Gigiyena ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları 14. 03. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdirYüklə 255 Kb.
səhifə1/4
tarix16.02.2017
ölçüsü255 Kb.
  1   2   3   4
Gigiyena ixtisası üzrə yeni nümunəvi test sualları
14. 03. 13 – cü il tarixində əlavə edilmişdir

1) Qida rasionlarının və qida məhsullarının enerji dəyərlərinin hesablanmasında ölçü vahidi qismində aşağıdakılardan hansı iştirak edə bilər?
A) kq

B) Coul


C) Qr/sutka

D) m/q %


E) %
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
2) Mürəkkəb karbohidratlara hansılar aiddir?
A) sadalanlardan heç biri

B) qisaxaridlər, nektinlər, nişasta

C) qlikogen, nişasta, monosaxaridlər

D) nişasta, qlikogen, pektinlər

E) disaxaridlər, qlikogen, nişasta
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
3) Südün normalaşdırılması nədir?
A) südün zülal tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması

B) quru südün bərpa olunması

C) südün yağlılığının standart səviyyəyə çatdırılması

D) südün mineral tərkibinin standart səviyyəyə çatdırılması

E) südün tərkibindəki yağ kürəciklərinin müəyyən ölçülərədək xırdalanması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
4) Balıq insanlar arasında daha çox yayılan hansı helmintlərin mənbəyi ola bilər?
A) psevdamfistlər və opistorxislər

B) metorxislər və difillobotriumlar

C) difillobotriumlar və opistorxislər

D) klonorxislər və opistorxislər

E) heç birinin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
5) Efir yağlarının qidalanmada əsas rolu nədir?
A) orqanizmin vitaminlərə olan tələbatını ödəyir

B) orqanizmin mikroelementlərə olan tələbatını ödəyir

C) orqanizmin yağa olan tələbatını ödəyir

D) heç bir rolu yoxdur

E) həzmi yaxşılaşdırır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
6) Botulizm toksini hansı şəraitə davamlıdır?
A) yüksək temperatura, turşulara , qələvilərə

B) turşulara, yüksək temperatura, fermentlərə

C) aşağı temperatura, qələvilərə, proteolotik fermentlərə

D) göstərilənlərin heç birinə

E) aşağı temperatura, proteolitik fermentlərə, turşulara
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
7) Botulizm toksini hansı şəraitə davamsızdır?
A) heç birinə

B) yüksək temperatura, qələvilərin təsirinə

C) aşağı temperatura, qələvilərin təsirinə

D) yüksək temperatura, turşuların təsirinə

E) yüksək temperatura, proteolitik fermentlərin təsirinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: К.С. Петровский «Гигиена питания». Москва, 1975 yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş 2-ci nəşr
8) Hansı müəssisələrdə qida məhsullarına keyfiyyət və təhlükəsizlik vəsiqəsinin tərtibatı tələb edilmir?
A) yeyinti məhsullarının pərakəndə satış müəssisələrində

B) yeyinti məhsullarının topdan satış müəssisələrində

C) ictimai-iaşə müəssisələrində

D) yuxarıda göstərilənlərin hər birində tələb edilir

E) yeyinti məhsullarının istehsalı müəssisələrində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Səhiyyə Nazirliyinin 25 №-li 30.04.2010-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “Qida məhsullarının təhlükəsizliyinə və qida dəyərliliyinə gigiyenik tələblər” sanitariya-epidemioloji qaydalar və normativlər.
9) “İstifadəyə yararsız yeyinti məhsullarının götürülməsi, zərərsizləşdirilməsi və ya məhv edilməsi Qaydaları” hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

B) Qaydalar təsdiq olunmayıb

C) “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu

D) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

E) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
10) Yeyinti məhsullarına verilən gigiyenik sertifikatın forması və verilməsi qaydaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı

B) Qaydalar təsdiq olunmayıb

C) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı

D) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri

E) “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: “Yeyinti məhsulları haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanununun təsdiq edilməsi ilə bağlı sənədlər toplusu
11) Suyun yüksək duz tərkibi hansı xəstəliklər üçün risk faktoru hesab edilir?
A) hipertoniya xəstəliyi, dizenteriya

B) göstərilənlərin heç biri üzrə

C) böyrəkdaşı xəstəliyi, hepatit A

D) böyrəkdaşı xəstəliyi, hipertoniya xəstəliyi

E) böyrəkdaşı xəstəliyi, diabet
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
12) İnfraqırmızı şüaların əhəmiyyətli dərəcədə təhlükəli təsiri hansılardır?
A) göstərilənlərin hər biri

B) göz büllurunun zədələnməsi, konserogen təsir

C) vegetativ damar pozğunluğu, polineyropatiya

D) konserogen təsir, polineyropatiya

E) göz büllurunun zədələnməsi, vegetativ damar pozğunluğu
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
13) Palata seksiyasının tərkibinə hansı daxil deyildir?
A) qəbul şöbəsi

B) müalicə-yardımçı otaqlar

C) tibb personalı üçün otaqlar

D) palatalar

E) tualet otaqları
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
14) Cərrahiyyə blokunun hansı şəraitdə təşkili daha səmərəli hesab edilir?
A) birinci mərtəbədə, qəbul korpusunda

B) palata şöbələrindən ayrı, sərbəst blok olmaqla

C) müalicə-diqnostika şöbəsi ilə eyni mərtəbədə

D) xəstəxanada ayrı korpusda olmaqla

E) palata şöbələri olan mərtəbələrdən birində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Г.И.Румянцев «Гигиена». Москва, 2001
15) Xəstəxana palatalarında vibrasiya və səs küy çirklənmələri normaları hansı sənədlə təsdiq edilmişdir?
A) Göstərilənlərin heç biri

B) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin əmri ilə

C) Azərbaycan Respublklası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə

D) Azərbaycan Respublikası baş dövlət sanitariya həkiminin qərarı ilə

E) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
16) Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirinin 37№-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar” hansı tibb müəssisələrinə tam şamil edilir?
A) yalnız yeni tikilən və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

B) əsaslı və cari təmir edilən tibb müəssisələrinə

C) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan, əsaslı təmir və bərpa olunan tibb müəssisələrinə

D) yalnız yeni tikilən tibb müəssisələrinə

E) yalnız yeni tikilən, yenidən qurulan və bərpa olunan tibb müəssisələrinə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
17) Cərrahiyyə əməliyyatı və reanimasiya zallarının pəncərələrinin cəhətlər üzrə hansı səmtlərdə qurulması normaya uyğundur?
A) şimal, şimal-şərq, şimal-qərb

B) cənub, cənub-şərq, şərq

C) cənub, cənub-şərq, cənub-qərb

D) şimal, şimal-qərb, qərb

E) şimal, şimal-şərq, şimal-qərb
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
18) Tibb müəssisələrinin nəzdində layihələşdirilən çamaşırxanaların məhsuldarlıq gücü stasionar üzrə növbə ərzində çarpayı profilinə müvafiq olaraq quru ağ hesabı ilə necə müəyyən olunur?
A) 1 çarpayıya 1,5-3 kq

B) 1 çarpayıya 1-1,5 kq

C) 1 çarpayıya 3-4 kq

D) 1 çarpayıya 1-2 kq

E) 1 çarpayıya 2-3 kq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
19) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində tibbi heyət üçün qarderobun (duş və sanitar qovşaqla) minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) bir nəfərə 0,5 m2.

B) bir nəfərə 2,0 m2

C) bir nəfərə 1,0 m2

D) bir nəfərə 2,5 m2

E) bir nəfərə 1,5 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
20) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 14 m2

B) 12 m2


C) 10 m2

D) 16 m2


E) 18 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
21) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq terapevtik təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 18 m2

B) 12 m2


C) 14 m2

D) 10 m2


E) 16 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
22) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində planlı qəbul edilən 1 taxtlıq cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 14 m2

B) 24 m2


C) 12 m2

D) 18 m2


E) 16 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
23) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təcili qəbul edilən 1 taxtlıq cərrahiyyə təyinatlı xəstələr üçün baxış otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 18 m2

B) 16 m2


C) 14 m2

D) 24 m2


E) 12 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
24) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidində soyunma otağının minimal ölçüsü hansıdır?
A) 8 m2

B) 6 m2


C) 10 m2

D) 4 m2


E) 9 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
25) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrinin sanitariya keçidlərində vanna otağının (duşla birlikdə) minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 6 m2

B) 9 m2


C) 10 m2

D) 8 m2


E) 12 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
26) Doğum evlərinin qəbul şöbələrində zahı və hamilə qadınların sanitariya təmizliyi otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 18 m2

B) 10 m2


C) 12 m2

D) 16 m2


E) 20 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
27) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində təmiz ağların və yataq əşyalarının saxlanılması otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 9 m2

B) 10 m2


C) 6 m2

D) 12 m2


E) 4 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
28) Tibb müəssisələrinin qəbul şöbələrində çirkli ağların müvəqqəti saxlanma otağının minimal sahə ölçüsü hansıdır?
A) 9 m2

B) 10 m2


C) 8 m2

D) 4 m2


E) 6 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
29) Xəstəxanadakı ümumi cərrahiyyə təyinatlı neçə çarpayıya 1 əməliyyat zalı nəzərdə tutulmalıdır?
A) 25 çarpayıya

B) 20 çarpayıya

C) 35 çarpayıya

D) 30 çarpayıya

E) 50 çarpayıya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
30) Təcili yardım xəstəxanalarında neçə çarpayıya 1 əməliyyat bloku nəzərdə tutulmalıdır?
A) 35 çarpayıya

B) 30 çarpayıya

C) 25 çarpayıya

D) 20 çarpayıya

E) 50 çarpayıya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
31) Cərrahiyyə əməliyyatı blokunda hansı ardıcıl axın zonaları nəzərdə tutulmalıdır?
A) steril, təmiz, çirkli

B) çirkli, steril, təmiz

C) şirkli, təmiz, steril

D) ardıcıl axın zonaları müəyyənləşdirilmir

E) təmiz, steril, çirkli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
32) Yoluxucu xəstəliklər şöbələri çoxprofilli xəstəxanaların tərkib hissəsi kimi eyni binada yerləşdirilə bilərmi?
A) yerləşdirilə bilər yalnız 1-ci mərtəbədə ayrı-ayrı giriş-çıxış olmaqla

B) yerləşdirilə bilər istənilən mərtəbədə

C) yerləşdirilə bilməz

D) istənilən mərtəbədə yerləşdirilə bilər, yalnış ayrı-ayrı giriş və çıxışı olmaq şərti ilə

E) yerləşdirilə bilər 1-ci yaxud 2-ci mərtəbədə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
33) Yoluxucu xəstəliklər şöbələrinin əsas struktur vahidi hansılardır?
A) boks və bokslaşmış palatalar

B) yalnız bokslaşmış palatalar

C) boks və yarımbokslar

D) boks, yarımboks, bokslaşmış palatalar

E) yalnız bokslar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
34) Bokslar neçə çarpayıdan ibarət olur?
A) 2-3 çarpayıdan

B) yalnız 2 çarpayıdan

C) yalnız 1 çarpayıdan

D) 1-3 çarpayıdan

E) 1 və ya 2 çarpayıdan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
35) Boksların yarımbokslardan əsas fərqi nədir?
A) yarımbokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur

B) bokslarda bayıra ayrı çıxış nəzərdə tutulur

C) bokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur

D) boksda yalnız bir xəstə, yarımboksda daha çox xəstə yerləşdirmək olar

E) yarımbokslarda ayrı sanitar qovşaq nəzərdə tutulur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
36) Bokslaşmış palatanın adi palatadan əsas fərqlərindən biri hansıdır?
A) bokslaşmış palatanın sanitar qovşağı olur

B) bokslaşmış palatada ötürücü şkaf nəzərdə tutulur

C) bokslaşmış palatada xəstələrin sayı daha az olur

D) bokslaşmış palatada şlüz və palata arasındakı qapının şüşələnməsinə yol verilmir

E) bokslaşmış palatanın bayıra ayrı çıxışı olur
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
37) 1 uşaq və 1 böyük üçün çarpayısı olan, gün ərzində ana və uşağın birgə qalması nəzərdə tutulan yarımboksun minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) 20 m2

B) 25 m2


C) 30 m2

D) 16 m2


E) 27m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
38) Yarımbokslara daxil olan xəstələr üçün sanitariya keçidində hansı otaq nəzərdə tutulmur?
A) vanna otağı

B) geyinmə otağı

C) soyunma otağı

D) prosedur otağı

E) sanitar qovşaq
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
39) Qadın məsləhətxanalarında mama-ginekoloqun kabinetinin minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 20 m2

B) 9 m2


C) 12 m2

D) 18 m2


E) 14 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
40) Qadın məsləhətxanalarında ginekoloji kreslolu prosedur kabinetinin minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 12 m2

B) 9 m2


C) 18 m2

D) 14 m2


E) 20 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
41) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsi hansılardan ibarətdir?
A) əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalının girişində şlüz

B) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, soyunma otağı, geyinmə otağı

C) əməliyyat önü otaq əməliyyat zalı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalması üçün otaq

D) mama-ginekoloqun kabineti, əməliyyat zalı, əməliyyat önü otaq

E) əməliyyat önü otaq, əməliyyat zalı, vanna otağı (duşla)
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
42) Qadın məsləhətxanalarında kiçik əməliyyat sahəsinin əməliyyat zalının minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 20 m2

B) 24 m2


C) 21 m2

D) 36 m2


E) 18 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
43) Terapevtik stomatologiya bölməsində həkim kabinetinin minimal sahə ölçüsü nə qədərdir?
A) Bir stomatoloji kresloya 12m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10 m2 artırılmalıdır

B) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m2 artırılmalıdır

C) Bir stomatoloji kresloya 16 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 12 m2 artırılmalıdır

D) Bir stomatoloji kresloya 14m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 10 m2 artırılmalıdır.

E) Bir stomatoloji kresloya 10 m2, kreslonun sayı artarkən hər əlavə kreslo üçün 8 m2 artırılmalıdır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
44) Cərrahi stomatologiya bölməsinin həkimi kabinetinin minimal sahə ölçüsü nə qədər olmalıdır?
A) kresloların sayından asılı olmayaraq hər kresloya üçün 12 m² artırılmalıdır

B) Bir stomatoloji kresloya 16 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 12 m² artırılmalıdır

C) Bir stomatoloji kresloya 12m², kreslolarn sayı artarsan, hər əlavə kreslo üçün 10 ² artırılmalıdır

D) Bir stomatoloji kresloya 10 m², kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 8 m² artırılmalıdır

E) Bir stomatoloji kresloya 14 m2, kresloların sayı artarsa, hər əlavə kreslo üçün 10 m² artırılmalıdır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
45) Növbə ərzində gücü 720 xəstə olan poliklinikanın cərrahiyyə stomatologiya bölməsinin tərkibinə hansılar daxildir?
A) Həkim kabineti, əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalması otağı

B) əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı

C) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı, həkim kabineti

D) həkim kabineti, əməliyyat otağı, əməliyyatdan sonra xəstənin müvəqqəti qalma otağı

E) əməliyyat önü sterilizasiya sahəsi, əməliyyat otağı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
46) Ambulator-poliklinika müəssisələrinin harada yerləşdirilməsinə yol verilir?
A) yalnız ayrıca tikilmiş binalarda və müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə

B) yalnış yaşayış binalarında, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə

C) yalnız ayrıca binalarda

D) yaşayış və ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş binalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə

E) yalnız ictimai binalarda, ayrıca tikilmiş bnalarda və ya müalicə-diaqnostik xidmətlərə yaxın olan stasionara bitişik tikililərdə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
47) Tibb müəssisələrinin patoloji anatomiya şöbəsində yoluxucu xəstəlikli cəsədlərin yarılması üçün nəzərdə tutulmuş otaqlar üçün hansı əsas şərtlər vacibdir?
A) otaqlar təcrid olunmalı və xaricdən əlavə girişə malik olmalıdır

B) otaqlar təcrid olunmalı, həmin otaqlara ümumi girişdən digər şəxslərin daxil olmasına xüsusi icazə olmalıdır

C) otaqlar təcrid olunmalı və cəsədlərin tam dezinfeksiyası üçün şərait yaradılmalıdır.

D) otaqlar təcrid olunmalı, ümumi girişdən həmin otaqlara yalnız xidməti personaldan başqa digər şəxslərin keçməsinə icazə verilməməlidir

E) otaqlar üçün heç bir şərt vacib deyil
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
48) Şüa diaqnostika kabinetinin (aparatlarının) istismarına kimin müsbət rəyi olmadan yol verilmir?
A) ərazi Baş dövlət sanitariya həkiminin

B) ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisinin

C) göstərilənlərin hər birinin

D) Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin

E) ərazi Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin direktorunun, yaxud onun müavininin
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
49) Rentgen diaqnostik kompleksin prosedur otaqlarının minimal sahəsi nə qədər olmalıdır?
A) 50 m2

B) 25 m2


C) 30 m2

D) 40 m2


E) 20 m2
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat: Azərb. Resp. Səhiyyə Nazirinin 37 №-li 07.04.2009-cu il tarixli əmri ilə təsdiq edilmiş “ Tibb müəssisələrində sanitariya-epidemioloji tələblərə dair Qaydalar”
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 255 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə