İmtahan sualları Fənn: Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiya və innovasiyalar Qrup: mtt-301Yüklə 18,61 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü18,61 Kb.
#42627
İmtahan sualları
İmtahan sualları

İmtahan sualları
Fənn:Məktəbəqədər təhsildə müasir pedaqoji texnologiya və innovasiyalar

Qrup:MTT-301

Tələbələrin sayı:39

Müəllim:b/m Məmmədova Zərifə


 1. Pedaqoji texnologiyalar haqqında anlayış.

 2. Müasir təlim texnologiyalarının mahiyyəti.

 3. Pedaqoji texnologiyanın təlim prosesinə yeni baxış kimi daxil olması.

 4. Ənənəvi yanaşma və müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi arasındakı başlıca fərqlər.

 5. Müasir təlim texnologiyalarının məzmunu.

 6. Əməkdaşlıqla təlim texnologiyaları.

 7. Layihələr metodu ilə təlim texnologiyaları.

 8. Modulla telim texnologiyası.

 9. Pedaqoji texnologiyaların təsnifatı: pedaqoji texnologiyalar və psixoloji texnologiyalar.

 10. .Pedaqoji texnologiyalar.

 11. Psixoloji texnologiyalar.

 12. Pedaqoji sistemin təkmilləşməsi yolları: İntensiv və ekstensiv yollar.

 13. Məktəbəhazırlıq qrupunun fərqləndirici xüsusiyyətləri.

 14. “Beyin həmləsi”yeni təlim texnologiyası kimi.

 15. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi üzrə səciyyəvi prinsiplər.

 16. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: tərbiyəedici təlim prinsipi.

 17. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: inkişafetdirici təlim prinsipi.

 18. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: təlimdə müvəf­fəqiy­yət qazanmaq prinsipi.

 19. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: bütün uşaqlarla əks əlaqə prinsipi.

 20. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: müntəzəm təkrar etmək prinsipi.

 21. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: təlimdə uşaqların maksimum iştirakı prinsipi.

 22. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: yaxın inkişaf zo­na­sı­na oriyentasiya prinsipi.

 23. Pedaqoji texnologiyanın tətbiqi prinsipləri: vahid məqsəd üçün birləşmə prinsipi.

 24. İnteraktiv metodlar, fəal təlim metodları,təlim texnologiyaları anlayışları.

 25. İnteraktiv metodları aktuallaşdıran tələblər.

 26. Pedaqoji innovasiyanın mahiyyəti.

 27. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində innovasiyanın növləri.

 28. Pedaqoji sistemin optimallaşdırılması-innovasiya kimi.

 29. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların inkişaf sahələri.

 30. Müasir təlim texnologiyasının seçilməsi səbəbləri.

 31. Rollu oyunlar məktəbəqədər təhsil müəssisələrində ən geniş tətbiq olunan təlim texnologiyasi kimi.

 32. Pedaqoji texnologiyalarda yeniləşmə.

 33. Tərbiyəçi şərhinin bütün təlim metodlarına daxil olması.

 34. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində informasiya texnologiya­la­rı (İKT) və onlardan istifadə üsulları.

 35. Müasir pedaqoji texnologiyaların istiqamətləri: təlim prosesinin texnologiyaları.

 36. Müasir pedaqoji texnologiyaların istiqamətləri: tərbiyə prose­si­nin texnologiyaları.

 37. Müasir pedaqoji texnologiyaların istiqamətləri: inkişaf texnolo­gi­yaları.

 38. Müasir pedaqoji texnologiyaların istiqamətləri: diaqnostik texno­logiyalar.

 39. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində bədii əsərlərin oxunma­sı­nın əhəmiyyəti.

 40. Məktəbəqədər təhsilin kurikulumu.

 41. Məktəbəqədər təhsil kurikulumunun xüsusiyyətləri.

 42. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların sağlamlığının qorunmasına xidmət edən texnologiyaların təsnifatı.

 43. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların göz gimnas­ti­ka­sı.

 44. Relaksasiya-məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla iş prosesində yeni texnologiya kimi.

 45. Nəfəsalma gimnastikası-yeni texnologiya kimi.

 46. Barmaqların gimnastikası-yeni texnologiya kimi.

 47. Hərəki oyunlar-məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əsas təlim texnologiyası kimi.

 48. İdman oyunları-məktəbəqədər təhsil müəssisələrində əsas təlim texnologiyası kimi.

 49. Təlim metodları müasir pedaqoji texnologiyaların əsası kimi.

 50. Müasir təlim texnologiyalarının xarakterik xüsusiyyətləri.

 51. Təlim texnologiyalarının sturukturu.

 52. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində texnologiyaların tətbiqin­də tərbiyəçi müəllimin qabiliyyətləri.

 53. Tərbiyəçi-müəllimin idraki qabiliyyəti.

 54. Tərbiyəçi-müəllimin layihələşdirici qabiliyyəti.

 55. Tərbiyəçi-müəllimin konstruktiv qabiliyyəti.

 56. Tərbiyəçi- müəllimin təşkilatçılıq qabiliyyəti.

 57. Tərbiyəçi-müəllimin kommunikativ qabiliyyəti.

 58. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların fiziki tərbiyəsin­də praktik metodlardan istifadə.

 59. Müasir təlim texnologiyalarının tətbiqinin zəruriliyi.

 60. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin “Karusel sistemi” adlı interaktiv metoddan istifadə.

 61. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların tədris-idrak fəaliyyəti.

 62. Məktəbəqədər təhsil müəssisəsində pedaqoji ünsiyyət texnolo­gi­­yası.

 63. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyəçi-müəllimin ün­siy­yət funksiyaları.

 64. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində texniki vasitələrin tətbiqi.

 65. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların məkan və zaman haqqında təsəv­vür­lərinin inkişafında müasir təlim texnologiyalarından istifadə.

 66. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim məşğələlərinin rejimi.

 67. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlim məşğələlərinin təşki­li və gedişi.

 68. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların əqli tərbiyəsinin əhəmiyyəti və məzmunu.

 69. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əqli tərbiyəsində ətraf aləmlə tanışlığın rolu.

 70. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin ümumi didaktik prinsipləri.

 71. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin əyanilik prinsipi.

 72. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müvafiqlik prinsipinə əsasən təlim texnologiyalarından istifadə.

 73. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimdə fərdi yanaşma prinsipi.

 74. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesdə oyun­la­rın rolu.

 75. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrindəki böyük qruplarda uşaq­la­rın məktəb təliminə hazırlığı.

Yüklə 18,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə