Inflamasyon hasara karşı vaskülarize dokunun dinamik yanıtıdırYüklə 3,93 Mb.
tarix14.01.2017
ölçüsü3,93 Mb.Inflamasyon hasara karşı vaskülarize dokunun dinamik yanıtıdır

 • Inflamasyon hasara karşı vaskülarize dokunun dinamik yanıtıdır

 • Koruyucu bir yanıttır

 • Hasar bölgesine koruma ve iyileştirme mekanizmalarını getirir

Cornelius Celsus (M.S. 1 yy.)

 • Cornelius Celsus (M.S. 1 yy.)John Hunter (1793)

 • John Hunter (1793)

  • İskoçyalı cerrah
  • Yangı hastalık değil, organizma için yararlı bir reaksiyon


Virchow

 • Virchow

  • Fonksiyon kaybı (functio laesa) (5.belirti)


Julius Cohnheim (1839-1884)

 • Julius Cohnheim (1839-1884)

  • Yangıdaki mikroskobik özellikler
  • Vazodilatasyon
  • Kan akımındaki değişiklikler
  • Ödem
  • Lökosit göçü


Elie Metchnikoff

 • Elie Metchnikoff

  • Fagositoz


Paul Ehrlich

 • Paul Ehrlich

  • Fagositoz
  • Antikor


Thomas Lewis

 • Thomas Lewis

  • Yangısal mediatörler (histamin)


İnflamatuvar yanıtın komponentleri

 • İnflamatuvar yanıtın komponentleri

 • Akut inflamasyondaki solubl mediyatörler

 • Akut inflamasyon

 • Kronik inflamasyon

 • İnflamasyonun sistemik etkileriBAŞLANGIÇ

 • BAŞLANGIÇ

 • Enfeksiyonlar

 • Kontamine yara

 • Pnömoni

 • Akut hepatit

 • Zedelenmeler SONUÇ

 • Steril yara Doku yanıtı Uyaranların temizlenmesi

 • İnfarkt Hastalığın durması

 • Asbestoz/silika

 • Sütürler/implantlar Ya da

 • Toksik nekroz Hastalığın progresyonu

 • Yabancı cisimBağ doku hücreleri: Mast hücreleri, makrofajlar, fibroblastlar

 • Bağ doku hücreleri: Mast hücreleri, makrofajlar, fibroblastlar

 • Bağ doku matriksi: Elastik lifler, kollagen lifler, proteoglikanlar

 • Damarlar: Bazal membrana oturmuş endotel hücreleri ve içindeki nötrofil, bazofil, eozinofil, trombosit, monosit ve lenfositler

 • Çözünebilir proteinler: Kompleman, pıhtılaşma zinciri, kinin sistemiİnflamasyon

 • İnflamasyon

  • Ölü hücre ve dokuları hasarlı ortamdan uzaklaştırmak ve hasar verici etkeni ortadan kaldırmaya yarayan koruyucu bir yanıttır
  • İnflamasyon
   • parankim hücre rejenerasyonu
   • skar dokusu gelişimi
   • ile karakterli tamir süreçleri ile yakından ilişkilidir


Akut

 • Akut

  • Dk -günler
  • Sıvı ve protein çıkışı ile karakterli
  • Nötrofiller (Polimorf nüveli lökositler)
 • Kronik – haftalar- yıllar

  • Lenfosit ve makrofajlar- Mononükleer hücreler


Hasara karşı ani ve erken yanıttır

 • Hasara karşı ani ve erken yanıttır

 • Amaç? Nötrofilleri hasarlı bölgeye en erken şekilde göndermektir

 • Üç önemli komponenti vardır:

 • 1)Kan akımında lokal artışa neden olan vasküler çap değişiklikleri (Vazodilatasyon)

 • 2)Mikrovasküler yapılarda plazma proteinlerinin dolaşımdan ayrılmalarına olanak veren yapısal değişiklikler (Endoteliyal permeabilite artışı)

 • 3)Lökositlerin mikrosirkülasyondan göç etmesi ve incinme bölgesinde toplanması (Nötrofillerin ekstravazasyonu)Fizyoloji:

 • Fizyoloji:

 • Solubl mediyatörlerin salınımı

 • Vazodilatasyon

 • Artmış kan akımı

 • Sıvının ekstravazasyonu

 • Hücre göçü (kemotaksis)

 • Hücre metabolizmasında artış  • Sıcaklık artışı
  • Kızarıklık
  • Şişlik
  • Ağrı
  • Fonksiyon kaybı


Lokal bulgulardan sorumlu olan komponentler

 • Lokal bulgulardan sorumlu olan komponentler

  • Sıcaklık artışı - vazodilatasyon
  • Kızarıklık - vazodilatasyon
  • Şişlik – vasküler geçirgenlik
  • Ağrı – mediatörlerin salınımı/PNL’ler
  • Fonksiyon kaybı - mediatörlerin salınımı/PNL’ler


Vazodilatasyon (kısa süreli vazokonstrüksiyon)

 • Vazodilatasyon (kısa süreli vazokonstrüksiyon)

 • Proteinden zengin sıvının eksüdasyonu

 • Kan akımında staz

 • Marginasyon

 • Emigrasyon/TransmigrasyonVazodilatasyon, artmış kan akımı

 • Vazodilatasyon, artmış kan akımı

 • Artmış intravasküler hidrostatik basınç

 • Transüda – kan plazmasının ultrafiltratı (az protein)

  • Kısa süreli ve geçicidir
  • Akut İnflamasyon EKSÜDA
 • Artmış vasküler permeabiliteEksüda - (bol protein ve nötrofiller)

 • Eksüda - (bol protein ve nötrofiller)

  • Eksüda akut inflamasyonun karakteristik sıvısıdır
 • İntravasküler osmotik basınç azalır

 • İnterstisyel sıvının osmotik basıncı artar

 • Su ve iyonlar damar dışına çıkar ÖDEMEndoteliyal hücre kontraksiyonu

 • Endoteliyal hücre kontraksiyonu

 • Junktional retraksiyon

 • Direkt endoteliyal hasar

 • Lökosit bağımlı endoteliyal hasar

 • Artmış sıvı transitozuDamar duvarına yaklaşma (marginasyon), yuvarlanma (rolling), yapışma (adezyon)

 • Damar duvarına yaklaşma (marginasyon), yuvarlanma (rolling), yapışma (adezyon)

 • Endotel hücreleri arasından damar dışına çıkış (transmigrasyon, diapedez)

 • Reaksiyon alanına göç (kemotaksis)

Normal kan akımında – kırmızı ve beyaz kan hücreleri damarın ortasında yer alır

 • Normal kan akımında – kırmızı ve beyaz kan hücreleri damarın ortasında yer alır

 • Hücreden fakir plazma endotele doğru akım gösterir

 • Kan akımı yavaşlayınca, beyaz kan hücreleri endotel boyunca birikir

 • Bu “Marginasyon”

Selektinler geçici olarak reseptörlere bağlanır

 • Selektinler geçici olarak reseptörlere bağlanır

 • Nötrofiller yapışır ya da yuvarlanırlarKimyasal bir uyaranı takip ederek hasarlı bölgeye hareket etme

 • Kimyasal bir uyaranı takip ederek hasarlı bölgeye hareket etme

  • Kemotaktik faktörler
   • Kompleman komponentleri
   • Araşidonik asit metabolitleri (AA)
   • Solubl bakteriyel ürünler
   • Kemokinler


Kemokinler aynı zamanda nötrofilleri de aktive eder

 • Kemokinler aynı zamanda nötrofilleri de aktive eder

  • AA metabolit üretimi
  • Lizozomal enzimlerin degranulasyonu ve sekresyonu
  • Oksidatif hasar
  • Adhezyon moleküllerinin modulasyonu


Fagositoz (yut ve parçala)

 • Fagositoz (yut ve parçala)

  • Tutun
  • İçine al
  • Öldür
 • Degranulasyon ve oksijen radikalleri ile yutulmuş parça yok edilir.

 • Plazma kökenli

  • Dolaşımdaki prekürsörler
  • Aktive edilmesi gerekenler
 • Hücre kökenli

  • Hücre içinde depolanan
  • Sentez edilen de novo


Histamin

 • Histamin

  • Mast hücreleri, bazofiller ve trombositlerde bulunur
  • Bir uyarana yanıt olarak salınır
  • Arterioler dilatasyon ve venüler endoteliyal kontraksiyon yapar
   • interendoteliyal hücre bağlantıları genişler ve damar geçirenliği artmış olur


Serotonin

 • Serotonin

  • Vazoaktif etkileri histamin ile benzer
  • Trombositlerde bulunur
  • Trombositlerin çökmesi ile salınır
İyileşme

 • İyileşme

 • Fibrozis (Skar)

 • Abse Formasyonu

  • Abse = ‘duvarla çevrili püy birikimi’
 • Kronik inflamasyon ilerlemeAteş

 • Ateş

 • Vücut ısısı 1-4° C artar

 • Vücut ısısının artışı lökositlerin bakterileri yok edişini artırır

 • Ateş oluşumu

  • Endokrin ve metabolik
   • C-reaktif protein
   • Serum amiloid A
   • Serum amiloid P
  • Otonom sistem


Lökositoz (15000-20000/ml)

 • Lökositoz (15000-20000/ml)

  • Lökomoid reaksiyon (40000-100000/ml)
  • Nötrofili (bakteriyel enfeksiyonların çoğu nötrofiliye neden olur)
  • Lenfositoz (enfeksiyöz mononukleoz, kızamıkçık, kabakulak
  • Eozinofili (saman nezlesi, astım, parazitik enfeksiyonlar)
  • Lökopeni (virus, rickettsia, protozoa, salmonella, immun sistemi düşkünlerde, ileri evre kanser olgularında)
İnflamatuar yanıt tamir süreci ile iç içedir

 • İnflamatuar yanıt tamir süreci ile iç içedir

 • Tamir inflamasyonun erken evrelerinde başlar ve genellikle zedeleyici ajan tamamen nötralize edilince sonlanır.

 • İnflamasyon temelde koruyucu bir süreçtir

 • Ancak bazen tamir olayı ile birlikte konakçıya zarar verebilirİnflamatuar yanıt iki ana bileşenden oluşur:

 • İnflamatuar yanıt iki ana bileşenden oluşur:

 • Vasküler reaksiyon

 • Hücresel reaksiyon

 • Akut ve kronik olarak ikiye ayrılırAkut inflamasyon:

 • Akut inflamasyon:

 • Hızlı başlar (saniye-dakika)

 • Kısa sürer

 • Dakikalar, birkaç saat veya bir iki günde sonlanır

 • Temel karekteristiği:

 • -plazma proteinleri ve sıvının eksudasyonu (ödem)

 • -lökositlerin özellikle de nötrofillerin göçüdürİnflamasyon etken ortadan kalktığında ve salgılanan mediatörler tükendiğinde sona erer

 • İnflamasyon etken ortadan kalktığında ve salgılanan mediatörler tükendiğinde sona erer

 • Ayrıca konağı aşırı hasara karşı koruyan ve yanıtı kontrol eden aktif anti-inflamatuar mekanizmalar da vardırDoku hasarı-akut iltihap-eksuda-eksuda organizasyonu-granülasyon dokusu-fibröz skar

 • Doku hasarı-akut iltihap-eksuda-eksuda organizasyonu-granülasyon dokusu-fibröz skar

 • Devamlı hasar-daha fazla doku nekrozu-organizasyon ve tamir birarada-bağışık yanıt aktivasyonu-lenfosit göçü

 • Uzun süren (haftalar, aylar) aktif inflamasyon ve doku yıkımı ile eşzamanlı tamir olaylarının görüldüğü bir süreçtir

 • Akut inflamasyon sonrası görülebileceği gibi daha çok sinsi gidişli, düşük dereceli, için için ilerleyen asemptomatik bir yanıttır

Hafta/ay gibi bir süreç boyunca devam eden

 • Hafta/ay gibi bir süreç boyunca devam eden

 • Doku yıkımı ve yapımının birlikte görüldüğü bir inflamasyon .Akut inflamasyonu izleyebilir

 • Akut inflamasyonu izleyebilir

 • Asemptomatik uzun bir sürecin ardından direkt kronik inflamasyon şeklinde görülebilir.Mononükleer hücrelerin infiltrasyonu: makrofaj, lenfositler ve plazma hücreleri

 • Mononükleer hücrelerin infiltrasyonu: makrofaj, lenfositler ve plazma hücreleri

 • Doku yıkımı: persistan ajanın varlığı ya da inflamatuar hücreler indükler

 • Hasarlanan dokuların yerini alan bağ doku ile iyileşme: küçük kan damarlarının proliferasyonu (anjiogenezis) ve özellikle fibrozis, kollajenöz skar oluşumuMakrofajlar

 • Makrofajlar

 • Lenfositler

 • Plazma hücreleri

 • Mast hücreleri

 • Eozinofiller

 • NötrofillerMononükleer fagositer sistemin bir parçasıdır

 • Mononükleer fagositer sistemin bir parçasıdır

 • MNF kemik iliği kökenli kan monositleri ve doku makrofajlarını içerir

 • Doku makrofajları genellikle bağ doku içinde dağılmıştır

 • Organlarda özel adlar alır: monosit, kupfer hücresi, sinüs histiyositi, alveoler makrofaj, mikroglia, osteoklastKemik iliğinde stem cell-kanda monosit-dokuda makrofaj-aktif makrofaj

 • Kemik iliğinde stem cell-kanda monosit-dokuda makrofaj-aktif makrofaj

 • Kan monositlerinin yarı ömrü 1 gün

 • Doku makrofajlarının yaşam süresi birkaç ay, yıl

 • Kemik iliğinden dokuya gelişim süreci çeşitli büyüme faktörleri, sitokinler, adezyon molekülleri, hücre-hücre etkileşimleri ile olur • Akut inflamasyonun en erken döneminde monositler ekstravasküler dokuya göç etmeye başlar

 • İnflamasyonun 48. saatinde ise baskın hücre tipidir

 • Monosit ekstravazasyonu:

 • -Adezyon molekülleri ve

 • -Kemotaktik kimyasal mediatörlere yanıt olarak gerçekleşir

 • Ekstravasküler dokulara çıktığında daha büyük fagositer hücrelere: makrofajlara dönüşürlerMakrofajlar aktivasyonu:

 • Makrofajlar aktivasyonu:

 • -Duyarlanmış T lenfositler,

 • -NK hücrelerden salınan sitokinler (IFN-γ),

 • -Bakteriyel endotoksinler

 • -Diğer kimyasal mediatörler

 • -Fibronektin gibi ekstrasellüler matriks proteinleri

 • Aktive olan makrofajın boyutu büyür, lizozomal enzimleri artar

 • Metabolizması daha aktif olur, fagositoz kabiliyeti ve mikropları öldürme yeteneği artar • Biolojik olarak aktif çok çeşitli ürünler salgılar, eğer kontrol edilmezse kronik inflamasyon için karekteristik doku yıkımı ve fibrozise yol açar

 • Makrofaj ürünleri:

 • -Reaktif oksijen ve nitrojen intermediates:hücrelere toksik

 • -Proteazlar:ekstrasellüler matrikse toksik

 • -Sitokinler, kemotaktik faktörler:diğer hücreleri çağırır

 • -Büyüme faktörleri:fibroblast proliferasyonu, kollagen depolanması, anjiogenezis

 • Eğer inflamasyon kısa sürerse, irritan elimine edilirse makrofajlar giderek kaybolurDoku için toksik ürünler: Oksijen ve NO türevleri

 • Doku için toksik ürünler: Oksijen ve NO türevleri

 • Ekstreselüler matriks yıkım ürünleri: proteinaz

 • Fibroblast proliferasyonu, kollagen birikimi ve anjiogenezisi kolaylaştıran faktörler: büyüme faktörleriDaha büyük boyuttadırlar, lizozomal enzimler, büyüme faktörleri, sitokinler, reaktif oksijen ürünleri içerirler.

 • Daha büyük boyuttadırlar, lizozomal enzimler, büyüme faktörleri, sitokinler, reaktif oksijen ürünleri içerirler.

 • Daha çok fagosite etme kabiliyetindedirler.

 • Aktivasyon sinyalleri: IFN-gama, bakteriyel endotoksinler, diğer kimyasal mediatörler, fibronektinDolaşımdan adezyon molekülleri ve kemotaktik faktörlerle sürekli monosit ortama çekilir.

 • Dolaşımdan adezyon molekülleri ve kemotaktik faktörlerle sürekli monosit ortama çekilir.

 • Makrofajların lokal proliferasyonu artar

 • Makrofaj hareketsizleştiren faktörler (ör: MIF, oksidize lipidler)Mikroglia

 • Mikroglia

 • Kupfer hücreleri

 • Alveoler makrofajlar

 • Osteoklastlar

 • Sinüs histiyositler

İnatçı enfeksiyonlar

 • İnatçı enfeksiyonlar

 • Potansiyel olarak toksik endojen veya egzojen ajanlara uzamış maruziyet

 • OtoimmünitePersistan enfeksiyonlar:

 • Persistan enfeksiyonlar:

 • Mikobakterium tüberkülozis, Treponema pallidum, bazı viruslar, fungus ve parazitler

 • Bu ajanların toksisitesi düşüktür

 • Geç tip hipersensitivite yanıtı oluştururlar

 • İnflamatuar yanıt bazen özel bir doku yanıtı olan granülomatöz reaksiyon şeklinde olurPotansiyel olarak toksik endojen veya ekzojen ajanlara uzamış maruziyet

 • Potansiyel olarak toksik endojen veya ekzojen ajanlara uzamış maruziyet

 • Silikozis-Silikaya uzun süre maruz kalanlarda gelişen inflamatuar akciğer hastalığı

 • Ateroskleroz-Endojen toksik plazma lipid bileşenleri arter duvarlarını etkileyerek kronik inflamatuar yanıt oluştururOtoimmünite

 • Otoimmünite

 • Bazı durumlarda immün reaksiyon bireylerin kendi dokularına karşı gelişebilir ve otoimmün hastalıkları oluşturur

 • Bu hastalıklarda otoantijenlere karşı oluşan immün yanıt kronik doku hasarı ve inflamasyon oluşturur

 • Romatoid artrit ve lupus eritematozus immün reaksiyonların rol oynadığı kronik inflamatuar hastalıklardır • Seröz inflamasyon

 • Fibrinöz inflamasyon

 • Süpüratif veya pürülan inflamasyon

 • Nekrotizan inflamasyon

 • Ülser

 • Abse

 • Granülomatöz inflamasyon

Kronik yangının bir türüdür.

 • Kronik yangının bir türüdür.

 • Epitelioid görünümlü aktive makrofaj kümeleşmesi ile karakterlidir.

 • Ör: Tüberkülozis, lepra, sifiliz, kedi tırmığı hastalığı, sarkoidozis, silikozis, beriliyozis, mikotik enfeksiyonlar; His. Kaps, kripto. neofor., sütür, protez çevresi ybc cisim re.

Özelleşmiş şekilli aktive makrofajlardır.

 • Özelleşmiş şekilli aktive makrofajlardır.

 • Soluk sitoplazmalı, nükleol belirginliği gösteren, sitoplazmik hücre kenarları çok net olmayan hücrelerdir.,

 • E.M: Düz E.R sayısı artmıştır.

 • Lizozomal enzim üretimi artmıştır

 • Fagositik aktiviteleri azalmıştırGranülomatöz bir yangıdır.

 • Granülomatöz bir yangıdır.

 • Langhans tipi dev hüc. İçeren granülom yapıları vardır.

 • Kazeifikasyon nekrozu tipiktir.

 • Granülomlar farklı boylarda ve konfluent kümeler halindedirler.


Yüklə 3,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə