Gözəl ana, vəfalı ömür-gün yoldaşı, in tellektual keyfiyyətləri özündə birləşdirən


Son olaraq onu qeyd etmək istərdikYüklə 2,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/18
tarix30.12.2021
ölçüsü2,05 Mb.
#21575
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Son olaraq onu qeyd etmək istərdik 

ki, böyrək çatışmazlığı xəstəliyinin ən 

ideal  müalicəsi  böyrək  transplanta-

siyasıdır. Hər kəsi öz yaxınlarında bu 

xəstəlikdən  əziyyət  çəkən  varsa,  or-

qan bağışlayıb həyatını xilas etməyə 

çağırırıq!

Ümumi Cərrah, Transplantoloq 

Tariyel Nadirov 

Dr. Səmra Mehdiyeva

BÖYRƏK TRANSPLANTASİYASI ƏMƏLİYYATI 

NÖVBƏTİ DƏFƏ UĞURLA HƏYATA KEÇİRİLDİ

HƏR ORQAN TRANSPLANTASİYASI YENİ BİR HƏYATDIR. ORQAN BAĞIŞLA, HƏYAT VER!!!


Məlum olduğu kimi, Mərkəzi Klinikada xalqımıza yüksək 

səviyyəli  tibbi  xidmət  göstərilməsi  davam  edir  və  gündən-

günə  inkişaf  edir.  Xəstəxanamızda  bütün  istiqamətlər  üzrə 

təkmilləşmə işləri aparılır, xidmətlərimizin keyfiyyəti, növləri 

və istiqamətləri daim genişləndirilir, yeni layihələr həyata ke-

çirilir.  Müasir  tibbin  ən  son  nailiyyətlərindən  peşəkarcasına 

istifadə  etməklə  xalqımıza  yüksək  tibbi  xidmət  göstərmək 

fəaliyyətimizin əsas prinsipinə çevrilir.

Qeyd olunanların məntiqi davamı kimi, 01.04.2015-ci il 

tarixdə Mərkəzi Klinikanın yeni Stomatologiya  Mərkəzinin 

istifadəyə  verilməsini  göstərmək  olar.  Mərkəz  Bakı  şəhəri, 

Xəqani küçəsi 90D ünvanında fəaliyyətə başlamışdır. Mərkəz 

yüksək səviyyəli, xarici ölkələrdə təhsil almış və kurslar keç-

miş  mütəxəssislər  və  ən  son  texnologiyalara  uyğun  tibbi 

avadanlıqlarla  təmin  olunmuş,  tibbi  xidmətlə  bağlı  bütün 

şərait yaradılmışdır. 

Stomatoloji Mərkəzin ümumi sahəsi 527,71 m2 olmaq-

la,  şöbədə  9  tibbi  xidmət,  2  laboratoriya,  1  sterilizasiya 

otağı  mövcuddur.  Yüksək  keyfiyyətli  və  beynəlxalq  stan-

dartlara cavab verən stomatoloji xidmət zamanı aşağıdakı 

məsələlərə xüsusi tiqqət verilir.  

Klinikada əsas üç məsələyə diqqət yetirilir:

•  Tibbi personalın mütəxəssislik səviyyəsi;  

•  Peşəkar tibbi xidmət

•  Etibarlı sterilizasiya.

Xəstələrə  6  həkim,  8  tibb  işçisi  və  müxtəlif  sahələrdə 

məşğul olan 6 inzibati-texniki heyət üzvü xidmət göstərir. 

Həkimlər yüksək ixtisaslı və müasir səviyyədə tibbi bilik və 

bacarığa malikdirlər. Mütəmadi olaraq müxtəlif xarici və yer-

li kurs və seminarlarda iştirak edirlər. Xarici ölkələrdə sto-

matologiya üzrə böyük nüfuza malik mütəxəsislər vaxtaşırı 

olaraq  dəvət  edilərək    burada  xidmət  göstərmələri  təmin 

edilir. Mərkəzdə  stomatologiya sahəsində olan ən son tex-

nika və texnologiyalardan istifadə etməklə dəqiq və düzgün 

tibbi xidmət göstərilir.

Xəstələrin  tibbi  xidmət  üçün  müraciətləri  əvvəlcədən 

qeydiyyat (randevu) sistemi əsasında və dəqiq vaxtla apa-

rılır. Xəstə Mərkəzə daxil olandan beş dəqiqə ərzində pro-

sedura  götürülür.  Prosedurun  müddəti  qabaqcadan  təyin 

edilir  ki,  bu  da  xəstələrə  öz  günlük  planlarını  daha  dəqiq 

qurmağa  şərait  yaradır.  Müraciət  edən  xəstələrə  check-

up  müayinəsindən  sonra  müalicə  planı  hazırlanır,  onlara 

mövcud diş problemləri izah edilir və müalicəyə başlanılır. 

Prosedur  vaxtı  həkim  və  assistentin  birgə  professional  işi 

sayəsində onlar heç bir narahatlıq hiss etmir. Həkimlər və 

assistentlərin işi rotasiya sistemi (hər prosedurda kabinet və 

assistent dəyişir) əsasında aparılır ki, bu da  iş prosesində 

yarana biləcək səhvlərin qarşısını almağa, personalın daha 

məsuliyyətli və dəqiq işləməsinə şərait yaradır.

Mərkəzdə aşağıda qeyd edilən tibbi xidmətlər göstərilir:

•  Check–up müayinə; 

•  Ağız boşluğunun gigiyenik təmizlənməsi (diş daşları və 

piqment ləkələri);

•  Dişlərin ağardılması; 

•  Estetik restavrasiyalar; 

•  Kariyesin müalicəsi

•  Endodontik müalicə (kanal müalicəsi);

•  Keramik taxmalar (in lay, on lay); 

•  Vinir, luminir (Almaniya, İvoclar); 

•  Qapaqlar – metalkeramika – keramika, preslənmiş kera-

mika, zirkon (Almaniya, İvoclar) ;

•  Protezlər – akril, neylon, valoplast, bügel və s. 

Mərkəzdə  uşaq  stomatologiyasına  xüsusi  yer  verilir. 

Uşaqlarda ağrısız müalicə işləri uşaqların klinikaya həvəslə 

gəlməsinə səbəb olur. ABŞ istehsalı olan müalicəvi plomb-

lardan  və  profilaktika  vasitələrindən  istifadə  olunur.  Profi-

laktika  məqsədi  ilə  hermetizasiya  (silant),  remineralizasiya 

(dişlərin  kalsium  və  ftorla  zənginləşdirilməsi)  prosedurları 

aparılır. 

Tibbi  xidmət  zamanı  sterilizasiya    məsələlərinə  xüsu-

si əhəmiyyət verilir. Amerika üsulu ilə aparılan sterilizasiya 

aşağıda qeyd olunan beş mərhələdə həyata keçirilir:

•  Tibbi alətlərin yuyucu məhlulda saxlanması;

•  Axar su altında xüsusi fırça ilə təmizlənməsi;

•  Ultrasonik aparatında dezinfeksiyası;

•  Aftoklavda sterilizasiya (121°C, 134°C);

•  Alətlərin reviziyası.

Mərkəzdə  VİP  kabinet,  8  prosedur  otağı,  rentgeno-

loji  kabinet,  texniki  laboratoriya  fəaliyyət  göstərir.  Bütün 

avadanlıqlar dünyada lider sayılan SİRONA firmasına aid-

dir.  VİP  kabinetdə  CEREC  aparatının  təqdim  etdiyi  CAD/

CAM  sistemi  quraşdırılıb.  Bu  sistem  vasitəsi  ilə  müxtəlif 

restavrasiyalar  (keramik  qapaqlar,  körpülər,  inley,  onlay) 

kliniki  şəraitdə  kompyuter  texnologiyasının  köməkliyi  ilə 

xüsusi proqram əsasında və 3D dizaynda hazırlanır. Bu da 

pasientlərin vaxtına qənaət etməyə, qısa müddət ərzində 

(1 saat) hazır diş konstruksiyalarını təqdim etməyə imkan 

verir.  Xidmət  otaqlarında  (kabinetlərdə)  quraşdırılan  Sİ-

RONA C4+ və C8+ avadanlıqları pasientlərə və həkimlərə 

maksimum komfort təşkil edir. Avadanlıqda quraşdırılmış 

viziograf  (ağızdaxili  kamera)  vasitəsi  ilə  xəstələrə  kliniki 

halları  monitor  vasitəsilə  (22  düymlüq  ekran)  ətraflı  izah 

etməyə  imkan  verir.  Hər  kabinetdə  endodontik  müalicə 

üçün VDV gold cihazları quraşdırılıb. Bu cihaz vasitəsi ilə 

kanal müalicəsi dünya standartlarına uyğun şəkildə aparılır. 

SİRONA Orthophos XG plus DS/ceph panoram və tomoq-

rafik (bütün alt və üst çənə nahiyəsini, gicgah-çənə oyna-

ğını və burun ətrafı cibləri) çəkilişlər edə bilir və 12 proq-

ramı  var.  SİRONA  Helident  DS  rəqəmsal  dental  rentgen 

aparatı intraoral və dişləm halında (Bitening) rentgen edir. 

Bu  aparatın  digər  şirkətlərin  istehsal  etdiyi  rentgen  apa-

ratlarından  əsas üstünlüyü onun təhlükəsizliyidir. Bu apa-

rat bütün təhlükəsizlik standartlarına cavab verir. Tubusun 

başlıq hissəsinə xüsusi qurğu (kollegmator) yerləşdirilir ki, 

bu da şüalanmanı məhdudlaşdırır. Bu rentgenlər əsasında 

karies ən ilkin mərhələdə aşkar edilir və müalicə olunur.

Yuxarıda  qeyd  olunanlardan  göründüyü  kimi,  Mərkəzi 

Klinikanın  Stomatologiya  Mərkəzində  beynəlxalq  standar-

lara uyğun tibbi xidmət imkanları yaradılmışdır. Bu imkan-

lardan  istifadə  edərək  xalqımıza  layiq  olduğu  stomatoloji 

xidmət göstərməkdən qürur duyuruq.

Zeynəb Qəmbər qızı Allahverdiyeva - 24 Oktyabr 1983-cü 

ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2001-ci ildə Azərbaycan 

Dövlət  Tibb  Universitetinin  Müalicə-Profilaktika    fakültəsinə 

daxil olmuş, 2007-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir. 2008-

2009-cu illərdə Milli Onkologiya Mərkəzində Onkoloq ixtisası 

üzrə İnternatura kursu keçmişdir. Bu müddət ərzində elmi konf-

ranslarda və simpozumlarda fəal iştirak etmişdir. 08.11.2010-cu 

il tarixdə Azərbaycan Onkoloqları Elmi Cəmiyyətinin iclasında 

məruzəçi kimi çıxış etmişdir. 2009-2010-cu illərdə Rusiya Fe-

derasiyası Rostov şəhəri Onkoloji Mərkəzində Onkoginekolo-

giya üzrə kurs keçmişdir. 2010-2011-ci illərdə Milli Onkologiya 

Mərkəzində, 2011-2012-ci illərdə Avstriya Respublikası, Vyana 

şəhəri  Algenmine  Krancenhouse  Klinikasında  Kimyaterapiya 

üzrə kurs keçmişdir. Bu müddət ərzində "Bəd xassəli şişlərin 

daha  müasir  üsullarla  müayinə  və  müalicəsi"  istiqamətində 

təkmilləşmişdir. Hər  il mütəmadi olaraq müxtəlif beynəlxalq 

elmi konfranslarda iştirak edir. Bunlardan Avstriya Respublikası Vyana şəhərində “Krebstag” 

və Türkiyə Cümhuriyyəti İzmir şəhərində keçirilmiş “EHOS ” konqreslərini xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. 2012-ci ildən Avropa Onkologiya Birliyinin (Europan Society of Oncology) üzvüdür. 

2011-ci ildən Mərkəzi Klinikada həkim-onkoloq kimi fəaliyyət göstərir.

Könül  Rəsul  qızı  Namazova  –  17.06.1976-cı  ildə  Bakı 

şəhərində  anadan  olmuşdur.  1999-cu  ildə  Pediatriya 

fakültəsinə daxil olmuş, 2005-ci  ildə həmin ixtisası bitir-

mişdir. 2005–2006-ci illərdə Azərbaycan Tibb Universite-

tinin  Kliniki  Tibbi  Mərkəzində  anesteziologiya-reanima-

tologiya  ixtisası  üzrə  internatura  keçmiş  və  2007–ci  ildə 

Mərkəzi Klinikada uşaq anestezioloqu kimi işə başlamış-

dır. 2008-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyəti Bursa şəhəri Uludağ 

Universiteti Tibb Fakultəsinin Anestezioloqiya-Reanimato-

loqiya kafedrasında pediatrik-anesteziya üzrə 6 aylıq kurs 

keçmişdir. Bu müddət ərzində  “Neonatal  Rezustasiya Kur-

su”, “Pediatrik EKQ Dəyərləndirmə kursu” və s. mövzülar 

üzrə təkmilləşmə kurslarında iştirak etmişdir. 16.09.2009-

cu ildən 23.07.2010-cu il tarixinədək “Türkiyə Cümhuriyyəti 

Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim və Araştırma Hastanesi 

Baştabipliği” xəstəxanasında və “Türkiyə Cümhuriyyəti İs-

tanbul  Universiteti  Cerrahpaşa  Tıp  Fakültəsi”  Anesteziologiya  kafedrasında  "Uşaqlarda 

ümumi və regional anesteziya texnikalarının fərqli yönlərdə istifadəsi" üzrə kurs  keşmişdır. 

2010-cu ildən etibarən Mərkəzi Klinikada Əməliyyatxana şöbəsində həkim-anestezioloq 

kimi fəaliyyətini davam etdirir. O, pediatrik anesteziya üzrə ixtisaslaşmışdır.Yüklə 2,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə