Filologiya fakultetiYüklə 1,01 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/12
tarix30.10.2019
ölçüsü1,01 Mb.
#29468
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
terminologiya va davlat tilida ish yuritish asoslari.
Umumiy sotsiologiya fanidan yakuniy nazorat test savollari, O’zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi bo’lim, ajd, d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4), d2c9e382c362b380724a7f79f4dad529 (4)

1-MASHG`ULOT 

YANGI ALIFBONING JORIY QILINISHI 

1. Harf va tovush tushunchasi 

2. Alifbo va lug’at  

3. Yangi alfavitning joriy qilinishi  

Nutq tovushlari  nutqning eng  kichik, bo’linmas qismidir. Nutq tovushlarining 

yozuvdagi  shakli    harf  deb  ataladi.  Nutq  tovushlarini  talaffuz  qilamiz  va  eshitamiz. 

Harflarni esa  ko’ramiz, yozamiz va o’qiymiz.  

Ma’lum tartibda joylashgan harflar qatori  alifbo  (yoki alfavit) deyiladi. Alifbo 

so’zi  arab  alfavitidagi  birinchi  (alif)  va  ikkinchi  (bo  yoki  be)  harflari  nomlarining  

qo’shilishidan hosil bo’lgan.  

Lug’atlarda,  turli  ro’yxatlarda    so’zlar  alfavit  tartibida    joylashtiriladi.    Masalan, 

barcha  lug’atdagi  so’zlar,  saylovchilar  ro’yxati,  kutubxona  kartotekasida  

mualliflarning  familiyalari,    kitoblarning  nomlari    alfavit  tartibida  joylashtirilgan 

bo’ladi.  Shu sababli    alfavitni  yoddan  bilishimiz zarur.  

Bizning  davrimizda  jahondagi  xalqlar    220  xil  yozuvdan    foydalanadilar.  Shu 

yozuvlardan  juda  keng  tarqalgani  lotin  yozuvi  bo’lib,    jahon  xalqlarining  30%  dan 

ziyodi    shu  yozuvni  qo’llaydilar.  1993    yil  2-3  sentyabrda  bo’lib  o’tgan  Oliy 

Kengashning  13-sessiyada  o’zbek  yozuvini  lotin  yozuviga    o’tkazish  to’g’risida  

qonun qabul  qilindi. 1995  yil  6  maydagi Oliy  Malij  sessiyasida    bu  alifboga    ayrim 

o’zgarishlar kiritildi va  bu yozuvga  to’liq o’tish muddati 2005 yil sentyabr oyi deb 

belgilandi.  2004  yilda  chiqarilgan  Qonunga    ko’ra  esa  lotin  yozuviga    to’liq  o’tish 

muddati  2010 yil sentyabriga  qadar cho’zildi.   Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosida  29  harf   bo’lib,     shulardan     

6  tasi  unli  harf,    qolgan  23  tasi  undosh  harf  va  bitta  (’)  belgisidan  iborat.  Bu  belgi, 

asosan, arab tilidan kirib kelgan so’zlarda ko’p uchraydi(ma’rifat, ma’naviyat, ma’no 

kabilar).  Undosh  harflardan  3  tasi  harfiy  birikma  hisoblanadi:  sh,  ch,  ng.    2    tasida  

tepa  belgisi  mavjud:  o‘g‘. Aa 

Bb 

Dd 

Ee 

Ff 

Gg 

Hh 

Ii 

10 11 

12 


13 

14 


15 

16 


Kk 

Ll 

Mm  Nn Oo 

Pp 

Qq 

Rr 

17 


18 

19 


20 

21 


22 

23 


24 

Ss 

Tt 

Uu 

Vv 

Xx 

Yy 

Zz  Jj 

25 

26 


27 

28 


29 

Tutuq 


belgisi 

 

 O‘o‘ 

G‘g‘ 

Shsh 

Chch 

Ngng 

(’) 

 

 Nutq tovulari  ikkiga bo’linadi: 

1.  Unli  tovushlar 

2.  Undosh tovushlar 


27 

 

O’pkadan  chiqayotgan  havo  og’iz  bo’shlig’ida    hyech  qanday  to’siqqa  uchramay  chiqishi natijasida  hosil bo’ladigan tovushlarga  unli tovushlar deyiladi.  

a,  o,  e,  o‘,  u,  i. 

O’pkadan chiqayotgan havo og’iz bo’shlig’ining ma’lum  bir joyida  yoki bo’g’izda 

to’siqqa uchrashidan hosil bo’lgan tovushlar  undosh tovushlar deyiladi. 

b, d, f, 

g,  h,  j,  k,  l,  m,  n,  p,  q,  r,  s,  t,  v,  x,  y,  z,  g‘,  sh,  ch,  ng. 

Talaffuz va ohang 

Talaffuzda ohang muhim o’rin tutadi. Ohang vositasida so’z birikmalari va gap, 

uning bo’laklari farq qilinadi: Yangiyo’l (ot, atoqli ot)  –yangi yo’l (so’z birikmasi). 

Gap  bo’laklari  talaffuz  qilinganda,    ular  orasida    to’xtam  (pauza)  qilinadi.    Ikkita  

to’xtam orasidagi nutqiy bo’lak sintagma deb yuritiladi.  

 

2-MASHG`ULOT 

                     SO’Z VA ATAMA TUSHUNCHASI                     

1.  So’zlarning ishlatilish darajasiga ko’ra turlari 

2.  Atama nima? 

3.  Atamalarning boyish imkoniyatlari va turlari 

4.  O’zbek tilida atamalarni hosil bo’lish yo’llari 

O’zbek tili lug’atining boyish manbalari 

O’zbek tili so’z boyligi hayot, fan, texnika, san’atning taraqqiyoti bilan bog’liq 

holda yildan-yilga boyib bormoqda. Boyish, asosan, ikki manbaga asoslanadi: 

 1. O’zbek tilining ichki imkoniyatlari (ichki manba). 

Bunda ko’pincha so’z yasash orqali yangi so’zlar hosil  qilinadi: sinfdosh, limonzor, namunali, ijarachi, vazirlik, tinchliksevar, guldasta, MDH, O’zMU va b. 

2.  Shevalardan  so’z  olish  ham  ichki  manba  hisoblanadi:  oyi,  bolish, 

dugona, et(go’sht). 

Boshqa  tillardan  so’z  olish  (tashqi  manba).  O’zbek  halqi  qadim  zamonlardan 

buyon  boshqa  halqlar  bilan  aloqada  bo’lib  kelgan.  Bu  tilimizda  ham  aks  etgan. 

O’zbek tiliga boshqa tillardan kirgan quyidagi so’zlarni misol qilib keltirish mumkin: 

1) arabcha: kitob, maktab, ma’no, harakat, sanoat muomala, doim, me’da, a’lo, 

san’at,  asosiy,ommaviy,  oddiy,  milliy,  abadiy,  ammo,  biroq,  balki,  va,  lekin, 

vaholanki    (o’zbek  tilidagi  arabcha  so’zlar  ko’proq  ot  va  sifat    turkumiga  tegishli 

bo’lib, ularning belgilari quyidagilardir: ikkita unli yonma-yon keladi: doim,  shoir, 

muomala,  shijoat,  shuur,  inshoot,  murojaat,  tabiiy;  ayirish  belgisi  (‘)  ishtirok  etadi: 

ma’no, qal’a; ko’pincha yumshoq h tovushi qatnashadi; -iy, viy qo’shimchalarini olib 

yasalgan bo’ladi).   

2)  fors-tojikcha:  barg,  anor,  korxona,  nodon,  dono,  kamtar,  tilla,  kaptar, dasturxon, dastro’mol, poydevor, poyafzal, darhol, darvoza, xursand, farzand, do’st, 

go’sht,  sust,  past,  g’isht  (Ko’rinyaptiki,  fors-tojikcha  so’zlarda  poy,  dast,  dar  kabi 

qismlar  qatnashyapti,  so’zlar  oxirida  jarangsiz  undoshlardan  keyin  t,  jaranglidan 

keyin tovushlari ishtirok etayapti). 

3) mo’g’ulcha: tuman, navkar, yasoq.. 

4) uyg’urcha: manti, lag’mon, manpar

5) xitoycha: choy (xitoy tilida tsay deyilar ekan). 

6) ruscha: stol, stul, ruchka, samolyot, parovoz, paroxod, pulemyot, pero, cho’t 

(schyot).  


28 

 

Rus tilidan olingan so’zlar orasida asli kelib chiqishi boshqa tillarga xos so’zlar ham  bor:  buxgalter,  soldat,  tank,  shtab  (nemischa),  palto,  triko  (fransuzcha),  klub, 

futbol (inglizcha), tomat, limon (ispancha). 

Boshqa  tillardan  o’tgan  so’zlar  olinma  (o’zlashma)  so’zlar  deyiladi.  O’zbek 

tilidan  ham  boshqa tillarga  so’zlar o’tgan:  o’rik,  anjir, somsa,  (ruscha:  uryuk, injir, 

samsa). Karandash (qora tosh), kavardak (qovurdoq), yeralash (aralash), utyug (o’ti 

yo’q)  kabi  so’zlarning  ham  rus  tiliga  o’zbek  tilidan  o’tganligi  isbotlangan.  Hozirgi 

paytda  o’zbek  tilida  ishlatilayotgan  bekat  so’zi  ham  yevropa  tillarida  piket  tarzida 

qo’llanayotganligi fanga ma’lum.      

                                                                                                                                                                                                                             O’zbek tili lug’atining boyish manbalari 

O’zbek tili so’z boyligi hayot, fan, texnika, san’atning taraqqiyoti bilan bog’liq 

holda yildan-yilga boyib bormoqda. Boyish, asosan, ikki manbaga asoslanadi: 

1. O’zbek tilining ichki imkoniyatlari (ichki manba). 

Bunda ko’pincha so’z yasash oro’ali yangi so’zlar hosil qilinadi: sinfdosh, limonzor, namunali, ijarachi, vazirlik, tinchliksevar, guldasta, MDH, O’zMU va b. 

2.  Shevalardan  so’z  olish  ham  ichki  manba  hisoblanadi:  oyi,  bolish,  dugona, 

et(go’sht). 

Boshqa  tillardan  so’z  olish  (tashqi  manba).  O’zbek  halqi  qadim  zamonlardan 

buyon  boshqa  halqlar  bilan  aloqada  bo’lib  kelgan.  Bu  tilimizda  ham  aks  etgan. 

O’zbek  tiliga  boshqa  tillardan  kirgan  quyidagi  so’zlarni  misol  qilib  keltirish 

mumkin:1)  arabcha:  kitob,  maktab,  ma’no,  harakat,  sanoat  muomala,  doim,  me’da, 

a’lo,  san’at,  asosiy,ommaviy,  oddiy,  milliy,  abadiy,  ammo,  biroq,  balki,  va,  lekin, 

vaholanki  (  o’zbek  tilidagi  arabcha  so’zlar  ko’proq  ot  va  sifat    turkumiga  tegishli 

bo’lib, ularning belgilari quyidagilardir: ikkita unli yonma-yon keladi: doim,  shoir, 

muomala,  shijoat,  shuur,  inshoot,  murojaat,  tabiiy;  ayirish  belgisi  (‘)  ishtirok  etadi: 

ma’no, qal’a; ko’pincha yumshoq h tovushi qatnashadi; -iy, viy qo’shimchalarini olib 

yasalgan bo’ladi)  2) fors-tojikcha: barg, anor, korxona, nodon, dono, kamtar, tilla, 

kaptar,  dasturxon,  dastro’mol,  poydevor,  poyafzal,  darhol,  darvoza,  xursand, 

farzand,  do’st,  go’sht,  sust,  past,  g’isht  (Ko’rinyaptiki,  fors-tojikcha  so’zlarda  poy, 

dast,  dar  kabi  qismlar  qatnashyapti,  so’zlar  oxirida  jarangsiz  undoshlardan  keyin  t

jaranglidan keyin tovushlari ishtirok etyapti); 3) mo’g’ulcha: tuman, navkar, yasoq

4)  uyg’urcha:  manti,  lag’mon,  manpar;  5)  xitoycha:  choy  (xitoy  tilida  tsay  deyilar 

ekan); 6) ruscha: stol, stul, ruchka, samolyot, parovoz, paroxod, pulemyot, pero, cho’t (schyot).  

Rus tilidan olingan so’zlar orasida asli kelib chiqishi boshqa tillarga xos so’zlar 

ham  bor:  buxgalter,  soldat,  tank,  shtab  (nemischa),  palto,  triko  (fransuzcha),  klub, 

futbol (inglizcha), tomat, limon (ispancha). 

Boshqa  tillardan  o’tgan  so’zlar  olinma  (o’zlashma)  so’zlar  deyiladi.  O’zbek 

tilidan  ham  boshqa tillarga  so’zlar o’tgan:  o’rik,  anjir, somsa,  (ruscha:  uryuk, injir, 

samsa). Karandash (qora tosh), kavardak (qovurdoq), yeralash (aralash), utyug (o’ti 

yo’q)  kabi  so’zlarning  ham  rus  tiliga  o’zbek  tilidan  o’tganligi  isbotlangan.  Hozirgi 

paytda  o’zbek  tilida  ishlatilayotgan  bekat  so’zi  ham  yevropa  tillarida  piket  tarzida 

qo’llanayotganligi fanga ma’lum. So’zlarning kelib chiqishini izohlaydigan lug’atlar 

etimologik lug’atlar deb ataladi.  

 


29 

 

So’zlarning ishlatilish darajasiga  ko’ra guruhlari 

 

Bu jihatdan tilimizda so’zlarni ikkita guruhga bo’lish mumkin:  

1.Umumxalq  ishlatadigan  so’zlar  kundalik  turmushda  hammaning  nutqida 

tez-tez  qo’llanadigan  so’zlardir:  non,  suv,  bugun,  kim,  besh,  yaxshi,  sotdi  va  b. 

Bularni  yana faol  so’zlar ham deyishdi. Ular tilning  asosiy so’z boyligidir.  

 

2.  Umumxalq  ishlatmaydigan    so’zlar  turli    sabablarga    ko’ra  kundalik  

turmushda    hammaning    nutqida    ham  tez-tez    qo’llanavermaydigan  so’zlardir.  

Bularni  yana    nofaol  so’zlar    ham  deyishadi.  Bu    so’zlarni    quyidagi    guruhlarga  

bo’lish mumkin: 

 

1) ATAMALAR (terminlar) -  ilm-fan, texnika, san’atga xos so’zlardir. Bular 

odatda  bir ma’noni   bildiradi:  (tilshunoslikda) urg’u, kesim, undalma, aniqlovchi, 

to’ldiruvchi, hol va b. 

 

Atamalar  ikki guruhga bo’linadi: Ilmiy atamalar 

Kasbiy atamalar  

Ma’lum bir  fan doirasida qo’llaniladigan atamalar  ilmiy  atamalar deyiladi.   

Ma’lum  kasb-hunar doirasida  aniq bir ma’noni ifodalash uchun  qo’llaniladigan 

so’zlarga  kasbiy atamalar deyiladi.  

Atamalar  ilmiy nutqda qo’llanadi. Ular  ikki xil usul bilan  hosil qilinadi:   

 

a)  umumxalq  ishlatadigan    so’zlar    orasidan  ayrimlarining    ma’nosi    torayib, 

umumxalq  tilida    bir  ma’noni,    ilmiy    nutqda    esa    boshqa  ma’noni    ifodalaydigan 

bo’lib qoladi: fe’l (umumxalq tilida xarakter, fe’l-atvor ma’nosini,  ilmiy tilda  so’z 

turkumi nomini bildiradi); 

 

b)  boshqa tillardan so’z olish orqali hosil qilinadi: omonim, paronim va b.  

2)  shevaga  xos  so’zlar  –  ma’lum    hududdagina    ishlatilib,  faqat  щu  yerda  

yashovchi  kishilarga tushunarli bo’lgan  so’zlardir:  xorazmcha momo (buvi), gashir (sabzi),    moyak  (tuxum),  o’jak  (buzoq),    taxya  (do’ppi),  secha  (chumchuq),  taka 

(yostiq),    hovva  (ha);    farg’onacha  shatta  (shu  yerda),    valish  (ishkom),  paqir 

(chelak); buxorocha kallapo’sh (do’ppi), inak (sigir),  nana (ona);  toshkentcha ada 

(ota),  dada (bobo);   

Yozuvchilar badiiy asarlarida  qahramonlarning  qayerlik ekanini, tilidagi 

xususiyatlarn ko’rsatish uchun ularning  nutqida  ba’zan  shevaga  xos so’z va 

qo’shimchalarni ham ishlatadilar. 

3)  kasb-hunarga  oid  so’zlar  –  ma’lum    kasb-hunar    egalari  ishlatadigan 

so’zlardir. Tikuvchilikda:  andoza, angishvona, qatim, bichiq va b.  

Yozuvchilar  badiiy  asarlarida    qahramonlarning  mehnat  faoliyatini  ko’rsatish 

uchun ularning kasb-hunarlariga  oid  so’zlardan ham  foydalanadilar. 4) eskirib qolgan so’zlar – kundalik  hayotda  ishlatilmaydigan bo’lib qolgan 

so’zlardir.  Jamiyat    to’xtovsiz    rivojlanib  boradi.    Yillar    o’tishi    bilan  mehnat  

qurollari, kiyim-kechak, uy jihozlarining  yangi nusxalari paydo bo’ladi, eskilarining  

ba’zilari  ishlatilmaydigan    bo’lib  qoladi,  natijada    ularni    ifodalovchi    so’zlar  ham 

bora-bora juda  kam qo’llanadi yoki  istebmoldan chiqib ketadi.  

Eskirgan  so’zlar ikkita  guruhga  ajratiladi: a)  tarixiy    so’zlar  –  hozirda      mavjud  bo’lmagan  narsa-hodisalarning  

iste’moldan    butunlay  chiqib  ketgan  nomlaridir;  bunda    so’z  o’zi  ifodalagan 30 

 

tushuncha bilan birgalikda  eskiradi:   migboshi, ellikboshi, kanizak, omoch, dodhoh, mumsik, xalfa, mo’ndi…  

b) arxaik  so’zlar hozirda mavjud bo’lgan narsa-hodisalarning  eskirib qolgan 

atamalaridir; bunda  so’z eskiradi,  lekin tushuncha eskirmaydi,  u boshqa so’z bilan 

ifodalanadigan bo’lib qoladi. Bunday  so’zlar iste’moldan chiqish arafasida  turgan,  

hozirgi  tilda  sinonimi  bo’lgan    so’zlardir  (qavs  ichida    hozirgi    tildagi  sinonimlari 

berilgan):  rayon  (tuman),    ekspress  (tezyurar),  oblast  (viloyat),  vrach  (shifokor), 

xirurg (jarroh),  injener (muhandis), redaktor (muharrir), redaksiya (tahririyat), ulus 

(xalq),  bitik (yozuv)… 

5) yangi paydo bo’lgan so’zlar – fan, texnika va san’atning  rivojlanishi bilan  

tilda  yangi  paydo  bo’lgan  tushunchalarning  nomlarini  ifodalovchi  so’zlardir: xokkeychi,  limonzor,  fermer,  teleminora,  kompyuter,  disket,  sayt,  fayl,  chip,  shou, 

debat… 

6) jargon so’zlar (fransuzcha  g’argon – «buzilgan til» degani) – qiziqishlari, 

mashg’ulotlari  umumiy  bo’lgan  odamlar  (saroy  aristokratiyasi,  savdogarlar, 

otarchilar,    talabalar,    o’quvchilar)  tomonidan  ishlatiladigan  so’zlardir:  oftobi 

olam(podshoh), tish(guruch), ellik  olti(ipak), qaychi(revizor) kabi.  

7)  argo  so’zlar  (fransuzcha    argot  –  «lahja»  degani)  o’g’rilar,    bezorilar 

qimorbozlar o’rtasida  ishlatiladigan yashirin ma’noli so’zlardir: loy, yakan (barchasi pul  ma’nosini  bildiradi),  bedana(to’pponcha),  zamri(qimirlama),  atamri(ishingni 

davom ettir), shuxer(qoch) va b.  

8)  olinma  so’zlar  tilimizga  boshqa  tillardan  kirib  kelgan  so’zlardir:  lisey, 

institut, universitet. 

3 – MASHG`ULOT 

TERMIN VA LUG’AT TUSHUNCHASI 

1.  Lug’at nima? 

2.  Lug’atshunoslik  

3.  Lug’at  turlari haqida ma’lumot 

4.  O’zbek tilining izohli lug’ati haqida  

Leksikologiya    so’zi    leksis  –so’z,  logos  –  fan,  ta’limot  degan  ma’nolarni 

bildiradi.  Leksikologiyada  tilning    lug’at    boyligi  o’rganiladi.  Uning  lug’at    tuzish 

masalalari bilan shug’ullanadigan bo’limi leksikografiya deb ataladi.   

Tilimizdagi so’zlarning  alifbo  tartibida joylashtirilishiga lug’at, lug’at tuzish 

qoidalarini    o’rganuvchi  tilshunoslik    sohasiga  esa  lug’atshunoslik  (leksikografiya) 

deyiladi.       

Lug’at va ularning  turlari 

 

Tildagi jamiki so’lar, ularning  tarixi, izohi, imlosi kabi muhim  masalalar bilan lug’atshunoslik  shug’ullanadi.  Mukammal  tuzilgan lug’at va so’zliklar  u yoki  bu 

tilning   boyligini  o’zida   to’playdi.  Lug’atlar    qadimdan  yaratib  kelingan.  Masalan,  

Mahmud  Qoshg’ariy  tomonidan  XX  asrda    yaratilgan  «Devonu-lug’atit-turk»,  XVI   

asrda   usmonli   turk  tilida  yaratilgan «Abushqa» lug’atlari tarixdan bizga  ma’lum. 

Lug’atlar  ikki guruhga  bo’linadi: 

 

1.  Qomusiy    lug’atlarda    mashhur  shaxslar,  ilmiy,  siyosiy,  adabiy    hamda  

ishlab    chiqarishga    xos  tushunchalar,    boliqdagi  predmetlar,    hodisalar  haqida  

ma’lumot beriladi.  

 

a) O’zbek milliy ensiklopediyasi


31 

 

 b) Salomatlik   ensiklopediyasi; 

 

v) U kim, bu nima ensiklopediyasi.  

kabi lug’atlar shular jumlasidandir.  

 

2.Lingvistik (tilshunoslik) lug’atlar bir tilli va ko’p tilli bo’ladi.  

Bir tilli lug’atlarga:  a) imlo lug’ati(so’zlarni to’g’ri  yozishga yordam beradi) 

b)  chappa  (ters)  lug’at  (so’zlar  oxirgi  harfi  bo’yicha  alfavit  tartibida 

joylashtiriladi) 

v) orfoepik lug’at (so’zlarni to’g’ri talaffuz qilishga yordam beradi) 

g)  morfem  lug’at  (so’zlarni  o’zak  va  qo’shimchalarga    ajratishga  yordam 

beradi) 

d) o’zlashma  so’zlar lug’ati (chet tillardan kirgan so’zlarga ta’rif beriladi) ye) frazeologik lug’at (ibora lug’ati) 

yo)  teminologik    lug’at  (ma’lum    fan  sohasi  bo’yicha    atamalarga  izoh 

beriladi) 

j) izohli lug’atlar (tilda mavjud bo’lgan so’zlarga  izoh beriladi ) 

z)  chastotali  lug’atlar  (ma’lum  asarlarda    so’zlarning  qo’llanish  darajasi 

haqida  m’lumot beradi) 

i)  paronimlar  lug’ati  (tilda  mavjud  bo’lgan  talaffuzdosh  so’zlar  haqida  

m’lumot beradi). 

1981  yilda    yaratilgan  «O’zbek tilining izohli  lug’ati» 2  jilddan  iboratdir.  Bu 

lug’atda so’zlarning o’z va ko’chma ma’nolari haqida  to’la ma’lumot beriladi. 2006-

2008  yillarda 5  jilddan   iborat  «O’zbek tilining  izohli lug’ati»    tuzildi,  unda 80000 

dan ortiq so’z va so’z birikmasi berilgan. 

Bunday lug’atlar  malum bir ijodkor asarlari bo’yicha ham  yaratilishi mumkin.  

Masalan,  Alisher Navoiy asarlari uchun yaratilgan 4 tomlik lug’atda  60000 dan ortiq  

so’z berilgan.  Ko’p  tilli  lug’atlarga  esa  tarjima  lug’atlari  kiradi.  Masalan,  Q.Berdiyev, 

Q.Meliyev «Tibbiy atamalar» ruscha-o’zbekcha lug’ati kiradi. O’zbek tilida mavjud 

bo’lgan  barcha  so’zlar  (shu  jumladan,  sheva  so’zlari  ham)  yig’ilsa  100-120  ming  

so’zdan oshib ketadi.  

So’zlarning  kelib  chiqishini  izohlaydigan  lug’atlar  etimologik  lug’atlar  deb 

ataladi.   

TERMIN VA TERMINOLOGIYA 

 TERMIN [lot. (terminus – chek, chegara]  Fan, texnika, kasb-hunarning biror 

sohasiga xos muayyan bir tushunchaning aniq va barqaror ifodasi bo’lgan  so’z yoki 

so’z  birikmasi;  atama.  Botanika  terminlari.  Zargarlik  terminlari.  Paxtachilik terminlari.  Yo’ldosh..  Elmurodga  notanish  terminlarni..  tushuntira  ketdi.  Shuhrat, 

Shinelli yillar. Terminlar ilmiy kommunikasiyadan jonli so’zlashuvga o’tganda, xalq uchun  tushunarli  so’zlarga  aylana  boradi.  TERMINOLOGIK  Terminologiyaga, 

terminlarga 

oid. 

Terminologik  lug’at.  So’zning  terminologik 

ma’nosi. 

Determinlashish  –  terminologik  sistemadagi  so’zning  adabiy  tilga  to’la 

o’zlashishidir.  

TERMINOLOGIYa [lot. terminus - chegara + yun. logos – fan, ta’limot]              


32 

 

1. Fan, texnika, kasb-hunarning biror sohasida qo’llanadigan terminlar majmui. Texnika  terminologiyasi.  Harbiy  terminologiya.  Ilmiy  terminologiya.  O’zbek  tili 

terminologiyasi,    Qori  aka  fanlar  ichida  avvalo  matematikani  sevib  o’rganadi  va 

uning o’zbekcha terminologiyasini ishlab chiqadi. M. O’rozboyev, Mo’jizalar olami. 

2.Tilshunoslikning  terminlarni  o’rganish,  tartibga  solish  bilan  shug’ullanuvchi 

sohasi.  Terminologiya  mutaxassisi.  Terminologiya  bo’limi.  Seminar  rus  va  o’zbek 

tillarining  fonetikasini  kiyosiy  o’rganish,  orfoepiya,  terminologiya  va  leksikologiya 

masalalariga alohida e’tibor beradi.  

O’zbek tilining izohli lug’ati. 2008 yil. 4-tom.73-74-betlar. 


Yüklə 1,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə