GƏNCƏ ŞƏHƏR İÇra hakiMİYYƏTİYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix07.01.2017
ölçüsü1,3 Mb.

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR 

AKADEMİYASI 

 

GƏNCƏ ŞƏHƏR İÇRA HAKİMİYYƏTİ 

 

 

 

        Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı – 2016 

 

  

“XXI ƏSRDƏ DÜNYA ELMİNİN İNTEQRASİYA PROSESLƏRİ”  

GƏNCLƏRİN BEYNƏLXALQ ELMİ FORUMU 

 

  

10-14 oktyabr, 2016-cı il 

GƏNCƏ/AZƏRBAYCAN 

 

 

Hörmətli həmkarlar! Gəncə şəhərinin 2016-cı ildə “Avropa Gənclər Paytaxtı” seçilməsi ilə əlaqədar 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası Gəncə 

şəhər  İcra  Hakimiyyəti ilə  birgə  10-14 oktyabr  2016-cı il tarixlərində   bu mühüm 

hadisəyə  həsr  olunan  “XXI  əsrdə  dünya  elminin  inteqrasiya  prosesləri” 

mövzusunda gənc alim və mütəxəssislərin beynəlxalq Forumunu keçirir.  

Müasir  qloballaşan  cəmiyyətin  inkişafında  Azərbaycanın  elmi  gəncliyinin 

rolunu və eləcə də ölkənin gələcək inkişafında onların iştirakını və məsuliyyətini 

artırmaq  kimi  meyllər  paytaxt  və  regionlarda  yaşayan  gənclərin  dünyada  baş 

verən  sosial-mədəni  və  elmi  proseslərə  iteqrasiyasını  zəruri  edir.  Bununla 

əlaqədar, keçirilməsi nəzərdə tutulan Forum - dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil 

edən  gənclərin  qlobal  aktuallıq  kəsb  edən  məsələlər,  o  cümlədən  tarixi,  dini, 

mədəni  və  s.  mövzular  ətrafında  birgə  fikir  mübadiləsi  aparması  məqsədini 

daşıyır.  Bundan başqa, beynəlxalq tədbirin digər mühüm məqsədi müxtəlif elmi 

sahələrdə  fəaliyyət göstərən gənclərin dünya elminin inkişafı üçün mühüm olan 

elmi istiqamətlər üzrə disskusiyalarının təmin olunmasıını hədəfləyən konfransın 

keçirilməsidir. 

Tədbirin  Elmi  Təşkilat  Komitəsi  akademik  institut  və  təşkilatların,  həmçinin 

elmi-istehsalat  müəssisələrin  və  digər  müvafiq  qurumların  gənc  alim  və 

mütəxəssislərini Forumda iştirak etməyə dəvət edir.  

Qədim Gəncədə sizlərlə görüşmək arzusu ilə.......  

                                 

Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı – 2016 

                                                                       

 

 

Bakıdan  363  km  qərbdə,  Kiçik  Qafqaz  dağlarının  şimal  ətəklərində,  Kür  çayının  sağ  qolu  olan 

Gəncəçayının  hər  iki  sahilində  və  Bakı-Tiflis  dəmiryolu  üzərində  yerləşən  Gəncə  şəhəri  Azərbycanın  ən 

qədim şəhəridir. Şəhərin adı orta əsr ərəb mənbələrində Gənzə, fars mənbələrində Gəncə, bəzi mənbələrdə 

isə  Qandzak  şəklində  işlənir.  Bəzi  qaynaqlarda  isə  qədim  şəhərin  adı  “gen  yer”  mənasında  izah  olunur. 

Rəvayətə görə Gəncənin adının “xəzinə” kimi də izahı vardır. Bəzi alimlər şəhərin yaranmasını e.ə.VII əsr, 

əksəriyyəti  isə  orta  əsrlərin  başlanğıcına  aid  edirlər.  Gəncənin  qədim  tarixi,  onun  sosial-iqtisadi  və 

mədəniyyət  mərkəzi  olduğuna  işarə  edir.  730-cu  ildə  ərəb-xəzər  döyüşlərində  xəzərlərin  keçdiyi  şəhərlər 

içərisində Gəncənin də adı çəkilir. Yarandığı tarixdən ən azı 5 dəfə yerini dəyişən Gəncə geosiyasi və strateji 

cəhətdən  əlverişli  mövqeydə  yerləşdiyindən  daimi  yadellilərin  diqqət  mərkəzində  olmuş  və  hərbi 

basqınlarının  fəlakətli  dağıntılarına  məruz   qalmışdır.  Bu  üzdən  maddi-tarixi  sübutlar  dövrlərlə 

talanmışdır. Şəhər 1804-cü ildən 1918-ci ilədək Yelizavetpol adlandırılmışdır. 1918-ci ildə Gəncə adı yenidən 

bərpa  edilsə  də  22  fevral  1935-cü  ildə  yenidən  dəyişdirilərək  "Kirovabad"  adlandırılmışdır.  1989-cü  ildə 

Gəncə adı bərpa edilmişdir.  

1918-ci  il  iyunun  16-dan  sentyabrın  17-dək  Gəncə  şəhəri  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  mərkəzi 

olub.  Bu  şəhər  Azərbaycan  və  dünya  elmi  ictimayyəti  və  mədəniyyətinə  tarixi  şəxsiyyətlər,  elm  və 

mədəniyyət xadimləri  bəxş  edib. Gəncə zəngin mədəniyyət  ocağı, Nizami  və  Məhsəti  Gəncəvi  kimi nadir 

incilərin torpağıdır. Gəncə Azərbaycanın əsas elm və təhsil mərkəzlərindən biri olaraq qalır, Bakıdan sonra 

elm və tədrisin miqyasına görə ikinci şəhəridir. Yaşı 4000 ildən çox olan Gəncə şəhərinin coğrafi mövqeyi, 

iqtisadiyyatı, mədəniyyəti və sosial-ictimai həyatı da xeyli zəngindir. Şəhər, həm də öz qədim tarixi, adət-

ənənəsi,  mətbəxi,  mədəniyyəti  və  coğrafi  mövqedən  dağlarla  əhatələnmiş  səfalı,  gəzib-görməli  yerləri  ilə 

turistik şəhərdir.  

Azərbaycanın  ikinci  böyük  şəhəri  Gəncə  2015-ci  ilin  21  noyabr  tarixində  Yunanıstanın  Saloniki 

şəhərində  keçirilən  Avropa  Gənclər  Forumunun  ümumi  yığıncağında  2016-cı  il  üçün  Avropanın  Gənclər 

Paytaxtı müsabiqəsinin qalibi elan olunmuşdur. 2016-cı ilin Avropa gənclər paytaxtı adını qazanmaq üçün 

namizədliyi qəbul edilmiş Gəncə şəhəri, 12 şəhər sırasından seçilmiş 5 şəhərlə Badajoz (İspaniya), Qalvey 

(İrlandiya), Laquna (İspaniya), Varna (Bolqarıstan),Vilnüs (Litva) final mərhələsində mübarizə aparmışdır. 

Avropa  Gənclər  Foumunun,  Avropa  Şurasının,  Avropa  İttifaqının,  bir  sıra  beynəlxalq  qurumların, 

Rumıniya  Milli  Şurasının  və  Kluj-Napoka  bələdiyyəsinin  nümayəndələrindən  təşkil  olunmuş  münsiflər 

tərəfindən Gəncə şəhəri 2016-cı ilin Avropa Gənclər Paytaxtı seçilmişdir.   

                    

Qədim və müasir sivilzasiyaların qovuşduğu Gəncə 

 

 

 

Akif Əlizadə           Təşkilat Komitəsinin sədri, AMEA-nın prezidenti, akademik 

Elmar Vəliyev         Təşkilat Komitəsinin həmsədri, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 

İbrahim Quliyev      AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 

İsa Həbibbəyli        AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 

Fəxrəddin Qədirov  AMEA-nın Yer Elmləri Bölməsinin akademik-katibi, akademik 

Fuad Əliyev             AMEA Gəncə Bölməsinin akademik-katibi, akademik 

Famin Salmanov      AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri, 

                                  fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Elmir Vəliyev           “Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı – 2016” İctimai Birliyinin sədri  

Naqif Həmzəyev       Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə Şəhər Təşkilatının sədri, millət vəkili 

Pərvin Kərimzadə      Gəncə Dövlət Universitetinin prorektoru, millət vəkili 

Faiq Məmmədov        Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Əfsun Sucayev           Kimya üzrə fəlsəfə doktoru 

Aida Dadaşova           Doktorant 

Orxan Abbasov          Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Bəxtiyar Cəlilov         Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Suma Hüseynova       Fizika üzrə fəlsəfə doktoru 

Eşqanə Babayeva       Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Famil Seyfullayev      Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

Nəzmiyyə Yigitoğlu   Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

Vüqar Fərəcov            Doktorant 

A.E.Cəbrayılova         Təşkilat Komitəsinin elmi katibi

 

 

                                              Elmi Təşkilat Komitəsi 

 

 

 

                                     

                                      

Azərbaycan                       İngilis 

 

 

                

  

Dünyanın inteqrasiya prosesləri və Azərbaycan gəncliyi 

 

Qlobal multikulturalizm və Azərbaycan modeli  

Nizami Gəncəvi irsi: Azərbaycandan dünyaya  

 Biotexnologiya və gen mühəndisliyi 

 Üzvi, qeyri-üzvi sintez və tətbiqi kimya 

 Qlobal enerji, ərzaq və ekoloji təhlükəsizlik 

 Regional inkişaf və demoqrafiya 

 Elmi-tarixi, dini və mədəni sivilizasiyalar 

 Nanotexnologiya və tətbiqi fizika 

  Elektronik riyazi tədqiqatlar və innovasiyalar 

 Biotexnologiya və gen mühəndisliyi 

 

  

“Welcome party” 

Heydər Əliyev Mərkəzi, Nizami məqbərəsi, Alban kilsəsinə ekskursiya 

Göy-göl Milli parkına ekskursiya 

Göytəpə Arxeoloji Parkına elmi ekskursiya  

“Qala party”                                                                İşçi dili 

                                         İnteraktiv müzakirə mövzuları  

                                          Konfransın panel mövzuları 

 

 

                                           

Mədəni tədbirlər 

 

 

 

 

                                        40 yaşadək gənc alim və mütəxəssislər 

 

 

15 aprel 2016-cı il            Qeydiyyatın başlanması 15 avqust  2016-cı il        Forumda iştirak formasının təsdiqi və 

                                           tezislərin göndərilməsi üçün son tarix 

20 avqust 2016-cı il         Forumda iştirakla bağlı bildirişlərin elan edilməsi 

01 sentyabr 2016-cı il      Mehmanxanın sifarışı üçün son tarix (xaricilər üçün) 

 

 

Qonaqların qarşılanması, yola salınması və konfransla əlaqədar nəzərdə tutulmuş bütün xərclər (mehmanxana, qida və s.) Təşkilat Komitəsi tərəfindən ödəniləcək. 

 

 Bəzi xarici vətəndaşların Azərbaycana gəlişi üçün viza tələb olunur. Bu məsələ ilə 

əlaqədar yerli Azərbaycan səfirliklərinə müraciət etməyiniz məsləhət görülür. 

Ətraflı məlumat üçün: 

www.mfa.gov.az  

veb  ünvanına müraciət edin. 

                                    İştirakçılar üçün yaş həddi 

 

 

Mühüm tarixlər 

                                                       

Xərclərin qarşılanması 

 

                                                  

Viza ilə bağlı müraciət 


 

 

Tezislər – MS Word redaktor mətnli elektron formada qəbul olunur. Mətnin şrifti – Times New Roman (şriftin ölçüsü 12pt), sətirlər arası interval isə 1 olmalıdır. Kağızın 

formatı  A4,  mətn  sahəsinin  hər  tərəfindən  2,5  sm  saxlanılmalıdır.  Tezislərin  həcmi  2 

səhifədən çox olmamalıdır. 

Tezisin adı – səhifənin mərkəzindən boş yer buraxılmamaqla, baş hərflərlə və qalın 

12pt ölçülü şriftlə yazılmalıdır.                                    

Sonra  iki  interval  buraxılmaqla,  növbəti    sətirdə  müəlliflərin  soyadı  və  insialları 

səhifənin  mərkəzindən,  kursiv  12pt  ölçülü  şriftlə  göstərilməlidir.  Müəlliflərin 

soyadlarından  sonra  sətirüstü  ulduz  qoyulmalıdır  (əgər  müəlliflər  fərqli 

təşkilatlardandırsa). 

Növbəti  sətirdə  (müvafiq  ulduzla  işarə  olunan)  təşkilatın  tam  adı,  şəhər,  ölkə,  

məruzəçinin elektron ünvanı kursiv və 12pt ölçülü şriftlə qeyd olunmalıdır. 

Mətndə şəkil mütləq qaydada JPEG formatında  yerləşdirilməlidir.  

Azərbaycan  dilində  təqdim  olunmuş  tezisin  ingilis  dilində  qısa  xülasəsi 

verilməlidir.     

   

 *  Tezisin  hazırlanması  üçün  nümunələr  (azərbaycan  və  ingilis  dilində)  elanda ayrıca yerləşdirilib 

 

 

                                              

Tezislərin tərtibatı üçün qaydalar 

 

     

 

Ünvan:  Azərbaycan, Bakı şəh., H. Cavid 115 

                 E-mail: 

forum.ganja.2016@gmail.com 

                 Telefon: + 994 12 539 25 79 

                 Mobil:    + 994 50 334 69 39 

 

www.gencalimler.az                                        

                                            Bizimlə əlaqə 

 

Kataloq: uploads -> forum
uploads -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
uploads -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
uploads -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
uploads -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
uploads -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
uploads -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
uploads -> Join this Edmodo Code!!!
forum -> Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
forum -> Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə