Imishli com saytı təqdim edir. QƏŞƏm nəCƏfzadə UŞaq şerləRİ ŞabalidYüklə 107 Kb.
tarix23.06.2017
ölçüsü107 Kb.
Imishli.com saytı təqdim edir.

QƏŞƏM NƏCƏFZADƏ


UŞAQ ŞERLƏRİ


ŞABALID

Üşümüşdü şabalıd


Geyinmişdi çuxasın.
Tural qoydu peç üstə,
O, tez açdı yaxasın.

 

***


YATMIŞ DƏNİZ ŞƏKLİ

- Ana, dəniz çəkmişəm 


Sular axsa da dolmaz.
- Yox qızım, yanılmısan 
Dəniz dalğasız olmaz .

Dəniz coşar, ha daşar 


Şahə qalxar dalğası.
Hər xırda gölməçədən 
Dəniz olmaz qadası .

- Yatan zaman çəkmişəm


Mən dənizi, ay ana, 
Oyansa bu dənizim 
Dönəcəkdir tufana.

***


 

ANA ÜRƏKLİDİ...

 

Sınsa kuklası 


Ağlayarlar hey 
Körpə vaxtından 
Özləri bəbə ,
Saxlayrlar hey 
Ana ürəklidi 
Qız uşaqları.

Yemək verərlər


Layla deyərlər .
Böyük qardaşa 
Çay dəmləyərlər.
Ana ürəklidi 
Qız uşaqları. 

Ev süpürərlər 


Paltar tikərlər,
Evin içində
Evcik tikərlər .
Ana ürəklidi 
Qız uşaqları.

 

***


QUZU

Qumral qoyunum tez - tez 


Quzusnu yaladı. 
Neyləsin ki, quzusu 
Yenə ala - buladı.

 

***

 

ƏLİFBAM

Həriflərin yuvası 
Əlifbam, ay əlifbam.
Şirin ana laylası 
Əlifbam, ay əlifbam .

Anamın səsi səndə ,


Körpə nəfəsim səndə .
Arzum, həvəsim səndə ,
Əlifbam, ay əlifbam. 

Sən mənim ilk kitabım, 


Vətənim, yurdum, adım.
Vərəqlərin qanadım,
Əlifbam, ay əlifbam 

Təzə kövrək çiçəyəm 


Səndən su içəcəyəm. 
Sənə and içəcəyəm, 
Əlibam, ay əlifbam.

 

***


QUŞLAR YIXILAR

Ağac olmasa görən


Quşlar hara yığılar?
Əmi, kəsmə ağacı 
Axı quşlar yıxılar.

 

***


XƏZƏR NƏHƏNG ÇİÇƏKDİ

Xəzər nəhəng çiçəkdi,


Dalğalanır hər yana. 
Bakı xallı kəpənək
Qonub onun alnına.

***GÖZÜMÜ YUMA BİLMƏRƏM

-Otağı süpür, qızım 


-Süpürmüşəm, anacan! 
-Mənə su gətir, qızım
-Gətirmişəm, anacan!
-Paltarları yumusan ?
-Indi yudum, anacan!
-Çörəyini yemisən ?
-Yedim, yedim anacan!
-Di gözünü yum görüm ,
Sənə bir şey göstərim .
-Gözümü yumsam, ana 
Sənsiz qalaram axı .
Istəmirəm bircə an ,
Mən sənsiz yaşamağı.

 

***BARMAQLAR

Barmaqlarım ovcuma


Baş qoydular yatdılar.
Səhər ozumdən qabaq
Yerlərindən qalxdılar.

 

***QUŞLAR DA....

Yazılıb ağaca


Turalın adı.
Quşlar da orda
Yuva qurmadı.
 

***
ATLI QARIŞQANIN NAĞILI
Altı atlı qarışqa
Bu yolları qarışdar.
Qara daşın altına ,
Altısı da yığışar.

Altı atlı qarışqa,


Altlarında atları.
Çapa-çapa gəzərlər,
Çəmən-çəmən otları.

Atlanarlar düşərlər,


Daş altları, yurdları. 
Gecə ayaqlarına
Bağlayarlar atları.

***


DAVA- DAVA” OYUNU


Dava dava oynayırdı 


Turalla Azad.
Azad “faşistdi “
Tural partizan
Ikisi də xoşbəxt, azad.
Qaçırdılar hey aşağı 
yuxarı
Birdən “faşist” Azad,
Vurdu bizim Turalı.
Tural əyildi Mehdi kimi
Kinoda gördüyü kimi.
Azad qışqırdı: yıxıl, tez ol!
Birdən Tural 
Əl atdı cibinə,
Çıxartdı “ Qumbaranı”-
Bir qırmızı almanı. 
Tulladı, al.
Alma dəydi Azada,
Ayağı qalxdı göyə 
Başı bulandı toza,
Eşələndi toz elədi
Kinoda da belədi.
Qutardı dava 
Başlandı əsl dava- 
Oturub Azad 
Bir qırmızı almanı 
Şirin - şrin yeyirdi,
Yazıq Tural elə hey 
“Ver alma”mı deyirdi.

***DƏVƏ

Tural həmişə,


Minir dəvəyə.
Çapır dəvəni,
Üzü küləyə.
Heç kəs inanmır,
Bu möcüzəyə.
Sən demə Tural 
Dərsdən gələndə,
Açır gəbəni .
Sonra da minir,
Şəkil dəvəni.

***QAŞQA AT

Getdi qış, əridi qar,


Yamacların yalında .
Bir ovuc qar qalıbdı,
Atımızın alınında.

***


 

SU

Tural bir təpik,
Vurdu vedrəyə.
Su da inciyib,
Qaçdı dərəyə.
 

***SEVİNCİN “KÖKƏ” PAYI

Arı vurub Sevincin


Sağ gözünün altına.
Üz - gözünü gizlədir ,
O, utana - utana.

Çağırırlar Sevinci 


Uşaqlar düzdə, yolda.
Kökə yeyən Sevincin,
Kökəlibdi sağ gözü,
Olubdu kökə boyda.

***LALƏ

Qəşəng bir qızam 


Adım Lalədir.
Saçım çiçəkdir,
Bantım Lalədir.

***SEVİNCİN ƏLİFBASI

Sevinc bir yazıb 


Düz özü boyda.
O hərifini də 
Öz gözü boyda.

Birdən P - nın,


Qulağın dartır.
Birdən A - nın 
Yanında yatır.

Həriflər onu 


Çox incidirlər. 
Bir də görürsən 
Yallı gedirlər .

Sevinc belədi 


Nə deyək ona.
Düz üç gündü ki,
Hey yazır “Ana.”

***QIRIQ AT

Balaca Tural


Minmişdi ata
Düş dedi ana
Düç dedi ata.
Gəzdi həyəti
O çapa-çapa.
Yıxildı atı
At onu yıxdı
O atı yıxdı
Mən bilmədim.
Bir onu gördüm
Atı qırıxdı.
Alıb çiyninə
O qırıq atı,
Yolu piyada
Geri qayıtdı.

***GÜLLÜ DON

Sevincin donu


Çiçək-çiçəkdi,
Elə bil donu
Çiçəkləyibdi.

Baxır Sevilə


O gülə-gülə.
Sevilsə deyir
Nənim donum gül
Açmayıb hələ.
 

***YUMRUQ VƏ ŞOKOLAD

Bu gün səhər Azadı


Tural gəlib döyübmüş.
O ki var danlayıbmış
O ki var da söyübmüş.

Azadım ağlamağı


Aşmayıbdı çəpəri.
Bu davadan heç kəsin
Olmayıbdı xəbəri.

Deyin niyə, bəs niyə


Azad sakit olubmuş.
Demə hiyləgər Tural
Yumruğunun içinə
Bir şokolad qoyubmuş. 

***


 

AD

Tural ağaca
Yazdı adını.
Bir il keçməmiş-
Ağac da onun
Pozdu adını.
 

***DEYƏSƏN

Yağış yağir isladır


Gülü, daşı torpağı.
Qızım yerin üstünə
Sərir güllü yaylığı.

Deyir, yer islanmasın


Tez-tez həyətə düşür.
Dünyanı qorumağı
Deyəsən başa düşür.

***TURAL VƏ DƏNİZ

-Dəniz, dəniz, ay dəniz


İndi yaman acmısan.
Uzadıb əllərini
Sahilini qucmusan.

Yemək üçün indi sən


Yamanca ağlayırsan.
Içindəki balığı,
Nə vaxta saxlayırsan? 

Yoxsa sənə gülərlər,


Ye balıqdan doyunca.
Çaylar su gətirərlər
İndi sənə ovcunda.

-Bu sözümü, ay Tural,


Sırğa elə qulağa.
Dəniz acından ölər,
Amma dəyməz balığa.

 

***

 

ÇOBAN SƏFƏR


Səfərə bax, səfərə


Gedib çıxıb çəpərə.
Demə çəpər çürükmüş
Dəyib üz üstə yerə.

Sınıbdı qabırğası


Əyri - üyrü çəpərin.
Pozulub halı, kefi
Qara gözlü Səfərin.

Demə çəpərin üstə


Boranılar varıymış.
Demə çəpərin üstü 
Dolu yuvalarymış.

Elə bil ki bu yerdən


Quşlar küsüb haçandı.
Boranılar quzudu
Səfər indi çobandı.
 

***İŞIQFOR

İşıqfor gözlərini,


Elə hey yumdu açdı.
Qırmızı gözün görcək,
Turalın rəngi qaçdı.

Düşündü ki, yatmayıb


Bu işıqfor gecələr.
Gözləri lap qızarıb,
Görən nə vaxt dincələr?

İşıqfor gözlərini


Yenə də yumdu, açdı.
Yaşıl gözünü görcək,
Tural tez evə qaçdı.

 

***

 

TOP


Tural, topu


Tullanıb tut.
Əlimizdə
Top qızarıb,
Allanıb top.
Görmürsənmi,
Əyri gedir
Yolun azıb,
Aldanıb top.
Tural, tez ol
Tullanıb tut.

***


 

SABAH


Uşaqlara toxunma,


Yaxşı yeri yolunu.
Küçədə təpik atma,
Yanına sal qolunu.

Keçirsən əyri - üyrü,


Düz çəkilən yolları.
Hələ sığal bilirsən,
Sənə dəyən qolları.

Öz - özünü öyürsən,


Bir şey girmir başına.
Bu gün mənə dəyərsən,
Sabah yekə maşına.

***ƏGƏR

Balaca Tural,


Ağladı bir gün 
Tez olun mənə,
Şokalad verin.
Əgər siz mənə
Top almasanız,
Dənizə çaya 
Aparmasanız,
Dəvəyə, ata 
Mindirməsəniz,
İşdən gələndə,
Şəkil kitablar
Gətirməsəniz,
Bir gün gözümü,
Yumacağam mən,
Qalacaqsınız 
Qaranlıqda siz.

***


 

ÇİÇƏKLİ XALÇA

Xalça çiçək - çiçəkdi,
Hər ilməsi göyçəkdi.
Sevinc bir çiçəyindən,
Tutdu çəkdi, ha çəkdi
Nə çiçək qopdu yerdən, 
Nə də çiçək əl çəkdi.
 

***QIZIL GÜLLƏR

Yaman nadincdi, 


Bu qızılgüllər.
Dişlərinə bax,
Mənə gülürlər.

Gəldim yaxına,


Gördüm qəşəngdi.
Dərmək istədim,
Məni dişlədi.

İşıq tək yanır,


Bu qızılgüllər.
Görəsən belə,
Nə gözləyirlər?

Ay qızılgüllər,


Qalın beləcə.
Qoy oğlum gəlsin,
Qorxarsız, necə!

 

***


NƏĞMƏ

-Ay qızım, oxu bir də


O nəğməni nə olar?
- Ay ata, olmaz axı,
Birdən nəğməm yorular.

***ÇƏMƏNLİK

Batdı torpağa,


Yağış dimdiyi.
Çəkib çıxartdı, 
Bu çəmənliyi.

***KÖKƏ

Sevinc kuklaya,


Verib kökəni,
Getdi gətirsin,
Toyuğa dəni.

Qayıdıb gördü,


Yox olub kökə.
Saldı kuklanı,
Yaman pis kökə.
 

***


 

İTMİŞ NƏĞMƏ

Sevinc unutdu birdən,
Nəğmənin sözlərini .
Nəğməni tapmaq üçün ,
O yumdu gözlərini.

Heç düşmədi yadına 


Ha çalışdı, çalışdı.
Nəğməni ürəyindən,
Kimsə oğurlamışdı.

 

***


PAPAQ

Ata qoydu başına,


Dümağ yekə papağı.
Getdi balıq ovuna,
Suya atdı qırmağı.

Bir balıq da düşmədi,


Tilovuna həmin gün.
Birdən güldü gözləri,
Güldü qara Sevincin:
- Balıq gəlməz yaxına,
Balıqlar qanad açar.
Belə papaqdan, ata,
Balıqlar qorxub qaçar.
 

***QAZLAR

Sevincə deyiblər ki,


Yeri qaytar qazları.
O da gedib çağırıb,
Evcik quran qızları.

 

***

 

KUKLASI BÖYÜSÜN

Sevinc kuklasına,
Paltar tikibdi qəşəng.
Di gəl kuklasına,
Gendi tikdiyi köynək.

Qalıbdı yana - yana,


Heç bilməyir neyləsin.
Bir əlac qalıb ona,
Kuklası böyüsün.
 

***KƏLƏM

Soydu qabığını,


Sevinc kələmin.
Dedi ki, görən,
Harasındadı 
Kələm kələmin?
Çağırdı hələ,
Dostu Kərəmi
Kərəm də soydu
Yenə kələmi. 
Tapmadılar heç
Axırda Sevinc
Gedib dedi ki 
Tez ol gəl, əmi 
Tapaq kələmi.
 

***QOZ

Qoz ağacına 


Tural qoz atdı.
Qoz yoldaşını
Tez göürüb qayıtdı.

***KƏKLİKOTU

Kəkliklə mən 


Yığdıq dağdan,
Kəklik otu.
Gəzdik dağı
Endik diki 
Bir də gördüm
Itiribdi 
Kəklik otu 
Çox dolandıq 
Çox fırlandıq
Mən oturdum
Dedim sən də
Kəklik, otur.
Baxıb gördük 
Daşın dibi 
Kəklikotu.
 

***POMİDORLAR

Pomidorlar geydilər,


Qırmızı donlarını.
Adamlar da gördülər,
Lap uzaqdan onları. 
 

***QARPIZLAR

Bapbalaca qarpızlar


Dağılmışdı hərəyə.
On uşaqdıq, bölüşdük
Biri düşdü hərəyə.
 

***


 

ÜZÜM


Yol tərəfə tutmuşam


Bir saatdı üzümü.
Daşıyırlar uşaqlar
O tərəfdən üzümü.

Dırmaşıblar heyvaya 


Şaftalıya, üzümə. 
Görən bağ yiyəsi gəlib 
Nə deyəcək üzümə.

Baxdım qəlbim əzildi 


Əzik - üzük üzümə.
Bu bağçanın günahı 
Çəkiləcək üzümə.

 

***


FINDIQ

Tural qırdı fındığı


Fındıq boşdu, lap boşdu.
Bu yoxluqdan qorxdu o
Hələ rəngi də qaçdı.

Tulladı qabıqları


Bucaqdakı ləyənə.
Ürəyində söydü o
Fındığını yeyənə.

***NƏ BİLSİNLƏR

Sevinc uzadıb əlin 


Gilanara ” gə “ deyir.
Kipriyini almaya 
Vura - vura “ gə “ deyir.

O dost gəzir özünə,


Nə görünsə gözünə. 
Yetişməmiş üzümə, 
Kal - kal nara “ gə “ deyir.

Boylandı turş əriyə,


Ərik qaçdı geriyə. 
Qırdım verdim kiriyə,
Gördüm o “ bəbə “ deyir

Dostları çoxdur onun, 


Dostudu qarpız, qovun.
Böyürtən dişləyib donun,
O, nə qırır, nə yeyir.

Heyva qorxub saralıb,


Gavalı lap qaralıb.
Meyvələr çaş - baş qalıb,
Nə bilsinlər, nə deyir.

 

***


ALMA AĞACI

Tural bu gün səhərdən 


Olub alma ağacı.
Alma üçün çiyninə 
Dırmaşır kiçik bacı.

Almanı əllərində 


Qaldırıbdı yuxarı.
Alma ciblərini də
Qaldırıbdı yuxarı.

Ağac olmuşam deyir 


Səsi tutub hər yeri. 
Bacısı da deyir ki
Ağaca dönməyinin
Nədir bizə xeyiri.

 

***


BİLMƏDİK...

Özümə dost tutmuşam 


Ağ tutu, qara tutu,
Yeyirəm asta - asta
Yığıram qutu - qutu. 

Elə bu an yanıma 


Gəlir qonşumuz Tutu
Əlində qutu 
Tutu yığır qutuya tutu.

Qışqırır anam birdən


Qoymayın it tutdu, tutdu 
Mən Tutunu tutdum 
Tutu da məni tutdu, 
Bilmədik it kimi tutdu.

 

***

 

QARPIZ TAĞLARI

Qarpız tağları 
Əyildi arxa. 
Dedi ki bəlkə 
Burdan su axa.

 

***


TUMLAR

 

Bir stəkan tum


Əkdim torpağa. 
Sonra başladım 
Mən darıxmağa. 

Keçdi aylarım 


Keçdi illərim, 
Nə vaxt çıxacaq 
Tumlarım mənim.

Eşdim torpağı 


Gördüm tumların
Yarısı yoxdu. 
Yarısının da
Əli çıxıbdı.

Gördüm yarısı 


Ayaq açıblar.
O biriləri də 
Yəqin qaçıblar.
 

***TAĞI

Böyük qardaşı


Döydü Tağını.
Çünki əzmişdi 
Qarpız tağını.
 

***GİLƏNAR

Tamam yetişib 


Dəyib gilənar. 
Düşmək istəyir, 
Ağacı azca 
Əyib gilənar.
 

***


 

XANLAR


Gilənardan o qədər 


Yedi doymadı Xanlar. 
Lap axırda özü də 
Çönüb oldu gilənar.

Anası öpdü, öpdü 


Göyçəkləşən Xanları.
Sıxıldı dodağına 
Gilənar tək xalları.

Ağacın budaqları 


Saralıbdı, solubdu. 
Xanların yanaqları 
Gilənarla dolubdu.
 

***


 

PARTLAYAN NARBaxçada bir nar
Qızıl dişini
Göstərdi mənə.
Mən də dişimi
Onun üzünə
Durub ağartdım.
Gəldik diş-dişə,
Bütün dişini 
Vurub çıxartım.
Çənəsini də,
Sümüyünü də
Bir yana atdım.
O biri narlar
Qorxub yumdular
Ağızlarını.
Quşlar kəsmədi
Qapılarının
Ağızlarını.


www.imishli.com Bütün hüquqlar qorunur.

Yüklə 107 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə