İslama əsasən seksual həyatYüklə 417,12 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/6
tarix07.01.2017
ölçüsü417,12 Kb.
1   2   3   4   5   6

bir  işi  necə  görə  bilər?”,  -  deyə,  onu  tənqid  edir.  O  isə  şəxsən  peyğəmbərdən 

eşitdiklərini izah edib yuxarıda qeyd edilən hədisi nəql edir. 

www.muselmanlar.com

 

 14 

 

-  Əgər  Allahın  elçisi  mənə  baxmağını  deyibsə,  buyur,  bax. Ancaq  onun  elə  bir  tapşırığı  yoxdursa,  Allah  xatirinə  belə  bir 

şey tələb etmə! 

Özü  ilə  əlaqədar  bu  rəvayəti  nəql  edən  Muğirə  sözlərinə 

belə davam etdi: 

- Onu görüb bəyəndim və evləndim. 

Muğirə  evləndiyi  bu  qadının  münasib  bir  həyat  yoldaşı 

olduğunu da qeyd etdi.

14

 Bu  hədislərdən  belə  məlum  olur  ki,  görüb  nəzərdən 

keçirməklə  əlaqədar  icazə  özü  ciddi  olan  və  ciddi  kimi  qəbul 

olunan  kişiyə-oğlana  verilən  bir  haqq-hüquqdur.  Bu 

hüquqdan  sui-istifadə  yolverilməzdir.  Yəni,  kişi-oğlan  qızın 

özü  və  ya  valideyni  tərəfindən  qəbul  edilməyəcəyini  başa 

düşdüyü  vaxt  qızın  fiziki  xüsusiyyətlərinə  alıcı  gözü  ilə 

baxmamalı  və  belə  bir  şey  tələb  etməməlidir.  Çünki  seksual 

həzz məqsədilə baxmaq halal deyil. 

Qeyd  edək  ki,  evlənməyə  namizəd  olan  qadını  görməklə 

əlaqədar  bu  və  oxşar  hədisləri  hazırkı  dövrün  rabitə 

vasitələrini  deyil,  İslam  dininin  yarandığı  ilk  dövrün  ictimai 

həyat  qayda-qanunlarını  nəzərə  alıb  qiymətləndirmək 

lazımdır. 

Görmək seksual məqsəd güdür 

Kişinin  qadını  görməyi  ilə  yanaşı,  qadının  da  kişini 

görməyindəki  məqsəd  şübhə  yoxdur  ki,  bir-birlərinin  boy-

buxunu,  üz  çizgiləri  və  bədən  quruluşu  haqqında  bir 

təsəvvürə malik olmaqdır. 

                                                 

14

 İbn Macə, Nikah, 9, hədis nömrəsi 1866. www.muselmanlar.com

 

 15 

 

Evlənmək  məqsədi  ilə  bir-birini  görənlər,  əksər  hallarda təbii  hərəkət  edə  bilmədiklərinə  görə  nəinki  1  dəfə,  hətta  bir 

neçə 


dəfə 

görüşməklə 

belə, 

bir-birlərinin əxlaq 

və 


xasiyyətlərini öyrənə bilmirlər. Bu, aydın məsələdir. 

Məsələyə  bu  baxımdan  yanaşdıqda  məlum  olur  ki, 

görməyin  məqsədi  daha  çox  seksual  xarakterlidir.  Bununla 

belə,  bu  məqsəd  üstüörtülü  ifadələrlə  ifadə  olunur.  Allahın 

elçisinin  (əs)  sünnəsi  də  bu  məqsədi  dini  cəhətdən  müvafiq 

hala  gətirib.  Belə  ki,  həzrəti  peyğəmbər  (əs)  Ənsardan  – 

Mədinə şəhərinin yerlilərindən biri olan bir qadınla evlənmək 

istəyən  əshabəyə:  “Get,  onu  gör.  Çünki  Ənsar  qadınlarının 

gözlərində  kiçiklik  və  mavilik  kimi  bir  qüsur  var”,  -  demişdir. 

Beləliklə,  o,  qadına  nə  üçün  baxmaq  lazım  olduğunu  da  izah 

edib.

15

 Üz  və  bədən  quruluşunun  seksuallıqla  əlaqədar  olması  isə 

izah  edilməyə  ehtiyacı  olmayan  bir  məqamdır.  Qadını 

görməyin məqsədinin seksual xarakterli olmağı isə ilk baxışda 

insanın  ağlına  gəlsə  də,  bir  qadına  gözəlliyinə  görə  üstünlük 

verməyi  qadağan  edən  peyğəmbər  buyuruğu  ilə  ziddiyyət 

təşkil  etmir.  Gəlin,  bunların  bir-birinə  nəyə  əsasən  zidd 

olmadığını  izah  etməzdən  əvvəl  qeyd  etdiyimiz  buyuruqla 

tanış olaq. Həzrəti Muhəmməd (əs) belə demişdir: 

“Qadınlarla  təkcə  gözəlliklərinə  görə  evlənməyin.  Çünki 

gözəllikləri onları əxlaqi cəhətdən alçalda bilər. Onlarla mal-mülkləri 

üçün  də  evlənməyin.  Çünki  bu,  onları  yoldan  çıxarda  bilər. 

Qadınlarla  ancaq  dindarlıqlarına  görə  evlənin.  Həqiqətən  də,  cırıq 

                                                 

15

 Müslim, tərcümə və şərhi, 7/271. www.muselmanlar.com

 

 16 

 

paltarlı,  qara,  lakin  dini  bütöv  və  əxlaqı  gözəl  olan  bir  qadın  daha qiymətlidir.”

16

 Allahın  elçisi  bu  hədisi  ilə  bizim  diqqətimizi  gözəlliyin 

qadını əxlaqi cəhətdən alçalda biləcəyinə cəlb edir. O, digər bir 

hədisdə belə buyurmuşdur: 

“Allah  bir  qadınla  təkcə  gözəlliyi  üçün  evlənən  kişinin  ancaq 

ləyaqətsizliyini artırar.”

17

 Bu  iki  hədis  və  digər  oxşar  hədislər  fiziki  xüsusiyyət  – 

zahiri  görünüşün  əhəmiyyətsiz  olduğunu  izah  etməkdən  çox 

evlənmək üçün yeganə meyarın bu olmamalı oluğunu göstərir. 

Məsələyə  bu  nöqteyi-nəzərdən  baxdıqda  görmək  olur  ki, 

mömin  kişi  qadında  əsas  üstünlük  vermə  səbəbi  kimi 

dindarlığa  fikir  verməlidir;  bununla  yanaşı,  bu  şəxs  alacağı 

qadının  gözəl  olmağını  da  arzu  edə  bilər.

18

 Şübhəsiz  ki, gözəllik  bir  nemətdir.  Nə  dindarlığa  mane  olur,  nə  də 

əxlaqsızlıq üçün bir səbəb təşkil edir. Necə ki peyğəmbərimiz 

(əs) ancaq ehtimaldan bəhs edir. Deməli, qadın gözəl və dindar 

ola bilər. Eynilə bunun kimi, eybəcər və əxlaqsız da ola bilər. 

Həmçinin baxmağın məqsədinin seksual xarakterli olmağı o 

demək deyil ki, qadının təkcə obyektiv meyarlara əsasən gözəl 

olanını  axtarmaq  lazımdır.  Bu  o  deməkdir  ki,  ən  çox  sevilə 

bilən  qadınlar  axtarılır.  Çünki  qadına  baxan  hər  kişi  obyektiv 

gözəllik meyarlarından xəbərdar deyil. 

                                                 

16

 İbn Macə, Nikah, hədis nömrəsi 1859. 17

 Məcməu-z-zəvaid, 4/254. Gözəllikdən irəli gələn əxlaqi səviyyəsizliyə icazə vermək 

(yaxud da təsdiq etmək) insanı şəxsiyyətsizləşdirir. Bu, açıq-aydın bir həqiqətdir. 

18

 Evlənmək məsələsində gözəlliyin də bir qadına üstünlük verməyin səbəbi olduğuna dair məlumat üçün baxın: Əhzab surəsi, 52-ci ayə. 

www.muselmanlar.com

 

 17 

 

Bəli,  evlənmək  istəyən  tərəflərin  bir-birlərini  görməyi xoşbəxt bir ailə həyatına səbəb olur. Odur ki, baxmaq və arada 

münasiblik  olub  olmadığını  əvvəlcədən  müəyyən  etmək 

lazımdır. 

Kişi almaq istədiyi qadının hansı yerlərinə baxa bilər?

 

Həddi-büluğ  dövrünə  çatmış  bir  qız  və  ya  dul  qadın məhrəmi olmayan kişilərə qarşı üz, əl və ayaqlarının xaricində 

qalan yerlərini örtməlidir. Bunu əsas tutan İslam alimləri belə 

hesab edirlər ki, kişi alacağı qadının üz, əl və ayaqlarına baxa 

bilər.  Bu  möhtərəm  alimlərimiz  üz  və  əlləri  görməyin  bütün 

bədən  barədə  məlumat  almaq  üçün  kifayət  edəcəyini  belə 

ifadə edirlər: 

Üzü görmək qadının gözəllik və eybəcərliyi haqqında, əlləri 

görmək  də  bədəninin  yumşaqlıq  və  sərtliyi  barədə  kifayət 

qədər məlumat verə bilər. 

Bu  izah  əsas  etibarilə  düzgündür.  Həqiqətən  də,  üzü 

görməklə gözəllik və çirkinliyi müəyyən etmək mümkün olur. 

Bunun  kimi,  üz  və  əllərin  dərisindən  də  bədən  haqqında  bir 

nəticəyə gəlmək olur. 

Lakin  burada  qadının  əleyhinə  bir  səhv  də  baş  verə  bilər. 

Çünki  işləyən,  isti  və  soyuqda  əllərini  işlədən  qadının  əlləri 

onun  bədəninin  əsl  xüsusiyyətlərini  əks  etdirə  bilməz;  hətta 

bəzi  hallarda  cinsiyyətini  belə!  Necə  ki  Allahın  elçisi  (əs)  kişi 

əlinə oxşayan bir qadın əli gördüyü vaxt tapşırıb ki, əlinə xına 

qoy, qadın əli olduğu bilinsin.

19

                                                  

19

 ət-Tac, 3/175. Qadın  əlinin  kişi  əlinə  oxşamağını  yolverilməz  hesab  edən  peyğəmbərimizin  (əs)  bu 

hədisindən  çıxan  nəticəni  bu  cür xülasə  edə  bilərik:  İslami qaydalara  tamamilə  sadiq 

www.muselmanlar.com

 

 18 

 

Allah  həqiqətləri  dilə  gətirmək  məsələsində  utanmağı buyurmayıb.  Ona  görə  də  biz  burada  başqa  bir  məsələyə 

toxunmaq istəyir və bunu faydalı hesab edirik. 

İnsanın  cinsiyyət  üzvləri,  eləcə  də,  erogen  bölgələri 

müəyyən  bir  quruluşa  malikdir.  Bununla  belə,  genişlik,  boy 

(uzunluq),  dərinlik  və  xarici  görünüş  baxımından  fərqli 

olurlar. 

Bu sahənin mütəxəssislərinin fikrincə, insanın üzündə olan 

bədən  üzvləri,  həmçinin  əl  və  ayaqların  quruluşundan 

cinsiyyət 

üzvləri 


və 

erotik 


bölgələrin 

qeyd 


edilən 

xüsusiyyətləri barədə demək olar ki, düzgünə yaxın bir nəticə 

çıxartmaq olar. Onlar bu məsələdə həmfikirdirlər. 

Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  görülən  (baxılan)  üzvlərdən 

məhrəm  yerlərə  keçid  metodunun  əsrlərlə  tarixi  var.  Qadın 

cinsiyyət 

üzvünün 

elastikliyi 

ucbatından 

seksual 


münasibətlərə  mənfi  təsir  edən  uyuşmazlıq  məsələsi  nadir 

hallarda  üzə  çıxan  bir  məsələdir.  Ona  görə  də  qadının  üz  və 

əllərini görmək ümumi mənada kifayətdir. 

Biz  buna  inanırıq.  Amma  “İlahi  vəhy  nizam-intizamı”na 

inanmayan  insanlar  evlənmək  istəyənlərin  bir-birlərini  çox 

yüksək  səviyyədə  tanımalı  olduqlarını  bildirirlər.  Onlar  bu 

fikrin  üzərində  təkidlə  dururlar.  Çünki  onların  narahat 

olduqları bəzi məqamlar  var. Əslində  bu  məsələdə  öz  məntiq 

və mühakimələri baxımından haqlıdırlar. Ancaq İslam nizam-

intizamında bu cür şeylərə yer yoxdur. 

 

                                                                                                        olmasalar  da,  müsəlman  kişi  və  qadınlar  saç  düzümü  və  geyim-kecimlərinə  fikir 

verməlidirlər.  Elə  etməlidirlər  ki,  ilk  baxışda  cinsiyyətlərini  ayırd  etmək  mümkün 

olsun. Əks təqdirdə, haram növündən bir oxşarlıq ola bilər. 


www.muselmanlar.com

 

 19 

 

Məhdudiyyətli görməkdən irəli gələn narahatlıqlar Gəlin,  əvvəlcə  bu  narahatlıqların  nə  olduğunu  müəyyən 

edək.  Sonra  da  İslam  nizam-intizamı  çərçivəsində  bu 

narahatlıqları  aradan  qaldıran  tədbirlərin  necə  görüldüyünü 

izah edək. 

a)  Təkcə  üz  və  əlləri  görülən  qadının  bədəninin 

görünməyən  yerlərində böyük  bir  yanıq izi, alaca  xəstəliyi  və 

yaxud insanı diksindirən hansısa bir xəstəliyi ola bilər. 

b)  Qadının  cinsiyyət  üzvündə  cinsi  əlaqəyə  maneə  təşkil 

edən  bir  qüsur  ola  bilər.  Onun  qoşa  (cüt)  cinsiyyət  üzvlü 

olmağı da mümkündür. 

c) Qadın cinsi cəhətdən soyuq (frigit) ola bilər. 

d) Tündxasiyyət insanlar üçün təkcə üz və əlləri görmək bir 

qərara gəlməkdə kifayət etməyə bilər. 

Bu  qəbildən  olan  narahatlıqların  yaranmağını  da  təbii 

qarşılamaq lazımdır.  

Narahatlıqlar nə cür aradan qaldırılır? 

Görəsən,  İslama  əsasən  bu  kimi  narahatlıqları  necə  aradan 

qaldırmaq olar? 

aa)  Evləniləsi  qadının  bədəninin  hansısa  bir  yerində  qeyd 

edilən növdən bir əlamət, qüsur və ya xəstəlik ola bilər. Amma 

qadın,  yaxud  da  valideynləri  bunu  deməlidirlər.  Əgər 

deməsələr,  bundan  əziyyət  çəkən  qadın  olar.  Çünki  həmin 

çatışmazlığı  öyrənib  bilən  kişi  zifafdan  əvvəl  də,  sonra  da 

qadını  həm  boşaya  bilər,  həm  də  məhkəmə  yolu  ilə  nikah 

əqdini  ləğv  etdirə  bilər.  Əgər  kişi  (ər)  qadınla  cinsi  əlaqədə 

www.muselmanlar.com

 

 

20  

olmazdan  qabaq  məhkəməyə  müraciət  etsə,  qadına  verdiyi 

mehiri və ya onun yarısını qadının valideynindən ala da bilər. 

Cinsi həyata mənfi təsir edib xoşbəxt olmağa mane olan bu 

kimi  çatışmazlıqlar  üzə  çıxdığı  vaxt  qadını  ailəsinin  yanına 

qaytarmaq  mümkündür.  Bu  məsələ  həzrəti  peyğəmbər  (əs) 

tərəfindən  həyata  keçirildiyi  üçün  hüquqilik  qazanıb. 

Əshabələrdən  biri  olan  Kəb  ibn  Zeyd  (ra)  bununla  əlaqədar 

olaraq belə bir əhvalat nəql etmişdir: 

Allahın  rəsulu  Qifar  (Ğifar)  oğulları  ailəsindən  bir  qadınla 

evləndi.  Qadınla  zifafa  daxil  olduğu  vaxt  paltarını  çıxardıb  yatağa 

girdikdə  gördü  ki, qadının böyründə  alaca  xəstəliyi var.  Görən  kimi 

yataqdan  çəkildi  və  qadına:  “Geyin!”,  -  dedi  (və  onu  ailəsinin 

yanına  qaytardı). Allahın rəsulu həmin qadına verdiyi mehirin bir 

hissəsini  belə,  almadı.    Ancaq  qadının  valideyninə:  “Məsələni 

məndən gizlətdiniz”, - deyə, giley-güzar etdi.

20

 

Allahın  səlatu-salamı  ona  olsun,  onun  bu  feli  sünnəsindən öyrənirik ki, dində seksual cəhətdən xoşbəxt olmağa maneçilik 

törədən mühüm bir qüsuru qəbul etmək məcburiyyəti yoxdur. 

Allahın elçisi (əs) İslama əsaslanan iman və həyat tərzlərinə 

görə əziyyət çəkən və ya himayəyə möhtac olan, bununla belə, 

heç  bir  qadınlıq  xüsusiyyəti  qalmamış  bir  neçə  dul  qadınla 

evlənmək  kimi  mənalı  bir  iş  görüb.  Elə  isə  həmin  qadını  öz 

istəyi ilə meydana gəlməyən bir eyibinin ucbatından ailəsinin 

yanına  göndərməyi  (Allah  bilər)  Qiyamət  gününə  qədər 

gələcək 

bəşəriyyətə 

zahiri 

görünüş 


və 

seksuallığın 

əhəmiyyətini izah edir. 

                                                 

20

 ət-Tac, 2/327; Məcməu-z-zəvaid, 4/300. www.muselmanlar.com

 

 21 

 

Nəticə  kimi  demək  olar  ki,  evlənməzdən  qabaq  kişi tərəfindən  görülüb  bilinməyən  mühüm  çatışmazlıqlar  kişi 

üçün  müntəzəm  bir  cinsi  əziyyətə,  hətta  maddi  zərərə  belə, 

səbəb kimi göstərilə bilməz.

21

 bb)  Qadının  cinsiyyət  üzvündə  cinsi  həyata  başlamaq  və 

yaxud  onu  davam  etdirməyə  mane  olan  bir  qüsur  və  ya 

xəstəlik ola bilər. Təbii ki, bu hal kişi üçün də qüvvədədir. 

Bu  halda  kişi  qadını  boşamaq  yolunu  seçə  bilər.  Həmçinin 

ona  verdiyi  mehiri  tamamilə,  yaxud  da  qismən  qaytarıb  ala 

bilər.  Bunları  həyata  keçirmək  üçün  məhkəməyə  də  müraciət 

edə bilər. 

Qadın üçün də nikaha xitam vermək yolu açıqdır

 

Burada  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  meydana  gəlmə  ehtimalı olan  bu  kimi  problemlərin  qarşısını  əvvəlcədən  almaq  İslami 

meyarlar daxilində də mümkündür. Belə ki, İslamdakı ictimai 

nizam-intizama  əsasən  səlahiyyət  verilən  qadınlar  nəzərdən 

keçirdikləri qız və qadınların (əgər varsa) nikaha xitam vermə 

səbəbi  olan  cinsi  qüsur  və  xəstəliklərini  müəyyən  edib  bu 

barədə məlumat verə bilərlər. 

cc)  Qadının  cinsi  cəhətdən  soyuq  (frigit)  olduğunu 

düşünmək də mümkündür. Elə isə seksual həyata mənfi təsir 

edən bu hal və ya ondan irəli gələn əzab-əziyyət necə aradan 

qaldırıla bilər? 

Burada əvvəlcə aşağıdakı məsələni izah etmək lazımdır: 

                                                 

21

 Bu  barədə  geniş  məlumat  üçün  “Evliliyə  xitam  verən  seksual  qüsur,  xəstəlik  və digər səbəblər” fəslinə baxın. 

www.muselmanlar.com

 

 

22  

Heç  bir  qadının  acmayacağını,  yaxud  da  ayaqyoluna 

getməyəcəyini güman etmək olmaz. Eynilə bunun kimi, aybaşı 

(heyz) olan bir qadının cinsi cəhətdən soyuq olduğunu güman 

etmək də olmaz. 

Qadın  seksual  cəhətdən  kişi  kimidir.  Sadəcə  olaraq  intim 

münasibətlərdə  passiv,  əlavə  olaraq,  utancaq  olduğuna  görə 

qadının  seksual  baxımdan  həssaslaşmaq  üçün  müəyyən  bir 

müddətə  ehtiyacı  ola  bilər.  Bu  da  öz  növbəsində  təbii  bir 

haldır. 


Əgər kişi sünnətlidirsə, bədən və dişlərinin təmiz olmağına 

fikir  verirsə,  eləcə  də,  sevişmədən  cinsi  əlaqəyə  başlamır  və 

arvadını  orqazma  çatdırmaq  məqsədi  güdürsə,  bunun 

müqabilində  qadın  da  qadın  olduğunu  bilərək  ərinə  qarşı 

qadın  paltarı  geyinib  makiaj  çəkməklə  qadın  kimi  hərəkət 

edirsə,  onun  cinsi  cəhətdən  soyuq  olmağı  qeyri-mümkün 

kimidir. 

Əslində  bu  məsələdə  təqsir  qadında  deyil;  izah  edilən  bu 

öhdəliklərin  İslami  bir  zərurət  olduğunu  dərk  edə  bilməyən 

insanlardadır. 

Qadın  toxunduğumuz  bütün  bu  hazırlayıcı  şərtlərə 

baxmayaraq  yenə soyuqdursa, deməli, kişi üçün boşama yolu 

açıqdır.  Əgər  kşinin  vicdanı  belə  bir  qadını  boşamağa  yol 

vermirsə,  bu  halda  məhdud  (sayda)  çoxarvadlılığa  üz  tuta 

bilər. Çünki bu, İslama əsasən müraciət edilə bilən hüquqi bir 

məsələdir. 

Əgər  bəzi  cəmiyyətlərdə:  “Birdən  artıq  və  dördə  qəqər 

qadınla evlənmək qadağandır”, - deyilsə, buna cavabımız belə 

olacaq: 


www.muselmanlar.com

 

 23 

 

Biz  İslam  dinini  və  onun  cəmiyyətində  mümkün  olanları danışır, onlardan bəhs edirik. 

dd)  Qiyamət  gününədək  gələcək  milyardlarla  möminin 

arasında  həyat  yoldaşı  seçmək  məsələsində  olduqca  diqqətli 

kişilər  də  olacaq.  Bunu  da  təbii  qarşılamaq  lazımdır. 

Belələrinin təkcə üz və əllərini gördükləri qadınlarla evlənmək 

qərarına  gəlməkləri  həqiqətən  də,  çətindir.  Çətindir,  ancaq 

cahanşümul bir dinin qayda-qanunu azlıq təşkil edən bu kimi 

insanlar  üçün  qoyula  bilməzdi.  Necə  ki  qoyulmadı  da. 

Bununla  belə,  onların  məqbul  olan  müşkül  işlərini  aradan 

qaldıran “yumşaltmalar” aparıldı. 

Məsələni həll edən yumşaldıcı-asanlaşdırıcı prinsiplər 

a) Bunlardan biri bir qadının vasitəsilə evlənmək istənən qadının 

bədən  quruluşu  haqqında  məlumat  almaqdır.  Məlumat  almaq 

məqsədilə belə bir şeyə təşəbbüs etmək İslamda məqbul hesab olunur. 

Çünki Allahın rəsulu (əs) görmək üçün göndərdiyi Ümmü Süleymə: 

“O  qadının  bədənini  iylə  və  ayaqlarına  nəzər  sal”,  -  deyə,  tapşırıq 

vermiş,  bununla  da  araya  vasitəçi  qoymağın  mümkünlüyünə 

nümunə göstərmişdir.

22

 

Allahın  səlatu-salamı  onun  üzərinə  olsun,  o,  buna  icazə verən digər bir hədisində belə buyurmuşdur: 

 

          

 

  

  

    

  

                                                 22

 Müsnəd, hədis nömrəsi 13170; Beyhəqi, əs-Sünənu-l-kübra, hədis nömrəsi 12502. 

www.muselmanlar.com

 

 24 

 

“Sizin  aranızdan  bir  nəfər  bir  qadınla  evlənmək  istədiyi  vaxt onun  üzünün  gözəlliyi  barədə  soruşduğu  kimi,  saçını  da  soruşsun. 

Çünki saçlar iki gözəllikdən biridir.”

23

 

b)  Digər  bir  yumşaldıcı  prinsip  isə  Allahın  elçisinin  (əs)  bu hədisindən irəli gəlir: 

   


         

   


 

 

  

  

“Aranızdan  bir  nəfər  bir  qadınla  evlənmək  istədiyi  vaxt  onunla evlənməyinə səbəb ola biləcək xüsusiyyətlərinə baxa bilirsə, baxsın.”

24

 Bu hədisi əsas götürüb həyat yoldaşı namizədi olan qadının 

hər  tərəfinə  baxmağın  mümkünlüyünə  dair  ictihadı  olan 

müctehidlər  və  əshabələrin  onların  bu  fikrini  qüvvətləndirən 

işləri  var.  Misal  üçün,  bu  hədisi  rəvayət  edən  Cabir  ibn 

Abdulla (ra) belə demişdir: 

“Mən  evlənmək  istədiyim  qızı  gizlincə  izlədim.  Onunla 

evlənməyimə  səbəb  olacaq  xüsusiyyətlərini  gördükdən  sonra 

evləndim.”

25

 

Lakin bu 

imkandan 

qadağan 

edilən 


ev-eşik 

toxunulmazlığını  pozmadan,  o  cümlədən  rentgençilik

26

 kimi 


bəd bir işə qurşanmadan  istifadə etmək çox da mümkün deyil. 

                                                 

23

 Müsnəd, eyni yerdə; əl-Camiu-s-səğir, 1/24; Feyzu-l-qədir, hədis nömrəsi 579. 24

 Əbu Davud, Nikah, 19 (Avnu-l-məbud, 6/96). 

25

 Bu və digər misallar üçün baxın: Avnu-l-məbud, 6/97; İbn Macə, hədis nömrəsi 1864; Qurtubi, 14/222. 

26

 Müəllif bu məfhumu aşağıdakı kimi izah edir: Başqalarının  naməhrəm yerləri,  o  cümlədən  cinsiyyət  üzvləri və  cinsi  əlaqələrinə  tamaşa  edib 

seksual doyuma  çatmaq  cəhdi.

  Bu  barədə  kitabın  12-ci  fəslində  ətraflı  məlumat  verilir  - 

tərcüməçinin qeydi.

 


www.muselmanlar.com

 

 25 

 

Bu  səbəbdən  dörd  böyük  fiqh  məzhəbinin  müctehid  alimləri yuxarıda izah olunduğu kimi bir fikirdədirlər. Düzgün olan da 

budur.  Hərçənd  öz-özünə  baş  verən  və  problem  yaratmayan 

bəzi imkanlardan istifadənin mümkünlüyü də bir faktdır. 

Qadının kişini görməyi 

Kişi  almaq  istədiyi  qadını  görə  bildiyi  kimi,  qadın  da  ərə 

gedəcəyi  kişini  görə  bilər.  Eyni  zamanda  qadının  görmə 

sərhədləri  daha  genişdir.  Məlumdur  ki,  kişinin  övrəti  yad 

qadınlara  qarşı  örtməli  olduğu  yerlər  –  göbəklə  dizlərinin 

arasıdır.  Buna  görə  də  qadın  onu  istəyən  kişinin  övrət  yerləri 

istisna  olmaqla,  bədəninə  baxa  bilər.  Qadın  bu  haqqından 

istifadə  etməlidir.  Ona  görə  istifadə  etməlidir  ki,  öz  istəyi  ilə 

bir  qərara  gələ  bilsin.  Çünki  istər  qız,  istərsə  də  dul  olsun, 

qadını sadəcə olaraq özünün məqbul hesab etdiyi bir kişiyə ərə 

vermək olar. Valideynlər ərgən qız uşağını da, dul qızlarını da 

istəmədiyi bir kəbinə məcbur edə bilməzlər. 

İndi  isə  gəlin,  izah  etdiyimiz  bu  məsələni  həzrəti 

Muhəmmədin  (əs)  şifahi  və  praktikaya  əsaslanan  sünnəsi  ilə 

sübuta yetirək. 

Qadını özü razılıq vermədən ərə vermək olmaz 

Muhəmməd peyğəmbər (Allah onun şanını ucaltsın və ona 

sadiq olanları artırsın) belə buyurmuşdur: 

“Dul  qadını  özünün  razılığı  olmadan  ərə  vermək  olmaz  (Çünki 

dul  qadın  özü  haqqında  valideynindən  daha  çox  səlahiyyətə 

malikdir). 

www.muselmanlar.com

 

 26 

 

Bakirə qız da özündən razılıq almamış ərə verilə bilməz.”27

 

Əshabələr:  “Ey  Allahın  elçisi!  Bakirə  qızın  razılığı  necə olur?”, - deyə, soruşdular. 

Peyğəmbərin (əs) cavabı belə oldu: 

-  (Utandığı  üçün  açıq-aydın  bir  fikir  bildirməsə)  onun 

susmağı razılıq vermək mənası daşıyır.

28

 

Beləliklə, İslama əsasən istər qız, istərsə də dul qadın olsun, Yüklə 417,12 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə