Filologiya fakulteti


Yangi  alifboda  hujjatlar  tayyorlash:  ariza,  e’lon,  buyruq,  dalolatnomaYüklə 1,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/12
tarix30.10.2019
ölçüsü1,01 Mb.
#29468
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari.
Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari, O’zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi bo’lim, ajd, d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), jVzjazIfq0cRS4PYXlQTl2a45ULexYT44r857Gyl, Uslubiy ko'rsatma Tenglamalar sistemasi (2)

8.Yangi  alifboda  hujjatlar  tayyorlash:  ariza,  e’lon,  buyruq,  dalolatnoma, 

ma’lumotnoma, reklama. (2 soat) 

  Ariza,  uning  vazifasi,  turlari,  zaruriy  qismlari.  Namunalar  ustida  ishlash.  Bu 

hujjatlarning  namunalarini  tayyorlash.  Buyruqning  tashkilotlar,  korxona  va 

muassasalarning  kundalik  xizmat  hamda  ishlab  chiqarish  faoliyatlarida  tutgan 

o’rni,  vazifasi.  Buyruqning  rasmiylashtirilishi,    turlari,  zaruruy  qismlari. 

Buyruqdan  ko’chirma  olish.  Dalolatnoma,    uning  vazifasi,  zaruriy  qismlari. 

Ma’lumotnoma, uning turlari, vazifasi, ularda aks ettiriladigan dalillar. E’lon va 

reklamalar.  Ularning  jamiyat,  korxona  va  tashkilotlar,  insonlar  hayoti, 

faoliyatida tutgan o’rni. E’lonlarning zaruriy qismlari. 

 [A1. 40-48; A5.115-120; A7.27-29; Q3.180-181; Q4.60-64; A13.79-83]. 9.Yangi  alifboda  hujjatlar  tayyorlash:  shartnoma,  majlis  bayoni, 

bildirishnoma. (2 soat) 

Shartnoma,  uning  vazifasi,  turlari,  zaruriy  qismlari.  Rasmiylashtirilishi, 

qo’llanish  muddatlari,  bekor  qilinishi.  Namunalarini  tayyorlash    va  ular  ustida 

ishlash. Majlis bayonining vazifasi, uning zaruriy qismlari, rasmiylashtirilishi. Undan 

ko’chirma  olish.  Bildirishnomaning  vazifasi,  turlari,  zaruriy  qismlari.  Majlis 

bayonidan ko’chirma olish, bildirishnolarning namunalari ustida ishlash. 

 [A1.55-59;  A5.154-175;  A7.  32-34;  Q1.118-132;  Q3.182-189;  Q4.65-68; 

A13.84-88]. 10.  

 

«TERMINOLOGIYA VA  DAVLAT TILIDA ISh YuRITISh ASOSLARI»    

FANIDAN  KALENDAR TEMATIK REJA 

T.

r. 

Nazariy 

mavzular. 

O’tiladigan mavzular va dars 

mazmuni. 

Soat 

Adabiyot-

lar 

Izoh 1. 


“Terminologiya va 

davlat tilida ish 

yuritish asoslari” 

kursining maqsad 

va vazifalari. Ish 

yuritish tarixi.  

O’zbekiston 

Respublikasining  

davlat  tili  va  yangi  alifboni  joriy 

etish 


to’g’risidagi 

qonunlari,  

Davlat  dasturi.  “Terminologiya 

va  davlat  tilida  ish  yuritish 

asoslari”  kursining  maqsad  va 

vazifalari.  Ish  yuritish  tarixi 

haqida ma’lumot berish. 

II. 6. 3-16-b.  

 

 

2. 

 

Yangi alifboning joriy qilinishi. 

«Terminologiya  va    davlat  tilida 

ish  yuritish  asoslari»  fani  oldiga 

qo’yiladigan maqsad va vazifalar. 

So’z 

va 


termin, 

ularning 

mushtarak  hamda  farqli  jihatlari. 

Lotin  yozuviga  asoslangan  yangi 

alifboning 

joriy 


qilinishi, 

afzalliklari. 

 

  

 

 

 

11 

 

3. Termin va lug’at 

haqida ma’lumot. 

Termin va 

terminologiya. 

Lug’atshunoslik sohasidagi ildam 

qadamlar.  Mutaxassislikka  oid 

adabiyotlardan 

terminlarni 

aniqlash, tahlil qilish. 

  

 

4. 


Jahon va o’zbek 

olimlarining 

termin haqidagi 

qarashlari. Ixtisos. 

terminlari ustida 

ishlash. 

“Terminologiya” 

 

fanining taraqqiyot 

bosqichlari 

va 

o’rganilishi.  Mutaxassislikka oid adabiyotlardan 

terminlarni 

aniqlash,  tahlil  qilish.  Ixtisos. 

terminlari  ustida  ishlash.  Jahon 

va  o’zbek  olimlarining  termin 

haqidagi 

qarashlari 

haqida 


ma’lumot berish.   

 

5. 


Hujjatchilik tarixi. 

 

Mutaxassislikka oid adabiyotlardan terminlarni 

aniqlab, ularning yasalishi, 

tuzilishi, ifoda mazmunini tahlil 

etish, ularni lotincha muqobillari 

bilan qiyoslash. Manbalardan 

topilgan terminlarning 

kartotekasini tuzish.   

6.   Davlat  tilida  ish 

qog’ozlari 

yuritish.  Tarjimayi 

hol, 

tavsifnoma, tavsiyanoma. 

Yangi 


alifboga 

asoslangan 

imloda 

hujjat 


tayyorlash: 

tarjimayi 

hol, 

tavsifnoma. Tavsifnoma  va  tavsiyanomaning 

o’xshash  hamda  o’ziga  xos 

tomonlari. 

Tavsifnoma 

va 

tavsiyanomadan ko’zda 

tutiladigan 

maqsad, 

ularning 

zaruriy qismlari. Har ikkalasining 

vazifalari.  

 

 7.   Yangi alifboda 

hujjatlar 

tayyorlash: 

tushuntirish xati, 

tilxat, ishonch 

xati, hisobot.  

Tushuntirish  xati  va  tilxatning 

vazifasi,  ularda  qayd  etiladigan 

ma’lumotlar  hamda  ularning 

zaruriy 


qismlari. 

Mazkur 


hujjatlarning 

namunalarini 

tayyorlash.  Ishonch  xati,  uning 

vazifasi, 

tarkibiy 

qismlari, 

ularning 

turlari: 

shaxsiy 

va 


rasmiy  ishonch  xatlari.  Hisobot, 

uning 


vazifasi, 

turlari. 

Bu 

hujjatlarning  zaruriy  qismlari, ularning 

namunalari 

ustida 

ishlash. II. 4. 3-38, 

240-241, 

235-239-b. 

 

 


12 

 

8.   Yangi alifboda 

hujjatlar 

tayyorlash:  ariza, 

e’lon, 


buyruq, 

dalolatnoma, 

ma’lumotnoma, 

reklama. 

 Ariza,  uning  vazifasi,  turlari, 

zaruriy 


qismlari. 

Namunalar 

ustida  ishlash.  Bu  hujjatlarning 

namunalarini 

tayyorlash. 

Buyruqning  tashkilotlar,  korxona 

va 

muassasalarning kundalik 

xizmat  hamda  ishlab  chiqarish 

faoliyatlarida 

tutgan 


o’rni,vazifasi. 

Buyruqning 

rasmiylashtirilishi, 

 

turlari, zaruruy 

qismlari. 

Buyruqdan 

ko’chirma  olish.  Dalolatnoma,  

uning  vazifasi,  zaruriy  qismlari. 

Ma’lumotnoma,  uning  turlari, 

vazifasi,  ularda  aks  ettiriladigan 

dalillar.  E’lon  va  reklamalar. 

Ularning  jamiyat,  korxona  va 

tashkilotlar, 

insonlar 

hayoti, 


faoliyatida 

tutgan 


o’rni. 

E’lonlarning zaruriy qismlari. 

II. 4. 242-248, 109-

158-b.  


 207-227, 

254-257-b. 

 

 

 

 

9. 


Yangi alifboda 

hujjatlar 

tayyorlash: 

shartnoma, majlis 

bayoni, 

bildirishnoma. 

Shartnoma, 

uning 


vazifasi, 

turlari, 

zaruriy 

qismlari. 

Rasmiylashtirilishi, 

qo’llanish 

muddatlari, 

bekor 


qilinishi. 

Namunalarini  tayyorlash    va  ular 

ustida  ishlash.  Majlis  bayonining 

vazifasi,  uning  zaruriy  qismlari, 

rasmiylashtirilishi. 

Undan 


ko’chirma 

olish. 


Bildirishnomaning 

vazifasi, 

turlari,  zaruriy  qismlari.  Majlis 

bayonidan 

ko’chirma 

olish, 


bildirishnolarning 

namunalari 

ustida ishlash. 

 II. 4. 109-

158, 92-


104, 186-

206, 224-

234, 249-

253. 


 

 

JAMI:                                                

 

18 

 

 

 

ADABIYOTLAR RO’YXATI 

 

     1. Asosiy adabiyotlar: 

1.  Abdullaev  M.  va  boshqalar.  Mustaqillik.  Izohli  ilmiy-ommabop  lyg’at.      –T.: 

Sharq, 1998.  

2.  Abdurahmonov  G’.,  Mamajonov  S.  O’zbek  tili  va  adabiyoti.  –T.:    

O’zbekiston, 2002. 


13 

 

3.     Bekmuhammedov  X.Yu.  Tarix  terminlarining  izohli  lug’ati.  –  T.:             O’qituvchi, 1986.   

4.  Vasiqalar to’plami. – T.: Fan, 1982. 

5.  Zikriyayev  A.,  Fayzullayev  S.  Biologiya  atamalarining  izohli  lug’ati.  –T.: 

Bilim, 2004. 

6.  Ish yuritish atamalarining ruscha-o’zbekcha qisqacha lug’ati. – T.: Fan, 1994. 

7.  Karimov  S.A.,  Mahmadmurodov  Sh.,  Karimova  O.N.  Nutq  madaniyati  va 

davlat tilida ish yuritish.  –T.: O’zbekiston, 2003. 

8.  Pratov  U.P.  va  boshqalar.  Botanika  atamalarining  ruscha-o’zbekcha  qisqacha 

lug’ati. – T.: Fan, 1993. 

9.  Tursunov  U.,  Muxtorov  A.,  Rahmatullaev  Sh. Hozirgi   o’zbek  adabiy  tili.     – 

T.: O’zbekiston, 1992. 

10. Shoabdurahmonov  Sh.va  boshqalar.  Hozirgi    o’zbek  adabiy  tili.  –  T.: 

O’qituvchi, 1980. 

11. O’zbek tilining imlo lug’ati. – T.: Fan, 1976. 

12. O’zbek tilining izohli lug’ati. 2 tomli. – M.: Rus tili, 1981. 

13. Qoraev S., G’ulomov P., Rahimbekov R. Geografik terminlar va tushunchalar 

izohli lug’ati. – T.: O’qituvchi, 1979. 

14. Hojiev A.  Lingvistik terminlarning izohli lug’ati. – T.: O’qituvchi, 1985. 

15. Hozirgi zamon  o’zbek tili. – T.: Fan, 1957, 127-141-betlar. 

16. Homidiy  H.,  Abdullaeva  Sh.,  Ibrohimova  S.  Adabiyotshunoslik  terminlari 

lug’ati. –T.: O’qituvchi, 1967. 

17. Hotamov  I.,  Sarimsoqov  B.  Adabiyotshunoslik  terminlarining  ruscha-

o’zbekcha izohli lug’ati. –T.: O’qituvchi, 1979. 

 

 

2. Qo’shimcha adabiyotlar:  

 

1.   Abdullaev Y. Sovg’a. – T.: O’qituvchi, 1996. 

2.   Abdullaev Y. Hamrohim. – T.: O’qituvchi, 1996. 

4.  Abdumajidov  G.  «O’zbekiston  Respublikasining  Davlat  tili        haqida»gi 

Qonuniga sharhlar. – T.: Adolat, 1999. 

3.  Aminov M., Madvaliev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish.    

4.  Amaliy qo’llanma. – T.: O’zME, 2000. 

5.  Bobur Zahiriddin Muhammad. Boburnoma. –T.: Yulduzcha, 1990. 

6.  Boltayev M. Lotin yozuviga asoslangan yangi o’zbek alifbosi va imlosi.  – T.: 

O`qituvchi, 2003. 

7.  Boltayev  M.  Lotin  yozuviga  asoslangan  yangi  o’zbek  alifbosi  va  imlosi.  –T.: 

2006. Internetdagi manzili: www.samdu.uzG’files/web/index.htm  

8.  Davlat  tilida  ish  yuritish,  hujjatchilik  va  atamashunoslik.  Tuzuvchi  Boltayev 

M. –Samarqand, SamDU nashri, 2007. 

9.  Yangi alifbo va imloni o’rganish dasturi. – T.: O’qituvchi, 1996. 

10. O’zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  Davlat  tili  haqida  (yangi  tahrirda). 

«Xalq so’zi» gazetasi, 1995 yil 29 dekabr. 

11. O’zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  Lotin  yozuviga  asoslangan  o’zbek 

alifbosini joriy etish to’g’risida. – T.: O’zbekiston, 1993. 


14 

 

12. O’zbekiston  Respublikasining  Qonuni.  O’zbekiston  Respublikasining  «Lotin yozuviga  asoslangan  o’zbek  alifbosini  joriy  etish  to’grisida»gi  qonuniga 

o’zgartirish kiritish haqida. «Xalq so’zi» gazetasi, 1995 yil 6 iyul. 

13. O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari. – T.: Fan, 1956. 

14. O’zbek tilining asosiy imlo qoidalari. – T.: O’qituvchi, 1997. 

15. O’zbek tilining imlo lug’ati. – T.: O’qituvchi, 1995. 

16. Hojiev  A.,  Rahmatullaev  Sh.  O’zbek  tilining  imlo  lug’ati.  –  T.:  O’qituvchi, 

1996.                              

    


 

             Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni 

 Talabalar mustaqil ishi 

 

tG’r 

Topshiriq  mavzulari 

Vaqt, soat 

1. 


Mavzular  bo’yicha  tegishli  mustaqil  ish  topshiriqlarini 

bajarish* 

 

2. 


Yangi  alifboda  hujjatlar  tayyorlash:  tushuntirish  xati,  tilxat, 

ishonch xati, hisobot. 

 

 

Jami: 10 

  

Eslatma: Mustaqil ish topshiriqlari tegishli mavzular bo’yicha ma’ruza 

matnining oxirida keltirilmoqda  

 Mustaqil ta’lim mazmuni 

 

 

 

            “Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish  asoslari”  fani  bo’yicha  mustaqil ish bajarish bo’yicha uslubiy ko’rsatmalar 

 

“Terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari”  fani bo’yicha talabalarni mustaqil  ishlarini  tashkil  etish,  nazorat  qilish  va  baholash  tartibi  O’zbekiston 

Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 16 avgustdagi “Oliy ta’limning davlat 

ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi 343-son qaroriga muvofiq ravishda olib 

boriladi.  

 

“Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish  asoslari”  fani  o’quv  rejasida belgilanganidek  barcha  yo’nalishlarning    o’zbek  va  rus  guruhlarida  3-  kursda 

o’qitiladi. Fan uchun jami 28 soat, shu jumladan 18 soat amaliy mashg’ulot, 10 soat 

talabaning mustaqil ishi uchun ajratilgan. 

 

Talabaning  mustaqil  ishi  o’quv  rejasida  “Terminologiya  va  davlat  tilida  ish yuritish  asoslari”  fanini  o’zlashtirish  uchun  belgilangan  o’quv  ishlarining  ajralmas 

qismi  bo’lib,  u  metodik  va  axborot  resurslari  bilan  ta’minlanadi  hamda  bajarilishi 

reyting tizimi talablari asosida nazorat qilinadi. 

 

Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi o’qituvchining rahbarligi va nazorati ostida  talabada  muayyan  o’quv  ishlarini  mustaqil  ravishda  bajarish  uchun  zarur 

bo’lgan bilim va ko’nikmalarni shakllantirish va rivojlantirishdir. 

Talaba mustaqil ishini tashkil etishda har bir talabaning akademik o’zlashtirish 

darajasi va qobiliyatini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalaniladi: 15 

 

-ayrim nazariy  mavzularni  o’quv  adabiyotlari  yordamida  mustaqil 

o’zlashtirish; 

- nazariy bilimlarni amaliyotda qo’llash; 

- amaliy mashg’ulotlarga tayyorgarlik ko’rish; 

Talaba  mustaqil  ishini  nazorat  qilish  o’quv  mashg’ulotlarini  olib  boradigan 

o’qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. 

Talaba  uchun  fan  bo’yicha  mustaqil  ish  topshiriqlari  tegishli  kafedra  dotsenti 

tomonidan  o’quv  mashg’ulotini  bevosita  olib  boruvchi  o’qituvchi  bilan  birgalikda 

tuziladi, hamda kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadi.  

Mustaqil  ishni  bajarish  uchun  talabaga  axborot  manbasi  sifatida  darslik  va 

o’quv  qo’llanmalar,  metodik  qo’llanma  va  ko’rsatmalar,  ma’lumotlar  to’plami  va 

banki, ilmiy va ommaviy davriy nashrlar, internet tarmog’idagi tegishli ma’lumotlar, 

berilgan mavzu bo’yicha avval bajarilgan ishlar banki va boshqalar xizmat qiladi. 

 “Terminologiya  va  davlat  tilida  ish  yuritish  asoslari”  fani  bo’yicha 

talabalarning  mustaqil  ishlari    o’quv  semestri  davomida  2  marta  tekshirilib,  har  bir 

nazorat maksimal “5” ball bilan baholanishi mumkin. Semestr yakunida mustaqil ish 

natijalari umumiy reyting balliga qo’shiladi. 

 

Talabalar mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi 

 

1. “Terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari” kursining maqsad va     vazifalari. Ish yuritish tarixi.  

2. Termin va lug’at haqida ma’lumot. Termin va terminologiya. 3.  Davlat  tilida  ish  qog’ozlari  yuritish.  Tarjimayi  hol,  tavsifnoma, 

tavsiyanoma. 

4. Yangi alifboda hujjatlar tayyorlash: tushuntirish xati, tilxat, ishonch xati, hisobot.  

5.Yangi alifboda hujjatlar tayyorlash: ariza, e’lon, buyruq, dalolatnoma, ma’lumotnoma, reklama. 

    Jami: 10 

 

Reyting nazorati jadvali 

“Terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari” fanidan nazorat turlari va 

shakllari bo’yicha 

BALLAR  TAQSIMOTI 

 2 semestrda o’tkaziladi 

 

Nazorat turi Nazorat 

shakllari 

Har bir nazorat 

uchun belg. maks. 

ball 

Nazoratlar soni 

Nazorat shakllari 

bo’yicha 

belgilangan 

maks.ball 

Joriy 


nazorat 

(JN) 


1. Og’zaki 

so’rov 


20  

2. Davlat tilida 10 16 

 

ish qog’ozlari yuritish 

 

3. Mustaqil ish  10 J.B jami 

 

  

40 


Hammasi 

 

12 12 

40 


 

“Terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari” fani bo’yicha 

talabaning bilimlarini baholashda quyidagi namunaviy mezonlar inobatga 

olinadi 

 

Ball Baho 

Talabaning bilim darajasi 

86-100 

A’lo 


Xulosa va qaror qabul qilish. Ijodiy fikrlay olish. Mustaqil 

mushohada yurtish. Amalda qo’llay olish. Mohiyatini 

tushunish. Bilib aytib berish. Tasavvurga ega bo’lish. 

71-85 


Yaxshi 

Mustaqil mushohada yuritish. Amalda qo’llay olish. 

Mohiyatini tushunish. Bilib aytib berish. Tasavvurga ega 

bo’lish. 

55-70 

Qoniqarli Mohiyatni tushunish. Bilib aytib berish. Tasavvurga ega 

bo’lish. 

0-54 

Qoniqarsiz   Aniq tasavvurga ega emaslik. Bilmaslik.  

BAHORGI SEMESTR                                         

 

№ 

Fevral  

Mart 


Aprel 

May 


Iyun 

 

28 2

 9 

11

– 16

 

18 23

 25 

2 9

 

11 – 

16

 18 

– 

23 

25 


– 

30

 – 

6 

– 13

 

1– 

20

 

2– 

27

 

29 –

 

4 

– 1

1

 13 

– 

18

 

20 – 

2

5 

2

7 -

 1

 3

 -

 8 

1

0 -

 1

5 

1

7 -

2

2 

24 


29

 2

2

 2

3

 2

4

 2

5

 2

6

 2

7

 2

8

 2

9

 3

0

 3

1

 3

2

 3

3

 3

4

 3

5

 3

6

 3

7

 3

8

 3

9

 4

0

 4

1

 4

2

    

JN 40

Ceminar 

   


  2 

  

      2    1 

 

2      1  

 

  

10 

Mustaq


il 

ta’lim 


    3   

 3    3   

 

3     3  3    3  3 

 

 

30 O30

Yozma ish 

   


 

 

  

      5      

5        5   

 

 

20 Mustaq

il 


ta’lim 

   


 

  

 

      

3   


 

  2     


 

  

10 

YaN – 30%    

 

  

 

      

 

    

 

      

 

 330 

 

Jami 

17 

19 

20 

14 

73100 

 

Jami Gp bo’yicha 

17 

19 

20 

14 

73100 

17 

 

  

ADABIYOTLAR RO‘YXATI 

 

     I. Asosiy adabiyotlar: 

18. Abdullaev  M.  va  boshqalar.  Mustaqillik.  Izohli  ilmiy-ommabop  lyg’at.      –T.: 

Sharq, 1998.  

19. Abdurahmonov  G’.,  Mamajonov  S.  O’zbek  tili  va  adabiyoti.  –T.:    

O’zbekiston, 2002. 

1.  3. Abu Bakr ar-Roziy. Kasalliklar tarixi. –T.:   Abdulla Qodiriy nomidagi xalq 

merosi nashriyoti, 1994. 

20. Bekmuhammedov  X.Yu.  Tarix  terminlarining  izohli  lug’ati.  –  T.:             

O’qituvchi, 1986.   

21. Boliyev M.N. Lotin tili va tibbiyot terminologiyasi.  –T.: “Zarqalam”, 2005.     

22. Vasiqalar to’plami. – T.: Fan, 1982. 

23. Zikriyayev  A.,  Fayzullayev  S.  Biologiya  atamalarining  izohli  lug‘ati.  –T.: 

Bilim, 2004. 

24. Ishoqov M. Unutilgan podsholikdan xatlar. –T.: Fan, 1992. 

25. Ish yuritish atamalarining ruscha-o’zbekcha qisqacha lug’ati. – T.: Fan, 1994. 

26. Karimov S.A., Mahmadmurodov Sh., Karimova O.N. Nutq  

2.  madaniyati va davlat tilida ish yuritish.  –T.: O‘zbekiston, 2003. 

27. Mahmudov  N.M.  va  boshqalar.  Madaniy-ma’rifiy  ishlar.  Ruscha-o’zbekcha 

atamalar lug’ati. –T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1990. 

28. Pratov  U.P.  va  boshqalar.  Botanika  atamalarining  ruscha-o’zbekcha  qisqacha 

lug’ati. – T.: Fan, 1993. 

29. Ruscha-o’zbekcha harbiy terminlar lug’ati. – T.: Fan, 1989. 

30. Temur  tuzuklari.  –T.:  G’afur  G’ulom  nomidagi  nashriyot-matbaa birlashmasi, 

1991. 


31. Tursunov  U.,  Muxtorov  A.,  Rahmatullaev  Sh. Hozirgi  o’zbek  adabiy  tili.     – 

T.: O’zbekiston, 1992. 

32. Shoabdurahmonov  Sh.va  boshqalar.  Hozirgi    o’zbek  adabiy  tili.  –  T.: 

O’qituvchi, 1980. 

33. O’zbek tilining imlo lug’ati. – T.: Fan, 1976. 

34. O’zbek tilining izohli lug’ati. 2 tomli. – M.: Rus tili, 1981. 

35. O’zbek tili ilmiy-texnikaviy terminologiyasini tartibga solish printsiplari. – T.: 

Fan, 1991. 

36. Qoraev S., G’ulomov P., Rahimbekov R. Geografik terminlar va tushunchalar 

izohli lug’ati. – T.: O’qituvchi, 1979. 

37. Hojiev A.  Lingvistik terminlarning izohli lug’ati. – T.: O’qituvchi, 1985. 

38. Hozirgi zamon  o’zbek tili. – T.: Fan, 1957, 127-141-betlar. 

39. Homidiy  H.,  Abdullayeva  Sh.,  Ibrohimova  S.  Adabiyotshunoslik  terminlari 

lug’ati. –T.: O’qituvchi, 1967. 

40. Hotamov  I.,  Sarimsoqov  B.  Adabiyotshunoslik  terminlarining  ruscha-

o’zbekcha izohli lug’ati. –T.: O’qituvchi, 1979. Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə