdə istifadə edilir. Droperidol fentanilin ağrıkəsici təsirini gücləndirir və eyni zamanda mənfi emisiyaları aradan qaldırır. Bu metoda neyroleptanalgeziya deyilir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 169
988) Miokard infarktın müalicəsində istifadə edilən birbaşa(düz) təsirli antikoaqulyant hansıdır?
A) Nitroqliserin

B) Heparin

C) Morfin

D) Fentanil

E) Promedol

Heparin qaraciyərdə protrombinin sintezini ləngidərək qanın laxtalanmasına mane olur. Ən güclü antikoaqulyant olub miokardın infarktı, ürəkdə və iri damarlarda aparılan operasiyalardan sonra törənmiş ağırlaşmalarda istifadə olunur.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 218
989) Heparindən artıq dozada istifadə etdikdə hansı fəsad baş verir?
A) Piuriya

B) Hemorragiya

C) Nikturiya

D) Anuriya

E) Dizuriya

Heparin güclü antikoaqulyant preparat olduğuna görə artıq dozada istifadə etdikdə insan orqanizmində hemorragiya, allergiya halları baş verir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 219
990) Hipotiazidin qəbul qaydası necə olmalıdır?
A) Səhər

B) Kalium preparatları ilə səhər

C) Kalium preparatları ilə axşam

D) Axşam


E) Günorta

Hipoterazid güclü hipotenziv preparatdır. Orqanizmdən kalium suyun xaric olmasını gücləndirir. 10-12 saat təsir göstərir. Buna görə də hipotiazidi səhər kalium preparatları ilə birlikdə qəbul etmək lazımdır.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 167
991) Mədənin xora xəstəliyi müalicəsi zamanı istifadə edilən H2 histaminblokator hansıdır?
A) Platifillin

B) Venter

C) Pantosid

D) Maaloks

E) Famotidin
Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 285
992) Simetidin hansı qrup preparatlara aiddir?
A) Spazmolitiklərə

B) Adrenomimetiklərə

C) Xolinolitiklərə

D) Analgetiklərə

E) H2 histaminblokatorlara

Simetidin H2- histaminreseptorları blokadaya alaraq xlorid turşusunun ifrazını zəiflədir və pepsinin əmələ gəlməsinə tormozlayıcı təsir göstərir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 284
993) Atropinlə zəhərlənmə zamanı baş verən əlamətlər hansılardır?
A) Baş ağrıları

B) Göz bəbəklərin genişlənməsi

C) Göz bəbəklərin daralması

D) Nistaqm

E) Zəiflik

Atropinlə zəhərlənmə zamanı hərarət yüksəlir, şüur dumanlanır, göz bəbəkləri genişlənir, ağızda quruluq baş verir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 106
994) Öd kisəsi daşlarını əridici xüsusiyyəti olan preparat hansıdır?
A) Kontrikal

B) Atropin

C) Panzinorm

D) Ursofalk

E) Xolosas

Ursofalk xolestrinin qaraciyərdə sintezində iştirak edən nukrosomal fermentini süsləşdirmək yolu ilə onun qanda miqdarını azaldır və beləliklə də əmələ gəlməkdə olan xolestrin daşlarını əridir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 187
995) Pielonefritin müalicəsində istifadə edilən uroseptik hansıdır?
A) Heparin

B) Ursofalk

C) Baralgin

D) Laziks

E) Neviqramon

Neviqramon bağırsaqlardan qana asanlıqla sorulur və əsasən böyrəklərdən xaric olur. Qram-mənfi mikrobları bağırsaq çöplərini, dizenteriya və qarın yatalağı mikroblarını məhv edir. Piyelonefrit, piyelit, sistitin müalicəsində istifadə edilir.


Ədəbiyyat: A.Ə.Axundbəyli, D.Y.Hüseynov “Farmakoterapiyanın əsasları”. Bakı 2001. Səh 336
996) Dimedrolun əlavə təsiri nədir?
A) Piylənmə

B) Aclıq


C) Saçın tökülməsi

D) Qəbizlik

E) Yuxu gətirici

Dimedrol allergiya əleyhinə təsiri ilə yanaşı sedativ yuxu gətirici spazmolitik iltihab və qusma əleyhinə təsirə malikdir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 433
997) Dəri dermatozların müalicəsində istifadə edilən preparatlar hansılardır?
A) Diuretiklər

B) Antibiotiklər

C) Dezaqreqantlar

D) Antihistaminlər

E) Sitostatiklər

H reseptorları blokadaya alan antihistamin dərman maddələri allergik reaksiyaların inkişafına tormozlayıcı təsir göstərir və ona görə də allergiya əleyhinə preparat kimi istifadə edilir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 432
998) Qlukokortikosteroidlərin əlavə təsiri hansıdır?
A) Hiperrefleksiya

B) Ödem əmələ gətirmə

C) Hipotenziya

D) Bronxospazm

E) Yuxugətirici

Qlukokortikosteroidlərdən uzun müddət istifadə etdikdə şəkərli diabet, böyrəküstü vəzilərin beyin maddəsini atrofiyası, ödemlər, mədə xorası ağırlaşmaları baş verir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 379
999) Ürək qlikozidləri ilə zəhərlənmə zamanı istifadə edilən antidot hansıdır?
A) Bemeqrid

B) Unitiol

C) Aktivəşdirilmiş kömür

D) Nalorfin

E) Papaverin

Zəhərlənmənin əlamətləri meydana çıxdıqda ürək qlikozidlərinin tətbiqini dayandırmaq və onların antaqonistlərini təyin etmək lazımdır. Bu məqsəd ilə unitioldan, kalium preparatlarından istifadə edilir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 384
1000) Revmatoid artridlərin müalicəsində istifadə edilən əsas preparatları göstərin.
A) İltihab əleyhinə preparatlar

B) Ürək qlikozidləri

C) Antibiotiklər

D) Diuretiklər

E) Antiaqreqantlar

İltihab əleyhinə preparatlar prostaqlandinlərin biosintezini blokadaya aldığına görə revmatizmdə, poliartridlərdə istifadə edilir.


Ədəbiyyat: E.Ağayev, İ.Rəhimov “Farmakologiya”. Bakı 2005. Səh 412
Feldşer İxtİsası üzrə test tapşırıqlarıNIN DÜZGÜN CAVABLARI


1.E

101.C

201.A

301.E

401.A

501.D

601.E

701.D

801.D

901.C

2.E

102.D

202.C

302.D

402.A

502.D

602.D

702.E

802.B

902.C

3.A

103.A

203.D

303.D

403.C

503.C

603.B

703.E

803.A

903.B

4.A

104.E

204.A

304.C

404.E

504.B

604.D

704.D

804.A

904.E

5.B

105.A

205.E

305.E

405.A

505.E

605.E

705.D

805.B

905.C

6.C

106.E

206.D

306.B

406.B

506.C

606.D

706.B

806.B

906.C

7.D

107.D

207.B

307.A

407.B

507.C

607.B

707.B

807.E

907.A

8.E

108.D

208.A

308.E

408.A

508.E

608.B

708.A

808.D

908.C

9.A

109.A

209.B

309.B

409.E

509.C

609.C

709.B

809.E

909.A

10.A

110.B

210.E

310.E

410.A

510.B

610.B

710.C

810.A

910.D

11.E

111.C

211.C

311.A

411.A

511.B

611.C

711.D

811.D

911.B

12.D

112.A

212.E

312.D

412.C

512.D

612.C

712.A

812.D

912.C

13.C

113.D

213.D

313.D

413.D

513.B

613.B

713.E

813.E

913.C

14.C

114.B

214.B

314.B

414.A

514.C

614.A

714.E

814.C

914.E

15.A

115.D

215.B

315.E

415.B

515.B

615.A

715.A

815.A

915.E

16.A

116.C

216.E

316.E

416.D

516.D

616.B

716.D

816.C

916.B

17.C

117.C

217.A

317.C

417.E

517.D

617.D

717.E

817.A

917.D

18.E

118.D

218.D

318.E

418.D

518.E

618.D

718.C

818.C

918.E

19.B

119.E

219.A

319.E

419.D

519.E

619.A

719.E

819.C

919.D

20.B

120.B

220.B

320.B

420.B

520.A

620.E

720.D

820.A

920.E

21.C

121.D

221.B

321.A

421.D

521.B

621.C

721.C

821.A

921.E

22.D

122.A

222.A

322.B

422.A

522.A

622.A

722.B

822.B

922.C

23.A

123.B

223.C

323.E

423.E

523.C

623.E

723.B

823.D

923.B

24.E

124.E

224.D

324.C

424.B

524.A

624.C

724.D

824.A

924.B

25.A

125.D

225.E

325.B

425.D

525.C

625.D

725.E

825.D

925.D

26.E

126.E

226.C

326.A

426.A

526.B

626.A

726.B

826.D

926.A

27.E

127.C

227.A

327.D

427.E

527.B

627.A

727.D

827.E

927.D

28.B

128.B

228.D

328.C

428.E

528.B

628.E

728.E

828.A

928.A

29.C

129.C

229.B

329.C

429.D

529.D

629.E

729.E

829.D

929.A

30.D

130.A

230.A

330.C

430.A

530.B

630.B

730.E

830.A

930.B

31.D

131.B

231.A

331.C

431.C

531.C

631.D

731.E

831.A

931.C

32.E

132.C

232.A

332.B

432.C

532.D

632.C

732.B

832.D

932.B

33.E

133.A

233.B

333.A

433.B

533.D

633.C

733.B

833.B

933.D

34.A

134.D

234.B

334.D

434.E

534.E

634.B

734.C

834.D

934.D

35.B

135.C

235.E

335.C

435.D

535.D

635.A

735.A

835.C

935.C

36.D

136.E

236.B

336.D

436.E

536.A

636.C

736.E

836.E

936.E

37.C

137.C

237.A

337.A

437.C

537.E

637.A

737.D

837.E

937.B

38.E

138.B

238.C

338.E

438.B

538.D

638.B

738.D

838.E

938.C

39.E

139.B

239.D

339.D

439.A

539.B

639.E

739.E

839.E

939.D

40.E

140.A

240.E

340.B

440.B

540.B

640.B

740.A

840.B

940.D

41.E

141.C

241.C

341.B

441.A

541.B

641.E

741.A

841.E

941.E

42.E

142.B

242.D

342.A

442.E

542.C

642.D

742.E

842.D

942.D

43.D

143.A

243.E

343.C

443.C

543.B

643.E

743.B

843.E

943.B

44.D

144.D

244.D

344.A

444.D

544.E

644.A

744.A

844.B

944.C

45.A

145.A

245.E

345.A

445.E

545.D

645.B

745.B

845.C

945.C

46.A

146.E

246.C

346.D

446.C

546.E

646.C

746.E

846.D

946.C

Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə