Hafta kazanimlarYüklə 307,93 Kb.
səhifə2/3
tarix04.12.2016
ölçüsü307,93 Kb.
#812
1   2   34. SINIF – 4.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

NASIL ÖĞRENİYORUM?

Sınıf:

4. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

Kendi öğrenme stilini fark eder. ( Kazanım Numarası -23-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–20

Hazırlayanlar:

Serdar ERKAN

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARANCevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN

Süreç:

 1. Öğretmen Form–20’yi okur ve “bunlardan hangisinin size uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Neden?” sorusu ile grup etkileşimi başlatılır.

 2. Gönüllü öğrenciler cevaplarını sınıfla paylaşır.

 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

 • Bu öğrenme stilleri hakkında daha önceden bilginiz var mıydı?

 • Kendi öğrenme stilinize uygun çalışıyor musunuz? Neden?

 • Kendi öğrenme stilimize uygun çalışırsak neler olur?

 1. Kendi öğrenme stilini fark etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


Değerlendirme:


FORM–20

ÖĞRENME STİLLERİ

Aşağıda 3 tür öğrenme stiline sahip insanlarda genellikle rastlanan özellikler bazı özellikler belirtilmektedir. Bunlardan hangisinin size uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

GÖRSEL

Görseller, özel hayatlarında düzenli ve titiz olabilirler. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olabilirler. Dağınık bir masada çalışamayabilir, önce masayı kendilerine göre düzenleyebilir, daha sonra çalışmaya başlayabilirler. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yerler belirleyebilirler. Bu araç gereçleri hep bu yerlerde tutabilirler. Çantaları, dolapları her zaman düzenli olabilir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanabilirler. Defterlerinin köşeleri kıvrılmaz, kıvrılsa da ataç kullanabilirler. Düz anlatım dediğimiz (okullarda öğretmenin ya da bir öğrencinin ders anlatması) öğretim yönteminden yeterince yararlanamayabilirler. Tam olarak anlamaları için dersin mutlaka görsel malzemeler ile desteklenmesi gerekebilir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlarla kolay öğrenebilir ve bu araçlarla öğrendiklerini kolay hatırlayabilirler. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışabilirler (Boydak, 2006).

İŞİTSEL

İşitseller küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşabilirler. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı sevebilirler. Ahenkli ve güzel konuşabilirler. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılı olabilirler. İlköğretim bir ve ikinci sınıflarda kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinlemeyebilirler. Bu özellikleri nedeni ile işittiklerini daha iyi anlama özelliklerine rağmen bu şanslarını kaybedebilirler. Gözle okuma esnasında hiç bir şey anlamayabilirler. Bu nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir sesle okumalarına izin verilebilir. İşittiklerini daha iyi anlayabilirler. Daha çok konuşarak ve tartışarak öğrenebilirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih edebilirler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlayabilirler. Grupla ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenebilirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlamaya çalışabilirler (Boydak, 2006).

KİNESTETİK/DOKUNSAL

Dokunsallar oldukça hareketli olur, sınıfta yerlerinde duramayabilirler. Sürekli hareket halinde olabilirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, kapıyı örtmek, tebeşir getirmek hep onların görevi olsun isteyebilirler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa, derste ne olup bittiğini de anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlerle yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkabilir. Tahta, tebeşir, ders anlatımı, ders işleme sisteminden en az yararlananlar onlar olabilir. Dersin anlatılması veya görsel malzemeleri ile zenginleştirilmesi, kinestetik-dokunsal öğrencinin öğrenmesine beklenen ölçüde katkı sağlamayabilir. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar kinestetik öğrenci için daha az değer taşıyabilir. Çünkü ne kadar renkli ve canlı olursa olsun görsel materyaller onların öğrenmesini beklenen ölçüde kolaylaştırmayabilir, anlatımdan da yararlanamayabilirler. Öğrenebilmeleri için ellerini kullanacakları, yaparak, yaşayarak öğrenme dediğimiz öğrenme tekniklerinin uygulanması gerekebilir. Sınıf yerine okul bahçesi veya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak çok daha iyi öğrenebilirler (Boydak, 2006).

4. SINIF – 5.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ARAŞTIRIR-ÖĞRENİRİM

Sınıf:

4. sınıf

Yeterlik Alanı:

Eğitsel Başarı

Kazanım:

İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplar. (Kazanım Numarası -24-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Senaryolar

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİNSüreç:

 1. Öğretmen aşağıdaki senaryoları öğrencilere okur ve aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlar. (Öğretmen sınıfın ihtiyacına göre bu senaryoları değiştirebilir.)

Senaryo 1

Cüneyt, Matematik dersini sevmesine rağmen başarısızdır. Matematik dersinde başarılı olabilmek için verimli ders çalışma yöntemlerini bilmemektedir. • Cüneyt, nerelerden bilgi alabilir?

Senaryo 2

Hakan, ailesi ile birlikte tatile çıkacaktır. Gidecekleri yer hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. • Hakan nerelerden bilgi alabilir?

Senaryo 3

Hayrettin’in ailesi eve bilgisayar almıştır. Hayrettin bilgisayarı kullanabilmek için gerekli bilgilere sahip değildir. • Hayrettin, nerelerden bilgi alabilir?

Senaryo 4

Raşit, basketbol oynamayı çok sever. Boş zamanlarında bir spor kulübünde basketbol oynamak istemektedir. Fakat hangi spor kulübüne gidebileceği hakkında bilgi sahibi değildir. • Raşit, nerelerden bilgi alabilir?

Senaryo 5

Umut, hayvanları çok sevmekte ve ileride veteriner olmak istemektedir. Fakat bu meslek hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. • Umut, nerelerden bilgi alabilir?

 • Sizinde bu durumlara benzer yaşantılarınız oldu mu?

 • İhtiyaç duyduğunuz bu bilgileri nerelerden ya da kimlerden aldınız?

 • İhtiyaç duyduğunuz bu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplarken zorlandınız mı?

 • En çok hangi konularda bilgi toplama ihtiyacı duyuyorsunuz?

 • En çok bilgi topladığınız yer ya da kişiler kimler?

 1. İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplamanın önemi ve gerekliliği vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


Değerlendirme:4. SINIF – 6.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

AHMET’İN DİŞ FIRÇASI

Sınıf:

4. sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğunu fark eder. (Kazanım Numarası -104-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–21

Hazırlayanlar:

Ergül SIRKINTI - Rehber Öğretmen

*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.

Süreç:

  1. Öğretmen Form-21’i okur.

  2. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi başlatılır.

 • Ahmet niçin çok öfkeliydi?

 • Bireyler aynı olaylara farklı tepkiler verebilmektedirler. Ahmet’in yaşadığını siz yaşasaydınız öfkelenir miydiniz?

 • Ayşe Ahmet’e öfkesini kontrol edebilmesi için hangi egzersizleri yaptırdı?

 • Ayşe bu egzersizleri kimden öğrenmişti?

 • Öfkesi geçtikten sonra Ahmet neler hissetti?

 • Ahmet öfkesini kontrol edemeseydi neler olabilirdi?

 • Öfke kontrol edilebilir bir duygudur. Öfkelendiğinizde öfkenizi kontrol edebiliyor musunuz? Nasıl?

  1. Öfkenin kontrol edilebilir bir duygu olduğu vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.

Not: 6. sınıfta, gevşeme ve nefes egzersizlerine ilişkin bilgi verilmiştir. Öğretmen gerekli gördüğü takdirde bu bilgiden faydalanabilir.

Değerlendirme:


FORM–21


AHMET’İN DİŞ FIRÇASI

Ahmet o gün okula çok öfkeli gelmişti. Sıra arkadaşı Ayşe Ahmet’e günaydın bile diyememişti. Çünkü Ahmet çok sinirliydi. Ahmet dersi iyi dinlemiyor, sürekli “pöfff” diye sesler çıkartıyordu.

Ayşe, Ahmet’in bu durumuna çok üzülmüştü. Teneffüste Ahmet’in yanına yaklaşarak, niçin bu kadar öfkeli olduğunu sordu.

AHMET: Niçin olacak, kardeşim yüzünden, diye cevap verdi.

AYŞE: Ne oldu ki? Diye sordu.

AHMET: Daha ne olsun, sabah diş fırçamı kullanmış.

Ayşe gülmemek için kendini zor tuttu. Ahmet’in kardeşi Ömer henüz 1. sınıfa giden küçücük bir çocuktu.AYŞE: Neyse olan olmuş, öfke kontrol edilebilir bir duygudur. Rahatlaman için rehber öğretmenimizden öğrendiğim alıştırmaları yapar mısın?

AHMET: Neymiş o?

AYŞE: Şimdi:

Derin derin nefes al,

Bu sırada güzel bir manzarayı zihninde hayal et.

Derin derin nefes alıp verdiğinde göğsün değil karnın şişmelidir.

Bu sırada kendine “sakin ol” diyerek telkinde bulunabilirsin.

Ahmet, Ayşe’nin gösterdiği alıştırmalar ile biraz rahatlamış öfkesi geçmeye başlamıştı.AHMET: Öfkelenince başka ne tür alıştırmalar yapılmalı diye sordu.

AYŞE: Mizah!

AHMET: Nasıl yani?

AYŞE: Sevdiğimiz bir fıkra ya da gülmemizi sağlayacak bir filmi hatırlayıp, öfkemizi yok edebiliriz. Ayrıca, çevremizi değiştirmek öfkemizi yatıştırabilir. Şöyle ki; Bazen sinirlenip öfkelenmemize yol açan şeylerin yakın çevremizde olduğunu fark ederiz. Buradan biraz uzaklaşmak rahatlamamızı sağlayabilir. İçeri zili çalmıştı. Ahmet’le Ayşe sınıfa doğru yürürken, onları gören küçük Ömer koşarak yanlarına geldi. Bir türlü açmayı beceremediği kalemini ağabeyine uzatarak açmasını söyledi. Kalemi özenle açan Ahmet, kardeşine beslenme saatinden sonra dişlerini fırçalamayı unutmamasını öğütledikten sonra, kardeşinin başını okşayarak, sınıfına gönderdi.

Ahmet, afacan Ömer’e basit bir neden dolayı niçin bu kadar öfkelendiğinin şaşkınlığı içerisinde sınıfına girdi.Ergül SIRKINTI


4.SINIF 7.ETKİNLİK

Etkinliğin Adı:

ÖFKEM

Sınıf:

4.sınıf

Yeterlik Alanı:

Kişiler Arası İlişkiler

Kazanım:

Öfkesini uygun yollarla ifade eder. (Kazanım Numarası -105-)

Öğrenci Sayısı:

Tüm Sınıf

Süre:

40 Dakika

Ortam:

Sınıf

Sınıf Düzeni

Oturma Düzeni

Araç-Gereç:

Form–22

Hazırlayanlar:

Sündüz BÜKEL / Didem GÜLSARAN

Cevriye GÜLEBAĞLAN / Hicran ÇETİN*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni veya RAM’lardan gelecek uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir. Bunun sağlanamadığı ya da kalabalık okullarda rehber öğretmenin yetişemediği durumlarda bu etkinlikler yerine öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları, okulun özellikleri göz önünde bulundurularak sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler yapılabilir ya da diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.

*Öfkesini uygun yolla ifade etmede yoğun sorun yaşayan öğrenci için okul rehber öğretmeni, okul rehber öğretmeni yoksa RAM ile işbirliği yapılarak öğrenciye destek hizmeti sağlanmalıdır.

Süreç:

 1. Öğrenciler 6 kişilik gruplara ayrılır.

 2. Öğrencilere aşağıdaki açıklama yapılır.

Öfke temel bir duygudur. Her insan zaman zaman öfkelenebilir. Öfke ne iyi ne de kötü bir duygudur. Mutluluk, üzüntü gibi insanda var olan bir duygudur. İnsanlar incindiklerinde, hakları ihlal edildiğinde, işler yolunda gitmediğinde öfkelenebilirler. Öfke uygun olan ya da olmayan çeşitli biçimlerde gösterilebilirler. Uygun olmayan biçimlerde gösterildiğinde çevreye, eşyalara ya da başka insanlara zarar verilebilir. Şimdi sizlere dağıtacağım formdaki durumları okumanızı ve bu durumlara verebileceğiniz uygun tepkileri yazmanızı istiyorum.”

 1. Her gruba Form–22 verilir ve doldurmaları istenir.

 2. Her grup cevaplarını sınıfla paylaşır ve cevapların uygun olup olmadığı konusunda konuşulur.

 3. Aşağıdakilere benzer sorularla grup etkileşimi devam eder.

  • Form–22 de verilen durumlara benzer yaşantılarınız oldu mu? Olduysa ne yaptınız?

  • Öfkeyi uygun olmayan yollarla ifade edersek neler olur?

  • Öfkeyi uygun yollarla ifade edersek ne olur?

 4. Öfkesini uygun yollarla ifade etmenin önemi vurgulanarak etkinlik sonlandırılır.


Değerlendirme:FORM-22


Arkadaşınız izin almadan defterinizi aldı götürdü ve uzun süre defterinizi aradınız. Sonunda defterinizin arkadaşınızda olduğunu öğrendiniz ve çok öfkelendiniz:

Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?

…………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................Koridorda yürürken koşan bir arkadaşınız geldi ve size çarptı. Elinizdekiler yere saçıldı ve öfkelendiniz:

Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................Okul kantininde sırada beklerken iki kişi geldi ve bir şey söylemeden sizin önünüze geçtiler. Siz bu durum karşısında öfkelendiniz:

Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................Geç bir saatte dışarı çıkıp arkadaşınızla oynamak istediniz. Anneniz izin vermedi. Bu duruma öfkelendiniz:

Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................Ders çalışırken kardeşiniz geldi ve ödevinizin üzerini çizdi. Bu duruma öfkelendiniz:

Öfkenizi uygun yolla nasıl ifade edersiniz, davranışınız ne olur?

…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................
Yüklə 307,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə