Fəsil 7 Ətraf mühi̇ti̇n i̇lki̇n vəzi̇yyəti̇ cqbk nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcatYüklə 2,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix27.06.2017
ölçüsü2,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Fəsil 7 Ətraf mühi̇ti̇n i̇lki̇n vəzi̇yyəti̇

CQBK-

nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

MÜNDƏRİCAT

 

7

 ƏTRAF MÜHİTİN İLKİN VƏZİYYƏTİ

 ............................................................... 7-1

 

7.1


 

Giriş


 .......................................................................................................... 7-1

 

7.2 

Geologiya, Geomorfologiya və Geoloji Təhlükələr

 .................................... 7-1

 

7.2.1 

Giriş


 .................................................................................................................. 7-1

 

7.2.2 

Metodologiya

 .................................................................................................... 7-2

 

7.2.3 

Səthaltı (bərk) geoloji quruluş

 ........................................................................... 7-2

 

7.2.4 

Yer səthinin geologiyası

 ................................................................................... 7-3

 

7.2.5 

Geoloji təhlükələr

 .............................................................................................. 7-3

 

7.2.6 

Geomorfologiya və topoqrafiya

 ........................................................................ 7-9

 

7.2.7 

Həssaslıqlar

 ...................................................................................................... 7-9

 

7.3 

Torpaq və

 

qrunt şəraiti ............................................................................ 7-10

 

7.3.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-10

 

7.3.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-10

 

7.3.3 

Torpaq və

 

qrunt şəraiti ................................................................................... 7-13

 

7.3.4 

Çirklənmə

 ....................................................................................................... 7-19

 

7.3.5 

Həssaslıqlar

 .................................................................................................... 7-22

 

7.4 

Landşaft


 

və vizual reseptorlar

 ................................................................. 7-23

 

7.4.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-23

 

7.4.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-23

 

7.4.3 

Landşaft konteksti

 .......................................................................................... 7-27

 

7.4.4 

Landşaft və ilkin vizual vəziyyət 

– 

boru kəməri .............................................. 7-27

 

7.4.5 

Landşaft və ilkin vizual vəziyyət 

– 

ərsinburaxma stansiya ............................. 7-32

 

7.4.6 

Landşaft, vizual əhəmiyyət və həssaslıqlar 

– 

boru kəməri ............................. 7-33

 

7.4.7 

Landşaft, vizual əhəmiyyət və həssaslıqlar 

– 

Ərsin stansiyası ....................... 7-34

 

7.4.8 

Həssaslıqlar

 .................................................................................................... 7-34

 

7.5 

Səth suları

 ............................................................................................... 7-34

 

7.5.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-34

 

7.5.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-35

 

7.5.3 

Səth suyu hövzələri və su axarları

 ................................................................. 7-36

 

7.5.4 

Səth sularının axını və daşqın

 ........................................................................ 7-39

 

7.5.5 

Çayın hidravlikası

 ........................................................................................... 7-40

 

7.5.6 

Çay kanalının qeyri

-

sabitliy


i ............................................................................ 7-41

 

7.5.7 

Çayda suyun keyfiyyəti

 ................................................................................... 7-42

 

7.5.8 

Ətraf mühitin dəyişməsi

 .................................................................................. 7-46

 

7.5.9 

Həssaslıqlar

 .................................................................................................... 7-47

 

7.6 

Qrunt suları

 ............................................................................................. 7-47

 

7.6.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-47

 

7.6.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-47

 

7.6.3 

Boru kəməri marşrutu

 ..................................................................................... 7-48

 

7.6.4 

Həssaslıqlar

 .................................................................................................... 7-49

 

7.7 

Ekologiya

 ................................................................................................ 7-49

 

7.7.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-49

 

7.7.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-50

 

7.7.3 

Ekoloji kontekst

 .............................................................................................. 7-54

 

7.7.4 

Mühafizə


 

olunan ərazilər

 ................................................................................ 7-54

 

7.7.5 

Meşə


 

fondunun əraziləri

 ................................................................................. 7-55

 

7.7.6 

Flora və


 

Bitki Örtüyü

 ....................................................................................... 7-55

 

7.7.7 

Pirsaat çay kəsişməsində

 

sahilyanı təbii yaşayış mühitləri və 

fauna


 ............. 7-58

 

Ətraf Mühitin Ilkin Vəziyyəti CQBK-

nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

7.7.8 

Fauna Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu digər yerlərdə

 ..... 7-60

 

7.7.9 

Həssaslıqlar

 .................................................................................................... 7-65

 

7.8 

İqlim və


 

Havanın Keyfiyyəti

 ..................................................................... 7-68

 

7.8.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-68

 

7.8.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-68

 

7.8.3 

Temperatur

 ..................................................................................................... 7-69

 

7.8.4 

Atmosfer rütubəti

 ............................................................................................ 7-71

 

7.8.5 

Yağıntı


 ............................................................................................................ 7-71

 

7.8.6 

Küləyin sürəti və

 

istiqaməti ............................................................................. 7-73

 

7.8.7 

Havanın keyfiyyəti

 .......................................................................................... 7-73

 

7.8.8 

Toz


 ................................................................................................................. 7-73

 

7.8.9 

İqlim dəyişikliyi

 ................................................................................................ 7-74

 

7.8.10 

Həssaslıqlar

 ................................................................................................ 7-75

 

7.9 

Səs


-

küy


 ................................................................................................... 7-76

 

7.9.1 

Giriş


 ................................................................................................................ 7-76

 

7.9.2 

Metodologiya

 .................................................................................................. 7-76

 

7.9.3 

Səs


-

küy mühiti və

 

reseptorlar ......................................................................... 7-76

 

7.9.4 

Həssaslıqlar

 .................................................................................................... 7-78

 

7.10 

Arxeologiya və

 

mədəni irs ....................................................................... 7-78

 

7.10.1 

Giriş


 ............................................................................................................ 7-78

 

7.10.2 

Kameral ədəbi icmal

 ................................................................................... 7-79

 

7.10.3 

Azərbaycanın Mədəni İrs Ehtiyatlarının İcmalı və

 

Konteksti ....................... 7-79

 

7.10.4 

Metodologiya və

 

məlumat çatışmazlıqları .................................................. 7-79

 

7.10.5 

İlkin arxeoloji vəziyyət

 ................................................................................. 7-80

 

7.10.6 

Həssaslıqlar

 ................................................................................................ 7-80

 

  

Cədvəllər

 

C

ədvəl 7-1

: CQBKG boyu torpağın münbitliyinə

 

dair tədqiqatın aparıldığı yerlər .. 7-11

 

Cədvəl 

7-2


: Eroziya Siniflərinin

 

İzahı ..................................................................... 7-17

 

Cədvəl 

7-3


: CQBKG Dövrə

 

1 genişləndirmə 

marşrutunda eroziya təsnifatı (Mənbə

CB&I, 2011) ................................................................................................... 7-18

 

Cədvəl 

7-4


: CQBKG marşrut

unun n


əzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu müşahidə

 

edilən çirklənmə 

(Avqust 2013)

 ...................................................................... 7-20

 

Cədvəl 7-

5: Pirsaat çayına dair hidroloji və və hidravlik məlumatlar (mötərizədə 

verilmiş rəqəmlər təqribidir) (Qaşqay, 1996

-

cı il) ............................................ 7-38

 

Cədvəl 7-

6: Yüksək axın mövsümlüyünü göstərən çayın axım normalarının (%) orta 

aylıq paylanması (Qaşqay, 1996

-

cı il) ............................................................ 7-40

 

Cədvəl 7-7: 2011-

ci ildə yüksək və zəif axın şərtlərində CQBKG

-

nin çay ilə kəsişmələrində temperatur, ABHÜM və bulanıqlıq göstəriciləri

 ...................... 7-43

 

Cədvəl 7


-

8: Zəif axın şərtlərində Pirsaat çayı kəsişməsində turşuluq, xlorid, sulfat və 

keçiricilik

 ......................................................................................................... 7-46

 

C

ədvəl 7-9

: Nəzərdə

 

tutulan marşrutunun kəsişdiyi bitki növlərinin təsnifatı ......... 7-52

 

Cədvəl 

7-10


: Dekabrda Pirsaat çayında balıqlara dair tədqiqatların aparıldığı 

 

yerlər .............................................................................................................. 7-52

 

Cədvəl 

7-11


: lUCN

-

nin Bitki və 

Heyvan Növləri üzrə

 

Təyinatları ........................... 7-53

 

Cədvəl 

7-12


: Boru kəməri marşrutunun nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsinin kəsişdiyi 

əsas təbii yaşayış mühitinin nisbi bolluğu

 ....................................................... 7-55

 

C

ədvəl 7-13

: Marşrutun nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsinin yaxınlığında BTC tədqiqat 

sektorlarındakı bitki örtüyü

 ............................................................................. 7-58

 

C

ədvəl 7-14: 2013-

cü ilin noyabrında Pirsaatda qeyd alınmış heyvan növləri

 ...... 7-59

 

Ətraf Mühitin Ilkin Vəziyyəti 

 

ii  

CQBK-

nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

Cədvəl 

7-15


: Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyunca və

 

ərsinləmə 

stansiyası ərazisində

 

mümkün mövcudluğu nəzərə 

çarpan quşlar

 ................ 7-61

 

Cədvəl 

7-16


: Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyunca və

 

ərsinləmə 

stansiyası ərazisində

 

mümkün mövcudluğu nəzərə 

çarpan məməlilər

 ........... 7-62

 

Cədvəl 

7-17


: Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyunca və

 

ərsinləmə 

stansiyası ərazisində

 

mümkün mövcudluğu nəzərə 

çarpan məməlilər

 ........... 7-63

 

Cədvəl 

7-18


: Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu və

 

ərsinləmə 

stansiyası ərazisində

 

mövcudluğu ehtimal olunan quruda yaşayan  

onurğasızlar

 ................................................................................................... 7-64

 

Cədvəl 

7-19: 2013-

cü ilin dekabrında Pirsaat çayında balıqlara dair aparılmış 

tədqqiatlardan əldə

 

edilən məlumatların xülasəsi........................................... 7-64

 

Cədvəl 

7-20


: Nəzərəçarpan fauna

 ........................................................................ 7-66

 

C

ədvəl 7-21: 

Nəzərdə


 

tutulan boru kəməri boyunca meteoroloji stansiyalar üzrə

 

havanın temperaturunun statistik göstəriciləri (o

C) (Mənbə: Eyubov, 1996)

 ... 7-70

 

Cədvəl 

7-22


: Nəzərdə

 

tutulan CQBKG layihəsi ərazisində 

mədəni irs sahələri

 ..... 7-81

 

  

Şəkillər

 

Şəkil 7


-

1: Nəzərdə tutulan boru kəməri boyunca tektonik elementlər və əlaqədar 

qırılmalar (Mənbə: RSK, 2002)

......................................................................... 7-4

 

Şəkil 7


-

2: Palçıq vulkanının aktiv

 

qırılma ilə kəsişməsi. Boru kəmərinin rəng kodu: Yaşıl=CQBKG, Qırmızı=CQBK, Mavi=BTC, Tünd mavi=QİBK. (Mənbə: Tectonic 

Geologic, 2011)

 ................................................................................................ 7-5

 

Şəkil 7-

3: Hacıqabul (Qazıməmməd) aktiv qırılma kəsişmələri. Boru kəmərinin rəng 

kodu: Yaşıl=CQBKG, Qırmızı=CQBK, Mavi=BTC, Tünd mavi=QİBK. (Mənbə: 

Tectonic Geologic, 2011)

 ................................................................................. 7-6

 

Şəkil 7-4: 

CQBK/CQBKG boru kəməri marşrutu boyu palçıq vulkanlarının yerləşdiyi 

sahələr (Mənbə: RSK, 2002)

 ............................................................................ 7-7

 

Şəkil 


7-5

: Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu torpaq tədqiqatları 

zamanı qeydə

 

alınmış torpağın üst qatının dərinliyi (Məlumat mənbələri: Azecolab, 2013; Akvamiljø Caspian, 2011; GIBB, 2001)

 ............................... 7-15

 

Şəkil 7


-

6: Boru kəmərinin təklif olunmuş əlavə seksiyası boyu landşaftın 

monitorinqinin aparıldığı sahələr

 .................................................................... 7-25

 

Şəkil 7


-

7: 2012 və 2013

-

cü illərdə landşaftın monitorinqi üzrə aparılmış tədqiqatdan əldə olunan BTC/CQBK KS

-

nin davamlı monitoriqinin nəticələri.................... 7-32

 

Şəkil 7-

8: Pirsaat çayının yerləşdiyi sahə

 .............................................................. 7-37

 

Şəkil 7-

9: Pirsaat çayı

 ............................................................................................ 7-39

 

Şəkil 7-10: 

CQBKG boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu hava 

temperaturunun modelləşdirilmiş orta aylıq göstəriciləri, 1990

-

2009 (MənbəDünya Bankının İqlim Dəyişikliyi haqqında Məlumat Portalı, 2013)

 ............... 7-70

 

Şəkil 7-11

: CQBKG boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu orta aylıq 

yağıntı miqdarı, 1990

-

2009 (Mənbə: Dünya Bankının İqlim Dəyişikliyi haqqında Məlumat Portalı, 2013)

 ................................................................................... 7-72

 

Şəkil 


7-12: 

Rəncbər yaşayış məntəqəsində

 

(CQBKG KG17) əvvəlki dövrlərə 

aid 


hava temperaturu və

 

yağıntının modelləşdirilmiş orta aylıq göstəriciləri, 1960-

1990 və


 1990-2009-

cu illər üzrə

 

(Mənbə: Dünya Bankının İqlim Dəyişikliyi haqqında Məlumat Portalı, 2013)

 ................................................................... 7-75

 

Şəkil 


7-13: 

CQBKG boru kəmərinin əlavə

 

hissəsinin yaxınlığındakı yaşayış məntəqələri.

 ................................................................................................... 7-77

 

Ətraf Mühitin Ilkin Vəziyyəti 

 

iii  

CQBK-

nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 

Şəkil 7-14: 

Nəzərdə


 

tutulan ərsinləmə

 

stansiyasından təxminən 625m məsafədə 

yerləşən Qoltuq yaşayış məntəqəsi

 ............................................................... 7-78

 

  

Fotoşəkillər

 

Fotoşəkil 7

-

1: Qobustan ərazisində palçıq vulkanı konusu (CQBKG KG2-

dən 


təxminən 300m məsafədə yerləşir)

 .................................................................. 7-7

 

Fotoşəkil 7-2: 

Palçıq vulkanı sahəsində

 

eroziyaya məruz qalan torpaqlar ............ 7-13

 

Fotoşəkil 7-3: CQBKG KG16-

da mal


-

qara otlaması

 .............................................. 7-14

 

Fotoşəkil 7-4

: Boru kəmərinin nəzərdə

 

tutulan əlavə 

hissəsi boyu rast gələn torpaq 

çirklənməsinə

 

aid misallar (Avqust 2013) ....................................................... 7-21

 

Fotoşəkil 7-5: CQBKG KG32-

 əvvəlki dövrlərdə

 

aparılmış qazma işlərindən qaldığı güman edilən qazma şlamı və

 

qazma məhlulu tullantıları .............................. 7-21

 

Fotoşəkil 7-

6: BTC / CQBK boru kəmərinin və avtomobil yolunun göründüyü AZLM4 

(CQBKG KG3)

-

də təklif olunmuş marşrutdan qərbə doğru mənzərə ............. 7-28

 

Fotoşəkil 7-

7: Təklif olunmuş marşrutdan təxminən 2km məsafədə alçaq sıra 

dağların uzandığı AZLM8 (CQBKG KG27) şimala doğru mənzərə

 ................ 7-29

 

Fotoşəkil 7-

8: Təklif olunmuş marşrutla kəsişən alçaq sıra dağlardan ibarət azacıq 

dalğavari sahənin göründüyü AZLM9 (CQBKG KG25)

-

də cənuba doğru mənzərə

 ......................................................................................................... 7-29

 

Fotoşəkil 7-

9: Ön planda əkilmiş kənd təsərrüfatı sahəsinin və əkin sahəsinin kənarı 

görünən AZLM6 (CQBKG KG12)

-

dən cənuba doğru mənzərə ...................... 7-30

 

Fotoşəkil 7-

10: Yaxınlıqda Rəncbər qəsəbəsinin göründüyü AZLM10 (CQBKG 

KG23)

-

də boru kəmərindən şərqə mənzərə ................................................... 7-31

 

Fotoşəkil 7-

11: Ərazinin sağ tərəfində uzaq məsafədə görünən Qoltuq ferması ilə

 

birlikdə ərsinburaxma stansiyasının landşaftı ................................................. 7-32

 

Fotoqraf 7-

12: Ərsinburaxma stansiyasının yaxınlığında Qoltuq fermasının yaxından 

görünüşü

 ........................................................................................................ 7-33

 

Fotoşəkil 7-13

: Qobustan Dövlət Təbiət Qoruğu yaxınlığında CQBKG KG0

-

da 


ərsinləmə

 

stansiyası ətrafındakı ərazinin görünüşü ....................................... 7-55

 

Fotoşəkil 7-14

: Nəzərdə

 

tutulan marşrutdan cənuba doğru CQBKG KG12.5-

 ovalıq, suvarılan kənd təsərrüfatı təyinatlı landşaftı əks etdirən görüntü

 ........ 7-56

 

Fotoşəkil 7-15: CQBKG KG19-

 mövsümi istifadə

 

edilən ferma ......................... 7-74

 

 Ətraf Mühitin Ilkin Vəziyyəti

 

 iv

 

 CQBK-

nin genişləndirilməsi layihəsi, Azərbaycan

 

Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi 

Yekun variant

 

 


Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXaddendum
SCPXaddendum -> Əlavə d ətraf Mühitin və Sosial Sahənin İdarə Edilməsi və Monitorinqi Planı cqbk nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavəsi Yekun variant MÜNDƏRİcat
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
SCPXaddendum -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXaddendum -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT

Yüklə 2,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə