Genel bilgilerYüklə 1,17 Mb.
tarix09.12.2016
ölçüsü1,17 Mb.Genel bilgiler

 • Genel bilgiler

 • Endikasyonlarına bakış

 • LimitasyonlarıSon 30 yılda YBU fizyolojik ve psikolojik stersin önlenmesi ve tedavisine daha fazla ilgili olmuşlardır

 • Son 30 yılda YBU fizyolojik ve psikolojik stersin önlenmesi ve tedavisine daha fazla ilgili olmuşlardır

 • Bu yaklaşım

  • SIRS
  • Kardiyak komplikasyonlar
  • Posttravmatik stres bozukluğu
  • Engeller


Çalışmalar orta şiddetten ağır şiddete kadar analjezi eksikliğinin  insidansını bildirmişlerdir.

 • Çalışmalar orta şiddetten ağır şiddete kadar analjezi eksikliğinin  insidansını bildirmişlerdir.

  • Uyku düzensizlikleri
  • Taşikardi
  • Pulmoner komplikasyonlar
  • Artmış stres cevabı ile birlikte tromboembolik olaylar
  • İmmunsupresyon
  • Uzayan
   • Yoğun bakım yatışı
   • Hastane yatışı
  • Gereksiz acı çekme


Medline araması

 • Medline araması

  • (1966 - 2006 )
  • (rejional anestezi, regional analjezi, kritik hasta ve sinir blokları terimleri ile)
 • Cochrane Library araması

 • Özgün olarak YBÜ rejional anestezi/analjezi konusunu incelemek üzere düzenlenmiş çalışma bulunamamıştır.

 • Eldeki veriler

  • Olgu sunumları
  • Kohort?? çalışmaları
  • Uzman görüşleri
  • Büyük çoğunluğu ise: YBÜ alınan cerrahi postoperatif hastaların intraoperatif dönemde başlanılan ağrı yönetimine ilişkin uygulamalardan yapılan çıkarımlar
  • Dayanır
 • Sebastian Schulz-Stübner Current Opinion in Anaesthesiology 2006, 19:538–544Opioidler geleneksel olarak akut ağrı tedavisinin ana öğeleridirler

 • Opioidler geleneksel olarak akut ağrı tedavisinin ana öğeleridirler

 • Potansiyel negatif etkileri

 • Sedasyon

 • Konfüzyon

 • Solunum depresyonu

 • Bulantı

 • İleus

 • Konstipasyon

 • Tolerans

 • Opioid- induced hiperaljezi

 • İmmunosupresyon potansiyeli

 • Sebebi ile

 • Nöroaksial ve periferik sinir blokları ile rejional anestezi/analjezi bazı avantajlar sunmaktadırKritik hastada ağrı yönetiminde alternatif olarak multimodal tedavi artan kabul görmektedir.

 • Kritik hastada ağrı yönetiminde alternatif olarak multimodal tedavi artan kabul görmektedir.

 • Bu yaklaşım

 • Erken enteral nutrisyon ve mobilizasyon ile kombine edildiğinde fonksiyonel düzelmeyi iyileştirir ve kronik ağrılı durumları REJİONAL ANESTEZİ VE ANALJEZİ ENDİKASYONLARI Clark F.REGIONAL ANALGESIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT Principles and Practice critical Care Clinics - Volume 17, Issue

 • REJİONAL ANESTEZİ VE ANALJEZİ ENDİKASYONLARI Clark F.REGIONAL ANALGESIA IN THE INTENSIVE CARE UNIT Principles and Practice critical Care Clinics - Volume 17, IssueTorasik

 • Torasik

 • Major vasküler

 • Periferik vasküler

 • İntraabdominal

 • Ürolojik

 • Jinekolojik

 • Ortopedik

 • girişim  • İntraplöral kateterler
  • Paravertebral kateterler veya bloklar
  • İnterkostal bloklar
  • Torasik ve bazı üst abdomen girişimleri
  • Brakiyal pleksus
  • Femoral sinir kateterleri
  • üst ve alt ekstremite işlemleri sonrası


 • Torasik epidural kateterler,

 • Paravertebral bloklar,

 • interkostal sinir blokları iyi ağrı kontrolü temin ederler.

 • Başarılı rejonal analjeziyi takiben oksijenlemede ve pulmoner sekresyonların temizlenmesinde iyileşme mekanik ventilasyon gereksinimini azaltabilir. • Genellikle sistemik narkotiklerle kontrol edilebilir.

 • %5-%10 hastada

  • yüksek doz narkotiklere rağmen veya
  • narkotik dozlarınını yan etkiler tarafından sınırlandırılması
  • ağrı kontrolünde yetersizlik oluşur
 • En sık intratekal veya epidural kateterler

 • Bazen brakial pleksus veya femoral kateterler

 • Nöroaksiyel yapılara veya periferik sinirlere nörolitik madde injeksiyonu

 • hasta konforunu arttırabilirPostoperatif analjezide İV opioidlere göre epidural aneljezinin postoperatif sağkalımı belirgin iyileştirdiğini göstermişlerdir.

 • Postoperatif analjezide İV opioidlere göre epidural aneljezinin postoperatif sağkalımı belirgin iyileştirdiğini göstermişlerdir.

 • (Yeager MP, Glass DD, Neff RK, et al: Epidural anesthesia and analgesia in high-risk surgical patients. Anesthesiology 66:729-736, 1987)

 • Bu çalışmadan sonra postoperatif analjezide kullanılan metodların hasta sağkalımında rolü çok fazla ilgi çekmiştir.

 • Derin ven trombozu, myokarda infarktüsü ve arter grefti okluzyonu gibi tromboembolik olayların sıklığını 

 • Postoperatif pulmoner fonksiyonları ve barsak fonksiyonlarını iyileştirir.

 • Major operasyon geçiren yüksek riskli hastalarda yararlı etkiler daha belirginleşir.

 • (Liu S, Carpenter RL, Neal JM: Epidural anesthesia and analgesia: Their role in postoperative outcome. Anesthesiology 82:1474-1506, 1995)  

 • Çöliak pleksus bloğu (pankreatit, üst batın kanser ağrıları)

 • İntraplöral kateter (toraks travmaları)

 • Torasik paravertabral kateterler (kot fraktürü, zona ağrısı)Posttorakotomi ağrısında

 • Posttorakotomi ağrısında

 • Laparoskopik kolesistektomi

 • Açık kolesistektomi

 • Herpes zooster

 • Nefrektomi kullanımı tanımlanmıştır

 • Intraplöral kateterler intraplöral boşluğa lokal anestezik dağılımına dayanır. Bu sebeple çok miktarda lokal anesteziğe gereksinim duyulur.

 • Intraplöral kateter tipik olarak operasyonda cerrah tarafından fakat postoperatif dönemde anestezist tarafından da takılabilir.Pnömotoraks riski %2 den az olarak öngörülür.

 • Pnömotoraks riski %2 den az olarak öngörülür.

 • Plevra yapraklarında tümör nedenli kalınlaşma, daha önceden plörodesis uygulanmış, plörektomi uygulanmış veya plöral effuzyonu bulunan hastalar IPC için zayıf adaydırlar.

 • Göğüs dreni bulunan hastalar ilacın aktivitesini göstereceği alana yeterince ulaşma olasılığını azaltır. • İnterkostal blok (toraks tüpü takılması)

 • Skalp bloğu (halo takılması)  • Oral Entubasyon: %5 lidokainli pomad ;cuff %1 lidokainle doldurulabilir.
  • Nasal Entubasyon: Nasal mukozaya %4 luk 4 cc kokain/ 2-3 cc %0.25 lik fenilefrin ; %5 lidokainli pomad
  • Perkutan trakeotomi: Sedasyon veya anestezi altında ; %2 lidokain /%2 prilokain/ %0.5 bupivakain ile infiltrasyon anestezisi
  • Cerrahi trakeotomi: Superior larengial blok ve transtrakeal blok ile cildin infiltratif anestezi ile lokal trakeostomi açılabilir.


 • Arter kanulasyonu:

  • Kanulasyon yerinin iki tarafına yaklaşık 0.5 ml %1 lidokain 25 G iğne ile cilt ve derin dokulara
 • Santral venoz kateterizasyon:

   • -Internal /eksternal juguler ven, subklaviyan ven, femoral ven,basilic ve sefalik ven
   • -%1 lidokain’%2 prilokain 0.5-2 ml 22 G iğne ile küçük bir yükselti oluşturacak şekilde


 • Perikardiyosentez (%1 lidokain adrenalinsiz!!); torasentez; parasentez ve diyagnostik periton lavajı; perkutan suprapubik sistostomi; BOS icin lomber ponksiyon ;Eksternal ventrikuler drenaj; gibi invazif yogun bakım uygulamalarında

 • Sıklıkla sedasyon ve %1 lidokain veya prilokain kullanılabilir.

 • Bronkoskopi :

  • %10 lidokain 5 ml nebulize,%10 lidokainli sprey
  • %1 veya %2 lidokain 3 ml trakea içerisine karena bölgesine (doz lidokain için 6-7mg/kg geçmemeli-hepatik ve kardiyak yetersilkikte 4-5 mg/kg)


Önemli olası problem koagulopati gelişmesidir (özellikle coğul organ disfonksiyonu bulunan olgularda kateter yerleştirilmişken) .

 • Önemli olası problem koagulopati gelişmesidir (özellikle coğul organ disfonksiyonu bulunan olgularda kateter yerleştirilmişken) .

 • Multipl travması bulunan hastalar multipl katetere ve büyük miktarda lokal anesteziğe gereksinim duyabilirler. Ayrıca ponksiyon yerine yaklaşım sorunlu olabilir.

 • Eğer sedasyon kullanılıyor (ventilasyon desteği için) ise blok değerlendirmesi zorlaşır

 • Nöroaksial kateterler yolu ile verilen lokal anestetikler hipovolemik hastalarda hemodinamik etkiler oluşturabilir

 • YBÜ personelinin tecrübe azlığı medikasyon ve yönetim hataları potansiyeli taşırTek enjeksiyonluk rejional bloklar ve devamlı nöroaksiyel ve periferal kateterler ile rejional analjezi kritik hastalarda ağrıya multimodal yaklaşımda değerli bir rol oynar

 • Tek enjeksiyonluk rejional bloklar ve devamlı nöroaksiyel ve periferal kateterler ile rejional analjezi kritik hastalarda ağrıya multimodal yaklaşımda değerli bir rol oynar

 • Optimal hasta konforu sağlanarak, bu sayede fizyolojik ve psikolojik stres azaltılır.

 • Opioidlerin yüksek dozda sistemik uygulamalarını engelleyerek pek çok komplikasyon azaltılır. • Bu alandaki öneriler küçük hasta sayılı serilere, kontrollü olamayan çalışmalardan üretilen verilere dayandığından (grade C ve D önerileri), bu alanda kontrollü çalışmalara gereksinim vardır.Yüklə 1,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə