Gebelikte Adneksial Kitleye Yaklaşım Dr h merih hanhanYüklə 13,73 Mb.
tarix09.02.2017
ölçüsü13,73 Mb.


Gebelikte Adneksial Kitleye Yaklaşım

 • Dr H Merih HANHAN

 • Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı


Konuşma planı

 • Tanım ve giriş

 • İnsidans

 • Tanı

 • Komplikasyonlar

 • Yönetim (cerrahi, konservatif yaklaşım)

 • Cerrahi yaklaşım tipi (L/S vs LP)

 • Kanser varlığında yaklaşım ve kemoterapiGiriş

 • 17 Mayıs 2013 Cuma 11.00-12.20

 • Adneksiyal kitle ayırıcı tanısında görüntüleme yöntemlerinin güncel kullanımı  Cem İyibozkurt

 • Adneksiyal kitlelerde tümör marker’ları: HE4, ROMA skorlaması ve getirdikleri   Hüsnü Gökaslan

 • Şüpheli adneksiyal kitlelere yaklaşım: L/S, L/T    Murat DedeTanım

 • Kadın pelvisinde, adneks adı verilen

 • over, tuba ve ligamanlardan köken alan,

 • anormal olarak büyümüş

 • kistik, solid ya da bunların karışımı

 • şeklindeki patolojik yapılara adneksiyel kitle

 • adı verilmektedir.AnatomiGiriş

 • Hem hasta, hem de hekim açısından sorun

 • yaratan bu durumlarda ;

 • - Anne ve bebeğin birlikte düşünülmesi

 • - Jinekolojik malignitelerde ek olarak üreme

 • kapasitenin de göz önünde bulundurulması

 • zorunluluğu vardır.Giriş

 • Gebeliğin ilk 16-18. haftalarında tespit edilen 6 cm

 • altındaki kompleks olmayan adneksiyel kitlelerin %90’ı

 • fonksiyonel kistler olup genellikle spontan gerilerler.

 • Regresyon : Kist çapı < 6cm %94, >6cm %61

 • Ashkenazy M. 1988

 • Gebelikte tespit edilen, benign ya da malign ovaryal

 • kitlelerin çoğu tek taraflıdır.

 • 16-18. haftadan sonra gerilemeyen kistlerin neoplastik

 • olma riski daha fazladır.İnsidans

 • Ultrasonografinin rutin kullanıma girmesinden sonra %2-10

 • Schwartz N. Clin Obstet Gynecol, 2009

 • 16. gebelik haftasından sonra persistens 1/600-800

 • Persiste edenlerde operasyon sonrası malignite oranı %4-6

 • Giuntoli. Clin Obstetrics and Gynecology 2006Gebede adneksiyel kitle (genital)

 • Benign ovarian

 • Korpus luteum kisti, hemorajik kist

 • Folliküler kist, büyük basit kistler

 • Gebelik luteoması

 • Matür kistik teratom (dermoid kist)

 • Torsiyone over

 • Polikistik over

 • Seröz ve müsinöz kistadenom

 • Teka-lutein kisti, hiperstimülasyonGebede adneksiyel kitle (extragenital)

 • Benign

 • Appendiks absesi

 • Appendisit

 • Mesane divertikülü

 • Divertikül absesi

 • Sinir kılıfı tümörleri

 • Pelvik böbrek

 • Peritoneal kist

 • Üreter divertikülüGebelikte en sık görülen kitleler

 • En sık görülen;

 • kistler ; fonksiyonel kistler

 • benign tm ; dermoid kist

 • malign tm ; disgerminomGebelikte en sık görülen kitlelerGebelikte en sık görülen kitleler

 • Ege, Mersin, 19 Mayıs, Başkent, İstanbul ve Selçuk Tıp Fakülteleri

 • (1995-2010) 60.713 Gebe, 149 olgu opere edilmiş, insidans %0,24Fonksiyonel lezyonlar

 • Follikül kistleri

  • Nadiren >2,5 cm büyük
  • basit kistik kitleler
  • Büyük basit kistler
  • 8-10 haftada >3 cm basit kist insidansı %5
  • 14.haftada persiste kist insidansı %1
  • Glanc P. 2007


Fonksiyonel lezyonlar

 • Hiperreaksiyo lüteinalisGebelik luteoması

 • Adneksial kitleler içinde yaklaşık %0.7

 • Boyutu mikroskobikten 20 cm’ e kadar ulaşabilen solid nodüller şeklinde,

 • Bilateralite %50,

 • Gebeliğin son yarısında maternal hirsutismus veya fetomaternal virilizm (%25 olguda) meydana gelebilir

 • Doğum sonrası gerilediğinden komplike olmadığı sürece cerrahi uygulanmaz.Teka lutein kistleri

 • Molar gebelik, fetal hidrops, çoğul gebelik gibi hCG düzeyinin aşırı yükseldiği durumlarda ortaya çıkar,

 • Multiple, ince duvar yapısına sahip, bazen masif, bilateral kistler (>15 cm ±)

 • Postpartum spontan kaybolur.

Korpus luteum kisti

 • Normal şartlarda 8.haftada kaybolur

 • Basit kistik görünümlü

 • ≥10 cm ±Hemorajik kist

 • İnce çizgilenmelerin gözlendiği retiküler patern

 • Solid komponentte konkav marjinHiperstimüle over

 • hCG’ ye normal cevap,

 • PCO, anovulasyon,

 • Ovulasyon indüksiyonu

  • Stroma ekojen ve santralde
  • Torsiyon ve kanamaya eğilim fazla (%5-15)


Matür kistik teratom

 • Gebelikte en sık saptanan benign over neoplasmı

 • - Rokitanski nodülü (dermoid plak)

 • - Buz dağı fenomeni

 • - Multipl yüzen ekojenitelerEndometrioma

  • Multiloküle düşük seviyede homojen ekolar içeren lezyonlar (hiperekoik punktuasyonlar içerebilir)
  • Gebelikte progesteron etkisiyle endometrioma duvarları vaskülarize olursa neoplazi ile karışabilir.


Paraovaryan lezyonlar

 • Mezo ve paramezonefrik kanal kökenli,

 • Tuba kanseri dışında tüm ekstraovaryan lezyonlar benigndir.Gebelikte en sık görülen kitleler

 • MALİGN PATOLOJİLER

 • - Epitelyal over tümörü %35-50*

 • *Gebede epitelyal over tümörlerinin %65’i düşük malignite potansiyeline (BOT) sahip

 • - Germ hücreli tümörler %30-35

 • - Sex kord stromal tümörler %17-20Gebelikte nadir görülen kitleler

 • Adneks Torsiyonunu Taklit Eden Retrovezikal Yerleşimli Pelvik Kist

 • Hidatik

 • Y ŞİMŞEK ve ark. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

 • Türkiye Klinikleri, J Gynecol Obst 2010;20(5):344-7

 • Gebelikte adnexial kitleyi taklit eden unilateral hematokolpos

 • H YÜKSEL ve ark. Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Aydın

 • Türkiye Klinikleri, J Gynecol Obst 2004;14:41-43

 • Tubal Ektopik Gebelikte Koryokarsinom

 • H ÇELİK ve ark. Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Elazığ

 • Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2004;7(2):80-82

 • Gebelikte primer retroperitoneal müsinöz kistadenokarsinom

 • M HANHAN ve ark. SB Ege Doğumevi ve Kadın Hast. Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

 • 13.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,2012; poster PB:001Tanı yöntemleri

 • Fizik muayene

 • Ultrasonografi

 • Renkli doppler USG

 • MRI (BT kontrendike, iyonizan radyasyon !)

 • Tümör belirteçleri

 • Perkütan aspirasyonTanı yöntemleri

 • En sık kullanılan primer tanı aracı ultrasonografi

 • Kitlenin kökeni ve morfolojik yapısı konusunda TVUSG önemli bilgi verebilir

 • Ultrason yaparken gebeliğe yoğunlaşıp adneksiyel bölgeler ihmal edilmemelidir.

 • Wheeler-Fleisher, 1996Tanı yöntemleri

 • Ultrasonografi

 • Kitle kökeni, lokalizasyon, büyüklük, iç yapı

 • (içerik, septa, vejetasyon) bilgilenmesi sonucu;

   • Uniloküler
   • Uniloküler - solid
   • Multiloküler
   • Multiloküler - solid
   • Solid (≥%80 solid komponent)


Tanı yöntemleri

 • Sonografik Kriterlere göre malignite riski :

 • Düşük Risk <5cm, kistik, uniloküle

 • Orta Risk Kistik, multiloküle, kompleks

 • ince septasyonlar (<3 mm)

 • Yüksek Risk >5 cm, solid, kalın septasyonlar (>3 mm)

 • intratümöral solid papiller yapılar (>3 mm)

 • peritoneal tutulum ve kalınlaşma

 • solid organ metastazı, ascites

 • CME REVİEW ARTİCLE, Volume 61,2006Tanı yöntemleri

 • Doppler USG

 • Kompleks yapılar varlığında lezyonun kan akımı, kitlenin malignite taramasında önemli bir faktördür.

 • Ancak gebelikte düşük pulsatilite indeksi yalancı pozitiflik oranını arttırır.Tanı yöntemleri

 • Manyetik Rezonans (MR)

 • Gebelikte kullanımı güvenli ancak rutin değil,

 • Fonksiyonel ve kanamalı kistleri rahatlıkla tanır,

 • Dermoid kist ve endometriomaların malignitelerden ayırımında yardımcı olabilir,

 • Pedinküle solid uterin kitlelerin, fallop tüpü ve ovaryen kistik kitlelerden ayrımında anlamlıdır,

 • İyonize radyasyon yok ancak çekim süresi uzunTanı yöntemleri

 • Gebelikde CA 125 değerleri özellikle I.trimesterde 200-300 IU/ml (max.550 IU/mL) düzeylerine çıkabilir.

 • Halila H. Cancer 1986

 • CA-125, II ve III.trimesterde normal düzeylere geriler, doğum sonrası tekrar geniş dalgalanmalar göstererek yükselir, bazal değerlere inmesi postpartum 2-10 hafta sonra gerçekleşir.

     • Spitzer M. J Reprod Med 1998
 • CA 125 ölçümleri ancak II ve III. trimesterde yararlı ± (izlem..)Tanı yöntemleri

 • LDH Gebelikte çok az yükselir.

 • Disgerminom tanısında yararlı

 • Şiddetli preeklampsi ve HELLP de

 • AFP (endodermal sinüs tm.)

 • hCG (embryoner Ca)

 • İnhibin (granüloza hücreli tm)

 • düzeylerine gebelikde tümör belirteci olarak güvenilemez.Tanı yöntemleri

 • HE4 (Human Epididymis Protein) 2003

 • Over kanserlerinde ekspresyonu artar

 • Normal over dokusunda üretimi minimal

 • Moore RG. Gynecol Oncol.2008

 • Gebe Median HE4 düzeyi : 30.5 pmol/L

 • Moore RG, Am J Obstet Gynecol, April 2012Tanı yöntemleri

 • Gebelikte Ca 125 ve HE4 düzeylerinin karşılaştırılması

 • T Güçer ve ark. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • 13.Ulusal Jin Onk Kongresi, Kasım 2012, PB:094

 • 26 Gebe (adneksiyel kitlesi olmayan), 27 gebe olmayan kontrol

 • I ve II. trimester Ca 125 ve HE4 ölçümleri,

 • Sonuç;

 • HE4 düzeyi gebelikten etkilenmeyen bir belirteç olup gebelerdeki adneksiyel kitlelerin ayırıcı tanısında kullanım potansiyeli taşımaktadır.

 • Literatürden farklı olarak CA 125 in ilk trimesterdeki

 • düzeylerinin II.trimesterde azalmadığı görülmüştür.Tanı yöntemleri

 • İğne Aspirasyonu

 • Persisten, basit, uniloküle, solid elemanlar içermeyen

 • ve >10 cm kistlerde;

 • - Ağrı varlığı

 • - Fetal malprezentasyon

 • - Doğum obstrüksiyonu olası olgularda

 • Korpus luteum fonksiyonunun etkilenmemesi amacıyla aspirasyon 14. gebelik haftasından sonra önerilmektedir.

 • Platek DN. Am J Obstet Gynecol 1995

 • Caspi B. Gynecol Obstet Invest 2000Tanı yöntemleri

 • İğne Aspirasyonu

 • Kistin tipine göre % 2’yi geçmeyen majör komplikasyon ±,

 • Seröz kistlerde komplikasyon oluşmazken, dermoidlerde majör

 • komplikasyonlar olabilir.

 • Rekürrens % 30 – 50

 • Diagnostik amaçla kullanımı sınırlı. Elde edilen hücrelerden

 • malignite tanısında isabet % 25-82

 • Malign hücrelerin yayılımı olursa, over kanseri evresinin artma

 • riski mevcut !!!Semptomatoloji

 • AĞRI en sık semptom,

 • Hafiften ciddiye kadar değişkenlik gösterir,

 • Genellikle torsiyon ve rüptürde karşımıza çıkar.Komplikasyonlar

  • Torsiyon %11-50
  • Rüptür (kanama) %9-17
  • Doğumun obstrüksiyonu %2-17
  • Malignite %4-6


Torsiyon

 • Gebe olmayanlarda %2 olan torsiyon oranı gebelerde % 11-50’ ye yükselir,

 • Genellikle ilk 8 - 16. haftalar arasında olur.

 • (Sağ tarafta daha sık !)

 • Yen CF. Fertil Steril. May 2009Rüptür

 • Persiste kistlerin rüptürü nadir (%0-9)

 • Ko Ma-Lee. Fertil Steril 2009

 • Korpus luteum gibi fonksiyonel kistler ile

 • disgerminom gibi agresif kanserlerde daha sıkDoğumun obstrüksiyonu

 • İnsidens %2-17

 • Ueda M. Int J Gynaecol Obstet 1996

 • Kitle, prezente olan kısımla doğum kanalı arasına yerleşmişse olabilir.

 • Disgerminomda daha sık.Malignite

 • Gebelik + Kanser birlikteliği % 0,02-0,1

 • ASGO 2008

 • Gebelik + Genital Kanser:

 • 1. Serviks Ca 1/2.000-10.000

 • 2. Meme 1/3.000-10.000

 • 3. Over Ca 4-8/100.000

 • Doğurganlık yaşı arttıkça sıklık artar.Malignite

 • Gerilemeyen kompleks kitlelerde

 • erken evre ve borderline malignite olasılığı

 • %0-10 arasında değişmektedir.

 • Platek DN. Am J Obstet Gynecol 1995

 • Zanetta G. J Clin Oncol 2001

 • Schmeler K. Obstet Gynecol 2005

 • Kumari I. Aust N Z J Obstet Gynecol 2006Malignite

 • Fertil Steril. 2009 May;91(5):1895-902

 • Malignite %3.4

 • Kitle; 10 cm üstünde ise risk OR 11.2

 • Haftalık büyüme; ≥3.5 cm ise OR 10.2Takip vs Cerrahi (fayda zarar hesabı)

 • Gebelikte görülen persiste adneksiyel kitlelerde malignite oranı ?

 • Bu kitlelerin gebelik boyunca akut komplikasyon çıkarma olasılığı ?

 • Acil ve elektif müdahale edilen olgularda abortus/erken doğum oranı ?Takip

 • Gebeler torsiyon, rüptür gibi komplikasyonların tehdidi altında olup her an acil cerrahi riski taşırlar.

 • II. trimesterde hala gerilemeyen kitleler muhtemelen gerilemeyecek, S/C esnası veya postpartum dönemde cerrahi gerektirecektir.

 • Nadirde olsa malignite varlığında tanıda gecikmeye neden olunacaktır.Takip

 • Takip kararı verilen olgularda;

 • - S/C olanlarda adnekslerin peroperatif kontrolü

 • - Vaginal doğum ise 6-8 hafta sonra USG tekrarı%5-25

 • %5-25Gebede cerrahi yönetim

 • Kitle eksizyonunun avantajları ;

 • Patolojik tanı konulması

 • Oluşabilecek torsiyon, rüptür gibi komplikasyonlardan korunma

 • Olası karsinom olgularında erken tanıCerrahi girişimin zamanlanması

 • Akut semptomlar varlığı veya ciddi malignite şüphesi haricinde;

 • cerrahi girişim

 • II. trimesterin ortasına (16-18.hafta) ertelenmeli.

 • Clinical Obstetrics and Gynecology, 2006Cerrahi girişimin zamanlanması

 • Erken cerrahinin dezavantajları:

 • Korpus luteum erken kaybıyla sonuçlanabilir. Progesteronla desteklenmediği takdirde korpus luteumun alınması 12 haftanın altındaki gebede kayıp riskini arttırır (~%40),

 • Fetal anomali taraması henüz yapılamadığından konjenital anomali ile cerrahi arasında asılsız bağlantılar kurulabilir,

 • Çoğu II. trimesterde gerileyecek fonksiyonel kistlere gereksiz girişim yapılmış olur.Cerrahi girişimin zamanlanması

 • Cerrahinin ertelenmesi dezavantajı (1):

 • Torsiyon, rüptür ve hemoraji gibi komplikasyonlar

 • için gebenin risk hali sürer.

 • Bu komplikasyonlar acil cerrahi gerektirebilir.

 • Hem acil girişim, hem de komplikasyonun kendisi

 • gebelik kaybı, preterm eylem gibi ters fetal sonuçlar

 • yaratabilir.Cerrahi girişimin zamanlanması

 • Cerrahinin ertelenmesi dezavantajı (2):

 • Nadiren malignite olgularında tanıda gecikmeye

 • neden olunur.

 • Tanıdaki bu gecikme adjuvan tedavide ertelemeye neden olsa da gebelikte saptanan çoğu over kanserleri, overlere sınırlı (evre 1) olduğu için sonuçlarda kötü etkilenim olmaz.Cerrahi endikasyonlar

 • Semptomatik kitle

 • Torsiyon

 • Rüptür

 • Akut batın

 • Solid kitle

 • Yaygın asit varlığı

 • Hızlı büyüme paterniYönetim

Gebede cerrahi yönetim

 • Gebeliğin 16 ve 20. haftaları arasında vertikal orta hat kesisi ile alt abdomenin üst yarısından başlanarak gerekli görüldüğü halde kesi umblikus üzerine uzatılmalıdır.

 • Preterm eyleme neden olmamak için uterin manupilasyonlardan kaçınılmalıdır.Gebede cerrahi yönetim

 • Cerrahi yöntemden bağımsız olarak peritoneal kaviteye girilince :

 • - Sitoloji alınmalı

 • - Tüm visseral yüzeyler değerlendirilmeli

 • - Overler direkt visüalize edilmelidir.

 • Peritoneal kavite değerlendirilmesinden sonra adneksiyel kitlenin eksizyonu için uygun prosedüre karar verilir.Gebede cerrahi yönetim

 • Konservatif yaklaşım ile mümkün olabildiğince over dokusu korunmalıdır.

 • Malignite riskine karşı kitle peritoneal kaviteyi kontamine etmeden intakt olarak eksize edilmelidir.

 • Torsiyon varlığında, detorsiyon sonrası viabilite gözlenmeli, viable ise kistektomi yapılıp rekürren torsiyondan korunmak için over fikse edilmelidir.Gebede cerrahi yönetim

 • Laparoskopik yaklaşım (tecrübeli ellerde) :

 • Gebelerde laparoskopi ile ilgili bazı kaygılar mevcut;

 • 1- Penetran yaralanma riski

 • 2- Gebe hastanın respiratuar ve kardiak fonksiyonlarının kötü etkilenebilmesi

 • 3- Fetal hiperkarbi ve asidoz (P<15 mmHg)

 • 4- Operasyon süresi (≤ 25-90 dk)Gebede cerrahi yönetim

 • Trokar girerken uterusu zedeler mi?

 • Açık laparoskopi bu sorunu çözer (Verres kontrendike değil)

 • Göbek üstü veya sol üst kadran kullanılabilir

 • Malignite olasılığı düşük olanlarda uygun

 • 18. haftadan sonra laparoskopi yapılmamalı ?

 • (sınır ; 26-28. Gebelik haftaları)

 • Mathevet P, 2003

Gebede cerrahi yönetim

 • Laparoskopik cerrahinin avantajları;

 • - Küçük kesi skarları, erken mobilizasyon

 • - Postoperatif GİS aktivitesinin erken geri dönmesi

 • - Postoperatif ağrının daha az olması sonucu düşük doz analjezik kullanımı nedeniyle fetal kalp depresyonuna daha az rastlanması,

 • - Kısa hospitalizasyon süresi ve günlük hayata erken dönüş (tromboembolide azalma)Gebede cerrahi girişim güvenli mi?

 • Günümüzde kullanılan inhalasyon ajanlarıyla

 • genel anestezi teratojenik gibi görünmemektedir.

 • Cerrahinin II. trimestere ertelenmesi, organogenezin

 • tamamlanması nedeniyle fetal malformasyon riskini

 • azaltmaktadır.Gebede cerrahi girişim güvenli mi?

 • Fetal İyilik Hali !

 • İlk amaç kitlenin eksizyonu olsa da, kaygılardan biride fetal iyilik halidir.

 • I. ve II. trimesterde fetal kalp atımı, işlem öncesi ve sonrasında tespit edilmeli,

 • Fetüs viabiliteye ulaşmışsa işlem sırasında sürekli fetal kalp atımı monitorize edilmelidir.Gebede cerrahi girişim güvenli mi?

 • 12.000’ den fazla gebenin opere edildiği bir

 • seride gebelik kaybı ve konjenital anomali

 • riskinin artmadığı ancak peritonitis gelişimi

 • halinde fetal kayıp oranında artış olduğu

 • bildirilmiştir.

 • Cohen-Kerem R. Pregnancy outcome following non-obstetric surgical intervention. Am J Surg.2005

 • Tromboemboli riski 5-6 kat fazlaGebede cerrahi girişim güvenli mi?

 • Elektif operasyon sonrası spontan abortus oranı %4,6 iken,

 • Sherard GB Am J Obstet Gynecol 2003

 • Torsiyon ve kanama nedeniyle acil cerrahi uygulanan

 • 15 hastadan 6’ sın da (%40) spontan abortus

 • 2’ sinde (%13) preterm doğum

 • Hess LW, Am J Obstet Gynecol 1988

 • 23. gebelik haftasından sonra yapılan operasyonlarda,

 • daha önce yapılanlara göre obstetrik komplikasyon oranı

 • 4 kat daha fazla

 • Whitecar MP, Am J Obstet Gynecol 1999

 • İlk trimester operasyonlarında progesteron desteği yapılması

 • önerilmektedir.

 • Yalçın ÖT, Özalp S, Perinatoloji Dergisi 1996Gebede cerrahi girişim güvenli mi?

 • Gebelikde cerrahi işlem sırasında proflaktik tokolitik kullanımını destekleyen literatür yok,

 • Ancak; <32 gebelik haftasında preterm eylem gelişmesi durumunda tokolitik ajan kullanımı düşünülmeli

 • Giles W. Clin Obstet Gynaecol. 2007Gebelik ve Over Kanseri

 • İnsidans: 4-8/100.000 gebelik

 • Gebelik, over kanser prognozunu değiştirmez ancak torsiyon, rüptür gibi komplikasyonlar abortus veya erken doğuma yol açabilir.

 • En sık görülen germ hücreli over tümörleri

 • Daha az borderline tümörler,

 • Epitelyal tümörler ve seks kord tümörler

 • AgarwalN, 2003Gebelik ve Over Kanseri

 • Tüm vakaların ortak yanı:

 • Genellikle; erken evre (Evre I)

 • düşük grade

 • unilateralite

 • Genel popülasyonda over kanserlerinin yaklaşık

 • % 65-70 kadarı epitelyal kökenli (%25’i BOT) iken;

 • gebelerin genç yaşı, invaziv epitelyal over kanseri

 • sıklığını azaltıp, BOT sıklığını (%65) arttırmaktadır.Gebelik ve Over Kanseri

Gebelik ve Over Kanseri

 • Disgerminom

 • Germ hücreli tümörlerden en sık görüleni,

 • >%90 olgu evre 1A,

 • Solid kitleler (torsiyon ve doğum obstrüksiyonu)

 • Adjuvan tedavi gerekliliğini belirlemede evreleme şart

 • Cerrahi tedavinin ana hatları:

   • Cerrahi evreleme + USO


Gebelik ve Over Kanseri

 • Seröz Papiller Over Kanserleri

 • Agresif seyreder, gebelikte nadir,

 • - Evre I de konservatif cerrahi

 • - Diğer evrelerde

 • <24 hafta terminasyon ve evreleme

 • >24 hafta viabiliteye kadar KTGebelerde kemoterapi

 • FDA risk kategorisinde kemoterapötik ajanların çoğu C-D risk grubu,

 • I. trimesterde de kullanımları kesin kontrendike (%83 malforme fetüs)

 • DNA / RNA sentezini inhibe eden antimetabolitler (5-FU,MTX,Gemsitabin) tüm gebelik süresince kontrendikedir.

 • Ebert U, 1997Gebelerde kemoterapi

 • II ve III. trimesterde kullanılan KT ajanlar, konjenital malformasyonu arttırmazlar ancak:

 • Düşük doğum kilosu

 • Erken doğum

 • Fetal ve neonatal myelosupresyon

 • …..nedeniyle kemoterapi doğumdan 3-4 hafta kadar önce kesilmelidir.Sonuçlar

 • Gebelikteki adneksiyel kitlelerin çoğu fonksiyonel kistler olup %80-90’ı II.trimesterde kaybolur,

 • Gebelikteki adneksiyel kitlelerin torsiyon, rüptür gibi komplikasyon olasılığı %5-25 civarıdır,

 • Opere edilenlerde malignite olasılığı ise %2-3 arasındadır,

 • Gebelikte ısrar eden ve biyolojik özelliğinden emin olunamayan adneksiyel kitlelerde cerrahi müdahale gereklidir,

 • Cerrahi girişim için en uygun zaman 16-18. gebelik haftalarıdır.Sonuçlar

 • Erken cerrahi riskler (abortus ve luteal fonksiyon kaybı) ile geç cerrahi riskler (benign kitle komplikasyonları, ileri evre over kanseri, erken doğum) arasındaki denge iyi kurulmalıdır.

 • Laparoskopi usta ellerde, uygun bir yöntemdir. Malignite şüphesi yüksek olgularda laparatomi tercih edilmelidir.

 • Gebelikte görülen over kanserlerinin çoğu germ hücreli tümörler ve düşük malign potansiyelli epitelyal tümörlerdir. Çoğu kez tek taraflı ooferektomi ve cerrahi evreleme yeterli olmaktadır.
Yüklə 13,73 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə