HeydəR ƏLİyev fondu miLLİ yaddaşin keşİYİNDƏ II ciLDYüklə 33,31 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/15
tarix23.12.2016
ölçüsü33,31 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

127.  Vəlibəyov R. Heydər Əliyev Fondu mədəniyyətimizin təbliğində və zəngin-
ləşməsində mühüm işlər görür/R.Vəlibəyov//Yeni Azərbaycan. 2009. 7 may.
128.  M.A.Əliyevanın  Heydər  Əliyev  mükafatı  ilə  təltif  edilməsi  haqqında: 
Azərbaycan  Respublikası  Prezidentinin  Sərəncamı,  5  may  2009­cu  il//
Azərbaycan. 2009. 13 may.
129.  Azərbaycan  ilə  UNESCO  arasında  əməkdaşlıq  daha  yüksək  səviyyəyə 
qalxacaqdır:  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın 
AzTV­yə müsahibəsi]/M.Əliyeva//Xalq qəzeti. 2005. 30 avqust.
130.  Bədii gimnastika üzrə 27­ci Dünya Çempionatının təntənəli açılış məra-
simi: Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliye-
vanın çıxışı/M.Əliyeva//Xalq qəzeti. 2005. 4 oktyabr.
131.  Heydər  Əliyev  Fondunun  hazırladığı  “Azərbaycan”  İnternet  Portalının 
təqdimat  mərasimi  keçirilmişdir:  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti, 

214
UNESCO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın çıxışı]/M.Əliyeva//
Azərbaycan; Xalq qəzeti. 2005. 23 iyul.
132.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı: [“Yüzil-
liyin  mesenatı”  Beynəlxalq  Xeyriyyə  Fondunun  “Yaqut  Xaç”  ordeninin 
təqdim edilməsi mərasimində]/M.Əliyeva//Azərbaycan.­ 2005. 14 oktyabr.
133.  Mehriban  Əliyeva:  Dünya  çempionatı  məqsəd  deyil,  Azərbaycanın  ta ri­
xində mühüm mərhələdir: [Heydər Əliyev Fondunun, Azərbaycan Gimnas-
tika Federasiyasının prezidenti ilə oktyabrın 3­də Bakıda başlayacaq bədii 
gimnastika  üzrə  XXVII  Dünya  çempionatı  və  federasiyaya  rəhbərliyinin 
üçilliyi ilə əlaqədar müsahibə]/M.Əliyeva//Xalq qəzeti. 2005. 1 oktyabr.
134.  Mehriban Əliyeva xoşməramlı səfirdir: [Heydər Əliyev Fondunun prezi-
denti ilə müsahibə]/Müsahibəni apardı: O.Siqanov//Respublika. 2005. 31 
may.( İzvestiya. 2005. 26 may).
135.  Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ABŞ­a 
işgüzar  səfəri:  ABŞ­Azərbaycan  Ticarət  Palatası  adından  ziyafət:  Azər-
baycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevanın çıxışı/M.Əli-
yeva//Xalq qəzeti. 2006. 12 dekabr.
136.  Bakıda  “Orta  əsr  əlyazmalarında  tibb  və  əczaçılıq”  mövzusunda  I  Bey-
nəlxalq  konfrans  işə  başlamışdır:  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Xalq qəzeti.  2006. 13 iyun.
137.  Heydər  Əliyev  Fondu  Qarabağ  həqiqətlərinin  dünyaya  yayılmasına  öz 
töhfəsini verir: Qarabağ həqiqətləri bukletlər toplusunun təqdimat mərasi-
mində Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları 
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan, 
Xalq qəzeti. 2006. 25 yanvar.
138.  Heydər Əliyev Fondunda görkəmli şərqşunas alim Aida İmanquliyevanın 
“Yeni  ərəb  ədəbiyyatının  korifeyləri”  kitabının  təqdimatına  və  Fondun 
prezidenti  Mehriban  Əliyevaya  İSESCO­nun  “Xoşməramlı  səfiri”adının 
verilməsinə  həsr  edilmiş  mərasim  keçirilmişdir:Heydər  Əliyev  Fondu-
nun prezidenti Mehriban Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Ədəbiyyat qəzeti. 
2006. 1 dekabr.
139.  Heydər Əliyev Fondunda Rusiyanın “Puşkin kitabxanası” fondundan ki­
tabların  hədiyyə  edilməsi  mərasimi  keçirilmişdir:  [Fondun  prezidenti 
Mehriban Əliyevanın mərasimdə çıxışı]/M.Əliyeva//Azərbaycan; Respub-
lika. 2006. 2 fevral. Xalq qəzeti. 2006. 2 fevral.
140.  Heydər  Əliyev  Fondunda  “Yeniləşən Azərbaycana  yeni  məktəb”  proqra-
mının ikinci mərhələsinin təqdimatına həsr olunmuş “dəyirmi masa” keçi-
rilmişdir: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan; Respub-
lika. 2006. 7 aprel. Xalq qəzeti. 2006. 7 aprel
141.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı:  [UNES-
CO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevaya 

215
İslam  Ölkələri  Təhsil  Elm  və  Mədəniyyət  Təşkilatının  (İSESCO)  xoşmə-
ramlı səfiri adının verilməsinə həsr edilmiş mərasimdə]/M.Əliyeva//Azərbay-
can, Respublika, Ekspress. 2006. 24 noyabr.­ `Xalq qəzeti. 2006. 24 noyabr.
142.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nunxoşməramlı  səfiri, 
Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı:  [Xəzər  rayonunun 
ictimaiyyəti  ilə  görüşdə]/M.Əliyeva//Azərbaycan.  2006.  7  noyabr.  Xalq 
qəzeti. 2006. 7 noyabr.
143.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı: [Heydər Əliyev Fon-
dunda  “Azərbaycan:  sivilizasiyalararası  dialoqun  keçmişi  və  bu  günü” 
mövzusunda  beynəlxalq  konfransda]/M.Əliyeva//Azərbaycan.  2006.  20 
aprel. Xalq qəzeti; Respublika. 2006. 20 aprel.
144.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı: [UNESCO­nun 60 illi-
yinə həsr olunmuş “Azərbaycan: mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovu-
şuğunda”  adlı  keçirilən  Azərbaycan  günü  ilə  bağlı  tədbirdə]/M.Əliyeva//
Azərbaycan. 2006. 21 oktyabr.
145.  İslam  Ölkələri  Təhsil,  Elm  və  Mədəniyyət  təşkilatının  (USESCO)  xoş-
məramlı səfiri adının verilməsinə həsr edilmiş mərasimdə Heydər Əliyev 
Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı/M.Əliyeva//Azərbay-
can.2006. 24 noyabr. 
146.  Parisdə  “Qeyri­maddi  mədəni  irsin  qorunması  haqqında”  Konvensiyanı 
ratifikasiya  etmiş  ölkələrin  Baş Assambleyasının  ilk  iclası  keçirilmişdir: 
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2006. 28 iyun.
147.  UNESCO­da  Azərbaycan  günü  keçirilmişdir:  Heydər  Əliyev  Fondunun 
prezidenti, UNESCO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Meh-
riban  Əliyevanın  çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan.  2006.  21  oktyabr.  Xalq 
qəzeti. 2006. 21 oktyabr. Respublika. 2006. 21 oktyabr.
148.  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı:  [Parisdə 
keçirilən UNESCO­nun xoşməramlı səfirlərinin illik yığıncağında]/M.Əli-
yeva//Azərbaycan. 2006.­ 16 mart.
149.  Bakıda  Heydər  Əliyev  Fondunun  dəstəyi  ilə  “Gənclər  Sivilizasiyaların 
Alyansı Naminə” təşəbbüsü çərçivəsində Beynəlxalq Konfrans başlanmış-
dır:  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  və  İSESCO­nun 
xoçməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı/M.
Əliyeva//Azərbaycan, Xalq qəzeti, Respublika, Hərbi and. 2007. 2 noyabr.
150.  BMT­nin Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahında “Azərbaycan otağı”nın 
açılışı.  [Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  və  İSES-
CO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın 
çıxışı]/M.Əliyeva//Azərbaycan,  Respublika.  2007.  22  may.  Xalq  qəzeti. 
2007. 22 may.

216
151.  Ekstremizmə qarşı mübarizədə gənclərin səylərinin birləşdirilməsi vacib-
dir:  Bakıda  Heydər  Əliyev  Fohdunun  dəstəyi  ilə  “Gənclər  Sivilizasiya­
ların  Alyansı  Naminə”  təşəbbüsü  çərçivəsində  Beynəlxalq  Konfrans 
baş lanmışdır:  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  və 
İSESCO­nun xoşməramlı səfiri, Milli məclisin deputatı Mehriban Əliye-
vanın çıxışı/M.Əliyeva//İki sahil. 2007. 2 noyabr.
152.  Heydər  Əliyev  Fondunda  “Muğam”  jurnalının  ilk  nömrəsinin  və 
“Muğam­antologiya”  layihəsi  çərçivəsində  çap  olunmuş  nəşrlərin  təqdi-
matı keçirilmişdir: [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliye-
vanın  çıxışı]/M.Əliyeva//Azərbaycan,  Xalq  qəzeti.  2007.  3  iyul.Respub-
lika. 2007. 3 iyul. Ekspress. 2007. 3 iyul. Yeni Azərbaycan, İki sahil. 2007. 
3 iyul. 525­ci qəzet. 2007. 3 iyul. 7. Palitra. 2007. 3 iyul. Paritet. 2007. 3­4 
iyul. Azərbaycan müəllimi. 2007. 6 iyul. Ədəbiyyat qəzeti. 2007. 6 iyul.
153.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoş-
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın çıxışı: [Bakıda 
İslam  Konfransı  Təşkilatının  Dialoq  və  Əməkdaşlıq  Naminə  Gənclər 
Forumu ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunmuş “Gənclər Sivi-
lizasiyaların Alyansı  Naminə”  Beynəlxalq  Konfransda]/M.Əliyeva//Azər-
baycan, Respublika. 2007. 2 noyabr.; Xalq qəzeti. 2007. 2 noyabr.
154.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoş-
məramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevanın  Fransaya 
səfəri:  Azərbaycanın  birinci  xanımı,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan, Xalq qəzeti, Respub-
lika. 2007. 7 aprel. İqtisadiyyat. 2007. 5­11 aprel.
155.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoş-
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Qətərə səfəri: 
Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın çıxışı: [UNESCO­nun 
və Qətər Elm, Təhsil və İcmanın İnkişafı Fondunun təşkil etdikləri “Ərəb 
dövlətlərində savadlılıq: tərəfdaşlığın qurulması və yeni yanaşmaların təş-
viqi” mövzusunda regional konfransda]/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2007. 15 
mart. Respublika. 2007. 15 mart.
156.  Azərbaycanın Xalq yazıçısı Anara: [Anarın 70 illik yubileyi ilə əlaqədar 
təbriki ]/M.Əliyeva//Ədəbiyyat qəzeti. 2008. 20 mart.
157.  Bakıda “Avropada subregional çərçıvədə savadlılıq problemlərinə baxış: 
tərəfdaşlıq  əlaqələrinin  qurulması  və  innovativ  yanaşmaların  tətbiqinə 
dəstək” mövzusunda UNESCO­nun regional konfransı başlanmışdır. Hey-
dər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nunvə  İSESCO­nun  xoşmə-
ramlı  səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı/M.Əli-
yeva//Azərbaycan. 2008. 15 may. Xalq qəzeti.  2008. 15 may. 
158.  Bakıda Azərbaycan Qadınlarının III qurultayı keçirilmişdir: [Heydər Əli-
yev  Fondunun  prezidenti,UNESCO­nun  və  İSESCO­nun  xoşməramlı 

217
səfiri,  Milli  Məclisin  deputatı  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı]  /M.Əliyeva//
Azərbaycan. 2008. 27 sentyabr.
159.  Cəmiyyətin  ən  böyük  qüvvəsi  olan  gənclərin  məşğulluğu Azərbaycanın 
ümumi inkişaf strategiyasının tərkib hissəsidir: Bakıda Dünya gənclərinin 
IV  məşğulluq  sammiti  işə  başlamışdır:  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezi-
denti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliye-
vanın çıxışı/M.Əliyeva//Xalq qəzeti. 2008. 25 sentyabr. 
160.  Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Parisdə, UNESCO­nun qərargahında 
“Azərbaycanın  xoşməramlı  mələkləri”  konsert  proqramı  təqdim  olun-
muşdur. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun xoşməramlı 
səfiri  Mehriban  Əliyevanın  çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan;  Xalq  qəzeti. 
2008. 22 may. 
161.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoş məramlı  səfiri 
Mehriban Əliyeva təşkilatın xoşməramlı səfirlərinin illik hesabat yığınca-
ğında iştirak etmişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun 
xoşməramlı səfiri M.Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2008. 22 
may. Xalq qəzeti. 2008. 22 may.
162.  XX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatının  görkəmli  nümayəndəsi,  alim  və  pe­
daqoq Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyi UNESCO səviyyəsində qeyd olun-
muşdur. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak 
etmişdir: Azərbaycanın  birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezi-
denti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliye-
vanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2008. 18 noyabr.
163.  Qadınlar dünya tarixinin hər bir dövründə sülhün, əmin­amanlığın və dinc 
yanaşı  yaşamanın  ən  böyük  təminatçısı  olmuşlar:  Bakıda  “Mə dəniyyət-
lərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusunda bey-
nəlxalq forum işə başlamışdır: Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əli-
yevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2008. 11 iyun.
164.  “Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” möv-
zusunda  Beynəlxalq  Bakı  Forumu  işini  başa  çatdırmışdır. Azərbaycanın 
birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın çıxışı /M.Əliyeva //Azərbay-
can. 2008. 12 iyun.
165.  Olimpiya  oyunlarında  medal  qazanmış  idmançılar  Heydər  Əliyev  Fon-
dunun  aylıq  təqaüdlərinə  layiq  görülmüşlər:  [M.Əliyevanın  idmançılara 
müraciəti]/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2008. 3 sentyabr.
166.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,UNESCO­nun  xoşməramlı  sə firi 
Mehriban  Əliyevanın  çıxışı:  [Parisdə  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfir-
lərinin  illik  toplantısında]/M.Əliyeva//Azərbaycan.  2009.  16  may.  Xalq 
qəzeti, Səs . 2009. 16 may.
167.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO­nun xoşmə-
ramlı səfiri Mehriban Əliyevanın çıxışı [Müasir İncəsənət Muzeyinin açı-
lışında]/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2009. 21mart.

218
168.  Xeyirxahlıq və mərhəmət ünvanı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məcli-
sinə müraciət: [Novruz bayramı münasibətilə amnistiya elan edilməsi təklifi 
ilə əlaqədar Milli Məclisə müraciət]/M.Əliyeva//Azərbaycan. 2009. 17 mart.
169.  “Muğam aləmi” Beynəlxalq festivalı çərçivəsində Beynəlxalq Elmi Simpo-
zium başladı. [Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban Əliyevanın çıxışı]/M.Əliyeva//Azərbaycan.­ 2009. 19 mart.
170.  Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 86­cı ildönümü və 
Heydər  Əliyev  Fondunun  fəaliyyətə  başlamasının  5  illiyi  münasibətilə 
təntənəli mərasim keçirilmişdir: Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Meh-
riban xanım Əliyevanın çıxışı/M.Əliyeva//Azərbaycan.­ 2009. 13 may.
171.  Azərbaycan  ilə  Fransa  arasında  bütün  sahələrdə  əlaqələr  inkişaf  edir  və 
möhkəmlənir:  Azərbaycan  Prezidenti  İlham  Əliyevin  Fransaya  işgüzar 
səfəri: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevaya 
UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri  fəxri  adı  verilməsi  mərasimi  //Respub-
lika. 2004. 11 sentyabr.
172.  Azərbaycan Mədəniyyəti Dostları Fondunun sədri, Azərbaycan Preziden-
tinin xanımı Mehriban Əliyevaya UNESCO­nun  xoşməramlı səfiri fəxri 
adı verilmişdir//Respublika.­ 2004.­ 31 avqust.
173.  Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şəxsi saytı açılmışdır//
Azərbaycan. 2004. 23 oktyabr.
174.  Azərbaycan  Prezidentinin  xanımı  Mehriban  Əliyeva  Ər­Riyadda  Muzey 
Mərkəzində  olmuşdur:  [Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham 
Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına rəsmi səfəri çərçivəsində]//Res-
publika. 2005. 12 mart.
175.  Azərbaycan  Prezidentinin  xanımı  Mehriban  Əliyevanın Tehranda  görüş-
ləri:  [Azərbaycan  Respublikasının  Prezidenti  İlham  Əliyevin  İran  İslam 
Respublikasına rəsmi səfəri çərçivəsində]//Respublika. 2005. 29 yanvar.
176.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın Zaqrebdə görüş-
ləri//Respublika. 2005. 12 iyun.
177.  Əliyev  Ə.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşmə-
ramlı səfiri Mehriban Əliyeva bu mötəbər təşkilatın 60 illik yubiley tədbi-
rində iştirak etmişdir/Ə.Əliyev//Xalq qəzeti. 2005. 17 noyabr.
178.  Əliyev Ə. Parisdə UNESCO­nun xoşməramlı səfirlərinin iclası başlanmış-
dır: [İclasda UNESCO­nun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  çıxış  etmışdir]  /Ə.Əliyev//Respub-
lika. 2005. 4 mart.
179.  Əliyev Ə. UNESCO­nun baş direktoru xoşməramlı səfir Mehriban xanım 
Əliyevanı qəbul etmişdir:[Parisdə xoşməramlı səfirlərin illik iclasında]/Ə.
Əliyev//Respublika. 2005. 5 mart.

219
180.  “Gülüstan”  sarayında  UNESCO Azərbaycan  birgə  konfransı  keçirilmiş-
dir//Xalq qəzeti. 2005. 25 avqust.
181.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva maestro Mstislav 
Rostropoviç  və  xanımı  QalinaVişnevskayanın  “Qızıl  Toy”  mərasimində 
iştirak etmişdir//Xalq qəzeti, Respublika. 2005. 18 may.
182.  Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva səsvermədə iştirak 
etmişdir: Parlament seçkiləri//Xalq qəzeti. 2005. 7 noyabr.
183.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  Gürcüs-
tan Prezidentinin xanımı Sandra Elizabet Rulofsla görüşmüşdür: [Xanım 
Rulofsun Azərbaycana  səfəri  çərçivəsində]//Xalq  qəzeti.­  2005.  23  mart. 
Respublika. 2005. 23 mart.
184.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyeva  Şəhidlər 
xiyabanını  ziyarət  etmişdir//Xalq  qəzeti.  2005.  23  yanvar.  Respublika. 
2005. 23 yanvar.
185.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyeva çoxuşaqlı ailəyə sonsuz sevinc bəxş etmişdir: [Mosk-
vada yaşayan Tağıyevlər ailəsində 4 əkiz uşağın 1 yaşının tamam olması 
münasibətilə Sumqayıtda keçirilən şənlik mərasimində iştirakı haqqında]//
Xalq qəzeti. 2005. 23sentyabr.
186.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyeva “2005­ci ilin ictimai xadimi” adına layiq görülmüşdür//
Respublika. 2005. 5 iyun. Xalq qəzeti. 2005. 5 iyun.
187.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyeva “2004­cü ilin birinci xanımı” mükafatına layiq görül-
müşdür//Azərbaycan, Respublika.­ 2005.­ 27 mart.
188.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyeva “İlin qadını” elan edilmişdir//Xalq qəzeti. 2005. 19 iyul.
189.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  sə firi 
Mehriban  Əliyeva  İSESCO­nun  Baş  direktoru  ilə  görüşmüşdür//Xalq 
qəzeti. 2005. 28 may.­ Respublika. 2005. 28 may.
190.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban  Əliyeva  “Siyasət”  jurnalının  “2004­cü  ilin  birinci  xanımı” 
mükafatına layiq görülmüşdür//Azərbaycan. 2005.  30  mart. Xalq  qəzeti. 
2005. 30 mart.Respublika. 2005. 30 mart.
191.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  sə­
firi Mehriban Əliyeva Sofiyanın tarixi abidələri ilə tanış olmuşdur//Xalq 
qəzeti. 2005. 27 sentyabr.
192.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban  Əliyeva  “Yaqut  Xaç”  ordeninə  layiq  görülmüşdür:  [“Yüzilli-

220
yin mesenatları” Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun mükafatı]//Xalq qəzeti. 
2005. 10 iyun. Respublika. 2005.­ 10 iyun.
193.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban  Əliyevanın  rekord  səslə  deputat  seçilməsini Türkiyə  ictimaiy-
yəti böyük rəğbətlə qarşılamışdır//Xalq qəzeti.­  005. 15 noyabr.
194.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban  Əliyevanın  UNESCO­nun  baş  direktorunun  xanımı  Takaka 
Matsuura ilə görüşü//Xalq qəzeti. 2005. 25 avqust.
195.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban Əliyevaya “Yaqut xaç” ordeni veriləcək: [Beynəlxalq Xeyriyyə 
Fondunun təsis etdiyi mükafat]//Xalq qəzeti. 2005. 7 oktyabr.
196.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  sə firi 
Mehriban  Əliyevaya  “Yaqut  xaç”ordeni  təqdim  edilmişdir:  [Beynəlxalq 
Xeyriyyə Fondunun təsis etdiyi mükafatın təqdimat mərasimi haqqında]//
Xalq qəzeti. 2005. 15 oktyabr.
197.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  UNESCO­nun  xoşməramlı  sə­
firi  Mehriban  xanım  Əliyevanın  konqresə  təbrik  məktubu  oxunmuşdur: 
[Ankarada Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası Qadın nümayən-
dələrinin 1­ci Konqresində]//Xalq qəzeti. 2005. 11 may.
198.  Xanbabayeva A. Azərbaycan qadını cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevri-
lib: [Mehriban Əliyevanın ictimai fəaliyyəti haqqında]/A.Xanbabayeva //
Azərbaycan. 2005. 8 mart.
199.  Mehriban xanım Əliyeva UNESCO­nun xoşməramlı səfirlərinin illik icla-
sında iştirak edəcəkdir//Respublika. 2005. 2 mart.
200.  “Olimpiya oyunları­2004” miniatür kitabının təqdimatı olmuşdur: [Tədbirdə 
Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti,  “UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva iştirak etmişdir]//Azərbaycan.­ 2005. 12 iyul.
201.  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti 
Mehriban  Əliyeva  “İlin  qadını”  elan  edilmişdir//Azərbaycan.­  2005.  19 
fevral. Xalq qəzeti. 2005. 19 fevral. Respublika. 2005. 19 fevral.
202.  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfiri,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti 
Mehriban Əliyeva “Caspian Energy İnteqration Award­2005” beynəlxalq 
mükafata layiq görülmüşdür//Azərbaycan. 2005. 3 mart.
203.  UNESCO­nun xoşməramlı səfiri, Respublika Gimnastika Federasiyasının 
prezidenti  Mehriban  Əliyeva  Azərbaycan  Paraolimpiya  Komitəsinin  10 
illiyinə həsr olunmuş fotosərgiyə baxmışdır//Xalq qəzeti. 2005.4 oktyabr.
204.  Abbasov  A.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyeva  bu 
ada layiq görülüb: İSESCO­nun ilk xoşməramlı qadın səfiri/A.Abbasov//
Azad Azərbaycan. 2006. 24 noyabr.

221
205.  Abdullayev H. Heydər Əliyev Fondu ölkəmizdə təhsilin, səhiyyənin, elm 
və  mədəniyyətin,  idmanın  inkişafına,  insanların  konkret  qayğı  və  prob-
lemlərinin  həllinə,  Azərbaycanın  beynəlxalq  əlaqələrinin  genişlənmə-
sinə öz töhfəsini verir/H.Abdullayev//Azərbaycan. 2006. 26 avqust. Xalq 
qəzeti. 2006. 26 avqust.
206.  Akifqızı Ş. ABŞ Konqresinin üzvləri Azərbaycanın birinci xanımı ilə görüş-
lərinə dair bəyanat vermişlər/Ş.Akifqızı//Xalq qəzeti. 2006. 9 dekabr.
207.  Azərbaycan  Prezidentinin  xanımı  Mehriban  Əliyeva  İkebana Akademiyası 
(Mərkəzi) ilə tanış olmuşdur: [Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yapo-
niyaya rəsmi səfəri çərçivəsində]//Xalq qəzeti. 2006. 10 mart.
208.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Kabuki teatrı və “Mey-
cici” məbədi ilə tanış olmuşdur: [Yaponiyada] //Xalq qəzeti.­ 2006. 12 mart.
209.  Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyeva Yaponiya Ki mono Aka-
demiyası  ilə  tanış  olmuşdur:[Prezident  İlham  Əliyevin  Yaponiyaya  rəsmi 
səfəri çərçivəsində]//Respublika. 2006. 10 mart. Xalq qə zeti. 2006. 10 mart.
210.  Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyevanın ABŞ­a 
işgüzar səfəri: ABŞ­Azərbaycan Ticarət Palatası adından ziyafət//Respub-
lika. 2006. 12 dekabr. Xalq qəzeti. 12 dekabr.
211.  Abbas C. Mehriban Əliyeva: “Mən konkret iş görmək, insanlara kömək 
etmək istəyirəm”/C.Abbas//İki sahil. 2007. 6 iyul.
212.  Axundova E. Məhəbbət və şəfqət elçisi: [Heydər Əliyev Fondunun, Azər-
baycan  Mədəniyyətinin  Dostları  Fondunun,  Gimnastika  Federasiyasının 
prezidenti  Mehriban  xanım  Əliyevanın  ad  günü  münasibətilə]/E.Axun-
dova//Azərbaycan. 2007. 26 avqust. İki sahil. 2007. 29 avqust.
213.  Azərbaycan­Fransa mədəni əlaqələri intensiv xarakter almışdır: Heydər Əli-
yev Fondunun prezidenti, UNESCO­nun və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Fransaya səfəri//Azərbaycan. 
2007. 5 aprel. Xalq qəzeti. 2007. 5 aprel. Respublika. 2007. 5 aprel.
214.  Azərbaycanın  birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Meh-
riban Əliyeva yaşayış binasının uçması nəticəsində yaralananların müali-
cəsinə  xüsusi  qayğı  və  diqqət  göstərir:[Bakının Yasamal  rayonunun  əra-
zisində tikilməkdə olan çoxmərtəbəli bina]//Azərbaycan. 2007. 1sentyabr. 
Xalq qəzeti, Respublika. 2007. 1 sentyabr.
215.  Azərbaycanın  birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti, 
UNESCO­nun və İSESCO­nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban  Əliyeva  “Qızıl  ürək”  beynəlxalq  mükafatına  layiq  görülmüş-
dür//Azərbaycan; Respublika. 2007. 24 may. Xalq qəzeti. 2007. 24 may.

222
216.  Anar.  Heydər  Əliyev  Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevaya  /Anar//
Ədəbiyyat qəzeti. 2008. 20 mart.
217.  Azərbaycan  qadınının  cəmiyyətdə  rolu:  Heydər  Əliyev  Fondunun  pre-
zidentinin  fəaliyyəti  Ümummilli  mənafelərə  xidmət  edir  //Azərbaycan. 
2008. 28 sentyabr.
218.  Azərbaycan  MOK  İcraiyyə  Komitəsinin  üzvü,  respublika  Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti Mehriban Əliyeva BOK­un ali diplomu ilə təltif 
edilmişdir//Azərbaycan. 2008. 17 may. Xalq qəzeti. 2008. 17 may. 
219.  Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Almaniyadan olan qrafinya 
Anna Beatriça ilə görüşmüşdür//Azərbaycan, Xalq qəzeti. 2008. 11 iyun.
220.  Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva Budapeştin tarixi memar-
lıq abidələri ilə tanış olmuşdur//Azərbaycan. 2008. 19 fevral. 
221.  Aslan  Q.  Humanist  addım:  [Mehriban  xanım  Əliyevanın  təşəbbüsü  ilə 
Novruz bayramı münasibəti ilə verilmiş aministiya]/Q.Aslan//Respublika. 
2009. 20 mart.
222.  Azərbaycanın birinci xanımı Afinada xərçəng xəstəliyinə tutulan Uşaqla-
rın Dostluq Assosiasiyasında olmuşdur//Azərbaycan. 2009. 18 fevral.
223.  Azərbaycanın  birinci  xanımı Yunanıstan  Milli  Qalereyasında  olmuşdur//
Azərbaycan. 2009. 17 fevral.
224.  Cəfərli  R.  Humanizm  ideallarına  sadiqlik  nümunəsi:  bağışlamaq  qəlbin 
böyüklüyüdür/R.Cəfərli//Azərbaycan. 2009. 30 mart.
225.  Əliyev  Ə.  Parisdə  UNESCO­nun  xoşməramlı  səfirlərinin  illik  toplantısı 
keçirilmişdir:  Azərbaycanin  birinci  xanımı,  Heydər  Əliyev  Fondunun 
prezidenti,  xoşməramlı  səfir  Mehriban  xanım  Əliyeva  toplantıda  iştirak 
etmişdir/Ə.Əliyev//Azərbaycan. 2009. 16 may. Xalq qəzeti, Səs .2009. 16 
may.

MÜNDƏRİCAT
Ön söz .................................................................................................................5
Heydər Əliyev Fondunun yaranması ................................................................12
Heydər Əliyev Fondunun Loqosu .....................................................................20
Heydər Əliyev Fondunun Fəxri Qonaqları .......................................................21
Heydər Əliyev Fondunun Beynəlxalq Əlaqələri ...............................................32
Heydər Əliyev Fondunun təşkil etdiyi Beynəlxalq Konfranslar .......................46
Heydər Əliyev Fondunun nəşrləri .....................................................................70
Heydər Əliyev Fondunun Nümayəndəlikləri ..................................................107
Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Nümayəndəliyinin fəaliyyəti .....................110
Heydər Əliyev Fondunun Rumıniya Nümayəndəliyinin fəaliyyəti ................173
Heydər Əliyev Fondunun Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı 
Nümayəndəliyinin fəaliyyəti ...........................................................................192
Heydər Əliyev Fondunun Türkiyə Cümhuriyyətindəki nümayəndəliyinin 
fəaliyyəti .........................................................................................................194
İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı ..................................................................205


Yüklə 33,31 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə