I. grup stajiYüklə 98 Kb.
tarix29.05.2017
ölçüsü98 Kb.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ ÇALIŞMA PLANI

Döküman No

STJ–01

Revizyon

00

Yürürlük Tarihi
Sayfa

/

I. GRUP STAJI


I.A İPLİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ-UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANII.A.1) Kısa Ştapel İplik Teknolojisi (pamuklu)
1) İşlem Sırası
Penye iplik prosesleri Karde iplik prosesleri Open-end iplik prosesleri
Harman-hallaç Harman-hallaç Harman-hallaç
Taraklama Taraklama Taraklama

Tarama hazırlık Cer (1) Cer (çekim)

Tarama (penye) Cer (2) Open-end iplik eğirme


Cer (çekim) Fitil


Fitil İplik eğirme

İplik eğirme
2) İncelenecek Parametreler


a) Harman-Hallaç Dairesi : Harman Hallaç makinaları (şekil), harmanlama teknikleri, örnek harman reçetesinin hazırlanması, açma ve temizleme sistemlerinin ve uygulanan ayarların incelenmesi, iş akış şeması ve yapılan işlemlerin açıklanması.

b) Tarak Dairesi : Tarak makinası, mevcut komponentler (şekil), taraklama işlemi, besleme tertibatı, vatka kalınlığı, brizör, tambur (ana silindir), şapka tarağı, penyör, sabit şapka (dofer) ayarları, sabit şapka özellikleri, brizör, tambur, dofer, şapka hızları, tarak hızı, garnitür özellikleri. Koyler tertibatı, tarak şerit numarasının ayarlanması, şerit kovası ebatları, sarım uzunluğu ve koyler tansiyon ayarı.

c) Cer Dairesi : Cer makinası komponentlerinin incelenmesi (şekil), dublaj ve çekim miktarları, çekim sisteminin incelenmesi, kırıcı ve ana çekim miktarları, çekim miktarının değiştirilmesi, ekartman ayarları ve değiştirilmesi, otomatik regüle sisteminin incelenmesi (kısa, orta ve uzun dönem regülenin yapılması), baskı miktarı ve özellikleri, makine hızı, cer şeridi düzgünsüzlüğünün minimuma indirilmesi için regüle sisteminde yapılan ayarlar.

d) Tarama (penye) Dairesi : Tarama hazırlık makinaları, tarama makinası, tarama işleminin açıklanması , besleme türü, besleme uzunluğu ve ekartman ayarları, döküntü (noil) oranının ayarlanması, şerit numarasının ayarlanması.

e) Fitil Dairesi : Fitil makinasının komponentlerinin incelenmesi (şekil), çekim sistemi, kırıcı ve ana çekim oranları, üst silindir baskı sertlikleri, uygulanan çekim ve büküm miktarları ve bunların değiştirilmesi, fitil teşekkülünün incelenmesi, makine hız ayarları.

f) İplik Eğirme Makinası : Ring ve açık uç (OE-rotor) iplik eğirme makinaları, makinaların komponentlerinin incelenmesi (şekil), çekim sistemi ve çekim miktarlarının ayarlanması (kırıcı ve ana çekim miktarları, büküm kısalması), bilezik ve rotor tipi, bilezik ve rotor çapı, kopça tipi ve numarası, büküm ve numara ayarlarının yapılışı, makine hız ayarının yapılışı.
I.A.2) Uzun Ştapel İplik Teknolojisi (yünlü)


 1. İşlem Sırası


Kamgarn iplik Yarı kamgarn iplik Ştrayhgarn iplik

Ayırma Ayırma Ayırma

Açma Açma Açma

Yıkama Yıkama Yıkama

Harman hallaç Harman-hallaç Harman-hallaç

Taraklama Taraklama Taraklama

Tarama Çekim İplik eğirme

Çekim Fitil Bobinleme

Lisaj İplik eğirme

Fitil Bobinleme

İplik eğirme

Bobinleme


2) İncelenecek Parametreler

 1. Ayırma ve Açma (tefrik) Dairesi : Yapak tanımı, yapak tefriğinin yapılması için dikkat edilen hususların belirlenmesi.

 2. Temizleme-Yıkama Dairesi : Yıkama sistemi, yıkama havuzları sayı ve kullanım amaçları, kullanılan yıkama malzemelerinin tespiti, yıkama süre ve sıcaklığı, kurutma odalarının çalışma prensiplerinin belirlenmesi.

 3. Harman Hallaç Dairesi : Harman reçetesinin hazırlanması, uygulanan harmanlama yöntemlerinin açıklanması.

 4. Tarak Dairesi : Makine çalışma organlarının görevlerinin belirlenmesi, bıçak ve açıcı tellerin yerleşim yerlerinin tespiti ve şekillerle izah edilerek isimlendirilmesi.

 5. Çekim İşlemleri : Makinaların incelenmesi ve görevleri.

 6. Lizöz İşlemi (şerit yıkama).

 7. Tarama Dairesi : Taramanın amacı, incelenmesi.

 8. Finisör ve Fitil Dairesi : Makinaların ve fitil teşekkülünün incelenmesi.

 9. Eğirme Dairesi : Ring iplik makinası (şekil), çekim-büküm bölgeleri ve ayarları, bilezik kopça tip ve boyutları, üretim hızları.

 10. Pıtrak temizleme makinası ve karbonizasyon işlemi : Pıtrak temizleme makinasının incelenmesi, (işletmede uygulanıyorsa) karbonizasyon işleminin açıklanması, uygulama nedenlerinin tespiti ve sonuçları.

 11. Yağlama : Yünün yağlanma nedenleri, yağlamanın hangi aşamada ve ne miktarda yapıldığı, kullanılan yağın türü ve özellikleri ve tercih edilme sebepleri-sonuçları.

 12. Tow’dan tops eldesi.I.A.3) Filament İplik ve Tekstüre Teknolojisi (yapay lif)

 1. İşlem Sırası

a) Hammadde

b) Polimerizasyon

c) Lif çekimi

d) Oryantasyon

e) Bitim (finish) işlemleri

f) Krimp ve kesim

g) Tekstüre işlemleri


 1. İncelenecek Parametreler

 1. Kullanılan kimyasal hammaddenin tanınması, özellikleri.

 2. Polimerizasyon işlemi ve gerçekleşen reaksiyonların incelenmesi.

 3. Düse tipleri ve büyüklükleri.

 4. Çekim sistemleri, filament inceliğinin ayarlanması, fiziksel elyaf özelliklerinin belirlenmesi, çekim ve bobinaj işlemlerinin izahı.

 5. Eğirme ve tekstüre işlemlerinin açıklanması.

I.B KUMAŞ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ-UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI

I.B.1) DOKUMA TEKNOLOJİSİ – UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI


 1. Dokuma hazırlık

a) Bobin dairesi : Bobin makinası çalışma prensibi (şekil), ayarları.

b) Atkı aktarma

c) Katlama makinası : Çalışma prensibi (şekil).

d) Çözgü hazırlık dairesi : Cağlık tipleri, cağlıklardaki bobin sayıları, ipliğin bobinden levende kadar izlediği yol (şekil), direkt çözgü çözme makinası çalışma prensipleri (şekil), konik çözgü çözme makinası çalışma prensipleri (şekil).

e) Haşıl dairesi : Haşıl makinası (şekil), haşıl reçetesi, haşıl süresi, sıcaklık vb. proses değerleri.

f) Tahar işlemlerinin açıklanması : Tahar tezgahı sayısının belirlenmesi, manuel tahar işlemi, yarı otomatik tahar işlemi, otomatik tahar makinası ve işlemi.
 1. Dokuma


a) Dokuma salonunda bulunan tezgah tipi sayısının belirlenmesi. Atkı atma sistemine göre, ağızlık açma sistemine göre, işletmede dokunan kumaş enlerine göre sınıflandırılması.

b) Tezgahların incelenmesi (çalışma prensibi, şekil çizimi vb.). Atkı atma sistemi, ağızlık açma mekanizması, tefe mekanizması, çözgü salma mekanizması, kumaş sarma mekanizması, çözgü gerginlik kontrolü, atkı akümülatörleri, kenar mekanizmaları, atkı sıklığının ayarlanması.

c) Üretimi yapılan kumaş tiplerinin teknik özelliklerinin belirlenerek numune kumaş kartelasının hazırlanması.

d) Tezgahların yağlanma ve bakım sürelerinin belirlenmesi.

e) Dokuma kumaşlarda en sık rastlanan hatalar ve sebeplerinin açıklanması.

3) İşletmede uygulanan kalite kontrol sisteminin ve hangi noktalarda kalite kontrol yapıldığının belirlenmesi ve sebeplerinin açıklanması.
I.B.2) ÖRME TEKNOLOJİSİ – UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI
1) İşletmede kullanılan örme teknolojisinin tespiti.

a) Çözgülü örme.

b) Atkılı örme.
2) Uygulanan örme teknolojisinin temel prensiplerinin belirlenmesi ve açıklanması.

a) Makine tiplerinin belirlenmesi ve çalışma prensiplerinin açıklanması (şekil). Makinaların enleri, çapları, incelikleri (numarası), iğne yatak sayıları, sistem sayıları, mekik sayıları, kullandıkları iğne tipleri, kam (çelik) tipleri, platin tipleri.

b) İplik besleme ve gerginlik ayar tertibatı , iğne seçim mekanizması, ilmek sıklığının ayarlanması, kumaş çekme mekanizması.
3) Desenlendirme yöntemi

a) Desen ünitesinin kullanımının öğrenilmesi.

b) Desen hazırlama.

c) Hazırlanan desenin makineye aktarımı.


4) İşletmede, üretimi yapılan örgü kumaşlar içinden birer örnek alınarak; iğne dizilişi, kam ayarları ve örgü ilmek şemasının çizilmesi.
5) Örme kumaşlarda karşılaşılan hatalar ve sebepleri.
6) Makinelerin yağlanma ve bakım periyotlarının belirlenmesi ve bakım işlemlerinin açıklanması.
I.C KALİTE KONTROL – UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI
1) Elyaf testleri

Pamuk, yün ve sentetik liflere uygulanan testler :

a)Elyaf mikronerinin veya inceliğinin, ştapel uzunluğunun, mukavemetinin, kopma uzamasının, üniformitesinin, kısa elyaf içeriğinin, renk derecesinin, sarılık ve parlaklığının, olgunluk oranının Uster HVI vb. test cihazı ile belirlenmesi. Elde edilen sonuçların Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması.

b)Elyaf temizliğinin ve neps miktarının Uster AFIS test cihazında test edilmesi. Elde edilen parametrelerin Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması.2) İplik testleri

a) İplik numarasının tespiti, ortalama, standart sapma ve % 95 güven limitlerinin belirlenmesi. Numara varyasyonunun Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması, 1. Tarak, cer, penye şeridi ve iplik düzgünsüzlüğünün tespiti. CVm, U, I, ince/kalın yer, neps parametrelerinin belirlenmesi ve örnek test çıktısı. Sonuçların Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. Kütle diyagramı ve spektrogram sonucunun yorumlanması, çekim ve mekanik hata analizlerinin test prensibinin analizi, en az ikişer adet örnek verilerek açıklanması.

 2. İplilik tüylülüğünün tespiti, Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması ve örnek test çıktısı.

 3. İplik mukavemeti, kopma uzaması, kopma işi parametrelerinin belirlenmesi ve test sonuçlarının Uster Dünya İstatistikleri ile karşılaştırılması. Test cihazının çalışma prensibinin incelenmesi ve örnek test sonucu verilmesi.

 4. İplik bükümünün tespiti, kullanılan test cihazının çalışma prensibinin incelenmesi, örnek test sonucu üzerinde analizler.


3) Kumaş testleri

Aşağıdaki listede belirtilen testlerden, işletmede uygulanan en az 5 adet test incelenecek, numune hazırlanması, testte kullanılacak cihaz (model/marka vb.) ve test prosedürü detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca yapılan testlerde ISO, M&S, AATCC, DIN, TSE vb. hangi standardın esas alındığı standart no ile birlikte belirtilerek, her bir test için örnek olarak en az bir adet test raporu ve teste tabi tutulan kumaş numuneleri de ilave edilecektir.

a) Kumaş atkı/çözgü yönünün, sıklığının, örgü raporunun belirlenmesi.


 1. Çekme ve yırtılma mukavemeti testleri.

 2. Dikiş kayması testi.

 3. Boncuklanma testinin yapılışı ve test sonucunun değerlendirilmesi.

 4. Aşınma testinin yapılışı ve test sonucunun değerlendirilmesi.

 5. Yıkamaya karşı renk haslığını belirleme ve test sonucunun değerlendirilmesi.

 6. Sanfor testi ve test sonucunun değerlendirilmesi.

 7. WIRA testi ve test sonucunun değerlendirilmesi.

 8. Sürtünmeye karşı renk haslığını belirleme ve test sonucunun değerlendirilmesi.

 9. Güç tutuşurluk testinin yapılışı ve test sonucunun değerlendirilmesi.


NOT : Staj süresince incelenen her bir bölüm için;

 1. İşlem akış şeması,

 2. Her bir makinanın çalışma prensibinin şekil yardımı ile açıklanması (şekiller, cetvel, pergel vb. araçları kullanarak elle ve teknik resim kurallarına uygun şekilde çizilecektir ve şekil üzerinde ana parçalar adlandırılacaktır),

 1. Makinanın kinematik şemasının çizimi,

 2. Makinaların hız, çekim, büküm ve ekartman gibi ayarlarının gösterimi ve nasıl yapıldığının anlatımı mutlaka yapılacaktır.II. GRUP STAJI
II.A BOYA – TERBİYE TEKNOLOJİSİ UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI

 1. Boya-Terbiye İşletmesinin ve İşlevlerinin Genel Tanıtılması

Boya-terbiye işletmesi organizasyon şemasının çizilmesi,

 1. Boya-terbiye işletmesinde uygulanan bütün proseslerin akım şemalarının çizilmesi,

 2. Boya-terbiye işletmesindeki bütün makinaların aslına uygun yerleşim planının çizilmesi,

 3. Boya-terbiye işletmesinde işlem gören bütün kumaş tiplerinin tanımlarının yapılması ve birer örnek numune alınması,

 4. Boya-terbiye işletmesinde kullanılan bütün boyarmaddelerin ve yardımcı kimyasal maddelerin kimyasal isimleri, ticari isimleri, üretici firma isimleri ve ne için kullanıldıklarının yazılması.2) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Ön Terbiye (Kasar) İşlemlerinin Açıklanması

 1. Ham kalite kontrol ve etiketleme, gruplama işlemleri,

 2. Yakma işlemi,

 3. Haşıl sökme işlemi,

 4. Hidrofilleştirme işlemi (pişirme, kaynatma),

 5. Ağartma (kasar) işlemi,

 6. Optik beyazlatma işlemi,

 7. Merserize işlemi,

 8. Yıkama işlemi,

- Yıkama mekanizmasının açıklanması,

- Yıkama maddelerinin etki mekanizmaları,

- Yıkama makinaları,


 1. Kurutma işlemi,

- Kurutma mekanizmasının açıklanması,

- Termofiksaj mekanizmasının açıklanması,

- Kurutma ve termofiksaj makinaları.

3) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Boyama İşlemlerinin Açıklanması


 1. İşletmede uygulanan çektirme (exhaust), over-flow, jet, emdirme (empregnasyon), pad-steam, pad-roll, pad-jig, pad-batch, termozol vb. gibi boyama yöntemlerinin açıklanması,

 2. %100 selülozik, %100 sentetik ve karışımlarının boyama proseslerinin açıklanması,

 3. Açık elyaf boyama, iplik boyama (bobin ve çözgü boyama), halat ve açık en kumaş boyama, parça boyama yöntemlerinin açıklanması,

 4. Boyama makinalarının çalışma prensiplerinin açıklanması,

 5. Boyama hataları ve giderilmesinin açıklanması,

 6. Boyama reçetelerinin yazılması ve açıklanması.

4) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Baskı İşleminin Açıklanması

 1. İşletmede uygulanan baskı çeşitlerinin açıklanması (direkt, aşındırma, rezerve),

 2. İşletmede uygulanan baskı yöntemlerinin açıklanması (rulo baskı, düz şablonlu film baskı, rotasyon baskı),

 3. Baskı makinalarının çalışma prensiplerinin açıklanması,

 4. Desen, gravür ve şablon hazırlanmasının açıklanması,

 5. Baskı patı reçetelerinin yazılması ve açıklanması,

 6. Baskı hataları ve giderilmesinin açıklanması.

5) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Bitim İşlemlerinin Açıklanması

 1. Mekanik bitim işlemlerinin açıklanması,

 2. Kimyasal bitim işlemlerinin açıklanması,

 3. Çekmezlik (sanfor) işleminin açıklanması,

 4. Apre reçetelerinin yazılması ve açıklanması.6) Boya-Terbiye İşletmesinde Uygulanan Yardımcı İşlemlerin Açıklanması

 1. Kimya laboratuarında yapılan boya reçetelerinin yapılmasının açıklanması,

 2. Boya reçetelerinde renk düzeltilmesinin (nüanslamanın) açıklanması,

 3. Kimya laboratuarında yapılan diğer tüm test ve işlemlerin açıklanması,

 4. Boya mutfaklarında yapılan işlemlerin açıklanması,

 5. Yapılan işlemlerin Ecotex uygunluğunun incelenmesi,

 6. Su yumuşatma, buhar ve kızgın yağ sistemlerinin açıklanması,

 7. Bütün bunların dışında boya-terbiye ile ilgili yapılan farklı işlemlerin açıklanması.


II.B KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ – UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI

 1. İşletmede, üretim yerlerinin bina içi yerleşim planının gösterimi ve üretim akış şemasının çizimi.

2) Üretim yerlerinin incelenmesi. Hammadde ve mamul ambar, model tasarımı, pastal hazırlama , numune atölyesi, kesim ve ön işlemler bölümü, dikim ve son işlemler, ütü, kontrol ve paketleme – sevkiyat bölümü.

a) Bölümlerin çalışma prensiplerinin incelenmesi.

b) Bölümlerde bulunan farklı fonksiyonlara sahip makinaların incelenmesi ve şema çizerek kullanım amaçlarının belirlenmesi. Kumaş kontrol makinesi, pastal çizim, kumaş serim makinesi ve masaları, kumaş kesim otomatları (hızarlar, el bıçakları vb.), dikiş makineleri türleri, otomatlar, spesiyal makineler, ütüler (tipleri, kullanım yerleri), paketleme otomatları.

c) Dikim bölümünde üretimi yapılan bir ürün için, ürün operasyon listesinin hazırlanması (operasyon adları, birim zamanlar), makine parkı yerleşim planının gösterilmesi, çalışma şeklinin belirlenmesi (bant usulü veya grup çalışması vb.).

d) Üretimde kullanılan dikiş ipliği özelliklerinin belirlenmesi. İplik tercih edilirken dikkat edilen hususlar.

3) İşletmede üretime geçilmeden önce yapılan çalışmaların belirlenmesi ve incelenmesi. Tasarım ve model çalışmalarının yapılması, ürün fiyatlandırma, sipariş alma ve detaylandırma, planlama (yardımcı malzemelerin tespiti vb.), müşteri ve numune onayının alınması, üretime başlama emrinin verilmesi.


 1. Konfeksiyon işletmesinde kalite güvence bölümünün görevlerinin belirlenmesi. Kalite kontrolün hangi noktalarda yapıldığının, hizmet içi ve hizmet dışı personelin eğitimine önem verilip verilmediğinin belirlenmesi ve açıklanması.

II.C İŞLETME – UYGULAMALI STAJ ÇALIŞMA PLANI
1) Yönetim organizasyonunun (şeması ve görev tanımları) belirlenmesi.

2) Bilgi ve emir akışı koordinasyonu.

3) Fabrika organizasyonu (yerleşim planı vb.).

4) Üretim akış şeması.

5) Çalışan sayısı.

6) Ücret politikası (teşvik, prim vb.).

7) Verimlilik değerlendirmesinin nasıl yapıldığının belirlenmesi.

8) Planlama.

9) Satın alma.

10) Pazarlama (İşletmede ürün pazarlama fonksiyonlarının incelenmesi ve satış ve üretim dengesinin kurulması için yapılan planlamanın belirlenmesi). 1. Personel.

 2. Muhasebe bölümlerinin incelenmesi.


NOT : Staj süresince incelenen her bir bölüm için;

 1. İşlem akış şeması,

 2. Her bir makinanın çalışma prensibinin şekil yardımı ile açıklanması (şekiller, cetvel, pergel vb. araçları kullanarak elle ve teknik resim kurallarına uygun şekilde çizilecektir ve şekil üzerinde ana parçalar adlandırılacaktır),

 1. Makinanın kinematik şemasının çizimi,

 2. Makinaların hız, çekim, büküm ve ekartman gibi ayarlarının gösterimi ve nasıl yapıldığının anlatımı mutlaka yapılacaktır.
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, 32260 ISPARTATel: 0 246 211 11 80, Fax: 0 246 211 11 80 ,Web: http://mmf.sdu.edu.tr/bolumler/tekstil/

Kataloq: assets -> uploads -> sites
sites -> SDÜ anesteziyoloji ve reanimasyon ad 2016-2017 tip fakültesi DÖnem V grup I ders programi 29. 08. 2016 Pazartesi
sites -> EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III (SİNDİRİm sistemi ve hematopoetik sistem) III ders kurulu ( 12 aralik 2016 – 13 ocak 2017 ) dekan
sites -> T. c süleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi enfeksiyon hastaliklari ve kliNİk mikrobiyoloji anabiLİm dali
sites -> SÜleyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016– 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III hareket sistemi, NÖropsiKİyatri
sites -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞretim yili dönem III
sites -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 2012 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
sites -> T. C. SÜLeyman demirel üNİversitesi tip faküLtesi 20011 2013 EĞİTİM ÖĞretim yili
sites -> Ders programi

Yüklə 98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə