Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) İnsan bədəninin xroniki β-şüalanması zamanı cəkilmiş koeffisent nəyə bərabərdir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə13/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

870) İnsan bədəninin xroniki β-şüalanması zamanı cəkilmiş koeffisent nəyə bərabərdir?

A) 10


B) 30

C) 20


D) 5

E) 1
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


871) Havanın radiaktiv cirklənməsi nə ilə ölcülür?

A) Ki


B) Zivert

C) Bk/sm2

D) MkP/saat

E) Tezl/sm2/dəq


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
872) Radiaktiv maddənin aktivliyi hansıdır?

A) Heç biri

B) Orqanizmdən radionuklidlərin çıxması

C) Zaman vahidində parçalanma dövrü

D) Kvant şüalanma enerjisi

E) Kütlə vahidinə ğörə udulmuş enerji


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
873) Orqanizmə təsir zamanı oksigen effekti nə zaman olmur?

A) β-şüalanma

B) γ-şüalanma

C) α-şualanma

D) Neytron şüalanma

E) Rentğen şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
874) Xüsusi radiaktivliyi təyin etmək ücün nədən istifadə olunur?

A) İnsanin spektrometr şüalanması

B) İndividual dozimetr

C) İndikator

D) Qrup dozimetrinin dozimetri

E) Radiometr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
875) Termolyuminesent dozalaşma nə ücün istifadə olunur?

A) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması

B) Qrup dozimetri

C) Dəri qatının çirklənmə induksiyası

D) Fərdi gorunma vasitələrinin çirklənmə induksiyası

E) Fərdi dozimetrik nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
876) Radioloji cihazlar qrupuna aid olan ionlaşmış şüalanmanın gücünü ölcən cihazlar hansılardır?

A) Radiometr

B) Qrup dozimetri

C) Fərdi dozimetr

D) İonlaşmış şüalanma indikatoru

E) Biosınağın xüsusi aktivliyinin təyin olunması


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
877) Mühitin radionuklidlərlə çirklənməsi nə ilə ölcülür?

A) İnsan hesablaylcı şüalanması

B) Bioprobanın xüsusi aktivliyinin təyin olunması

C) Fərdi dozimetr

D) Qrup dozimetri

E) Radiometr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
878) Orqanizmdə radionuklidin fəallıgı hansı zamanda azalır?

A) Yarımparçalanma dövrü

B) Yarımçıxıcı dövr

C) Hər zaman

D) Effektiv dövr

E) Daimi parçalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
879) “Qəddarlıq addımı”-hansı cihazın ğöstəricisidir?

A) Şüalanma enerjisindən

B) Şüalanma növündən

C) İonlaşma kamerasının həcmindən

D) Hesablayıcının durğun saatından

E) Zaman vahidində parçalanma dövrü


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
880) Hansı zamanda izotopun aktivliyi ikiqat artır?

A) Yarımparçalanma dövrü

B) Zaman vahidində parçalanma

C) Yarım çıxartma dövrü

D) Effektiv dövr

E) Daimi parçalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
881) Radiobiologiyada bioloji təsirlərin müxtəlif şüalanma növlərini mügayisə etmək üçün hansı anlayışdan istifadə olunur?

A) Tarazlılıq koeffisenti

B) Diskriminasiya koeffisenti

C) Keyfiyyət koeffisenti

D) Dolma effekti

E) Nisbi bioloji effektivlik


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
882) Tarazlılıg koeffisentinə vurulmuş organ və toxumalarda udulmuş doza üçün verilmiş şüalanma hansıdır?

A) Ekspozisiya dozası

B) Ekvivalent doza

C) Udulmuş doza

D) Dozanın gücü

E) Effektiv doza


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
883) Süni radionuklidlərlə ətraf mühitin çirklənməsinin əsas mənbəyi nədir?

A) Torpaq havası

B) Üzvi yanacaq məhsullarının yanması

C) Kosmiki şüalanma

D) İstilik-nüvə müəssisələri, tətbiq olunma və sınagdan çıxartma, tibbi diaqnostika proseduraları

E) Rentgendiaqnostika proseduraları


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
884) AES-də qəza və hadisələrin beynəlxalq təsnifatı (sıfır hesaba alınmadan) necədir?

A) 3 dərəcə

B) 5 dərəcə

C) 7 dərəcə

D) 9 dərəcə

E) 11 dərəcə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
885) A qrupunun personalı üçün əsas hədd dozası neçə B-dır?

A) 40


B) 5

C) 20


D) 50

E) 100
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


886) Hər bir şüalanmış kateqoriya şəxsləri üçün verilmiş radiasiya təsiri hansıdır?

A) Əsas doza həddi və verilmiş dərəcə

B) Əsas doza həddi

C) Əsas doza həddi, verilmiş dərəcə və nəzarət dərəcəsi

D) Məsləhətolunan dərəcələr

E) Əsas doza həddi, verilmiş dərəcə və nəzarət dərəcəs və məsləhətolunan dərəcələr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
887) Açıq ionlaşmış şüalanma mənbələri ilə\olunan bütün işlər hansı siniflərə bölünür?

A) 2


B) 3

C) 4


D) 5

E) 7
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


888) Radiasiya təhlükəsi dərəcəsinə görə bütün radionuklidlər hansı qruplara bölünür?

A) 5


B) 7

C) 4


D) 3

E) 2
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


889) Növbəti il ücün personalın şüalanma dozasının planlaşdırılmasının nəzarət dərəcəsi necə olmalıdır?

A) Dəyişməlidir

B) Azalmalıdır

C) Artmamalıdır

D) Dəyişməməlidir

E) 0
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


890) Teleqammaquraşdırıcılarla işləyərkən nədən istifadə olonmalıdır?

A) Qapının seyflənməsi, telemüşahidə, pnevmogeyimlər

B) Respirator, xüsusi kanalizasiya, labirint prinsipi

C) Gapının seyflənməsi

D) Siqnalizasiya,

E) Labirint prinsipi, siqnalizasiya, gapının seyflənməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
891) Açıg şüalanma mənbəyinə nə aiddir?

A) Metal kapsulada radium-226

B) Teleqammaquraşdırıcıları şüalandırmaq üçün mənbə kimi istifadə olunan, metal silindirdə lehimlənmiş stronsium-90 tozu

C) Şiş hüceyrəsinə yerləşdirilən, məftil formasında olan qızıl-198

D) Polad muncuqda lehimlənmiş kobalt-60

E) Qızıl-198 məhlulu ilə şüşə ampula olan lehimlənmiş konteynerdə olan qurğuşun seyf


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
892) İonlaşmış şüalanma mənbəyi ilə işləyən personalın tibbi baxışı necə müddətdən bir keçirilir?

A) Rübdə 1 dəfə

B) İldə 1 dəfə

C) 2 ildə 1 dəfə

D) 6 aydan 1

E) Ayda 1 dəfə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
893) Rentgenoloji tədqiqatlar hansı şüalanma təhlükəsini yaradır?

A) Xarici

B) Təbii

C) Heç yaratmır

D) Daxili

E) Daxili və xarici


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
894) Əhalinin ən çox kollektiv şüalanma yükünə nə aiddir?

A) Radioterapiya

B) Radionuklid diaqnostika

C) Flyroqrafiya

D) Rentgendiaqnostika

E) Rentgenterapiya


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
895) İonlaşmış şüalanmanın təsiri altında insanda əmələ gələn bəd xassəli şiş hansı effektə aiddir?

A) Uzaq


B) Somatik

C) Somatik, uzaq, stoxastik

D) Somatik, uzaq, stoxastik

E) Somatik, uzaq


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
896) Radonun ən cox konsentrasiyası nədə qeyd olunur?

A) Yayda havanın aşagı qatlarında

B) Torpaq havasında

C) Atmosferin yuxarı qatlarında

D) Qışda havanın aşağı qatlarında

E) Okean üzərindəki havada


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
897) Hansı binaların tikinti materiallarında ən az radiasion fon vardır?

A) Taxtadan

B) Kərpicdən

C) Şlakbloklardan

D) Betondan

E) Tikinti daşından


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
898) Uzun müddət yaşayan radionuklidlərdən stratosferanın yarımtəmizləmə periodu necə müddətdir?

A) 10-20 gün

B) 3-6 ay

C) 7-12 ay

D) 2-4 il

E) 20 – 40 gün


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
899) Bir mühitin xüsusi aktivliyinin digər mühitə münasibəti necə adlanır?

A) Yükləmə koeffisenti

B) Çəki koeffisenti

C) Zəifləmə koeffisenti

D) Diskriminasiya koeffisenti

E) Keyfiyyət koeffisenti


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
900) Ətraf mühit şəraitində radionuklidlər insan orqanizminə nə ilə daxil olur?

A) Hava ilə

B) Qida məhsulları

C) Dəri vasitəsi ilə

D) Selikli qişa ilə

E) Su ilə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
901) U-şüalanma üçün nə xarakterikdir?

A) LPE yüksək həddə malikdir

B) Korpus şüalanmaya malikdir

C) Havada kvant qaçışının uzunluğu bir necə yüz metrələrə çatır

D) Yükə və kütləyə malik deyil

E) Böyük xətti ionlaşma səthi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
902) Hansı şüalanma növü yük daşımır?

A) β-şüalanma

B) α şüalanma

C) γ-şüalanma

D) EMS

E) Proton seli


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
903) Radioaktiv hissəciklərin hansı növü “+” yükə malikdir?

A) EMS


B) Elektronlar

C) Neytonlar

D) Neytronlar

E) İS-şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
904) Radioaktiv hissəciklərin hansı növünün yükü vardir, lakin atom kütləsinə malik deyil?

A) Elektronlar

B) Os-hissəciklər

C) Neytronlar

D) Protonlar

E) Protonlar


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
905) Neytronlar hansı radioaktiv parçalanmalarda əmələ gəlir?

A) P-parçalanma

B) Os-parçalanma

C) Nüvənin sərbəst bölünməsi

D) K-cəlb etmə

E) Kimyavi reaksiyası


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
906) α-Şüalanmaya qarşı qoruyucu ekran hansı materialdan hazırlanır?

A) Bor, kadmium

B) Təbii uran

C) Qurğuşun

D) Xrom

E) Plastmas


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
907) γ-şüalanma üçün qoruyucu ekran hansı materialdan hazirlanır?

A) Orqanik şüşə

B) Qurğuşun

C) Xrom


D) Yumşaq material

E) Bor, kadmium


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
908) Birincili bioloji obyektlərin şüalanmasına hansı proseslər aiddir?

A) Gen mutasiyasının yaranması

B) Qlyukozanın aerob dağilmasının pozulması

C) Xromosom abberrasiyasının əmələ gəlməsi

D) Suda sərbəst radikalların əmələ gəlməsi

E) Lipidlərdən piroksidin əmələ gəlməməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
909) Daha möhkəm ionlaşmış şüalanma təsirinə nə aiddir?

A) Haploid hüıeyrələr

B) Yüksək sürətli hüceyrələr

C) Diploid hüceyrələr

D) Stasionar fazalı hüceyrələr

E) Yüksək sürətli turşuluq fosforlaşmasi olan hüceyrələr


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
910) İnsanın ionlaşmış şüalanmasının determinasiyalı bioloji effektinə nə aiddir?

A) Kəskin şüa xəstəliyi

B) Irsi pozulmalar

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Pnevmoniyalar

E) Bronxitlər


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
911) İnsanın radiasion şüalanmasının stoxastik nəticələrinə nə aiddir?

A) İrsi şüa xəstəliyi

B) İrsi pozğunluqlar

C) Bağırsaq xərçəngi

D) Xroniki şüa xəstəliyi

E) Cinsi sterilliik


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
912) Şüalanmış insanların hansı kateqoriyaları müəyyən olunmuşdur?

A) AES operatorları

B) Ayrı-ayrı şəxslər

C) Personal , əhali

D) Heç kim

E) Tibb işçiləri


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
913) A personalı qrupuna nə aiddir?

A) Radioloji şöbənin xidmətçiləri

B) Bütün əhali

C) Heç kim

D) “Kritiki”qruplardan olan şəxslər

E) Həkim-radioloqlar, radiasiya qəzalarında xilasedici işlər görmək üçün əhali arasından cəlb olunan şəxslər


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
914) İzotopun radiotoksikliyi nədən asıldır?

A) Orqanizmə radionuklidin daxil olma yolu

B) Orqanizmin immun qücündən

C) Radionuklidin radiaktiv çevrilmə növündən, İnsan bədənində radionuklidin qalma müddətindən

D) Qalma müddətindən

E) Enerjisindən


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
915) İnsan qarışıq qamma –betta neytron şüalanma zonasındadır.Dozimetrik nəzarətin aparılması

zamanı onun xarici şüalanması hansı vahiddə aparılır?

A) Kulon /kq

B) Rentgen

C) Ber


D) Rad

E) Farada


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
916) Qapalı mənbəyin olan ionlaşmış şüalanmadan qorunmaq üçün hansı düz deyil?

A) Ekranla mühafizə

B) Say müdafiəsi

C) Hermetikləşmə

D) Zamanlı mühafizə

E) Məsafə ilə qorunma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
917) Şüalanma mənbəyinin fasiləsiz təsirinə nə aid deyil?

A) Radiozotop tarazlaşdırıcılar , qalınlıqölçən

B) Teleqammaterapiyanın quraşdırılması

C) Yüklənmiş hissəciklərin gücləndiriciləri

D) U-defektoskopiya üçün aparat

E) Rentgen aparat


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
918) Radiasiya təhlükəsizliyini təmin etmək üçün teleqammaterapiya şöbəsində hansı texniki vasitələr istifadə olunmur?

A) Labirint qalınlığı

B) Xəstələri müşahidə etmək quruşun şüşəli pəncərə

C) Kifayət qədər qalın divar

D) Idarəetmənin ayrı yerdə olması

E) Mexaniki və əllə idarə olunan polad lövhəli qapı


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
919) Rentgenradioloji şöbələrdə dozimetrik tədqiqatlar necə aparılmır?

A) Qarışıq və ona yaxın olan otaqlarda

B) Döşəmədən 150,90 və 10 sm məsafədə

C) Personalın üzərində

D) Baxış şüşələrində ,texnoloji dəliklərdə,pəncərə və qapı aralıqlarında

E) Qoruyucu ekranların , divarların kəsişmə və birləşmə yerlərində


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
920) İşçi zonasının radionuklidlərlə çirklənməsi nə zaman olur?

A) Rentgen aparatının eksplatasiyası zamanı

B) Tibbdə gücləndiricilərin istifadə olunması zamanı

C) Radiaktiv yataqların çıxarılması və işlənməsi zamanı yan məhsul formasında

D) γ-quraşdırıcıların eksplatasiyası zamanı

E) Sənayedə, kənd təsərrüfatında ,tibbdə açıq mənbələrin plankı istifadəsi zamanı


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
921) İonlaşmış şüalanmanın açıq mənbələri ilə işləyən personalın müdafiəsi üçün lazım olan gigiyenik tələblərdən hansı duzgün deyil ?

A) Müdafiənin fiziki prinsiplərinə rayət olunması

B) Sənaye prosesində sənaye avadanlıqlarının və sənaye proseslərinin hermetikləşdirilməsi

C) Çirkli zonada axının sovurmadan üstünlüyü

D) Yerin düzgün planirovkası

E) FMV istifadə olunması


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
922) Personalın rentgendiaqnostika proseduraları zamanı doza yükünün formalaşması nəyə əsaslanmır?

A) Rentgen aparatın fiziki – texniki xarakteristikası

B) Personalın kvalifikasiyası

C) İndividual qorunma vasitələri

D) Açıq şüalanma mənbələrinin istifadə olunması

E) Diaqnostika işi üzrə ümumi yük


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
923) Tibb müəssisələrdə sanitar-dozimetrik nəzarətə nə aid deyil?

A) Xarici şüalanma dozası gücünün ölçülməsi

B) Radiaktiv tullantıların zərərsizləşdirilməsi və saxlanılması, yığıma nəzarət

C) Radiaktiv qazların və havada aerozolun konsentrasiyasının müəyyən olunması

D) Çirklənmiş səthlərin və radiaktiv tullantıların dezaktivasiyası

E) Fərdi dozimetrik nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
924) Ionlaşmış şüalanma mənbəyindən istifadə edən müəssisələrdə planlı radiasion nəzarətə nə aid deyil?

A) Texnoloji proseslərin uzunluğunun qiymətləndirilməsi

B) Təbii radiasion fonun səviyyəsinin müəyyən edilməsi

C) İş yerlərində doza gücünün qiymətləndirilməsi

D) İsçi zonasında havada radionuklidlərin müəyyən edilməsi

E) Personal üzərində tibbi nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
925) Radiasion fona nə aid deyil?

A) Texnoloji dəyişikliklər

B) Kosmik fon

C) Təbii fon

D) Süni fon

E) Tibbi fon


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
926) Hansı mənbələrin hesabına radiasion fon formalaşmır?

A) Havada, suda, ərzaq qidalarında təbii halda olan radionuklidlər

B) Televizor və kompyuterdən əmələ gələn onlaşmış şüalanma

C) Torpaq qatında olan radionuklidlər

D) Orqanik yanacağın yanması zamanı daxil olan təbii radionuklidlər

E) Yerin yuxarı qatlarında kosmiki şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
927) Texnoloji dəyişilmiş təbii radiasion fon nə hesabına formalaşmır?

A) Yerlərdə tikinti materialı

B) Nüvə reaktorları ilə işləyən zaman atmosferə daxil olan radiaktiv inert qazlar

C) Yanacağın yanması zamanı əmələ gələn zəhərli maddələr

D) Biosferə daxil olan faydalı qazıntı və mineral gübrələrlə biosferə daxil olan radionuklidlər

E) Təyyarələrdə uçuş zamanı kosmıkı şüalanma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
928) Süni radiasion fon hansı mənbələr hesabına formalaşır?

A) Torpaq tullantılarından ətraf mühitə radiumun, toriumun, aktinouranın daxil olması

B) Gün şuaları

C) Atom reaktorları ilə işləyən zaman radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması, radiasiya qəzalarinda radionuklidlərin ətraf mühitə daxil olması

D) Uran yataqlarının əldə olunması və işləniıməsi zamanı ətraf mühitin çirklənməsi

E) Atmosferdə kosmiki şüalanma nətıcəsındə ikincili radionuklidlərin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
929) Atmosferdə radonun həcmini azaldan şərt hansı deyil?

A) Torpağın donması

B) Torpaq şumlamağı

C) Hündürlüyə qalxma

D) Atmosfer təzyiqinin düşməsi

E) Sel
Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008


930) Tibbi müəsisələrdə radiaktiv tullantılara nə aid deyil?

A) Rentgen kabinetlərin bərk və maye tullantıları

B) Xəstələrin ekskrementindən yaranan radiaktiv tullantılar

C) Avadanlıqların dezaktivasiyası nətiıcəsində yaranan maye radiaktiv tullantilar

D) Dartilma şkaflarından və bokslardan xaric olunan radiaktiv tullantılar

E) Vaxti bitmiş instrumentlər, xüsusi geyim, açıq mənbə


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
931) Radiaktiv tullantılardan ətraf mühitin qorunması üçün hansı tədbir görünmür?

A) Sanitar-müdafiə zonalarının və planlı tədbirlərin təşkil olunması

B) Yığımın effektiv metodları, radiaktiv tullantıların dezaktivasiya və basdırılması

C) Radioloji obyektlərin personalı üzərində tibbi nəzarət

D) Radiaktiv tullantılar və sızıntıların minimal sayını təmin edən, müasir istehsalat texnologiyasını istifadə etmək

E) Təbii radiaktiv biosfer üzərində nəzarət


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
932) Müəssiələrdə maye tullantılardan uzunömürlü radionuklidlərin çıxarılması və dezaktivasiyası ücün hansı metoddan istifadə olunmur?

A) İon mübadiləsi

B) Koaqulyasiya

C) Saxlama müddəti

D) Çöküntu üsulları

E) Distilyasiya


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
933) Basdırılmadan öncə radiaktiv tullantılar hansı metodla işlənilmir?

A) Presləmə

B) Yandırılma

C) Xırdalanma

D) Şüşələmək,bitumiriləşmə, sementləşmə

E) Suda həll olma


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008
934) Əhalinin təbii şüalanmasında hansı mənbə daxil deyil?

A) Texnoloji dəyişilmiş təbii radiasion fon

B) Tibbdə rentgen- və radioloji diaqnostika

C) Qlobal radioaktiv tökmələr

D) Ştat iş şəraitində atom elektrostansiyası

E) Təbii radiasion fon


Ədəbiyyat: Ильин Л.И. «Радиационная гигиена». Москва, 2008

Əlavə suallar

935) Orqanizmdə qida maddələrinin oksidləşməsi zamanı 1q zülaldan, 1q yağdan, 1q karbohidratdan müvafiq olaraq nə qədər enerji ayrılır?

A) 5:6:10 kkal

B) 5:10:5 k kal

C) 5:6:7 kkal

D) 6:12:6 k kal

E) 4:9:4 k kal


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
936) Sağlam insanın səmərəli sutkalıq qida payında əsas qida maddələrinin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındaki kütlə nisbəti necə olmalıdır?

A) 1: 0,5: 6

B) 0,8: 1: 3,5

C) 1: 3: 7

D) 1: 1,2: 4,6

E) 1: 3: 4,2


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
937) Ağır fiziki işlə məşğul olan insanlar üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındaki kütlə nisbəti hansıdır?

A) 1: 1: 8

B) 1: 2,2: 3,5

C) 1,2: 1: 3,6

D) 1: 1: 3

E) 1:1: 5


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
938) Zehni işlə məşğul olan insanlar, yetkin və yaşlı əhali üçün sutkalıq qida payında əsas qida maddələrin (zülal, yağ, karbohidrat) arasındaki kütlə nisbəti hansıdır?

A) 0,7-0,9:1-1,5: 4-4,6:

B) 0,9-1,1: 1-1,2: 3,5-4

C) 1-1,5: 2-2,2:5-6

D) Heç biri

E) 1: 0,8-0,9: 3-3,5


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
939) Optimal mənimsənilmə üçün sutkalıq qida payında Ca və Mg nisbətləri necə olmalıdır?

A) 1: 1 və 1: 1,5

B) 3: 1 və 1:0,8

C) 1:2 və 1: 3

D) 2: 1 və 1:0,8

E) 1: 1,5 və 1: 0,75


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
940) Unun növü nəyə əsasən müəyyən olunur?

A) Heç birinə

B) Rənginə və iyinə görə

C) Mikroskopik və orqanoleptik göstəricilərinə görə

D) Üyüdülmə və çıxış faizinə görə

E) Tərkibində metal qırıntılarının miqdarına görə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
941) Unun orqanoleptik müayinəsi zamanı hansı göstəricilər təyin olunur ?

A) Rəngi, iyi, dadı, kənar qarışıqlarla və ziyanvericilərlə çirklənməsi

B) Rəng, əl ilə yoxlayaraq, alaq otları ilə çirklənməsi

C) Heç birinə

D) Unun və dənin xarici görünüşü, kleykovinanın, turşuluğunun

E) Dadı, dişlərin altında xırçıltı, metal qarışıqların olması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
942) Çörəyin keyfiyyəti onun bişirildiyi unun tərkibindəki olan kleykovinanın miqdarı və keyfiyyəti nədən asılıdır?

A) Suda həll olmayan zülal maddəsi

B) Vitamin kompleksi

C) Karbohidratların qarışığı

D) Heç biri

E) Polidoymamış yağ turşuları


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə