Fiziksel ihmalYüklə 445 b.
tarix22.04.2017
ölçüsü445 b.
#15596İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık,eğitim,duygusal gelişim,beslenme,barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.

 • İhmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Bu ihtiyaçlar sağlık,eğitim,duygusal gelişim,beslenme,barınma ve güvenli yaşam şartlarıdır.Fiziksel ihmal

 • Fiziksel ihmal

 • Eğitimsel ihmal

 • Duygusal ihmalÇocuğun temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmaması

 • Çocuğun temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmaması

 • Çocuğa düzenli ve besleyici öğünlerin, temiz ve yeterli giysinin sağlanmaması

 • Çocuğun bakacak yetişkin bulunmadan uzun süre yalnız bırakılması

 • Çocuğun gece geç saatlere kadar nerede olduğunun bilinmemesi ve umursanmamasıÇocuğun zorunlu eğitim çağına gelmesine rağmen okula gönderilmemesi

 • Çocuğun zorunlu eğitim çağına gelmesine rağmen okula gönderilmemesiÇocuğa yetersiz ilgi ve şefkat göstermek

 • Çocuğa yetersiz ilgi ve şefkat göstermek

 • Çocuğun aile içinde şiddet ve kötü muameleye şahit olmasına izin vermek

 • Çocuğun alkol,uyuşturucu kullanmasına izin vermek.

 • Çocuğun suç işleme,saldırganlık gibi uyumsuz davranışlarına destek olmak ya da bu davranışları görmezden gelmek.Okul devamsızlığı çok fazlaysa

 • Okul devamsızlığı çok fazlaysa

 • Sürekli kötü giyiniyor ve kötü kokuyorsa

 • Vücudu aşırı derecede zayıf düşmüşse

 • Yemek veya para için dilencilik yapıyor veya çalışıyorsa

 • Tıbbi destekten mahrumsa

 • Madde kullanımı,kendine zarar verme gibi alışkanlıkları varsa çocuğun ihmale maruz kaldığını düşünebiliriz.Cehalet,bilgi eksikliği

 • Cehalet,bilgi eksikliği

 • Yetersiz sosyo-ekonomik koşullar

 • Aile içi şiddetin varlığı

 • Ebeveynlerin geçmişte gördükleri kötü muamele

 • Ebeveynlerin madde bağımlılığı

 • Çocuğun tek bir ebeveyn ile yaşaması

 • Yetersiz sosyal destekGelişim geriliği

 • Gelişim geriliği

 • Ölüme kadar varabilen sağlık problemleri

 • Davranış problemleri

 • İletişim problemleri

 • Yalnızlık ve korunmasızlık hissi

 • Madde bağımlılığı

 • Suça yönelme riski0-18 yaş grubundaki çocuğun;

 • 0-18 yaş grubundaki çocuğun;

 • Sağlığını,

 • Fiziksel gelişimini,

 • Psiko-sosyal gelişimini

 • bilerek veya bilmeyerek olumsuz etkileyen her türlü harekete “ÇOCUK İSTİSMARI” denir. • Fiziksel istismar

 • Duygusal istismar

 • Ekonomik istismar

 • Cinsel istismarÇocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir

 • Çocuğun kaza dışı sebeple bir yetişkin tarafından yaralanması ve örselenmesidir

 • Bir tokattan başlayarak çeşitli aletlerin kullanılmasına kadar devam edebilir

 • En yaygın rastlanılan ve belirlenmesi en kolay olan istismar tipidir.Hiperaktif

  • Hiperaktif
  • İstenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen
  • Engelli
  • Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalığı olan)
  • çocuk…..


Psikiyatrik sorunlu ebeveyn

  • Psikiyatrik sorunlu ebeveyn
  • Üvey ebeveyn
  • Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı ebeveyn
  • Çocuk sayısının fazla olması
  • Küçük yaşta anne-baba olunması
  • Aile içi geçimsizlik ve şiddet
  • İşsizlik-Ekonomik sıkıntılar
  • Eğitimsizlik


Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara uğratılmasıdır

 • Çocuğun gereksinim duyduğu ilgi, sevgi ve bakımdan yoksun bırakılarak psikolojik hasara uğratılmasıdır

 • Tanımlanması en zor ancak en sık gerçekleşen istismar türüdürAşağılama, yalnız bırakma, ayırma,

 • Aşağılama, yalnız bırakma, ayırma,

 • Korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme,

 • Önemsememe, küçük düşürme, alaylı konuşma,

 • Lakap takma, aşırı baskı ve otorite kurma • Duygusal bakımdan gereksinimlerin karşılanmaması,

 • Sık eleştirme, yaşının üstünde sorumluluklar bekleme,

 • Kardeşler arasında ayrım yapma, değer vermeme,

Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik

 • Dünyaya karşı belli bir ilgisizlik

 • Depresif ve pasif davranış

 • Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak

 • Kendine güvensizlik

 • Korku

 • Küçük yaşlardaki davranışlara dönüş • Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyen, yaşı ve gücü ile orantılı olmayan işlerde ucuz emek olarak çalıştırılmasıdır.Bir kişinin, çocuğa yönelik cinsel haz duyma amacıyla;

 • Bir kişinin, çocuğa yönelik cinsel haz duyma amacıyla;

 • Cinsel organlarına dokunması ve/veya dokundurtması

 • Irzına geçmesi

 • Teşhircilik yapması

 • Cinsel uyarı ve doyum için kullanılması,

 • Fuhuşa zorlanması,

 • Pornografi gibi türlü suçlarda cinsel obje olarak kullanılması

 • Çocuğun yanında Pornografik görüntüler izlenmesi ve izletilmesi.Yetişkin bir erkek,

 • Yetişkin bir erkek,

 • Yetişkin bir kadın

 • Yaşıtı

 • Yaş olarak kendinden büyük çocuk

 • Aileden biri de olabilir.

İstismarcıların %96’sı erkek

 • İstismarcıların %96’sı erkek

 • %63,5’u çocuğun tanıdığı,

 • Hatta %25’nin de ensest dediğimiz 1. ve 2.derece akraba olduğu belirlenmiştir. • “Cinsel istismarın mutlaka şiddet içermesi gerekmez”

 • “Cinsel istismarda çocuğun rızasının olup olmadığına bakılmaz”Yaşının küçük olması

 • Yaşının küçük olması

 • Bazı ruhsal(zihinsel) ,fiziksel ve gelişimsel bozukluklarının olması,

 • Süreğen tıbbi hastalığının olması,Anne babanın çocukluk döneminde istismara maruz kalması,

 • Anne babanın çocukluk döneminde istismara maruz kalması,

 • Ailede alkol ya da madde bağımlısının olması,

 • Annenin olmaması veya göz yumması

 • Babanın olmaması veya göz yumması

 • Ebeveyn olmayışı (ölmesi)

 • Ebeveynlerin üvey olma durumuTek odalı evde kalınması

 • Tek odalı evde kalınması

 • Aile içi çatışma,

 • Ana babalık görevini yerine getirmeme,

 • Ebeveyn çocuk ilişkisinde bozukluk

 • Ailenin gelen gideninin çok olması

 • Maddi sıkıntıAlkolik baba

 • Alkolik baba

 • Annenin hasta olması veya evi terk etmesi

 • Yetişkinlerin çocukla aynı odayı yada aynı yatağı paylaşmaları

 • Aile bireylerinde görülen psikiyatrik bozukluklar • Annenin gece çalışmak zorunda olması nedeniyle çocuklara baba yada üvey babanın bakması

 • 6-8 yaşlarında ve kız çocuğu olmak

 • Anne ve ya babanın yada her ikisinin ailesinde de daha önce ensest ilişkinin varlığı

 • Psikolojik ve cinsel sorunlarCinsel istismara bağlı

 • Cinsel istismara bağlı

 • duygusal ve davranışsal belirtiler yaşa göre değişebilir0-3 Yaş

 • 0-3 Yaş

 • Davranışsal-fiziksel belirtiler: Yeme ve uyku bozuklukları, yabancılardan korkma, anneye aşırı düşkünleşme, üzerini giyip çıkarırken sorun çıkarmaya başlama.

 • Duygusal belirtiler: Korku, her şeye ağlama, hırçınlık, ne olup bittiği ile ilgili kafası karışır.3-6 Yaş

 • 3-6 Yaş

 • Davranışsal-fiziksel belirtiler: Bebeklik dönemine geri dönüş (bebek gibi konuşma, parmak emme gibi), içe kapanma, sözel ifadede azalma, anneye daha fazla bağlı olma, tuvaletini altına yapma, yeme ve uyku bozuklukları, cinsel oyun (sık ve devamlı), mastürbasyon yapma.

 • Duygusal belirtiler: Ne olup bittiği ile ilgili kafası karışır. Korku, utanma, öfke, suçluluk , çaresizlik, zarara uğrama ve kirlenme duygusu6-12 Yaş

 • 6-12 Yaş

 • Davranışsal-fiziksel belirtiler: Sosyal içe kapanma ve tek başınalık, evden-okuldan kaçma, yeme ve uyku bozuklukları, öğrenme bozukluğu, takıntılı davranışlar ve düşünceler, kendinden küçüklere cinsel istismarda bulunma, durup dururken ağlama, hassaslaşma, karın ve baş ağrıları, huzursuzluk.

 • Duygusal belirtiler: Korku, utanma, suçluluk, öfke, güvensizlik, depresyon, intihar düşüncesi, kirlenmişlik hissi13-18 Yaş

 • 13-18 Yaş

 • Davranışsal-fiziksel belirtiler: Korkularının günlük yaşantısını engelleyecek boyuta gelmesi, bağımlılık yapan maddelere düşkünlük, evden- okuldan kaçma, başkalarını istismar etme, takıntılı düşünce ve davranışlar, duygusal ve fiziksel yakınlıktan kaçınma, yeme bozukluğu , sinirlilik, riskli cinsel davranışlar, süreğen enfeksiyonlar, sosyal içe kapanma, intihar.

 • Duygusal belirtiler: Öfke, korku, suçluluk, utanma, güvensizlik, çaresizlik, depresyon, intihar düşüncesi,kirlenme duygusu

6.Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel davranışlarda artma, mastürbasyon, yaşadıkları cinsel travmayı yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi

 • 6.Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel davranışlarda artma, mastürbasyon, yaşadıkları cinsel travmayı yeniden yaşama ve tekrarlama eğilimi

 • 7.Cinsel oyunlar oynama, erişkinleri ayartıcı davranışlarda bulunma gibi, cinsel kimlik bozuklukları,cinsel işlev bozuklukları,

 • 8.Cinsel istismara uğrayan çocukların  %50'sinde travma sonrası stres bozukluğu görülmekte, depresyon, düşük benlik saygısı, intihar davranışları, damgalanmışlık hissi,alkol ve madde kötüye kullanımı eşlik edebilmektedir.Kendilerine inanılmayacağından korkarlar.

 • Kendilerine inanılmayacağından korkarlar.

 • Başlarının belaya gireceğinden korkarlar.

 • İstismarcının tehditlerinden korkarlar.

 • İstismarcıyı korumak isteyebilir, sevebilir ama yaptıklarını sevmezler.Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler.

 • Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler.

 • Cinsel davranışların yanlış olduğunu bilmeyebilirler.

 • Anne-baba ve diğer yakınlar tarafından başlarına gelen kötülüğe karşı kendilerini koruyamadıkları için suçlanmaktan ve ağır biçimde cezalandırılmaktan korkarlar

 • Arkadaşları tarafından dışlanabileceklerinden korkarlar.Gammaz olarak adlandırılmak istemezler.

 • Gammaz olarak adlandırılmak istemezler.

 • İyi çocukların cinsellikle ilgili sözcükleri kullanmasının doğru olmadığı söylenmiştir.

 • Büyüklerle (otorite figürleriyle) cinsel konuları konuşmaktan utanırlar, korkarlar.İstismarın derecesi, sıklığı artar ve çocuğu korkutursa,

 • İstismarın derecesi, sıklığı artar ve çocuğu korkutursa,

 • Cinsel istismardan korunmayla ilgili bilgi alırsa ve kendisine yapılanın doğru olmadığını fark ederse

 • Söylenmesi gerektiğini öğrenirse,

 • Yakın bulduğu biri ile sırrını paylaşırsaKardeşlerini korumak için (kendisinin ilk istismara uğradığı yaşa geldiklerinde),

 • Kardeşlerini korumak için (kendisinin ilk istismara uğradığı yaşa geldiklerinde),

 • Ergenliğe gelmişse, hamilelikten korkarsa ya da cinsel yolla bulaşan hastalıklar hakkında bilgisi edinince

 • İstismarcının baskısından kurtulmak için,

 • Çocuk güvenebileceği ve kendisi ile yakından ilgilenen bir yetişkinle karşılaştığı zaman,

 • Fiziksel bir yakınması (üriner enfeksiyon vb.) sonrası doktora gittiğinde.Çocuklarımızı cinsel istismardan korumak için nasıl güçlendirebiliriz?

 • Çocuklarımızı cinsel istismardan korumak için nasıl güçlendirebiliriz?Çocuğun muhtemel tacizlere karşı korunabilmesi için sağlıklı bir cinsel bilgiye ve aile içerisinde şartsız sevgiye ihtiyacı vardır.

 • Çocuğun muhtemel tacizlere karşı korunabilmesi için sağlıklı bir cinsel bilgiye ve aile içerisinde şartsız sevgiye ihtiyacı vardır.

 • Cinsel konuları paylaşmaktan çocuklarınızın sorularını cevaplamaktan çekinmeyin.

 • Gelişim dönemlerine uygun bilgiler verin.Çocuklara güvende olma hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden alamayacağını söyleyin.

 • Çocuklara güvende olma hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden alamayacağını söyleyin.

  • Çocuklarınıza, güvenliklerini korumak için gerekirse kendilerine zarar veren kişiden kaçmak, yüksek sesle bağırmak ve onu tekmelemek gibi bazı kural dışı davranışlarda bulunabileceklerini anlatın.


İnşaatlarda, boş, terk edilmiş evlerde, bodrumlarda, ailenin bilgisi olmadan oynamaması gerektiğini, ayrıca ailenden izinsiz arkadaş ve komşu evlerine gitmemesi gerektiğini öğretin.

 • İnşaatlarda, boş, terk edilmiş evlerde, bodrumlarda, ailenin bilgisi olmadan oynamaması gerektiğini, ayrıca ailenden izinsiz arkadaş ve komşu evlerine gitmemesi gerektiğini öğretin.

 • Çevrede kötü insanlar olabileceği ve kandırmak için çeşitli hikayelerle anlatabileceklerini ama buna inanmaması gerektiğini öğretin. “Annen kaza geçirdi; ben doktorum,seni yanına götüreceğim” vb…

Sanal ortamlarda tanımadığınız insanlarla arkadaşlık yapmayın.

 • Sanal ortamlarda tanımadığınız insanlarla arkadaşlık yapmayın.

 • MSN ve Facebook’ta özel görüntülerinizi paylaşmayın tanımadığınız kişilerle görüntülü görüşme yapmayın.

 • Çok iyi tanımadığınız kişilerle baş başa vakit geçirmeyin.Ailenizin haberi olmadan kafelere,internet kafelere oyun salonlarına gitmeyin.

 • Ailenizin haberi olmadan kafelere,internet kafelere oyun salonlarına gitmeyin.

 • Ailenizin bilgisi dahilinde gittiğinizde de yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin.

 • Tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilerden ağrı kesici vs. ilaç alıp içmeyin.

 • Geceleri geç saatte sokakta

 • yalnız başınıza kalmayın.Çocuklarınıza bedenlerinin kendilerine ait olduğunu,özellikle iç çamaşırları ile kapatılan bölgelerin çok özel bölgeler olduğunu ve kimsenin bu bölgelere dokunma hakkının olmadığını anlatın.

 • Çocuklarınıza bedenlerinin kendilerine ait olduğunu,özellikle iç çamaşırları ile kapatılan bölgelerin çok özel bölgeler olduğunu ve kimsenin bu bölgelere dokunma hakkının olmadığını anlatın...senin denize girerken mayo ile örttüğün bölgelerin özel bölgelerindir.

 • ..senin denize girerken mayo ile örttüğün bölgelerin özel bölgelerindir.Dokunulmayı reddetmeyi ve sınırlar koymayı öğretin:

 • Dokunulmayı reddetmeyi ve sınırlar koymayı öğretin:

 • Çocuğunuza bedeninin kendisine ait olduğunu, ellenmek veya öpülmek

 • istemiyorsa buna hayır deme hakkının olduğunu öğretin.Çocuğumuza, kimlerin kendisine dokunabileceğine, öpebileceğine ve sarılabileceğine kendisinin karar verme ve “hayır” deme hakkını vermeli, bu hakkının olduğunu bilmesini sağlamalıyız

 • Çocuğumuza, kimlerin kendisine dokunabileceğine, öpebileceğine ve sarılabileceğine kendisinin karar verme ve “hayır” deme hakkını vermeli, bu hakkının olduğunu bilmesini sağlamalıyızSevdiğin kişilerin sarılması ve öpmesi güzel bir şeydir

 • Sevdiğin kişilerin sarılması ve öpmesi güzel bir şeydir

  • Uyandığında annenin sana sarılması ve öpmesi
  • Babanın iyi geceler dilemek için sarılması ve öpmesi
  • Anneanne ve dedenin ziyarete geldiklerinde herkesin birbirini kucaklaması ve öpmesi


Kendini rahatsız hissetmene neden olan dokunmalar genellikle kötü dokunmalardır.

 • Kendini rahatsız hissetmene neden olan dokunmalar genellikle kötü dokunmalardır.

 • Birisi sana istemediğin bir şekilde dokunduğunda bunu gizlemek zorunda değilsin.

 • Kendinin kötü olduğunu düşünme. Kötü olan sen değil, sana kötü bir şekilde dokunan kişidir.

 • Bedenin sana aittir. Sen istemiyorsan kimse sana dokunmamalıdır.

 • Kötü dokunmanın ne olduğunu bilmek ister misin?Canını acıtan dokunma kötü dokunmadır.

 • Canını acıtan dokunma kötü dokunmadır.

 • Dokunulmasını istemediğin halde sana dokunulursa bu bir kötü dokunmadır.

 • Dokunan kişi kendini rahatsız hissetmene neden oluyorsa, bu kötü bir dokunmadır.

 • Dokunma seni korkutuyor ve sinirlendiriyorsa bu bir kötü dokunmadır.

 • Dokunan kişi bunu hiç kimseye söylememeni istiyorsa bu bir kötü dokunmadır.

 • Dokunan kişi bunu başkasına söylersen sana bir zarar vereceğini tehdidinde bulunuyorsa bu bir kötü dokunmadır.“Böyle bir durum ne olursa olsun sizin suçunuz olamaz. Yapılan şey kısa bir süre insanda hoş duygular uyandırabilir. Bir an bundan hoşlansanız, hatta size söylenenleri bilmediğiniz bir nedenle yapsanız dahi BU SİZİ ASLA SUÇ ORTAĞI YAPMAZ. Çünkü SİZ ÇOCUKSUNUZ VE BÖYLE DURUMLARDA ASLA SUÇLU OLAMAZSINIZ. BUNUN DIŞINDA BAŞKA BİR GERÇEK YOKTUR”

 • “Böyle bir durum ne olursa olsun sizin suçunuz olamaz. Yapılan şey kısa bir süre insanda hoş duygular uyandırabilir. Bir an bundan hoşlansanız, hatta size söylenenleri bilmediğiniz bir nedenle yapsanız dahi BU SİZİ ASLA SUÇ ORTAĞI YAPMAZ. Çünkü SİZ ÇOCUKSUNUZ VE BÖYLE DURUMLARDA ASLA SUÇLU OLAMAZSINIZ. BUNUN DIŞINDA BAŞKA BİR GERÇEK YOKTUR”Çocuklara herhangi birisi onları incitmeye kalkarsa hayır demeleri gerektiğini söyleyin.

 • Çocuklara herhangi birisi onları incitmeye kalkarsa hayır demeleri gerektiğini söyleyin.

  • Çünkü birçok çocuğa büyüklerin söylediklerine itaat etmeleri öğretilmiştir.
Biri onlara kötü,rahatsız edici bir şey yaparsa arkadaşlarından ya da büyüklerinden yardım istemeyi öğretin.

 • Biri onlara kötü,rahatsız edici bir şey yaparsa arkadaşlarından ya da büyüklerinden yardım istemeyi öğretin.

 • Onlara sizinle her türlü sorunu paylaşabileceği inancını yerleştirin

 • Etkili aile içi iletişim işinizi kolaylaştıracaktır.Ona doğru gelmeyen şeyleri size rahatlıkla söyleyebileceğini ifade edin.Bazen çocuklarımızın olayları abarttığını düşünürüz ne olursa

 • Ona doğru gelmeyen şeyleri size rahatlıkla söyleyebileceğini ifade edin.Bazen çocuklarımızın olayları abarttığını düşünürüz ne olursa

 • olsun söylediklerini kulak ardı etmeyin.

 • Çocuğunuza inanın eğer yardım istiyorsa bunu geri çevirmeyin. Çocuklar bu konularda çok ender yalan söylerler. • Çocuklarınıza bazı sırların hiçbir zaman saklanmaması gerektiğini öğretin.Hiç kimsenin senin, özel yerlerine dokunmaya hakkı yoktur. Hiç kimsenin seni, kendi özel yerlerine dokundurtmaya da hakkı yoktur. Birisinin senden özel yerlerine dokunmanı istemesi ya da seninkilere dokunması saklayacağın bir sır değildir. Anlatmama sözü vermiş olsan bile, anlatırsan başına çok kötü şeyler geleceği söylenmiş olsa bile, böyle bir şey olursa anlatmalısın.

 • Hiç kimsenin senin, özel yerlerine dokunmaya hakkı yoktur. Hiç kimsenin seni, kendi özel yerlerine dokundurtmaya da hakkı yoktur. Birisinin senden özel yerlerine dokunmanı istemesi ya da seninkilere dokunması saklayacağın bir sır değildir. Anlatmama sözü vermiş olsan bile, anlatırsan başına çok kötü şeyler geleceği söylenmiş olsa bile, böyle bir şey olursa anlatmalısın.

 • Mutlaka söylemelisin. Sır saklaman gerektiği doğrudur. Ama bu saklanmaması gereken kötü bir sırdır.İyi dokunma ile kötü dokunmayı ayırt etmeyi

 • İyi dokunma ile kötü dokunmayı ayırt etmeyi

 • İstemediği bir durumda “HAYIR” diyebilmeyi

 • Kişisel alanlarını bilmeyi ve korumayı

 • Kendilerinin suçu olmadığını

 • Sorunlarla baş edebilmeyi

 • Haklarını bilip savunabilmeyi

 • Kendini ifade etmeyi

 • Kendine ilişkin olumlu ve güçlü yanlarını fark etmeyi

 • Kendini güvende hissetmediğinde yardım alması gerektiğini öğretmeliyiz.Çünkü panik havasında sıkça yapılan hatırlatmalarla verilen bilgiler çocukları insanlardan korkan, her şeye şüpheyle bakan saplantılı kişilikler haline getirebilmektedir.

 • Çünkü panik havasında sıkça yapılan hatırlatmalarla verilen bilgiler çocukları insanlardan korkan, her şeye şüpheyle bakan saplantılı kişilikler haline getirebilmektedir.Yapacağınız en iyi şey onu dinlemeye hazır olduğunuzu göstermeniz,

 • Yapacağınız en iyi şey onu dinlemeye hazır olduğunuzu göstermeniz,

 • Onu dinleyerek inandığınızı,

 • Bunun onun suçu olmadığını,

 • Olanlardan dolayı üzüldüğünüzü,

 • Yardıma hazır olduğunuzu belirtmektir.Cinsel istismar oluşmuşsa mutlaka önce ilgili kurumlara başvurulmalı vücutta ve giysilerde hiçbir temizlik yapılmadan muayeneye gidilmelidir.

 • Cinsel istismar oluşmuşsa mutlaka önce ilgili kurumlara başvurulmalı vücutta ve giysilerde hiçbir temizlik yapılmadan muayeneye gidilmelidir.

 • Deliller için ilk 72 saat çok önemlidir.

 • Banyo yapmak, giysileri değiştirmek gibi davranışlar saldırganın ve suçun belirlenmesinde yardımcı olabilecek ipucu ve kanıtların yok olmasına yol açabilir. • Eğer çocuğunuz böyle bir duruma maruz kalmışsa mutlaka uzman yardımı alması için destek verin.Unutmayın bu onun suçu değil…

  • Anne ve babaların da olay sonunda destek almaları gerekmektedir.


Her vatandaş çocuğa karşı işlenmekte olan istismar suçunu bildirmekle yükümlüdür.

 • Her vatandaş çocuğa karşı işlenmekte olan istismar suçunu bildirmekle yükümlüdür.Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 • Madde 96- (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 • (2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;

 • a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,

 • b) Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,

 • İşlenmesi halinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.Çocuk İzlem Merkezi

 • Çocuk İzlem Merkezi

 • İzmit Rehberlik Araştırma Merkezi

 • Aile Sosyal Politikalar Kocaeli İl Müdürlüğü

 • Kocaeli Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü

 • Kocaeli Barosu Çocuk Hakları Merkezi

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

 • ALO 183 • BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN

 • TEŞEKKÜR EDERİZ
Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə