Gerçek ve umut arasinda suriyeli MÜlteciler sempozyumu kabul edilen biLDİRİ LİstesiYüklə 53,65 Kb.
tarix23.06.2017
ölçüsü53,65 Kb.

GERÇEK VE UMUT ARASINDA SURİYELİ MÜLTECİLER SEMPOZYUMU KABUL EDİLEN BİLDİRİ LİSTESİ

No

Adı-Soyadı


Kurumu

Bildiri Başlığı

İletişim

1

Doç. Dr.Cahit ARSLAN

Çukurova Üniversitesi


Suriyeli Sığınmacıların Kurumsal Muhatapları: Adana Örneği

caslan@cu.edu.tr

2

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

İlhami KAYA

Ahmet YILMAZ


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi


Örgün Eğitim Kapsamındaki Suriyeli Çocukların Eğitimleri ve Okul Yaşantıları Hakkında Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

mesutgun@nevsehir.edu.tr

3

Yrd. Doç. Dr. Ömer Tuğrul KARA

Çukurova Üniversitesi


Çukurova Üniversitesinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Suriyeli Mülteci Kavramına İlişkin Algılarının İncelenmesi

tkara@cu.edu.tr


4

Şükrü BİLGİÇ


Adalet Bakanlığı


Suriyeli Mülteciler

sosyologsukru@gmail.com


5

Yrd. Doç. Dr. Selim KANAT

Öğr. Gör. Samet ZENGİNOĞLU
Süleyman Demirel Üniversitesi

Adıyaman ÜniversitesiSuriyeli Mültecilere Yönelik İnsani Yaklaşımda Avrupa Birliği Temelinde Bir Analiz

selimkanat@yahoo.com

sametzenginoglu@gmail.com6

Yrd.Doç.Dr. Reşat AÇIKGÖZ

Yrd.Doç.Dr. Ahmet A. KOYUNCU
Muş Alparslan Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi
Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Yaşam Koşulları Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma: Elazığ Örneği

acikgozresat@hotmail.com

ahmetakoyuncu@hotmail.com7

Doç. Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ

İstanbul Üniversitesi

Suriyeli Mültecilerin Dil İhtiyaçlarının Analizi: İstanbul Örneği

fbolukbas@istanbul.edu.tr

8


Arş. Gör. Recep ÖZDEMİR

Adıyaman Üniversitesi

İslam Hukukunun Temel İlkeleri Çerçevesinde Suriyeli Mültecilerin Türkiye’deki İltica Haklarının Değerlendirilmesi

rozdemir@adiyaman.edu.tr

9


Muhammed ZORLU


İstanbul Üniversitesi


Suriyeli Mültecilerin Sesini Duyurmasında Medyanın Rolü

muhammedzorlu@gmail.com

10


Doç. Dr. Orhan KOÇAK

Abdurrahman KESKİN

Hakan YILDIZ


Yalova Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Yalova Üniversitesi


Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Emek Piyasasına Etkileri ve Yalova Örneği

okocak@yalova.edu.tr

abdurahmankeskin@windowslive.com

byyildizhakan@gmail.com


11


Yrd. Doç. Dr., Mesut GÜN

Yüksel BALDIK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,

Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiTürkiye’de Kamp Dışında Misafir Edilen Suriyeli Mülteci Gençlere Yönelik Eğitim Hizmetleri (Kayseri Örneği)

mesutgun@nevsehir.edu.tr,

yukselbaldik@gmail.com12

Doç. Dr. Bedrettin KESGİN

Yalova Üniversitesi

Geçicilikten Kalıcılığa Suriyeli Sığınmacılar ve Uyum Sorunu

bedrettink@gmail.com


13

Doç. Dr. Mehmet TURAN

Ayham ALMAHLI

İlyas BORANİ

Buğra YÜCEL

Bayram BARAN

Yasin AYERDEM
Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Fırat ÜniversitesiTürkiye’de Yaşayan Suriyeli Mültecilerin Eğitim ve Sosyal Yaşamda Yaşadıkları Sorunlar

mturan@firat.edu.tr

almahli@firat.edu.tr

i.boran012@gmail.com14

Yrd. Doç. Dr. Adem ARSLAN

Bitlis Eren Üniversitesi

Suriyeli Göçmenlerin Eğitim

Sorunları ve Uyum Problemi Şanlıurfa Örneği

ademarslan1@gmail.com

15

Arş. Gör. Sedat EROL

Doç. Dr. M. Akif ÇEÇENAdıyaman Üniversitesi

İnönü ÜniversitesiSuriyeli Mültecilerin Türkçe Konuşma Sorunlarının Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

sedaterol02@hotmail.com

16

İsmail YILDIRIM

Adalet Bakanlığı

Suriyeli Mülteciler ve İslam Kardeşliği


i4y4@hotmail.com

17

Öğr. Gör. Emrah BOYLU

İstanbul Aydın Üniversitesi

Türkiye’de Yükseköğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Karşılaştıkları Dil Problemleri Üzerine Bir Değerlendirme (İstanbul Aydın Üniversitesi Örneği)

emrahboylu@aydin.edu.tr

18

Yrd. Doç. Dr. Metin DEMİRCİ

Mehmet Fatih DİNÇASLANKahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiYabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Durum Ekli Tamlayıcıları Kullanımı

mtndmrci@mynet.com.

mfdincaslan@hotmail.com19

Doç. Dr. Ersin KAVİ

Arş. Gör. Yusuf Ziya YILDIRIM
Yalova Üniversitesi

Yalova ÜniversitesiÇocuk ve Gençlik Politikaları Açısından Sporun Önemi ve Suriyeli Mültecilere Yönelik Uygulamalar

ersinkavi@gmail.com

20

Doç. Dr. H. Yunus TAŞ

Yalova ÜniversitesiTürkiye'de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin Barınma ve İstihdam Sorunları

tasyunus@hotmail.com

21

Doç. Dr. Özge ÖZGÜR BAYIR

Adıyaman Üniversitesi


Suriyeli Mülteci Çocukların Geleceği Sosyal İçerme ve Güçlendirme Odaklı Bir Değerlendirme-

ozgeozgur80@gmail.com

22

Doç. Dr. İlhan ERDEM

Okt. Ersin AYCAN

Okt. Hasan Tunca


İnönü Üniversitesi

Suriyeli Üniversite Öğrencilerinin Türkçeyi Öğrenirken Karşılaştığı Temel Dilsel ve Kültürel Sorunlar: İnönü Üniversitesi Örneği

ersin.aycan@inonu.edu.tr

23

İbrahim Bayram

Özlem ErdenErciyes Geçici Eğit. Mer.

İndiana Üniversitesi,Geçici Eğitim Merkezlerinde Türkçe Öğretimi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

alicioglu38@hotmail.com

24

Fahriye Aytolu KARA

Gülten KUNT
Çukurova Üniversitesi

Çukurova ÜniversitesiBüyük Dramın Sembolü Aylan Bebeğin Son Uykusunun Basına Yansıması

aytolukara@gmail.com

gkunt184@gmail.com25

Mustafa Sarper ALAP

Kırıkkale Üniversitesi


Kırıkkale’de Yaşayan Mültecilerin Yaşama Sevinci

saralp33@hotmail.com


26

Özlem Erden


İndiana Üniversitesi

Yerel Örgütlenmelerin Suriyeli Kadın ve Çocukların Uyum Sürecine Katkıları

ozerden@imail.iu.edu

27

Osman ÖZSÜRÜNÇ


Adıyaman Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İHL

Suriye Göçü


osmanozsurunc@gmail.com

28

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARACELİL


Mustafa Kemal Üniversitesi


Din Eğitimi İhtiyacı ve Suriyeli Mültecilere Verilecek Din Eğitiminin Mahiyeti: Teklifler ve Öneriler

suleymankaracelil@hotmail.com

29

Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan

Mustafa Kemal Üniversitesi

Suriye’de Kur’an-Tefsir Çalışmaları ve Mülteciler Bağlamında Kur’an ve Tefsir Mirasının Günümüz Türkiye’sine Aktarımı: Teklifler-Öneriler


ncaliskan@beyza.net

30

Yrd. Doç. Dr. Serdarhan Musa TAŞKAYA

Gökhan ERSOYMersin Üniversitesi

Mersin ÜniversitesiSuriyeli Sığınmacılara Türkçe Öğretimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Uygulamaları

serdarhan@gmail.com

gkhn.307667@gmail.com31

Yrd. Doç. Dr. Uğur Bekir Dilek


Yalova Üniversitesi

Suriyeli Mültecilerin Durumlarının İslam Hukukunda Mültecilik ve Hükümleri Bağlamında Değerlendirilmesi


ugurbekir@yalova.edu.tr

32

Doç. Dr. M. Fatih ALKAYIŞ

Adıyaman Üniversitesi

Suriyeli Sığınmacıların Türkçe Yazım ve Noktalama Kurallarına Uyma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme (Adıyaman Çadırkent Örneği

falkayis@adiyaman.edu.tr

33

Yahya BOZKURT

Türkiye Petrolleri Kâhta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Suriyeli Mülteci Çocukların İlköğretim Okullarında Karşılaştıkları Eğitim-Öğretim Sorunları (Kâhta İlçesi Örneği)

yahyaadali@gmail.com

34

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sait SICAKMustafa Kemal Üniversitesi

Güncel Bir Olgu Olarak İltica ve Suriyeli Mültecilere Kur'ân-ı Kerîm’den Teselliler


ahsa99@hotmail.com

35

Yrd. Doç. Dr. Hakan YALAP

Gülşah ÖZ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi,Suriyeli Mülteci Ebeveynlerin Yaşadıkları Sosyo-Kültürel Karmaşanın Çocuklarının Geleceğe Bakış Açılarına Ve Rol Model Seçimine Etkileri

hakanyalap@nevsehir.edu.tr

ozgulsah2013@nevsehir.edu.tr36

Yrd. Doç. Dr. Mesut GÜN·

Murat YILDIZ

Tuğcihan GÜVENDİK


Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiSuriyeli Okul Çağı Çocuklarının Eğitimi ve Geleceğe Yönelik Görüşleri

mesutgun@nevsehir.edu.tr

tugcihanguvendik@windowslive.com

ab154542@adalet.gov.tr37

Doç. Dr. Sevilay ŞAHİN

Öğr. Gör. Dr. Gökçe ÖZDEMİR

Said KÖKOCAK


Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Ömer Özmimar Anadolu İmam Hatip Lisesi


Gaziantep İlindeki Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Mesleki Gelişim ve Örgütsel Davranış Boyutunda Analizi

ssahin@gantep.edu.tr

gozdemir@gantep.edu.tr

skokocak2@hotmail.com38

Doç. Dr. Sevilay Şahin

Yrd. Doç. Dr. Betül Balkar

Nur Işıklı Babahan


Gaziantep Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

UNICEF Eğitim Danışmanı


Geçici Eğitim Merkezlerinde Görev Yapan Suriyeli Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar

ssahin@gantep.edu.tr

bbalkar@gantep.edu.tr

nurbabahan@gmail.com39

Prof. Dr. Veysel EREN

Arş. Gör Abdullah AYDIN
Mustafa Kemal Üniversitesi


Türkiye’de Kentleşme Sürecinde Yeni Bir Olgu Suriyeli Kentliler

abdullahaydin01@hotmail.com

40

Doç. Dr. H. Yunus Taş

Yrd. Doç. Dr. Mahmut Küçükoğlu

Doç. Dr. Selami Özcan


Yalova Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Yalova Üniversitesi


Türkiye’de Bulunan Suriyeli Göçmenlerin Barınma ve İstihdam Sorunları


tasyunus@hotmail.com

mkucukoglu@harran.edu.tr

selamiozcan@hotmail.com41

Prof. Dr. Elif YÜKSEL OKTAY

Yalova Üniversitesi


Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Faaliyetleri: İhh İnsani Yardım Vakfı Örneği

elifsel@gmail.com


42

Okt. M. Fatih SANSAR

Çukurova Üniversitesi

Suriye Mültecileri Sorununa Osmanlıdan Bakmak; Macar, Polonyalı Mülteciler ve Osmanlı Devleti

fatihsansar@yahoo.com

43

Yrd. Doç. Dr. Necati Demir,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Mülteci (Sığınmacı) Kavramına Felsefi Yaklaşım1

ndemir@ksu.edu.tr

44

Yrd. Doç. Dr. Nazife KARADAĞ

Adıyaman Üniversitesi

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma Bağlamında Türkiye’de Eğitim Gören Suriyeli Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

nazifekaradag@adiyaman.edu.tr

45

Doç. Dr Ahmet AKKAYA

Hikmet DURSUNAdıyaman Üniversitesi

Adıyaman ÜniversitesiSuriyeli Mültecilerin Türkçe Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi

aakkaya@adiyaman.edu.tr

46

Prof. Dr. Hacı DURAN

Adıyaman Üniversitesi

Suriyeli Mültecilerin Adıyaman’daki İletişim Ağları ve Kariyer Seçenekleri


duranhaci@gmail.com

47

Yrd.

Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYABAŞIAdıyaman Üniversitesi

Suriye’den Göç’ün Türk ve Yabancı Basına Yansıması

bkayabasi@adiyaman.edu.tr

48

Doç. Dr. Ünal TAŞKIN

Adıyaman Üniversitesi

Olmak ya da Olmamak: Türkiye’de Suriyeliler

unaltaskin@hotmail.com

49


Doç. Dr. Serdar YAVUZ

Adıyaman Üniversitesi

Göçün Dili

drserdaryavuz@gmail.com

50

Prof. Dr. Hasan TOĞRUL

Doç. Dr. Ahmet AKKAYAEskişehir Osmangazi Üniversitesi

Adıyaman ÜniversitesiÇadır Kentlerde Yaşayan Suriyeli Kadınlara Dönük Online Eğitim Olanağının Oluşturulmasında Bir Altyapı Modelinin Önerilmesi


htogrul@ogu.edu.tr

aakkaya@adiyaman.edu.tr51

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KARACELİL


Mustafa Kemal Üniversitesi

Türkiye’de Açılan Suriyeli Mülteci Okulları ve Bu Okullarda Verilen Din Eğitimi: Adıyaman Örneği

suleymankaracelil@hotmail.com


52

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Öğr. Gör. Tahsin YAPRAKAdıyaman Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi
Suriyeli Öğrencilerin Üniversitede Karşılaştığı Sorunlar: Yazılı Anlatım Dersi Örneği

yilmazm@adiyaman.edu.tr

53

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ


Adıyaman Üniversitesi


Ölümün Sınırlarında Gezinmek: Suriyeli Mültecilerin Türk Romanına Yansıyan Hayatı


yilmazm@adiyaman.edu.tr

54

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güven

Adıyaman Üniversitesi

Muhafazakârlık ve Değişim Kıskacında Göçmen Psikolojisi

mguven@adiyaman.edu.tr

55

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

Suriyeli Mülteciler İçin Eğitim ve Dil Politikaları"

myalcinyilmaz@gmail.com

56

Yrd. Doç. Dr. Yasin TAŞ

Adıyaman Üniversitesi

Geç Dönem Osmanlı’da Göçmenlerin Karşılaştığı Sosyo-Ekonomik Sorunlar Bağlamında Suriyeli Mülteciler


yasintas_34@hotmail.com

57

Doç. Dr. Ali Göçer

Arş. Gör. Yunus AKTÜRKErciyes Üniversitesi

Gaziosmanpaşa ÜniversitesiArap Öğrencilerin Türkçeyi Öğrenme Durumları ve Öğrenme Sürecinde Yaşadıkları Sorunlar

gocerali@gmail.com

yunus.akturk@gop.edu.tr
58

Prof. Dr. Hasan KAVRUK

Arş. Gör. Hasan KURNAZİnönü Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İki Dillilik ve İki Dilli Suriyeli Öğrencilerin Dil Sorunları


hasan.kavruk@ inonu.edu..tr

hasan.kurnaz@inonu.edu..trYüklə 53,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə