İNformatika və onun əsas anlayişlari. İnformatika nədir?Yüklə 1,55 Mb.
səhifə2/2
tarix02.01.2022
ölçüsü1,55 Mb.
#35847
1   2

Diskret (rəqəmsal)


 • Kəsilməz (analoq)  Diskret informasiya hər hansı kəmiyyətin ardıcıl dəqiq qiymətləri ilə Kəsilməz informasiya isə hər hansı kəmiyyətin dəyişməsinin kəsilməz prossesləri ilə xarakterizə olunur.

  Bizi əhatə edən aləmdən gördüyümüz təsvirlər, obyektlər, zaman

  ərzində eşitdiyimiz dəyişən siqnalları –

  Xüsusi kodlarla qurğulara verilən, diskret olaraq dəyişən ədədi  qiymətlər çoxluğundan ibarət informasiyalar isə -

  aid edilir.  İnformasiyanın

  xassələri

  İnformasiyanın

  növləri

  İnformasiyanın

  formaları

  İnformasiyanın

  verilmə üsulları

  • Obyektivlik

  • Tamlıq

  • Dəqiqlik

  • Adekvatlıq

  • Mövcudluq

  • Aydınlıq

  • Qiymətlilik

  • Aktuallıq

  • Məntiqi

  • Ədədi

  • Mətn

  • Audio(səsli)

  • Qrafiki

  • Video(görüntülü)

  • Multimedia

  • Analoq

  • Rəqəmsal

  • Mətn

  • Ədədi

  • Qrafiki

  • Səs

  • Kombinasiyalı  Ən kiçik informasiya vahidi kimi qəbul edilmişdir .

  Baytlarla ölçmə

  Onluq

  İkilik

  Adı

  Simvol

  Dərəcə

  Adı

  Simvol

  Dərəcə

  Bayt

  B və ya(b)

  10 0

  Bayt

  B

  2 0

  Kilobayt

  KB

  10 3

  Kibibayt

  KiB

  2 10

  Meqabayt

  MB

  10 6

  Mebibayt

  MiB

  2 20

  Giqabayt

  GB

  10 9

  Gibibayt

  GiB

  2 30

  Terabayt

  TB

  10 12

  Tebibayt

  TiB

  2 40

  Petabayt

  PB

  10 15

  Pebibayt

  PiB

  2 50

  Ekzabayt

  EB

  10 18

  Eksbibayt

  EiB

  2 60

  Zettabayt

  ZB

  10 21

  Zebibayt

  ZiB

  2 70

  Yottabayt

  YB

  10 24

  Yobibayt

  YiB

  2 80


  1bit = 0 dərəcə 1bayt = 8 bit

  1 Kb = 1024 bayt 1 Pb = 1024 Tb

  1 Mb = 1024 Kb 1 Eb = 1024 Pb

  1 Gb = 1024 Mb 1 Zb = 1024 Eb

  1 Tb = 1024 Gb 1 Yb = 1024 Zb

  Say Sistemlərİ.


  Say sistemi dedikdə - hər hansı simvollardan ibarət olan əlifbanın köməy ilə istənilən ədədin adlandırılması, deyilməsi, təsviri vasitəsi ilə təqdimatı və onlar üzərində əməllərin icrası qaydaları başa düşülür.

  Say sistemləri 2 qrupa bölünür:

  1. Mövqeli say sistemləri.

  2. Mövqesiz say sistemləri.
  I – 1; V – 5; X – 10; L – 50; C – 100; D – 500; M – 1000.

  Say sistemləri

  2-lik

  8-lik

  16-lıq

  Simvol

  İkilik kod

  Simvol

  Triadalar

  Simvol

  Tetradala

  r

  0

  00

  0

  000

  0

  0000

  1

  01

  1

  001

  1

  0001  10

  2

  010

  2

  0010  11

  3

  011

  3

  0011

  4

  100

  4

  0100

  5

  101

  5

  0101

  6

  110

  6

  0110

  7

  111

  7

  0111

  8

  1000

  9

  1001

  A

  1010

  B

  1011

  C

  1100

  D

  1101

  E

  1110

  F

  1111


  KOMPÜTER HAQQINDA


  Kompüter informasiya ilə işlənən, informasiyanı qəbul edən, yadda saxlayan, emal edən və ötürən güclü universal maşındır. Kompüter sözünün mənası hesablayıcı deməkdir.

  Kompüterdə əsas əməliyyatlar sistem blokunda gedir. Sistem blokunun əsas hissələrindən biri prosessordur.Kompüterə daxil edilmiş informasiya prosessor qurğusunda emal olunur. Bundan başqa sistem
  blokda ana plata, yaddaş qurğuları və s. yerləşir. Kompüterlər ölçülərinə, təyinatına görə müxtəlif növlərə ayrılır. Bizim istifadə etdiyimiz kompüter stolüstü fərdi kompüterdir. Fərdi kompüter dedikdə yalnız bir nəfərin istifadə etdiyi kompüter nəzərdə tutulur. Fərdi kompüterin əsas hissələri aşağıdakılardır:


  1. Sistem bloku

  2. Manitor (display)

  3. Mış

  4. Klaviatura

  İdarə etməni asanlaşdıran qurğudur. Mışın iki düyməsi var: Sol düymə hər hansı bir pəncərəni açır, müəyyən bir hissəni izləyərək onu bir yerdən digər yerə aparır və eyni zamanda hər hansı bir əmri təsdiqləyir. Sağ düymə isə konteks menyunu, hər hansı bir element üzərində ona aid olan əmrlər siyahısını açır.

  Klaviatura- informasiyanın daxil edilməsi üçün qurğudur.

  Klaviatura adətən 101-102 düymədən ibarət olur. Klaviatura düymələri 4 yerə bölünür:  1. Simvol düymələri

  2. İdarəedici düymələr

  3. Registrın dəyişməsi düymələri

  4. Funksional düymələr


  Simvol düymələrinə bütün hərflər, rəqəmlər, xüsusi işarələr daxildir.

  İdarəedici düymələr aşağıdakılardır:


  ESCescape sözündən götürülüb, mənası “keçid” deməkdir. Əmrdən imtina etmək üçündür.

  ENTER – Əmri daxil etmək, yaxud yeni sətrə başlamaq üçündür.

  TAB – kursoru müəyyən qədər sağa sürüşdürür, abzas qoymaq üçün

  istifadə olunur.

  BACKSPASE – Kursordan soldakı simvolları silmək üçün istifadə olunur. DELETE – Kursordan sağdakı simvolları silmək üçün istifadə olunur.

  HOME – kursoru sətrin başlanğıcına gətirir. END – Kursoru sətrin sonuna gətirir.

  PAGE UP – Kursoru bir səhifə yuxarı hərəkət etdirmək üçündür. PAGE DOWN – Kursoru bir səhifə aşağı hərəkət etdirmək üçündür.

  Registrın dəyişməsi üçün düymələr:


  Caps Lock – Adi halda bütün hərfləri kiçik yazır. Bu düymə bir dəfə basıldıqda klaviatura böyük hərf rejiminə keçir.

  Shift – Klaviatura kiçik hərf rejimindədirsə, shift düyməsini basılı saxlayaraq hər hansı hərfi yazsaq həmin hərf böyük yazılır. Əgər klaviatura böyük hərf rejimindədirsə, shifti basılı saxlayaraq hər hansı hərfi yazsaq həmin hərf kiçik yazılacaq.

  Ctrl və Alt düymələri təklikdə işlənmir. Başqa düymələrlə birlikdə işlənir.

  Num Lock – Klaviaturanın sağındakı rəqəmli hissədən istifadə etmək üçündür.

  Funksional düymələrə: F1 –dən F12 –qədər olan düymələr aiddir.

  Proqramdan asılı olaraq bu düymələrin funksiyası dəyişir.

  Kursor - yazı yazmaq üçün yer göstərir.

  Probel - Sözlər arasında məsafəqoymaq üçündür. Ctrl+A - Yazının hamısını qeyd edir.

  Ctrl+Z - Bir addım əvvəlki işə qayıdır, sidiyimiz yazını geri gətirir.

  ALT+ SHİFT - Klaviaturadan dili dəyişir.
  Yüklə 1,55 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə