FİKRƏt cahangirovYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə16/16
tarix06.12.2016
ölçüsü2,8 Kb.
#965
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

BƏDİİ ƏDƏBİYYAT  

 
306
 
Azərbaycan dilində 
11. Abbaszadə Hüseyn. Uzaqdan gələn qonaq. Bakı, 
“Gənclik”, 1974, 251 s.  
12. Abdulla Qədiri. Ötən günlər. Bakı, “Gənclik”, 1987, 
336 s.  
13. Ağayev Z. Beş günün intizarı. Bakı, “Gənclik”, 1982, 
128 s.  
14. Ağayev Z. Dünyanın düz vaxtı. Bakı, “Yazıçı”, 1990, 
240 s.  
15. Axundov M.F. Bədii və  fəlsəfi  əsərləri. Bakı, 
“Yazıçı”, 1987, 368 s.  
16.  Axundov M.F. Komediyalar. Bakı, Azərnəşr, 1962, 
172 s.  
17.  Axundov S.S. Qaraca qız. Bakı, “Maarif”, 1976, 180 
s.  
18. Babanlı Vidadi. Vicdan susanda. Bakı, “Yazıçı”, 
1978, 512 s.  
19. Babanlı Vidadi. Həyat bizi sınayır. Bakı, “Gənclik”, 
1979, 389 s.  
20. Babanlı Vidadi. Gəlin. Bakı, “Gənclik”, 1979, 389 s.  
21. Babayeva 
Ələviyyə. Səni axtarıram. Bakı, “Gənclik”, 
1981, 367 s.  
22. Babayev Nurəddin. Adamın özü və sözü. Bakı, 
“Yazıçı”, 1992, 296 s.  
23.  Bayramov Bayram. Karvan yolu. Bakı, “Yazıçı”, 
1986, 798 s.  
24.  Bayramov Bayram. Cıdır düzü. Bakı, “Yazıçı”, 1979, 
473 s.  
25. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. I cild, Bakı, “Yazıçı”, 1983, 
238 s.  
26. Çəmənzəminli Y.V. Romanları. Bakı, Azərb. SSR 
EA nəşriyyatı, 1968, 466 s.  
27. Elçin. Seçilmiş  əsərləri. I cild, Bakı, Azərb. Dövlət 
nəşriyyatı, 1987, 452s.  
28.  Əbülhəsən. Seçilmiş  əsərləri. III cild, Bakı, Azərb. 
Dövlət nəşriyyatı, 1985, 240 s.  
29.  Əfqan. Həsrət də bir vüsaldır. Bakı, “Yazıçı”, 1984, 
357 s.  

 
307
30.  Əfəndiyev İlyas. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Yazıçı”, 
1984, 359 s.  
31.  Əfəndiyev Elçin. Talvar. Bakı, Azərnəşr, 1987, 453 
s.  
32.  Əhmədova  Əzizə. O günlərə baxıram. Bakı, 
“Yazıçı”, 1982, 306 s.  
33.  Əlisa Nicat. Qızılbaşlar. Bakı, “Yazıçı”, 1983, 255 s.  
34.  Əlisa Nicat. Gəncəli müdrik. Bakı, “Yazıçı”, 1990, 
262 s.  
35.  Əliyev Məmmədhüseyn. Torpağın  ətri. Bakı, 
“Gənclik”, 1979, 205 s.  
36.  Əlibəyov Cəmil. Vida görüşü. Bakı, “Yazıçı”, 1981, 
386 s.  
37.  Əlibəyov Cəmil. Mənim analı dünyam. Bakı, 
“Gənclik”, 1972, 248 s.  
38.  Əylisli  Əkrəm. Aydınlıq. Bakı, Azərnəşr, 1987, 479 
s.  
39. Fəzli Gəray. Yeddi ulduzlu səma. Bakı, “Gənclik”, 
1978, 326 s.  
40. Hacıbəyov Üzeyir. Seçilmiş  əsərləri. Bakı, “Yazıçı”, 
1985, 652 s.  
41. Hacıyev Sabir. Xatirələr dil açır. Bakı, “Yazıçı”, 
1988, 166 s.  
42. Hacızadə  Əlibala. Dünyanı tanı. Bakı, “Gənclik” 
nəşriyyatı, 1990, 423 s.  
43. Hacızadə  Əlibala. Təyyarə kölgəsi. Bakı, “Gənclik”, 
1992, 302 s.  
44. Haqverdiyev Ə.B. Seçilmiş  əsərləri. Bakı, “Maarif”, 
1987, 179 s.  
45.  Heyli Artur. Aeroport. Bakı, Yazıçı, 1988, 400 s.  
46. Hidayət. Sabaha çox var. Bakı, “Yazıçı”, 1989, 406 
s.  
47. Hüseynov 
İsa. İdeal. Bakı, “Yazıçı”, 1980, 440 s.  
48. Hüseynov İsa. Tütək səsi. Bakı, “Gənclik”, 1989, 
232 s.  
49. Hüseynoğlu Gülhüseyn. Seçilmiş  əsərləri. I cild, 
Bakı, Azərnəşr, 1993, 440 s.  
50.  İbrahimov Mirzə. Seçilmiş  əsərləri. III cild, Bakı, 
1956, 622 s.  

 
308
51.  İldırımoğlu  Əli. Dərd. Bakı, “Gənclik”, 1993, 271 
s.  
52.  İsayev Əhməd. Göyərçin pərvazlanır. Bakı, “Yazıçı”, 
1980, 155 s.  
53.  İsmayılzadə Müzahim. Üç nöqtə. Bakı, Təhsil, 2000, 
135 s.  
54. Kərimzadə F. Xudafərin körpüsü. Bakı, “Yazıçı”, 
1982, 382 s.  
55. Kərimzadə F. Qarlı  Aşırım. Bakı, “Gənclik”, 1971, 
228 s.  
56. Kərimzadə F. Çaldıran döyüşü. Bakı, “Yazıçı”, 1987, 
301 s.  
57. Qabil. Seçilmiş  əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 1988, 355 
s.  
58. Qasımov  İ., Seyibdəyli H. Uzaq sahillərdə. Bakı, 
1961, 323 s.  
59. Qədirzadə Salam. Hər gün ömürdən gedir. Bakı, 
“Yazıçı”, 1987, 317 s.  
60. Qədirzadə Salam. Ülkər Aytəkin. Bakı, Azərb. 
Dövlət nəşriyyatı, 1976, 392 s.  
61. Qədirzadə Salam. Seçilmiş əsərləri. Bakı, Azərnəşr, 
1990, 509 s.  
62.  Qocayev Musa. Gecələrin mahnısı. Bakı, “Gənclik”, 
1977, 243 s.  
63. Levin Ayra. Ölümqabağı öpüş. Bakı, Hərbi 
nəşriyyatı, 1988, 238 s.  
64. Mahmud İsmayıl.  İki od arasında. Bakı, “Gənclik”, 
1993, 341 s.  
65.  Mehdi Hüseyn. Kin. Bakı, Azərb. Dövlət nəşriyyatı, 
1987, 176 s.  
66. Məlikzadə  İsi. Günəşli payız. Bakı, “Yazıçı”, 1982, 
252 s.  
67. Məmmədquluzadə  Cəlil.  Əsərləri, I cild, Bakı, 
Azərnəşr, 1983, 308 s.  
68. Məmmədquluzadə  Cəlil. Dram və  nəsr  əsərləri. 
Bakı, ADU nəşriyyatı, 1958, 810 s.  
69. Məmməd Aslan. Bizdən sonra nə qalır. Bakı, 
“Gənclik”, 1979, 180 s.  

 
309
70. Mir Cəlal. Seçilmiş  əsərləri. Bakı, Azərb. Dövlət 
nəşriyyatı, 1967, 520 s.  
71. Molla Pənah Vaqif. Əsərləri. Bakı, Azərb. Dövlət 
nəşriyyatı, 1960,257 s. 
72. Nağıyev Nağı. Həsrət. Bakı, Azərnəşr, 1965, 320 s.  
73. Nərimanov Nəriman. Bir kəndin sərgüzəşti. Bakı, 
Azərnəşr, 1956, 279 s.  
74. Nəzirova Sara. Tale damğası. Bakı, “Yazıçı”, 1992, 
222 s.  
75. Ordubadi M.S. Dumanlı  Təbriz. II hissə, Bakı, 
“Yazıçı”, 1985, 730 s.  
76.  Rzayev Anar. Zəncir. Bakı, Azərnəşr, 1988, 398 s.  
77.  Rzayev Anar. Taksi və vaxt. Bakı, Azərnəşr, 1988, 
398 s.  
78. Sabir. 
Hop-hopnamə. Bakı, “Yazıçı”, 1980, 556 s.  
79. Salamzadə Oqtay. Əsrlərin sirri. Bakı, “Yazıçı”, 
1989, 592 s.  
80. Sarabski Hüseynqulu. Köhnə Bakı. Bakı, “Yazıçı”, 
1982, 252 s.  
81. Seyidbəyli Həsən. Cəbhədən-cəbhəyə. Bakı, 
“Gənclik”, 1988, 272 s.  
82. Səməd Vurğun. İnsan. Bakı, Azərnəşr, 1974, 494 s.  
83. Səməd Vurğun. Fərhad və  Şirin. Bakı, Azərnəşr, 
1974.  
84.  Somerset Moem. Ay və qara şahı. Bakı, Azərnəşr, 
1993, 200 s.  
85.  Süleymanov Manaf. Dağlar qoynunda fırtına. Bakı, 
“Yazıçı”, 1984,485 s. 
86. Süleymanov Manaf. Seçilmiş  əsərləri. Bakı, 
Azərnəşr, 1993, 452 s.  
87.  Süleymanov Mövlud. Köç. Bakı, “Yazıçı”, 1984, 277 
s.  
88.  Şıxlı İsmayıl. Dəli Kür. Bakı, “Yazıçı”, 1983, 435 s.  
89.  Şıxlı  İsmayıl. Seçilmiş  əsərləri. II cild, Bakı, 
Azərnəşr, 1986, 480 s.  
90. Vaqif Nəsib. Ceyrançöllü qoç Kərəməli. Bakı, 
“Gənclik”, 1986, 336 s.  
 
İngilis dilində  

 
310
91.  Dreiser Theodore. Cennie Gerhardt. Moscow, 
Progress Publishers, 1972, 358 p.  
92.  Galsworthy Cohn. The Forsyte Saga. Book I. The 
Man of Property. Moscow, Progress, 1974, 383 p.  
93. Hailey A. Airport. New York, Doubleday and 
Company, 1968, 440 p.  
94. Hemingway Ernest. Selected Stories. Moscow, 
Progress Publishers, 1971, 397 p.  
95.  Hemingway Ernest. For Whom the Bell Tolls. 
Moscow, Progress Publishers, 1981, 560 p.  
96.  Levin I. A Kiss Before Dying. New York, Simon and 
Schuster, 1953, 221 p.  
97.  London Cack. Martin Eden. Kiev, Dnipro Publishers
1980, 367 p.  
98.  Maugham S. The Moon and Sixpence. Moscow, 
Progress Publishers, 1972, 240 p.  
99.  Modern English Short Stories. Moscow, Progress 
Publishers, 1979, 559 p.  
100. 
Nineteenth Century American Short Stories. 
Moscow, Progress Publishers, 1978, 448 p.  
101. Thackeray W.M. Vanity Fair, part II. Moscow, 
Foreign Languages Publishing House, 1950, 378 p.  
102. 
Wilde Oscar. Selections. Volume I. Moscow, 
Progress Publishers, 1979, 392 p.  

 
311
  
 


Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə