geoinformasiya Sisteminin konsepsiyası (gis) inkişaf Mərhələləri gisYüklə 22,21 Kb.
tarix20.03.2023
ölçüsü22,21 Kb.
#88897
Studbooks 229343-AZ


Giriş
1.1 geoinformasiya Sisteminin konsepsiyası (GIS)
1.2 inkişaf Mərhələləri GIS
2. CBS əsas konsepsiyalarına baxış
2.1 müasir cəmiyyətdə CBS-nin əsas istiqamətləri və istifadəsi. Əsas anlayışlar GIS
2.2 Geoinformasiya strukturları və məlumat modelləri
2.3 Təsnifatı və funksional alt GIS
3.Geoinformasiya sistemləri və texnologiyalarının tətbiqi sahələri
3.1 Rusiyada müasir GIS texnologiyalarının inkişaf səviyyəsi
3.2 Torpaq kadastrında CBS
3.3 CBS kənd təsərrüfatında
3.4 ərazi inkişafının idarə edilməsində geotexnologiyalar
Nəticə
İstifadə olunan mənbələr siyahısı

Giriş
Müasir dünyada mövcud olan məlumatların həcmi keçmiş əsrlərdə əldə edilmiş informasiyalarla müqayisə oluna bilməz. Həyat templəri sürətlə artır, informasiya əldə etmək üsulları getdikcə daha çox sənaye xarakteri alır. Lazımi informasiyanın mütəşəkkil saxlanması, axtarışı, emalı və təhlili üçün müasir, kompüter texnologiyalarına əsaslanan vasitələr tələb olunur. İldən-ilə insanın informasiya ehtiyacları onun fəaliyyətinin yeni sahələrinə toxunur. Demək olar ki, bütün müasir bilik sahələrində çoxsaylı mənbələrdən əldə edilən məlumatlardan istifadə sahəsində zəngin təcrübə toplanmışdır. Yuxarıda göstərilənlər kurs işinin aktuallığını müəyyən etmişdir.


Kursun işində tədqiqat obyekti geoinformasiya sistemləridir.
Mövzu cəmiyyətdə müasir CBS inkişaf səviyyəsidir.
Bu kurs işinin məqsədi CİS-in işinin mahiyyətini və prinsiplərini açıqlamaq, məsələn, müasir cəmiyyətdə və hansı sahələrdə necə istifadə edildiyini göstərməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr qoyulmuşdur:
CBS bir fikir yaratmaq;
CBS inkişaf mərhələlərini müəyyən etmək;
müasir coğrafi tədqiqatlarda geoinformasiya sistemlərindən istifadə səviyyəsinin təhlili aparmaq.
Qarşıya qoyulmuş məsələlərin həlli üçün aşağıdakı tədqiqat metodlarından istifadə olunmuşdur:
GIS təhlili metodu;
ədəbi təhlil;
kartoqrafik.

1. Geoinformasiya sistemlərinin inkişaf tarixi


1.1 geoinformasiya Sisteminin konsepsiyası (GIS)
Coğrafi İnformasiya Sisteminin konsepsiyası ingilis dilindən götürülmüşdür və Geographic ınformation system termininin hərfi tərcüməsi hesab olunur. Bu müddət yetmişli illərin ortalarında rus dilində ədəbiyyatında ortaya çıxdı və borclanmanın erkən mərhələsində geoinformasiya sistemi daha qısa bir forma aldı.
CİS İnventarlaşdırma, analiz, modelləşdirmə, proqnozlaşdırma və ətraf mühitin idarə edilməsi və cəmiyyətin ərazi təşkilatı ilə əlaqədar elmi və tətbiqi məsələlərin həllində səmərəli istifadə edilməsi üçün məkan-əlaqələndirilmiş məlumatların toplanmasını, işlənməsini, əks etdirilməsini və yayılmasını təmin edən aparat-proqramlı insan-maşın kompleksidir [11].
Bildiyiniz kimi, GIS kartoqrafiya ilə sıx bağlıdır [şək. 1].
Onların qarşılıqlı əlaqəsi özünü aşağıdakı aspektləri:
tematik və topoqrafik xəritələr-məkan-zaman məlumatlarının əsas mənbəyidir;
coğrafi və düzbucaqlı koordinatlar sistemləri və kartoqrafik Səfərbərlik CİS-ə daxil olan və saxlanılan bütün məlumatların əlaqələndirilmiş şəkildə bağlanmasının əsasını təşkil edir;
xəritələr-məsafədən zondlama məlumatlarının və GIS-də istifadə olunan digər informasiyanın coğrafi interpretasiyasının və təşkilinin əsas vasitəsidir;
Xəritəçəkmə analizi-CİS-ə daxil olan bilik bazalarının formalaşdırılmasında coğrafi qanunauyğunluqların, əlaqələrin, asılılıqların müəyyən edilməsinin ən effektiv üsullarından biridir;
riyazi-kartoqrafiya və kompüter-kartoqrafik modelləşdirmə – qərarların qəbulunun, idarəetmənin, ekspertizaların keçirilməsinin təmin edilməsi, geosistemlərin inkişaf proqnozlarının tərtibi və s. prosesində informasiyanın dəyişməsinin əsas vasitəsidir.;
kartoqrafik təsvir-informasiyanın istehlakçılara təqdim edilməsinin məqsədəuyğun formasıdır, operativ və baza xəritələrinin, üçölçülü kartoqrafik modellərin, ekran-filmlərin avtomatik hazırlanması isə CİS – in əsas funksiyalarından biridir.

Şəkil. 1. CBS-in elmi fənlər və texnologiyalar ilə əlaqəsi [2]

Ən ümumi mənada, geoinformasiya sistemləri adətən aydın onun idarə olunması üçün istifadə olunur ki, Yer səthinin bəzi hissəsi bağlı məkan məlumat emalı üçün alətlər var. Bu əməliyyat definition tam, nə də dəqiq deyil. Coğrafiya ilə bağlı olduğu kimi, termin çətin və bir çox fənn sahələrinin birləşməsidir. Nəticədə, CBS-nin ümumi qəbul edilmiş tərifi yoxdur. Termin özü intellektual, mədəni, iqtisadi və hətta siyasi məqsədlərdən asılı olaraq dəyişir. Bu aspektdə Maykl Demers "GIS" anlayışlarına sinonimlərin xarakterik nümunəsini gətirir [cədvəl. 1].Cədvəl 1. Nümunələri "GIS" anlayışlar və onların mənbələri ilə sinonimidir. [4]

Termin

Mənbə

Coğrafi informasiya sistemi
(Geographic Information System)

Amerika terminologiya

Coğrafi informasiya sistemi
(Geographical Information System)

Avropa terminologiya

Geoinformatics (Geoinformatics)

Kanada terminologiyası

Georelyasiya informasiya sistemi
(Georelational Information System)

Texniki terminologiya

Təbii ehtiyatlar üzrə informasiya sistemi
(Natural Resources Information System)

İntizam terminologiyası

Geologiya və ya yer elmlər üzrə informasiya sistemi
(Geoscience or Geological Information System)

İntizam terminologiyası

Məkan informasiya sistemi
(Spatial Information System)

qeyri-coğrafi termin

Məkan məlumatlarının təhlili sistemi
(Spatial Data Analysis System)

Sistem funksiyaları əsasında terminologiya

Yüklə 22,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin