İmtahan iŞİ faküLTƏ – Sosİal Menecment İXTİsas – Sosial İş qrup – Si2001 kurs – 2 TƏLƏBƏ – Qafarov AzadYüklə 304,8 Kb.
tarix08.01.2022
ölçüsü304,8 Kb.
#51105
Azad
İMTAHAN İŞİ

FAKÜLTƏ – Sosİal Menecment

İXTİSAS – Sosial İş

QRUP – Si2001

KURS – 2

TƏLƏBƏ – Qafarov Azad

MÜƏLLİM – İmanov Tofiq
FƏNN – Multikulturalizm
MÖVZU – İspanya multikulturalizmi


BAKI-2021

Ənənəvi olaraq, İspaniya mədəni azlıqların müxtəlifliyi olan bir ölkə deyil, ərazi mədəni müxtəliflik ölkəsi hesab olunurdu (Villarroya 2009).  Milli səviyyədə multikulturalizmin konstitusiya təsdiqi olmasa da, hökumət ən azı 2003-cü ildən mədəni müxtəlifliyin reallığını dərk etməyə başlayıb və diqqəti immiqrantların və azlıqların sosial inteqrasiyasına və daxil olmasına yönəldib.  Bu, əsasən, 2001-ci ildən dərc edilmiş Sosial İnklüzivlik üzrə Milli Fəaliyyət Planlarının himayəsi altında olmuşdur (Yəni orada). 

 

 Hökumətin bir sıra QHT-lərlə məsləhətləşmələr əsasında hazırlanmış Sosial İnklüzivlik üzrə 2013-2016-cı illər üçün Milli Fəaliyyət Planı immiqrantların sosial inteqrasiyasını gücləndirməyi öhdəsinə götürür.  Bundan əlavə, rəsmi olaraq 2006-cı ildə yaradılmış İmmiqrantların Sosial İnteqrasiyası Forumu Əmək Nazirliyinə bağlıdır və inteqrasiya ilə bağlı məsələlərdə hökumətlərə məlumat, məsləhət və məsləhətlər verir (Təhsil, Sosial Siyasət və İdman Nazirliyi 2008).  ; Avropa Komissiyası 2019g).  

 2007-2010-cu illər Vətəndaşlıq və İnteqrasiya Strateji Planı İspaniyanı immiqrasiya ölkəsi (emiqrasiya deyil), həmçinin “çox cəmiyyət” kimi tanıdı və qeyd edir ki, “müxtəlif mənşəli, mədəniyyətli və xüsusiyyətli immiqrantlar burada qalmaq və onları təşkil etməkdir.  İspan cəmiyyəti olaraq ümumi şəxsiyyətimiz.  Və bu, mühüm sosial əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu mühacirlərin mövcudluğu cəmiyyətimizdə həm demoqrafik, həm iqtisadi, həm də mədəni və siyasi baxımdan dərin transformasiyaya səbəb olacaq və artıq gətirir” (Əmək və Sosial İşlər Nazirliyi 2007)  .  Planda inteqrasiya həm immiqrantlar, həm də qəbul edən cəmiyyət tərəfindən səy tələb edən “qarşılıqlı uyğunlaşma” prosesi və “ikitərəfli küçə” kimi tanınır (Əmək və Sosial İşlər Nazirliyi 2007, 20).  Vətəndaşlıq və İnteqrasiya üzrə 2011-2014 Strateji Planı eyni şəkildə məşğulluq və iqtisadi inkişafa, təhsilə, səhiyyəyə, sosial xidmətlərə, inklüzivliyə və sosial birliyə, habelə ayrı-seçkiliklə mübarizəyə diqqət yetirir (Pasetti 2014). 

 

 Kataloniya hökuməti də mədəni müxtəlifliyin tanınması üçün tədbirlər görüb.  2000-ci ildə o, Sosial Fəaliyyət və Vətəndaşlıq Departamentinin nəzdində olan və immiqrasiya ilə bağlı siyasətlərə cavabdeh olan İmmiqrasiya Katibliyi yaratdı.  2005-ci ildən bəri bölgənin vətəndaşlıq və immiqrasiya planını da hazırlayır.  Plan, Vətəndaşlıq və Miqrasiya Planı: Üfüq 2016, “birlikdə yaşamaq üçün bir qayda olaraq plüralizm, bərabərlik və vətəndaş davranışına əsaslanan vətəndaşlığı” təmin edir (Generalitat de Catalunya 2014).  Həqiqətən də, son Politico məqaləsində Kataloniya Bərabərlik, Miqrasiya və Vətəndaşlıq üzrə Katibindən sitat gətirilərək, Kataloniya “heç kəsdən öz kimliyindən qurtulmağı tələb etməyən bir ölkədir... [onları] bir hissəsi olmağa təşviq edir.  müxtəlif və ortaq bir cəmiyyətin” (Səid 2017-dən sitat gətirir).  

 Bələdiyyə səviyyəsində Barselona şəhəri 1990-cı illərin sonlarından mədəniyyətlərarası təşəbbüsləri təşviq etmək üçün çalışır.  Buraya 1997-ci il Mədəniyyətlərarası Mədəniyyət Planı, İmmiqrasiya Gündəliyi və 2008-ci ildə Barselona Mədəniyyətlərarası Planı daxildir.  Planda qeyd edilir ki, “son illər ərzində Barselonada sosial-mədəni müxtəlifliyin əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb olan mənşə, dil, adət-ənənə, dəyərlər və inancların müxtəlifliyi birgəyaşayış və sosial birlikdə kompleks dəyişikliklərə, habelə yeni imkanlara səbəb olmuşdur.  həll edilməlidir” (Ajuntament de Barcelona 2010).  Barselona İmmiqrasiya Planı 2012-2015, Zapata-Barreronun (2017) əks etdirdiyi kimi, mədəniyyətlərarası bu əsas axını birləşdirir;  bu planda mədəniyyətlərarası münasibətlər “qəbuletmədən müxtəlifliyin yerləşdirilməsi strategiyalarına keçir, burada immiqrantlar artıq passiv və “yardımlı” aktyorlar və ya rifah sahibləri kimi deyil, şəhərin bütün sahələrində iştirakçı vətəndaşlar kimi görünürlər.  Müxtəliflik açıq şəkildə cəmiyyət üçün əlavə dəyər kimi təsnif edilir və beləliklə, strategiya müxtəlifliyi şəhərin inkişafına töhfə verən yaradıcılıq və sosial və şəhər innovasiyaları ilə əlaqələndirir” (Zapata-Barrero 2017, 257-258). 

 

 Barselonada hökumət rəsmilərindən, eləcə də etnik azlıqları təmsil edənlər də daxil olmaqla bir sıra QHT-lərin nümayəndələrindən ibarət məsləhət orqanı olan Bələdiyyə İmmiqrasiya Şurası var.  İmmiqrasiya Şurasının 2016-2019-cu illər üçün İş Planında qeyd olunur ki, “şəhər qarşılıqlı əlaqə və tanınmaya əsaslanan icma həyatının mədəniyyətlərarası modelini seçib.  Barselona sakinlərinin birlikdə yaşamaq, bir-birini tanımaq və paylaşma yollarını tapmaq istəyi müxtəlifliyə müsbət yanaşmanı təşviq edən və homogenləşmə, stereotiplər və şayiələrə qarşı mübarizə aparan siyasətlərlə müşayiət olunmalıdır.  Özümüzü öz dilimizdə ifadə edə bilmək və ondan həzz almaq, mədəni kimliklərə hörmət edən təhsil və təlimə malik olmaq, öz mədəni təcrübəmizi insan hüquq və əsas azadlıqlarına hörmət çərçivəsində həyata keçirmək insanların ləyaqətinə hörmətdən ayrılmaz amillərdir.  .  Tanınma açıq və əhatəli yanaşmadan irəli gəlir, aidiyyət hisslərini təşviq edir və sosial birliyə gətirib çıxarır” (Ajuntament de Barcelona 2016, 14).  2015-ci ildə Şəhər Şurası qaçqınların məskunlaşdırılması səylərinə yönəltdiyi artan xidmət və resursları əks etdirən “Barselona, ​​Sığınacaq Şəhəri” planını da elan etdi (Ajuntament de Barcelona 2015).  Buraya məktəblərə, uşaq baxçalarına və ailələr üçün geniş çeşidli xidmətlərə giriş (Agatiello və LeVoy) daxildir. hələ 1990-cı ildə “Təhsil sisteminin ümumi təşkili haqqında” Konstitusiya Qanununda etnik-mədəni ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizənin zəruriliyi qeyd olunurdu.  Buna baxmayaraq, mədəniyyətlərarası təhsilin həyata keçirilməsinin 1990-cı illərdə aydın şəkildə baş vermədiyi görünür (Zapata-Barrero və de Witte 2007, 6). 

 

 2006-cı il Təhsil Qanunu müxtəlifliyə diqqəti İspaniya təhsil sistemində əsas prinsip kimi müəyyən etdi (Zapata-Barrero və de Witte 2007, 12-13). 

 

 2013-2016-cı illər üzrə Sosial İnklüzivlik üzrə Milli Fəaliyyət Planında qeyd edilir ki, İspan təhsili “bərabərsizliklərin aradan qaldırılmasına və ya gənc immiqrantların xüsusi təhsil ehtiyaclarının ödənilməsinə töhfə vermək üçün inteqrasiya və mədəniyyətlərarası birgə yaşayışı təşviq etməlidir” (Sosial Xidmətlər və Bərabərlik üzrə Dövlət Katibi 2013, 54  ).  O, daha sonra təkid edir ki, tələbələr “mənşə ölkəsinin mədəniyyətini, eləcə də digər öyrənmə və mədəniyyətlərarası fəaliyyətləri qoruyaraq qəbul edilmiş ölkənin dilini və mədəniyyətini öyrənməlidirlər” (Yenə orada, 54).  

 Mədəniyyətlərarası təhsilə bu açıq diqqət yetirilməsinə baxmayaraq, 2014-cü ildə qüvvəyə minmiş Təhsildə Keyfiyyətin Təkmilləşdirilməsi Qanununda (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa; LOMCE) mədəniyyətlərarası təhsil və ya müxtəliflik prinsiplərinə heç bir istinad yoxdur (İspaniya Hökuməti 2013;  həmçinin Martinez-Usarralde və başqalarına bax 2016).  Bundan əlavə, qanunun tətbiqi mədəniyyətlərarası proqramlaşdırmanı təmin edən məcburi vətəndaşlıq təhsili proqramını ləğv edərək onu isteğe bağlı məktəb fənninə çevirdi (Navarro-Medina and De-Alba-Fernandez 2015; Huddleston et al. 2015).  Huddleston və başqaları kimi.  (2015, 20) qeyd edir ki, “maliyyələşmənin və vətəndaşlıq kursunun azaldılması o deməkdir ki, məktəblər mədəni müxtəliflik haqqında tədrisin olub-olmaması və necə öyrədilməsi barədə qərar verməkdə sərbəstdirlər... Məktəblərin kurikulum və dərs günü ərzində mədəni müxtəlifliyi necə təşviq etmək hüququ var, lakin azdır  təlimlər keçirilir”. 

Dövlət və Radio Televiziya Qanunu ictimai yayımçıdan (RTVE) İspaniyanın dil və mədəni müxtəlifliyini təbliğ etməyi tələb edir (Villarroya və Ateca-Amestoy 2013), lakin müxtəlifliyin mediada təmsil olunması regiondan asılı olaraq dəyişir, immiqrantlara və  xüsusilə ikidilli bölgələrdəki etnik azlıqlar.  Cullen International (2019) müşahidə etdiyi kimi, müxtəlifliyə diqqətin çox hissəsi konkret etnik azlıq və ya immiqrant qruplarından fərqli olaraq İspaniyanın müxtəlif dil icmalarını təmsil etməkdən asılıdır.  Masip və başqaları.  (2016) həmçinin qeyd edir ki, bəzi ərazilərdə azlıqların dillərində yayım üçün efir saatları məhdudlaşdırıla bilər. Buna baxmayaraq, Villarroya (2009, 27) qeyd edir ki, “artan immiqrasiya ictimai medianı bu yeni sosial reallığı yayımda daha görünür etmək və televiziyanı yeni vətəndaşlar üçün əlçatan və əlçatan etmək üçün yeni formullar axtarmağa vadar edib.  inteqrasiya”.  Kataloniyanın ictimai yayımı İspaniyada ilk olaraq Müxtəliflik Komitəsi yaratdı və o, çoxdilli altyazıları artırmaq, yayım dilini daha əlçatan etmək və immiqrantları və azlıqları daha yaxşı əks etdirən və onları maraqlandıran proqramlaşdırma və yayımı daxil etmək üçün təşəbbüslər irəli sürdü.  (Villarroya 2009).  Kataloniyanın Audiovizual Şurası “bir araya gətirən Audiovizual Sahədə Müxtəliflik Bürosu (MDA) təşəbbüsü ilə çıxış edib. müxtəlif mədəniyyət qruplarının, qurumların, şirkətlərin, peşəkar qrupların, tədqiqat qruplarının, dəstək təşkilatlarının, universitetlərin, medianın və Kataloniyada audiovizual mediada multikulturalizmin və müxtəlifliyin daha yaxşı təmsil olunmasını təşviq etməkdə maraqlı olan digər insanlar və qurumların nümayəndələri” (Generalitat de Catalunya 2020)  . 

2010-cu ildən bəri bəzi dini simvolların taxılmasına bir sıra yeni məhdudiyyətlər qoyulub.  Burqa və niqabla bağlı milli qanunvericiliyə təkan 2010-cu ildə başlamışdı, lakin İspaniya hökuməti həmin vaxt təklif olunan qanun layihəsini rədd etmişdi.  Məsələ 2014-cü ildə İspaniyanın Daxili İşlər Nazirinin milli təhlükəsizliklə bağlı burka ilə bağlı narahatlıqlarını qaldırması ilə yenidən gündəmə gəlib.  Daha sonra, 2015-ci ildə milli hökumət toplaşma və nümayiş hüquqlarını tənzimləyən bir sıra yeni qanunlar olan Ley Mordaza qəbul etdi.  16-cı maddə təhlükəsizlik səbəbi ilə nümayişlərdə üz örtüklərinin taxılmasını xüsusi olaraq qadağan edir (Açıq Cəmiyyət Ədalət Təşəbbüsü 2018). 

 

 Həmçinin bir sıra bələdiyyə qadağaları İslami geyimə tətbiq edilib.  Doqquz şəhər (bunlardan səkkizi Kataloniyadadır, o cümlədən Barselona) ictimai yerlərdə üz örtüyü və ya örtük taxmağı qadağan edib. Bəzi hallarda bu tənzimləmələr sosial birliyi pozduğu, digərləri isə identifikasiya və təhlükəsizlik narahatlıqları əsasında müdafiə edilmişdir (Açıq Cəmiyyət Ədalət Təşəbbüsü 2018).  İspaniya Ali Məhkəməsi bu günə qədər bu şəhərlərdən ikisində qadağaları ləğv etdi, lakin bunun digər mövcud bələdiyyə qaydalarına və gələcək qadağalar üçün təkliflərə təsir edib-etməyəcəyi ilə bağlı suallar qalır (BBC 2018a). Ümumilikdə, İspaniya ikili vətəndaşlığa icazə vermir, baxmayaraq ki, konstitusiya və İspan mülki məcəlləsi dövlətə Latın Amerikası ölkələri ilə birdən çox vətəndaşlığın saxlanmasına icazə verə biləcək müqavilələr bağlamağa icazə verir (Birləşmiş Ştatların Personal İdarəetmə Ofisi 2001).  Hazırda belə müqavilələr İber-Amerika ölkələri, Andorra, Filippin, Ekvatorial Qvineya, Portuqaliya və ya Sefarad mənşəli şəxslərlə mövcuddur (İspaniya Hökuməti 2016).  Bundan əlavə, İspaniya mövcud vətəndaşlıqdan imtinanı və ya başqa bir vətəndaşlığın alınmasını tələb etsə də, sübutun təqdim edilməsində israrlı deyil;  beləliklə, Faist və Gerdes (2008) İspaniyada faktiki olaraq çoxlu ikili vətəndaşların olduğunu qeyd edir.  Buna baxmayaraq, Howardın (2005) vətəndaşlıq siyasəti indeksində o, İspaniyanı ikili vətəndaşlığa icazə verməyən ölkə kimi təsnif edir.  
Yüklə 304,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə