Hafif preeklampsi Ağır preeklampsi



Yüklə 71 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü71 Kb.


Ağır Preeklampsi Ve Eklampsi





Hafif preeklampsi

Ağır preeklampsi

Diastolik kan basıncı

<110

≥110

Proteinüri

2+’e kadar

2+ ve üzeri

Başağrısı

yok

Bu bulgulardan bir veya daha fazlası olabilir

Görmede bulanıklık

yok

Hiperrefleksi

yok

İdrar çıkışı‹400ml

yok

Epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı

yok

Pulmoner ödem

yok

Ağır pre-eklampsi, eklampsi ve HELLP sendromu aynı şekilde yönetilir, kesin tedavi doğumdur. Hastanın vital bulguları stabil edilir edilmez obstetrik kontraendikasyon yoksa aynı zamanda oksitosin başlanarak 12 saat içerisinde doğum gerçekleştirilir.



Yönetim


 1. Hastanın genel durumunu hızlıca değerlendir. Kan basıncını, nabzını ve solunum sayısını alırken aynı zamanda yakınlarından geçmiş ve şimdiki hastalıklarının öyküsünü al.

 2. Eğer nefes almıyorsa veya yüzeyel nefes alıyorsa;

 • Havayolunu aç ve eğer gerekliyse entübe et

 • Ambu ve maske kullanarak ventilasyona yardımcı ol

 • Dakikada 4-6 litre oksijen ver

 1. Eğer nefes alıyorsa maske veya nasal kanül yardımı ile dakikada 4-6 litre oksijen ver

 2. Eğer konvülsiyonda ise;

 • Herhangi bir yaralanmaya karşı koru gerekiyorsa tespit et

 • Kan, kusmuk ve diğer sekresyonların aspire edilme riskini azaltmak için vakayı yan yatır

 • Konvülsiyondan sonra ağız ve boğazı aspire et. Dilin ısırılıp ısırılmadığını kontrol et.

 1. Magnezyum sulfatı 10 dak. içinde gidecek şekilde IV ver. (Bkz. Magnezyum sülfat kullanım şeması)

 2. Eğer diastolik kan basıncı 110 mmHg üstünde ise antihipertansif ilaç ver. Diastolik kan basıncını 100 mmHg’nın altına düşür, mümkün olduğunca 90 mmHg’nın altına düşürme

 3. Sıvılar;

 • IV infüzyona başla

 • Aldığı- çıkardığı takibini yap ve kaydet.Verilen sıvı miktarı ile idrar çıkışını kontrol et ve aşırı sıvı yüklemesi olmadığından emin ol.

 • idrar çıkışı ve proteinüriyi kontrol etmek için idrar sondası tak

 • Mümkünse santral venöz basınç kateterizasyonu yap


Eğer idrar çıkışı saatte 30 ml’den az ise:

 1. İdrar çıkışı düzelene kadar Magnezyum sulfat vermeyi kes

 2. 15 dakikada bir solunum ve refleksleri izle

8. Fetal kalp atımlarını izle. (mümkünse fetal monitörle sürekli izlem yapılması)

 1. Santral Venöz Basınca (SVB) göre sıvı tedavisini ayarla eğer kateter takılamamışsa 8 saatte 1 L olacak şekilde idame doz IV sıvı infüzyonuna devam et

 2. Pulmoner ödem gelişimi açısından izle

  1. Vakayı asla yalnız bırakma. Konvülsiyonun ardından sekresyonların aspirasyonu anne ve fetüsün ölümüne neden olabilir.

 3. Saatte bir vital bulguları, refleksleri ve fetüs kalp atımını gözlemle

 4. Santral venöz basınç ölçülemeyen hastalarda Pulmoner ödem riski açısından kontrol et . SVB’ı 8-12cmH2O arasında tutacak şekilde tedaviyi düzenle. Eğer raller duyulursa IV sıvı verimini (tedavisini) durdur ve 40 mg IV furosemide ver.

 5. Mümkün olan en kısa sürede hastanın doğurması için gerekli tedbirleri al.


Antikonvülsif İlaçlar


 • Ağır preeklampsi ve eklampsinin yönetiminde MAGNEZYUM SULFAT birinci seçenek ilaçtır. Bu hastaların tüm tedavisi boyunca acil tepsisi yanında olmalı ve içinde mutlaka magnezyum antidotu olan KALSİYUM GLUKONAT bulunmalıdır.



Magnezyum Sulfat kullanım şeması
Yükleme dozu:

 • 4.5-6 gram (10 ml olan %15’lik ampuller 1.5 gr MgSO4 içerirler. Bu ampullerden toplam 3-4 adet magnezyum sulfat IV olarak yavaş infüzyon şeklinde (10 dakikada) verilir. IV verilemediği durumlarda ağrılı olmakla beraber zorunluluk nedeniyle aynı doz IM olarak verilebilir.(Bu miktar 30 ml’lik hacim tutacağı için her iki kalçaya uygulanır.)



İdame dozu:

 • 1,5-2 gram/saat olacak şekilde sıvı içinde devamlı infüzyon şeklinde MgSO4 verilir. Veya saat başı 1,5 gr. 10 dak.da gidecek şekilde IV verilir.

 • Alternatif olarak (IV tedavinin verilemeyeceği şartlarda) saatlik 1,5 gr. MgSO4 (1 ampul/10 ml.) 2 doza bölünerek her iki kalçaya 5’er ml. yapılır.

 • Doğumdan veya son konvulsiyonun üzerinden en az 24 saat geçene kadar tedaviye devam edilir.

 • Magnezyum Sülfat infüzyonu devam ederken aşağıda sayılan bulgulardan emin olunmalıdır;

  • Solunum sayısının en azından dakikada 16 olduğundan

  • Patellar reflekslerin var olduğundan

  • İdrar çıkışının saatte en az 30 ml olduğundan emin olunmalıdır.

 • Magnezyum sulfatın verilmesi kesilmeli veya geciktirilmelidir eğer;

  • Solunum hızı dakikada 16’nın altına düşerse

  • Patellar refleksler yoksa

  • İdrar çıkışı saatte 30 ml’nin altına düşerse

 • Magnezyum sulfat toksitesine bağlı solunum depresyonu olduğunda; (tedavi sırasında hasta başında bulundurulacak acil tepsisi içerisinde mutlaka kalsiyum glukonat bulundurulmalıdır)

  • Solunuma yardımcı olunmalı (maske ve ambu, anestezi aparatları, entübasyon)

  • Kalsiyum glukonat 1 gr (10 ml %10 solüsyon) IV yoldan yavaş olarak (5 dakikadan daha kısa sürede verilmemeli) EKG monitorizasyonu veya nabız kontrolü altında ilaç verilmelidir. Gerekirse 2. doz verilir.

Magnezyum sulfat’ın bulunmadığı durumlarda DİAZEPAM ikinci seçenek ilaçtır.

Diazepam kullanım şeması (solunum depresse ise yapılmamalı )
Yükleme dozu:

 • 10 mg diazepam IV yavaşca 2 dakikada ver. Rektal yol da tercih edilebilir.

 • Eğer konvülsiyon tekrarlarsa yükleme dozu yeniden verilir.

 • Gelişebilecek solunum arestine karşı önlem al.

İdame dozu:

 • 40 mg diazepam 500 ml IV sıvı içinde korumalı olarak 12 saatte (serum fizyolojik veya Ringer laktat) hastayı uyanık ama sakin tutar. Solunum kontrol edilmeli.

 • 24 saat içinde 100 mg’dan fazla vermeyin.


Antihipertansif İlaçlar



 • 10 mg nifedipine kapsül delinerek dil altından emdir. Kan basıncı istenen düzeye gelmediği takdirde aynı uygulama 20 dakika aralarla tekrarlanabilir. En çok 5 uygulamadan sonra istenen kan basıncı düşmesi elde edilemiyorsa başka tedavi seçeneği düşün.

 • Nifedipinin etkili olmadığı olgularda Sodyum nitroprussid 0.25 mikrogram/kg/dakika IV infüzyon şeklinde başla. Bu tedavi sırasında kan basıncını 10 dakikada bir izle. Diastolik basınç 90 mmHg altına düştüğü durumlarda Sodyum nitroprussid’i sonlandır ve hastayı izle. Tansiyon tekrar yükselirse yarı dozda Sodyum nitroprussid uygulamasına devam et. Eğer başlangıç dozu 5 mikrogram/kg/dakika ise Diastolik basınç 90 mmHg altına düştüğü durumlarda Sodyum nitroprussid’i azaltarak sonlandır ve hastayı izle. Yan etkileri fazla olan tehlikeli ve uygulanması dikkat isteyen bir tedavidir.

 • Kan basıncı kontrolu sağlanırsa hastayı izle.

 • Nifedipine ile magnezyum sulfatın beraber kullanımında ani hipotansiyon açısından dikkatli ol.


GENEL AÇIKLAMA
Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği işbirliğinde Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Acil Obstetrik Bakım Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Acil Obstetrik Bakım Rehberi değişmez kurallar dizisi değildir ve hastaya sunulan hizmetlerin hukuki standartlarını oluşturmaz. Tıbbın ana prensibi olarak hastalık değil hasta vardır kuralına uygun olarak her hastanın durumunun kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilmesini temel prensip olarak kabul eder. Bu nedenle medikolegal değildir.





Protokol 04-V1




Yüklə 71 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə