Filologiya fakulteti


Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Ъъ, Ьь, Ээ, Юю, Яя, ¡¢, ªº, £¼, ²³Yüklə 1,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/12
tarix30.10.2019
ölçüsü1,01 Mb.
#29468
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari.
Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari, O’zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi bo’lim, ajd, d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4)

Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Ъъ, Ьь, Ээ, Юю, Яя, ¡¢, ªº, £¼, ²³. 

Lotin  yozuviga  asoslangan  yangi  o`zbek  alifbosida  esa  26  ta  harf  va  3  ta  harflar 

birikmasi mavjud bo`lib, ular quyidagi tartibda joylashgan: Aa, Bb, Dd, Ee, Ff, Gg, 

Hh,  Ii,  Jj,  Kk,  Ll,  Mm,  Nn,  Oo,  Pp,  Qq,  Rr,  Ss,  Tt,  Uu,  Vv,  Xx,  Yy,  Zz,  O`o`, 

G`g`, Shsh, Chch, Ngng. 

Yangi alifboga tovush ifodalamaydigan belgilar kiritilmadi. Tutuq belgisi imlo 

qoidalari sirasida o`rganiladigan bo`ldi. 

1956-yil 4-aprelda tasdiqlangan “O`zbek orfografiyasining asosiy qoidalari” 72 

paragrafdan iborat bo`lgan bo`lsa, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 

1995-yil 24-avgustda 339-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O`zbek tilining asosiy imlo 

qoidalari”  82  banddan  iborat.  Hujjatlar  tayyorlash  jarayonida  imlo  qoidalarining 

zarurligini e’tiborga olib, “O`zbek tilining asosiy imlo qoidalari”dan ayrim bandlarini 

misol tariqasida keltiramiz. 

“O`ZBEK TILINING ASOSIY IMLO QOIDALARI”DAN 

32.  – tutuq belgisi: 

1)  a’lo,  ba’zan,  ma’yus,  ta’zim;  ra’y,  ta’b;  e’lon,  e’tibor,  e’tiqod,  me’mor, 

ne’mat, she’r, fe’l; Nu’mon, shu’la kabi o`zlashma so`zlarda unlidan keyin shu unli 

tovushning  cho`ziqroq  aytilishini  ifodalash  uchun  qo`yiladi;  mo`jiza,  mo`tadil, mo`tabar kabi so`zlarda o` unlisi cho`ziqroq aytilsa ham, tutuq belgisi qo`yilmaydi; 

2)  in’om,  san’at,  qat’iy,  mas’ul  kabi  o`zlashma  so`zlarda  unlidan  oldin  shu 

unli oldingi undosh tovushdan ajratib aytilishini ifodalash uchun qo`yiladi. 

37.  Quyidagi  qo`shimchalarning  bosh  tovushi  ikki  yoki  uch  xil  aytiladi  va 

shunday yoziladi: 


41 

 

1)  taqlid  so`zlardan  fe’l  yasovchi  –illa  (chirilla,  taqilla)  qo`shimchasi  so`z tarkibida  v  yoki  u  tovushi  bo`lganda  –ulla  aytiladi  va  shunday  yoziladi:  shovulla, 

lovulla, gurulla kabi; 

2) nisbat shaklini yasovchi –dir qo`shimchasi jarangli undosh bilan tugagan bir 

bo`g`inli  so`zlarda  (kel  so`zidan  boshqa),  shuningdek,  z  undoshi  bilan  tugagan 

orttirma  nisbat  yasovchisidan  keyin  qo`shiladi:  quvdir,  egdir,  kuldir,  yonder; o`tkazdir,  tomizdir  kabi.  Qolgan  barcha  hollarda  bu  qo`shimcha  –tir  aytiladi  va 

shunday yoziladi: tiktir, kestir, uyaltir, chaqirtir kabi; 

3)  jo`nalish  kelishigi  qo`shimchasi  –ga,  chegara  bildiruvchi  –gacha

ravishdosh  shaklini  yasovchi  –gach,  -guncha,  -gani,  -gudek,  sifatdosh  shaklini 

yasovchi  –gan,  buyruq  maylining  II  shaxs  ko`rsatkichi  –gin,  shuningdek,  -gina 

qo`shimchasi uch xil aytiladi va shunday yoziladi: 

a)  k  undoshi bilan tugagan  so`zlarga qo`shilganda bu qo`shimchalarning bosh 

tovushi  k  aytiladi  va  shunday  yoziladi:  tokka,  yo`lakkacha,  ko`nikkach, zerikkuncha, to`kkani, kechikkudek, bukkan, ekkin, kichikkina kabi; 

b) q undoshi bilan tugagan so`zlarga qo`shilganda bu qo`shimchalarning bosh 

tovushi  q  aytiladi  va  shunday  yoziladi:  chopiqqa,  qishloqqacha,  yoqqach, 

chiqquncha, chiniqqani, qo`rqqudek, achchiqqina kabi; 

d)  qolgan  barcha  hollarda,  so`z  qanday  tovush  bilan  tugashidan  va  bu 

qo`shimchalarning  bosh  tovushi  k  yoki  q  aytilishidan  qat’iy  nazar,  g  yoziladi

bargga, pedagogga, bug`ga, sog`ga, og`gan, sig`guncha kabi. 

47.  Ikkinchi  qismi  turdosh  ot  bilan  yoki  obod  so`zi  bilan  ifodalangan  joy 

nomlari  qo`shib  yoziladi:  Yangiyo`l,  To`rtko`l,  Mirzaobod,  Xalqobod  kabi.  Lekin 

ikkinchi  qismi  atoqli  ot  bo`lgan  joy  nomlari  ajratib  yoziladi:  O`rta  Osiyo,  Ko`hna Urganch, O`rta Chirchiq kabi. 

48. Rus tilidan aynan o`zlashtirilgan yoki so`zma-so`z tarjima qilish yo`li bilan 

hosil  qilingan  qo`shma  so`zlar  qo`shib  yoziladi:  kinoteatr,  radiostansiya, 

fotoapparat, elektrotexnika, teleko`rsatuv, yarimavtomat, bayramoldi, suvosti kabi. 

49.  Qisqartmalarning  barcha  turlari  va  ularga  qo`shiladigan  qo`shimchalar 

qo`shib  yoziladi:  SamDU,  ToshDUning  kabi.  Lekin  yonma-yon  kelgan  ikki 

qisqartma  ajratib  yoziladi:  O`zXDP  MK  (O`zbekiston  Xalq  demokratik  partiyasi markaziy kengashi) kabi. 

56.  Tartib  son  arab  raqamlari  bilan  yozilsa,  -nchi  qo`shimchasi  o`rniga 

chiziqcha    (-)  qo`yiladi:  7-sinf,  5-“A”  sinfi,  3-,  7-,  8-sinf  o`quvchilari,  60-yillar, 

1991-yilning  1-sentabri  kabi.  Tartib  sonni  ko`rsatuvchi  rim  raqamlaridan  keyin 

chiziqcha yozilmaydi: XX asr, X sinf kabi. 

70.  Muhim  tarixiy  sana  va  bayramlarning  nomlari  tarkibidagi  birinchi  so`z 

bosh harf bilan boshlanadi: Mustaqillik kuni, Xotira kuni, Ramazon hayiti, Navro`z bayrami kabi. 

71.  Davlatlarning,  davlat  oliy  tashkilotlari  va  mansablarining,  xalqaro 

tashkilotlarning  nomidagi  har  bir  so`z  bosh  harf  bilan  boshlanadi:  O`zbekiston 

Respublikasi,  Rossiya  Federatsiyasi,  Misr  Arab  Respublikasi,  O`zbekiston 

Respublikasi  Prezidenti,  O`zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisining  Raisi, 

O`zbekiston  Respublikasi  Oliy  Sudining  Raisi,  Birlashgan  Millatlar  Tashkiloti, 

Jahon Tinchlik Kengashi kabi. 


42 

 

Boshqa tarkibli nomlarda oliy mansabni bildiruvchi birinchi so`zgina bosh harf bilan  boshlanadi:  Bosh  vazirning  o`rinbosari,  Mudofaa  vaziri,  Yozuvchilar 

uyushmasi, O`zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi kabi. 

Vazirliklar va idoralar, korxonalar va tashkilotlar nomi tarkibidagi birinchi so`z 

bosh  harf  bilan  boshlanadi:  Sog`liqni  saqlash  vazirligi,  Fan  va  texnika  davlat 

qo`mitasi, Fanlar akademiyasi, Tilshunoslik instituti kabi. 

72.  Davlatning  oliy  darajali  mukofoti  nomi  tarkibidagi  har  bir  so`zbosh  harf 

bilan  boshlanadi:  “O`zbekiston  Qahramoni”  (unvon),  “Oltin  Yulduz”  (medal)

Boshqa mukofotlar, faxriy unvonlar, nishonlar nomidagi birinchi so`zgina bosh harf 

bilan  boshlanadi:  “Sog`lom  avlod  uchun”  (orden),  “O`zbekistonda  xizmat 

ko`rsatgan fan arbobi” (faxriy unvon), “Matbaa a’lochisi” (nishon) kabi. 

78.  Bir  tovushni  ko`rsatuvchi  harflar  birikmasi  (sh,  ch,  ng)  birgalikda 

ko`chiriladi:  pe-shayvon,  pe-shona,  mai-shat,  pi-choq,  bi-chiq-chi,  si-ngil,  de-ngiz 

kabi. 


79.  Bosh  harflardan  yoki  bo`g`inga  teng  qism  va  bosh  harflardan  iborat 

qisqartmalar, shuningdek, ko`p xonali raqamlar satrdan satrga bo`lib ko`chirilmaydi: AQSH, BMT, ToshDU, 16, 245, 1994, XIX kabi. 

80.  Harfdan  iborat  shartli  belgi  o`zi  tegishli  raqamdan  ajratib  ko`chirilmaydi:       5-“A” sinf, V “B” guruhi, 110 gr, 15 ga, 105 m, 25 sm, 90 mm kabi. 

81. Atoqli ot tarkibiga kiradigan raqam nomdan ajratilgan holda keyingi satrga 

ko`chirilmaydi:  “Navro`z  –  92”  (festival),  “O`qituvchi  –  91”  (ko`rik  tanlov), 

“Andijon  –  9”,  “Termiz  –  16”  (g`o`za  navlari),  “Boing  –  767”  (samolyot),         

“Foton – 774” (televizor) kabi. 

82. A.J.Jabborov, A.D.Abduvaliyev kabilarda ismning va ota ismining birinchi 

harfiga  teng  qisqartmalar  familiyadan  ajratib  ko`chirilmaydi.  Shuningdek,  v.b.  (va 

boshqalar),  sh.k.  (shu  kabilar)  singari  harfiy  qisqartmalar  ham  oldingi  so`zdan 

ajratib ko`chirilmaydi. (7, 7-23- b.) TOPSHIRIQLAR 

1.  Til  va  tafakkur,  til  va  nutq,  jamiyat  va  shaxs  tushunchalari  haqidagi 

fikrlaringizni yozma bayon eting. 

2. Yozuv va nutq, yozuv va jamiyat, yozuv va adabiyot tushunchalari haqidagi 

fikr-mulohalaringizni yozma bayon qiling. 

3.  Nutq  va  xoslangan  uslublar,  hujjatlar  leksikasining  o`ziga  xos  tomonlari 

haqidagi tushunchalaringizni yozma bayon eting. 

4. Kirill va lotin yozuviga asoslangan alifbolar bo`yicha tuzilgan imlo qoidalari 

haqidagi fikrlaringizni og`zaki bayon eting. 

5.  Lotin  yozuviga  asoslangan  o`zbek  alifbosiga  o`tilishi  munosabati  bilan 

ishlab  chiqilgan  imlo  qoidalari  va  uning  ayrim  bandlari  bo`yicha  fikrlaringizni 

og`zaki bayon eting. ADABIYOTLAR 

1.  Абдураҳмонов  Ғ.,  Мамажонов  С.  Ўзбек  тили  ва  адабиёти.  –  Тошкент: 

Ўзбекистон, 2002.  

2.  Аминов  М.,  Мадвалиев  А.,  Маҳкамов  Н.,  Маҳмудов  Н.  Иш  юритиш. 

Амалий қўлланма. – Тошкент: ЎзМЕ, 2000. 

3. Ирисқулов М., Тилшуносликка кириш. – Тошкент: ўқитувчи, 1992. 43 

 

4.  Каримов  С.  ўзбек  тилининг  бадиий  услуби.  –  Самарқанд:  Зарафшон, 1992. 

5.  Қўнғуров  Р.,  Бегматов  Э.,  Тожиев  Й.  Нутқ  маданияти  ва  услубият 

асослари. – Тошкент: ўқитувчи, 1992. 

6. Содиқов  . Уйғур ёзуви тарихи. – Тешкент: Маънавият, 1997. 

7. O`zbek tilining kirill va lotin alifbolaridagi imlo lug`ati. – Toshkent: Sharq, 

1999. 


MUSTAQIL O`QISH VA O`RGANISH  UCHUN XOSLANGAN 

USLUBLARGA DOIR MATNLAR 

KO`Z QONIDIN DEMA… 

Ko`z qonidin dema etagim lolavordur 

Kim, ko`hi darding etagi lolazordur. 

Har lolasi bir axgar erur lek sinaso`z, 

Qay ko`hi dard aro bu sifat lola bordur. 

Bir gul yuzi firoqida xunobi ashk ila 

Yuz za’far ani ichra ko`zum lolakordur. 

El poymol etarlar uzub dashtu tog` aro, 

Baskim yuzung guli qoshida lola xordur. 

Qon ichra g`arqu bag`rim aro dog`u dasht uza, 

Bekasligim chog`ida menga lola yordur. 

Soqiy, ketur sabuhi aro lolagun qadah, 

Xossa bu damki subh yeli lolabordur. 

Tegramda oh o`tidin erur, ey Navoiy, o`t 

Ko`z qonidin dema etagim lolavordur. 

 

Alisher Navoiy, Mukammal asarlar to`plami, ikkinchi tom, - Toshkent: Fan, 1987, 141-bet. 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING FARMONI 

O`zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligini tashkil 

etish to`g`risida 

Madaniyat  va  sportni  rivojlantirish  muammolarini  kompleks  tarzda  hal  etish, 

jismonan  sog`lom,  ma’naviy  jihatdan  boy  va  barkamol  shaxslarni  tarbiyalash  uchun 

shart-sharoitlar  yaratish,  sog`lom  turmush  tarzi  va  sportga  muhabbat  tuyg`usini 

singdirish, aholining madaniy va estetik talab-ehtiyojlarini yanada to`laroq qondirish, 

shuningdek  madaniyat  va  sport  sohasini  boshqarishni  takomillashtirish,  bu  sohada 

davlat siyosatini amalga oshirishni muvofiqlashtirish darajasini ko`tarish maqsadida: 

1.  O`zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  ishlari  vazirligi  hamda  O`zbekiston 

Respublikasi  Davlat  jismoniy  tarbiya  va  sport  qo`mitasi  tugatilib,  ularning  negizida 

O`zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligi tashkil qilinsin. 

2.  Quyidagilar,  O`zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari  vazirligi 

faoliyatining asosiy vazifalari hamda yo`nalishlari etib belgilansin: 

-  madaniyat  va  ommaviy  sport  sohasida  yagona  davlat  siyosatini  amalga 

oshirish,  xalqaning  boy  madaniy  merosini  qayta  tiklash,  asrlar  mobaynida 

shakllangan yuksak ma’naviyatni, xalq an’analarini va urf-odatlarini har tomonlama 

rivojlantirish,  jismonan  sog`lom,  ma’naviy  jihatdan  boy  va  uyg`un  kamol  topgan 

shaxslarni voyaga yetkazish borasidagi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish; 


44 

 

-  milliy  istiqlol  g`oyasidan,  O`zbekiston  xalqining  madaniy  va  ma’naviy-axloqiy  an’analaridan  kelib  chiqqan  holda  aholi  o`rtasida  madaniy-ma’rifiy, 

fizkultura-sog`lomlashtirish va ommaviy sport ishlarini amalga oshirish, odamlarning 

madaniy va estetik ehtiyojlarini yanada to`laroq qondirish; 

-  teatr,  musiqa,  xoreografiya,  tasviriy  san’at,  sirk,  xalq  amaliy  va  estrada 

san’atini  yanada  rivojlantirish,  ularning  g`oyaviy-badiiy  va  ma’naviy  saviyasini 

oshirish,  xalq  tarixining  eng  yorqin  sahifalarini  va  uning  hozirgi  hayotini, 

mamlakatning  erkin  demokratik  taraqqiyotini  yoritib  beradigan  asarlar  yaratishda 

ijodiy jamoalarga har tomonlama yordam ko`rsatish; 

-  madaniy-ommaviy  va  bayram  tadbirlarining  chuqur  g`oyaviy  mazmun  bilan 

boyitilishini  ta’minlash,  respublikaning  ijodiy  uyushmalari  va  jamoat  tashkilotlari 

bilan  yaqin  hamkorlikni  yo`lga  qo`yish,  ijodkor  yoshlarni  har  tomonlama  qo`llab-

quvvatlash, ularning o`z talant va iste’dodlarini to`la namoyon etishlari uchun zarur 

shart-sharoitlarni yaratish; 

- jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish, aholini, birinchi navbatda 

yoshlar  va  bolalarni  sport  bilan  shug`ullanish  zarurligini  anglash  ruhida  tarbiyalash, 

sog`lom  turmush  tarzi  va  sportga  muhabbat  ishtiyoqini  singdirish,  yoshlarni 

mehnatga va respublika qurolli kuchlarida xizmat qilishga tayyorlash; 

-  Olimpiya  o`yinlarida,  jahon  va  Osiyo  chempionatlarida,  xalqaro 

musobaqalarda  O`zbekiston  sharafini  munosib  himoya  qiladigan  va  Yuqori  sport 

natijalariga  erisha  oladigan  yuksak  mahoratli  sportchilarni  tayyorlash  maqsadida 

olimpiya  zahirasi  muassasalarini  qo`llab-quvvatlash  va  zarur  shart-sharoitlarni 

yaratish, jumladan, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash; 

-  xalq  o`yinlari,  milliy  sport  turlari  bo`yicha  musobaqalar  tashkil  qilish  va 

o`tkazish; 

- turar-joylar va mahallalarda madaniy-ma’rifiy faoliyatni, aholini madaniy va 

jismoniy  jihatdan  tarbiyalashni  tashkil  qilishda,  fizkultura-sog`lomlashtirish  va 

ommaviy  sport  ishlarini  o`tkazishda  davlat  va  jamoat  tashkilotlari,  o`quv  yurtlari, 

mahalliy hokimiyat organlari bilan faol hamkorlik qilish va yordam ko`rsatish; 

-  davlatlararo  va  xalqaro  madaniy  hamda  sport  aloqalarini  kengaytirish  va 

mustahkamlash,  konferensiya,  ko`rgazma  va  sport  musobaqalari  o`tkazish, 

madaniyat,  san’at  va  sport  sohasiga  xorijiy  investitsiya  va  grantlarni  jalb  etish 

borasidagi ishlarni tashkil qilish; 

-  madaniy-ma’rifiy  va  sport-sog`lomlashtirish  muassasalari,  obyekt  va 

inshootlarning moddiy-texnika bazasini rivojlantirish hamda mustahkamlash, ulardan 

imkoniyat darajasida to`la va samarali foydalanishni ta’minlash; 

- madaniyat va sport sohasida kadrlar tayyorlash va qayta tayyorlashni  tashkil 

qilish,  respublika  madaniya-ma’rifiy  va  sport-sog`lomlashtirish  muassasalari,  o`quv 

yurtlarini Yuqori malakali kadrlar bilan ta’minlash; 

-  professional,  xalq  va  havaskorlik  ijodiyotini,  ommaviy  sport  va  jismoniy 

tarbiyani,  ommabop  madaniy-ma’rifiy  va  sport  dasturlarini  keng  ko`lamda  targ`ib 

qilish,  shuningdek  madaniyat  va  sport  sohasida  ommabop  adabiyotlarni  chop  etish 

hamda video va kino materiallar chiqarish. 

3.  O`zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasi  ikki  hafta  muddatda 

O`zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  va  sport  ishlari vazirligining  faoliyatini  tashkil 

etish bo`yicha Hukumat qarorini qabul qilsin. 


45 

 

4.  “O`zbekiston  Respublikasi  Madaniyat  vazirligining  tashkiliy  tuzilmasini yanada  takomillashtirish  va  uning  faoliyatini  yaxshilash  tadbirlari  to`g`risida” 

O`zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  1992-yil  9-martdagi  PF-360-son  Farmoni 

o`z kuchini yo`qotgan deb hisoblansin. 

                              O`zbekiston Respublikasi Prezidenti                                               

I.Karimov 

                                   Toshkent shahri,  

                                   2004-yil 27-sentabr. 

DEPUTAT BO`LISH OSONMI? 

Hokimiyat  vakillik  organlarini,  xususan  mamlakat  parlamenti  Qonunchilik 

palatasini  shakllantirish  davlat  va  jamiyat  hayotida  ham,  xalq,  millat  hayotida  ham 

muhim  voqea  hisoblanadi.  Chunki  vakillik  organlariga  xalq  nomidan  ish  ko`ruvchi, 

xalq,  millat manfaatlarini ifodalovchi noiblar saylanadilar. 

Saylovning  o`zi  demokratiyaning  muhim  belgisi,  ixtiyoriy  tanlash  imkoniyati 

sifatida  muhim  bo`lsa,  deputatlik  o`rinlariga  qanday  nomzodlarning  ko`rsatilishi  ham 

ayni shu darajada muhimdir. 

Bugun  butun  mamlakat  bo`lajak  saylovlar  taraddudi  bilan  yashayotgan, 

targ`ibot-tashviqot ishlari avj olib, nomzodlar ko`rsatishga sanoqli kunlar qolganida bu 

to`g`rida  chuqurroq  mulohaza  yuritmoq  joizdir.  Nega  deganda,  oshpaz  nechog`li 

mahoratli  bo`lmasin,  quruq  suyakdan  mazali  taom  pishira  olmaydi.  Binobarin,  bir 

o`ringa  ko`rsatiladigan  ikki,  uch  yoki  bundan-da  ko`p  nomzodning  deyarli  har  biri 

zimmasiga  qanday  mas’uliyat  olayotganini  yaxshi  anglagan,  bordi-yu  ishonch 

bildirilsa,  ishni  eplab  keta  oladigan  darajada  bo`lmog`i  darkor.  Mana  shunday 

bo`lgandagina  saylovchi  uchun  tanlov  imkoniyati  mavjud  bo`ladi.  Saylovchi  ular 

orasidan  eng  munosibiga,  tayyorgarlik  darajasi  boshqalarga  nisbatan  balandrog`iga 

ovoz beradi. 

Bu yilgi saylovning avvalgilaridan farqi nimada? 

Bu  savolning  aniq  javobi  mamlakatimizda  ikki  palatali  parlamentga  o`tilishi 

munosabati  bilan  qabul  qilingan  qonunlarda,  tegishli  me’yoriy  hujjatlarda  o`zining 

aniq ifodasini topgan. Ammo Qonun hujjatlarida aks etmagan boshqa bir jihatlar ham 

borki, ularni xalq vakili bo`lishdek sharafli nom uchun kurashga otlanayotganlar ham, 

oddiy saylovchi sifatida siz-u biz ham aniq ravshan tushunib olmog`imiz darkor. 

Bu  jihatlarni,  eng  avvalo,  yangi  parlament  Qonunchilik  palatasining  yangicha 

maqomida  ko`rish  mumkin.  Ya’ni  bu  palata  a’zolari  asosan  qonunlarni 

takomillashtirish, qonun tilini sodda va ixchamlashtirish, uzoq muddatlarga dosh bera 

oladigan,  huquqiy  va  mantiqiy  asoslari  baquvvat,  demokratik  xarakteri  mustahkam 

xalqchil qonunlar yaratish bilan shug`ulanadilar. Qonun, garchi u nechog`li kuchli va 

adolatli  bo`lmasin,  amaliyotga  tatbiq  etish  mexanizmi  yaratilmasa,  ishlamaydi,  chala 

va mavhum qarorday, qog`ozda qolib ketaveradi. 

Bundan anglashiladiki, deputatlikka nomzodlarni tanlashda avvalgi saylovlarda 

bo`lganidek,  ularning  gaz  tushirib  berish,  ichimlik  suvi  olib  kelish,  yo`llarni 

ta’mirlash,  falon  chaqirim  joyga  asfalt  yotqizish  yoki  biror  bir  qurilishni  boshlab 

yuborishdek  havoyi  va’dalariga  uchmaslik  kerak.  Bunday  muammolar  joylarda 

mavjudligi sir emas, ammo ularni hal etishi lozim bo`lgan o`z mutasaddilari bor. 

Shunday  ekan,  saylovoldi  uchrashuvlarni  qo`li  uzunlikni  namoyish  etish 

musobaqasiga  aylantirmaslik  lozim  bo`ladi.  Nomzod,  eng  avvalo,  ikki  palatali 46 

 

parlamentning  mohiyatidan,  huquqiy  jamiyat  qurish,  mamlakat  ini  rivojlantirish muammolaridan,  jahon  davlatlari  parlamentlarining  ish  faoliyatidan,  davlatlararo 

munosabatlardan yaxshi xabardorligini namoyish etsin. Ertaga u ayni shu mavzularda 

qonun loyihalari bilan ishlaydi. Demak, biz ovoz beradigan nomzod mamlakat ijtimoiy 

hayotining  faol  ishtirokchisi,  iqtisodiy,  huquqiy  va  boshqa  tegishli  sohalar  bo`yicha 

malakali mutaxassis bo`lishi darkor. 

Saylovoldi  uchrashuvlarida  avvalgi  “an’analar”ga  binoan,  nomzodlar  “Agar 

menga  ishoch  bildirsangiz,  sizlarning,  shu  joyning,  shu  tuman,  shu  viloyatning 

manfaatlarini  himoya  qilaman,  sizlar  uchun  kurashaman”,  deya  jo`shib  ketishlari 

mumkin. 

Yangi 


parlamentning 

yangi 


tarkibi 

xalqimizning, 

millatning 

umummanfaatlarini  himoya  qiladi  va  bu  umumiylikda  jamiki  saylovchilarning 

umumiy manfaatlari o`z ifodasini topadi. 

Parlament saylovlari siyosiy partiyalar uchun ham jiddiy imtihon bo`lishi tayin. 

Qonunchilik  palatasida  o`z  siyosiy  fraksiyasiga  ega  bo`lmagan  partiya  juda  katta 

imkoniyatlardan  mahrum  bo`ladi.  Fraksiya  tuzish  uchun  esa  u  yoki  bu  partiyaning 

kamida  9  ta  nomzodi  deputatlikka  saylanishi  zarur.  Oliy  Majlisning  Qonunchilik 

palatasi  to`g`risidagi  qonun  talabi  shunday.  Ayni  kunlarda  partiyalar  faoliyati 

birmuncha kuchayayotganini ayni shu holat bilan izohlash mumkin. 

Shu  o`rinda  bir  mulohazaga  ehtiyoj  bor.  Siyosiy  partiya  va  harakatlar  faqat 

saylov  arafasida  emas,  mamlakat  ijtimoiy-siyosiy  hayotida,  madaniy-ma’naviy 

tadbirlarda,  yoshlar  orasida  bundan  buyon  hamisha  faol  bo`lishlari  talab  etiladi.  Har 

qanday partiya o`z saflariga g`ayrat-shijoatli, erkin fikrli, tadbirkor yoshlarni nechog`li 

ko`p  jalb  eta  olsa,  nazariy  ma’ruzalar,  da’vatkor  shiorlar  bilan  emas,  ibratli  amallar 

bilan maydonga chiqa olsa, shundagina ishonchga kiradi. 

Bo`lajak  saylovlarni  ko`pdan-ko`p  xorijiy  ekspertlar,  saylov  mutaxassislari, 

ommaviy  axborot  vositalarining  vakillari  kuzatib  boradilar.  Maqsad  –  saylovlarning 

to`la  erkin  va  demokratik  tamoyillar  asosida  o`tganligiga  ishonch  hosil  qilish.  Lekin, 

asosiy  kuzatuvchi  bizning  o`zimiz  bo`lmog`imiz  darkor.  Chunki  26-dekabr  kuni  biz 

nafaqat  nomzodlar  ichida  eng  maqbullarini  tanlaymiz,  ayni  chog`da  jamiyat 

taraqqiyotining  bundan  buyongi  bosh  yo`nalishlarini  ham  belgilab  olamiz.  Shu  kuni 

har birimizning shaxsiy hayotimizga, ertangi kunimizga, farzandlarimizning kelajagiga 

bevosita  daxldor  poydevor  qo`yiladi.  Uning  nechog`li  mustahkamligi  biz  tanlagan 

yo`lga, ovozimizga bog`liq. “O`zbekiston adabiyoti va san’ati” gazetasi, 2004-yil 15-oktabr, 41-son. 

 

Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə