Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası


) Qənnadı məmulatları sənayesi müəssisələrində həkim hansı vacıb tədbiri həyata keçirir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə2/14
tarix25.11.2016
ölçüsü1,35 Mb.
#46
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

81) Qənnadı məmulatları sənayesi müəssisələrində həkim hansı vacıb tədbiri həyata keçirir?

A) Laborator nəzarətin təşkili

B) Qida zəhərlənmələrinin güclü oyanış zamanı təxirə salınmaz tədbirlərin planlaşdırılması

C) Müəssisənin sanitar vəziyyəti və işçilərin istehsalat və şəxsi gigiyena qaydalarına qoyulan nəzarət

D) Müəssisədə istehsal olunan məhsullarla qida zəhərlənmələrinin aradan qaldırılması

E) Gəmiricilər və həşaratlara qarşı qoyulan nəzarət


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
82) Qənnadı müəssisələrinin kremdüzəltmə sexlərindəki işçilərdə irinli yara olduqda ışə buraxılma şərti hansıdır?

A) Əhəmiyyəti yoxdur

B) Kremdüzəltmə məmulatların daşınması ilə bağlı olan sexlərdə işə buraxılma

C) Kremdüzəltmə sexlərinə işçilərin işə buraxılmasına qadağa qoyulması

D) Hazır məhsulların saxlanması ilə bağlı olan sexlərdə işə buraxılma

E) Qızılı stafilokokk sınağın mənfi nəticəsindən sonra ışə buraxılmasına qadağa qoyulması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
83) Qablaşdırılmış konservlərin gigiyenik ekspertizası zamanı hansı müayinə daxil edilmir?

A) Qabların qermetik olmasının təyini

B) Bakterioloji müayinə

C) Fiziki-kimyəvi göstəricilərinin təyini

D) Müəssisənin sanitar-gigiyenik rejiminin öyrənilməsi

E) Orqanoleptik xüsusiyyətlərinin təyini


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
84) Konserv qablarının bombajının hansı növündə onların qida üçün istifadəsi yol verilmir?

A) Bioloji

B) Ekoloji

C) Orqanoleptik

D) Fiziki

E) Bakterioloji


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
85) Qida məhsullarının keyfiyyətinə qoyulan gigiyenik meyarlardan biri hansıdır?

A) Saxlamağa davamlığı

B) Nəmlıyi

C) Təhlükəsizliyi

D) Saxlama müddəti

E) Turşuluğu


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
86) Qida məhsulların ekspertizasını aparan həkim hansı müayinəni həyata keçirmir?

A) Nümunənin orqanoleptik müayinəsinin aparılması

B) Laborator müayinəsinin aparılması

C) Ekspertiza aktının hazırlanması

D) Sənədlərlə tanışlıq

E) Məhsulun bir partiyasına baxış


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
87) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı qida məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin əsas etaplarından biri hansıdır?

A) Müvafiq gigiyenik normativlərlə tanışlıq

B) Aktın tərtib olunması

C) Laborator müayinə üçün nümunənin götürülməsi, laborator müayinə

D) Əhəmiyyəti yoxdur

E) Hər hansı bir etapın vacıb olması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
88) Planlı gigiyenik ekspertiza zamanı əsas sənədlərdən biri hansıdır?

A) Cərimə aktı

B) Ekspertizanın aktı

C) Nəqliyyat vasitəsinin qida məhsullarının daşınması haqqında pasportu

D) Sanitar pozuntu haqqında protokol

E) Sanitar müayinənin aktı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
89) Ekspertiza zamanı böyük partiyalarla qablaşdırılmış məhsulun müayinə üçün seçilən miqdarı nə qədər olmalıdır?

A) 10%


B) 2%

C) Müvafiq müəssisə üçün sanitar qaydalara uyğun

D) Hər 50 kq partiyaya 0,5 kq

E) Hər bir ərzaq üçün dövlət standartına uyğun


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
90) Qida obyektlərinin tikilmə və rekonstruksiyasında həkim nəzarəti zamanı hansı sənədlərdən biri istifadə edilir?

A) Əhalinin sanitar-epidemioloji salamatlığı haqqında qanun

B) Əhalinin sağlamlığı haqqında qanun

C) Qida obyektləri üçün sanitar qaydalar və gigiyenik normativlər

D) Qida məhsullarının keyfiyyətinə dair dövlət standartları

E) Qida məhsullarının qablaşdirilmasına dair sanitar qaydaları


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
91) Qida obyektinin tikilməsində torpaq sahəsini seçən zamanı inşaatçı gigiena və epidemiologiya mərkəzinə hansı sənədi təqdim etməlidir?

A) Torpaq sahəsinin sxemini

B) Qrafik material

C) Müəssisənin layihəsi

D) Yerli dövlət idarələri tərəfindən ayrılmış torpaq sahəsi haqqında çıxarılmış qərar

E) Şəhərin ümumi planı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
92) Qida obyektinin ümumi (general) planına verilən gigiyenik qiymətləndirilməsinin əsas meyarlarından biri hansıdır?

A) İşıqlanması

B) Bina və qurğuların qarşılıqlı yerləşməşi və təyinatı

C) İnsolyasiyası

D) Su təchizatı

E) Sanitar- mühafizə sahələri


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
93) Qida toksikoinfeksiyasının patogenezində əsas rol nədən ibarətdir?

A) Qida məhsulunda inkişaf etmiş canlı mikroblardan

B) Qələvilər

C) Ağır metallar

D) pH

E) Mikrobların çoxalmasından əmələ gələn toksinlər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
94) Stafilokokkların patogenliyini aşkar edən əsas əlamət hansıdır?

A) Fincan hemolizli reaksiyası

B) Plazma koaqulyasiya reaksiyası

C) Aqqlutinasiya reaksiyası

D) Faqotip

E) Piqment əmələgətirmə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
95) Stafilokokk toksikozu zaman inkubasiya dövrünün müddəti neçə saatdan azdır?

A) 8 saat

B) 4 saаt

C) 10 saаt

D) 12 saаt

E) 6 saat


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
96) Konserv sənayesində stafilokokkların enterotoksini yalnız hansı dərəcədə inaktivasiya olunur?

A) Pasterizasiya zamanı (75-80C)

B) Sterilizasiya zamanı (112C - 55 dəq)

C) Qaynama zamanı

D) Sterilizasiya zamanı (90-100C)

E) Sterilizasiya zamanı (120C - 35 dəq)


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
97) Qida zəhərlənmələrini sanitar həkimi dərhal nə vaxt araşdırmaqa başlayır?

A) Təcili məlumat alınan vaxtdan ertəsi iş günü

B) Təcili məlumat alınan vaxtdan bir həftə ərzində

C) Təcili məlumat alınandan sonra təxirə salınmadan

D) Təcili məlumat alınan vaxtdan üç sutka ərzində

E) Qidanın bakterioloji və kimyəvi müayinə zamanı alınan nəticədən sonra


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
98) Qida zəhərlənmələrini araşdırma zamanı sanitar-həkim kimlə əlaqə yaratmalıdır?

A) Poliknikanın baş həkimi ilə

B) Zərərçəkmişlərə yardım göstərən tibb işçiləri ilə

C) Gigiyena və epidemiolodiya mərkəzin müdiriyyəti ilə

D) Zərərçəkmişlərin qohumları ilə

E) Zərərçəkmişin işlədiyi yerin müdiriyyəti ilə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
99) Salmonellyoz infeksiyasının baş verməsi hansı əsas ərzaqla bağlıdır?

A) Ət və ət məhsulları

B) Tərəvəz

C) Qənnadı məhsulları

D) Meyvələr

E) Süd və süd məhsulları


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
100) Botulizmi əmələ gətirən törədici hansı növ mikrobdur?

A) Streptokokk

B) Stafilokokk

C) Anaerob

D) Viruslar

E) Aerob
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


101) Stafilokokklarla yoluxmuş qida məhsullarının infeksiya mənbəyini təyin etdikdə hansı müayinədən istifadə olunur?

A) Hemoaqqlutinasiya reaksiyası

B) Hemoliz reaksiyası

C) Faqotip üsulu

D) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası

E) Aqqlutinasiya reaksiyası


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
102) Botulizm toksinin növünü müəyyən etmək üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A) Ağ siçanlar üzərində aparılan neytrallaşdırılmış toksin reaksiyası

B) Aqqlutinasiya reaksiyası

C) Fincan hemoliz reaksiyası

D) Hemoliz reaksiyası

E) Plazmakoaqulyasiya reaksiyası


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
103) Bunlardan hansı stafilokokk toksikozların törədicilərinin əsas mənbəyidir?

A) Insan


B) Xırdabuynuzlu heyvanlar

C) Toyuq


D) Balıq

E) Iribuynuzlu heyvanlar


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
104) Diaqnozu təsdiq etmək üçün xəstəyə botulizmə qarşı zərdab nə vaxt vurulur?

A) Müalicə zamanı

B) Qan götürüləndən sonra

C) Vaxtaşırı

D) Qan götürülməmişdən əvvəl

E) Profilaktik


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
105) Botulizm törədicisi olan qida məhsulunu 15 dəqiqə qaynatdıqdan sonra orada nə qala bilər?

A) Sporlar və toksinlər

B) Sporlar

C) Heç nə

D) Mikroblar

E) Toksinlər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
106) Qeyrioksidləşdirici maddələr hansı hallarda istifadə olunur ?

A) Dad xüsusiyyətini yaxşılaşdırmaqdan ötrü

B) Südün çürüməməsi üçün

C) Mikrobların inkişafının qarşısını almaqdan ötrü

D) Konsistensiyasını yaxşılaşdırmaqdan ötrü

E) Yağların xarab olmasının qarşısını almaqdan ötrü


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
107) Kolbasa istehsalı zamanı fosfatlardan nədən ötrü istifadə olunur?

A) Qoxusuna görə

B) Konsistensiyasına görə

C) Keyfiyyətinə görə

D) Uzun müddət saxlanılması üçün

E) Dadına görə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
108) DL50 göstəricisinə əsasən güclü təsirli pestisidlər hansılardır?

A) 50-200 mq/kq

B) 1500 mq/kq

C) 200-1000 mq/kq

D) 50 mq/kq-a qədər

E) 1000 mq/kq-dan artıq


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
109) Orta davamlı pestisidlərin qeyri toksid komponentlərə parçalanma müddəti nə qədərdir?

A) 1 ay


B) 2 ildən artıq

C) 1 il


D) 1-6 ay

E) 6 aydan 2 ilə qədər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
110) Meyvə və tərəvəzlər fosforoüzvi pestisidlərlə yol verilən səviyyədən 3-4 dəfə artıq miqdarda dərmanlayan zaman necə istifadə oluna bilər?

A) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunur

B) Məhdudiyyət qoyulmadan onlardan mürəbbə, jem, pavidla emal olunur

C) Qabığı soyulandan sonra mürəbbə, jem, pavidlo üçün emal oluna bilər

D) 1-2 həftə saxlanmadan sonra qida üçün istifadə olunur

E) Əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
111) Qida gigiyenası baxımından pestisidlərin hansı xüsusiyyəti daha təhlükəli sayıla bilər?

A) Enterotropizm

B) Yüksək toksikliyi, ətraf mühitdə davamlığı, orqanizmdə kumulyasiya edilməsi

C) Həll olunması

D) Xolinesteraz aktivliyi

E) Allerqik xüsusiyyəti


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
112) Tərkibində dixlordifenil3xloretan ( DDT) olan südün realizə yolları necə olmalıdır?

A) Məhdudiyyət qoyulmadan qida üçün istifadə olunması

B) Südün hissələrinin bir-birindən ayrılma emalından sonra qaymağın və yağsız kəsmiyin alınması

C) Baytar həkiminin icazəsi ilə yem üçün istifadəsi

D) Yalnız texniki vasitələr üçün istifadə

E) Qaynadıqdan sonra qidada istifadəsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
113) Kənd təsərrüfatında heyvandarlıq tullantılarının istifadəsinə qoyulan məhdudiyyətin səbəbi nədir?

A) Yüksək rütubətliyi

B) Patogen mikrofloranın olması

C) Toplanması və daşınmasında olan çətinliklər

D) Üzvi maddələrin çox miqdarda olması

E) Nitrozaminlərin yüksək miqdarda olması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
114) Obyektlərin radionuklidlərdən tam təmizlənməsi hansı müddət ərzində baş verir?

A) 2 ay


B) Yarıparçalanmanın 1 mərhələsi ərzində

C) 1 il


D) Yarıparçalanmanın 10 mərhələsi ərzində

E) 10 il ərzində


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
115) İonlaşdırıcı şüalanmanın çirklənməsindən 80 sutka sonra olan ekvivalent doza qida məhsullarında hansı elementlərlə təyin olunur ?

A) Kobalt

B) Sezium və stronsiumla

C) Yod və seziumla

D) Fosfor

E) Yod və stronsiumla


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
116) Məhsulun yığılmasından 2-3 gün əvvəl fosforoorqanik pestisidlərlə dərmanlanmış meyvə və giləmeyvələrin istifadə yolları necə olmalıdır?

A) Növündən asılı olaraq 3 həftə saxlanmadan sonra qida üçün yararlıdır

B) Filtrdan keçdikdən sonra şirə və şərab üçün yararlıdır

C) Yalnız qabığı təmizləndikdən sonra jem, mürəbbə, pavidla emalı üçün yararlıdır

D) Məhv edilməlidır

E) Qida üçün məhdudiyyət qoyulmadan istifadəsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
117) Bitkiçilik məhsullarında nitratların maksimal dərəcədə yol verilən həddindən artıq olduqda onlardan necə istifadə etmək olar?

A) İaşə müəssisələrində

B) 1 gün saxlandıqdan sonra qida üçün yararlıdır

C) 10 gün saxlandıqdan sonra qida üçün yararlıdır

D) Meyvə-tərəvəz mağazalarında tez bir zamanda realizə olunması

E) Baytarlıq nəzarəti orqanları tərəfindən verilən icazədən sonra heyvan yemi kimi istifadə oluna bilər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
118) Çirklənmiş ərazidə yaşayan insanların orqanizminə radionuklidlərin daxil olunmasının əsas yolu hansıdır?

A) Təmasla

B) Dəri və selikli qişa

C) Su


D) Aerozol

E) Qida
Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008


119) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarları olduğu halda gigiyenik ekspertiza nəyi nəzərdə tutur?

A) Əhalinin xəstələnmə hallarının öyrənilməsi

B) Ərzaq məhsullarında pestisidlərin qalıq miqdarlarının laborator müayinə zamanı təyini

C) Laborator heyvanlar üzərində toksikoloji müayinənin aparılması

D) Pestisidlərin kumulyasiya xüsusiyyətlərinin təyini

E) Pestisidlərin insan orqanizminə göstərən daimi təsirinin öyrənilməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
120) Adı çəkilən əlamətlərdən hansı qida zəhərlənmələrinin səciyyəvi əlamətlərinə aid deyil?

A) Qısa inkubasiya dövrü

B) Kütləvi şəkildə olması

C) Qida qəbulu ilə xəstələnmənin əlaqəsi

D) Təmaslılıq

E) Qəfildən başlanması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
121) Qida zəhərlənmələrinin qabaqcadan verilən diaqnozu nəyin əsasında qoyulmur?

A) İnkubasiya dövrünün müddəti

B) Xəstəliyin klinik simptomları

C) Şübhə doğuran ərzaq məhsulu

D) Epidemioloji anamnez

E) Laborator müayinəsinin nəticəsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
122) Hansı ərzaq məhsulu botulizmin əmələ gəlməsinin səbəbi deyil?

A) Ev şəraitində hazırlanmış (duzlu və hisə verilmiş) donuz əti

B) Göbələk konservləri

C) Ev şəraitində hazırlanmış duzlu balıq

D) İstehsalatda hazırlanmış tomat sousunda olan tərəvəz konservləri

E) Tərəvəz konservləri


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
123) Adı çəkilənlərdən hansı xüsusiyyət botulizm toksini üçün səciyyəvi deyil?

A) Qələvilərin təsirinə qarşı davamlılığı

B) Yüksək temperaturun təsiri nəticəsində inaktivləşməsi

C) Proteolitik fermentlərin təsirinə qarşı davamlılığı

D) Qələvilərin təsiri nəticəsində inaktivləşməsi

E) Mədə turşuluğuna qarşı davamlılığı


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
124) Ətraf mühitdə botulizmin törədicisi hansı formada ola bilər?

A) Heç bir formada

B) Çöplər şəklində

C) Veqetativ, sporlar şəklində

D) Kapsula formasını almış

E) Toksin halında


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
125) Botulizm törədicilərinin sporları hansı şəraitdə davamlı deyillər?

A) Meyvə və tərəvəzin üzərində

B) Su kəmərindən axan suda

C) Su hövzələrin və çayların dibində

D) Torpağın üst qatında

E) Torpaqda


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
126) Qida zəhərlənmələrin profilaktikasına hansı tədbir aiddir?

A) Filtrasiya

B) Pasterizasiya

C) Əhəmiyyəti yoxdur

D) Qidada yüksək temperatur emalı nəticəsində patogen bakteriyaların məhv olunması

E) Qidanın soyuq emal olunması nəticəsində patogen bakteriyaların məhv edilməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
127) Stafilokokk toksikozunun ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?

A) Hərarətin qalxması, səpkilik

B) Baş ağrıları, baş gicəllənməsi

C) Tez-tez üzücü qusmalar, epiqastr nahiyəsində olan ağrılar

D) Udqunmanın çətinləşməsi

E) İflic olma


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
128) Botulizmin ən səciyyəvi klinik simptomları hansılardır?

A) Baş ağrısı, baş gicəllənmə

B) Ürəkbulanma, qusma

C) Qıcolma

D) Hərarətin qalxması, səpkilik

E) Görmə qabiliyyətinin pozulması, afoniya (səsin tutulması), udqunmanın cətinləşməsi


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
129) Adı cəkilənlərdən hansı zəhərli göbələklərlə qida zəhərlənməsinin simptomlarına aid deyil?

A) Vəbaya oxşar qan qarışığı ilə ishal

B) Ağız sulanması, göz yaşarması və güclü tərləmə

C) “Qəhvə xıltına” oxşar qusma

D) Qarın nahiyəsində kəskin ağrılar

E) Əziyyət verici susuzluq


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
130) Adı çəkilənlərdən hansı göbələk qida zəhərlənməsinə səbəb olmur?

A) Zol-zol papaqlı göbələk

B) Quzu göbələyi

C) Solğun zəhərli göbələk

D) Milçəkqıran adlı zəhərli göbələk

E) Muskarin tərkibli göbələklər


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
131) Adıcəkilənlərdən hansı milçəkqıran adlı zəhərli göbələklərin qida zəhərlənməsinin simptomlarına aid deyil?

A) Baş ağrıları və hərlənməsi

B) “Qəhvə xıltına” oxşar qusma

C) Qallyusinasiyalar, sayıqlama, ifliç olmalar

D) Göz bəbəyinin daralması

E) Göz yaşarma, ağız sulanma, güclü tərləmə


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
132) Adıçəkilənlərdən şirinləşdirici qida əlavələrinə hansı aiddir?

A) Qlükoza

B) Fruktoza

C) Saxaroza

D) Saxarin

E) Laktoza


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
133) Mal yemində və qida əlavəsi kimi antibiotiklərdən istifadə zamanı gigiyenik qaydalara riayət etmədikdə hansı fəsad ola bilər?

A) Allerqik reaksiya

B) Parkinsonizm xəstəliyi

C) Altsqeymer xəstəliyi

D) Qida zəhərlənmələri

E) Peşə zəhərlənmələri


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
134) Qidanın konsistensiyasını yaxşılaşdıran təbii qida əlavəsi hansıdır?

A) İstiot

B) Qida sodası

C) Duz


D) Qida aqaroidi

E) Nişasta


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
135) Hansı qida əlavəsi dadı yaxşılaşdırmır?

A) Natrium qlutaminat

B) Ultramarin

C) Yeyinti turşuları

D) Sirkələr

E) Şirin maddələr


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
136) Antiseptik maddələrə - konservantlara - hansı aid deyil?

A) Benzoy turşusu

B) Sulfid turşu

C) Sirkələr

D) Sorbin turşusu

E) İndiqokarmin


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
137) Pestisidlərlə çirklənmiş qida məhsulları üzərində gigiyenik ekspertiza hansı halda aparılmır?

A) Müalicə-profilaktik müəssisələrində realizə etmək üçün qida məhsullarının qəbul olunması halda

B) Planlı dövlət sanitar nəzarəti qaydası üzrə

C) Qida zəhərlənmələri zamanı

D) Qida məhsullarının təsadüfü çirklənməsinə şübhə etdiyi halda

E) Tarlada


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
138) Adı çəkilənlərdən hansı orqanoleptik göstəricilərinə aid deyil?

A) Dad


B) Qoxu

C) Rəng


D) Xarici görünüş

E) Koli-indeks, koli-titr


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
139) Qida məhsullarında pestisidləri təyin etmək üçün daha geniş yayılmış üsul hansıdır?

A) Sedimentasiya

B) Nazikqatlı xromatoqrafiya

C) Spektrofotometriya

D) FEK

E) Kağızvari xromatoqrafiya


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
140) Qida məhsullarında nitratların miqdarı yol verilən səviyyədən 2 dəfədən artıq olmadığı halda onlar nə üçün istifadə oluna bilərlər?

A) Mürəkkəb komponentli qəlyanaltıların hazırlanmasında

B) Konservalarda

C) Satış üçün məhdudiyyət müddəti qoyulan xörəklərin hazırlanmasında

D) Qida qəbulu üçün yararsızdır

E) İctimai iaşə müəssisələrində məhdudiyyət qoyulmayan xörəklərin hazırlanmasında


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
141) Tərkibində nitratların miqdarı yol verilən səviyyədən 2 dəfədən artıq olmadığı halda tərəvəzlərin satışa qoyulmasının şərtlərindən biri hansıdır?

A) Duza və ya sirkəyə qoyulandan sonra

B) 10 gün saxlanmadan sonra

C) 1 ay saxlanmadan sonra

D) Konservalarda

E) Əhəmiyyəti yoxdur


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
142) Üzlü süddə radionuklidlərin konsentrasiyasının azalmasını hansı məhsulların alınması ilə əldə etmək olar?

A) Zülal və yağ tərkibli məhsulların (kəsmik, pendir, qaymaq, kərə yağı)

B) Qaynadılması

C) Südlü zərdabın

D) Turşsüdlü məhsulların

E) Məhv olunması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
143) Qida məhsullarında hansı radionuklidlər gigiyenik cəhətdən normalaşdırılıb?

A) Magnium

B) Plutonium-239

C) Kobalt

D) Polonium

E) Sezium-137, stronsium-90


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
144) Biosferdə radionuklidlərin miqrasiyasını təyin etməyən hansı faktordur?

A) Aparılan aqrotexniki tədbirlər

B) Torpağın tipi

C) Orta illik temperatur

D) Radionuklidlərin çöküntüsündən sonra keçən vaxt

E) Bitki örtüyünün növü


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
145) Çirklənmiş ərazidə radionuklidlərin maksimal konsentrasiyası hansı ərzaqda olur?

A) Yumurta

B) Balıq, quş

C) Süd və süd məhsulları

D) Ət və ət məhsulları

E) Meyvə, tərəvəz


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
146) Radionuklidlərlə çirklənmiş ərazidən alınan xammaly yüksək temperaturlu kulinar emalından əvvəl hansı vacib prosesdən keçməlidir?

A) Qabığının təmizlənməsi və zədəli hissələrinin atılması

B) Xırda doğranması və sürtkəcdən keçirilməsi

C) 10 gün saxlanılması

D) Düzlu suda qalması

E) Duzlanması


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
147) Cinsindən asılı olaraq qida maddələri və enerjiyə təlabət neçə yaşından fərqlənir?

A) 11 yaşından

B) 18 yaşından

C) 20 yaşından

D) 14 yaşından

E) 7 yaşından


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
148) Əmək qabiliyyəti olan əhali üçün qida rasionunda zülalların, yağların və karbohidratların nisbəti neçə olmalıdır?

A) 1:0,8:3

B) 1:1:4

C) 1:0,8:5

D) 1:1:6

E) 1:1,1:4,8


Ədəbiyyat: Г.Г.Онищенко. «Гигиена питания» Москва, 2008
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Laboratoriya işi gem bölmə Qidalanma gigiyenası laboratoriyası üzrə suallar

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə