İslama əsasən seksual həyatYüklə 327,73 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/3
tarix18.12.2016
ölçüsü327,73 Kb.
1   2   3

  

“Sizin  aranızdan  bir  nəfər  bir  qadınla  evlənmək  istədiyi  vaxt 

onun  üzünün  gözəlliyi  barədə  soruşduğu  kimi,  saçını  da  soruşsun. 

Çünki saçlar iki gözəllikdən biridir.”

23

 

b)  Digər  bir  yumşaldıcı  prinsip  isə  Allahın  elçisinin  (əs)  bu hədisindən irəli gəlir: 

   


         

   


 

 

  

  

“Aranızdan bir nəfər bir qadınla evlənmək istədiyi vaxt onunla evlənməyinə səbəb ola biləcək xüsusiyyətlərinə baxa bilirsə, baxsın.”

24

 Bu  hədisi  əsas  götürüb  həyat  yoldaşı  namizədi  olan 

qadının  hər  tərəfinə  baxmağın  mümkünlüyünə  dair  ictihadı 

olan  müctehidlər  və  əshabələrin  onların  bu  fikrini 

qüvvətləndirən  işləri  var.  Misal  üçün,  bu  hədisi  rəvayət  edən 

Cabir ibn Abdulla (ra) belə demişdir: 

“Mən  evlənmək  istədiyim  qızı  gizlincə  izlədim.  Onunla 

evlənməyimə  səbəb  olacaq  xüsusiyyətlərini  gördükdən  sonra 

evləndim.”

25

 

                                                 23

 Müsnəd, eyni yerdə; əl-Camiu-s-səğir, 1/24; Feyzu-l-qədir, hədis nömrəsi 579. 

24

 Əbu Davud, Nikah, 19 (Avnu-l-məbud, 6/96). 25

 Bu və digər misallar üçün baxın: Avnu-l-məbud, 6/97; İbn Macə, hədis nömrəsi 1864; 

Qurtubi, 14/222. 


www.muselmanlar.com

 

 25 

 

Lakin bu 

imkandan 

qadağan 

edilən 


ev-eşik 

toxunulmazlığını  pozmadan,  o  cümlədən  rentgençilik

26

 kimi 


bəd bir işə qurşanmadan  istifadə etmək çox da mümkün deyil. 

Bu  səbəbdən  dörd  böyük  fiqh  məzhəbinin  müctehid  alimləri 

yuxarıda izah olunduğu kimi bir fikirdədirlər. Düzgün olan da 

budur.  Hərçənd  öz-özünə  baş  verən  və  problem  yaratmayan 

bəzi imkanlardan istifadənin mümkünlüyü də bir faktdır. 

Qadının kişini görməyi 

Kişi  almaq  istədiyi  qadını  görə  bildiyi  kimi,  qadın  da  ərə 

gedəcəyi  kişini  görə  bilər.  Eyni  zamanda  qadının  görmə 

sərhədləri  daha  genişdir.  Məlumdur  ki,  kişinin  övrəti  yad 

qadınlara  qarşı  örtməli  olduğu  yerlər  –  göbəklə  dizlərinin 

arasıdır.  Buna  görə  də  qadın  onu  istəyən  kişinin  övrət  yerləri 

istisna  olmaqla,  bədəninə  baxa  bilər.  Qadın  bu  haqqından 

istifadə  etməlidir.  Ona  görə  istifadə  etməlidir  ki,  öz  istəyi  ilə 

bir  qərara  gələ  bilsin.  Çünki  istər  qız,  istərsə  də  dul  olsun, 

qadını sadəcə olaraq özünün məqbul hesab etdiyi bir kişiyə ərə 

vermək olar. Valideynlər ərgən qız uşağını da, dul qızlarını da 

istəmədiyi bir kəbinə məcbur edə bilməzlər. 

İndi  isə  gəlin,  izah  etdiyimiz  bu  məsələni  həzrəti 

Muhəmmədin  (əs)  şifahi  və  praktikaya  əsaslanan  sünnəsi  ilə 

sübuta yetirək. 

Qadını özü razılıq vermədən ərə vermək olmaz 

Muhəmməd peyğəmbər (Allah onun şanını ucaltsın və ona 

sadiq olanları artırsın) belə buyurmuşdur: 

                                                 

26

 Müəllif bu məfhumu aşağıdakı kimi izah edir: Başqalarının  naməhrəm yerləri,  o  cümlədən  cinsiyyət  üzvləri və  cinsi  əlaqələrinə  tamaşa  edib 

seksual doyuma  çatmaq  cəhdi.

  Bu  barədə  kitabın  12-ci  fəslində  ətraflı  məlumat  verilir  - 

tərcüməçinin qeydi.

 

www.muselmanlar.com 

 

26  

“Dul qadını özünün razılığı olmadan ərə vermək olmaz  (Çünki 

dul  qadın  özü  haqqında  valideynindən  daha  çox  səlahiyyətə 

malikdir). 

Bakirə qız da özündən razılıq almamış ərə verilə bilməz.”

27

 Əshabələr:  “Ey  Allahın  elçisi!  Bakirə  qızın  razılığı  necə 

olur?”, - deyə, soruşdular. 

Peyğəmbərin (əs) cavabı belə oldu: 

-  (Utandığı  üçün  açıq-aydın  bir  fikir  bildirməsə)  onun 

susmağı razılıq vermək mənası daşıyır.

28

 Beləliklə,  İslama  əsasən  istər  qız,  istərsə  də  dul  qadın 

olsun,  heç  bir  qadını  istəmədiyi  bir  evliliyə  məcbur  etmək 

olmaz. 

Peyğəmbərimiz  (əs)  bu  məsələdə  şifahi  xəbərdarlıqla kifayətlənmir, təcrübəyə əsaslanan misallar da verirdi. Belə ki, 

o,  qohum-əqrəba  və  yaxın  dostlarının  ailələrindən  olan  qadınlardan 

birini ərə verdiyi vaxt onun yanına gedir və belə deyirdi: 

-  Qızım!  Filan  adam  səninlə  evlənmək  istəyir.  Əgər  onu 

istəmirsənsə, “yox” de. Çünki heç kəs “yox” deməyə çəkinməz. Əgər 

istəyirsənsə,  susmağın  (bir  söz  deməməyin)  da  (o  adamı  ər  kimi) 

istədiyini göstərir. 

Həzrəti  Muhəmməd  (əs)  öz  qızı  həzrəti  Fatimənin 

razılığını da bu yolla alıb həzrəti Əliyə ərə vermişdi.

29

                                                  

27

 Bir yerdən hoppanmaq, tullanmaq və aybaşı səbəblərindən bakirəliyini itirən qadın bakirə hökmündədir. Baxın: Cövhərətu-n-neyyirə, 2/9. 

28

 Sünəni Nəsai, 6/85. 29

 Ləvamiu-l-uqul, 5/442; Məcməu-z-zəvaid, 4/278; İbn Səd, ət-Təbaqatu-l-kübra, 8/20. www.muselmanlar.com

 

 27 

 

Burada bir məsələ də var. Belə ki, ərgən qız uşağı və ya dul qadını  istəmədiyi  adama  ərə  verilə  bilməmək  onların  öz 

istəklərinin təsdiq olunmağını da lazım bilmir. Çünki valideyn 

kürəkən  namizədinin  iman  və  əxlaqi  xüsusiyyətlərinə  fikir 

verməli,  fiziki  seçimi  isə  tamamilə  ərə  gedəsi  qadına  həvalə 

etməlidir. 

Qadının istədiyi namizəd qəbul olunmalıdır 

İman  və  əxlaq  baxımından  eyni  səviyyədə  olan 

namizədlərin arasında kasıb olsa belə, qadının üstünlük verib 

seçdiyi  tərəf  qəbul  olunmalıdır.  Aşağıdakı  hədis  də  bunu 

bildirir: 

Cabir ibn Abdulla (ra) nəql edir: 

Bir nəfər Allahın rəsulunun yanına gəlib soruşdu: 

- Ya rəsulallah! Bizim yetim bir qızımız var. Onu biri varlı-

hallı,  digəri  kasıb  olmaqla  2  nəfər  almaq  istəyir.  Biz  imkanlı 

olana  vermək  istəyirik.  Özü  isə  kasıba  üstünlük  verir.  Bu 

məsələyə siz necə baxırsınız? 

Peyğəmbər bu suala belə cavab verdi: 

“Bir-birini  sevənlər  üçün evlənməkdən  daha münasib  (bir  şey) 

olmayıb.”

30

 İslam  alimlərinin  böyük  əksəriyyəti  belə  hesab  edir  ki, 

istəmədiyi  halda  ərə  verilən  dul  qadın  kimi,  həddi-büluğa 

çatmış  bakirə  qız  da  kəbini  poza  bilər.

31

 Çünki  bu,  Allahın rəsulunun  (əs)  əməli  ilə  aydınlıq  və  qətiyyət  kəsb  edən  bir 

məsələdir. 

                                                 

30

 Müntəxəbu kənzi-l-ummal, 6/391-392; İbn Macə, hədis nömrəsi 1847. 31

 Tirmizi, Nikah, 17, hədis nömrəsi 1107. 

www.muselmanlar.com

 

 28 

 

Təzyiq göstərməklə kəsilən kəbin etibarsızdır Mühüm olduğu üçün burada olmuş əhvalatları əhatə edən 

2 hədisi qeyd etmək istəyirik: 

 

   


 

 :

      

  

      

   


 

Xizam  adlı  bir  şəxs  öz  dul  qızı  Xənsa  əl-Ənsariyyəni  ərə 

vermişdi. Qızı bu evliliyi istəmirdi və Allahın elçisinin yanına 

gəlib  bunu  ona  bildirdi.  Peyğəmbər  də  qızın  atasının  kəsdirdiyi 

kəbini ləğv etdi.

32

 Həzrəti Aişənin (ra) nəql etdiyinə görə cavan bir qız onun 

yanına yanına gəlib belə dedi: 

-  Atam  məni  qardaşı  oğlu  ilə  evləndirdi  ki,  mənim 

vasitəmlə öz dəyərsiz şəxsiyyətini ucaltsın. 

Ayşə  qıza:  “Allahın  elçisi  gələnə  qədər  otur  (gəldiyi  vaxt 

şikayətini  birbaşa  ona  deyərsən)”, -  dedi. Peyğəmbər  gəldi və 

qız vəziyyəti ona bildirdi. 

Həzrəti peyğəmbər dərhal xəbər yollayıb qızın atasını öz yanına 

çağırtdırdı və bu məsələdə qıza səlahiyyət verdi. 

 Bunun üstündən qız belə dedi: 

     

 

            

 

    

  

                                                 32

 Buxari, Nikah, 42. www.muselmanlar.com

 

 29 

 

-  Ey  Allahın  elçisi,  əslində  mən  atamın  gördüyü  işə  icazə vermişdim. Lakin bu məsələdə qadınların bir hüququ olub-olmadığını 

öyrənmək  istəyirdim  (Ona  görə  sizə  müraciət  etdim  ki,  bu 

məsələdə  qəti  bir  göstəriş  verəsiniz.  Beləcə,  atalar  bu  səhvi 

davam etdirməsinlər).”

33

 

Qız,  yaxud  da  dul  qadın  bir  qərara  gəlmək  üçün  təbii  ki, onu istəyən kişini görməli, hal-əhvalını nəzərdən keçirməlidir. 

Əgər  istəsə  və  bunun  üçün  münasib  şərait  olsa,  göbəklə 

dizlərinin arası istisna olmaqla, bədəninə də baxa bilər. 

Bu  halda  kişidə  qadının  əleyhinə  olan  və  zifaf  gecəsində 

üzə  çıxan  əsas  problem  cinsi  iqtidarsızlıq  ola  bilər.  Belə  bir 

halla  üzləşən  qadının  kəbini  məhkəmə  vasitəsilə  ləğv 

etdirməyə haqqı var.

34

 Gəlin,  qadın  və  kişinin  bir-birlərini  görməli  olduqlarına 

dair  izahlarımızı  digər  bir  vacib  məsələyə  toxunmaqla 

tamamlayaq: 

Tərəflər  bir-birlərinə  qarşı  yaş  və  təhsil  səviyyələrini 

gizlətməməlidirlər. 

Zahiri 


görünüşlərində 

aldadıcı 

hərəkətlərdən  də  uzaq  durmalıdırlar.  Peyğəmbərimiz  (əs) 

məhz  buna  görə:  “Bizi  aldadanlar  bizim  yolumuzda  deyillər”,  - 

demiş, beləcə o, misal üçün, saçlarını qara rənglə rənglətdirən 

kişilərə bu vəziyyəti evlənmək istədikləri qadınlara bildirməyi 

tapşırmışdır.

35

                                                  

33

 Sünəni Nəsai, Nikah, 6/86. 34

 Quran  və  Sünnəyə  zidd  bir  formada  atasının  bakirə  qızı  öz  tayına  ərə  getməyə 

məcbur  edə  biləcəyini  irəli  sürən  və  çox  kiçik  bir  azlıq  təşkil  edən  alimlər  belə,  onu 

kişilikdən  məhrum  olan  bir  şəxsə  ərə  getməyə  məcbur  etməyin  qeyri-mümkün 

olduğunu bildirirlər. Baxın: Hüquqi-islamiyyə və istilahati-fiqhiyyə qamusu, 2/57. 

35

 Tirmizi, Büyu, 72; Feyzu-l-qədir, hədis nömrəsi 580. www.muselmanlar.com

 

 30 

 

Vəlinin bu məsələdə tutmalı olduğu həssas mövqe Bəzi İslam alimləri Quranın Bəqərə surəsinin 230 və 232-ci 

ayələrinə  əsasən  ərgən  bir  qız  uşağının,  xüsusən  də  dul 

qadının  vəlinin  (ata,  baba,  doğma  qardaş)  razılığını  almadan 

mehri-misil  verən  bir  nəfərlə  ailə  qurmağının  mümkün,  eləcə 

də,  bu  kəbinə  qanuni  cəhətdən  müdaxilə  etməyin  qeyri-

mümkün  olduğunu  bildiriblər.  Onların  bu  əhatəli  ictihadı 

bizim dövrümüzdə belə, diqqəti cəlb edir. 

Bu da var ki, nə dərəcədə hüquqi səlahiyyət olursa olsun, 

bir çox qız uşağı öz başına bir qərara gələ bilməz. Buna görə də 

belə  bir  qərarı  vəlinin  razılığı  ilə  vermək  daha  düzgündür. 

“Nikah ancaq vəlinin razılığı və 2 şahidin şahidliyi ilə etibarlı olur” 

hədisini  də  bu  cür  başa  düşmək  lazımdır.

36

 Əlavə  olaraq, Quran da vəlini tərəflərdən biri kimi olmasa da, nəzarətçi kimi 

vacib hesab edir.

37

 

Əgər ərgən qız bu məsələdə öz səlahiyyətini vəliyə həvalə etsə,  vəli  qızı  istəyənin  əqidə,  əxlaq,  maddi  vəziyyət,  fiziki 

quruluş və yaşına baxmalıdır. Ancaq başda dindarlıq olmaqla, 

fiziki  quruluş  və  yaşı  ilk  planda  qiymətləndirməlidir.  Çünki 

ailə  həyatından  ötrü  intim  münasibətlərin  gözlənilən  nəticəni 

verməyi üçün fiziki quruluş və yaşın münasib olmağı lazımdır. 

Bu  məsələ  xüsusilə  qadın  üçün  əhəmiyyət  kəsb  edir.  Çünki 

onun üçün yeganə kişi əridir. 

                                                 

36

 Kəşfu-l-xəfa, hədis nömrəsi 3092; Əbu Davud, Nikah, 20. İslamdan  əvvəl  -  Cahiliyyə  dövründə  öz  başına  verdiyi  qərara  əsasən  ərə  gedən 

qadınları zinakar kimi qiymətləndirirdilər. Allahın rəsulu vəlini kəbin işlərinin bir növ 

nəzarətçisi  edən  Qurana  əsasən  bu  faktı  da  nəzərə  almış,  beləcə,  vəlinin  razılığını 

məsləhət bilmişdir. 

37

 Bəqərə, 2/230, 232, 234. www.muselmanlar.com

 

 31 

 

Fiziki  xüsusiyyətlər  və  yaşın  əhəmiyyətini  nəzərə  alan peyğəmbər (əs) belə demişdir: 

“Qadınları istəmədikləri kişilərə verməyin.” 

“Öz  tayınız  olanlarla  evlənin.  Bir-birinin  tayı  olanları 

evləndirin.”

38

 

Müsəlmanlara  xəlifəlik  etdiyi  dövrdə  həzrəti  Ömərin  (ra) yanına  ərə  verildiyi  qoca  ərini  öldürən  cavan  bir  qadını 

gətirdilər. O, baş vermiş əhvalata görə belə dedi: 

“Ay camaat! Allahdan qorxun! Kişi qadınlardan özünə tay olanı 

alsın. Qadın da kişilərdən öz tayına ərə getsin.”

39

 

Yuxarıda  izah  etməyə  çalışdığımız  fiziki  xüsusiyyətlər  və yaşın  münasibliyi  məsələsi  nikahda  nəzərə  alınmalı  olan  bir 

məsələdir. Bununla belə, bakirə qız və ya dul qadın təzyiq və 

təsir altında qalmadan – öz istəyi ilə dindar və eybəcər, yaxud 

da dindar və yaşlı bir kişini sevib ona üstünlük versə, onun bu 

seçiminə qarışmamaq lazımdır. 

Burada Allahın elçisinin (əs) necə yaşadığını bilən insanlar 

üçün  yada  salınmalı  olan  vacib  bir  məqam  var.  Bu,  onun 

təqribən 54 yaşında olduğu bir vaxtda 18 yaşında olan həzrəti 

Aişə (ra) ilə evlənməyidir. Görəsən, həmin nikahdakı yaş fərqi 

mənfi bir nümunə kimi qəbul oluna bilərmi? 

Əziz  peyğəmbərimiz  (əs)  bir  əsrin,  bir  millət  və  ya 

müəyyən  bir  ölkənin  peyğəmbəri  deyil.  O,  Qiyamət 

                                                 

38

 Müntəxəbu kənzi-l-ummal, 6/394-395. 39

 Eyni əsər, 6/396. 

Xoşbəxt  bir  ailə  həyatı  üçün  tay-bərabərlik  məsələsini  fiziki  quruluş  və  yaşın 

münasibliyi  baxımından  qiymətləndirmək  lazımdır.  Eynilə  bunun  kimi,  ictimai 

fəaliyyət və mədəni cəhətdən də qiymətləndirmək lazımdır. 

www.muselmanlar.com

 

 

32  

gününədək  gələcək  bütün  dövrlərin,  habelə  bütün  millət  və 

ölkələrin  peyğəmbəridir.  O,  təkcə  normal  şərait  üçün  deyil, 

müstəsna şərtlər və mənfi mühitlər üçün də peyğəmbərdir. Elə 

bu səbəbdən də peyğəmbərimiz (əs) öz cavanlığında vaxtilə 2 

əri  olan  və  dul  qalan  uşaqlı  bir  qadınla  –  həzrəti  Xədicə  ilə 

evlənib  28  il  (Xədicənin  ölümünə  qədər)  onunla  ömür-gün 

sürmüşdür.  Peyğəmbərimiz  (əs)  bununla  təkarvadlı  həyat 

üçün bir nümunə olub. Öz ömrünün müdriklik dövründə (54 

yaşında) isə 18 yaşında olan həzrəti Aişə (ra) ilə ailə qurmuş və 

bununla  cavan  bir  qadınla  evlənməyə  nümunə  olmuşdur. 

Bəşəriyyətin bu kimi nümunələrə ehtiyacı var. 

Allahın  elçisinin  (ra)  54  yaşında  cavan  bir  qızla  ailə 

həyatına  başlamağı  belə  bir  kəbinin  mümkünlüyünə  sübut 

təşkil  edir.  Bununla  belə,  bunu  hökm  qoyan  bir  qayda  kimi 

mütaliə  etmək,  yəni,  bu  məsələyə  bu  cür  yanaşmaq  olduqca 

xətalıdır. 

Çünki Allahın elçisinin (əs) maddi və mənəvi cəhətlərdən 

imtiyazları olub: 

a) O, kişi gözəli olub. Qapqara saçları, iri gözlü, mirvari dişli və 

boy-buxunlu  olub.  Bədəni  sümüklü  və  münasib  olub.  Sözün  kəsəsi, 

kişi gözəli olub. 

b) Əshabələrin fikrincə, fərqli və güclü olub. 

c) Bünövrəsi qoyulan Mədinə İslam dövlətinin başçısı olub. 

d) Bütün bunların xaricində, o cümlədən fövqündə bəşəriyyətin 

ehtiyac  hiss  etdiyi  müstəsna  misalları  da  verən  Allahın  axırıncı 

elçisidir. Əbədi həyatın da pik-şəxsiyyətidir. Belə olduğu üçün də özü 

istəməmiş, başqaları tərəfindən istənmişdir. www.muselmanlar.com

 

 33 

 

Deməli  (Allah  ona  sadiq  olanları  çoxaltsın),  Onun xüsusiyyətlərinə  malik  olan,  üstəlik  də  istənib  sevilən  cavan 

bir oğlan və ya kişinin cavan bir qadın-qızla evlənməyində hər 

hansı bir problem yoxdur. 

Ərgən olmayan bir qız uşağını ərə vermək olar? 

Qurani-Kərimə  əsasən  belə  bir  qız  uşağını  ərə  vermək 

olmaz. 


Məlum  olduğu  kimi,  buradakı  əsas  mövzumuz  cinsi 

həyatdır. Elə isə seksual münaibətlər baxımından maraqlı olan 

bu məsələ də izah edilməlidir. 

Qeyd  edək  ki,  Qurani-Kərimdə  evlənib  cinsi  əlaqədə 

olunan qadınlar haqqında ərgən qadınlar mənasında “ən-Nisa” 

sözü  işlədilir.  Ərdə  olan  qadın  mənasında  da  “ən-Nisa” 

sözünün  tək  forması  olan  “imraətun”  kəlməsindən  istifadə 

olunur. Nikaha daxil edilə bilən azad və ya əsir, müsəlman və 

ya  qeyri-müsəlman  qadınlarla  əlaqədar  olaraq  sırf  iradəli 

ərgənlər  barəsində  düşünülə  bilən  “Allaha  şərik  qoşmamaq 

və  namuslu  olmaq”  şərti  irəli  sürülür.  Ərə  veriləsi  qadınlar 

haqda  isə  ərsiz  qadın  mənası  da  verən  “əyama”  sözü  işlənir. 

Əlavə olaraq, məhz Quran evlənmək üçün ərgənlik dövrü olan 

ən-Nikaha  işarə  vurur.  Bütün  bu  və  buna  oxşar  sübutlar 

göstərir  ki,  ərgən  olmayan  qız  uşaqlarını  ərə  vermək  olmaz. 

Quran ərgənliklə yanaşı, nikah əqdinin şərtlərini yerinə yetirməyə 

qabil olmaq mənasında rüşdü də vacib hesab edir.

40

 Xatırlatma:  Bu  əsərin  “Evləniləsi  qadın  və  kişini  görmək” 

fəslində  qeyd  olunan  meyarlara  təkcə  indiki  dövrün  kişi-qadın 

münasibətlərində heç bir qayda-qanun və sərhəd tanımayan dünyəvi 

                                                 

40

 Bəqərə, 2/221; Nisa, 4/4-5, 24-25; Maidə, 5/5; Nur, 24/32; Təhrim, 66/10-11. www.muselmanlar.com

 

 34 

 

həyat  prizmasından  baxmamaq  lazımdır.  Bu  prinsip  və  meyarlara təbii meyllər və onları əks etdirən müxtəlif mədəniyyətlər baxımından 

yanaşmaq lazımdır. 

Seksual cəhətdən xoşbəxtlik üçün yerinə 

yetirilməli olan öhdəliklər - 3 

Sünnət olmaq 

“Əvvəlki peyğəmbərlərin yolu ilə get” (Ənam, 6/90) 

Ər-arvadın  arasında  seksual  münasibətləri  doyma 

nöqtəsinə  çatdıran  əsas  vasitələrdən  biri  də  sünnət  olmaqdır. 

Sünnətin seks nöqteyi-nəzərindən vacibliyini izah etmək üçün 

onu  kişi  və  qız  sünnəti  olmaqla,  2  yerə  ayırıb  təhlil  etməyi 

münasib hesab edirik. 

A) Kişi sünnəti (xitan) 

a) Sünnətin dini cəhətdən əhəmiyyəti 

Əziz  peyğəmbərimizə  (əs)  Quranın  aralarında  həzrəti 

İbrahimin  də  olduğu  “Əvvəlki  peyğəmbərlərin  yolu  ilə  get” 

formasındakı  buyuruğu  verilmişdi.

41

 Ona  həzrəti  İbrahimin çox  yaşlı  bir  vaxtda  sünnət  olduğuna  dair  məlumat  da 

verilmişdi.

42

 O,  bu  məsələ  ilə  əlaqədar  bir  şərh  də  verib.  Biz belə  hesab  edirik  ki,  həmin  şərh  o  ilahi  buyuruq  və 

məlumatlara əsasən verilib: 

“5  şey  fitrətdəndir;

  yəni,  xilqəti  korlamaq  kimi  bir 

xüsusiyyəti 

olmadığına 

görə 

bütün 


peyğəmbərlərin 

                                                 

41

 Ənam, 6/90. Həzrəti İbrahimin yolu ilə getməklə əlaqədar Quran əmrləri üçün baxın: Ali-İmran, 3/95; Nəhl, 16/123. 

42

 Buxari, Ənbiya, 11. www.muselmanlar.com

 

 35 

 

şəriətlərində  mövcud  və  yerinə  yetirilməsi  mümkün  olan, eləcə də, məsləhət görülən işlərdəndir. 

Həmin  şeylər  sünnət  olmaq,  qasıqları  qırxıb  təmizləmək,  bığı 

qısaltmaq,  dırnaqları  tutmaq  və  qoltuğun  altındakı  tükləri 

yolmaqdır.”

43

 (Allahın 

ona 


səlatu-salamı 

olsun), 


bütün 

peyğəmbərlərin  şəriətlərində  olduğunu  bildirdiyi  sünnəti 

müsəlmanlığı  qəbul  edən  kişilər  üçün  bir  növ  öhdəlik  halına 

gətirib belə əmr etmişdir: 

   

     


  

“Kafirlik  vaxtı  bədənində  çıxan  tükləri  aradan  qaldır,  sonra  da 

sünnət ol.”

44

 b) Sünnət olmağın dini cəhətdən hökmü 

Kişi  tənasül  üzvünün  (penis)  baş  hissəsini  örtən  dərinin 

kəsilməsi  demək  olan  sünnətlə  (xitan)  əlaqədar  peyğəmbər 

hədislərini  səhhət  (həqiqi  və  mötəbər  olub  olmamaq 

cəhətindən)  və  məna  baxımından  tədqiq  edən  bəzi  İslam 

alimləri belə fikirdədirlər ki, sünnət lazımlıdır; digər bir qismi 

isə bunun yerinə yetirilməsi məsləhət görülən bir iş olduğunu 

düşünür.  Misal  üçün,  Şafei  məzhəbinin  alimlərinin  fikrincə 

                                                 

43

 Müslim,  Kitabu-t-təharət,  “babu  xisali-l-fitrəti”,  hədis  nömrəsi  49;  İbn  Macə,  hədis nömrəsi 292. 

44

 Əl-Camiu-s-səğir,  “Əlqi”  bəndi;  Feyzu-l-qədir,  2/161;  Müsnəd,  3/415;  Əbu  Davud, Təharət,

 129. 


Deməli, sünnət olmaq yer üzündəki bütün mədəniyyətlərdə var. Bu da öz növbəsində 

onun  peyğəmbərlərin  təbliğlərində  mövcud  olduğuna  dəlalət  edir.  Çünki  Quranın 

izahına  əsasən  bütün  cəmiyyətlərə  peyğəmbər,  yəni,  insanları  bir  növ  həqiqətlərdən 

agah  edən  şəxs  göndərilib.  Baxın:  Türkiyə  diyanət  vəqfinin  nəşr  etdiyi  İslam 

ensiklopediyası, 38-ci cild, s. 155. 

www.muselmanlar.com

 

 

36  

xitan  (sünnət)  vacib,  Maliki  və  Hənəfilərin  fikrincə  isə  dini 

hökm və öhdəlik baxımından sünnə - müstəhəb bir əməldir.

45

 c) Sünnət olmağın vaxtı 

Bəzi  İslam  alimləri  gözünü  dünyaya  açan  bir  uşağı  7-ci 

gündə  sünnət  etdirməyi  peyğəmbər  sünnəsinin  ruhuna 

müvafiq hesab ediblər. Onlar bu fikirlərində peyğəmbərimizin 

(əs)  öz  nəvələri  Həsən  və  Hüseyni  7  günlük  olduqları  vaxt 

sünnət etdirdiyinə dair rəvayətə əsaslanırlar.

46

 

Lakin  sünnətin  uşaq  həddi-büluğa  çatana  qədər  təxirə salınmağında  dini  cəhətdən  bir  eyib  yoxdur.  Amma  onu 

həddi-büluğ  dövrünə  çatdığı  vaxt  sünnət  etdirmək  vacibdir; Yüklə 327,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə