Fənn 3606 Həyat fəaliyyətinin tYüklə 315,9 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix31.01.2017
ölçüsü315,9 Kb.
  1   2   3   4   5

Fənn  3606 - Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

 

1.   Fövqəladə hallar təsir dairəsinə və nəticələrinin ağırlığı üzrə neçə yerə bölünürlər?       

   

 

   2.Zərərin dəyərinə görə Fövqəladə hallar necə təsnif olunurlar?    Ə

həmiyyətsiz, orta dərəcədə, böyük, çox böyük, böhranqabağı xarakterli, böhranlı     

bərpa   olunmaz. 

 

Ə

həmiyyətsiz, zərərsiz, böyük, çox böyük, böhranlı.   

Ə

həmiyyətsiz, böhranqabağı xarakterli, böhranlı təhlükəli.  

Ə

həmiyyətsiz, nəzərəalınmaz, böyük böhranlı.   

Ə

həmiyyətsiz, böhranlı, bərpa olunmaz, bərpa olunan, qlobal.  

 

   3.Təbii xarakterli Fövqəladə hadisələrə aiddir?     Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, hidroloji təhlükəli hadisələr, 

insanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və 

ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr. 

 

Meteroloji və aqrometroloji təhlükəli hadisisələr, insanlarin yoluxucu xəstəliklərə tutulması, kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, 

yanğınlar, partlayışlar. 

 

Kənd təsərufatı bitkilərinin xəstəlik və ziyanvericilərin təsirinə məruz qalması, dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar fövqəladə hadisələr. 

 

Dənizdə hidroloji təhlükəli hadisələr, nəqliyyat qəzaları.  

nsanların yoluxucu xəstəliklərə tutulması, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar.   

 

 4.  Meteroloji və aqrometeroloji təhlükəli hadisələrə aiddir?    

Fırtına, tufan, iri dolu, quraqlıq, güclü isti 

 

Fırtına, tufan, zəlzələ, quraqlıq, sürüşmə.  

Fırtına,tufan, sel, quraqlıq, güclü dalğalanma 

 

Fırtına, tufan, epizootiya, quraqlıq.  

Fırtına, tufan, quraqlıq, epizootiya, sunami 

 

 

   5.Geofiziki təhlükəli hadisələr    

Zəlzələlər, vulkan püskürməsi 

 

Torpaq uçqunları, vulkan püskürməsi  

Zəlzələlər və meşə yanğınları 

 

Zəlzələlər və daşqın.  

Vulkan püskürməsi və sel. 

 

 

  6. Texnogen xarakterli fövqəladə hadisələrə aiddir?    

Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, 

radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, bioloji təhlükəli maddə ətrafa 

yayılmaqla baş verən qəzalar.  

 

Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, vulkanlar. 

 

Nəqliyyat qəzaları, yanğınlar, partlayışlar, GTZM yayılmaqla baş verən qəzalar, epizootiya.  

 

Bioloji təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, tropik qasırğa  

Radioaktiv maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar, zəlzələlər və vulkan 

 

 


  7. Ekoloji xarakterli fövqəladə hadisələr.     

Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, 

hidrosferin mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, biosferin vəziyyətinin dəyişməsi. 

 

Biosfer vəziyyətinin dəyişməsi, geofiziki təhlükəli hadisələr.   

Hidrosfer mühitinin vəziyyətinin dəyişməsi, meteroloji və aqrometeroloji təhlükəli 

hadisələr. 

 

Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, yanğınlar.   

Yerin vəziyyətinin dəyişməsi, atmosfer tərkibinin və xassələrinin dəyişməsi, bioloji 

təhlükəli maddə ətrafa yayılmaqla baş verən qəzalar. 

 

  8.Sosial-mədəni xarakterli fövqəladə hallara aiddir.   

 

Peşə əlaməti üzrə, dini əlamət üzrə 

 

Dini əlamət üzrə, Dövlət böhrani üzrə  

Dini əlamət üzrə, kölgə iqtisadiyyatı üzrə 

 

Dini əlamət üzrə, millətlərarasi münaqişələr.  

Dini əlamət üzrə, informasiya əlaməti üzrə. 

 

 

  9. Siyasi xarakterli fövqəlada hallara aiddir    

Millətlərarası münaqişələr üzrə, narkotik maddə ticarəti üzrə, mütəşəkkil 

cinayətkarlıq üzrə, kölgə iqtisadiyyatı üzrə, Dövlət böhrani üzrə, informasiya əlaməti üzrə

 

Dövlət Böhranı üzrə, informasiya əlaməti üzrə, ərazi əlaməti üzrə.   

Kölgə iqtisadiyyatı üzrə, mülkiyyət əlaməti üzrə, ərazi əlaməti üzrə. 

 

nformasiya əlaməti üzrə, peşə əlaməti üzrə, mütəşəkkil cinayətkarlıq əlaməti üzrə.   

Narkotik maddə ticarəti üzrə, mütəşkkil cinayətkarlıq üzrə, dini əlaməti üzrə, peşə 

ə

laməti üzrə.  

 

  10. Avtomobil və Aviasiya qəzaları hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.    

Texnogen 

 

Sosial  

Təbii 


 

Ekoloji 


 

Siyasi 


 

 

11.   Binaların qəflətən uçması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir.    Texnogen 

 

Sosial  

Təbii 


 

Ekoloji 


 

Siyasi 


 

 

  12. Bəndlərin yarılması hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir    

Texnogen 

 

Sosial  

Təbii 


 

Ekoloji 


 

Siyasi 


 

 

 13. Elektrik –enerji sistemlərində qəzalar hansı xarakterli fövqəladə hallara aiddir    

Texnogen 

 

Sosial  

Təbii 


 

Ekoloji 


 

Siyasi 


 

 

 14.Təhlükəli geoloji hadisələr hansılardır.    

Sel və Sürüşmə 

 

Sel və Epidemiya  

Sürüşmə və Sunami 

 

Marxal və Sunami   

Zəlzələ və Vulkan 

 

 

   15.Həlak olanların sayına görə fövqəladə hallar necə təsnif olunur?    

Yüngül, orta ağırlıqlı, ağır, çox ağır, katostrofik, böhranlı, əvəzolunmaz. 

 

Böhranlı, əvəzolunmaz, bərpaolunmaz, əvəzedilən  

Ağır, çox ağır, əvəzedilən, katostrofik 

 

Çox ağır, katostrofik, nəzərə alınmayan.   

Ə

vəzolunmaz, böhranqabağı.  

 

   16.Zəlzələ ocağının dərinliyi müxtəlif seysmik rayonlarda hansı məsafəyədək dəyişə bilər?   

0-700 km-dək  

 

0-100 km-dək   

0-70 km-dək  

 

0-700 m-dək   

0-1700 km-dək 

 

 

   17.Aşağıdakılardan hansı zəlzələ növləridir?    

Tektonik, vulkanik 

 

Tektonik, partlayıcı 

 

Tektonik, titrədici  

Titrədici, vulkanik 

 

Dağıdıcı, vulkanik  

 

  18. Çayların adi səviyyədən artıq daşması nəticəsində ərazinin müvəqqəti olaraq su altında qalması necə adlanır?   

 

Daşqın  

 

Sel 


 

Sunami 


 

Dalğa 


 

Marxal 


 

 

  19. Epidemiya nədir?    

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasıdır  

 

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar və bitkilər arasında yayılmasıdır. 

 

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda bitkilər və heyvanlar arasında yayılmasıdır. 

 

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar, bitkilər və heyvanlar arasında yayılmasıdır.  

 

Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar və heyvanlar arasında yayılmasıdır. 

 

    20.Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda insanlar arasında yayılmasına nə 

deyilir?   

 

Epidemiya 


 

Erroziya 

 

Epifitotiya  

Epidemiya və Epizootiya 

 

Epizootiya  

 

 21. Kəskin yoluxucu xəstəliklərin surətlə və geniş halda heyvanlar arasında yayılmasına nə deyilir?   

 

Epizootiya  

 

Epidemiya  

Erroziya 

 

Epifitotiya  

Epidemiya və Epizootiya 

 

 

  22. Zəlzələ nədir?     Yerin tərkində suxurların yerdəyişməsi sayəsində Yer qabığının müəyyə

sahələrinin titrəməsidir. 

 

Vulkanların baş verməsi nəticəsində yerin çatlamasıdır  

Partlayışın zərbə dalğasının təsiri nəticəsində yaranan torpaq sürüşməsidir. 

 

Ekoloji xarakterli fövqəladə haldır  

Hərbi mənşəli fövqəladə haldır. 

 

 

   23.Nüvə partlayış enerjisinin təqribən 50%-i sərf olunan zədələyici amili hansıdır?    

Zərbə dalğası 

 

şıq şüalanması 

 

Nüfuzedici radiasiya  

Yerin radioaktiv zəhərlənmməsi  

Elektromaqnit impulsu 

 

 

  24. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 35 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?     ş

ıq şüalanması 

 

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi  

Elektromaqnit impulsu 

 

Nüfuzedici radiasiya  

Zərbə dalğası 

 

 

  25. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 4 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?   

Nüfuzedici radiasiya 

 

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi  

Elektromaqnit impulsu 

 

Zərbə dalğası  

ş

ıq şüalanması  

 

  26. Nüvə partlayışı enerjisinin təqribən 10 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?    

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi 

 

Elektromaqnit impulsu  

Nüfuzedici radiasiya 

 

ş

ıq şüalanması  

Zərbə dalğası 

 

 

  27. Nüvə partlayış enerjisinin təqribən 1 %-i sərf olunan zədələyici amil hansıdır?   

Elektromaqnit impulsu 

 

ş

ıq şüalanması  

Nüfuzedici radiasiya 

 

Yerin radioaktiv zəhərlənməsi  

Zərbə dalğası 

 

 

   28.Zərbə dalğasının təsiri nəticəsində mühafizə olunmayan adamlar neçə dərəcəli zədələnməyə məruz qalırlar?   

 

    

  

 29  Zərbə dalğasından mühafizə olunmaq üçün nələrdən istifadə etmək lazımdır?  

 

ğınacaqlardan, daldalanacaqlardan,xəndəkdən, yeraltı binalardan,yerin 

relyefində

 

Sığınacaqlardan, fərdi mühafizə vasitələrindən  

Sığınacaqlardan, avtomobillərdən 

 

Sığınacaqlardan, əleyhqazlardan  

Sığınacaqlardan, respiratorlardan 

 

 

 30. şıq impulsunun kəmiyyəti nədən asılıdır?    

Nüvə partlayışının növündən,gücündən, məsafədən, hava şəraitindən. 

 

Nüvə partlayışının növündən,oradakı insanların sayından.  

Nüvə partlayışının növündən ,ərazinin sahəsindən. 

 

Nüvə partlayışının növündən ,binaların növündən.  

Nüvə partlayışının növündən ,mühafizə üsulunun növündən. 

 

 

  31.  şıq impulsu hansı materiallardan keçə bilmir?    

Qeyri-şəffaf 

 

Şəffaf 

 

Yumuşaq  

Elastik 


 

Elastik və plastik 

 

 

  32. 1 rentgen neçə raddır?     0,95 rad 

 

95 rad  

9,5 rad 


 

9 rad 


 

5 rad 


 

 

  33. 0,95 rad neçə rentgendir?    

1 rentgen 

 

2 rentgen  

3 rentgen 

 

4 rentgen  

5 rentgen 

 

 

   34.Qalınlığı neçə sm olan polad nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir?    

2,7 

 

27  

0,27 


 

270 


 

0,027 


 

 

  35. Qalınlığı neçə sm olan beton nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir?    

10 

 

0.1  

0,01 


 

0,001 


 

100 


 

 

   36.Qalınlığı neçə sm olan torpaq nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir?    

14 

 

0,14  

0,014 


 

140 


 

1,4 


 

 

   37.Qalınlığı neçə sm olan ağac materialı nüfuzedici radiasiyanı 2 dəfə zəiflədir?    

30 

 

0,3  

0,03 


 

300 


 

0,003 


 

 

  38. Radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nədən asılıdır?    

Nüvə partlayışı növündən,gücündən,partlayışdan sonra keçən müddətdən,partlayış 

mərkəzinə qədər məsafədən,meteroloji şəraitdən, yerin relyefində

 

Nüvə partlayışı növündən,işıq şüalanmasının gücündən, yerin relyefindən  

Nüvə partlayışı növündən,elektromaqnit impulsunun gücündən, metroloji şəraitdən. 

 

Nüvə partlayışı növündən, ərazinin sahəsindən, metroloji şəraitdən.  

Nüvə partlayışı növündən, əhalinin ərazidə qalma müddətindən, metroloji şəraitdən və 

ilin fəslindən. 

 

   39. Radiasiya səviyyəsi hansı vahid ilə ölçülür?     

R/s  

 

Rs   

R2s  


 

R2s2  


 

R2/s2 


 

 

   40.Ərazinin radioaktiv zəhərlənmə dərəcəsi nə ilə xarekterizə edilir?     Radiasiyanın səviyyəsi ilə 

 

Kimyəvi zəhərlənmənin sahəsi ilə  

Udulan doza ilə 

 

Udulan doza və kimyəvi zəhərlənmə sahəsi ilə  

Radiasiyanin səviyyəsi və işıq şüalanmasının gücü ilə 

 

 


  41. Azərbaycan Respublikasında Mülki müdafiə işinə ümumi rəhbərliyi kim həyata keçirir?  

 

Prezident  

 

cra başçısı   

Fövqəladə Hallar Naziri  

 

Daxili  şlər Naziri   

Milli məclisin sədri 

 

 

  42. Azərbaycan Respublikasında mülki müdafiənin qarşısında duran vəzifələri həyata keçirməyə daim hazır olması üçün kim məsuliyyət daşıyır?   

 

Baş Nazir  

 

Milli məclisin sədri   

Baş prokuror 

 

Daxili  şlər Naziri  

Xarici  şlər Naziri 

 

 

  43. Yerlərdə mülki müdafiəyə bilavasitə rəhbərlik etmir.    

Daxili  şlər Naziri 

 

cra hakimiyyəti Başçısı və onun nümayəndəsi   

Obyekt rəhbərləri 

 

Sahibkarlar  

Muxtar Respublikanın baş Naziri 

 

 

  44. Mülki mudafiə qüvvələrinə aid deyil.    Silahlı qoşunlar 

 

Mülki müdafiənin qoşun hissələri  

Ş

tatlı qəza - xilasetmə dəstələri  

Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələri 

 

cra hakimiyyəti tabeliyində qalmaqla mülki müdafiənin vəzifələrinin yerinə              yetirilməsinə cəlb olunan müxtəlif dəstələr 

 

   45. Mülki müdafiə dəstələri hansı prinsip üzrə yaradılır?    

Ə

razi istehsalat  

 

Ə

razi-zona   

stehsalat-zona  

 

Dərhal xəbərdarlıq   

Dərhal xəbərdarlıq və istehsalat 

 

 

   46.Radiasiya şəraiti nə zaman yaranır?    

 

Nüvə silahı tətbiq edildikdə və AES-da qəza baş verdikdə

 

Kimyəvi silah tətbiq edildikdə  

Güclü təsirli zəhərləyici maddələr ətrafa yayıldıqda 

 

Nüvə silahı tətbiq edildikdə, AES-da qəza baş verdikdə və kimyəvi silah tətbiq edildikdə.  

Nüvə silahı tətbiq edildikdə, AES-da qəza baş verdikdə və GTZM ətrafa yayıldıqda 

 

 

   47.Radiasiya şəraitinin proqnozlaşdırılmasında ilk məlumatlara aid deyil.    

Radiasiya kəşfiyyat dəstəsinin sayı. 

 

Nüvə partlayışının növü.  

Nüvə partlayışının gücü. 

 

Orta küləyin istiqaməti  

Orta küləyin sürəti 

 


 

   48.Kimyəvi şərait nədir?     şmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyə

 

Düşmənin bakterioloji maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət  

Düşmənin radioaktiv və zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait. 

 

Düşmənin zəhərləyici və bakterial vasitələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan vəziyyət              Düşmənin radioaktiv maddələr tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait. 

 

    49.Bakterioloji şərait nəyə deyilir?   

 

şmənin bakterioloji silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait. 

 

Düşmənin nüvə silahını tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait.  

Düşmənin nüvə və bakterioloji silahları tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait. 

 

Düşmənin kimyəvi silahı tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şərait  

Düşmənin kimyəvi və bakterioloji silahları tətbiq etməsi nəticəsində yaranan şəraitdir. 

 

 

  50.  MD-21 hansı qrup dozimetrik cihazlara aiddir?    

Rentgenmetrlərə    

 

Radiometrlərə  

ndiqatorlara 

 

Dozimetrlərə  

Dozimetr və  ndiqatorlara 

 

 

  51.  onlaşdırıcı şüalammaları aşkar etmək, onların enerjisini və digər xassələrini ölçmək üçün istifadə edilən cihazlar necə adlanır?   

 

Detektorlar   

 

Proyektorlar   

qnalizatorlar  

 

Generatorlar   

Analizatorlar 

 

 

  52. Atom elektrik stansiyaları (AES) üçün ehtimal olunan təhlükəli zəhərlənmə zonası neçə km ə

razi təşkil edir?   

 

20km  

 

2km   

0,2km 


 

200km  


 

220km 


 

 

  53. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı yaş həddində kişilər cəlb olunur?    

18-62  


 

18-40 


 

18-30 


 

18-50 


 

18-75  


 

 

  54. Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə hansı yaş həddində qadınlar cəlb olunur?    

18-55  

 

18-40   

18-45  


 

15-20  


 

15-55 


 

 

   55.Hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə kimlər cəlb olunmur?   

 

I və II qrup əlillər, hamilə və 8 yaşınadək uşağı olan qadınlar, 3 yaşadək uşağı olan  

orta və ali tibb təhsilli qadınlar. 

 

Orta və ali təhsilli insanlar, müəllimlər və həkimlər, hamilə qadınlar.  

Orta və ali təhsilli insanlar, müəllimlər və həkimlər; həmçinin 3 yaşadək uşağı olan  

            analar. 

 

Həkimlər və müəllimlər, I və II qrup əlillər, 8 yaşından aşağı uşağı olan qadınlar.  

III və IV qrup əlillər, 3 yaşadək uşağı olan qadınlar, tibb işçiləri. 

 

 

   56.Neçə yaşınadək uşağı olan qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir?    

  

   

 

  57. Neçə yaşınadək uşağı olan orta və ali tibb təhsilli qadınlar hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir?   

 

 

13 


 

   

 

  58. Neçənci qrup əlillər hərbiləşməmiş mülki müdafiə dəstələrinə cəlb edilmir?    

I və II  

 

 

II və III  

III və IV 

 

I və IV 


 

I və III  

 

 

   59.DP-22V dozimetrlər komplektində neçə ədəd DKP-50A dozimetri olur?     50 

 

40  

30 


 

20 


 

10 


 

 

  60. Dozimetrlərə aiddir?    

D-1  

 

DP-100m   

DP-5A  


 

DP-100ADM 

 

DP-64 


 

 

  61. Nüvə silahı ilk dəfə hara tətbiq edilmişdir?     Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə  

 

Rusiyanın Moskva və Leninqrad şəhərlərinə  

ranın Təbriz və Ərdəbil şəhərlərinə  

 

ABŞ-ın ştatlarına   

Türkiyənin  stanbul və Ankara şəhərlərinə 

 

 

  62. ABŞ tərəfindən Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki şəhərlərinə neçənci ildə Nüvə silahı tətbiq edilib?   

 

1945  

 

1946  


 

1947 


 

1948 


 

1949 


 

 

  63. Qəza zədələnmə halları üçün sığınacaqdakı qablarda hər adam üçün sutkada neçə litr hesabı ilə içməli su ehtiyatı saxlanması nəzərdə tutulur?     

 

0.3  

30 


 

13 


 

33 


 

 

  64. Radiasiya daldalanacağında çirkli üst paltarlarını saxlamaq üçün otaqlar hər adam üçün neçə m² sahə ayrılır?    

0,07 m²  

 

0,007m²  

0,7m² 


 

0,17m² 


 

0,017m² 


 

 

  65. QP-5 sürücü əleyhqazı hansı hissələrdən ibarətdir?   

 

Ə

leyhqazı qutusu, tərləməyən, plyonkalar olan qutu, şlem-maska, çanta.  

Ə

leyhqaz qutusu, tərləməyən plyonkalar olan qutu, uzadıcı ştanq, şlem maska.  

Çanta, Əleyhqaz qutusu, bağlayıcı kəmər. 

 

Ə

leyhqaz qutusu, çanta, kəmərlər.  

Kəmərlər, çanta, şlem-maska 

 

 

  66. Sığınacaqlarda dizel elektrik stansiyası nə üçündür?    DES-nin aqreqatlarının və onların işlədilməsini təmin edən xüsusi elektrik  

avadanlıqlarını yerləşdirmək üçün. 

 

Balonları yerləşdirmək üçün.  

Çirkli üst paltarlarını yerləşdirmək üçün 

 

Elektrik avadanlığını və FMV-ni yerləşdirmək üçün.  

FMV-ni yerləşdirmək üçün. 

 

 

   67.Sığınacaqda daldalanan adamların sayı 150 nəfərədək olarsa, ərzaq saxlanılan otağın sahəsi neçə kv.m müəyyən edilir?   

 

5m² 

 

15m²  


 

0,5m² 


 

0,15m² 


 

0,05m² 


 

 

   68.Aktivlik nədir?    Radioaktiv maddənin vaxt vahidi ərzində radioaktiv çevrilmələrin sayı ilə ifadə olunan 

miqdar ölçüsüdür. 

 

Radioaktiv maddənin vaxt vahidində insana təsir miqdarıdır.  

Radioaktiv maddənin çəkisi vahididir 

 

Radioaktiv maddənin növüdür.Radioaktiv maddənin növüdür.  

Radioaktiv maddənin udulan şüalanma vahididir və vaxt vahidində radioaktiv       

            çevrilmələrin sayıdır. 

 

   69. Radioaktiv maddənin vaxt vahidi ərzində radioaktiv çevrilmələrin sayı ilə ifadə olunan 

miqdar ölçüsü necə adlanır?    Aktivlik  

 

 

Radioaktivlik   

Ş

üalanma   

udulan doza  

 

Aktivlik və udulan doza  

 

  70. 1Qrey neçə raddır?    

100 

 

10  

110 


 

1000 


 

0.1 


 

 

  71. 100 rad neçə Qreydir?    

 

10  

100 


 

0.1 


 

1000 


 

 

  72. Udulan doza vahidi nə qəbul edilmişdir?    

c/kq 

 

ckq   

c²kq  


 

ckq/m²  


 

c/m² 


 

 

   73.Rentgen və qamma-şüalanmaların ekspozisiya dozasının sistemdən kənar vahidi neçə adlannır?   

 

Rentgen  

 

Qrey  


 

Rentgen/san  

 

Qrey/san   

Rentgen/saat 

 

 

  74. 1 N/m² neçə Paskaldır (Pa)?    

  

10 


 

100 


 

20 


 

 

   75.Fosgen havadan neçə dəfə ağırdır?    

3.5 

 

35  

 33 

 

0.35  

 

  76. Təhlükəsiz zona nədir?    şmən basqını gözləniləşəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal  

olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul  

edilməsi, yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi 

 

Düşmən basqını gözlənilən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal olunan              dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi,  

            yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olmayan ərazi 

 

Düşmən basqını gözlənilməyən şəhərlərin və əlahiddə obyektlərin ətrafında ehtimal               olunan dağıntı zonalardan və digər təhlükəli rayonlardan kənarda əhalinin qəbul edilməsi,   

            yerləşdirilməsi və yaşaması üçün yararlı olan ərazi. 

 

Ə

halinin qeydiyyata alındığı və düşmən basqını gözlənilməyən ərazilər.  

Ə

halinin qeydiyata alındığı və düşmən basqını gözlənilən ərazilər.   

 

   77.0,95 rad neçə rentgendir?    

 

0.1  

10 


 

0.01 


 

0.001 


 

 

   78.Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar I dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

D=100-200 rad  

 

200-300 rad   

300-400 rad  

 

400-500 rad   

500-600 rad 

 

 

  79. Udulan doza D=100-200 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

1-ci  

 

2-ci   

3-cü  


 

4-cü  


 

5-ci 


 

 

 80.  Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 2-ci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

D=200-400 rad  

 

D=100-200 rad   

D=700 rad  

 

D= 800 rad   

D=600 rad 

 

 

  81. Udulan doza D=200-400 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

2-ci  

 

1-ci   

3-cü  


 

4-cü  


 

5-ci  


 

 

  82. Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 3-cü dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

 

D=400-600 rad 

 

D=100-200 rad  

D= 400 rad 

 

D= 600-800 rad  

D=800 rad 

 

 

   83.Udulan doza D=400-600 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

3-cü  

 

1-ci   

2-ci  


 

4-cü 


 

5-ci 


 

 

  84. Udulan dozanın hansı miqdarından asılı olaraq insanlar 4-cü dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?   

 

D >600 rad 

 

D=100-200 rad   

D> 200 rad  

 

D=400 rad  

D >800 rad  

 

  85. Udulan doza D>600 rad olduqda insanlar neçənci dərəcəli şüa xəstəliyinə tutulur?    

4-cü  

 

1-ci   

2-ci  


 

3-cü  


 

5-ci  


 

 

   86.V- qazlar hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Sinir iflicedici  

 

Boğucu   

Ümumzəhərləyici  

 

Qıcıqlandırırcı   

Göz yaşardıcı 

 

 

  87. Zoman hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Sinir iflicedici  

 

Boğucu   

Ümumzəhərləyici 

 

Qıcıqlandırırcı   

Göz yaşardıcı 

 

 

  88. Zarin hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Sinir iflicedici  

 

Boğucu  


 

Ümumzəhərləyici  

 

Qıcıqlandırırcı   

Göz yaşardıcı 

 

 

  89. Sianid turşusu hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Ümumzəhərləyici 

 

Dəridə yaraçıxaran  

Boğucu 


 

Qıcıqlandırıcı 

 

Göz yaşardıcı  

 

   90.Xlorsian hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Ümumzəhərləyici 

 

Boğucu  

Dəridə yaraçıxaran 

 

Qıcıqlandırıcı  

Göz yaşardıcı 

 

 

  91. Saf iprit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Dəridə yaraçıxaran 

 

Boğucu  

Qıcıqlandırıcı 

 

Sinir iflicedici  

Göz yaşardıcı  

 

 92.  Lyuzit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Dəridə yaraçıxaran 

 

Boğucu  

Qıcıqlandırıcı 

 

Sinir iflicedici  

Göz yaşardıcı 

 

 

  93. Fosgen hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Boğucu 

 

Dəridə yaraçıxaran  

Qıcıqlandırıcı 

 

Psixokimyəvi  

Göz yaşardıcı 

 

 

   94.Difosgen hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Boğucu 

 

Dəridə yaraçıxaran  

Qıcıqlandırıcı 

 

Psixokimyəvi  

Göz yaşardıcı 

 

 

   95.Adamsit hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Qıcıqlandırıcı  

 

Dəridə yaraçıxaran 

 

Boğucu 


 

Psixokimyəvi 

 

Göz yaşardıcı  

 

   96.Bi-zet hansı qrup zəhərləyici maddələrə aiddir?    

Psixokimyəvi 

 

Boğucu  

Qıcıqlandırıcı 

 

Ümumzəhərləyici  

Göz yaşardıcı 

 

 

   97.Boğucu təsirli zəhərləyici maddə hansıdır?     Fosgen 

 

Adamsit  

prit 


 

Bi-zet 


 

Xlorpikrin 

 

 

  98. Boğucu təsirli zəhərli maddə hansıdır?    

Difosgen 

 

Adamsit  

prit 


 

Bi-zet 


 

Xlorpikrin  

 

   99.Qıcıqlandırıcı təsirli zəhərləyici maddə hansıdır?    

Adamsit 

 

Difosgen  

prit 


 

Bi-zet 


 

Xlorpikrin 

 

 

  100. Psioxokimyəvi təsirli zəhərləyici maddə hansıdır?    

Bi-zet 

 

Difosgen  

prit 


 

Xlorpikrin 

 

Fosgen 


 

 

  101. Gözyaşardıcı təsirli zəhərləyici maddə hansıdır?    

Xlorpikrin 

 

Zarin  

prit 


 

Bi-zet 


 

Fosgen 


 

 

   102.Kimyəvi təhlükəli obyektlərə aiddir?    

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri 

 

Atom elektrik stansiyaları 

 

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri və atom elektrik stansiyaları  

Metallurgiya sənayesi 

 

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri və bioloji təhlükəli obyektlər  

 

  103. Kimyəvi təhlükəli obyektlərə aid deyil?    

Atom elektrik stansiyaları 

 

Kimya,neft emalı sənaye sahələrinin müəssisələri  

Su təmizləmə qurğuları 

 

Suyu təmizləmək üçün xlordan istifadə edilmə  

Soyuducu agent olaraq ammonyakdan istifadə olunan soyuducu qurğulara malik  

            müəssisələr 

 

    104.Bu günə qədərAzərbaycanda köçürmə işləri daha geniş tətbiq olunub   

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dövründə 

 

Metropolitendə terror zamanı  

Bayıl yamacında sürüşmə zamanı 

 

Nəqliyyat qəzaları zamanı  

Neft emalı zavodunda qəza zamanı 

 

 

   105.Mülki müdafiənin xəbərdarlıq siqnalları hansılardır?    

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi,  

            kimya həyəcanı 

 

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, qəza              xəbərdarlığı 

 

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, yanğın  

            xəbərdarlığı  

 

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, daşqın                           siqnalı 

 

Hamının diqqətinə, hava həyəcanı, hava həyəcanı qurtardı, radiasiya təhlükəsi, subasma              siqnalı 

 

    106.Köçürmə zamanı neçə günlük ərzaq götürülür?  

  2-3 

 

12-13  

22-23 


 

4-6 


 

6-7 


 

 

  107. Fövqəladə halların təsnifatı necədir?    

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə  

            görə 

 

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə              görə,yanğın dərəcələrinə görə 

 

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə              görə,kimyəvi zəhərlənmə dərəcələrinə görə 

 

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə              görə,radioaktiv səviyyə gücünə görə 

 

Nəticələrin miqyasına görə,baş vermə sahələrinə görə,idarə üzrə mənsubiyyətinə              görə,bakterioloji zəhərlənməyə görə 

 


 

   108.Mühafizə qurğularında kompleks yoxlama neçə ildən bir keçirilir?    

  

   

 

   109.Mülki müdafiə xəbərdarlıq siqnalları neçədir?    

  

   

 

  110.Ərazinin və obyektin kimyəvi zəhərlənmə dərəcəsi nədən asılıdır?    

Zəhərli maddənin miqdarından 

 

Zəhərli maddənin növündən  

Udulan şüalanmadan 

 

Radiasiya səviyyəsindən  

Bakterioloji şəraitdən 

 

 

  111.  darə mənsubiyətinə görə Fövqəladə Hallar necə təsnif olunur?    

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, mənzil  

            və kommunal məişət sahələrində.  

 

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, mənzil və  

            kommunal məişət sahələrində, suda və quruda, havada 

 

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, mənzil və              kommunal məişət sahələrində, ofisdə, obyektdə 

 

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, mənzil və               kommunal məişət sahələrində, məktəblərdə 

 

Tikintidə, sənayedə, kənd təsərrüfatında, meşə təsərrüfatında, nəqliyyatda, mənzil və              kommunal məişət sahələrində, evlərdə, qəsəbə və kəndlərdə, şəhər və rayonlarda 

 

    112.Sadə daldalanacaqların üzərinə neçə sm qalınlığında torpaq tökürlər?   

 

50-60  

 

0,5-0,6 


 

5-6 


 

15-16 


 

150-160 


 

 

   113.Zəlzələ hansı təhlükəli hadisədir?    

Geofiziki 

 

Fiziki  

Meteroloji 

 

Sosial 


 

Hərbi 


 

 

   114.Sənaye əleyhqazlarından və xüsusi respiratorlardan nə üçün istifadə olunur?    

Güclü təsirli zəhərli maddələrdən mühafizə olunmaq üçün. 

 

ş

ıq şüalanmasından mühafizə olunmaq üçün.  

Zərbə dalğasından mühafizə olunmaq üçün. 

 

Yüksək hərarətdən mühafizə olunmaq üçün.  

Daşqından mühafizə olunmaq üçün.  

 

 

   115.Düşmənin zəhərləyici maddələr tətbiq etməsi nəticəsində hansı şərait yaranır?    

Kimyəvi  

 

Radioaktiv   

Yanğın  


 

Mühəndis 

 

Bakterioloji  

 

  116. DP-24 hansı qrup dozimetrik cihazlara aiddir?    

Dozimetrlərə 

 

Radiometrlərə  

Rentgenmetrlərə 

 

ndikatorlara  

Psixometrlərə 

 

 

  117. Baş vermə sahələrinə görə Fövqəladə Hallar hansılardır?    

Təbii, texnogen, ekoloji, sosial, hərbi-siyasi xarakterli. 

 

Sosial-siyasi, ekoloji, bioloji, iqtisadi və hərbi xarakterli  

Təbii xarakterli, hərbi, sosial-siyasi, bioloji xarakterli. 

 

Təbii və ekoloji, sosial-siyasi, iqtisadi xarakterli.  

Təbii və texnogen, sosial-siyasi, iqtisadi, ekaloji, kimyəvi xarakterli  

 

   118.Fövqəladə Hallar küll halında neçə yerə ayrılır?    

  

   

 

   119.Hərbi mənşəli Fövqəladə Hallar hansılardır?    

Nüvə, kimyəvi, bakteoroloji və adi qırğın silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH. 

 

Hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi, bakteoroloji və adi silahların tətbiqi ilə əlaqədar FH.  

GTZM-yayılmaqla və hidrosferin vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar FH. 

 

GTZM-yayılmaqla baş verən qəzalar, bakteoroloji və adi silahların tətbiqi ilə əlaqədar              FH. 

 

Nüvə silahın tətbiqi, texnogen qəzalar, bakteoroloji və adi silahların tətbiqi ilə əlaqədar              FH. 

 

    120.Zərbə dalğasının təsirindən hansı dağıntı dərəcələri mövcuddur?   

 

Tam, güclü, orta, zəif 

 

Tam, çox güclü, zəif  

Güclü, orta, zəif, çox zəif 

 

Tam, orta, çox güclü, çox zəif  

Tam, çox güclü, güclü, zəif, orta 

 

 


   121.Nüvə silahını hədəfə çatdırmaq üçün hansı vasıtələrdən istifadə oluna bilər?   

 

Müxtəlif növlü raketlərdən, təyyarələrdən, sualtı qayıqlardan, gəmilərdən,             artilleriya toplarından. 

 

Müxtəlif növlü raketlərdən, təyyarələrdən, avtomobillərdən və tanklardan, gəmilərdən,              peyklərdən. 

 

Müxtəlif növlü raketlərdən, artilleriya toplarından, sualtı qayıqlardan, avtomobillərdən və              fuqaslardan. 

 

Müxtəlif növlü raketlərdən, gəmilərdən, avtomobillərdən, gəmilərdən, peyklərdən.  

Müxtəlif növlü raketlərdən və tanklardan, avtomobillərdən, gəmilərdən, peyklərdən. 

 

 

   122.Nüvə silahının zədələyici amilləri aşağıdakılardan hansılardır?    

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuzedici radiasiya, yerin radioaktiv zəhərlənməsi,  

elektromaqnit impulsu. 

 

Zərbə dalğası, işıq şüalanması, nüfuz edici radiasiya, bioloji zəhərlənmə.  

Zərbə dalğası, işıq şualanması, elektromoqnit impulsu, kimyəvi zəhərlənmə 

 

Zərbə dalğası, işiq şüalanması, yerin radiaktiv zədələnməsi, zəlzələlərin yaranması.  

Zərbə dalğası, nüfuz edici radiasiya, elektromaqnit impulsu, epidemiyalar. 

 

 

  123. Nüvə partlayışının enerjisinin təqribən neçə %-i zərbə dalğasına sərf olunur?    

50% 

 

40%  

30% 


 

20% 


 

65% 


 

 


  124. Zərbə dalğası nədir?     


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 315,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə