Həyata nüfuz anı Demokratiyanın ibrətamiz erkən tarixinə baxışYüklə 3,87 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/54
tarix28.12.2016
ölçüsü3,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   54

ədalətsizliyi bütünlüklə ləğv etmək sahəsindəki şansı bu vaxt əldən buraxdığını da 

qeyd edərək, qəzet göstərir ki, Amerika Femidası xeyli sayda ştatda olan geylərin yenə 

də ikinci sort adamlar kimi qalması qaydasını poza bilmədi. Qəzet yazır ki, güman ki, 

məhkəmə onu nəzərə almışdır ki, belə ümumi yaxınlaşmaya ölkə hələ də hazır deyildir, 

ancaq bununla həm də bu problemin ölkəni parçalamaq gücündə olduğu ehtimalına 

şişirdilmiş qaydada yanaşdığını nümayiş etdirdi. Lakin bunu da diqqətdən yayındırdı 

ki, sonrakı təxirə salınma da adamlara olduqca baha başa gələcəkdir. Bu vaxtdan 

etibarən artıq amerikanların 30 faizi bircinsli nikahların icazə verildiyi regionlarda 

yaşayır.  

Aydın deyildir ki, bircinsli cütlüklər barədə yeniləşmiş federal qanun qəbul 

ediləcəkdimi ki, belə nikahın qanuni sayıldığı ştatda evlənmiş, lakin sonra bircinsli 

nikahlara icazə verilməmiş ştata getmiş adamların üzləşəcıyi problemləri asanlıqla həll 

etsin. Yerli məhkəmələr bu işlərə yəqin ki, öz ştatlarının xeyrinə olan qaydada 

baxacaqdır və bircinsli nikahları qadağan edən ştatların qanunların əleyhinə çıxacaqlar. 

Bu vaxt Ali Məhkəmə yenidən bu problemlə qaytmağa məcbur olacaqdır.  

Bircinsli nikaha daxil olan yeni ər-arvadlar başqa ştatın sərhədini keçdikdə, 

onların nikahı hökmən sual altına salınacaqdır. Bu vəziyyət Vətəndaş müharibəsindən 

əvvəl Birləşmiş Ştatlarda mövcud olan situasiyanı yada salır.Qul ştatlarının yerləşdiyi 

Cənubla, quldarlığı ləğv etmiş Şimal ştatlarının münasibətləri bu ziddiyyətə görə daha 

da pisləşirdi. Azadlığa can atan qullar Cənubdan qaçıb, Şimalda gizlənməyə ümid 

bəsləyirdilər. Lakin Cənubun təzyiqi və təhriki ilə xüsusi «Qaçmış qullar barədə qanun» 

qəbul olundu. Bu qanuna görə, qaçan qul Şimalda tutulub, mühakimə olunmaqla, 

Cənublakı sahibinə qaytarılmalı idi. Məhkəmə hər qaçan qulu sahibinə qaytardığına 

görə həmin qanuna müvafiq olaraq dövlətdən 5 dollar məbləğində mükafat alırdı, bu 

da bütün hökmlərin birtərəfli, yəni qulların ziyanına olacağına zəmin yaradırdı. 

Bircinsli nikaha daxil olanlar da öz ştatlarında qanunun himayəsi altında sərbəst 

olduqları halda, bu qaydanı qəbul etməmiş ştatın ərazisinə keçdikdə, onların təqib 

olunması ehtimalı artır və buna görə problemlərlə üzləşə bilərlər. Belə  vəziyyəti 

aydınlaşdırmaq üçün yeni məhkəmə prosesləri işə düşəcəkdir, onlar da yəqin ki, 

ştatdakı mövcud münasibətə uyğun olaraq qərar çıxarmağa üstünlük verəcəklər. 

Femida bu vaxt gözlərindəki pərdəni kənara atacaqdır.  

«Washinqton Post» qəzeti isə yazırdı ki, bircinsli nikahlar qələbə çalmışlar, ləğv 

edilmiş qanunlar isə diskriminasiyaya xidmət edən sənədlər idi. Artıq 13 ştatda 

bircinslilər öz nikahlarını qeyd etdirə bilərlər. Avqustun 1-dən isə bircinsli nikahlar 

ABŞ-ın daha 7 ştatında da qanuni hesab edilcək, həmin regionlarda isə bir il əvvəl buna 


44 

 

icazə verilmirdi. Kalifoniya, Delaver, Men, Merilend, Minnesota, Rod Aylend, Vaşinqton ştatları yeni qanunu qəbul edənlərin siyahısına daxil olacaqlar. Bu yeddi 

ştatda isə 59 milyona qədər adam yaşayır.   

Bu vaxtadək çox sayda amerikan özü ilə  bir cinsdən olan əcnəbi partnyorları 

üçün vətəndaşlıq və ya yaşamaq hüququnu ala bilmirdi. ABŞ Ali Məhkəməsinin son 

qərarı belə ayrı-seçkiliyə birdəfəlik son qoyur.  

Ən mühüm  cəhətlərdən biri də odur ki, Ali  Məhkmə Kaliforniya məhkəməsinin 

qeyri-konstitusional hesab etdiyi 8-ci düzəliş barədəki qərarını ləğv etdi. Beləliklə, 

Kaliforniya ştatı yenidən bircinsli nikahları qeydə alacaqdır.  Qəzet yazır ki, «Nikahın 

müdafiəsi barədə Akt» və 8-ci Kaliforniya düzəlişi homofob təşəbbüslərinin bəhrəsi 

olmaqla, onların eyni vaxtda ləğv edilməsi homofoblar üçün nəhəng məğlubiyyətə 

çevrildi. Hələ 2003-cü ildə ABŞ Ali Məhkəməsi qəti surətdə qərara almışdı ki, 

homoseksuallığın cinayət xarakterli olduğu barədə ştatlarda nə vaxtsa qəbul olunmuş 

bütün qanunlar qeyri-konstitusionaldır. Buna görə dövlət bütün ştatlarda bircinsli 

nikahları hüquqi cəhətdən eibarlı hesab edəcəkdir. İyunun sonunda San-Fransisko 

meriyasında iki lesbiyankanın nikahı qeydə alındı. Fransadakı oğlan cütlüyü, burada 

isə qadın cütlüyü qanuni nikah bağlanmasına yol açdılar.        

   Artıq İngiltərə də bircinsli nikahları qanuniləşdirmək ərəfəsindədir, daha 

doğrusu, parlamentin hər iki palatası, əvvəlcə Lordlar Palatası, sonra isə İcmalar 

Palatası belə qanunu qəbul etmişlər, indi yalnız kraliçanın qanunu imzamlaması qalır, 

bunda isə heç bir şübhə ehtimalı olmamalıdır. 

  Cari ildə bircinsli nikahlar həmçinin Braziliyada qanuni elan edilmişdir. Belə 

qanunun həmçinin bu ilin avqustunadək Uruqvayda və Yeni Zelandiyada qüvvəyə 

minməsi planlaşdırılmışdır. 

Qeyri-ənənəvi  cinsi orientasiya heç də XX əsrin  ikinci yarısının və ya XXI əsrin 

başlanğıcının problemi deyildir. Deməli, bircinslilərin intim yaxınlığı qədim dövrlərdə 

də mövcud olduğundan, Bibliya bunu insan təbiətinə zidd olan bir eybəcərlik kimi 

təsvir etmiş, gələcək nəsillərə ibrət dərsi vermək üçün Sodom və Qomorra simvollrını 

meydana gətirmişdir. Bibliya homoseksuallığı günah adlandırır (Başlanğıc,19:1-13, 

Levit 18:22). Bircinsli intim yaxınlığın İncil də xristianlıqda günah olmasını qeyd edir. 

İslam bilicilərinə görə  homoseksuallıq cinayətini törətməkdə təqsirkar olan daş-qalaq 

edilməli idi, istəyir o, evli, ya subay olsun.  

Əgər homoseksualizm indi xeyli sayda xalqları və dövlətləri düşünməyə, yeni 

qanunlar çıxarmağa sövq edirsə, bu hadisənin mahiyyətinə nəzər salmaq pis olmazdı. 

Homoseksualizm normal seksual münasibətin dəyişilməsi adlanmaqla, eyni cinsdən 

olan adamın başqa birisinə cinsi cazibə hiss etməsidir. Yunan dilində homo – «eyni» 

deməkdir, bu, heç də latın dilindəki «homo»-dan – «insan» sözündən əmələ 

gəlməmişdir. Homoseksualizm, həm heteroseksualizm (başqa cinsdən olana) 

münasibətlərinə görə homoseksualizmə üstünlük verilməsini,həm də homoseksual və 

heteroseksual praktikanın növbələşməsini (bioseksuallığı) əhatə edir. Bu normadan 

kənara çıxma heç də həmişə fiziki kontakta aparıb çıxarmır.  

Qadın homoseksuallığı  isə çox vaxt lesbiyanizm adlanır, bu da Egey 

dənizindəki Lesbos adasının adından götürülmüşdür, həmin adda şairə Sapfo bir qrup 

qadına liderlik edirdi. Homoseksuallıq barədə, seksual normadan kənara çıxmanın 


45 

 

qədim və ümumi praktikası haqqında müəyyən məlumat verilməsinə baxmayaraq, XX əsrə qədər bu məsələnin elmi cəhətdən öyrənilməsinə diqqət verilmirdi. Bu, da 

müəyyən qədər onunla əlaqədardır ki, onlara çox hallarda qanuni və mənəvi biabırçılıq 

əlaməti kimi baxılırdı. Yalnız İkinci Dünya müharibəsindən sonra, islah-əmək 

düşərgələrinin etiraflarından kənarda baş verən məlumatlar əsasında bu məsələ 

öyrənildi.. İri miqyaslı homoseksuallıq hadislərinin və sosial əlaqələrinin korrelyasiyası 

A.K.Kinsey tərfindən 1948-ci və 1953-cü illərdə öyrənilmişdi. ABŞ-da kişilərin 37 

faizinin, qadınların isə 13 faizinin ən azı bir dəfə homoseksual təcrübəyə meyl edən 

əlamət nümayiş etdirdiyi barədə o, məlumat vermişdi.  

Digər ölkələr  barədə müvafiq statistik məlumatları müqayisə edə bilmədiyindən 

və yararlı məlumata malik olmadığından, onun bu fenomeni öyrənməsi ümumən 

homoseksual fərdlərlə və kiçik qruplarla məhüdudlaşmışdı. Birləşmiş Ştatlardakı digər 

başqa bir antropoloq və fizioloq sadə cəmiyyətləri öyrənmiş, 190 cəmiyyətdən 76-da 

homoseksuallıq yararlı kimi qəbul edilmiş, onlardan 49-da (64 faizində) bu praktikanın 

normal hal sayıldığı məlum olmuşdur. 

Ölüm təhlükəsi  də daxil olmaqla, hətta sərt cəzaların  olduğu cəmiyyətlərdə də 

homoseksuallıq hələ də baş verir. Bu, çox hallarda kişilər və qadınlar arsında meydana 

çıxır, qadınlara nisbətən, kişilərdə nomardan kənara çıxma qaydasındakı belə cinsi 

fəallıq və ya stabil əlaqələr boşanmaya gətirib çıxarır.  

Homoseksuallıq  hallarına görə dörd hipoteza irəli  sürülür:  

1. Genetik azmadan  əmələ gələn və ya bəzi irsən götürülən bircinsli əlaqə 

əvvəlcədən olan bir meyl kimi  belə cinsi davranışa adamı  anadan doğulan vaxtdan 

istiqamətləndirir. Bu nəzəriyyə yüngül eksperimentlərdən və əsasən heyvanlar 

arasında olan əlaqələrdən çıxarılmışdır.  

2. Homoseksual  obyektin seçimi tədricən fərd-cəmiyyət münasibətlərinin fərdi 

əlaqələrində mövcud olan xüsusi şəraitlərin nəticəsi olur və bu, adamın özünü 

homoseksual kimi tanımasında fərdin xeyrinə olur. Bu qarşılıqlı əlaqəyə görə 

normadan kənara çıxma yalnız 1970-ci illərdə öyrənilmə obyektinə çevrilmişdir.  

  3.Uşağın inkişafının xüsusi dövrlərində, xüsusən erkən  uşaqlıq vaxtı və 

gənclikdə həlledici rol oynayır. Bu isə daha çox dustaqxanalarda mövcud olur. Oğlanlar 

homoseksual fəaliyyəti icra edirlər, çünki sonralar bu, həmyaşıd qrupun təzyiqləri ilə 

hetoroseksual əlaqələrə gətirib çıxarır.  

4. Valideynlər  və uşaqlar arasındakı kəskin  qaydasızlıqlar bəzi homoseksuallığı  

dəstəkləyən bir amil hesab  edilir, çünki oğlan uşağının  

müstəsna qaydada özünü tanıması  öz anası ilə və ya qızın  isə öz atası ilə baş verir. 

Empirik məlumatlar hesabına homoseksualların həyat tarixçələri heteroseksuallarınkı 

ilə müqayisə edildikdə, həmçinin ziddiyətli nəticələr əldə edilir. Ancaq onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, azacıq öyrənmə qeyri-adi sayılan ana-oğul münasibətlərinin 

tanınması ilə əlaqədardır. 

Axırıncı hipotezanın  təsdiqi kimi onu misal gətirmək olar ki, Samoa adasında 

bir sıra oğlan uşaqlarını hələ körpəlikdən  qız uşağı kimi tərbiyə edirlər, demək olar ki, 

onlar daim kişi cinsi  ilə sevgi münasibətlərində olurlar. Bu vəziyyət Samoa 

mədəniyyəti üçün nəinki adi haldır, heç homoseksualizm də hesab edilmir. 46 

 

Uşaqların erkən yaşlarda olduqları mühit də bəzən onların cinsi  orientasiyasını dəyişmə meylini  yaradır. Oğlan uşaqlarının ananın və ya 

nənənin bəzək şeyləri və kosmetikası ilə oynamaları belə nəticələrə gətirib çıxarır. 

Homoseksuallığın fizioloji  cəhətdən anormal hesab edilməsi «normal» 

adamların fizioloji təsəvvüründən, quraşdırmasından əmələ gəlir. Homoseksuallarla 

heteroseksuallar arasında mühüm fərq və ya bir cinsdən olanın və ya başqasının 

seçilməsi belə bir nəticənin obyektidir.  

Bəziləri naşılıq üzündən, lazımi biliklərə malik olmadıqlarından 

homoseksualizmin təbiətə zidd olduğunu sübut etmək üçün heyvan aləmindən misal 

gətirirlər, guya ki, onlarda belə bircinsli əlaqələr mövcud deyildir. Bu yanlış fikirdir. 

Erkək zürafələr çox vaxt digər erkəklərlə cütləşirlər. Bir çox qruplarda homoseksual 

kontaktlar heteroseksual əlaqədən daha çox baş verir. Kərtənkələlərin bir çox növü heç 

erkəyin iştirakı olmadan, partenogenez qaydasında törəmə verirlər. 

Homoseksualları fahişələrlə  müqayisə etmək də ədalətsizlikdir. Fahişəlik 

homoseksuallıqdan fərqli olaraq qazanılır və peşəyə çevrilir, belə qadınlar çox hallarda 

həyatlarının mənasını öz bədənini satmaqda görürlər. Fahişələr bəzən normal 

cəmiyyətdən təcrid olunmaqla, öz submədəniyyətlərinə qapılırlar. 

Çox sayda dövlətlərdə  və millətlərdə bu peşəyə həsr edilən həyat yarlık kimi 

qəbul edilir, bunun bəzən  cinayətlərə qədər inkişaf etməsi də təccüb doğurmur. 

Onlar bəzi hallarda mütəşəkkil cinayətkarlığa cəlb olunurlar.  

Bibliyanın  bircinsli intim yaxınlığı iki şəhərlə 

məhdudlaşdırmasına, lənətləməsinə baxmayaraq, qədim dünyada homoseksualizm heç 

də nadir hadisə hesab olunmurdu. Antik dövrün tarixi bu barədə daha geniş 

məlumatlar verir. Qədim Yunanıstanda bircinsli məhəbbət az qala heterocinsdən olan 

adamların məhəbbətinə bərabər sayılırdı. Bu ölkədə həmin dövrdə kişilər arasında 

məhəbbət olduqca geniş yayılmışdı, bu, hisslərin məhz normal qaydada meydana 

çıxması halı kimi hesab olunurdu. Əsatirə görə, məhəbbət allahı Erosun oxları təkcə 

kişilər və qadınlar arasında deyil, həmçinin kişilər arasında biri-birinə qarşı sevgi 

hissləri yaradırdı. Gənclərə məhəbbətin həm də tərbiyəvi əhəmiyyəti olduğu güman 

edilirdi. Belə ki, yaşlı kişi həyatda gənc oğlanın hamisi olurdu. Kişi məhəbbətinin 

dünyası, polislərin (şəhər-dövlətlərin) hərbi təşkilatının xüsusiyyətlərindən əmələ 

gəlirdi, burada veteranların himayədarlığı hərbi xidmətə yeni daxil olarlarla intim 

yaxınlığa çevrilirdi. Yunanlar nikahı praktiki fayda nöqteyi-nəzərindən qəbul edirdilər. 

Ər öz arvadında birinci növbədə uşaqlarının anasını və ocağını mühafizə edənini 

görürdü. Ona görə də burada iki cins arasındakı məhəbbət prioritet əhəmiyyətə malik 

deyildi.  

Orduda isə  homoseksualizm daha geniş yayılırdı. Tarixin  ən böyük sərkərdəsi 

sayılan Makedoniyalı Aleksandr öz əziz dostu Hefestionla  intim yaxınlıqda idi və bu 

əlaqə  sərkərdənin baktriyalı arvadı Roksananın ciddi hiddətinə səbəb olurdu. 

Hefestionun ölümü Böyük Aleksandr üçün ağır zərbəyə bərabər idi.  

Qədim Yunanıstanın Fiva əyalətində homoseksualizm ümumiyyətlə qəbahət 

sayılmırdı. Bir-birinə vurulmuş kişilərdən, sayı 300 nəfər olan elit qoşun düzəldilirdi. 

Bir mühüm döyüşdə onlardan heç kəs geri çəkilmədi, əksinə, ölümü, öz sevgilisi 47 

 

qarşısında qaçıb xilas olmaq biabırçılığından üstün hesab etdi. Bu barədə məşhur tarixçi Plutarx yazır. 

Qədim Yunanıstan həm də qadınlar arasında homoseksual  

əlaqələri meydana çıxarmışdır. Troya müharibəsinin baiskarı füsunkar Yelenaya təkcə 

kişilər deyil, ətrafındakı qızlar da vurulurdular. Lesbos adasından olan görkəmli şairə 

Sapfo (b.e.ə. VII-VI əsrlər) gözəl nəğmələr, nikah nəğmələri sayılan epitalamyaların 

müəllifi olmaqla, bu şeirlərində dərs dediyi, ərə getməyə hazırlaşan qızlara mürəciət 

edirdi. Onun başçılıq etdiyi kult birliyi gözəllik ilahəsi Afroditaya həsr olunmuşdu. 

Sapfonun şeirlərində məhəbbət və həsrət motivləri çoxluq təşkil edirdi və şairənin 

düşüncəsində məhəbbət «şirn-acı əjdahadır ki, ondan heç bir qorunma üsulu yoxdur». 

Əfsanəyə görə, şairə dərs verdiyi qızlarla intim yaxınlıq edirdi. Platon öz 

epiqrammasında onun mahnıları barədə demişdi: «Muzalar (ilahələr) sayca doqquz 

hesab olunur, lakin onlar çoxdur, axı lesbiyanka Sapfo da muzadır. Onunla birlikdə 

onlar on nəfərdir». Bu sözlərlə böyük filosof, Sapfonu ilahələrə bərabər tuturdu. 

Orta əsrlərdə yapon samuraylarında təcrübəli  kişi ilə gənc oğlan arasında 

syudo – homoseksuallıq praktikası xüsusi hörmətə malik idi. Belə hesab olunurdu ki, 

bu, gəncdə ləyaqəti, vicdanlılığı, gözəllik hissini tərbiyə edir. 

Qədim Romaya  isə yunan mədəniyyətinin güclü təsiri olduğu kimi, yunanların 

əxlaq məsələsindəki qüsurları da bu ölkəyə asanlıqla yol tapır və orada geniş yayılırdı. 

Bizim eradan əvvəl II əsrdə yaşamış Qədim Romanın görkəmli dövlət xadimi Böyük 

Katon yunanların əxlaq pozğunluğunun təsirinə qarşı kəskin mübarizə aparırdı, hətta 

onların ədəbiyyatının və incəsənətinin öz ölkəsinə nüfuz etməsinə də qarşı çıxırdı. 

Həmin dövrdə yaşamış komedioqraf Tit Maktsi Plavt öz əsərlərində yunanların 

pozğunluğuna qarşı romalıların bakirəliliyini qoyurdu. Lakin sonrakı dövrlərdə bu 

bakirəlikdən heç bir əsər-əlamət qalmadı. 

Böyük Roma sərkərdəsi Qay Yuli Sezarın da cinsi orientasiyasında qüsuru 

olduğu bildirilir.17 yaşında olarkən o, bir qədər Bufiniyada yaşamışdı, orada çap 

Nikomedin guya onunla intim əlaqədə olduğu güman edilir. Düşmənləri bəzən onu 

«Nikomedin arvadı» adlandırırdılar. Əxlaq pozğunluğuna görə Sezara «bütün 

qadınların əri, bütün kişilərin arvadı» deyirdilər. Belə ittihamlar, ona olan paxıllıqdan 

da qidalana bilərdi.  

Sezara cəsarət  kimi, hədyanlıq da yad deyildi, o, həm də istənilən vaxt 

qanunlara, hətta dini qadağalara məhəl qoymamaqla seçilirdi. Senatorlardan biri onun 

qanun  layihəsinə qarşı kəskin şəkildə çıxış etdikdə, Sezar onun başına əvvəlcədən 

hazırlanmış bir vedrə peyin tökmüş və senatı alçaltmışdı. Peyinə müraciət isə qanun 

layihəsinin aqrar məsələyə aid olması ilə əlaqədar idi. Sonralar isə o, ölkənin vətəndaş 

müharibəsinə cəlb etdi və çar olmaq eşqinə düşdükdə isə, senatorların hazırladığı sui-

qəsddə qətlə yetirildi.  

Sonrakı ilkin 15 imperator arasında təkcə Klavdinin kişilərlə məhəbbət 

əlaqəsində olmaması güman edilir. Bu isə şairlər və yazıçılar tərəfindən qeyri-adi 

davranış hesab olunurdu və onlar Klavdini ələ salınırdı. Onlar deyirdilər ki, yalnız 

qadınları sevməklə Klavdi arvada bənzəyən oldu. Ailəsində isə o, bədbəxt adam idi, 

imperator əri sağ ola-ola əxlaqsızlıqda ad çıxarmış arvadı Messalina başqasına ərə 

getmişdi. Messalina öldürüldükdən sonra Klavdi öz doğma qardaşı qızı Aqrippinaya 


48 

 

evləndi, o, gələcək imperator Neronun anası olmaqla, bu vaxt dul qadın idi. Onun öz oğlu Neronla intsest (qanqarışdırıcı) əlaqədə olduğu iddia edilir. Neron isə öz sələfi, 

doğma bacısı ilə intim yaxınlıq edən Kaliqula kimi əxlaqi pozğunluq simvoluna 

çevrilmişdi, o, bir oğlana evlənmiş, digər bir oğlana isə ərə getmişdi. Tarixçi Svetoni 

özünün «On iki Sezarın həyatı» əsərində nəcib imperatorlardan başqa digərlərinin 

iyrənc əxlaqından geniş söhbət açır.  

Sonralar İtaliyada da  məşhur sənət adamları arasında homoseksualizmə meyl 

edənlər olmuşdu. Renessansın dahi heykəltaraşı və rəssamı Mikelancelonun və 

şöhrətdə ondan geri qalmayan Leonardo da Vinçinin də həmin qrupun 

nümayəndələrindən olduğu bildirilir. Mikelancelo ahıl yaşına çatmasına baxmayaraq, 

evlənməmişdi, məşuqəsi hesab edilən şairə qadınla isə onu yalnız platonik məhəbbət 

birləşdirirdi.  

XIV əsrin əvvəllərində İngiltərə kralı olmuş II Eduardın kişi məşuqu Piers 

Qeyverston dövlətin idarə edilməsinə də müdaxilə edirdi və bu, kralın fəlakətli 

vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxardı. Onun arvadı Eleanor da öz məşuqu Rocer 

Mortimerin köməyi ilə kralı taxt-tacdan devirdi. Dahi ingilis dramaturqu Uilyam 

Şekspirin də homoseksualist olduğu etiraf edilir. Görkəmli ingilis dramaturqu və şairi 

Oskar Uayld lord Alfred Duqlasla yaxın dostluq edirdi və onun atası Uayldı sodomitdə 

ittiham etdi və həmin cinayətə görə o, 1895-ciildə iki illiyə azadlıqdan məhrum edildi. 

Dustaqxanadan o, məşuquna gileylə dolu olduqca təsirli məktublar yazırdı. Məhbəsdən 

çıxdıqda o, ehtiyac içərisində idi. Bu səbəbdən də Parisə yollandı və 1900-cü ildə 46 

yaşında orada da öldü və şəhər qəbristanlığında dəfn edildi.  

Dahi rus  mədəniyyət xadimləri arasında da cinsi  orientasiyası ənənə halından 

uzaq olanlar olmuşdur. Böyük bəstəkar P.İ.Çaykovski belə davranışının üstünün 

açılmasından qorxub, zəhərlənmə yolu ilə həyatdan getmişdi. Balet sənətinin məşhur 

xadimləri S.P.Dyagilyev və Rudolf Nuriyev öz cinslərindən olanlarla yaxınlığa 

üstünlük verirdilər. Axırıncı belə nizamsız əlaqələrə görə AİDS xəstəliyinə tutulmuş və 

bu fəsaddan ölmüşdü.  

Belə siyahını xeyli artırmaq olar. Geylər isə  özlərinin ümumdünya fenomeni 

olduqlarını  göstərmək üçün həmn dəstəyə aid  olan məşhur şəxsiyyətlər barədə çox iri 

siyahı təqdim edirlər və burada əslində ciddi şişirtmə halı olmaya da bilər.  

Cinsi orientasiyası  fərqli olanları nədəsə günahlandırmaq da 

insanllıq ölçüsündə ədalətsizlik hesab olunmalıdır. Bir çox hallarda bu təbiətin 

səhvidir və ya genetik  əsaslara malikdir. Təbiətin qüsuruna və ya valideynlərn 

təqsirinə görə kimisə günahlandırmaq da ən azı rəhmsizlikdən xəbər verir. Onların 

münasibətlərinə insanlığı ləkələyən bir hal kimi baxmaq da nə dərəcədə həqiqətə 

uyğundur? Əxlaqsızlığa, fahişəliyə, öz bədənini alver obyekti edənlərə qarşı bir sıra 

ölkələrdə hansısa hədlərdə mübarizə aparılırsa, bircinsli intim yaxınlığa meyl edənlərə 

əvvəlki tək qəddarcasına münaibət bəslənməsi yolverilməzdir. Geylərə ya 

lesbiyankalara qarşı ispan inkvizisiyasını bərpa etmək nə dərəcədə haqlıdır? Hisslərə 

görə, əgər bu qanunu kobud surətdə pozmaqla müşayiət olunmursa, insanlar nəyə görə 

hansısa ittihamlara məruz qalmalıdır?  

Lakin homoseksual  lobbi də homoseksualizmin normal hal  olduğunu təbliğ 

etməklə, əslində hədyanlıq  fazasına keçib, digər əksəriyyət tərəfindən  özləri üçün 


49 

 

əslində aqressiv mühit yaradılmasına səy göstərir. Geylərin özünü elitar təbəqə hesab etməsi də onlara qarşı tolerantlığı sıradan çıxarıb, nifrət hissinin yenidən güclənməsinə 

səbəb ola bilər. Təssüf ki, bəzi KİV-lər bu məsələdə ölçü hissinə riayət etməyib, qeyri-

ənənəvi orientasiya azlığına aid hər bir uğurlu tədbiri, az qala onların triumfu kimi 

qələmə verirlər.  

Geylər, lesbiyankalar  bircinsli nikaha daxil olmaqla  öz arzu olunan 

məqsədlərinə çatırlar, cəmiyyət də bundan birbaşa ziyan  çəkmir. Lakin cəmiyyətin 

inkişafı üçün insan nəslinin artması mühüm  şərt olduğundan, bircinsli nikahlar ziyan 

vurmamış da ötüşmür. Axı belə nikahlarda övlad törəmir, yalnız əks cinslərin 

ittifaqından nəsl artmağa başlayır. Ona görə də hər bir millət həm də özünün 

demoqrafik inkişafına qayğı göstərməlidir. Onsuz da bir sıra Avropa ölkələrində uşaq 

doğumunun kəskin surətdə azalması hesabına, gənc yaşda olan əhalinin sayı azalır, 

həmin ölkələr qocalar və ahıllar diyarlarına çevrilirlər. Sodomiyanı az qala ön plana 

keçirən cəmiyyət getdikcə yeni, çox vacib olan təzə qandan məhrum ola bilər. 

Dinozavrların bir vaxtlar nəslini çoxaltmağa həvəsini itirdiyi güman edilir, bu isə 

onların növünün bütünlüklə sıradan çıxmasında rol oynayan mühüm amillərdən birinə 

çevrildi. Bəşəriyyət dinozavrların taleyini yaşamağa azacıq meyl etsə, bu görünməmiş 

fəlakətə səbəb ola bilər.  

Bir sözlə, bircinsli  əlaqələrə tolerantlıq göstərilirsə, buna daxil olan adamlar da 

əksəriyyətə  qarşı aqressivlikdən uzaq olmalıdırlar. Qoy onlar özlərini tam hüquqlu  və 

hörmət olunan vətəndaşlar kimi hiss etsinlər, ancaq heç də özlərini yüksək kasta hesab 

etmək iştahına düşməsinlər. Onlardakı bəzən güclü qısqanclıq hissi həddi aşır və 

ətrafdakılara ölçüyə sığmayan qəzəb hissinə çevrilir. Dustaqxanalardakı gənc 

«məşuqəsinə» kimsə söz atdıqda, ifrat qısqanclıq hesabına hami məşuq ən ağır cinayətə 

də əl atmaqdan çəkinmir. Ona görə də məhbəslərdəki bircinsli əlaqələr yeni, daha ağır 

cinayətlər üçün şitillik rolunu oynayır. 

Keçmişdə təmiz  əxlaqın bərqərar olması naminə faydalı  tədbirlirlə yanaşı, 

ifrat cəzalar  praktikası da tətbiq olunurdu. Keçmişin dəhşətləri yalnız 

xatirələrdə yaşasa yaxşıdır, onların təkrarı və ya yeni şəkildə bərpa edilməsi Yüklə 3,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   54
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə