Fənn: Sosial-mədəni sferanın inkişaf problemləri Müəllim: Quluzadə MahmudYüklə 14,24 Kb.
tarix09.05.2017
ölçüsü14,24 Kb.
Fənn: Sosial-mədəni sferanın inkişaf problemləri

Müəllim: Quluzadə Mahmud

 1. Sosial iqtisadi inkişafın idarə edilməsi

 2. Ticarət sferasının idarə edilməsi

 3. Cəmiyyətin inkişafında mülkiyyətin formaları

 4. Topdansatış ticarətində agentlərin rolu

 5. Sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsində iqtisadi tənzimləmə metodları

 6. Elm sahəsinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

 7. Ticarət sahələrinin tənzimlənməsi

 8. Sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsində inzibati idarə metodları

 9. Nəqliyyat sahələrinin idarə edilməsi

 10. Sosial-iqtisadi inkişafın idarə edilməsində istifadə olunan metodlar

 11. Sığortanın növləri

 12. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mülkiyyətin formaları

 13. Sığortanın maliyyə əsasları

 14. Təhsil sisteminin sosial-iqtisadi inkişafı

 15. Xalq təsərrüfatı səviyyəsində gəlirlərin tənzimlənməsi

 16. Ticarətin tənzimlənməsində istifadə olunan əsas göstəricilər sistemi

 17. Təhsilin idarəçiliyinin iqtisadi və sosial göstəriciləri

 18. Maliyyə sisteminin mahiyyəti

 19. Mədəni-maarif müəssisələrinin idarə edilməsi

 20. Səhiyyənin inkişafının tənzimlənməsi

 21. Sosial inkişafın dövlət tənzimlənməsi

 22. Səhiyyənin inkişaf göstəriciləri

 23. Cəmiyyətin inkişafında mülkiyyətin formaları

 24. Sığortanın əsas istiqamətləri

 25. Səhiyyə sistemində islahatların aparılması

 26. Pensiya sistemi

 27. Nəqliyyat planlaşmasının həyata keçirilməsi

 28. Həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin əsas metodoloji prinsipləri

 29. Kompyuterləşdirmə və lokal internet sistemi

 30. Ali və orta-ixtisas təhsilinin idarə edilməsi

 31. Sığorta bazarının tənzimlənməsi

 32. Sosial sığorta sistemi və onun idarə edilməsi

 33. Məişət xidməti sahələrinin inkişafında dövlət siyasti

 34. Elm və təhsil sistemi

 35. Məişət xidməti sahələrinin idarə edilməsi

 36. Həyat səviyyəsi sosial inkişafın sintetik göstəricisi kimi

 37. Xalq təsərrüfatı səviyyəsində gəlirlərin tənzimlənməsi

 38. Insan amilinin mahiyyəti və rolunun artması yolları

 39. Sosial problemlərin həllində dövlətin rolu

 40. Insan amilinin mahiyyəti

 41. Insan amilinin rolunun artması yolları

 42. Insan amilindən istifadə anlayışına iqtisadi yanaşma

 43. Insan amilinin rolunun yükəldilməsinin ekstensiv şərti

 44. Sağlam milli iqtisadiyyatı səciyyələndirən əsas şərtlər

 45. Əmək ehtiyatlarının mahiyyəti və quruluşu

 46. İnsan kapitalının gücləndirilməsinin ilkin şərtləri

 47. Əmək haqqı sahəsində dövlət siyasəti və inkişaf problemləri

 48. Əmək resurslarının səmərəli bölgüsü

 49. Sosial sferada kapital qoyuluşu və inkişaf problemləri

 50. İqtisadiyyatda dövlət tənzimlənməsinin nəzəri əsasları

 51. Sosial tələblərin A.Maslou tərəfindən səciyyələndirilməsi

 52. İctimai təkrar inkişaf və sosial sahələr

 53. Sosial sferada əmək məsrəflərinin xüsusiyyəti

 54. Bazar strukturu və inkişaf problemləri

 55. Sosial infrastruktur sahələrinin inkişaf istiqamətləri

 56. Sosial sferanın müxtəlifliyini səciyyələndirən tələblər

 57. Bazar infrastrukturunun funksiyaları

 58. Əmək resurslarından istifadə və inkişaf problemləri

 59. Sosial tələbatın Azərbaycanda zəruriliyi

 60. İşçi qüvvəsinin məşğuliyyəti məsələləri və inkişaf problemləri

 61. Sərbəst vaxt və sosial sfera

 62. Təhsilin iqtisadi əsasları

 63. Sosial sfera sahələrində iqtisadi münasibətlərin xüsusiyyətləri

 64. Səhiyyənin inkişafında natural və dəyər göstəriciləri

 65. Mədəni maarif müəssisələrinin tənzimlənmə obyektləri

 66. Səhiyyənin inkişaf planında istifadə olunan göstəricilər

 67. Pensiya islahatlarının həyata keçirilməsi

 68. Nəqliyyat planının tərtib olunmasında istifadə olunan əsas göstəricilər

 69. Həyat fəaliyyətinin sığortalanması

 70. Əmlak sığortası

 71. Sığorta təşkilatlarının əsas növləri

 72. Xidmətlərə olan tələbatın ödənilməsində əsas rol oynayan amillər

 73. Məişət xidməti sahələrinin əhatə etdiyi əsas müəssisələr

 74. Məişət xidməti sahələrinin qruplaşdırılması

 75. Mənzil-kommunal təsərrüfatı

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 14,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə