İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun suallarıYüklə 21,12 Kb.
tarix12.05.2017
ölçüsü21,12 Kb.
İNFORMASİYA SİSTEMLƏRİNDƏ MONİTORİNQ VƏ DİAQNOSTİKA TEXNOLOGİYALARI 843a1,a2

Birinci qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Obyektlərin etibarlılığının tədqiqat metodları

 2. Obyektlərdə dayanma hallarının analizi

 3. Dayanmanın xarakterinə görə sinifləşdirmə

 4. Təcrübədə istismar olunan müxtəlif obyektlərin etibarlılıq göstəriciləri

 5. Obyektlərin sinifləşdirilməsinin ümumi təsviri

 6. Texniki sistemin etibarlılığı

 7. Sistemə texniki qulluq nə deməkdir?

 8. Obyektlərin etibarlılığının tədqiqat metodları

(II orta suallar)

 1. Sistemin iş qabiliyyəti

 2. Sistemin iş qabiliyyətinin olmaması

 3. Diaqnostik sistemlərdə dayanma

 4. Sistemin etibarlılıq xüsusiyyətləri

 5. Sistemin sinifləşdirilməsinin ümumi sxemi

 6. Sistemdə keçid hadisələrinin ümumi sxemi

 7. Texniki vəziyyətlərə nəzarət

 8. Sistemin uzunmüddətli iş qabiliyyəti

( III çətin suallar)

 1. Texniki sistemlərin vəziyyətləri və sxemi

 2. Texniki obyektlər üçün nəzərdə tutulmuş diaqnostik sistem hansı mərhələləri əhatə edir?

 3. Sistemin uzun müddətli iş qabiliyyəti, təmirolma və müəyyən müddətlərdə saxlanılması nə deməkdir?

 4. Sistemin korlanması və Dayanma prosesi nə deməkdir?

 5. Sistemə texniki qulluq- Sistemin təmiri nə deməkdir?

 6. sistemin dayanmalardan əvvəl vəziyyətlərinin bərpası, sistemin saxlanma müdətlərin və təmirolma qabiliyyətinin saxlanılması nə deməkdir?

 7. Sistemin iş qabiliyyəti- iş qabiliyyətinin olmaması , Sistemin sərhəd vəziyyəti nə deməkdir?

 8. Texniki vəziyyətə nəzarət- Texniki vəziyyətin praqnozlaşdırılması Ekspress diaqnostika- Diaqnozlaşdırma sistemi nə deməkdir?

 9. Diaqnostikanın avtomatlaşdırılmış sistemi

 10. Diaqnostika modeli nə deməkdir?


İkinci qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Texniki diaqnostika nəyi öyrənir?

 2. Ardıcıl əlaqəli sistem

 3. Paralel əlaqəli obyekt

 4. Ardıcıl-paralel əlaqəli obyekt

 5. Texniki obyektlərdə tanınmanın səviyyə, əlamətlər metodları

 6. Tanınmada bayes metodu

 7. Diaqnostik sistemlərin yaradılmasında kibernetika elminin rolu

 8. Test diaqnsotika sisteminin strukturası

(II orta suallar)

 1. İşçi siqnallar əsasında diaqnostik sistem.

 2. Kombinə diaqnostika sistemi

 3. Həm giriş, həm də çıxış siqnallarının emalı əsasında diaqnostika

 4. Diaqnostika üsulları.

 5. Texniki diaqnostikada məqsəd

 6. Diaqnostika və qərar qəbuletmə sisteminin texniki realizasiyası.

 7. TP-nin və avadanlıqların diaqnostika sistemləri.

 8. Diaqnostika məsələsinin qoyuluşu.

( III çətin suallar)

 1. Diaqnostik parametrlərin sinifləşdirilməsi.

 2. Diaqnostik siqnalların analizi.

 3. Texniki diaqnostikanın ümumi sxemi.

 4. Texniki sistemlərin etibarlılıq problemleri

 5. Diaqnostika sistemlərinin sinifləşdirilməsi.

 6. Diaqnostik sistemlərin ümumi strukturu.

 7. Texniki obyektlərin vəziyyətlərinin tanınma metodları.

 8. Bayes metodu.

 9. Bayes metoduna misal.


Üçüncü qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Səviyyə metodu

 2. Tanınmanın məntiq metodu.

 3. Tanınmanın metrik metodu.

 4. Tanınmanın orta qiymət metodu.

 5. Texniki diaqnostika məsələsinin texniki realizasiyası

 6. Tanınmanın əlamət metodu.

 7. Diaqnostika sistemlərinin yaradılma ardıcıllığı

 8. Texniki diaqnostika

( II orta suallar)

 1. Texniki diaqnostika nəyi həll edir?

 2. Texniki diaqnostika sistemi neçə şaxəyə bölünür və hansılardır?

 3. Tanınma metodlarına nələr daxildir?

 4. Nəzarətetmə nəzəriyyəsinə nələr daxildir?

 5. Diaqnostika obyektinin şərt bölüsü

 6. Texniki obyektlərin vəziyyətlərinin tanınma metodları

 7. Test diaqnostikası

 8. Funksional diaqnostika

 9. Əlamətlər fəzasının bölünmə metodu

(III çətin suallar )

 1. Diaqnostikada biliklərin əldə edilməsi rejimində koqnitoluqun rolu

 2. Ekspert sistemlərində diaqnostika məlumatların təqdimi

 3. Məlumatlar bazasının yaradılması

 4. Məlumatlar bazasının mühüm modelləri

 5. Dinamik ekspert sisteminin diaqnostikada tətbiqi

 6. Dinamik ekspert isteminin struktur sxemi

 7. Akustik siqnalların əsasında yaradılan metodların klassifikasiyası

 8. Diaqnostika obyektində siqnal dedikdə nə başa düşülür?


Dördüncü qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Diaqnostika obyektində siqnalların təsvir formaları

 2. DiaqnostikadaFurye çevrilməsi nə üçün lazımdır?

 3. Diaqnostik siqnalların emalı metodikası

 4. Diaqnostik sistemdə siqnalların tipləri

 5. Siqnalın meyletməsi

 6. Korrelyasiya analizi

 7. Akustik siqnallar. Siqnallrın mənşəyi və yaranma mənbələri

 8. Siqnalların emalında neyron şəbəkələr

(II orta suallar)

 1. Diaqnostikada informasiyanın emalında ekspert sistemlərinin yaradılması

 2. Bioloji neyron

 3. Süni neyronlar

 4. Süni neyron şəbəkələrin öyrədilmə üsülları

 5. Qeyri stasionar siqnal

 6. Xətti və qeyri xətti sistemlərin giriş-çıxış siqnlları

 7. Siqnalların ötürülməsində emal prosesi

 8. Analoq modulyasiya

 9. Diaqnostik sistemlərdə verilənlər bazasının vəzifəsisi

(III çətin suallar)

 1. Diaqnostik siqnal

 2. Diskret modulyasiya

 3. Diaqnostik siqnal və əsas parametrləri

 4. Biliklər bazası. Biliklərin təsvir modeli

 5. Diaqnostik sistemlərin parametrləri

 6. Furye — çevirməsi

 7. Diaqnostik sistemdə siqnalların emalında persektronlar

 8. Diaqnostik sistemlərdə obyektlərin vəziyyətlərinin tanınma metodlarıBeşinci qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Diaqnostik sistemlərin parametrləri

 2. Diaqnostikada nəzarət sistemləri

 3. Diaqnostik ekspert sistemləri

 4. Diaqnostikada neyron şəbəkənin çıxışında OUT hansı qiymətlər ala bilrər?

 5. Ekspert sistemlərinin yaradılmasında koqnitoloqun vəzifəsi nədən ibarətdir?

 6. Süni neyron şəbəkələrdə müəllimlə öyrədilmə

 7. Süni neyron şəbəkələrdə müəllimsiz öyrədilmə

(II orta suallar)

 1. Texniki sistemlərin etibarlılıq problemləri

 2. Diaqnostik ekspert sistemlərində biliklərin əldə edilmə üsulları

 3. Biliklər bazasına qoyulan tələblər

 4. İnformasiya sistemlərində siqnalların klassifikasiyası

 5. Süni neyronun giriş siqnalları haradan daxil olur?

 6. Ekspert sistemlərində verilənlər bazasının rolu nədən ibarətdir?

 7. Test diaqnostika sisteminin strukturası

 8. İşçi siqnallar əsasında yaradılmış diaqnostik sistemin ümumi strukturu

 9. Kombina diaqnostik sistemin ümumi strukturası

(III çətin suallar)

 1. Diaqnostik ekspert sistemlərində biliklər bazası

 2. Tanınmanın məntiq və metrik metodu

 3. Akustik emisiya, daxili qüsürların aşkar edilməsi

 4. Diaqnostik siqnalların emalı prosesi

 5. Obyektlərdə dayanmanın xarakterinə görə sinifləşdirmə

 6. Diaqnostik sistemdə siqnalların klassifikasiyası

 7. Diaqnostik sistemdə siqnalların emalında məqsəd

 8. Obyektlərin giriş çıxış siqnalları və onların əsas parametrləri


Yüklə 21,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə