İn vitro fertiLİzasyonda (İVF) anestezi Doç. Dr. Berrin GünaydınYüklə 1,85 Mb.
tarix11.12.2016
ölçüsü1,85 Mb.


İN VİTRO FERTİLİZASYONDA (İVF) ANESTEZİ

 • Doç. Dr. Berrin Günaydın

 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi


HEDEFLER

 • İVF ile ilgili tanımlamalar

 • İVF Ünitesiyle ilgili bilgiler

 • İVF Ünitesinde beklentiler

 • İVF Ünitesinde anestezistlerinin hedefleri

 • İVF Ünitesinde kullanılan anestezi yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları

 • Klinik deneyimlerimizİVF için ne gerekli?

 • Oosit - Sperm - UterusİVF İLE EMBRİYO TRANSFERİ

 • Oosit toplama

 • (Oocyte Pick Up=OPU)

 • (laparoskopik/transvajinal)

 • Laboratuvarda fertilizasyon

 • Transfer

 • Gametlerin fallop tüplerine =GIFT

 • Zigotun fallop tüplerine=ZIFT

 • Embriyo uterusa transservikal yollaİVF’te 10 Temel Adım

 • Hasta seçimi

 • Ovarian stimulasyon

 • Oosit toplama

 • Oositlerin değerlendirilmesi

 • Semen hazırlanması

 • Inseminasyon

 • Fertilizasyonun değerlendirilmesi

 • Blast evresine kadar embriyo takibi

 • Embriyo ya da blastosist transferi

 • Hamileliğin teyid edilmesiİVF AşamalarıOPUİVF Ünitesi

  • Haftanın 7 günü hizmet verebilen
  • Embriyo transferi
  • Dilatasyon ve küretaj
  • Sperm biyopsisi
  • Histeroskopi / Laparoskopi


İVF Ünitesinde Çalışanlar

 • Obstetrisyen

 • Ürolog

 • Embriyolog

 • Hemşire

 • Psikolog

 • Yardımcı personelAnestezistten BeklentilerAnestezistlerin Hedefleri

 • Analjezi ve sedasyon

   • Anksiyoliz (sedasyon)
   • Analjezi
   • Fertilizasyona etkisiz anesteziklerin seçimi
 • İşlem sırasında hareketsiz hasta

 • İşlem sonrası kısa sürede eve gönderme

  • En az yan etki


Ağrı Oluşturabilecek DokularAğrı Oluşturabilecek İşlemler

 • Spekulum yerleştirilmesi

 • Aspirasyon iğnesinin posterior vajinal duvar ve peritona yönlendirilmesiBazı Ülkelerde Uygulanan Anestezi Teknikleri

 • İngiltere

  • Bilinçli sedasyon (% 48.3)
  • Genel anestezi (% 29.3)
 • Almanya

  • Genel (% 50) ve diğer anestezi yöntemleri (% 50)
 • ABD

  • Bilinçli sedasyon (% 95)


OPU’da Anestezi/Analjezi Yöntemleri

 • Hiç anestezi uygulanmaması

 • Rejyonel anestezi

   • Santral bloklar
    • Spinal
    • Epidural
   • Paraservikal blok (PSB)
   • Topikal anestezi
 • Akupunktur

 • Genel anestezi

 • Bilinçli sedasyon/sedoanaljeziREJYONEL ANESTEZİ Spinal Anestezi

 • Lokal Anestezikler

 • Lidokain 30 mg + 25 µg fentanil Tsen et al. Reg Pain Med 2001

 • 45 mg +10 µg fentanil Martin et al. Anesth Analg 1999

 • 60 mg %2 plain Omi et al. Masui 1996

 • Bupivakain 3.75 mg + 25 µg fentanil Tsen et al. Reg Pain Med 2001

 • Avantajları

 • Hızlı etki başlangıcı ve haraketsiz hasta

 • Dezavantajları

 • Derlenme süresi uzun

 • Spinal anesteziye ait yan etkiler

 • Oositler ve fertilizasyona etkisi tam olarak bilinmiyorREJYONEL ANESTEZİ Epidural Anestezi

 • Epidural anestezi – Propofol/N2O maske ventilasyonu Botta et al. J Assist Rep Genet 1995

 • Ovarian hiperstimülasyon sonucu 1-asit glikoproteinde azalma; bupivakain serbest fraksiyonuda artma riski!

 • Tsen et al Anesthnesiology 1997

 • Gebelik oranını etkilememe/artma

 • J Assist Reprod Genet 1995

 • Dezavantaj

 • Özel ekip (uygulama ve teknik)

 • Fazla lokal anestezik ihtiyacı

 • Derlenme uzunParaservikal Blok TeknikleriModifiye Paraservikal BlokPSB’de Lokal Anestezik

 • Lidokain (10 ml 50-200 mg)

     • Yui Ng et al.J Assist Rep Gen 2003
     • Yui Ng et al. Hum Reprod 1990,1999, 2000
 • Bupivakain (8 ml %0.25)

     • Corson et al. Fertil Steril 1994
 • Mepivakain (10 ml %1)

     • Vercellini et al. Fertil Steril 1994


PSB Komplikasyonları

 • Toksik Etki

 • İleri derecede bradikardi ve bradipne

 • (A-V komplet bloğu ve hafif mitral yetmezliği olan olguda 400 mg mepivakain enjeksiyonundan sonra)

 • Vazovagal Etki

 • Enfeksiyon

 • KanamaTopikal Anestezi

 • Grup I (Vajinal lidokain jel 80 mg 4 ml %2)

 • Grup II (Lidokain-PSB 75mg 15 ml)

 • Ağrı (VAS)

  • Uygulama sırasında Grup I’de az (p<0.05)
  • Aspirasyon iğnesi girişinde Grup I’de fazla (p<0.05)
 • Total ağrı McGill Ağrı

  • Grup I’de fazla (p<0.05)


Elektroakupunktur (EA)

 • Grup I (EA+PSB) Grup II (Alfentanil+PSB)

 • İmplantasyon %27.2* %16.3

 • Hamilelik %45.9* %28.3

 • Grup I Grup II

 • (EA+PSB) (Konvansiyonel Analjezi+PSB)

 • VAS Şiddetli Az

 • Klinik sonuç Benzer Benzer

 • Maliyet Düşük YüksekGenel Anestezi

 • Entübasyonlu/Entübasyonsuz

  • Kullanılan i.v. ve volatil anestezikler
  • Propofol İzofluran
  • Tiyopental Enfluran
  • Benzodiazepinler Sevofluran
  • Ketamin Desfluran
  • Opioidler
   • meperidin, fentanil,
   • morfin, alfentanil
   • remifentanil
Bilinçli Sedasyon/Sedoanaljezi

 • Önlemler

 • Koruyucu refleksler baskılanabilir (hipoksi/hiperkapni)

 • Monitorizasyon yapılmalı

 • (puls oksimetri ve kapnograf) TIHC 1993

 • Entübasyon koşulları sağlanmalıBilinçli Sedoanaljezide Kullanılan İlaçlar

 • Sedatif/Hipnotikler

  • Diazepam
  • Midazolam
  • Prometazin
  • Propofol


Benzodiazepinler

 • Analjezik etkileri yok

 • Anterograt amnezi

 • Midazolam ve diazepam en sık kullanılan

 • Erken gebelik döneminde diazepam teratojen American Society of Hospital Pharmacists1996

 • Midazolam/remifentanil, propofol/fentanile göre daha efektif ve güvenli

 • Casati et al. Eur J Anaesthesiol 1999Propofol

 • PropofolOpioidler

  • Meperidin
  • Fentanil
  • Alfentanil
  • Remifentanil


Remifentanil

 • Achwal M, et al. Anesthesiology 1999

 • Wilhelm W, et al. Anästhesist 1999

 • Casati et al. Eur J Anaesthesiol 1999

 • Wilhelm W, et al. J Clin Anesth 2002Bilinçli Sedoanaljezi ve Diğer Kombinasyon Teknikleri

 • Opioidler

 • Opioid + Sedatif/Hipnotik

 • Paraservikal blok + Sedatif/Hipnotik

 • Paraservikal blok + Opioid

 • Paraservikal blok + Elektroakupunktur

Hasta kontrollü sedasyon

 • Sedasyon

 • Grup I (n=51) Grup II (n=55)

 • Hasta Kontrollü Doktor kontrollü

 • Propofol+Alfentanil Diazepam+Petidin

 • Ağrı şiddeti (0-100)

 • OPU sırasında 53±23* 35 ± 24

 • 2 saat sonra 29 ±27* 17 ±22

 • Memnuniyet (0-100)

 • Hasta 76±23 74±21

 • Doktor 62±25* 71 ±26

 • *:P<0.05 (gruplar arası)Fertilizasyon/Gebelik/İmplantasyona Etkili Diğer Faktörler

 • Uygulamayı yapan obstetrisyen

 • Değerlendirmeyi yapan embriyolog

 • Hasta yaşı

 • Hormon stimülasyon protokolü

 • Üreme laboratuvar teknikleri

 • Asiste konsepsiyon teknikleri

 • Östrojen yanıtları

 • Ponksiyon iğnesinin çapı

 • Aspirasyon basıncı

 • Kültür ortamıFoliküler Sıvıda Tespit Edilen İlaçlar

 • Tiyopental Tiamilal

 • Plazma (µg/ml) 4.13 ± 0.90 7.99±3.97

 • Folikül sıvısı (µg/ml) 1.62 ± 0.61 1.67 ± 0.83

 • Plazma/Folikül sıvısı 0.41 ±0.19 0.22 ±0.14Achwal et al. OPU’da Folikül sıvısında Remifentanil ve FentanilBailey Pridham et al. OPU’da folikül sıvısında lidokain

 • 15 dk sonra 30 dk sonra

 • 200 mg SC (µg/ml) 0.28±0.05 0.43±0.09

 • 8.9-15 dk

 • 100 mg PSB (µg/ml) 0.71±0.14

GÜTF İVF Ünitesinde OPU’da Kullandığımız Anestezi/Analjezi Yöntemleri • Ekipman ve hastanın hazırlanması

  • Dosya incelemesi ve hastayla konuşma
  • Premedikasyon
  • Damar yolunun açılması ve sıvı takılması
  • Monitorizasyon
  • EKG
  • Noninvaziv kan basıncı
  • SpO2
  • ETCO2
  • Nazal/yüz maskesiyle 2 L dk-1 Oksijen
  • Batikonla dezenfeksiyon
  • Üreme organının ılık steril SF ile yıkanması


 • GÜTF Anesteziyoloji Anabilim Dalı ProtokolleriTRANSVAJİNAL OOSİT TOPLAMADA REMİFENTANİL İNFÜZYONU İLE PARASERVİKAL BLOK KOMBİNASYONU Kadir Kaya, Berrin Günaydın, Ertan Öztürk, Zeki T. Tekgül

 • Olgular

 • Değişik nedenlerle tüp bebek planlanmış

 • Ovarian stimülasyon uygulanmış

 • 110 olgu

 • Metod

 • Premedikasyon

 • İşlemden 30 dk önce 50 mg petidin im

 • Monitorizasyon

 • Ortalama Arter Basıncı (OAB)

 • Kalp Atım Hızı (KAH)

 • Solunum Sayısı (SS)

 • Periferik Oksijen Satürasyonu (Sp02)

 • End Tidal C02 Basıncı (ETC02)Anestezi

 • Anestezi

 • 0.25 μg kg-1 dk-1 iv remifentanil infüzyonu (baş dönmesi gözlenene dek)

 • Obstetrisyen tarafından PSB (10 mL % 1 lidokain ile serviksin saat 3 ve 9 kadranlarına)

 • PSB’den sonra remifentanil 0.15 μg kg-1 dk-1’ya azaltıldı ve oosit toplama işlemine izin verilirSONUÇLAR-ISONUÇLAR-IISONUÇLAR-IIIYan Etkiler

 • Bulantı 13/110 (%11.8)

 • Bulantı-kusma 6/110 (%5.45)

 • Kaşıntı 19/110 (%17.3)

 • Ürtiker 1/110 (%0.9)

 • Dispne 1/110 (%0.9)TRANSVAJİNAL OOSİT TOPLAMA İŞLEMİ ESNASINDA REMİFENTANİLİN PARASERVİKAL BLOK İLE KOMBİNASYONUNUN SOLUNUM FONKSİYONLARINA ETKİSİ Berrin Günaydın, İ.Kıvılcım Oguzülgen, Ertan Öztürk, Zeki T.Tekgül, Kadir Kaya

 • Olgular

 • Ovarian stimülasyon uygulanmış 40 olgu

 • Metod

 • Rasgele 2 gruba ayrıldı

 • Grup RI (n=20)

 • Grup RI+PSB (n=20)

 • Monitorizasyon

 • Ortalama Arter Basıncı (OAB)

 • Kalp Atım Hızı (KAH)

 • Solunum Sayısı (SS)

 • Periferik Oksijen Satürasyonu (Sp02)

 • End Tidal C02 Basıncı (ETC02)

 • +

 • Solunm fonksiyon testleri (FEV1 ve FVC)  • monitorizasyon parametreleri (1-14 ölçüm zamanları)
  • FEV1 ve FVC (1-7 ölçüm zamanları)
  • sedasyon derecesi
  • ağrı skoru
  • yan etkiler
  • taburcuk esnasında hasta memnuniyeti
  • plazma remifentanil düzeyi (Stanpump biligsayar programı)


Demografik ve işleme ait veriler (Ort.±Sd)

 • Grup RI Grup RI+PSB

 • Yaş (yıl) 31.9± 5.8 32.9 ± 4.4

 • Vücut ağırlığı (kg) 64.5 ±10.7 63.7± 9.5

 • Toplam remifentanil (µg) 486.0 ±181.1 321± 86.9*

 • Toplanan oosit (n) 13.2 ±6.6 13.6± 6.1

 • Anestezi süresi (dk) 33.9 ± 8.2 35.5±9.9

 • İşlem süresi (dk) 24.0 ±7.5 27.0± 9.0

 • *:P<0.05Yan etkiler, antiemetik/analjezik gereksinimi, hasta memnuniyeti

     • Grup RI Grup RI+PSB
     • (n=20) (n=20)
 • Bulantı 4 (%20) 3 (%15)

 • Bulantı-kusma 0 (%0) 1 (%5)

 • Antiemetik gereksinimi 3 (%15) 3 (%15)

 • Kaşıntı 4 (%20) 6 (%30)

 • Yutma güçlüğü 1 (%5) 0 (%0)

 • Postop. analjezi gereksinimi 7 (%35)* 0 (%0)

 • Hasta memnuniyeti (iyi) 11 (%55)* 19 (%95)

 • *:P<0.05Plazma Remifentanil KonsantrasyonuFEV1 ve FVCMALİYET

 • Remifentanil flakon

 • 1 mg 4.862.000 TL

 • 2 mg 20.328.000 TL

 • 5 mg 53.734.000 TL

 • Aldolan amp

 • 100 mg 945.200 TL

 • Lidokain

 • 5 ml %2 Aritmal amp 442.200 TL • Postoperatif Yan Etki ve Önlemler

  • Bulantı-kusma
  • Uzamış sedasyon
  • Ağrı-Abdominal kramplar
  • İdrar retansiyonun ekarte edilmesi
  • Hafif: asetaminofen (oral, rektal) / Ciddi: opioid i.v/i.m
 • Taburcu Edilme Koşulları

  • Oosit toplama tekniğine bağlı kanama olmamalı
  • Vital bulguları stabil olmalı
  • Tek başına yürüyebilmeli
  • İdrar yapma problemi olmamalı
  • Bulantı-kusma olmamalı
  • Eşlik eden bir yetişkin yanında olmalı
 • İVF Ünitesinde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon

 • Hastaya kullanılan

  • Anestezik ve diğer ilaçların steril olması
  • Ponsiyon iğnesi, ponksiyon seti ve yıkama sıvısının steril olması
 • Uygulamayı yapanİdeal Anestezik ve Analjezik

 • Etkin ve güvenli analjezi

 • Vital fonksiyonlara en az etki

 • Kısa etki süreli

 • Oosit ve embriyoya nontoksik

 • Fertilizasyon/Gebelik/İmplantasyona en az etki

 • Endokrinolojik ve immünolojik sistemi etkilememeli

 • Monitorizasyonu kolay

 • Ekonomik

 • Yan etki az olmalı

Kataloq: images -> documents

Yüklə 1,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə