GeliŞİm psikolojiSİ Ünitenin Temel HedefleriYüklə 45,5 Kb.
tarix16.06.2017
ölçüsü45,5 Kb.
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ


 1. Ünitenin Temel Hedefleri:

Gelişim Psikolojisi dersine ilişkin beklentilerin oluşturulması. Bu dersin, öğrencilerin akademik, sosyal, psikolojik ve mesleki kimliklerine olacak katkılarına ilişkin bir anlayış oluşturmak.

 1. Öğrenim Çıktıları:

Bu derste öğrenci;

 1. Gelişim psikolojisine ilişkin olumlu bir tutuma sahip olur.

 2. Gelişim psikolojisinin akademik, sosyal psikolojik ve mesleki kimlik gelişimi için ne kadar önemli olduğunun farkına varır.

 3. İnsan davranışlarının neden olmadığını anlar ve anlayışla kendine ve diğer insanlara davranır.

 4. Psikolojisinin ilişkilendirildiği belli başlı alanları bilir ve her bir alanın amaç ve işlevselliği hakkında farkındalığa sahip olur.

 5. Bilgi üretme sürecinde ya da insan davranışlarını incelemede kullanabileceği yöntemleri tanır ve bu yöntemleri kullanma bilişsel yeterlik, duyuşsal özellik ve davranışsal becerilerine sahip olur.

GİRİŞ

Psikoloji Tanımı?

İnsan davranışları ve bu davranışlar altında yatan asıl nedenleri bulmaya çalışan bilim dalıdır. Bu gün psikoloji kendine özgü yöntemleri ve inceleme alanı insan olan, diğer bilim dallarıyla ilişkili ve kendi içinde alt dallara ayrılmış bir disiplindir. Bu alt dallardan bazıları aşağıda verilmiştir.Psikolojinin Alt Dalları

Psikoloji bir alanla ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilendirme sonucu ortaya çıkan alanlara psikolojinin alt dalları denir. Amaç psikolojinin bulgularının ilgili alanda daha işlevsel kullanılmasını sağlamaktır. Bu alanlardan bazıları aşağıda verilmiştir.Deneysel Psikoloji: Psikolojiyi bir doğa bilimi olarak ele alır ve davranışın temel ilkelerini bulmaya çalışır. Özellikle algı, öğrenme, motivasyon ve davranışın fizyolojik temelleri üzerinde durur.

Klinik Psikoloji: Daha çok gözlem, mülakat ve test tekniklerini kullanarak bireylerde görülen davranış bozukluklarının tedavisine çalışır. Psikiyatrisiler ilaçla tedavi üzerinde yoğunlaşırken, klinik psikologlar daha çok psikoterapi üzerinde çalışırlar ve her ikisi de birlikte çalışırlar.

Sosyal psikoloji: İnsan davranışlarını etkileyen sosyal çevreyle ilgilenirler. Sosyal gruplarda meydana gelen kişiler arası etkileşimler, tutumların ölçülmesi, değerlerin araştırılması gibi çeşitli konular üzerinde durur.

Danışmanlık Psikolojisi: Klinik psikologlar ağır psikiyatrik vakalarla çalışırken, danışmanlık psikologları daha hafif düzeydeki duygusal, kişisel, uyum vb. konularla ilgilenir.

Endüstriyel Psikoloji: İş veriminin artırılması, personel seçimi, çalışanların psikolojik problemleri, çatışmaları, uyumları vb. gibi konularda çalışmalar yapar.
Eğitim Psikolojisi Nedir?

Psikolojinin bulgularının en fazla uygulandığı alanlardan biride eğitimdir. Eğitim psikolojisi, insan zihin ve davranışlarının eğitim süreciyle ilişkili olarak incelenmesidir. Psikolojinin insan gelişim ve öğrenmesine ilişkin bulgularının eğitime uygulanmasıdır. Eğitim psikolojisi neyin, nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğini araştırmaya çalışır. • Eğitim psikolojisinin bulgularından sınıf ortamında yaralanılması öğretmenin ve öğretimin niteliğini artırır.

 • Eğitim psikolojisinin temel ilkelerini bilen öğretmenler sınıf içinde daha rahat davranırlar.

Eğitim Psikolojisinin Kullandığı Başlıca Yöntemler


 1. Betimsel Yöntemler

 1. Gözlem

Gözlem kendiliğinden oluşan ya da bilinçli olarak hazırlanan olayları, belirdikleri sırada sistematik ve amaçlı bir biçimde incelemektir. Gözlem becerisi öğretmenin sınıf içi süreçleri anlaması ve yönetmesi için son derece önemlidir. Gözlem bilimsel yöntemin her aşamasında başvurulan bir araçtır ve doğal ve sistematik olmak üzere ikiye ayrılır.

 1. Doğal Gözlem:

Olayları kendi doğal şartları içinde müdahale etmeden gözlemektir. Belirli bir tekniğe dayanmaksızın tesadüflere bağlı olarak yapılır. Çok zaman alması, değişkenleri kontrol etme güçlüğü olumsuz yanları olarak söylenebilir.

 1. Sistematik Gözlem:

Bu yöntemde, davranışlar araştırıcının belirlediği şartlar içinde gözlenir. Gözlem yapılırken standart gözlem araçları ve yöntemleri kullanılır. Bu gözlemde araştırıcı doğal gözlemde olduğu gibi her davranışı değil, sadece ilgilendiği davranışları gözler.

 1. Korelasyon Yöntemi

Korelasyon herhangi iki değişken arasındaki ilişkiyi ifade eder. Korelasyonda tek bir gruba ait iki ayrı puan dizisinin olması gerekir. Korelasyon katsayısı +1 ile –1 arasında bir değer alabilmektedir. İki puan dizisi arasındaki ilişki yüksekse korelasyon katsayısı +1 olmaktadır.

r= 0,00 ilişkinin yokluğu

r= 0,50 orta düzeyde olumlu ilişki

r= 1,00 tam olumlu bir ilişki

r=-1,00 tam fakat olumsuz bir ilişki

III. Deneysel Yöntem

Değişken gözlenebilin ve farklı değerler alabilen özelliklerdir. Ağırlı, cinsiyet, yaş ve boy gibi özellikler buna birer örnektir. Değişkenler bağımsız ve bağımlı olmak üzere iki gurupta toplanabilir. Ayrıca değişkenler sürekli olup olmamalarına göre de sürekli ve süreksiz olarak ikiye ayrılırlar. Örnek, Cinsiyet sürekli değişken, akademik başarı süreksiz değişken.

Bağımsız Değişken: Hiçbir şeye bağlı olmadan araştırıcı tarafından değiştirilebilen ve bağımlı değişkendeki değişikliklere neden olduğu kabul edilen değişkendir. (Neden)

Bağımlı Değişken: Bağımsız değişkendeki değişmeye bağlı olarak durumu değişen değişkendir.(Sonuç) Başka bir ifadeyle bağımsız değişken etkileyen, bağımlı değişken ise etkilenen değişkendir.Deney Yönteminin Diğer Yöntemlere Olan Üstünlüğü:

 1. Kontrol edilebilir olması

 2. Tekrar edilebilir olması

 3. Neden-sonuç ilişkisini veriyor olması olarak sıralanabilir.


Yüklə 45,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə